FAQ
4366. Jakóby-táró (GCJako)

A bánya eldugott bejárata

A bánya eldugott bejárata

A Jakóby-táró belseje [Fotó: Beregszászi Márk]

A Jakóby-táró belseje [Fotó: Beregszászi Márk]

A rejteknek otthont adó fa

A rejteknek otthont adó fa

A szokolyai medence télen...

A szokolyai medence télen...

...és nyáron

...és nyáron

Szokolya az Öl-hegy irányából

Szokolya az Öl-hegy irányából

Az Öl-hegy Szokolya irányából

Az Öl-hegy Szokolya irányából

Almandin [Fotó: Körmendy Regina]

Almandin [Fotó: Körmendy Regina]

Albit [Fotó: Körmendy Regina]

Albit [Fotó: Körmendy Regina]

Zafír [Fotó: Körmendy Regina]

Zafír [Fotó: Körmendy Regina]

Goethit (kovás vasérc / vasopál) [Fotó: Körmendy Regina]

Goethit (kovás vasérc / vasopál) [Fotó: Körmendy Regina]
Szélesség N 47° 53,246'
Hosszúság E 19° 0,437'
Magasság: 262 m
Megye/ország: Pest
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2018.03.04 15:23
Megjelenés időpontja: 2018.03.06 06:42
Utolsó lényeges változás: 2018.03.06 06:42
Utolsó változás: 2018.03.06 22:42
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: Aki26 és Master7
Ládagazda: Master7
Nehézség / Terep: 2.0 / 3.0
Úthossz a kiindulóponttól: 2800 m
Megtalálások száma: 155, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.6 megtalálás hetente


A rejtek egy 15x15x9 cm-es konyhai tárolóedény a bánya bejárata közelében egy fa gyökerei között.

A bányához eljutni legcélszerűbben a Topolyós hegyoldal melletti jelzett turistaúton lehet.

Megközelítés

Ehhez a legközelebb Szokolya vasútállomásnál ( N 47° 52,260' E 19° 1,824' 163 m [GCJako+Parkoló]) kell leszállni a vonatról vagy lehet megállni az autóval.
A Piros sáv (piros sáv) jelzés a természetvédelmi terület táblánál kezdődik ( N 47° 52,239' E 19° 1,798' 163 m [GCJako+Jelzés]), majd
mintegy két és fél kilométer megtétele után jobbra fordulva ( N 47° 53,164' E 19° 0,268' 246 m [GCJako+Elágazás]) az erdészeti úton háromszáz méteren belül elérjük a bejáratot.

A rejtek a vasrácsos ajtótól nem messze egy fa gyökerei között található.

A ládába TravelBug helyezhető!.

A Börzsöny-beli kis falut, Szokolyát illetve a festői szépségű völgyet, a szokolyai medencét körbe ölelő Szokolyai kilátás (GCSzok), Nagy-Kő-hegy (GCNKoh), valamint Pap-hegyi kilátás (GCPHK) háromszög "negyedik" csúcsaként a hely történelmének egyik jól eldugott emlékéhez kalauzolunk benneteket.

A Jakóby-táró az Öl-hegy lábába vájt bánya, ahol 1920-43 között vasércet bányásztak. Névadója Jakóby László kohómérnök, aki 1941-ben szerezte meg a bányászati jogot és fejlesztette tovább. A bányaművelésnek a II. világháború vetett véget, melynek során elrabolták a járatokat tartó szerkezeti elemeket és egyéb felszereléseket. Ennek következtében a járatok több helyen beomlottak, így használhatatlanná váltak.

A táró ma denevérek otthona, melyet vasrácsos ajtó védelmez. A bejárat érdekessége a nyáron is kiáramló hűvös levegő, ami a hegy alatti más járatokkal való illetve egyéb szabad levegős összeköttetésekre utal.

A környék föld- és bányászattörténeti, valamint geológiai érdekességeiről Körmendy Reginától olvashatunk remek cikket a Lelőhely ásványgyűjtői hírlevél 2015/I. számában, melyből - a Szerző szíves engedélyével, melyet ezúton is nagyon szépen megköszönünk - az alábbiakban olvashatóak a hely jelentősebb vonatkozásai;

szó szerint idézve:

A lelőhely azért vált érdekessé számomra, mert a legdúsabb torlatot képező patak (az Öl-hegy Ny-i oldalán) jelenleg nem érint gránátokban dús kőzetet, így képtelenségnek tűnik, hogy ez a patak gyűjtött volna össze ennyi nehézásványt (és ilyen koptatottsággal), tehát régebbi vízfolyások őstorlatáról van szó. Ráadásul úgy tűnik, mintha eddig minden arra járó szakember, gyűjtő csak a kovás vasércre koncentrált volna, és észre sem vette a patak torlatásvány-kínálatát. Végül 2014-ben Beregszászi Márk, fiatal budapesti ásványgyűjtő vállalta a fáradságot, és átvergődött a lelőhelyre (nem egyszerű, rendes turistaút nem visz a tetthelyre), és behatóan átvizsgálta a hegyoldalt, a meddőket és a patakot, és az ugyanolyan mély benyomást tett rá, mint rám több mint 10 évvel ezelőtt.

Körmendy Regina
A szokolyai Öl-hegy alatti őstorlat ásványai -
alapozó kitérőkkel

2015. január 19.

[...]

Földtörténeti visszatekintés

[...]

A szokolyai medencében egy jellegzetes, közvetlenül a miocén elején aktív ősvulkánból származó biotit-amfiból-andezitagglomerátumra települt, helyenként 10 méter vastagságú kovaföldréteg Báldi T[amás]|. (2003) szerint meglepő pontossággal jelzi, hogy keletkezése idején édesvízi tó terült el a medencében. A biogén eredetű üledékből ugyanis egyetlen egy fosszília nem hullik ki, tehát kizárólag kovamoszatokból áll, melyek az oxigén hiányának nagy túlélői voltak. A megtalált diatomák olyanok, amelyek kizárólag édesvízben tudnak megélni, tehát nem tengeri, hanem tavi üledéket hoztak létre.

A tó az éppen kialvó börzsönyi ősvulkán egyik beomló kalderájában képződött, és az alján feltörő utóvulkanikus, kovasavas hévizek gyakorlatilag kovaalga-tenyészetet hoztak létre. A tóban leülepedett elhalt kovamoszatok diatomföldként, valamint a vulkáni kőzetekből kioldódott vas- és mangánásványok kovás vasércként rakódtak le. A hideg és meleg víz természetes keveredése már csak a tó felszínét érintette, a tó alján elfogyott az oxigén, a tóban termelődött szerves anyagból kénhidrogén keletkezett, a magasabb életformákhoz szükséges bioturbáció elmaradt, bentosz nem keletkezett, csak a legfelsőbb vízrétegekben maradt hely az életnek.
Az alsó kovaföldrétegre viszont már olyan agyagrétegek rakódnak, melyek egyértelműen tengeri eredetűek (pl. corbulák), de megélnek kevert vízi (alacsonyabb sótartalmú) környezetben is. Ez arra utal, hogy a bádeni tenger D felőli benyomulása szakaszosan történt, azaz a hévízi források továbbműködése és a tó megmaradt vize biztosította a kovamoszatok kissé fekézett fennmaradását - ezt mutatja képeskönyv gyanánt a kovaföld feletti, corbulákból és kovamoszatokból [álló] agyagréteg.

[...]

Visszatérve a szokolyai medencére - mi lett az édesvízi tóban képződött vasérctelepekkel? Nos, a tektonikus mozgások és erózió révén szétszakadtak és telérek, lencsék formában kerültek a szokolyai medencét körülvevő hegyoldalakon a felszínre, felszínközelre.

Bányászattörténelem

A DK-i Börzsönyben, Szokolya-Királyrét és Nógrád közötti területen a 18. században üledékes vasércet termelték, és azt Királyréten, a Vasfazék-patak és Szén-patak találkozásánál kohósították. A vashámor 1792-ig működött, később fűrészmalomnak használták, a vasmű épületei egészen 1900-ig még láthatóak voltak.

Az első bányabejegyzés 1851-ből származik (Lukácsszállás, Szélesmező). 1920-ban Kiss József tíz bányatelekre szerzett bányászati jogot, de mielőtt be tudta [volna] indítani a termelést, meghalt. A koncessziókat Lengyel Miksa vette át, de behatóbb műveletekbe nem fogott. Közben a nógrádi bányát egy Gelej nevű földbirtokos művelte és kb. öt vagon ércet szállított el kohósításra. Egy 1921-ben történt hivatalos bányabejárás 7 kiépített, felmért bányát jelzett, ezek közül az Öl-hegyen (akkoriban még Ól-hegynek hívták) lévő Főbányát is.

A telérek vastagságát 25 és 80 méter vastagságra becsülték. 1941-ben Jakóby László kohómérnök vette át Lengyeltől a bányászati jogot és elsősorban a Főbányát ([az] Öl-hegy ÉNy-i lábánál) és a Döbröczi-bányát (az Öl-hegy csúcsától DK[-i] irányba) fejlesztette tovább. Összesen 38 zártkutatmányt fektetett, de egy évi munka után átadta az egészet a csepeli Weiss Manfréd Műveknek. Azok az Öl-hegy DNy-i lábán létrehozták a Rókalyuki Új tárnát (fölötte egy okkerbányát is műveltek), a kitermelt vasércet Csepelen dolgozták fel. A II. világháború közbeszólt, a tárók nagy része beomlott, mert a háború alatt kiraboltak belőlük minden mozdítható felszerelést, ácsolatot. Szurovy Géza, aki 1950-ben bejárta az egykori vasbányákat, a Szén-patak menti Szállásoki-bányán kívül teljesen bejárható tárót már nem talált.

Mivel a bányák nem turistautak mentén találhatók, rekultivációs munkálatok nem történtek, a Jakóby-táró vasajtót kapott, a légaknák beomlottak, a többi táró maradványa még itt-ott sejthető. A gazdag meddőhányók elsősorban vasopált, vasércet szolgálnak.

Geológiai viszonyok

A 378 m magas Öl-hegy andezittufából és agglomerátumból épül fel, a tetején kisméretű lajtamészkő-sapkával. A tőle É-ra fekvő Vasbánya-heggyel hegygerinc köti össze, a Vasbánya-hegyen a Nógrádi-bánya létesült. Keleti oldala átnyúlik a Tamási-hegyre. Ny-i és K-i oldalából patak fakad, egyiknek sincs neve, ezek mind a Les-völgyi patakba torkollódnak. A vízgyűjtő terület max. 1-1,5 négyzetkilométer, tehát nem jelentős. Csak a Jakóby-táró alatti pataknak van állandó vízfolyása, a többi nyáron kiszárad, sőt néha a táró alatti is. [...]

A völgyekben az erózió és a patakok révén több méter széles (és valószínűleg több méter vastag) hordalékpadok képződtek, melyek a kőzetek legellenállóbb (ill. legrövidebb szállításban részesült, [beleértve] tehát pl. a kalcitot is!) ásványokat őrzik, többé-kevésbé koptatott állapotban. A legtöbb ép, idiomorf kristály gránát (almandin), amfiból (hornblende) és piroxén (ensztatit), a többi ásvány - így a kvarc is - kavicsok, szemcsék, kristálytöredékek formá[já]ban található, ami erősen megnehezíti a vizuális meghatározást, azaz gyakorlatilag szemcsénként kéne műszeres vizsgálatot elvégezni.

[...]

A képeken látható ásványok a helyszínről származnak, de a kép csalóka - a méretük mindössze pár milliméter.

Ládanapló

2018/03/06 08:10 Első megtalálás Gratulálunk »vajasfok«-nak
2018/03/06 06:42 Megjelenés
2018/03/04 15:53 Elhelyezés
2018/03/03-05 Oldal elkészítése és moderálás Köszönet érte és a tanácsokért
2018/02/03 Ismertető felhasználásának engedélye Köszönet érte
2017/08/27 Ötlet megszületése és helyszínbejárás
Állapot: kereshető

KRW értékelés (51 db): környezet: 4.66 rejtés: 4.55 web: 4.73 átlag: 4.64

-
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
-
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
-
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
-
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
-
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
-
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
-
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
+
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


zo11 2022.11.28 11:48 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Pogánypeti 2022.11.08 09:58 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.33
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget! [g:hu 1.6.4]
Szokolya vasútállomástól a Piros sáv-on gyalogoltam a ködös, őszi erdőben... :)
A ládát azonnal megtaláltam, rendben a helyén lapul.
Logolás után néztem el az egykori táróhoz. Mivel a vasrács nyitva volt, bementem jó 25-30 m-t. Denevérekkel nem, de senki mással sem találkoztam odabent...
Köszi a rejtést, nagyon tetszett! :)

Drucki 2022.10.11 14:50 - Megtaláltam
Megtaláltam,
köszönöm a lehetőséget!
[g:hu+ 2.9.12]

bgyuru 2022.09.10 17:00 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

thgabor 2022.09.03 14:12 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.12
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

MJulcsi 2022.08.27 17:31 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.35
Köszönjük!

MMarci 2022.08.27 17:31 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.35
Köszönöm!

zalajaro 2022.08.20 10:35 - Megtaláltam
Aki keres, az talál!

Bubuka 2022.08.20 10:35 - Megtaláltam
A Fatornyosban voltunk pár napig Királyréten. Ezt a kirándulást éppen megúsztuk elázás nélkül.

IMG_0242 
scele 2022.06.19 13:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

vepor 2022.06.09 11:47 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Tigris csapat 2022.06.02 12:44 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Ági és András (Tigris csapat) [Geoládák v3.12.8]

GuTi20 2022.05.22 13:45 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

AzHofi 2022.05.15 12:57 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.9]

téblábol 2022.05.15 12:00 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.9]

stikli08 2022.04.20 11:57 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Kis séta alkalmával, erre is jártam! [Geoládák v3.6.0]

homemadebyjuci 2022.03.07 13:20 - Megtaláltam
Meglett, köszi! Messziről kilátszott már a láda, kicsit beljebb dugtam el kitakarítva! :-)

Justify 2022.03.04 11:06 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

kadam1265 2022.03.04 11:03 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

Katic&Helgóc 2022.02.20 11:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.66
Szép körtúrát tettünk. Ha csak úgy erre sétáltunk volna nem gondoltuk volna.Külön köszönet a történetért. [Geoládák v3.12.6]

remekkelek 2022.02.19 12:38 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.7.16]

cila 2022.01.02 12:06 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést :)

20220102_10381020220102_103806
20220102_12031920220102_121119
20220102_12403120220102_130222
n. 2021.12.12 12:02 - Megtaláltam
 

znasz 2021.12.04 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.15
A jeges terepen nem volt túl könnyű megközelíteni a ládát. Köszi a rejtést.

stmester 2021.12.03 10:22 - Megtaláltam
Gondoltam még az előrejelzett hóesés előtt keressük meg ezt a rejtést.


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (155 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]