geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum    |   belépés
  
  
  
 
FAQ
4366. Jakóby-táró (GCJako)

A bánya eldugott bejárata

A bánya eldugott bejárata

A Jakóby-táró belseje [Fotó: Beregszászi Márk]

A Jakóby-táró belseje [Fotó: Beregszászi Márk]

A rejteknek otthont adó fa

A rejteknek otthont adó fa

A szokolyai medence télen...

A szokolyai medence télen...

...és nyáron

...és nyáron

Szokolya az Öl-hegy irányából

Szokolya az Öl-hegy irányából

Az Öl-hegy Szokolya irányából

Az Öl-hegy Szokolya irányából

Almandin [Fotó: Körmendy Regina]

Almandin [Fotó: Körmendy Regina]

Albit [Fotó: Körmendy Regina]

Albit [Fotó: Körmendy Regina]

Zafír [Fotó: Körmendy Regina]

Zafír [Fotó: Körmendy Regina]

Goethit (kovás vasérc / vasopál) [Fotó: Körmendy Regina]

Goethit (kovás vasérc / vasopál) [Fotó: Körmendy Regina]
Szélesség N 47° 53,246'
Hosszúság E 19° 0,437'
Magasság: 262 m
Megye/ország: Pest
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2018.03.04 15:23
Megjelenés időpontja: 2018.03.06 06:42
Utolsó lényeges változás: 2018.03.06 06:42
Utolsó változás: 2018.03.06 22:42
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: Aki26 és Master7
Felhasználó: Master7
Nehézség / Terep: 2.0 / 3.0
Úthossz a kiindulóponttól: 2800 m
Megtalálások száma: 99, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.7 megtalálás hetente


A rejtek egy 15x15x9 cm-es konyhai tárolóedény a bánya bejárata közelében egy fa gyökerei között.

A bányához eljutni legcélszerűbben a Topolyós hegyoldal melletti jelzett turistaúton lehet.

Megközelítés

Ehhez a legközelebb Szokolya vasútállomásnál ( N 47° 52,260' E 19° 1,824' 163 m [GCJako+Parkoló]) kell leszállni a vonatról vagy lehet megállni az autóval.
A Piros sáv (piros sáv) jelzés a természetvédelmi terület táblánál kezdődik ( N 47° 52,239' E 19° 1,798' 163 m [GCJako+Jelzés]), majd
mintegy két és fél kilométer megtétele után jobbra fordulva ( N 47° 53,164' E 19° 0,268' 246 m [GCJako+Elágazás]) az erdészeti úton háromszáz méteren belül elérjük a bejáratot.

A rejtek a vasrácsos ajtótól nem messze egy fa gyökerei között található.

A ládába TravelBug helyezhető!.

A Börzsöny-beli kis falut, Szokolyát illetve a festői szépségű völgyet, a szokolyai medencét körbe ölelő Szokolyai kilátás (GCSzok), Nagy-Kő-hegy (GCNKoh), valamint Pap-hegyi kilátás (GCPHK) háromszög "negyedik" csúcsaként a hely történelmének egyik jól eldugott emlékéhez kalauzolunk benneteket.

A Jakóby-táró az Öl-hegy lábába vájt bánya, ahol 1920-43 között vasércet bányásztak. Névadója Jakóby László kohómérnök, aki 1941-ben szerezte meg a bányászati jogot és fejlesztette tovább. A bányaművelésnek a II. világháború vetett véget, melynek során elrabolták a járatokat tartó szerkezeti elemeket és egyéb felszereléseket. Ennek következtében a járatok több helyen beomlottak, így használhatatlanná váltak.

A táró ma denevérek otthona, melyet vasrácsos ajtó védelmez. A bejárat érdekessége a nyáron is kiáramló hűvös levegő, ami a hegy alatti más járatokkal való illetve egyéb szabad levegős összeköttetésekre utal.

A környék föld- és bányászattörténeti, valamint geológiai érdekességeiről Körmendy Reginától olvashatunk remek cikket a Lelőhely ásványgyűjtői hírlevél 2015/I. számában, melyből - a Szerző szíves engedélyével, melyet ezúton is nagyon szépen megköszönünk - az alábbiakban olvashatóak a hely jelentősebb vonatkozásai;

szó szerint idézve:

A lelőhely azért vált érdekessé számomra, mert a legdúsabb torlatot képező patak (az Öl-hegy Ny-i oldalán) jelenleg nem érint gránátokban dús kőzetet, így képtelenségnek tűnik, hogy ez a patak gyűjtött volna össze ennyi nehézásványt (és ilyen koptatottsággal), tehát régebbi vízfolyások őstorlatáról van szó. Ráadásul úgy tűnik, mintha eddig minden arra járó szakember, gyűjtő csak a kovás vasércre koncentrált volna, és észre sem vette a patak torlatásvány-kínálatát. Végül 2014-ben Beregszászi Márk, fiatal budapesti ásványgyűjtő vállalta a fáradságot, és átvergődött a lelőhelyre (nem egyszerű, rendes turistaút nem visz a tetthelyre), és behatóan átvizsgálta a hegyoldalt, a meddőket és a patakot, és az ugyanolyan mély benyomást tett rá, mint rám több mint 10 évvel ezelőtt.

Körmendy Regina
A szokolyai Öl-hegy alatti őstorlat ásványai -
alapozó kitérőkkel

2015. január 19.

[...]

Földtörténeti visszatekintés

[...]

A szokolyai medencében egy jellegzetes, közvetlenül a miocén elején aktív ősvulkánból származó biotit-amfiból-andezitagglomerátumra települt, helyenként 10 méter vastagságú kovaföldréteg Báldi T[amás]|. (2003) szerint meglepő pontossággal jelzi, hogy keletkezése idején édesvízi tó terült el a medencében. A biogén eredetű üledékből ugyanis egyetlen egy fosszília nem hullik ki, tehát kizárólag kovamoszatokból áll, melyek az oxigén hiányának nagy túlélői voltak. A megtalált diatomák olyanok, amelyek kizárólag édesvízben tudnak megélni, tehát nem tengeri, hanem tavi üledéket hoztak létre.

A tó az éppen kialvó börzsönyi ősvulkán egyik beomló kalderájában képződött, és az alján feltörő utóvulkanikus, kovasavas hévizek gyakorlatilag kovaalga-tenyészetet hoztak létre. A tóban leülepedett elhalt kovamoszatok diatomföldként, valamint a vulkáni kőzetekből kioldódott vas- és mangánásványok kovás vasércként rakódtak le. A hideg és meleg víz természetes keveredése már csak a tó felszínét érintette, a tó alján elfogyott az oxigén, a tóban termelődött szerves anyagból kénhidrogén keletkezett, a magasabb életformákhoz szükséges bioturbáció elmaradt, bentosz nem keletkezett, csak a legfelsőbb vízrétegekben maradt hely az életnek.
Az alsó kovaföldrétegre viszont már olyan agyagrétegek rakódnak, melyek egyértelműen tengeri eredetűek (pl. corbulák), de megélnek kevert vízi (alacsonyabb sótartalmú) környezetben is. Ez arra utal, hogy a bádeni tenger D felőli benyomulása szakaszosan történt, azaz a hévízi források továbbműködése és a tó megmaradt vize biztosította a kovamoszatok kissé fekézett fennmaradását - ezt mutatja képeskönyv gyanánt a kovaföld feletti, corbulákból és kovamoszatokból [álló] agyagréteg.

[...]

Visszatérve a szokolyai medencére - mi lett az édesvízi tóban képződött vasérctelepekkel? Nos, a tektonikus mozgások és erózió révén szétszakadtak és telérek, lencsék formában kerültek a szokolyai medencét körülvevő hegyoldalakon a felszínre, felszínközelre.

Bányászattörténelem

A DK-i Börzsönyben, Szokolya-Királyrét és Nógrád közötti területen a 18. században üledékes vasércet termelték, és azt Királyréten, a Vasfazék-patak és Szén-patak találkozásánál kohósították. A vashámor 1792-ig működött, később fűrészmalomnak használták, a vasmű épületei egészen 1900-ig még láthatóak voltak.

Az első bányabejegyzés 1851-ből származik (Lukácsszállás, Szélesmező). 1920-ban Kiss József tíz bányatelekre szerzett bányászati jogot, de mielőtt be tudta [volna] indítani a termelést, meghalt. A koncessziókat Lengyel Miksa vette át, de behatóbb műveletekbe nem fogott. Közben a nógrádi bányát egy Gelej nevű földbirtokos művelte és kb. öt vagon ércet szállított el kohósításra. Egy 1921-ben történt hivatalos bányabejárás 7 kiépített, felmért bányát jelzett, ezek közül az Öl-hegyen (akkoriban még Ól-hegynek hívták) lévő Főbányát is.

A telérek vastagságát 25 és 80 méter vastagságra becsülték. 1941-ben Jakóby László kohómérnök vette át Lengyeltől a bányászati jogot és elsősorban a Főbányát ([az] Öl-hegy ÉNy-i lábánál) és a Döbröczi-bányát (az Öl-hegy csúcsától DK[-i] irányba) fejlesztette tovább. Összesen 38 zártkutatmányt fektetett, de egy évi munka után átadta az egészet a csepeli Weiss Manfréd Műveknek. Azok az Öl-hegy DNy-i lábán létrehozták a Rókalyuki Új tárnát (fölötte egy okkerbányát is műveltek), a kitermelt vasércet Csepelen dolgozták fel. A II. világháború közbeszólt, a tárók nagy része beomlott, mert a háború alatt kiraboltak belőlük minden mozdítható felszerelést, ácsolatot. Szurovy Géza, aki 1950-ben bejárta az egykori vasbányákat, a Szén-patak menti Szállásoki-bányán kívül teljesen bejárható tárót már nem talált.

Mivel a bányák nem turistautak mentén találhatók, rekultivációs munkálatok nem történtek, a Jakóby-táró vasajtót kapott, a légaknák beomlottak, a többi táró maradványa még itt-ott sejthető. A gazdag meddőhányók elsősorban vasopált, vasércet szolgálnak.

Geológiai viszonyok

A 378 m magas Öl-hegy andezittufából és agglomerátumból épül fel, a tetején kisméretű lajtamészkő-sapkával. A tőle É-ra fekvő Vasbánya-heggyel hegygerinc köti össze, a Vasbánya-hegyen a Nógrádi-bánya létesült. Keleti oldala átnyúlik a Tamási-hegyre. Ny-i és K-i oldalából patak fakad, egyiknek sincs neve, ezek mind a Les-völgyi patakba torkollódnak. A vízgyűjtő terület max. 1-1,5 négyzetkilométer, tehát nem jelentős. Csak a Jakóby-táró alatti pataknak van állandó vízfolyása, a többi nyáron kiszárad, sőt néha a táró alatti is. [...]

A völgyekben az erózió és a patakok révén több méter széles (és valószínűleg több méter vastag) hordalékpadok képződtek, melyek a kőzetek legellenállóbb (ill. legrövidebb szállításban részesült, [beleértve] tehát pl. a kalcitot is!) ásványokat őrzik, többé-kevésbé koptatott állapotban. A legtöbb ép, idiomorf kristály gránát (almandin), amfiból (hornblende) és piroxén (ensztatit), a többi ásvány - így a kvarc is - kavicsok, szemcsék, kristálytöredékek formá[já]ban található, ami erősen megnehezíti a vizuális meghatározást, azaz gyakorlatilag szemcsénként kéne műszeres vizsgálatot elvégezni.

[...]

A képeken látható ásványok a helyszínről származnak, de a kép csalóka - a méretük mindössze pár milliméter.

Ládanapló

2018/03/06 08:10 Első megtalálás Gratulálunk »vajasfok«-nak
2018/03/06 06:42 Megjelenés
2018/03/04 15:53 Elhelyezés
2018/03/03-05 Oldal elkészítése és moderálás Köszönet érte és a tanácsokért
2018/02/03 Ismertető felhasználásának engedélye Köszönet érte
2017/08/27 Ötlet megszületése és helyszínbejárás
Állapot: kereshető

KRW értékelés (41 db): környezet: 4.62 rejtés: 4.47 web: 4.71 átlag: 4.60

-
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
-
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
-
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
-
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
-
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
-
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
-
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
+
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


lasagne 2021.01.17 12:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! A hideg mitt szerencsére nem volt sár :) [Geoládák v3.8.3]

K.L. 2021.01.16 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.43
Megtaláltam.

álomfogók 2021.01.09 13:30 - Megtaláltam
GCKVHK levadászása után jött a neheze, sárdagasztás a piroson idefelé, illetve "csak a piroson ne" alapon visszafelé az erdészeti utakon. Lehet, hogy nem az ideális időszakot választottuk a hely felkeresésére.

speti 2021.01.09 09:49 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

anettx 2021.01.01 10:40 - Megtaláltam
TFTC!
Újévi Királyrét környéki kirándulgatás.
Ez nem az a látványos bányászati hely, de egy saras-ködös sétának jó volt.
[Geoládák v3.8.3]

Wilka74 2020.12.27 12:18 - Megtaláltam
A piros sávon jöttünk fel a ponthoz a szokolyai vasútállomás felől. Az út bár széles, de sajnos az erdőgazdálkodó gépek széttrancsírozták, néhol ragadós sár, néhol fagyott bokatörés következett, de alapvetően nem volt megugorhatatlan. Érdekes volt a táró, sajnáltam hogy le van zárva, kicsit olyan bemehetnékem volt. A rejtés Péter barátom tanácsai alapján gyorsan meglett. Köszönöm a hely bemutatást!

IMG_7598IMG_7601
IMG_7608 
carmin 2020.12.27 11:06 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
[g:hu+ 2.4.7]

DSC08604DSC08605
DSC08613 
KP1965 2020.12.15 09:41 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.17
Az új királyréti kilátótól indultam egy kis sárdagasztós sétára a táróhoz. Kár, hogy a bejáratot vasrács őrzi, szívesen körbenéztem volna benn is.
A láda keresésénél már majdnem ott tartottam, hogy telefonos segítséget kérek, amikor elolvastam a logok közt a kulcsmondatot: fejet földre tenni! Így már gyorsan meg is lett.

20201215_09013220201215_091007
20201215_09223420201215_092450
20201215_09242120201215_094416
20201215_09465120201215_095240
Pupu 2020.11.19 09:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.17 súly: 4.33
Ide se jutottam volna el GC nélkül! Köszönöm! Ködös-sáros terepfutással érkeztem, Királyrétről.

20201119_08434820201119_090232
Réka&Nimi 2020.10.11 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.69
Kellemes útvonal, érdekes helyszín, de a fánál a ládát világítottuk, kotortuk, mégsem találtuk. Láttam, mások is így jártak. Kérjük a képek alapján fogadd el, köszi.

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2020.11.12 19:23]

IMG_20201011_155212IMG_20201011_155205
IMG_20201011_153900 
alexp 2020.10.09 15:31 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
Köszönöm AliceSky-nak a biztatást, tényleg ott van az a láda. [Geoládák v3.7.1]

Emma Rose 2020.10.03 12:48 - Megtaláltam
Hát nem volt egyszerű!
Az utánam következőknek: ha a fejeteket a földdel egy szintre "teszitek" akkor megláthatjátok. Egyébként csak tapogatózva menne:)
A fa magában fantasztikus, tele rejtési lehetőségekkel. Én tuti nem ide tettem volna, de ettől szép ez az egész:)
Köszi a rejtést! Nagyon szép az ösvény és nem megerőltető a túra. Egy nagyobb betegség után pont ideális volt és rengeteget jelentett! Magamtól biztos nem találtam volna erre szép helyre!

AliceSky 2020.10.03 11:52 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.96
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!
Az utánunk következőknek: ott van, jó helyen keresed :-) csak ne add fel. Nekünk elég volt fél órát keresni, majd bevilágítottunk és ott volt. [Geoládák v3.6.0]

befi 2020.10.01 13:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.7]

kupec 2020.09.11 11:00 - Megtaláltam
Tetszett a hely, érdekes lehetett, amikor működtek a bányák. A jellegzetes fa rögtön elém ugrott, de hiába tapogattam vagy ötször körbe, a láda nem lett meg.
A fotók alapján kérnék egy jóváhagyást.

[Jóváhagyta: Master7, 2020.09.20 09:32]

IMG_20200911_105505IMG_20200911_105753
SagiK 2020.08.15 13:10 - Megtaláltam
Ez sem fogott ki rajtam. :)

nszk 2020.08.15 13:10 - Megtaláltam
SagiK társaságában

Zsákos Bilbó 2020.08.09 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.93
Szép, nyugodt hely. Köszi a rejtést!

navigaator 2020.06.06 00:00 - Megtaláltam
-

vaslemez 2020.05.23 15:03 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.18
Annak ellenére, hogy rengeteget túrázunk a Börzsönyben, a piros csík ezen szakaszán még sosem jártunk.
A ládával nem volt szerencsénk. Vagy nagyon bénák vagyunk, vagy eltűnt, mert sehogy sem találtuk. Pedig a fa eltéveszthetetlen.

[Jóváhagyta: Master7, 2020.07.06 17:06]

20200523_12234220200523_120809
20200523_121312 
Mathau 2020.04.05 12:21 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.55
Szokolya felső részéről egész jól megközelíthető autóval földúton, onnét csak 600 m séta. Szép völgy, de a bánya mérsékelten érdekes (számomra).

povyagi 2020.04.05 12:21 - Megtaláltam
Hurrá, megvan! \o/

james 2020.03.31 16:54 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
James
[g:hu+ 2.0.30]

zöldfülű 2020.03.14 11:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.33
LefüLELVE :-)
Királyrét-Öl-hegy-Királyrét-Királyrét-Királyrét útvonalon, a tavaszi ébredező virágok és színes madárfüttyögés kíséretében.
Köszi a rejtést

20200324_095305 
Bodzalime 2020.03.14 10:46 - Megtaláltam
Felfedezve! Az első ládám!

IMG_20200314_113839 

A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (99 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.