geocaching.hu geocaching.hu szép kép FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum   |    belépés
  
  
  
 
FAQ
4703. Újpesti Tűzoltóskanzen (GC105)

Újpesti Tűzoltóskanzen

Újpesti Tűzoltóskanzen

GC105

GC105

A dicső múltból a méltó jövőbe

A dicső múltból a méltó jövőbe

Csepel D-420 (1957)

Csepel D-420 (1957)

Csepel D-344 - Ikarusz 526 (1972)

Csepel D-344 - Ikarusz 526 (1972)

Mávag-1000 (1949)

Mávag-1000 (1949)

Elismerő sisak

Elismerő sisak

Múlt és jövő

Múlt és jövő

Belevalók, bele valók

Belevalók, bele valók

105

105

Csepel 710 (1959) kívül

Csepel 710 (1959) kívül

Csepel 710 (1959) belül

Csepel 710 (1959) belül

Megnyitó

Megnyitó

Béres Ferenc - a skanzen kitalálója, vezetője

Béres Ferenc - a skanzen kitalálója, vezetője

Tűzoltólétra

Tűzoltólétra

Gyerekszáj, gyerekkéz

Gyerekszáj, gyerekkéz

GC105

GC105
Szélesség N 47° 34,073'
Hosszúság E 19° 5,781'
Magasság: 100 m
Megye/ország: Budapest
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 1970.01.01 01:00
Megjelenés időpontja: 2020.10.10 08:52
Utolsó lényeges változás: 2020.10.10 08:52
Utolsó változás: 2020.10.29 17:39
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: Csg12
Ládagazda: Csg12
Nehézség / Terep: 2.0 / 1.0
Úthossz a kiindulóponttól: 50 m
Megtalálások száma: 425 + 2 jelszó nélküli + 4 sikertelen + 3 egyéb
Megtalálások (havi bontásban):

A legaktívabb hónap 2020-10 volt 115 'Megtaláltam' loggal,    OFF
Megtalálások gyakorisága: 6.3 megtalálás hetente


Röviden

Nem szokványos rejtést keress, a doboz legnagyobb kiterjedése 20x12 cm. A skanzen vezetője Béres Ferenc engedélyével. Segítség: Egy a tizennyolchoz. Ha nem vagy benne biztos, keresd rajta a GC jelet.

--
Pótjelszó a skanzenen kívül 4x10cm-es jelszóhordozó, közvetlen a bejárat mellett, mely mindig kereshető. N 47° 34,084' E 19° 5,785'

Segítség a pótjelszóhoz:

1. !lavupak itarájeb a ebmezs jllÁ
2. .tózodrohózslej a dserek lánásázoklálat melesétírek méf a sé noteb a noladlo bboj A

Megközelíthetőség

Tömegközeledéssel a 20E, 30A, 96, 220 buszokkal.

Autóval egészen a skanzenig lehet haladni, majd a környező utcákban díjmentesen lehet parkolni.

A Tűzoltóskanzenről

Az újpesti Szent László téri laktanya udvarán 2020. szeptemberében nyílt meg a tűzoltó skanzen Béres Ferencnek köszönhetően. A kiállításon megtekinthetőek többek között az alábbi tűzoltóautók:
- Csepel D-350 (1952)
- Csepel D-344 - Ikarusz 526 (1972)
- Csepel D-420 (1957)
- Csepel D-710 (1959)
- Mávag-1000 (1949)

A kiállított tűzoltóautókba be lehet szállni.

Európában csak nálunk kerülnek bemutatásra régi, magyar tűzoltógépjárművek!
A tárlat látogatása ingyenes, de előzetes időpont egyeztetés szükséges!
Egyének részére:
Béres Ferenc +36 70 334 8135
Csoportosan:
tuzoltoskanzen@gmail.com

A tűzoltóság története

A nomád életmódot folytató magyar nemzetségeket a tűz csak ritkán fenyegette. A Kárpát-medencében való letelepedést követően viszont megváltozott a helyzet: a zárt települések, a korabeli építőanyagok és a zsúfolt építkezések megnövelték a tűzesetek számát. A tűz elleni védekezés közösségi feladattá vált.

Európa más államaihoz hasonlóan a középkori magyar tűzvédelem is lassan fejlődött, melyben a feudális társadalom általánosan érvényesülő hibái - mint például a zsúfolt, és ez által tűzveszélyes területektől távol lakó, anyagi javakkal rendelkező földesurak áldozatkészségének hiánya - is szerepet játszottak.

I. (Szent) István király, a magyar államiság megalapítója már rendelkezést hozott arról, hogy "Ugyan a papok meg az ispánok hagyják meg mindenfelé a falusbiráknak, hogy vasárnaponként az ő felszólitásokra minden ember, nagyja és apraja, férfia s asszonya, mind templomba menjen, kivéve azokat, a kik a tűzhelyet őrzik." Ez a rendelkezés az első magyar tűzvédelmi előírásnak tekinthető.

A tüzek őrzése mellett I. István a gyújtogatásokról is szigorú intézkedést hozott, mely szerint "Végeztük: hogy ha valaki más ember épületeit ellenségeskedésből felgyujtja, állassa helyre az épületeket, és valami házi eszköz odaégett, fizesse meg, és annakfelette adjon tizenhat tinót, ki összevéve hatvan ezüst pénzt ér." A gyújtogatások valóban gyakori problémát jelenthettek, hiszen nemcsak, hogy törvényi szabályozást hoztak ellene, de a gyújtogató büntetése az épület helyreállítása, és a kárba veszett berendezések megfizetése mellett további, jelentős mértékű kárpótlást is magában foglalt.

A későbbi századok során a törvények már nem csak a gyújtogatókra, hanem az azzal fenyegetőzőkre is súlyos - esetenként halál - büntetést mértek.

Az első komolyabb tűzvédelmi intézkedések a városi polgárság kialakulásával egyidejűleg jelentek meg. A tűzoltás a céhek, a kézműves szervezetek és a lakosság közös feladata volt, a tüzek oltása a külföldi tapasztalatokkal rendelkező céhtagok irányítása mellett zajlott. Ugyanakkor az alkalmazott technikai eszközök - egyszerű vödrök, létrák, kéziszerszámok - fejletlensége miatt a lakosság egy nagyobb kiterjedésű tűzzel szemben csak kevés sikerrel vehette fel a harcot.

A szervezettség megindulása

A XVII. században a diák-tűzoltóságok megalakulásával jelentek meg az első, önkéntes alapon szervezett tűzvédelmi erők, melyek közül a debreceni és a sárospataki kollégium diák-tűzoltói emelkedtek ki. A diákok eleinte csak a kollégiumok területén, belső udvarán tevékenykedtek, illetve tartottak váltásos éjjeli őrjáratokat, míg az 1600-as évek vége körül már a városban támadt tüzek oltásában is komoly szerepet töltöttek be.

A diáktűzoltók két csoportra oszlottak: oltókra és bontókra. Amíg az oltók a tűz mihamarabbi eloltását, addig a bontók a tűz továbbterjedésének rombolással történő megakadályozását segítették, melyhez az ún. gerundium állt rendelkezésükre.

A középkor évszázadai során megjelent, különböző tiltó és szabályozó rendelkezések ellenére is egyik tűzeset követte a másikat, így a XVIII. század elejére már az országgyűlés is kötelességének érezte, hogy komolyabban foglalkozzon a tűzvédelem kérdésével.
Az 1723-ban megjelent II. dekrétum a közigazgatás megoldandó feladati közé sorolta a tűzvédelmet. A törvény kihirdetése után évtizedekig nem történt változás, sem a tűzvédelem szervezete, sem felkészültsége nem vált megfelelővé. Ezért 1788-ban II. József olyan országos tűzoltalmi intézkedést - Tűzrendészeti Pátenst - adott ki, amely négy csoportba osztotta a feladatokat: megelőzés, tűzjelzés, tűzoltás teendői, az építkezésben alkalmazandó tűzvédelmi követelmények. II. József pátense a tűzvédelem szakmai felosztásának alapja napjainkban is.

Gróf Széchenyi Ödön

Egészen a XIX. század közepéig a tűzoltást a céhek tagjai végezték és irányították. Európában az első önkéntes tűzoltó szervezetet az akkor még a Magyar Királysághoz tartozó Aradon hozták létre 1835-ben. A szabadságharc következményeként a Habsburg-önkényuralom sokáig nem engedélyezte az önkéntes tűzoltó-egységek működését, így a Soproni Tűzoltó- és Tornaegylet csak 1866-ban, míg a Pesti Tűzoltó-egylet, illetve a főfoglalkozású (hivatásos) tűzoltóság 1870-ben - mindkettő Gróf Széchenyi Ödönvezetésével - kezdhette meg működését. Ezt követően már sorra alakultak más városokban, falvakban és községekben is a különböző tűzoltó egyletek és egyesületek, valamint tűzoltóságok.

A XIX. század végén a technikai fejlődésnek és a hatékonyabb eszközöknek köszönhetően a tűzoltó szervezetek már nagyobb hatékonysággal működhettek, mint a céhek, iparosok tűzoltásra kötelezett tagjai, ezért jelentős anyagi támogatásban is részesültek a településektől. Az anyagi támogatás ebben az időszakban jelenik meg először a magyarországi tűzoltóságok történetében.

XX. századi változások

A XIX. század utolsó évtizedei és a XX. század első évtizede a hivatásos és önkéntes tűzoltó-egységek létszámának növeléséről, technikai eszközeik bővítéséről ismertek. Az I. világháború szerte Európában, így hazánkban is megakasztotta a fejlődést, mivel a hivatásos és önkéntes tűzoltó-legénység nagy részét elszólította hivatásától, komoly veszteségeket okozva ezzel az akkori magyar tűzvédelemnek is.

A világháborút követően közel két évtizedet kellett várni a tűzrendészet fejlesztéséről szóló 1936. X. törvénycikk, és annak végrehajtásáról rendelkező 180.000/1936. számú BM rendelet megjelenéséig, melyek az addig szétszórtan és nehezen megtalálható jogszabályokat hatályon kívül helyezték, s a tűzrendészetet országosan egységessé tették. A tűzoltóságokat négy kategóriába sorolta: hivatásos, önkéntes, köteles, és magán tűzoltóságokba (mely felosztás a jelenleg működő szervezeti kereteknek is az alapja). A rendelet többek között szabályozta az óvintézkedéseket, a tűzveszélyes anyagok kezelését, az építkezések, az épületek és az üzemek tűzrendészetét, a mentő és a felderítő tűzrendészeti feladatokat is.

A háborús veszély miatt felgyorsult a hivatásos tűzoltóságok felállítása, de ezen testületeknek már a légoltalmi hálózat irányítása is fontos feladatuk volt. Az 1930-as évek végén elindult fejlődésnek a kirobbanó II. világháború szörnyű pusztítása vetett véget, mely ismét sok önkéntes és hivatásos tűzoltó hadrendbe állítását vonta maga után. A laktanyák, a szertárak, a gépjárműfecskendők, a speciális szakfelszerelések nagy része megsemmisült, a megmaradt használható felszereléseket a háború utolsó éveiben Nyugatra - leginkább Németországba - szállították.

A háború befejeződése után megindult a küzdelem a tűzrendészet újjáépítéséért, újjászervezéséért. Az 1945-ben, illetve 1946-ban hozott jogszabályok teljesen új alapokra fektették a tűzoltóságok szervezetét. Megszüntették a különböző elnevezésű és jellegű tűzoltóságokat, és megszervezték az egységes magyar tűzoltóságot. Létrejött az Országos Tűzoltó Főparancsnokság, melynek irányításával működtek a megyei tűzoltó-parancsnokságok, azok irányításával pedig a városi hivatásos állami tűzoltó-parancsnokságok. Az állami tűzoltóság a Belügyminisztérium részeként, annak alárendeltségében működött. A központi irányítás a minisztérium feladata volt, míg a területi szervek a később megalakuló tanácsok intézményeként működtek.

A két világháború jelentősen visszavetette az önkéntes tűzoltó szervezetek működését, hadrafoghatóságát is. A háborúknak rengeteg önkéntes tűzoltó is áldozatává vált, melynek következményeként nem minden településen szervezték újjá a tűzoltó egyesületeket. Az állami tűzoltósági rendszer kiépítésével, a központi irányítással új irányvonalat vett a tűzvédelem és a tűzoltóság fejlesztése, melyben a megmaradt önkéntes tűzoltó szervezetek szerepe háttérbe szorult.

Az önkéntes tűzoltó mozgalom az 1970-80-as évekre sok helyen megtorpant, több helyen megszűntek az egyesületek, és csak az igazán elkötelezett személyeknek volt betudható, hogy számos helyen sikerült megőrizni a hagyományokat és fenntartani a működőképességet.

A rendszerváltozást követő időszak

A rendszerváltás jelentős változásokat és nagy átszervezéseket vont maga után. A tűzvédelemről való gondoskodást a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény az önkormányzatok feladatkörébe sorolta. A korábbi állami hivatásos tűzoltóság két részre oszlott: az országos és megyei tűzoltó-parancsnokságok állami szervként, a városi tűzoltóságok önkormányzati intézményként működtek tovább. 2000. január 1-jén a Tűzoltóság Országos Parancsnoksága és a Polgári Védelmi Országos Parancsnokság összevonásával megalakult az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a megyei tűzoltó-parancsnokságokból létrejöttek a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok, mint az hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szakmai felügyeleti szervei.

2012. január 1-jével létrejött az egységes állami katasztrófavédelmi szervezet. Ez a rövid mondat a tűzoltóság és a polgári védelem korábbi szervezeti felépítésének, feladatainak, működési rendjének nagy horderejű átalakítását és ennek megfelelően a szervezetekre vonatkozó jogszabályok módosítását, új jogszabályok és belső szabályozók megalkotását jelentette. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény hatályba lépése mélyreható változásokkal járt a katasztrófavédelmi szervek feladatai, működése tekintetében. A törvény kimondja, hogy a tűzoltás, műszaki mentés állami feladat. A hivatásos tűzoltóságok működési területe Magyarország teljes területét lefedi.

Napjainkban Magyarország mentő tűzvédelmi feladatait az alábbi tűzoltóságok látják el:

Hivatásos tűzoltóságok (106 db), továbbá a hivatásos tűzoltóságok részét képező katasztrófavédelmi őrsök (46 db)Önkormányzati tűzoltóságok (60 db)Önkéntes tűzoltó egyesületek (641 db), melyek közül jelenleg 56 db önállóan beavatkozó státuszban működikLétesítményi tűzoltóságok (66 db)
 

Forrás: Pintér Sándor tű. százados Mentő tűzvédelem kialakulása Magyarországon című szakdolgozata
Állapot: kereshető
3 játékos jelölte kedvenc ládájának

KRW értékelés (137 db): környezet: 4.71 rejtés: 4.90 web: 4.78 átlag: 4.80

-
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
+
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
+
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
+
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
+
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
-
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


Emerich63 2022.01.24 14:05 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm
a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

Fil 2022.01.22 13:32 - Jelszó nélküli megtalálás
Épp erre jártunk, így időpont egyeztetésről nem lehetett szó.
A bejáratnál lévő pót jelszóval szerettünk volna próbálkozni, de nem lett meg.
A fotók alapján kérjük a találat elfogadását!

20220122_13214220220122_132156
rszogyi 2022.01.22 13:25 - Jelszó nélküli megtalálás
A potladat kerestem Fil társaságában, sajnos nem találtuk.
utólag, a logokat olvasva kicsit megnyugtat hogy nem egy egyszerű valamit nem találtunk meg.
Már nagyon feltunőek lehettünk ezért inkább feladatuk.
köszönöm ha elfogadod a találatot
Fotók és élménybeszámoló később. [Geoládák v3.12.5]

5BD0B4A7-7AC2-4B68-A796-9835D2D8BF63 
Hey-ho 2022.01.22 10:41 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]
A pótjelszót kerestük, de az egyértelmű és pontos leírás ellenére sem találtuk. Teljesen leblokkoltunk. Telefonos segítséget kértünk, de még azután is bénák voltunk. A rejtő személyesen is segítségünkre sietett. Mire megérkeztek /kb. 4 perc/ megtaláltuk, hiszen mindvégig ott volt előttünk, sokszor kezünkben is. Megismerkedés után kiderült ez a 2000. láda találatunk. Már csak pezsgő és konfetti ágyú hiányzott. Emlékezetes találat és találkozás volt. Köszönjük!

Balear 2022.01.19 12:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

krino30 2022.01.19 12:30 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük szépen a lehetőséget! [Geoládák v3.12.2]

birinyi 2022.01.15 17:44 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

daniella90 2022.01.15 17:43 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.40
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!
Pót jelszóval, a skanzent majd máskor, de ez is nagyon tetszett!
Pusszantás! [Geoládák v3.12.5] [Geoládák v3.12.5]

z0z0 2022.01.15 17:36 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

deniko93 2022.01.15 12:19 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.65
Megtaláltuk, köszönjük a csalafinta rejtést! Okozott egy kis fejtörést, de a pótjelszó leírásával a rejtőtől (méret és hiányzó valami), a korábbi logok és egy kis próbálgatás segítségével nagy aha élménnyel a végén meglett. :) [Geoládák v3.12.5]

geooszi 2022.01.15 11:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

szollosi73 2022.01.01 12:23 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.30
Megvan!
A skanzen előtt autózva már láttuk, hogy egy pár keresgél a kapunál, gondoltuk azonnal, hogy "kollégák". Leparkoltunk és bekapcsolódtunk a pótjelszó keresésébe, szerencsére sikerült jó helyre nyúlnom. Találat után még jó ideig beszélgettünk, nagyon szimpatikus párral ismerkedhettünk meg.
A pótjelszó nagyon ügyes, sajnos a skanzent csak kívülről tudtuk most megnézni.
Köszönet.

Újpesti Tűzoltóskanzen-1Újpesti Tűzoltóskanzen-2
Újpesti Tűzoltóskanzen-3Újpesti Tűzoltóskanzen-4
Andi0714 2022.01.01 11:40 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

Karaliosz 2022.01.01 11:40 - Megtaláltam
Ez a láda is pipa. ;) Köszi a rejtést. [Geoládák v3.12.5]

Péter60 2021.12.31 14:09 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 4.58
Szuper ládaötlet, és nagy műgonddal elkészített rejtések, gratula.
A rejtés nehézsége szerintem minimum 4-es.

Strombus 2021.12.31 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 4.58
Nem is reméltük, hogy nyitva találjuk szilveszter napján, de lenyomtuk a kilincset és láss csodát, kinyílt az ajtó. Nagyon élveztük a kiállított járgányokat és a bölcs gyerekverseket is. Miután kiszórakoztuk magunkat, nekiálltunk a keresésnek. És keresgéltünk egy jó darabig. Az ugráló koordináták nem könnyítették meg a helyzetet. Reménykedtünk, esetleg előkerül Béres úr és elárulja a titkot, de sajnos senki sem zavarta meg tevékenységünket. Mind a segítség, mind a megadott rejtésnehézség félrevezetőnek bizonyult, Szerintem 1:19 és 4,5. Sebaj, végül logoltunk és nagyon örültünk, hogy azok közé a kevesek közé tartozhatunk, akik rászánták az időt erre a nagyszerű kiállításra és nagyszerű ládára.
Búcsúzóul még egy mugli családot is felbátorítottunk a járműpark megnézésére, akik szintén csodálkoztak, hogy be lehet jönni és megkerestük a pótjelszót is. Azt hiszem, már elfáradtunk a ládakeresés izgalmában, mert ez sem adta könnyen magát, pedig igazán pofon egyszerű - és rendkívül ötletes.
A ládaoldal, a történelmi áttekintés is igen érdekes. Olyan jó tudni, hogy van ilyen hely, hogy vannak ilyen emberek, akik megvalósították és megosztják mindnyájunkkal ezt a különleges gyűjteményt!

A láda elhelyezésének időpontja nem 1970!

 Tüzoltós gyerekvers GC105 
kovigaga 2021.12.30 12:45 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Barnussal nagy nehezen... És tényleg nagyon ötletes, a kommentek segítettek. [Geoládák v3.12.5]

kasap 2021.12.29 08:26 - Megtaláltam
Megtaláltam. :-) Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4a]

Butchman 2021.12.29 08:26 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

A Vadász 2021.12.23 10:26 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.18
Úgy gondoltam, a pótjelszó könnyed célpontot fog majd jelenteni... Hát nem! A virtuális rejtek megtalálásához szerintem a GPS-ed kár otthon is hagyhatod, de a rejtő leírásának, és a sporttársak logjainak alapos áttanulmányozása-, a helyszín pontos megfigyelése-, valamint némi kreativitás, és rugalmasság mindenképpen szükséges. Köszönöm a rejtést!

PCsaba11 2021.12.22 14:20 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

Bobby Holmes 2021.12.22 14:00 - Megtaláltam
Na ez zseniális volt. Hárman, LikiLaszloval és PCsaba11-el megérkeztünk a kapuhoz és elkezdtük keresni a pótjelszót, de nagyon nem ment. Valószínűleg megláttak minket biztonsági kamerákon, ezért egy idő után odajött hozzánk az udvarról egy katasztrófavédelmi dolgozó, de nem szidott le minket, sőt, nagyon barátságos volt, elmondta, hogy be nem mehetünk, mi meg mondtuk, hogy nem is akarunk és a jelszót keressük. Végül megvárta míg megtaláljuk és hatalmasat nézett, hogy itt ilyen is van, de mi is hatalmasat néztünk, mert ilyen pótjelszót még soha nem láttunk, nagyon durva... Köszönjük a rejtést!

Aleph & Rita 2021.12.21 12:21 - Megtaláltam
A pótjelszó ott van ahogy a rejtő leírta! Figyeld a méretet is és ne tépd ki a csavart, az nem 4x10 cm-es és csak a kerítés esik szét. :-) Olyat keress, ami a baloldalon nincs!
Köszönjük a lehetőséget!

gyetger 2021.12.16 16:27 - Megtaláltam
Telefonos segítséggel...
Így sem volt egyszerű ennyi félrevezető info mellett.. ilyen forgalmas helyen nem könnyű észrevétlenül keresni.
[g:hu+ 2.7.15]

Jukka 2021.12.12 19:36 - Megtaláltam
Ponpás! Mindig öröm új dolgot találni, köszönöm a rejtést! xnatyoB társaságában
Megfagytunk, sokat időztünk vele. A logok segítettek. [Geoládák v3.12.3]

D5DAE683-0D09-4B2A-B036-66F020FF88AC 

A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (434 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]