geocaching.hu geocaching.hu szép kép FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum   |    belépés
  
  
  
 
FAQ
4703. Újpesti Tűzoltóskanzen (GC105)

Újpesti Tűzoltóskanzen

Újpesti Tűzoltóskanzen

GC105

GC105

A dicső múltból a méltó jövőbe

A dicső múltból a méltó jövőbe

Csepel D-420 (1957)

Csepel D-420 (1957)

Csepel D-344 - Ikarusz 526 (1972)

Csepel D-344 - Ikarusz 526 (1972)

Mávag-1000 (1949)

Mávag-1000 (1949)

Elismerő sisak

Elismerő sisak

Múlt és jövő

Múlt és jövő

Belevalók, bele valók

Belevalók, bele valók

105

105

Csepel 710 (1959) kívül

Csepel 710 (1959) kívül

Csepel 710 (1959) belül

Csepel 710 (1959) belül

Megnyitó

Megnyitó

Béres Ferenc - a skanzen kitalálója, vezetője

Béres Ferenc - a skanzen kitalálója, vezetője

Tűzoltólétra

Tűzoltólétra

Gyerekszáj, gyerekkéz

Gyerekszáj, gyerekkéz

GC105

GC105
Szélesség N 47° 34,073'
Hosszúság E 19° 5,781'
Magasság: 100 m
Megye/ország: Budapest
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 1970.01.01 01:00
Megjelenés időpontja: 2020.10.10 08:52
Utolsó lényeges változás: 2020.10.10 08:52
Utolsó változás: 2020.10.29 17:39
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: Csg12
Felhasználó: Csg12
Nehézség / Terep: 2.0 / 1.0
Úthossz a kiindulóponttól: 50 m
Megtalálások száma: 330 + 4 sikertelen + 2 egyéb
Megtalálások gyakorisága: 9.3 megtalálás hetente


Röviden

Nem szokványos rejtést keress, a doboz legnagyobb kiterjedése 20x12 cm. A skanzen vezetője Béres Ferenc engedélyével. Segítség: Egy a tizennyolchoz. Ha nem vagy benne biztos, keresd rajta a GC jelet.

--
Pótjelszó a skanzenen kívül 4x10cm-es jelszóhordozó, közvetlen a bejárat mellett, mely mindig kereshető. N 47° 34,084' E 19° 5,785'

Segítség a pótjelszóhoz:

1. !lavupak itarájeb a ebmezs jllÁ
2. .tózodrohózslej a dserek lánásázoklálat melesétírek méf a sé noteb a noladlo bboj A

Megközelíthetőség

Tömegközeledéssel a 20E, 30A, 96, 220 buszokkal.

Autóval egészen a skanzenig lehet haladni, majd a környező utcákban díjmentesen lehet parkolni.

A Tűzoltóskanzenről

Az újpesti Szent László téri laktanya udvarán 2020. szeptemberében nyílt meg a tűzoltó skanzen Béres Ferencnek köszönhetően. A kiállításon megtekinthetőek többek között az alábbi tűzoltóautók:
- Csepel D-350 (1952)
- Csepel D-344 - Ikarusz 526 (1972)
- Csepel D-420 (1957)
- Csepel D-710 (1959)
- Mávag-1000 (1949)

A kiállított tűzoltóautókba be lehet szállni.

Európában csak nálunk kerülnek bemutatásra régi, magyar tűzoltógépjárművek!
A tárlat látogatása ingyenes, de előzetes időpont egyeztetés szükséges!
Egyének részére:
Béres Ferenc +36 70 334 8135
Csoportosan:
tuzoltoskanzen@gmail.com

A tűzoltóság története

A nomád életmódot folytató magyar nemzetségeket a tűz csak ritkán fenyegette. A Kárpát-medencében való letelepedést követően viszont megváltozott a helyzet: a zárt települések, a korabeli építőanyagok és a zsúfolt építkezések megnövelték a tűzesetek számát. A tűz elleni védekezés közösségi feladattá vált.

Európa más államaihoz hasonlóan a középkori magyar tűzvédelem is lassan fejlődött, melyben a feudális társadalom általánosan érvényesülő hibái - mint például a zsúfolt, és ez által tűzveszélyes területektől távol lakó, anyagi javakkal rendelkező földesurak áldozatkészségének hiánya - is szerepet játszottak.

I. (Szent) István király, a magyar államiság megalapítója már rendelkezést hozott arról, hogy "Ugyan a papok meg az ispánok hagyják meg mindenfelé a falusbiráknak, hogy vasárnaponként az ő felszólitásokra minden ember, nagyja és apraja, férfia s asszonya, mind templomba menjen, kivéve azokat, a kik a tűzhelyet őrzik." Ez a rendelkezés az első magyar tűzvédelmi előírásnak tekinthető.

A tüzek őrzése mellett I. István a gyújtogatásokról is szigorú intézkedést hozott, mely szerint "Végeztük: hogy ha valaki más ember épületeit ellenségeskedésből felgyujtja, állassa helyre az épületeket, és valami házi eszköz odaégett, fizesse meg, és annakfelette adjon tizenhat tinót, ki összevéve hatvan ezüst pénzt ér." A gyújtogatások valóban gyakori problémát jelenthettek, hiszen nemcsak, hogy törvényi szabályozást hoztak ellene, de a gyújtogató büntetése az épület helyreállítása, és a kárba veszett berendezések megfizetése mellett további, jelentős mértékű kárpótlást is magában foglalt.

A későbbi századok során a törvények már nem csak a gyújtogatókra, hanem az azzal fenyegetőzőkre is súlyos - esetenként halál - büntetést mértek.

Az első komolyabb tűzvédelmi intézkedések a városi polgárság kialakulásával egyidejűleg jelentek meg. A tűzoltás a céhek, a kézműves szervezetek és a lakosság közös feladata volt, a tüzek oltása a külföldi tapasztalatokkal rendelkező céhtagok irányítása mellett zajlott. Ugyanakkor az alkalmazott technikai eszközök - egyszerű vödrök, létrák, kéziszerszámok - fejletlensége miatt a lakosság egy nagyobb kiterjedésű tűzzel szemben csak kevés sikerrel vehette fel a harcot.

A szervezettség megindulása

A XVII. században a diák-tűzoltóságok megalakulásával jelentek meg az első, önkéntes alapon szervezett tűzvédelmi erők, melyek közül a debreceni és a sárospataki kollégium diák-tűzoltói emelkedtek ki. A diákok eleinte csak a kollégiumok területén, belső udvarán tevékenykedtek, illetve tartottak váltásos éjjeli őrjáratokat, míg az 1600-as évek vége körül már a városban támadt tüzek oltásában is komoly szerepet töltöttek be.

A diáktűzoltók két csoportra oszlottak: oltókra és bontókra. Amíg az oltók a tűz mihamarabbi eloltását, addig a bontók a tűz továbbterjedésének rombolással történő megakadályozását segítették, melyhez az ún. gerundium állt rendelkezésükre.

A középkor évszázadai során megjelent, különböző tiltó és szabályozó rendelkezések ellenére is egyik tűzeset követte a másikat, így a XVIII. század elejére már az országgyűlés is kötelességének érezte, hogy komolyabban foglalkozzon a tűzvédelem kérdésével.
Az 1723-ban megjelent II. dekrétum a közigazgatás megoldandó feladati közé sorolta a tűzvédelmet. A törvény kihirdetése után évtizedekig nem történt változás, sem a tűzvédelem szervezete, sem felkészültsége nem vált megfelelővé. Ezért 1788-ban II. József olyan országos tűzoltalmi intézkedést - Tűzrendészeti Pátenst - adott ki, amely négy csoportba osztotta a feladatokat: megelőzés, tűzjelzés, tűzoltás teendői, az építkezésben alkalmazandó tűzvédelmi követelmények. II. József pátense a tűzvédelem szakmai felosztásának alapja napjainkban is.

Gróf Széchenyi Ödön

Egészen a XIX. század közepéig a tűzoltást a céhek tagjai végezték és irányították. Európában az első önkéntes tűzoltó szervezetet az akkor még a Magyar Királysághoz tartozó Aradon hozták létre 1835-ben. A szabadságharc következményeként a Habsburg-önkényuralom sokáig nem engedélyezte az önkéntes tűzoltó-egységek működését, így a Soproni Tűzoltó- és Tornaegylet csak 1866-ban, míg a Pesti Tűzoltó-egylet, illetve a főfoglalkozású (hivatásos) tűzoltóság 1870-ben - mindkettő Gróf Széchenyi Ödönvezetésével - kezdhette meg működését. Ezt követően már sorra alakultak más városokban, falvakban és községekben is a különböző tűzoltó egyletek és egyesületek, valamint tűzoltóságok.

A XIX. század végén a technikai fejlődésnek és a hatékonyabb eszközöknek köszönhetően a tűzoltó szervezetek már nagyobb hatékonysággal működhettek, mint a céhek, iparosok tűzoltásra kötelezett tagjai, ezért jelentős anyagi támogatásban is részesültek a településektől. Az anyagi támogatás ebben az időszakban jelenik meg először a magyarországi tűzoltóságok történetében.

XX. századi változások

A XIX. század utolsó évtizedei és a XX. század első évtizede a hivatásos és önkéntes tűzoltó-egységek létszámának növeléséről, technikai eszközeik bővítéséről ismertek. Az I. világháború szerte Európában, így hazánkban is megakasztotta a fejlődést, mivel a hivatásos és önkéntes tűzoltó-legénység nagy részét elszólította hivatásától, komoly veszteségeket okozva ezzel az akkori magyar tűzvédelemnek is.

A világháborút követően közel két évtizedet kellett várni a tűzrendészet fejlesztéséről szóló 1936. X. törvénycikk, és annak végrehajtásáról rendelkező 180.000/1936. számú BM rendelet megjelenéséig, melyek az addig szétszórtan és nehezen megtalálható jogszabályokat hatályon kívül helyezték, s a tűzrendészetet országosan egységessé tették. A tűzoltóságokat négy kategóriába sorolta: hivatásos, önkéntes, köteles, és magán tűzoltóságokba (mely felosztás a jelenleg működő szervezeti kereteknek is az alapja). A rendelet többek között szabályozta az óvintézkedéseket, a tűzveszélyes anyagok kezelését, az építkezések, az épületek és az üzemek tűzrendészetét, a mentő és a felderítő tűzrendészeti feladatokat is.

A háborús veszély miatt felgyorsult a hivatásos tűzoltóságok felállítása, de ezen testületeknek már a légoltalmi hálózat irányítása is fontos feladatuk volt. Az 1930-as évek végén elindult fejlődésnek a kirobbanó II. világháború szörnyű pusztítása vetett véget, mely ismét sok önkéntes és hivatásos tűzoltó hadrendbe állítását vonta maga után. A laktanyák, a szertárak, a gépjárműfecskendők, a speciális szakfelszerelések nagy része megsemmisült, a megmaradt használható felszereléseket a háború utolsó éveiben Nyugatra - leginkább Németországba - szállították.

A háború befejeződése után megindult a küzdelem a tűzrendészet újjáépítéséért, újjászervezéséért. Az 1945-ben, illetve 1946-ban hozott jogszabályok teljesen új alapokra fektették a tűzoltóságok szervezetét. Megszüntették a különböző elnevezésű és jellegű tűzoltóságokat, és megszervezték az egységes magyar tűzoltóságot. Létrejött az Országos Tűzoltó Főparancsnokság, melynek irányításával működtek a megyei tűzoltó-parancsnokságok, azok irányításával pedig a városi hivatásos állami tűzoltó-parancsnokságok. Az állami tűzoltóság a Belügyminisztérium részeként, annak alárendeltségében működött. A központi irányítás a minisztérium feladata volt, míg a területi szervek a később megalakuló tanácsok intézményeként működtek.

A két világháború jelentősen visszavetette az önkéntes tűzoltó szervezetek működését, hadrafoghatóságát is. A háborúknak rengeteg önkéntes tűzoltó is áldozatává vált, melynek következményeként nem minden településen szervezték újjá a tűzoltó egyesületeket. Az állami tűzoltósági rendszer kiépítésével, a központi irányítással új irányvonalat vett a tűzvédelem és a tűzoltóság fejlesztése, melyben a megmaradt önkéntes tűzoltó szervezetek szerepe háttérbe szorult.

Az önkéntes tűzoltó mozgalom az 1970-80-as évekre sok helyen megtorpant, több helyen megszűntek az egyesületek, és csak az igazán elkötelezett személyeknek volt betudható, hogy számos helyen sikerült megőrizni a hagyományokat és fenntartani a működőképességet.

A rendszerváltozást követő időszak

A rendszerváltás jelentős változásokat és nagy átszervezéseket vont maga után. A tűzvédelemről való gondoskodást a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény az önkormányzatok feladatkörébe sorolta. A korábbi állami hivatásos tűzoltóság két részre oszlott: az országos és megyei tűzoltó-parancsnokságok állami szervként, a városi tűzoltóságok önkormányzati intézményként működtek tovább. 2000. január 1-jén a Tűzoltóság Országos Parancsnoksága és a Polgári Védelmi Országos Parancsnokság összevonásával megalakult az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a megyei tűzoltó-parancsnokságokból létrejöttek a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok, mint az hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szakmai felügyeleti szervei.

2012. január 1-jével létrejött az egységes állami katasztrófavédelmi szervezet. Ez a rövid mondat a tűzoltóság és a polgári védelem korábbi szervezeti felépítésének, feladatainak, működési rendjének nagy horderejű átalakítását és ennek megfelelően a szervezetekre vonatkozó jogszabályok módosítását, új jogszabályok és belső szabályozók megalkotását jelentette. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény hatályba lépése mélyreható változásokkal járt a katasztrófavédelmi szervek feladatai, működése tekintetében. A törvény kimondja, hogy a tűzoltás, műszaki mentés állami feladat. A hivatásos tűzoltóságok működési területe Magyarország teljes területét lefedi.

Napjainkban Magyarország mentő tűzvédelmi feladatait az alábbi tűzoltóságok látják el:

Hivatásos tűzoltóságok (106 db), továbbá a hivatásos tűzoltóságok részét képező katasztrófavédelmi őrsök (46 db)Önkormányzati tűzoltóságok (60 db)Önkéntes tűzoltó egyesületek (641 db), melyek közül jelenleg 56 db önállóan beavatkozó státuszban működikLétesítményi tűzoltóságok (66 db)
 

Forrás: Pintér Sándor tű. százados Mentő tűzvédelem kialakulása Magyarországon című szakdolgozata
Állapot: kereshető
3 játékos jelölte kedvenc ládájának

KRW értékelés (105 db): környezet: 4.72 rejtés: 4.90 web: 4.77 átlag: 4.80

-
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
+
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
+
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
+
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
+
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
-
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


Stimm 2021.06.13 17:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.0]

sinus90 2021.06.12 17:35 - Megtaláltam
Kicsit esett, nagyon esett, sütött a nap, újra zuhi...
Beton és fém találkozásánál mindent végig simogattam. Tulképp egy 2x10cm-s lapocskát kerestem. De ez a szuper pótjelszó nem ilyen! Végül rejtői segítséggel lett meg, itt is köszönöm!
Köszi a rejtést!

Süt a nap, esik az eső
-1-2
-3 
ViszlaiLívia 2021.06.08 19:04 - Megtaláltam
Nagyon ötletes rejtés! Párom nem oly rég megprobalta megtalalni, de végül feladta. Nekem valamiért oda nyúlt a kezem, könnyen meglett.Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.0]

new.feanor 2021.06.08 16:56 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
Pótjelszót találtam meg, a rejtő segítségével. Trükkös. [Geoládák v3.11.0]

reczy 2021.06.08 13:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.0]

BanZsu2012 2021.06.06 15:12 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.0]

Martina0929 2021.06.06 15:11 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.3]

Egyiptom 2021.06.06 10:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.87
Fantasztikusan éreztük magunkat, mindent bejártunk és fotót is készítettünk. Sok kis gyermek is volt, legközelebb az unokákat is visszük, hogy ők is tanulják meg eloltani a tüzet. Köszönjük szépen a bemutatást. A rejtés nagyon remek.

Vajdahunyad vára és GC 099Vajdahunyad vára és GC 103
Vajdahunyad vára és GC 107Vajdahunyad vára és GC 114
Vajdahunyad vára és GC 121Vajdahunyad vára és GC 115
Vajdahunyad vára és GC 129Vajdahunyad vára és GC 132
Vajdahunyad vára és GC 128Vajdahunyad vára és GC 125
Vajdahunyad vára és GC 122 
R.Ildi 2021.06.06 09:33 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

Gmre 2021.06.05 14:42 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

KataJani 2021.06.04 18:37 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 4.22
Munka utáni séta.

TűzoltóságEmlékhely
Tűzoltó autó 
feketel 2021.06.04 10:04 - Megtaláltam
köszönöm a fáradozásodat! TFTC! Nagyon szuper, különleges rejtés. Nem vagyok oda a másoktól függő megtalálásokért, ahol szíveséget kell kérni a láda megszerzéséhez, de ez brutál jó rejtés. Az utcafronton szerencsétlenkedtem a pótjelszó megszerzéséért mert bent egy ovis csoport pörgött a tűzoltóautókon, mikor kijött Béres ales, és nagyon kedvesen beinvitált kerékpárostul. Röviden elbeszélgettünk, de nem sok ideje volt mert váltásban máris ott volt egy másik óvodás csoport. [Geoládák v3.10.5]

kergosz76 2021.06.03 17:47 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

Rubi2266 2021.05.30 14:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk, szuper volt, köszönjük szépen :)) [Geoládák v3.10.5]

tuzvarazslo 2021.05.28 19:02 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

Choongie 2021.05.24 12:23 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

Micra73 2021.05.24 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.70
Elkövetve Dr. Ladával. Kis segítséggel megtaláltuk.Akárhogy néztem,nem láttam a rejteken a GC feliratot.

IMG_20210524_104127IMG_20210524_104141
IMG_20210524_104143 
Dr.Lada 2021.05.24 10:58 - Megtaláltam
Kerékpárral elkövetve.:-)
[g:hu+ 2.6.11]

SirLes 2021.05.23 14:02 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

K-55 2021.05.22 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.27
Kiváló kiállítás, kiváló idegenvezetés, kiváló rejtés! Gratulálunk!

DSC_4571DSC_4574
DSC_4575DSC_4578
DSC_4584DSC_4587
DSC_4588DSC_4590
DSC_4591 
Schiby 2021.05.22 11:02 - Megtaláltam
Trükkös volt mindkét rejtés, imádtam! A Tűzoltó Skanzen is nagyon menő, jövünk még ide máskor is!

[Geoládák v3.10.5]

notam 2021.05.21 19:37 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

Dávid&Bogi 2021.05.19 08:16 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.67 súly: 2.20
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

Lustadick123 2021.05.16 18:37 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

rrol 2021.05.16 15:26 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük! [Geoládák v3.10.5]

Kuflik 2021.05.16 13:57 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

hajanos1 2021.05.15 18:24 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

N.Zs. 2021.05.09 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.51
A rejtés csillagos ötös.
Mivel zárva volt a skanzen a pótjelszót kerestük. Kerestük, keresgéltük, de nem találtuk.... utólag már tudom, hogy a kezem között volt a megoldás, megtapogattam, de nem is gondoltam, hogy az ami.
A betonelem sarkába már valaki beleharapott:-) Én még a hatalmas tiplit is gyanúsítottam egy ideig, de nem stimmelt a méret.
A leírást nagyon szó szerint vettem (beton és fém találkozás), az vitt félre. Köszönjük a gyógymondatot.
Mátrai csavargás után erre kanyarodva mentünk haza.

IMG_20210509_174826 
-Mike- 2021.05.04 14:09 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.84
Második nekifutásra és segítséggel lett meg.
Nem akartam nagyon bontani semmit mert nézegettek a járókelők, hogy mit csinálok, később egy rendőrautó is arra jött.. Végül meglett.
Köszönet a rejtésért!

mk45 2021.05.02 16:22 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszi :)
[g:hu+ 2.6.8]

koharitomi 2021.05.02 16:21 - Megtaláltam
Megtaláltam.
[g:hu+ 2.6.11]

edusanya 2021.05.02 14:14 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

Apuska 2021.05.02 14:12 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

OrsiMáté 2021.05.01 16:16 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.90
Szuper volt! Külön köszönet a vendégszeretetért!?

Max500 2021.05.01 16:01 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.78
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

emiGrant 2021.05.01 09:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.37
Útban hazafelé Pestről hirtelen elhatároztam, hogy megkeresek egy pár ládát. Sajnos, emiatt túl korai voltam ahhoz, hogy bárki ott legyen. De az a pár tűzoltó autó is szép volt amit kintről is lehetett látni. Köszi a rejtést'

-1-2
-3-4
Snipermaster 2021.04.28 14:43 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.86
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.6.10]

Wow... igazán remek rejtés! Az ilyen kihívásokkal teli rejtések miatt nem hagyom abba a geoládázást! :)
Nagy köszönet a rejtésért!

20210428_14452220210428_144427
20210428_14442320210428_144421
Csilla01 2021.04.28 14:41 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Gyros 2021.04.26 13:56 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.32
Szolgálatból kerestük meg, amíg a IV. HTP-n láttunk el területvédelmet. Béres Ferenc alezredes Úr tárlatvezetésével, köszönjük a lehetőséget!

A rejtés nagyon ötletes, gratulálunk hozzá!

Kerese Máté 2021.04.26 13:53 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Kollégákkal szakmai továbbképzésen :) Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

walky 2021.04.25 12:58 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

vidoree 2021.04.25 12:57 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

Lily_pr 2021.04.24 19:13 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

pdav99 2021.04.24 19:12 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.3]

BiBoJe 2021.04.24 19:01 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 1.48
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Uh, màr majdnem feladtuk... Pedig ez csak a pót jelszó volt! :) [Geoládák v3.10.5]

Antoka27 2021.04.24 17:06 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Trükkös volt. Koszonjuk a segitseget. [Geoládák v3.10.5]

Krsják 2021.04.24 14:48 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.20
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

jfowler 2021.04.22 19:35 - Megtaláltam
Megtaláltuk.
Köszönjük a lehetőséget.
[g:hu+ 2.6.10]

FVanda 2021.04.22 16:57 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
Nagyon jó helyen van :) [Geoládák v3.10.5]

Rencsy 2021.04.22 16:57 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

salsa1125 2021.04.22 16:18 - Megtaláltam
szuper hely!!! Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.3]

moli_gyuri 2021.04.19 10:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.83
Nehezen lett meg a pótjelszó -- de nagyon tetszett a rejtés.
Köszi:Cilu&Gyurkoo
Mazsom

 
besipe 2021.04.18 11:47 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.3]

balazsne 2021.04.17 16:52 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.45
Megleltem! Nekem mint kezdőnek különösen trükkös volt.
.Köszönöm a rejtést.

praksi 2021.04.11 16:26 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
ötletes a pótjelszó [Geoládák v3.10.3]

Gyhangi 2021.04.10 17:07 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.1]

PingvinTeknős 2021.04.10 14:47 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!
A pójelszó hordozója ötletes. [Geoládák v3.10.1]

Anitucsi 2021.04.10 10:04 - Nem találtam meg
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Malni 2021.04.09 17:27 - Megtaláltam
Megtaláltam pótjelszóval, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.1]

Ruttkay 2021.04.07 13:44 - Nem találtam meg
Annyira trükkös, hogy nem találtam a pótjelszót.

[Elutasította: Csg12, 2021.04.07 13:51]

DSC_0267 
leszter 2021.04.05 01:04 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Göde 2021.03.31 17:58 - Megtaláltam
Újabb kincs a tarsolyban. Köszönöm. [g:hu 1.6.2y]

Poór Andrea 2021.03.30 14:27 - Megtaláltam
Robertoval közös találat!

Roberto Kesser 2021.03.30 14:25 - Megtaláltam
Andiért mentem autőval, hogy segítsem cuccaitvátjutni az új irodába.
Ezért viszonylagos közelség miatt, erre is ránéztünk.
Sajnos nem tudtunk bejutni, mert múzeumként nem lehetnek nyitva a járcányhelyzet miatt.
Mivel amúgy is telefonban voltunk a bebocsájtás ügyében, megerősítést kértem a pótjelszóhoz, mert nem akartam tovább rongálni a hordozót.
Köszönjük a rejtést.

Világutazó 2021.03.26 10:48 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! :)
Ez tényleg trükkös :) [Geoládák v3.9.6]

BudaiCsalad 2021.03.23 14:27 - Megtaláltam
Trükkös, köszönöm a rejtést! :)

[Geoládák v3.9.6]

Zella 2021.03.22 16:17 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a telefonos segítséget! :-) [Geoládák v3.9.6]

Hegyo 2021.03.21 18:08 - Megtaláltam
Levadásztam . Köszönöm a lehetőséget. Környezet: 4/Rejtés:5 / Web: 4 [g:hu 1.6.2y]

Nboti10 2021.03.21 18:02 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.7]

balkri5 2021.03.21 17:50 - Megtaláltam
Megtaláltuk a pótjelszót. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.7]

dr.hola 2021.03.21 15:21 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.70
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Kriszta205 2021.03.21 15:16 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.71
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

ládamalac 2021.03.21 07:27 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.67 súly: 1.30
Megtaláltam :)

petervarit 2021.03.20 16:04 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

saimoon 2021.03.20 15:44 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Oliali 2021.03.20 15:11 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Bonbonetti 2021.03.16 11:12 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

neogeo 2021.03.15 16:20 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.79
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

TigerCat 2021.03.15 12:52 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Bluedog 2021.03.15 12:52 - Megtaláltam
Megtaláltam. [Geoládák v3.9.6]

JocNor 2021.03.14 17:33 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

vvivien128 2021.03.14 17:32 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
Nagyon tetszett. Geoládás társaink segítettek a megtalálásban:D. Egyedül talán nem sikerült volna. [Geoládák v3.9.6]

Timitomi0202 2021.03.14 17:31 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

jablonsky 2021.03.14 15:48 - Megtaláltam
Homoktövis után, lekésett vonat eredményeképpen. a skanzen zárva, de a pótjelszóhordozó isteni :) köszönöm a rejtést :) [Geoládák v3.9.6]

Bubu 84 2021.03.14 15:47 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
Nagyon fifikás a pótjelszó ☺️
[Geoládák v3.9.6]

Caleb 2021.03.13 15:29 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

CsabaiMangó 2021.03.12 16:45 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Pótjelszóval... CsabaiMangó (Ági) [Geoládák v3.9.6]

csillaf 2021.03.11 16:53 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Tadri97 2021.03.11 11:39 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.61
Köszönjük a rejtést, a skanzen zárva van sajnos, így csak a pótjelszót találtuk meg.

Invictus3 2021.03.11 11:13 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.60
Megvan, köszi!
Mai második találat, így most csak pótjelszóval. Nagyon klassz rejtés, kellett rajta gondolkozzunk néhány percet :)
Egyszer nagyon szeretnék bemenni, és akkor a ládába is tudok logolni.

eva77eros 2021.03.10 17:25 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Geoteam [Geoládák v3.9.6]

non 2021.03.10 14:40 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

AlanTheWild 2021.03.07 14:53 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.85
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Pótjelszóval lett meg, ami nagyon ötletes. [Geoládák v3.9.6]

erdosimi 2021.03.06 10:28 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

erdosjudit 2021.03.06 10:26 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Regnal 2021.03.05 13:25 - Megtaláltam
Megtaláltam CoachDavevvel, köszönöm a rejtést! Kicsit nehéz a pót, de sikerült. (skanzen zárva) [Geoládák v3.9.6]

CoachDave 2021.03.04 13:26 - Megtaláltam
Megtaláltam Regnallal a pótjelszót, bemenni nem lehetett, talán a Covid miatt (?), köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

gege68 2021.02.27 11:38 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

MártiSatya 2021.02.24 11:45 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.6.7]

keleven 2021.02.21 13:58 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.73
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Nagyadrienn77 2021.02.21 13:06 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

emark_geoc 2021.02.21 13:06 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

nszk 2021.02.20 17:50 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

ChiliCord 2021.02.18 16:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.30
Megtaláltuk, köszönjük!
Igazán ötletes és leleményes rejtés! Igaz, hogy csak a pót jelszó hordozó találtuk meg, de nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük! [Geoládák v3.9.6]

rágcsa13 2021.02.17 12:03 - Egyéb
A tűzoltóságnak az erről a skanzenről készült videóját erre a linkre katintva lehet megtekinteni

Laltan 2021.02.14 15:32 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Albatrosz947 2021.02.07 15:02 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.35
Csepegő esőben eloltottuk.
Köszi a rejtésr,

IMG_20210207_155013 
radas 2021.02.06 17:49 - Megtaláltam
Első keresés Csibivel. Bemnni sajnos nem tudtunk, de így is nagyon tetszett keresés.

lbtibsz 2021.02.05 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.35
Köszönöm a rejtést, és persze köszönöm Mr. Fülixáj hathatós segítségét.
Mai második ládám, útban a Homoktövistől az Újpesti víztoronyhoz.

porhanda 2021.02.05 12:32 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.0]

Mr. Fülixáj 2021.02.04 12:52 - Megtaláltam
2020.12.31.-én egyszer már voltam itt, de nem lett meg sem a láda sem a pótjelszó. Ma meglátogattam ismét, sajnos a múzeum zárva volt, de a pótjelszót legalább megtaláltam.

TFTC Fülix.

gabortel 2021.02.03 12:00 - Megtaláltam
Már rég itt várt a közelben, ma útba ejtettem.

Párduc50 2021.02.03 11:59 - Megtaláltam
sajna zárva :-(

A két Sanyi 2021.02.03 11:52 - Megtaláltam
GCUJP -ról gyorsan átértünk gépesítve. Sajna a skanzen zárva volt, így a pótjelszó felkutatásába kezdtünk. Megvolt a betonfaltól a fémlemezig minden, de JungSanyi hősiesen előadott vízszintes pozíciója sem vezetett eredményre, csupán a munkaruhája lett átitatva kollagén porral. Ja, és még vérszerződést is kötött a flaszterral, melyhez a fémlemezt használta segédeszközként. Életünket és vérünket a jelszóért! Már éppen kezdtünk lekonyulni, mikor a Sors keze arra vezetett egy rutinos ládavadászt. A pontos nevére nem emléxik egyikünk sem, de valami vérengző macskaféle volt. A színe talán foltos, vagy fekete, esetleg rózsaszín. A hasonszőrűektől való megkülönböztetésére szolgáló lajstromszáma pedig kétféle módon is előállítható négyzetszámok összegeként. Az ő segítségével aztán meglett végre a hőn áhított betűkombináció. Reméljük valamelyikünknek visszaugrik még a logneve jótékony segítőnknek (hú de nagy germanizmus), mert megígértük neki, felkutatjuk egy-két ládáját, hogy javuljon a nézettsége.
S akkor most vissza a munkához, de délután még folytatjuk Dunakeszin, mert munka után édes a ládavadászat!

Zolas21 2021.01.31 08:08 - Megtaláltam
Börzsönyi ládaderby előtt útbaejtettük.

Fixis 2021.01.31 08:08 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.09
Első alkalommal a sok mugli miatt kénytelen voltam ráhagyni. Másodszorra a korábbi logok átolvasása után már sejtettem, hogy mit kell keresni.

Cerberus 2021.01.29 12:19 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.42
Megtaláltam fercsipeter társaságában. Nagyon érdekes a leírás. Köszönöm a rejtést!

IMG_2549 
fercsipeter 2021.01.29 12:19 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.0]

Ambró 2021.01.28 22:36 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

jeszter 2021.01.27 14:54 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.0]

20210127_14364020210127_143703
20210127_14533720210127_145340
20210127_145342 
BLUEway💙2016! 2021.01.27 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.95
Pótjelszóval lett meg, de nagyon 5letes és tetszett. Thx.

Yami 2021.01.26 18:51 - Megtaláltam
Köszönjük! Yami, Dbkh és családjuk.

dbkh 2021.01.26 18:50 - Megtaláltam
Köszönjük! Yami, Dbkh és az utódok. Ötletes a pótjelszó rejtése!

EdKa 2021.01.24 10:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.77
Skanzen zárva volt, pótjelszót kerestük, nagyon ötletes.

Csizizsofi 2021.01.22 16:12 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.26
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

Rsp 2021.01.21 09:26 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.33
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
Sajnos csak a pótjelszót tudtam megkeresni, de nagyon ötletes! Még visszajövünk a skanzenbe! [Geoládák v3.9.0]

feherzoltan79 2021.01.19 13:55 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.0]

Edizon 2021.01.18 16:50 - Megtaláltam
Megvan.

truck 2021.01.17 18:02 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.7]

BombaBoti 2021.01.16 14:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! TFTC [Geoládák v3.8.3]

carmin 2021.01.15 14:51 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
[g:hu+ 2.4.10]

DSC09087DSC09091
DSC09092DSC09098
pyrosz 2021.01.12 14:50 - Megtaláltam
Köszönöm, egy élmény volt! :)
Könnyen meglett a pótjelszó, tetszett. [Geoládák v3.8.3]

anzsu7 2021.01.09 19:32 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Zsuzsa és Józsi [Geoládák v3.8.3]

kocsisjozsef74 2021.01.09 19:31 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.95
Megtaláltuk a pótjelszót, köszönjük a rejtést! Zsuzsa, Józsi [Geoládák v3.8.3]

fa-peti 2021.01.09 17:44 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

tabletta 2021.01.09 17:43 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4a]

Soma00 2021.01.09 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.86
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Sajnos rámsötétedett, így maradt a pótjelszó, ami nagyon ötletesre sikerült. Viszont több szabadidővel biztos vissza fogol jönni.[Geoládák v3.8.3]

gst76 2021.01.08 16:29 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.03
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.7]
A környéken volt dolgom, így elszaladtam a skanzen felé. Mivel, csak pár percem volt, így csak a pótjelszót néztem le. Nagyon ötletes, mégis könnyen megtalálható.
Az biztos, hogy ha szép idő lesz, akkor vissza térek, hogy jobban körbe tudjak nézni.

Palazsu 2021.01.08 16:21 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.91
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

SandorCsaba 2021.01.08 12:11 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

Fitti80 2021.01.05 06:26 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! A pótjelszót találtam meg kora reggeli órákban, munkába menet. Ennek rejtése nagyon ötletes, egyszer már próbálkoztam vele, de akkor kifogott rajtam. A skanzent biztosan meglátogatom majd gyerekeimmel a pandémia végeztével. [Geoládák v3.8.3]

vagyim 2021.01.04 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.52
potjelszo nagyon otletes [Geoládák v3.8.3]

zsuzsi es sanyi 2021.01.03 15:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.32
Ládázás Lilcsivel. Köszönjük a rejtést :)

Tarr78 2021.01.02 06:34 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

homemadebyjuci 2020.12.31 13:15 - Megtaláltam
Zárva volt, pótjelszóval (kerestük egy ideig, nagyon jó!)meglett, köszi! :-)

urbanj 2020.12.31 11:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.41
Pótjelszóval, ami nagyon ötletes. Köszönjük.

20201231_11042320201231_110441
halaszkiraly 2020.12.30 17:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]
Részletesebben:
Mai napra elő-szilveszteri ládázást terveztünk be - geomaggal és a két gézengúzzal (Zsombor és Olivér) amíg a rövid nappal lehetővé teszi azt. Ez a rejtés volt a megtalált 11 rejtésből a tizenegyedik találatunk. Köszönjük szépen a rejtést!
Árpádfőld után ez már az utolsó utáni találat lett. Sajnos az időpont miatt bemenni már nem tudtam - de a pótjelszó (mekkora ötlet! Szuper!) segített a bajban. Pár fotót próbáltam lőni a telefonnal, de aztán feladtam a küzdelmet, indultam haza :)
Köszönettel: halaszkiraly

20201230_17242620201230_172313
bubac 2020.12.30 16:57 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.4.8]

BRobi 2020.12.30 16:50 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget. :-)
[g:hu+ 2.4.8]

Ancs 2020.12.30 14:38 - Megtaláltam
A Tűzoltóság előtt régen rendszeresen elautóztam, így öröm volt ismét erre járni.
A Karácsonyi díszítés nagyon tetszett, kívülről nézve a skanzen is jó lehet. Ha egyszer lesz egy fiam, mindenképpen elhozom. :D
A pótjelszóhoz kellett kb 5 perc, remek rejtés.
Köszi

IMG_20201230_143122IMG_20201230_143139
IMG_20201230_143149IMG_20201230_143211
IMG_20201230_143234IMG_20201230_143251
IMG_20201230_143459IMG_20201230_143547
IMG_20201230_143713IMG_20201230_143825
IMG_20201230_143841IMG_20201230_144008
IMG_20201230_144028 
ChefBogi 2020.12.30 14:38 - Megtaláltam
ChefBogi ezt is megfőzte, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

tothadam86 2020.12.29 10:58 - Megtaláltam
Megtaláltam-8)- [Geoládák v3.8.3]

Pongiz 2020.12.29 10:57 - Megtaláltam
Megtaláltuk a pótjelszót. Tényleg trükkös, nehezen ment de így utólag egyértelmű, hogy az volt. Köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

Fehér Márton 2020.12.27 11:55 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

FLAC 2020.12.27 11:52 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

fatalin 2020.12.27 11:52 - Megtaláltam
Megvagy! Köszönöm [Geoládák v3.8.3]

SuperAnya 2020.12.25 20:41 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

ZoliQua 2020.12.25 14:31 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.4.7]

Attilacska 2020.12.25 10:40 - Megtaláltam
Pótjelszó megkeresésével.
Köszönjük a rejtést!

akosgy 2020.12.23 13:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.19
Újpesti bringázás egy kis napfürdőzéssel. Mikor odaértünk, "J&J" éppen a helyszínen tevékenykedtek. A kollektív tudat végül is sikeresen leleplezte a (pót)jelszóhordozót. Minőségi munka, bár félő, hogy így idővel lebontják a kerítést a lelkes keresők, pedig tényleg nem szükséges semmit feszegetni. A skanzen sajnos ugye zárva volt, talán egy békésebb időszakban láthatjuk majd belülről is. Köszi.

"J&J" 2020.12.23 13:59 - Megtaláltam
Még csak 2-3 napos volt ez a láda, mikor először megpróbálkoztunk a keresésével, de csúnyán belebuktunk. Most, kihasználva a "téli tavaszt" újra elbicikliztünk érte. Előtte alaposan végigolvastuk a logoka, ugyhogy most több esélyünk volt. Még éppen csak nekiláttunk a keresgélésnek, mikor akosgy-ék megérkeztek, és együttes erővel kotorásztunk a kerítésen. Engem megzavart a jelszóhordozó mérete, mert síkidomra gondoltam, pedig ez egy 3D tárgy. Igy, utólag, nem is értem, hogy miért nem szúrt rögtön szemet a kapu két oldala közötti különbség :)
Kösz a rejtést!

Famágus 2020.12.23 12:06 - Megtaláltam
A pótjelszót megtaláltuk pikk-pakk, és amíg ott lábatlankodtunk jött egy férfiú, mint utóbb rájöttem, ő Béres Ferenc, és megkérdezte szeretnénk-e bemenni, persze hogy :-) beengedett bennünket és a lelkünkre kötötte, hogy keressük meg a ládát, mert érdemes, hiába van már meg a pótjelszó.. bezárta a kiskaput és elment, persze előbb megmutatta, hol tudunk majd kimenni..
Aztán elkezdtünk nézelődni, fotózgatni, de a rejteket nem találtuk.. én keresgéltem, közben jöttek emberek, nagy piros függönyöket szereltek a szobor mögé, és Oldfox nem engedte, hogy bármihez hozzá nyúljak..Azt mondta ilyen helyen az tilos, és a gps sem sokat segített.. szóval feladtuk..a hely nagyon klassz és köszönjük!!

DSC06215DSC06216
DSC06217DSC06221
oldfox 2020.12.23 12:06 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

morph 2020.12.21 06:12 - Megtaláltam
Megtaláltam a pótjelszót. Ötletes! Hitetlenkedve olvastam a hordozó méretleírását, de végül ez a tipp segített. Köszönöm a lehetőséget.Autós geoládázás Újpest-Göd-Sződliget-Horány-Kisoroszi-Leányfalu-Esztergom útvonalon, a GC105, GCKEDU, GCROME, GCSKHT, GCSze, GCJAHE, GCSZLI, GChszg, GCSek, GCBlue, GCHID, GCNret, GCKiso, GCSZEI, GCUTAK, GCLfal, GCPrps, GCKErs, GCMARE, GCKanu ládák (plusz még GCgoze, GCVkk1, és GCNaVi egyes pontjainak) érintésével.

[g:hu+ 2.4.7]

20201221_061314 
SirAndrew 2020.12.20 12:11 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.26
Köszönjük szépen a rejtést. Remek a pótláda :)

Vitya77 2020.12.20 11:45 - Megtaláltam
A skanzenbe a járványhelyzet miatt meg sem próbáltam bemenni. Ráadásul engem a Geoládák app egyből a pótjelszó koordinátájához vitt, nem tudom, miért. A logokat olvasva látszott, hogy nem lesz egyszerű. Már majdnem feladtam, és felhívtam a rejtőt, amikor meglett. Fantasztikus rejtés, gratulálok! (Mármint a pótjelszóé :-) )
A skanzen is érdekel, úgyhogy remélem, ha javul a járványhelyzet, akkor majd el tudok jönni ide a kislányommal, és vele megkeressük majd a főládát is.
Köszönöm a rejtést!

TücsiTeam 2020.12.16 12:22 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 4.10
Nagyon ötletes a rejtés.

V_Gabor 2020.12.14 15:37 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.48
Maximális tiszteletem a tűzoltóké.

A pótjelszó is élmény volt. Trükkös, nagyon trükkös! :)

Köszönöm!
[g:hu+ 2.4.7]

2020-12-14 15.29.41R2020-12-14 15.30.33R
2020-12-14 15.33.02R 
Pogánypeti 2020.12.14 12:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.24
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget. A többit majd otthonról! [g:hu 1.6.4]
Szerencsére a pótjelszó jól alkalmazható, arról lestem le a jelszót én is. Logolás után készítettem pár képet a Tűzoltóság karácsonyi hangulatba öltöztetett főépületéről, majd besétáltam a Városközpontba és a Városkapuhoz...
Köszi a rejtést! :)

A bejárat most zárva voltIV. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
IV. Kerületi Hivatásos TűzoltóparancsnokságIV. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
A tűzoltók hősi emlékműve (Büszkeségpont)A tűzoltók hősi emlékműve (Büszkeségpont)
A tűzoltók hősi emlékműve (Büszkeségpont)Adventi koszorú
Karácsonyi dekoráció gyerekeknekEz a karifa nem fog leégni... :)))
EmesESE 2020.12.13 13:27 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 4.39
Megtaláltuk! 🙂
Nagyon trükkös pótjelszó, csak a rejtő segítségével lett meg. Most csak kívülről tudtunk belesni. Kár, hogy csak előzetes telefonos egyeztetés után nézhető meg a skanzen.
Köszönjük a lehetőséget! [Geoládák v3.4.1]

csehipest 2020.12.13 12:57 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.7]

pasztuq 2020.12.09 10:45 - Megtaláltam
Megleltem.

denho 2020.12.08 18:37 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.7]

Chubby 2020.12.08 18:37 - Megtaláltam
Erre bóklászva ezt is sikerült előkotorni. :)
[g:hu+ 2.4.7]

Cápa 2020.12.06 13:49 - Megtaláltam
THX!
A pót lett meg. Nem volt egyszerű!
Fogd meg a lemezt...

petiba 2020.12.06 13:13 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.18
Sajnos, vasárnap nem volt nyitva...
A pótjelszó viszont nagyon szellemes!
Köszönöm.

IMG_20201206_131544 
egyenlet 2020.12.05 12:05 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

dev86xr 2020.12.05 11:22 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszi a rejtést! :) [Geoládák v3.7.6]

Szilvil 2020.12.05 11:22 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszi a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

navigaator 2020.12.04 00:00 - Megtaláltam
-

guppik 2020.12.02 13:30 - Megtaláltam
Köszönöm a sétát és a rejtést!

HZsoti 2020.12.02 10:43 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.63
Rég küzdöttem ennyit egy pótjelszóért :)
Köszi a rejtést

kupec 2020.11.30 11:57 - Megtaláltam
Pótjelszóval, de az is nagyon ötletes.
[g:hu+ 2.4.7]

PEx2 2020.11.29 14:16 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4a]

álomfogók 2020.11.29 12:00 - Megtaláltam
Születés(más)napi ládázás (ma azért mégis csak napsütéses volt az idő, nem oly cudar, mint tegnap). Keresgéltük egy darabig, mi lehet a jelszóhordozó (többek kifejezett érdeklődése közepette), aztán csak meglett.

Zergi 2020.11.28 15:30 - Megtaláltam
Fogtam! - csak pótjelszóval.

IMG_0498IMG_0499
IMG_0500IMG_0501
IMG_0502IMG_0503
IMG_0504IMG_0505
IMG_0506IMG_0507
IMG_0508IMG_0509
stikli08 2020.11.28 11:46 - Megtaláltam
Köszönöm rejtést! Nagyon szuper rejtés! [Geoládák v3.6.0]

Pissti túrái 2020.11.24 19:17 - Megtaláltam
Köszi a rejtést.
Este mentünk, már zárva volt (bánjuk) megnéztük volna a kiállítást.
A pótjelszó megtalálása felért egy misével. :-)
Hihetetlen vagy! :-)
Grat!

ReniGeo 2020.11.24 19:17 - Megtaláltam
Köszi ;)

Szpal 2020.11.22 16:57 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.29
Utoljára még búcsúzóul ránéztem és meglett. /144./

7 perccel korábban:

Ez elég reménytelen, ötletem sincs, hogy hol lehet a jelszó. Voltam itt már korábban is. Most elolvastam a segítséget is, de így sem lett meg. Bosszantó is egy kicsit, de elfogadom a szabályokat.

nmaria 2020.11.22 14:13 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.0.29]

tak-tak 2020.11.22 12:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

Lopakodó 2020.11.21 14:37 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

sagabi 2020.11.21 14:37 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 1.5 átlag: 3.17 súly: 4.06
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

Robogo 2020.11.19 17:56 - Megtaláltam
Megtaláltam. Log később. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

kitkat0123 2020.11.19 17:55 - Megtaláltam
Nagyon szépen köszönöm a rejtést és a munkát, amit a láda kihelyezésébe fektettél.
[Geoládák v3.7.6]

vasanitsl 2020.11.18 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.96
Megtaláltam! Szuper rejtek! Köszönöm a rejtést!

magyar65 2020.11.16 15:36 - Megtaláltam
És tényleg ott van a pótjelszó is! Köszönet a rejtőnek az ötketért.

Webber 2020.11.15 13:52 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

vakond87 2020.11.14 10:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.21
Még a pótjelszó megkeresése is szép feladat volt. Ott van pontosan ahol a segítség leírja csak beleolvad környezetébe. Nekem 5 perc alatt meglett. A családdal ide még biztos visszajövünk. Köszönöm a rejtést!

eszel 2020.11.13 15:48 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.78
ok!

emmerwald 2020.11.12 10:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.17
Köszönöm a rejtést!

IMG_20201112_110358 
W05-44 2020.11.08 16:34 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.67
Vasárnap esti találat pótjelszóval. Már toporogtunk egy ideje a bejáratnál, mikor arra bicajozott egy kessertárs a családjával és kisegített minket. Köszönjük neki még egyszer! :)

Bernáth 2020.11.08 15:09 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.10
Csak a kapuig jutottunk, egy kicsit azért onnan is láthatóak az autók. A pótjelszót kerestük egy darabig, István kitartása hozta meg a segítség nélküli találatot nekünk. Köszönjük a rejtést.

Ujpest_2Ujpest_5
Ujpest_7Ujpest_3
Macusa 2020.11.08 12:28 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.21
Szép őszi időben, egy nagyon ötletes rejtéssel találkoztunk. Köszönjük!!! [Geoládák v3.7.6]

kingajani 2020.11.07 13:00 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.0.39 teszt]

sereva 2020.11.07 13:00 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést.

aknitram 2020.11.07 12:59 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget! :)
[g:hu+ 2.0.31]

somga 2020.11.07 10:45 - Megtaláltam
Szerencsére nyitva találtuk, sőt sok-sok gyerek játszott ott, láthatóan tetszett nekik, mert fel is szállhattak rájuk. A rejtés kiváló, sokat segített a 18-as szám.
Köszönjük.

Jani70 2020.11.07 09:40 - Megtaláltam
Meglelve!

Esteban62 2020.11.06 11:57 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.98
Megtaláltuk! A kapu zárva, telefonhívás után kellemes válasz, mindjárt megy valaki. Rendkívül kedves hölgy ebédjét félbehagyva lejött, beengedett. Mikor megtudta miért jöttünk, közölte velünk, hagy minket egy fél órát bóklászni, aztán segít :-) A megadott ideig nem is kerestük, csak nézelődtünk. A hölgy visszajött és kérdezte, kell-e segítség, mondtam neki, még nem, még csak most kezdem keresni. Ami sokat segített, az a GPS jel pontossága. Tökéletesen arra a helyre mutatott ahol a rejtekhely van. Máshol nem is lehetett... :-) Itt már a hölgy is segített, hogy ott van az, csak határozottan. Tehát megtaláltuk! István és Györgyike

sogor36 2020.11.06 09:15 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 4.05
Köszi a rejtést. Sajnos még zárva volt. Régi ládavadászoknak nem olyan nehéz a pótjelszó megtalálása.

nzsolt 2020.11.04 18:36 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.76
A pótjelszót kerestem meg. A rejtés nagyon jó és nagyon nehéz segítség nélkül. Második próbálkozásom volt, először kb 15 perc keresés után feladtam.A keresést nehezítette, hogy elég forgalmas a hely. Most miután felkerült egy kis segítség a kereséshez így már hamar meglett. Köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

cqz 2020.11.03 20:45 - Megtaláltam
Köszi!

Mortanius 2020.11.03 11:38 - Megtaláltam
Pár perc alatt meglett a pótjelszó.
Köszönöm a lehetőséget.

joco64 2020.11.03 09:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.74
Köszönöm.

Panda88 2020.11.01 13:17 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

OsiOsi 2020.11.01 11:41 - Megtaláltam
Eléggé forgalmas a hely, ami zavarja keresgélést. Talán ezért is kellett a ládához és a pótjelszóhoz is Béres úr segítsége.

vacsipetya 2020.10.31 16:05 - Megtaláltam
Megtaláltuk.
Köszönjük a lehetőséget.Kis ( nagy
) segítséggel...köszönjük szépen !
[g:hu+ 2.3.4]

Ágica63 2020.10.31 15:21 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.3.4]

Zsu. 2020.10.31 14:08 - Megtaláltam
Mikulas társaságában

Mikulás 2020.10.31 14:08 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.69
Egy nagyon remek szombat délutáni kis családi programot kaptunk a láda kapcsán. Ilyenkor nyitva van a hely délután négyig. Nagyon klasszak a régi tűzoltóautók, mindegyikbe be lehet menni, mindent ki lehet nyitni. Ritka az ilyen kiállítás. A gyerekek kedvence. Béres úr és segítői remek emberek. Le a kalap előttük. A dobozhoz kellett minimális segítség. A koordináták nem segítenek, mert nem pontosak. De van valami amiből 18 db van. Talán ennyi segítség jól jön az utánunk érkezőknek. Kifelé menet még megkerestük a pótjelszót is. Háááát, az sem sokkal könnyebb :-) de meglett! Zseniális mindkét rejtés.

Köszönet!
Mikulás

IMG_7570IMG_7571
IMG_7574IMG_8386
IMG_8388IMG_8389
IMG_8391IMG_8392
IMG_8393IMG_8397
FeldmanZ 2020.10.30 15:13 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

joove 2020.10.29 10:24 - Megtaláltam
Remek hely. Köszönjük a rejtést.

fcsaba 2020.10.28 12:42 - Megtaláltam
Észak-pesti tekerés.

Elég vegyes érzéseim vannak ezzel a ponttal kapcsolatban. Maga a hely, amit mutat, egyrészt valóban különleges, másrészt nem szeretem a "nyitva is van, meg nem is" állapotot. Nyilván nem fogok előre odatelefonálni, mert egyrészt nem tudom pontosan, mikor érkezek, másrészt meg az már kötelez. Jobb szeretném, ha lenne egy adott nyitvatartási idő, akár belépővel, de így egy kicsit "tilosban járok" érzésem volt. ("Persze, be lehet jönni, de azért ide kellett volna telefonálni, mert most épp véletlenül vagyunk nyitva.") A figyelmetlenségem mellett valószínűleg ez is befolyásolta azt, hogy bent nem jártam sikerrel.

Gondoltam, akkor legyen a gyors alternatíva kívül. Ott is kerestem egész hosszú ideig, amit kellemetlenné tett az, hogy egy társaság egy csomó óvodás korú gyerekkel épp indulóban voltak, ami persze eltartott jó hosszú ideig, és a "mit csinál a bácsi" kérdések ugyancsak nem segítettek az önfeledt keresésben. Természetesen ez sem lett meg.

Majd telefonos segítséget kértem a rejtőtől, aki - noha munkahelyi kötelezettségei miatt nagyon nem volt alkalmas neki a hívásom időpontja - pár percen belül készségesen visszahívott, és segítségével meg is lett az alternatíva.

És ezzel is nagyon ambivalensek az érzéseim. Egyrészt zseniális, csillagos ötös rejtés (és ha ez az alternatíva, akkor milyen lehet az igazi!). Ugyanakkor számomra a geocaching azt jelenti, pár perc kereséssel meg van a láda, a jelszóhordozóról pedig csak le kell olvasni a jelszót. Ez ebben a formában valóban kreatív (és bár én lennék annyira ügyes, hogy csak tized ennyire kreatívak legyenek a ládáim), ugyanakkor azzal, hogy nemcsak le kell olvasni, hanem el is kell mozdítani, elkerülhetetlen, hogy a kerítés egyéb alkatrészei is idővel "bomlásnak indulnak". És itt is igaz a másik feltételem is az ideális geoládával kapcsolatban: az alternatíva legyen különösen gyorsan megtalálható, szinte pillanatok alatt, a lényeg ugyanis számomra nem a keresés, hanem a látnivaló, ami miatt a láda oda került.

Éppen ezért talán érdemes lenne további tippeket adni a keresőknek. Pl. ezt: az alternatív jelszóhordozó a bejárattól jobbra található, és keresd az egyetlen eltérést a jobb és a bal oldal között! Arra pedig őszintén kíváncsi vagyok, hogy hol lehet a fő láda, mert azt is kerestem jó sokáig, benéztem minden lyukba, de nem találtam.

Mindenesetre köszönöm a rejtő kreatív munkáját és a segítségét is!

data4526 2020.10.26 14:18 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.67
Megtaláltam, köszönöm a rejtést.
Szerencsés voltam, bejutottam.
Tetszett a megoldás, köszönöm a segítő támogatást! ;-) [Geoládák v3.7.6]

12
34
Vincenzo65 2020.10.26 14:10 - Megtaláltam
Szerencsére kettőkor kinyitották. Jó kis múzeum. Jó helyre került a láda.

csomix 2020.10.24 15:55 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Fantasztikus hely. Mindenkinek ajánlom. A rejtés is pompás! [Geoládák v3.7.6]

TothTi 2020.10.24 13:41 - Megtaláltam
Meglelve.
Köszönöm a rejtő munkáját. [Geoládák v3.7.6]

mazsola069 2020.10.24 12:24 - Megtaláltam
szmájlira cserélve,mától ez is rám vigyorog.:-) [g:hu 1.6.4a]

Pupu 2020.10.24 11:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.33
Nagyon tetszett, köszönöm a rejtést! Szombat lévén rengeteg gyerekes család volt ott, egy lurkónak el is magyaráztam ezt-azt az autóról, amelynek volánja mögé ült.

20201024_10340720201024_103435
20201024_103450 
Stüszi vadász 2020.10.23 18:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.89
Lásd fkmaster!

fkmaster 2020.10.23 18:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.36
Sötétben nem sok esélyt adtunk a virtuális láda megtalálásának - olvasva a korábbi logokat. Szerencsére 5 perc után jó helyre nyúltunk és meglett - nagyon jó az ötlet, egy forgalmas városi környékhez tökéletes.
Ezekre a rejtésekre tartalékolom az 5-ös értékelést, köszönjük.

alat300 2020.10.23 14:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.41
megvan! pici segítséggel a tárlatvezető úrtól, de azért megtaláltuk

tothadam86 2020.10.22 18:01 - Nem találtam meg
Megtaláltam a helyet -8)- Erre tekertem, majd néztem mindenütt +olvastam a kommenteket. A jelszóra nem leltem. Kérem az elfogadást. [Geoládák v3.7.6]

[Elutasította: Csg12, 2020.10.22 23:50]

IMG_20201022_171627 
Discover 2020.10.22 16:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 4.35
Rejtői segítség kellett az alternatív jelszó megszerzéséhez, amit ezúton is köszönök. Én még úgy vagyok a kereséssel, ha lehet nem szedünk szét semmit, de itt bizony kell.
Köszönöm a rejtést!
[Geoládák v3.7.6]

_DSC2294_DSC2293
_DSC2287_DSC2284
_DSC2285_DSC2286
_DSC2288_DSC2290
_DSC2292_DSC2283
Pepe 2020.10.21 15:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 3 átlag: 4.33 súly: 4.24
A pótjelszót én is sokáig kerestem, eredménytelenül. Szerencsére be tudtam jutni a skanzenbe, de a keresésben segítségemre nem a leírás volt, hanem a gondnok felesége, aki már nagyon zárni szerett volna, ezért inkább megmutatta a rejtek helyét. Több bajom is van a leírásban adott "segítségekkel", de nem posztom, hogy konkréten leírjam mik azok, nehogy elvegyem másoktól a keresés élvezetét. Így csak annyit, hogy az egyik segítséget nem találtam, egy másiknak az egyik felét sem, a másik fele pedig már esősen megkopott. A hölgy megígérte, hogy másnapra felfrissíti.

VP 2020.10.20 14:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.66
Az előadásom után az egyetemről: BME - Petőfi-híd - Nagykörút - Keleti pu. - Zugló - Rákosszentmihály/Sashalom - Árpádföld - Újpalota - Rákospalota - Újpest - Margitsziget - Moszkva tér - Budagyöngye biciklizés napos-szeles időben Észak-Kelet-Budapest számomra egzotikus tájain.
Az nálam esélytelen, hogy egy ilyen látogatást előre telefonon megbeszélek, így maradt a pótjelszó. Tíz perc után feladtam, és felhívtam a rejtőt, aki elmagyarázta, mit és hol keressek. Köszönöm!
Nekem az ilyen cseles rejtések túl bonyolultak (jobb szeretem, ha a rejtek adja magát, és a látnivalóra koncentrálhatok). A skanzen szerencsére kívülről is elég jól látszik.

 
DFRi 2020.10.20 10:16 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.70
Megvagy láda :-) Köszi a lehetőséget!!!
Remek hely remek rejtésel :-)
Amig vártunk a kapunyitásra, megkerestük az alternatív jelszót is, alig telt több mint 20 percbe... Ezért javasolnám, hogy a jelszót rejtő tereptárgyra egy szolíd GC felirat kerüljön, vagy a leírásban legyen egy pici segítség. Mert hárman kerestük párhuzamosan és nem nagyon volt egyértelmű egyikunknek sem...
Köszönjük, hogy megmutattad ezt a helyet!

Feri&Pilis50 [Geoládák v3.7.6]

Pilis50 2020.10.20 10:14 - Megtaláltam
Feri beült minden játékautóba.

Green Eye 2020.10.20 10:05 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!

Csaba & családja 2020.10.19 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.64
Az alternatív jelszót találtam meg rejtői segítséggel. Nagyon jó rejtés, talán túl jó is. Nehéz úgy megtalálni, ha az ember nem szívesen kezd el bontani. Köszönöm a rejtést, és a segítséget.

esztelneki 2020.10.18 13:20 - Megtaláltam
A mai városi bringázásom közben megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.3.4]

cachekereso 2020.10.18 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.82
Megtaláltam, nagyszerű időtöltés volt, köszönöm a játékot.

Molli 2020.10.18 12:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.23
Köszönöm a rejtést! Külön köszönöm a Rejtő segítségét!

robinbird 2020.10.18 10:59 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.5]

Mercenary 2020.10.18 10:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 4.03
Egész más miatt jöttünk ide, de ha már láda is lett itt begyűjtöttük.

Köszönöm a rejtést!

becko 2020.10.18 10:12 - Megtaláltam
74km-es vasárnap délelőtti tekerés Biatorbágyról/ra, kipróbálandó a tegnapi alkatrész cseréket.
Két perce már simogattam a bejárat környékét amikor megjött Fazék, és ketten simogattuk tovább néhány percig, de semmi.
A tűzoltók éppen fákat ültettek az udvaron, így be tudtunk menni, de továbbra is eredménytelenül telt az idő, már erősen kezdtem fázni amikor az illetékes tűzoltó megkegyelmezett nekünk, és felfedte a rejteket.
Aki keresgélni szeret az itt kedvét lelheti, én inkább megtalálni szeretek, ha egy városi rejtés nincs meg 2 perc alatt az már rontja az élményt, ez most alaposan elrontotta.

P1050994 
Fazék 2020.10.18 10:11 - Megtaláltam
A GCUSA után érkeztem ide. Becko már kereste a pótjelszót, de közösen sem találtuk. Az ajtó még zárva volt, de a kulcs benne volt, így aztán bemerészkedtünk, a tulaj kedvesen fogadott, és később még a láda megtalálásában is segített. A rejtés nagyon igényes és jó, de valóban nem adta könnyen magát, ... nagyon egyedi.
A skanzen hibátlan, gondozott, látványos, érdemes megnézni.
Kifelé még próbálkoztam a pótjelszóval, de újra nem találtam.

2020-10-18 09.59.152020-10-18 10.00.17
2020-10-18 10.04.002020-10-18 10.12.50
kireth 2020.10.18 09:32 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
köszönjük a rejtő segítségét a pótjelszó megtalálásához [Geoládák v3.7.2]

Micicila 2020.10.18 09:32 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.5]

utigabi60 2020.10.18 09:31 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.5]

Gábor75 2020.10.17 20:06 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Kitűnő élmény, remek rejtés! Több mint másfél órát voltunk bennt, mindenhova felmásztunk-bemásztunk. :-)) [Geoládák v3.7.5]

katika 2020.10.17 17:40 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést és a rejtő segítségét! [Geoládák v3.7.5]

mayagabor 2020.10.17 15:23 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.75
Megtaláltuk, köszönjük!
Ötletes rejtés!

Aniko & Gyuri 2020.10.17 12:48 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.7.5]

vittorio 2020.10.17 12:00 - Megtaláltam
Köszönöm, nagyon szuper rejtés! A skanzen is nagyon tetszett. [Geoládák v3.7.5]

-1-2
-3-4
-5-6
-7 
james 2020.10.16 17:30 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm SagiK telefonos segítségét.
Köszönöm a lehetőséget.

James
[g:hu+ 2.3.4]

Attibati 2020.10.16 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.57
Az év rejtése. Az előző megtalálók logjai félrevezettek, mert átázott logbookról volt bennük szó, majd a pótjelszó rejtése "esőbiztosra" lett cserélve. Az új pótjelszó rejtés viszont csak virtuális, logbook már nincs, csak gravírozott felirat.
A rejtekhelyet felfedeztem, de nem néztem meg tüzetesen a felületet mivel a logbookot kerestem. Végül felhívtam a rejtőt, aki készségesen kisegített.
Ide vissza kell jönni nyitvatartási időben is, most csak egy kis délutáni kerékpározás úticélja volt a kiállítás.

SagiK 2020.10.16 14:25 - Megtaláltam
Ez sem fogott ki rajtam. :) Telefonos segítséggel.

kobcikrajci 2020.10.14 20:20 - Megtaláltam
Eső után esti kerékpározásnak álcázott ládakeresés. A zuglói multi nem volt nagy táv, úgyhogy jöttem tovább. Kb. annyi idő kellett az idetekeréshez, mint amennyi idő alatt majdnem megtaláltam a pótjelszót, ami nem tud szétázni. Köszi hitamás segítségét, hogy nem az, amit megtaláltam, hanem a másik. :)

Imperator Csaba 2020.10.14 18:27 - Megtaláltam
+Van! Köszi :)
Munka után erre volt dolgom és megkerestem. A pótjelszó nagyon ötletes, ilyen megoldást nem láttam. De valahogy 1 perc után mégis ráállt a szemem és meg is lett.
A kiállítást is érdemes lenne megnézni, de azt majd nyitva tartási időben, mert most csak kívülről csodálhattam :)
[Geoládák v3.7.1]

Szamoska 2020.10.14 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.85
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget. Nagyon jó ötlet, hogy létrejött ez a skanzen.

hitamas 2020.10.14 17:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.44
Kellett a rejtő segítsége a pótjelszóhoz. Nagyon jó! Majd hozom az unokákat, mert Tűzoltó Sam az egyik kedvenc mese, a keresztmami meg innen száz méterre lakik. :)

moklys 2020.10.14 11:58 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.1]
A pótjelszót találtam meg a Rejtő segítségével. Nagyon segítőkész volt. Kemény dió volt a relytés :)

Kovács Beni 2020.10.13 18:35 - Megtaláltam
Köszi!
A pótjelszó lett meg.Egyszerű de furmányos a rejtés.

Szárnyaló Sas 2020.10.13 18:26 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.71
Szegény Hókuszpók, mindig melléfog, aztán..... együtt jót kacagtunk :)

Hokuszpok 2020.10.13 18:25 - Megtaláltam
Köszi!
Persze mikor járok erre? Amikor jól esik! 15 perce kerestem a jelszót,amikor Szárnyaló sas megérkezett a vízhatlan jelszó hordozóval, amit a helyére is rakott.Nem volt egyszerű megtalálni,de azért sikerült kis segítséggel.

Csg12 2020.10.13 18:06 - Egyéb
rágcsa13 és Szárnyaló Sas segítségével a kinti jelszóhordozó átázhatatlan lett!
Keressétek bátran!

rágcsa13 2020.10.13 14:39 - Megtaláltam
Zuhogó esőben 20 percen keresztül tapogattam össze a kerítést a pótjelszóig, hogy karban tudjuk tartani, mert elázott (mondjuk ebben az esőben nem is csoda)...
De aztány csak meglett :) :)

Nikicsu 2020.10.12 19:35 - Megtaláltam
Pótjelszóval. A logbook nagyon szétázott. A jelszó alig olvasható, és a rejtek sem túl stabil. Szerintem elég lenne egy laminált cetli vagy mágneses lapocska. De nagyon tetszett, ötletes. A tűzoltó fiúkat...akarom mondani autókat meg majd megnézem legközelebb.

Tosiv 2020.10.12 17:59 - Megtaláltam
Igen, a logbook elázott, már a jelszó is több darabban van...

KP1965 2020.10.12 17:22 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.15
Sajnos a szombati bemutatóról lemaradtam, így hétfő délután csak kívülröl tudtam megnézni a kiállított járműveket és csak a pótjelszót tudtam megkeresni. Az eső nem kímélte meg, a zacskó ellenére a pótfüzet csurom víz.

20201012_17153820201012_171521
20201012_17171020201012_172634
20201012_17253720201012_172609
jspanyik 2020.10.12 11:33 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.38
A logbook rongyá ázott. Betettem egy zárható zacskóba, de ez már nem valószínű, hogy segít rajta.

Köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.2]

20201012_105103 
PÉV 2020.10.12 09:03 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.47
"Ez aztán a pepperoni!"

-Réti lászló ~ Polip-

Felújítási munkálatok miatt nem tudtunk szombaton eljönni. Sajnos csak pótjelszóval logoltam, de nagy élmény volt. Ez nagyon furfangos és remek rejtés, nagyon tetszett. Így is emlékezetes marad a skanzen, még visszajövünk Ribizli9-el.
Most csak én voltam itt, mert:
erre jártam - megtaláltam.
A logfüzet elázott...
Köszönöm.

-MEGVAN!-

[Geoládák v3.7.2]

uzoni 2020.10.11 17:03 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.08
Meglelve. Köszönet. A pótjelszó segített.

Csizmások 2020.10.11 14:51 - Megtaláltam
Megtaláltuk.
Köszönjük a lehetőséget.
[g:hu+ 2.3.4]

viad 2020.10.11 12:34 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!

pliptai 2020.10.11 11:07 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.1]

ésKata 2020.10.11 09:15 - Megtaláltam
A pótjelszónál ne keress gc feliratot! Elég szűk a hely a kis logbooknak. Szombaton nem tudtam a bemutatón részt venni. [g:hu 1.6.7]

csemege 2020.10.10 17:57 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

pedro750 2020.10.10 17:57 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.57
Megtaláltam, köszi a rejtést! Loco001-el együtt gurultunk ide, sajnos a bemutatóról és a geovödörről lemaradtunk! Csemege kessertársunkkal is összefutottunk! Pótjelszó meglett, nagyon ötletes!

Túrázó974 2020.10.10 17:56 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

tfmb 2020.10.10 17:43 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.80
Köszi a rejtést!

AAK 2020.10.10 17:28 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.2]

Nicky&Ati 2020.10.10 16:56 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.2]

IMG_20201010_165133 
Szpal 2020.10.10 16:45 - Nem találtam meg
Nem tudtam bemenni, pótjelszó helyét elgondolni sem tudom, hol lehet. Jó kis kihívás!

[Elutasította: Csg12, 2020.10.10 17:22]

IMG_20201010_164429IMG_20201010_162756
Paul 2020.10.10 16:32 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.3.4]

matkoka 2020.10.10 15:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.70
Kiváló rejtés, köszönöm az élményt.

nmárti 2020.10.10 12:36 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.55
Ritkán adok ötöst, de ez csillagos :) Szupr a hely, a láda és a kezdeményezés is. kicsit késve érkeztünk,de a rejtővel sikerült beszélgetni kicsit. Köszönöm a lehetőséget, a lelkesedést, a rejtést!

 
kolibri 2020.10.10 12:28 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.1]

VaVi 2020.10.10 12:08 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.1]

tudo 2020.10.10 12:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 4.45
65 km városi kerékpározás szép őszi időben az új ládához. Miután reggel GCARP ládát teljesítettem, hazaértem, és láttam az új ládát. Újra indultam, pedig a kerékpárt tisztítva, olajozva a helyére akasztottam.

A Tűzoltó Skanzenben CSg12 fogadott GCJARO-val :-). A hátra lévő 25 m-t VaVi-vel tettük meg, együtt kerestük a rejteket, majd logoltunk.

A ládát be fogom illeszteni az újpesti GCKUPA menetekbe - remélem, tisztázódni fog a skanzen nyitvatartása.

VaVi a ládánálCsepel D420 tűzoltó autó
Ikarus tűzoltó autóGC105_04
Tűzoltó pilótafülkeGANZ tűzoltó autó
Trabi tűzoltó autóŐszül
Emese&BigLama 2020.10.10 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.95
Nagyon örülök, hogy a parancsnok úr (Béres Ferenc tű. alez.) létrehozta ezt a csodálatos komplexumot és külön öröm, hogy részt vállalhattam az elkészítésében.

GYEZegzug 2020.10.10 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.51
Csillagos ötös, nagyszerű délelőtt. Szuper előadó, tartalmas tájékoztató. Gratulálok munkádhoz, lenyűgöztél a rejtésekkel.
Nagyon örülök, hogy személyesen találkoztunk. Vissza jött a hitem, jó volt itt lenni.
GCJARO plusz ajándék, melyet ezúton is köszönök Gizikének.

IMG_20201010_101121IMG_20201010_100803
IMG_20201010_101533IMG_20201010_101849
IMG_20201010_102424 
szakica 2020.10.10 11:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.1]

Mihul 2020.10.10 11:17 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.7]

icarusdes 2020.10.10 11:13 - Megtaláltam
Köszönöm szépen a rejtést! Nagyon élveztem a tárlatvezetést és járműveket! Ajánlani fogom ezt a helyet minden gyerekes ismerősömnek [317]

Frentzen 2020.10.10 11:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.68
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget.
Nevelt lányommal és két kisfiammal érkeztünk a szervezett eseményre. Sajnos késtünk, úgyhogy a tárlatvezetésről lemaradtunk. Azért így is élveztük. A rejtés nagyon jó.

20201010_11132020201010_111511
20201010_11184020201010_111843
20201010_11245320201010_113808
Artemix 2020.10.10 11:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.61
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.1]

Réka&Nimi 2020.10.10 11:00 - Megtaláltam
Gcjaro után begyűjtve. Köszönjük!

RékaésAdrián 2020.10.10 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.82
Első osztályú láda! Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.1] gcjaro után találtuk meg, köszi hogy megmutattad, jó volt a bemutató is.

IMG_20201010_101151 
Mizo6869 2020.10.10 10:47 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Zoli Érdről.

Wilka74 2020.10.10 10:45 - Megtaláltam
Szuper kis hely és érdekes bemutató. Köszi Gábor, hogy elhoztál minket ide. Az utánam következőknek nem lesz már ilyen könnyű dolga, hogy megmutatják nekik a dobozt és a pótjelszót :-D

IMG_6892IMG_6894
IMG_6895IMG_6896
IMG_6897IMG_6898
mozsar.laszlo 2020.10.10 10:43 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.1]

Lekvaroskalacs 2020.10.10 10:41 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

Mozsarak 2020.10.10 10:41 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.7.1]
Nagyon jól éreztük magunkat. Szuper a rejtek.
Gratulálunk az új ládához.

Csincsi manó 2020.10.10 10:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.96
Köszönöm a rejtést. A rejtek szuper.

nbokan 2020.10.10 10:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.26
Szervezett esemény keretein belül. Tetszett minden és örültünk az új ládának, nagyon jó rejtés, köszönjük.

-1-2
-3-4
-5-6
-7-8
-9-10
-11 
pgyp 2020.10.10 10:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.03
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.1]
Szervezett keresés közben, a tűzoltóparancsnok-skanzen megálmodó tárlatvezetése közben találtuk meg. Érdemes bemenni szombatonként, a rendes láda rejtése nagyon ötletes, csakúgy, mint a pótjelszó! Nam pontvadászoknak való hely... A fiam és a kishaverja elvoltak itt egy órát is, bemászhattak az autókba és nagyon élvezték,

LionDaddy 2020.10.10 10:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.45
Az Újpesti Tűzoltóskanzen látogatására szerveződött geoeseményre jöttünk, ahol a GCJARO is feltűnt. Meglepetésemre a skanzen is új ládát kapott, így sikerült két legyet egy csapásra leütni! :)
Igazán nagyszerű, a magyar gyártmányú tűzoltóautókról ritkán hallható érdekességeket felsorakoztató előadást hallhattunk a kiállítás szellemi atyjától, Béres Ferenc tűzoltó-parancsnoktól. Jó sok ismerőssel futottunk össze (persze ez egy geoeseményen természetes is) és egymás kezébe adogattuk a szellemesen kialakított rejtekből előkerülő ládát.

Szuper volt, köszönet a szervezésért és a rejtésért!
[g:hu+ 2.3.4]

20201010_10532620201010_095931
20201010_10071620201010_101116
20201010_10175220201010_101906
20201010_10252920201010_102256
20201010_10234820201010_102404
20201010_10245920201010_102618
20201010_10283720201010_102728
20201010_10454520201010_102943
20201010_10295620201010_103026
20201010_10364220201010_103703
20201010_10435720201010_103734
20201010_10384220201010_104011
ellfelek 2020.10.10 10:33 - Megtaláltam
Ez egy meglepetés láda volt, mert mikor odaértünk reggel, Betti mondta, hogy van itt egy különálló láda... Mondtam én nem tudok róla... Persze, mert én előtte nap töltöttem le az eseményjárót... :) Szóval plusz egy ládikó... Mondjuk a Skanzen meg is érdemli, de igazán akkor jó, ha az ember be is megy... Én örülök, hogy az esemény keretében vettünk részt, mert így tényleg körül bírtunk nézni... A rejtés szerintem egy kicsit túl trükkös, bár nem tudom mennyi időbe telt volna, ha egyedül kell keresni. Most természetesen nem kellett, mert majdnem folyamatos volt a logolás... :)
Köszi a rejtést! [g:hu 1.6.7]

IMG_20201010_105312IMG_20201010_105424
IMG_20201010_105542IMG_20201010_105652
IMG_20201010_110034IMG_20201010_103959
Mr Zerge 2020.10.10 10:30 - Megtaláltam
Megvan, részletesen késöbb... Üdv Mr Zerge.

Jókora geocaching összejövetel alakult ki a láda megjelenéséhez kapcsolt tűzoltó autó bemutatóra. Az érdekes kiállítás mellett kellemes találkozás is volt az ismerősökkel.

kectam 2020.10.10 10:30 - Megtaláltam
A megjelenés napjára szervezett bejáráson találtam meg. Sokan voltunk, a ragyogó napsütésben. Ferenc remekbeszabott bemutatót tartott a kiállított teherautókról.
Köszönöm a szervezést és a ládát, ami kifejezetten ötletes.

20201010_09591720201010_102537
20201010_10265520201010_102829
20201010_10360220201010_104944
radpeter 2020.10.10 10:30 - Megtaláltam
\o/ Jo szuszogtatos

scele 2020.10.10 10:30 - Megtaláltam
mögvan

kópé1993 2020.10.10 10:29 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!

IMG_20201010_101806IMG_20201010_101900
IMG_20201010_102136IMG_20201010_102629
IMG_20201010_102645IMG_20201010_103805
IMG_20201010_103851IMG_20201010_104416
lelcache 2020.10.10 10:27 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést! lelcache

kivancsifancsi 2020.10.10 10:27 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.39
Örülök, hogy a rejtésen túl egy nagyszerű hangulatú tárlatvezetés keretében kereshettük meg a ládát és tudhattunk meg egy csomó érdekes információt a kiállított járgányokról.
Köszönet a rejtőnek az ötletes rejtésért és az egész rendezvény megszervezéséért. Az egész hangulata a 10-15 évvel ezelőtti hasonló 'helyszínbejárós' eseményekre emlékeztetett.

Fidorka 2020.10.10 10:27 - Megtaláltam
lelcache társaságában

zalajaro 2020.10.10 10:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.54
Szuper! Minden tekintetben.

breimanne 2020.10.10 10:20 - Megtaláltam
Jó helyre került a láda!Köszönöm a rejtést Csg12-nek, a szervezést a szép szombat délelőttöt!

benist 2020.10.10 10:20 - Megtaláltam
Érdekes helyszín és ismertető. Sok kedves, a maszkolás miatt nehezen azonosítható ismerős.

Katona55 2020.10.10 10:15 - Megtaláltam
Közös találat stmesterrel.

Liberty 2020.10.10 10:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.58
Minden, ami a tűzoltóságról szól, nekem egy nagy szívdobbanás, hiszen a fiam is tűzoltó. Ezért is örültem a skanzent bemutató ládának, érdekes volt a tárlatvezetés és a kiállított régi tűzoltóautók. A gyerekek is élvezték, beülhettek az autókba, pumpálták a vizet és kedvükre locsolhattak a tömlőből. Nagyszerű időzítés volt a ládamegjelenése és a tárlatvezetés, mert sok régi és új kesserrel találkozhattam. A ládarejtés és a pótjelszó kivitelezése zseniális, sok munka van benne. Köszönet Gábornak a szervezésért és a rejtésért.

Újpest címere
Puszkany 2020.10.10 10:12 - Megtaláltam
Pontok rátok rontok. Köszönöm a lehetőséget! [Geoládák v3.7.1]

Fringilla és Kuglóf 2020.10.10 10:11 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.85
Köszönjük szépen!

kétbakancsos 2020.10.10 10:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.01
GCJARO keresésére jöttünk és kellemes meglepetésként ezt a ládát is nem könnyen, de megtaláltuk. Tetszett a rejtés, a nagy élményt nyújtó szabadtéri kiállítás és a matuzsálem masinákat ismertető bemutató. Köszönjük a rejtést!

BefutottunkMechanika
A tanulóOktató kosaras emelő
stmester 2020.10.10 10:10 - Megtaláltam
A sztorik nagyon érdekesek voltak amit mesélt a kiállítás kitalálója.

Tűzoltóskanzen 
kl 2020.10.10 10:10 - Megtaláltam
Itt jártunk... Köszönjük!

anettx 2020.10.10 10:02 - Megtaláltam
TFTC!
Korán érkeztünk, hogy még nyugodtan lehessen fényképezgetni.
Minden múzeumos ládát így lenne érdemes megjelentetni, így én is szívesen elmegyek és meghallgatom az egyébként informatív bemutatót.
Nekem még az jött át, hogy a tárlatvezető úr rendkívül elhivatott és nagyon szeretheti a szakmáját, példaértékű.
Mint ahogy a rejtés is és a köré rakott esemény is. Gratulálok!
[Geoládák v3.7.1]

gc105-IMG_5300 
kobrakiraly 2020.10.10 10:01 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a szervezést.

Huncutka01 2020.10.10 10:00 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.1]

ha2 2020.10.10 09:45 - Megtaláltam
Nagyon érdekes, tartalmas bemutató volt. Tetszett.
Sok régi ismerőssel találkoztam.

CsepelTalálékony magyarok
Nem kicsiFlórián
Mangó 2020.10.10 09:43 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.28
koszonjuk a rejtest, szuper hely.

AzElveszettGeoládaFosztogatói 2020.10.10 09:35 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a rejtést!
Rég vártunk már egy új újpesti rejtésre.
Megláttuk és indulás.
Sajnos tovább kellett rohanni, de mindenképp visszaterünk. [Geoládák v3.7.1]


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]