FAQ
700. Kaposvár, Rippl-Rónai villa (GCVILL)

Rippl-Rónai villa

Rippl-Rónai villa

1911

1911

Látogatóközpont

Látogatóközpont

a rekonstruált Andrássy-ebédlő

a rekonstruált Andrássy-ebédlő

kiállítóterem a látogatóközpontban

kiállítóterem a látogatóközpontban

a műterem épülete

a műterem épülete

a műterem

a műterem

Rippl-Rónai József szobra (Erzsi néni adománya)

Rippl-Rónai József szobra (Erzsi néni adománya)

Feketefátylas nő (1896)

Feketefátylas nő (1896)

Tekézők (1892)

Tekézők (1892)

Babits Mihály (1923)

Babits Mihály (1923)
Szélesség N 46° 20,484'
Hosszúság E 17° 48,932'
Magasság: 170 m
Megye/ország: Somogy
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2003.08.21 19:43
Utolsó lényeges változás: 2013.10.12 23:00
Utolsó változás: 2021.07.18 16:21
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: djpt
Ládagazda: BaLee
Nehézség / Terep: 1.0 / 1.0
Megtalálások száma: 710 + 2 sikertelen + 17 egyéb
Megtalálások (havi bontásban):

A legaktívabb hónap 2009-03 volt 13 'Megtaláltam' loggal,    OFF
Megtalálások gyakorisága: 0.7 megtalálás hetente


wap:
A ládát a látogatóközpontban találjátok, ott kérjétek el. Csak nyitvatartási időben hozzáférhető! A tartalékjelszó megsemmisült, pótlása hamarosan megtörténik.


2007.08.13-tól hev gondoskodott a ládáról, 2008.07.30-án köszönettel átvettük Tőle. BaLee csapat
2009.01.15-én hagyományossá alakítottuk, miután engedélyt kaptunk láda elhelyezésére a műteremben, a kapuhoz pedig tartalék jelszó került.

2014.03.12-én elbúcsúztattuk Erzsi nénit, aki 2009 óta volt a láda odaadó őrzője. Emlékét temérdek hálás log és a látogatók őrzik lelkükben.
Részlet Eszti&Móki logjából: "...Aztán ezek után tértünk be a műterembe Erzsinénihez. Itt a helyiség megnézésén, és a láda beregisztrálásán kívül kb 1 órát töltöttünk, de csodálatos óra volt. Egy csupaszív hölggyel volt szerencsénk együtt lenni, aki a mai mondern világban él, de a régebbi idők erkölcsi szépségét is birtokolja! Kedélyesen beszélgettünk, történeteket és elfeledett szép verseket ismerhettünk meg.
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN ERZSINÉNI!!"

egy csodálatos írás Róla.


Megközelítés
Kaposváron, a Róma-hegyen található a villa, parkolni itt lehet:
 N 46° 20,510' E 17° 48,885' 178 m [GCVILL+PARKOLO]

A villa
Győri László: A Róma villa

"Ülj csak le!, mordult rám és máris új
papírt feszített a deszkájára. Túl
a Róma villán, Kaposvár felett...
Meglátogattam azt a szent helyet
Kaposvár fölött, ahol még Ady
is járt (a város büszkeségei
Ady s Rippli, a szülötte somogyi),
és rámmordult két irdatlan kuvasz,
aztán egy hang, egy halk, udvarias
hang invitált a kastélyba, csak a
mester hiányzott és egy "ülj oda",
de az örökre. Elöntött a düh
(a fiatalnak sokszor ez a mű)
a vers miatt. Hogy könnyű volt neki,

de én itt élek: ez a gyűrt penész
a pasztellvázlat s nem szignálja kéz.


A Róma Villában lakott Rippl-Rónai József, a magyar festészet kiemelkedő alakja.
Az 1868-ban, barokk stílusban épült Róma-villát a művész 1908-ban vette meg, eklektikus stílusban átalakították.
A szobák a művész saját bútoraival és képeivel kerültek berendezésre, hűen tükrözve az eredeti állapotokat.
Az otthoni környezet és a családi atmoszféra Rippl-Rónai művészetének állandó témául szolgált. A művészi kifejezés érdekében merész formai, stílusbeli újításokra vállalkozott.
Az őt követő örökösök kegyelettel megőrizték a ház bútorait, relikviáit, amelyeket dr. Martyn Róbert adta múzeumi ajándékul.

/ Ebben a házban cseperedett fel a Mester szárnyai alatt ír bevándorlók utódjaként egy híres testvérpár. Egyikük, a neves festőművész, Martyn Ferenc, másikuk Martyn Róbert, a híres "hegyi tanár", a kaposváriak legendás orvosa itt praktizált. /

Az emlékmúzeum 1978-ban nyílt meg, a századeleji otthon miliőjét nyújtja a látogatóknak.
A kiállított nyolcvan darab mű betekintést enged Rippl-Rónai minden festői periódusába. A földszinti szobákban az indulás éveinek és a párizsi 13 év változatos, nagyszerű kísérleteit láthatjuk. Az emeleti előtérben a dél-franciaországi Banyulsban festett tájképei vannak. Az emeleti középső szoba a kukoricás képek bemutatására szolgál, az oldalsó szobákban családtagokról, barátokról festett pasztell arcképek láthatók. Vitrinek őrzik a művész kitüntetéseit, iparművészeti alkotásait, személyes tárgyait, dokumentumokat. A különálló műteremben Rippl-Rónai festőállványa, festőfelszerelései, pasztelljei, s a falakon sok dokumentum-fényképen követhetjük nyomon életének pillanatait.
Az oldalt feltett festmények nem láthatók itt, azok illusztrációk.

2012. október 26-án került átadásra a pályázati segítséggel 239 millió forintból megújult Rippl-villa. A fejlesztések során az 1868-ban épült villa és a műterem, valamint az egy holdnyi zárt park is megszépült.
Új, akadálymentes, föld alá süllyesztett látogatóközpont épült fogadótérrel, pénztárral, emléktárgybolttal. A kiállítótér alkalmas irodalmi és zenei estek, tanácskozások lebonyolítására. Megújultak a sétányok és a kapuk, illetve rendbe tették a Méhesházat is.
A látogatóközpontban különleges Rippl-Rónai tárlatok láthatók, valamint a Gróf Andrássy Tivadar megrendelésére készült ebédlő rekonstrukciója. Ez utóbbi létrejöttét öt éves művészettörténeti kutatómunka előzte meg, amelynek alapját a festő fennmaradt eredeti tervrajzai adták.

Nyitva tartás:
Február 1 - október 31 : 9-17 óráig
November 1 - Január 31 : 10-16 óráig
Hétfő szünnap

Belépőjegyek:
Teljes árú: 1600 Ft
Kedvezményes: 800 Ft
Családi jegy: 2800 Ft
Csoportos jegy: 1400 Ft (teljes árú), 700 Ft (kedvezményes)
Tárlatvezetés: 5000 Ft
Fotójegy: 1500 Ft

Rippl-Rónai József
"Rippl volt az egyetlen, aki friss, eleven vért hozott a magyar piktúrába, s idehaza ő egy személyben minden volt, ő volt a magyar piktúrának Cezanne-ja, Gauguin-ja még az is, amit jobb értelemben vett impresszionizmusnak lehet nevezni, még Vuillard, Bonnard stb. is. Ő egymaga volt a reakció az akadémiával és Nagybányával szemben, ő maga jelentette nálunk azt az arisztokratikus mozgalmat, amely a naturalizmus hűhója mellett csendben a legnagyobb meglepetéseket készítette elő."

Fülep Lajos


Rippl, e nagy művész 1861. május 23-án született Kaposváron a Zárda utcában. Édesapja Rippl József megbecsült igazgató-tanítója volt az úgynevezett "cigli- iskolának", a szakmunkásképző elődjének. Édesanyja Knezevich Anna Paulina négy fiúgyermeket nevelt fel, majd katolikus leányneveldét vezetett.
József, az elsőszülött, négy gimnázium után gyógyszerész, majd úri gyermekek házitanítója lett. A következő testvér Ödön, vasutas-állomásfőnök lett, József művészi ambícióinak legfőbb anyagi és erkölcsi támogatója. Modern képgyűjteményével a kaposvári múzeum alapjait rakta le. Lajos testvérük pénzügy-igazgatási számvizsgáló volt és a szűkebb család örömére hegedűn játszott. Sándor a legfiatalabb, az Operaház énekese volt, József nyomán Ödön és Sándor is rajzolgatott.
József 1884-ben, 23 éves korában kezdte el művészi tanulmányait a Müncheni Akadémián. Diez és Herterich osztályának növendéke volt három évig. 1887-ben a Magyar Állami ösztöndíjával Párizsba utazott. Az ott élő időskorú Munkácsy Mihály segédje lett, miközben megismerkedett a stílusújító törekvésekkel is. Két évig Munkácsy műveinek másolásából élt. A nagy romantikus realista művész hanyatló korszakának szalonképeit sokszorosította a műkereskedelem igényének megfelelően. Az önálló művészi útja érekében elhagyta mesterét. Barátnőjével Lazarine-nal és skót festőművész barátjával, Knowles-sel közösen bérelt lakásában élt 1902-ig. Az anyagi nélkülözések közepette is vállalta a modern művészek kezdeti népszerűtlenségét. 1892-ben önálló kiállítással mutatkozott be a párizsi osztrák-magyar követség épületében. Tisztelők és barátok kis csoportja jelentette számára a bíztató, lelkesítő hatást, amellyel kitartott művészi elvei mellett.
Festményeire felfigyelve hívták meg Rippl-t a NABI , azaz a Próféta nevű művészcsoport tagjai sorába, továbbá bejáratos lett a Revue Blanche folyóirat köré szerveződő fiatal művésztársaságba is. Közeli barátja lett Maillol, a későbbi híres szobrász, megismerkedett Gauguin-nal, Toulouse Lautrec-kel, Cezanne-nal. Igyekezett Budapesten is ismertté válni. Andrássy Tivadar gróf megbízta őt egy ebédlőberendezés egységes stílusú megtervezésére, s az iparművészeti kivitelezés irányítására. Időközben hazalátogatott Kaposvárra, s szeretettel festette meg a szülei és testvérei arcképét. A hazai értetlen fogadtatás ellenére elhagyta Párizst és visszatért Kaposvárra. 1901-ben művészi megbízásokat vállalt Belgiumban, majd Oroszországban, s a jövedelméből egy kis házat vásárolt a Fő utca végén. Ott festette az enteriőr-korszak képeit. Szobabelsők intim világába helyezett kisvárosi embertípusok, stilizált karakterek, mint a Mózes-szakállú édesapja, a nagyorrú Piacsek bácsi, migrénes fiatal hölgyek, rokongyermekek lettek Rippl-Rónai képeinek szereplői. E képeken kezdett magára ismerni a magyar közönség.
Már a negyedik alkalommal rendezett önálló kiállítást Budapesten olyan helyeken, amelyek nem kifejezetten kiállítási intézmények voltak: 1895-ben egy magánlakásban 30 művet állít ki. 1900-ban a Royal Szállóban 203 művet, 1902-ben a Mercur Palotában 328 művet, 1906-ban a Könyves Kálmán Műkiadónál 318 művet mutatott be. Ez utóbbinál köszöntött be nála a siker. A magyar művészetben példátlan közönségsiker, képvásárlási láz vette körül Rippl-Rónait. A fővárosi művészkörök vezéralakja, s az újként megalakult Magyar Impresszionisták és Naturalisták köre (A MIÉNK) tagja lett. Bérelt egy műtermet Budán és a Műhely nevű iparművészeti vállalkozás szervezésébe kezdett. A hazai lakáskultúra modernizálása volt a célja, miközben végre megvalósíthatta a saját ideális intim otthonát is. 1908-ban árverés útján vásárolta meg Kaposvár szélén a szőlősgazdák övezetében, parkos ligettel körülzárt emeletes nyaralóépületet gazdasági házakkal, szántóval és legelővel. Kész művészparadicsom volt már. Egy Gundy György nevű pesti operaénekes ízlése nyomán formálódott ki 1868-tól, negyven éven át. A Róma Villa nevet is Gundy adta neki, mivel a ház a Róma-hegyen állt.
Rippl-Rónai 1908-ban 10 holdas birtokos gazda lett. A későbbiek során még négy hold szomszédos szőlőt és szántót vett hozzá. Tehenet, birkákat, lovat, szamarat, baromfiakat, méheket, kutyát és pávát tartott. A gazdasági intéző Hegedűs György volt. Ám a jövedelmező gazdálkodás helyett a vendéglátás örömeinek hódolt a ház ura. A művészi értelemben nagyon termékeny festőművész a korábbi évek nyarait rendszerint egy módosabb barátjánál, Kunffy Lajos festőművésznél Somogytúron, gróf Somssich Gézánál Vóta-pusztán, valamint Körtvélyesen töltötte. Ezután már ő nyaraltatta barátait. Medgyessy Ferenc szobrai 1913. óta ma is megtalálhatók a kertben. Ady Endre, Móricz Zsigmond látogatásáról híres történetek íródtak. A festőkollégák közül Márffy Ödön, Galimberti Sándor, Kunffy Lajos, Bernáth Aurél, s a művészettörténész Petrovics Elek és Meller Simon is éltek a szíves vendéglátással.
Rippl francia felesége Lazarine és annak elárvult unokahúga Anella, Rippl bácsi, a művész édesapjának unokatestvére és egy szakácsnő voltak még a villa és a gazdasági épületek lakói. A vincellérházból lett a műterem, ám a parkban állt legtöbbször a festőállvány. Általában minden vendég modellként szolgált a képeihez. 1910-ben egy Fenella nevű, szépen éneklő és gitározó angol cigánylány, a kukoricás stílusú képek kedvelt aktmodellje volt.
A dal, a zene, a szőlőben megtermett bor, fontos vendégmarasztaló tényezővé vált. Rippl maga is zongorázott, de gyakran meghívták a gimnázium egyik nagyon szépen zongorázó tanárát, Novák Józsefet, aki Grieg, Chopin, Schumann és Liszt műveket játszott.
A Róma-villa már nem olyan csendes intim otthon volt, mint az előző a Fő utcában. Az új környezet Rippl-Rónai emberi kötődéseire alapozott művészete számára a teljes kibontakozásul szolgált. Új festői korszaka a harsány életörömöt sugárzó nagyon dekoratív "kukoricás stílus".
A magyarországi körülmények azonban nem nagyon kedveztek Rippl-nek. Nem kapott állami megbízásokat freskók, mozaikok terjedelmes méretű kivitelezésére. Az általa védelmezett fiatal, modern művészgeneráció mellőzte őt, emiatt lassan elszigetelődött. A téli hónapokat Budapesten töltötte. Ott festette híres pasztell arcképeit a Nyugat folyóirat íróiról: Babitsról, Szabó Lőrincről, Móricz Zsigmondról és a lipótvárosi szépasszonyokról. Önarcképeit követve figyelhetjük meg a tempós művészi gyakorlathoz szokott Rippl-Rónai sugárzó életenergiájának lassuló, elfáradó parázslását. Egyik modellje, Zorka iránt fellángolt érzései már nem az intim, hanem az eltitkolt kapcsolatáról vallanak.
Agyvérzéssel kezdődött a betegsége. A balatonfüredi szívkórházból való hazaszállítása után szélütés érte, tüdőgyulladást kapott, végül vese-elégtelenség okozta a halálát 1927. november 25-én. Sírja a kaposvári Keleti temetőben van.
(forrás : Rippl-Rónai emlékmúzeum)

Jó keresgélést!
Állapot: kereshető

KRW értékelés (433 db): környezet: 4.55 rejtés: 4.20 web: 4.58 átlag: 4.44

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
+
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
+
település belterületén van a láda
-
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
+
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
+
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
+
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell

Régi láda, nincs moderálva.

Senator62 2022.10.09 16:00 - Megtaláltam
Meglett. Köszi a rejtést. Balatoni fuvarból hazafelé tartva ládáztam és egy kis kítérővel sikerült a 700.-ik találatomat a 700.-ik rejtett ládával megkoronázni.

csehipest 2022.10.06 13:10 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.9.12]

Szamoska 2022.10.04 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.90
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget. Tetszett a múzeum, megérte benézni.

feverprice 2022.09.24 11:53 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Jekeba29 2022.09.23 11:38 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.9.12]

Gmre 2022.09.13 12:28 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

CsKaroly 2022.09.10 12:35 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.9.12]

FreeRP 2022.09.04 10:21 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

penniwit 2022.08.21 15:44 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
Nekem úgy tűnt, hogy a logbook betelt. [Geoládák v3.12.10]

pazso 2022.08.21 15:43 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

majeri 2022.08.09 13:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

utigabi60 2022.08.07 14:38 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Miktek&Szilvi 2022.08.01 12:06 - Megtaláltam
Ok; köszi.

Madwe és Zsuzska 2022.07.21 15:22 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.9.11]

Vidket 2022.07.17 11:19 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.14
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! :) [Geoládák v3.12.10]

alysroo 2022.07.09 11:43 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Kissdaniel991 2022.07.09 11:32 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

xegox 2022.06.07 11:09 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Moncsiroli 2022.06.04 10:46 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.66
Köszönöm hogy megmutattad

fercsipeter 2022.05.17 10:45 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

rob0321 2022.04.21 14:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 1.5 web: 3 átlag: 2.83 súly: 1.30
OK.

16505618854111650561885396
16505618853811650561885367
kisscsabaemail 2022.04.16 08:49 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

Alszi91 2022.02.20 13:06 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

Regy 2021.12.05 11:35 - Megtaláltam
Éljen Bori szülinapi kismamàs csajos hétvégéje ????
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.12.3]

borch 2021.12.05 11:35 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.3]


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (729 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]