FAQ
700. Kaposvár, Rippl-Rónai villa (GCVILL)

Rippl-Rónai villa

Rippl-Rónai villa

1911

1911

Látogatóközpont

Látogatóközpont

a rekonstruált Andrássy-ebédlő

a rekonstruált Andrássy-ebédlő

kiállítóterem a látogatóközpontban

kiállítóterem a látogatóközpontban

a műterem épülete

a műterem épülete

a műterem

a műterem

Rippl-Rónai József szobra (Erzsi néni adománya)

Rippl-Rónai József szobra (Erzsi néni adománya)

Feketefátylas nő (1896)

Feketefátylas nő (1896)

Tekézők (1892)

Tekézők (1892)

Babits Mihály (1923)

Babits Mihály (1923)
Szélesség N 46° 20,484'
Hosszúság E 17° 48,932'
Magasság: 170 m
Megye/ország: Somogy
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2003.08.21 19:43
Utolsó lényeges változás: 2013.10.12 23:00
Utolsó változás: 2021.07.18 16:21
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: djpt
Ládagazda: BaLee
Nehézség / Terep: 1.0 / 1.0
Megtalálások száma: 710 + 2 sikertelen + 17 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.7 megtalálás hetente


wap:
A ládát a látogatóközpontban találjátok, ott kérjétek el. Csak nyitvatartási időben hozzáférhető! A tartalékjelszó megsemmisült, pótlása hamarosan megtörténik.


2007.08.13-tól hev gondoskodott a ládáról, 2008.07.30-án köszönettel átvettük Tőle. BaLee csapat
2009.01.15-én hagyományossá alakítottuk, miután engedélyt kaptunk láda elhelyezésére a műteremben, a kapuhoz pedig tartalék jelszó került.

2014.03.12-én elbúcsúztattuk Erzsi nénit, aki 2009 óta volt a láda odaadó őrzője. Emlékét temérdek hálás log és a látogatók őrzik lelkükben.
Részlet Eszti&Móki logjából: "...Aztán ezek után tértünk be a műterembe Erzsinénihez. Itt a helyiség megnézésén, és a láda beregisztrálásán kívül kb 1 órát töltöttünk, de csodálatos óra volt. Egy csupaszív hölggyel volt szerencsénk együtt lenni, aki a mai mondern világban él, de a régebbi idők erkölcsi szépségét is birtokolja! Kedélyesen beszélgettünk, történeteket és elfeledett szép verseket ismerhettünk meg.
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN ERZSINÉNI!!"

egy csodálatos írás Róla.


Megközelítés
Kaposváron, a Róma-hegyen található a villa, parkolni itt lehet:
 N 46° 20,510' E 17° 48,885' 178 m [GCVILL+PARKOLO]

A villa
Győri László: A Róma villa

"Ülj csak le!, mordult rám és máris új
papírt feszített a deszkájára. Túl
a Róma villán, Kaposvár felett...
Meglátogattam azt a szent helyet
Kaposvár fölött, ahol még Ady
is járt (a város büszkeségei
Ady s Rippli, a szülötte somogyi),
és rámmordult két irdatlan kuvasz,
aztán egy hang, egy halk, udvarias
hang invitált a kastélyba, csak a
mester hiányzott és egy "ülj oda",
de az örökre. Elöntött a düh
(a fiatalnak sokszor ez a mű)
a vers miatt. Hogy könnyű volt neki,

de én itt élek: ez a gyűrt penész
a pasztellvázlat s nem szignálja kéz.


A Róma Villában lakott Rippl-Rónai József, a magyar festészet kiemelkedő alakja.
Az 1868-ban, barokk stílusban épült Róma-villát a művész 1908-ban vette meg, eklektikus stílusban átalakították.
A szobák a művész saját bútoraival és képeivel kerültek berendezésre, hűen tükrözve az eredeti állapotokat.
Az otthoni környezet és a családi atmoszféra Rippl-Rónai művészetének állandó témául szolgált. A művészi kifejezés érdekében merész formai, stílusbeli újításokra vállalkozott.
Az őt követő örökösök kegyelettel megőrizték a ház bútorait, relikviáit, amelyeket dr. Martyn Róbert adta múzeumi ajándékul.

/ Ebben a házban cseperedett fel a Mester szárnyai alatt ír bevándorlók utódjaként egy híres testvérpár. Egyikük, a neves festőművész, Martyn Ferenc, másikuk Martyn Róbert, a híres "hegyi tanár", a kaposváriak legendás orvosa itt praktizált. /

Az emlékmúzeum 1978-ban nyílt meg, a századeleji otthon miliőjét nyújtja a látogatóknak.
A kiállított nyolcvan darab mű betekintést enged Rippl-Rónai minden festői periódusába. A földszinti szobákban az indulás éveinek és a párizsi 13 év változatos, nagyszerű kísérleteit láthatjuk. Az emeleti előtérben a dél-franciaországi Banyulsban festett tájképei vannak. Az emeleti középső szoba a kukoricás képek bemutatására szolgál, az oldalsó szobákban családtagokról, barátokról festett pasztell arcképek láthatók. Vitrinek őrzik a művész kitüntetéseit, iparművészeti alkotásait, személyes tárgyait, dokumentumokat. A különálló műteremben Rippl-Rónai festőállványa, festőfelszerelései, pasztelljei, s a falakon sok dokumentum-fényképen követhetjük nyomon életének pillanatait.
Az oldalt feltett festmények nem láthatók itt, azok illusztrációk.

2012. október 26-án került átadásra a pályázati segítséggel 239 millió forintból megújult Rippl-villa. A fejlesztések során az 1868-ban épült villa és a műterem, valamint az egy holdnyi zárt park is megszépült.
Új, akadálymentes, föld alá süllyesztett látogatóközpont épült fogadótérrel, pénztárral, emléktárgybolttal. A kiállítótér alkalmas irodalmi és zenei estek, tanácskozások lebonyolítására. Megújultak a sétányok és a kapuk, illetve rendbe tették a Méhesházat is.
A látogatóközpontban különleges Rippl-Rónai tárlatok láthatók, valamint a Gróf Andrássy Tivadar megrendelésére készült ebédlő rekonstrukciója. Ez utóbbi létrejöttét öt éves művészettörténeti kutatómunka előzte meg, amelynek alapját a festő fennmaradt eredeti tervrajzai adták.

Nyitva tartás:
Február 1 - október 31 : 9-17 óráig
November 1 - Január 31 : 10-16 óráig
Hétfő szünnap

Belépőjegyek:
Teljes árú: 1600 Ft
Kedvezményes: 800 Ft
Családi jegy: 2800 Ft
Csoportos jegy: 1400 Ft (teljes árú), 700 Ft (kedvezményes)
Tárlatvezetés: 5000 Ft
Fotójegy: 1500 Ft

Rippl-Rónai József
"Rippl volt az egyetlen, aki friss, eleven vért hozott a magyar piktúrába, s idehaza ő egy személyben minden volt, ő volt a magyar piktúrának Cezanne-ja, Gauguin-ja még az is, amit jobb értelemben vett impresszionizmusnak lehet nevezni, még Vuillard, Bonnard stb. is. Ő egymaga volt a reakció az akadémiával és Nagybányával szemben, ő maga jelentette nálunk azt az arisztokratikus mozgalmat, amely a naturalizmus hűhója mellett csendben a legnagyobb meglepetéseket készítette elő."

Fülep Lajos


Rippl, e nagy művész 1861. május 23-án született Kaposváron a Zárda utcában. Édesapja Rippl József megbecsült igazgató-tanítója volt az úgynevezett "cigli- iskolának", a szakmunkásképző elődjének. Édesanyja Knezevich Anna Paulina négy fiúgyermeket nevelt fel, majd katolikus leányneveldét vezetett.
József, az elsőszülött, négy gimnázium után gyógyszerész, majd úri gyermekek házitanítója lett. A következő testvér Ödön, vasutas-állomásfőnök lett, József művészi ambícióinak legfőbb anyagi és erkölcsi támogatója. Modern képgyűjteményével a kaposvári múzeum alapjait rakta le. Lajos testvérük pénzügy-igazgatási számvizsgáló volt és a szűkebb család örömére hegedűn játszott. Sándor a legfiatalabb, az Operaház énekese volt, József nyomán Ödön és Sándor is rajzolgatott.
József 1884-ben, 23 éves korában kezdte el művészi tanulmányait a Müncheni Akadémián. Diez és Herterich osztályának növendéke volt három évig. 1887-ben a Magyar Állami ösztöndíjával Párizsba utazott. Az ott élő időskorú Munkácsy Mihály segédje lett, miközben megismerkedett a stílusújító törekvésekkel is. Két évig Munkácsy műveinek másolásából élt. A nagy romantikus realista művész hanyatló korszakának szalonképeit sokszorosította a műkereskedelem igényének megfelelően. Az önálló művészi útja érekében elhagyta mesterét. Barátnőjével Lazarine-nal és skót festőművész barátjával, Knowles-sel közösen bérelt lakásában élt 1902-ig. Az anyagi nélkülözések közepette is vállalta a modern művészek kezdeti népszerűtlenségét. 1892-ben önálló kiállítással mutatkozott be a párizsi osztrák-magyar követség épületében. Tisztelők és barátok kis csoportja jelentette számára a bíztató, lelkesítő hatást, amellyel kitartott művészi elvei mellett.
Festményeire felfigyelve hívták meg Rippl-t a NABI , azaz a Próféta nevű művészcsoport tagjai sorába, továbbá bejáratos lett a Revue Blanche folyóirat köré szerveződő fiatal művésztársaságba is. Közeli barátja lett Maillol, a későbbi híres szobrász, megismerkedett Gauguin-nal, Toulouse Lautrec-kel, Cezanne-nal. Igyekezett Budapesten is ismertté válni. Andrássy Tivadar gróf megbízta őt egy ebédlőberendezés egységes stílusú megtervezésére, s az iparművészeti kivitelezés irányítására. Időközben hazalátogatott Kaposvárra, s szeretettel festette meg a szülei és testvérei arcképét. A hazai értetlen fogadtatás ellenére elhagyta Párizst és visszatért Kaposvárra. 1901-ben művészi megbízásokat vállalt Belgiumban, majd Oroszországban, s a jövedelméből egy kis házat vásárolt a Fő utca végén. Ott festette az enteriőr-korszak képeit. Szobabelsők intim világába helyezett kisvárosi embertípusok, stilizált karakterek, mint a Mózes-szakállú édesapja, a nagyorrú Piacsek bácsi, migrénes fiatal hölgyek, rokongyermekek lettek Rippl-Rónai képeinek szereplői. E képeken kezdett magára ismerni a magyar közönség.
Már a negyedik alkalommal rendezett önálló kiállítást Budapesten olyan helyeken, amelyek nem kifejezetten kiállítási intézmények voltak: 1895-ben egy magánlakásban 30 művet állít ki. 1900-ban a Royal Szállóban 203 művet, 1902-ben a Mercur Palotában 328 művet, 1906-ban a Könyves Kálmán Műkiadónál 318 művet mutatott be. Ez utóbbinál köszöntött be nála a siker. A magyar művészetben példátlan közönségsiker, képvásárlási láz vette körül Rippl-Rónait. A fővárosi művészkörök vezéralakja, s az újként megalakult Magyar Impresszionisták és Naturalisták köre (A MIÉNK) tagja lett. Bérelt egy műtermet Budán és a Műhely nevű iparművészeti vállalkozás szervezésébe kezdett. A hazai lakáskultúra modernizálása volt a célja, miközben végre megvalósíthatta a saját ideális intim otthonát is. 1908-ban árverés útján vásárolta meg Kaposvár szélén a szőlősgazdák övezetében, parkos ligettel körülzárt emeletes nyaralóépületet gazdasági házakkal, szántóval és legelővel. Kész művészparadicsom volt már. Egy Gundy György nevű pesti operaénekes ízlése nyomán formálódott ki 1868-tól, negyven éven át. A Róma Villa nevet is Gundy adta neki, mivel a ház a Róma-hegyen állt.
Rippl-Rónai 1908-ban 10 holdas birtokos gazda lett. A későbbiek során még négy hold szomszédos szőlőt és szántót vett hozzá. Tehenet, birkákat, lovat, szamarat, baromfiakat, méheket, kutyát és pávát tartott. A gazdasági intéző Hegedűs György volt. Ám a jövedelmező gazdálkodás helyett a vendéglátás örömeinek hódolt a ház ura. A művészi értelemben nagyon termékeny festőművész a korábbi évek nyarait rendszerint egy módosabb barátjánál, Kunffy Lajos festőművésznél Somogytúron, gróf Somssich Gézánál Vóta-pusztán, valamint Körtvélyesen töltötte. Ezután már ő nyaraltatta barátait. Medgyessy Ferenc szobrai 1913. óta ma is megtalálhatók a kertben. Ady Endre, Móricz Zsigmond látogatásáról híres történetek íródtak. A festőkollégák közül Márffy Ödön, Galimberti Sándor, Kunffy Lajos, Bernáth Aurél, s a művészettörténész Petrovics Elek és Meller Simon is éltek a szíves vendéglátással.
Rippl francia felesége Lazarine és annak elárvult unokahúga Anella, Rippl bácsi, a művész édesapjának unokatestvére és egy szakácsnő voltak még a villa és a gazdasági épületek lakói. A vincellérházból lett a műterem, ám a parkban állt legtöbbször a festőállvány. Általában minden vendég modellként szolgált a képeihez. 1910-ben egy Fenella nevű, szépen éneklő és gitározó angol cigánylány, a kukoricás stílusú képek kedvelt aktmodellje volt.
A dal, a zene, a szőlőben megtermett bor, fontos vendégmarasztaló tényezővé vált. Rippl maga is zongorázott, de gyakran meghívták a gimnázium egyik nagyon szépen zongorázó tanárát, Novák Józsefet, aki Grieg, Chopin, Schumann és Liszt műveket játszott.
A Róma-villa már nem olyan csendes intim otthon volt, mint az előző a Fő utcában. Az új környezet Rippl-Rónai emberi kötődéseire alapozott művészete számára a teljes kibontakozásul szolgált. Új festői korszaka a harsány életörömöt sugárzó nagyon dekoratív "kukoricás stílus".
A magyarországi körülmények azonban nem nagyon kedveztek Rippl-nek. Nem kapott állami megbízásokat freskók, mozaikok terjedelmes méretű kivitelezésére. Az általa védelmezett fiatal, modern művészgeneráció mellőzte őt, emiatt lassan elszigetelődött. A téli hónapokat Budapesten töltötte. Ott festette híres pasztell arcképeit a Nyugat folyóirat íróiról: Babitsról, Szabó Lőrincről, Móricz Zsigmondról és a lipótvárosi szépasszonyokról. Önarcképeit követve figyelhetjük meg a tempós művészi gyakorlathoz szokott Rippl-Rónai sugárzó életenergiájának lassuló, elfáradó parázslását. Egyik modellje, Zorka iránt fellángolt érzései már nem az intim, hanem az eltitkolt kapcsolatáról vallanak.
Agyvérzéssel kezdődött a betegsége. A balatonfüredi szívkórházból való hazaszállítása után szélütés érte, tüdőgyulladást kapott, végül vese-elégtelenség okozta a halálát 1927. november 25-én. Sírja a kaposvári Keleti temetőben van.
(forrás : Rippl-Rónai emlékmúzeum)

Jó keresgélést!
Állapot: kereshető

KRW értékelés (433 db): környezet: 4.55 rejtés: 4.20 web: 4.58 átlag: 4.44

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
+
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
+
település belterületén van a láda
-
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
+
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
+
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
+
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell

Régi láda, nincs moderálva.

Senator62 2022.10.09 16:00 - Megtaláltam
Meglett. Köszi a rejtést. Balatoni fuvarból hazafelé tartva ládáztam és egy kis kítérővel sikerült a 700.-ik találatomat a 700.-ik rejtett ládával megkoronázni.

csehipest 2022.10.06 13:10 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.9.12]

Szamoska 2022.10.04 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.90
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget. Tetszett a múzeum, megérte benézni.

feverprice 2022.09.24 11:53 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Jekeba29 2022.09.23 11:38 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.9.12]

Gmre 2022.09.13 12:28 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

CsKaroly 2022.09.10 12:35 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.9.12]

FreeRP 2022.09.04 10:21 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

penniwit 2022.08.21 15:44 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
Nekem úgy tűnt, hogy a logbook betelt. [Geoládák v3.12.10]

pazso 2022.08.21 15:43 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

majeri 2022.08.09 13:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

utigabi60 2022.08.07 14:38 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Miktek&Szilvi 2022.08.01 12:06 - Megtaláltam
Ok; köszi.

Madwe és Zsuzska 2022.07.21 15:22 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.9.11]

Vidket 2022.07.17 11:19 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.14
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! :) [Geoládák v3.12.10]

alysroo 2022.07.09 11:43 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Kissdaniel991 2022.07.09 11:32 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

xegox 2022.06.07 11:09 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Moncsiroli 2022.06.04 10:46 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.66
Köszönöm hogy megmutattad

fercsipeter 2022.05.17 10:45 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

rob0321 2022.04.21 14:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 1.5 web: 3 átlag: 2.83 súly: 1.30
OK.

16505618854111650561885396
16505618853811650561885367
kisscsabaemail 2022.04.16 08:49 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

Alszi91 2022.02.20 13:06 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

Regy 2021.12.05 11:35 - Megtaláltam
Éljen Bori szülinapi kismamàs csajos hétvégéje ????
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.12.3]

borch 2021.12.05 11:35 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.3]

A.Zsuzs 2021.12.05 11:34 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönöjük! [Geoládák v3.12.3]

notam 2021.12.05 11:34 - Megtaláltam
Bori szulinevnapi hetvege.Koszonjuk [Geoládák v3.12.3]

kovigaga 2021.12.05 11:34 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.3]

Hegyo 2021.11.21 10:26 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.19
Megtaláltam Teveladyvel, köszönöm, hogy megmutattad a helyet. [Geoládák v3.12.2]

data4526 2021.11.06 14:46 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.79
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.8.3 teszt]

Blasius McKay 2021.10.30 13:01 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.7.14]

baggio 2021.10.16 16:08 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

Petrukkio 2021.10.16 16:02 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

MoMaszter 2021.09.24 15:57 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.1]

gnegyzet 2021.08.26 10:13 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Zsuqrika 2021.08.22 14:16 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

peters 2021.08.11 13:09 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

straboti 2021.08.11 13:09 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

zoll 2021.08.07 12:15 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!
Andi, Zoli [Geoládák v3.11.3]

BenceNóri 2021.08.06 13:41 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.18
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Kovács Beni 2021.07.27 11:53 - Megtaláltam
Megtaláltam,köszi a rejtést!

Hokuszpok 2021.07.27 11:51 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Klári7 2021.07.23 14:21 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést?

BaLee 2021.07.18 16:22 - Egyéb
Köszönöm a jelzést, a belépőjegyek árát és a nyitva tartást frissítettem.

Nilike 2021.07.18 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.29
Megtaláltuk, a múzeumi kiállítást is megnéztük, felnőtt belépőjegy új ára: 1600 Ft/fő.
Köszönjük a rejtést, újabb élménnyel gazdagodtunk! :)

IMG-d9d280c4064f70ba1f017ede8353b458-VIMG-65b82f807fbfa863a4aeaa411b636c0a-V
gym 2021.06.20 10:44 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.1]

Aniko & Gyuri 2021.06.13 16:19 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.11.0]

Caranthis 2021.06.13 10:38 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 2.51
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.0]

Béla 53 2021.05.01 10:49 - Megtaláltam
Sajnos tegnap még nem tudtam bejutni mivel nem nyitottak ki a járvány miatt kérem a log elfogadáshttps://photos.google.com/photo/AF1QipPwcjYc9sOB71nEiJL0I9uaC5k2nw6qbhtx-4Wxáthttps://photos.google.com/photo/AF1QipNc6lDpeNyApg6lCvciB7R31PC_oXFnPCNYJ7oc https://photos.google.com/photo/AF1QipNSHcovaLt4ib3EMKY0t2HxMfdFujD-5kASC5B-kép alapján.Köszönöm a rejtést.

[Jóváhagyta: BaLee, 2021.05.02 22:01]

horimilan 2021.04.11 17:59 - Megtaláltam
Sajnos nem lehet látogatni a múzeumot a vírushelyzet miatt.

[Jóváhagyta: BaLee, 2021.04.12 05:16]

172003778_4086688598050305_2974234912921050959_n172578470_862882957630819_9049970445768462047_n
Kogerj 2021.02.27 15:50 - Megtaláltam
Kaposvári séta során kerestük fel a Rippl Rónai villát.Sajnos a járvány miatt nem látogatható.Sajnálom,pedig a kert is éledezik.,már nyílnak a nárciszok is.
Kérem a találat elfogadását a fényképek alapján.
Köszönettel!

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2021.04.04 19:17]

IMG_20210227_155054IMG_20210227_155037
IMG_20210227_155222IMG_20210227_155152
Csaba és Kati 2021.01.07 14:44 - Megtaláltam
Ha már itt jártunk ...
További részletek és képek később, otthonról. [Geoládák v3.8.3]
Kaposváron, azon belül a közeli Róma hegyen voltunk, így nem hagyhattuk itt ezt a rejtést sem.
Sajnos zárva volt, így csak kívülről és messziről.
Sajnáljuk, hogy ebben a helyzetben (időszakosan lehet csak keresni, plussz most a vírus miatti állandó zárvatartás) nincs tartalék jelszó.
A ládaleírás jobb oldali menüjében javítani indokolt, hogy "a látnivalóért fizetni kell" és "nem kereshető 24 órában" !
Talán majd egyszer belülről is.
Kérnénk a rejtőt találatkénti elfogadásra!

[Jóváhagyta: BaLee, 2021.01.07 23:27]

Köszönet!

A kapubanTávolban a villa
Robogo 2020.12.30 15:43 - Megtaláltam
Somogysárdi karácsonyozás alatt kerestük fel a ládát kitkat0123-mal. Hu-s és com-os ládát se hagytunk megtalálás nélkül. Délelőtt s Desedát jártuk körbe, délután Kaposvárral ismerkedtünk. Nagyon hangulatos a tó. Két hónapja az északi részt jártuk be, most a tókör következett. A 14km-es túra után Kaposvárnak vettük az irányt.
Sajnos nem jutottunk be. Kép alapján kérnén az elfogadást!
Köszönöm a rejtést!

[Jóváhagyta: BaLee, 2021.01.07 23:27]

received_412262476665386 
Zsotyka 2020.12.13 12:24 - Megtaláltam
Sajnos nem jutottam be. Bizonytalan ideig zárva tart.
Kérném a jelszó nélküli elfogadást.

[Jóváhagyta: BaLee, 2020.12.14 12:29]

IMG_20201213_125143 
emmerwald 2020.10.18 17:14 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.15
Sajnos a nyitvatartási idő megváltozott, mi 17 óra után értünk oda. A rejtővel egyeztettünk a változással kapcsolatban.
Köszönjük a lehetőséget!

[Jóváhagyta: BaLee, 2020.10.19 23:22]

IMG_20201018_172349IMG_20201018_172643
Ambró 2020.10.04 19:06 - Megtaláltam
Sajnos a zárás után értünk ide.
Szeretném kérni fotó alapján az elfogadást.

[Jóváhagyta: BaLee, 2020.10.04 21:24]

Katona55 2020.10.03 16:45 - Megtaláltam
Közös találat stmesterrel.

GYEZegzug 2020.10.03 16:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.50
A GC39FV alkalmából kellemes ládázás.

IMG_20201003_163356IMG_20201003_163446
IMG_20201003_164247 
stmester 2020.10.03 16:40 - Megtaláltam
Már bezárt a pénztár, de a ládához még hozzájutottunk.

IMG_20201003_164059IMG_20201003_164121
IMG_20201003_164354 
emiGrant 2020.10.02 11:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.36
Hosszú szünet utáni első ládatúránk harmadik találata volt ez. Kaposváron szálltunk meg és azonnal nekiláttunk a még hátralévő ládákat összeszedni. Sajnos nem igazán volt időnk részletesen meglátogatni a tárlatot, de maga a szépen renovált és rekonstruált épületek, a kert és az egész hely csodás volt. Rippl-Rónai az egyik kedvenc magyar festőm, legközelebb feltétlenül hosszabb időt fogok beütemezni erre a kiállításra. Köszi a rejtést! :)

-1-2
-3-4
Szilágyiék 2020.09.16 13:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.08
Élmény volt itt lenni!
Sajnos nem annyit, mint szerettem volna. Ugyanis kutyával még a parkba sem mehettünk be, ahol Laja és Heki egy árnyas padon várakozhattak volna.

Ezért (kutya)futtában szaladtam végig a látnivalók egy részén.
De így is csodás volt a képeket eredeti környezetükben látni.

A láda igazi, míves - és odaillő - darab, a beltartalomra ez már nem mondható el, de a "kedves" kessertársakat nem zavarja ez a tény. Sajnos.

Köszönöm szépen, hogy láthattam!

IMG_20200916_130845 
becko 2020.09.05 11:51 - Megtaláltam
Vonatos kirándulás katonakorom megcsinosodott városába. Egy 27km-es gyalogtúrán gyűjtöttem be a város 14 ládának 38!!! pontját.
Ide is eljutottam, körbe sétáltam a parkban, de nem tudtam erőt gyűjteni az elkéréshez. Nekem kellemetlen érzést okoz az ilyen "keresés", pont azért szeretem ezt a játékot mert nem kell hozzá emberekkel kapcsolatot teremteni.
Ha elfogadod, megköszönöm.

[Jóváhagyta: BaLee, 2020.09.06 21:47]

P1050765P1050764
Jegyzet 2020-09-06 084445 
Elek73 2020.08.23 15:42 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.3]

Kis Nyuszi 2020.08.20 10:31 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.3]

uzoni 2020.08.05 13:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 2 web: 5 átlag: 4.00 súly: 2.26
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.0]

20200805_130551 
galk78 2020.08.04 11:00 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

coteacote 2020.07.19 11:50 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

fcsaba 2020.07.19 09:45 - Megtaláltam
Geotekerés Kaposváron. Szombaton zárás után értem oda, és ez volt az egyik indoka annak, hogy úgy szerveztem a programomat, hogy vasárnap is tekerjek egyet, immáron nyitvatartási időben. Sajnos elég szűkös volt az idő, el kellett érnem a vonatot, így nem tudtam beleiktatni magának a kiállításnak a megtekintését. De magáért a parkért is megérte; köszönöm a rejtést!

BRita72 2020.07.12 15:41 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Totht737 2020.07.12 15:41 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

JAck:66: 2020.03.15 12:10 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.0.34]

Merida901 2020.03.12 12:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.32
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

szabold1977 2020.02.16 16:06 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.6]

AncsaPancsa4 2020.02.08 15:50 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.2.2]

kitkat0123 2019.12.25 14:34 - Megtaláltam
Karácsonyi ládázás Kaposváron, köszönöm a rejtést!

Sajnos zárva van a múzeum, kérném szépen a jelszó nélküli találat elfogadását. [Geoládák v3.1.2]

[Jóváhagyta: BaLee, 2019.12.31 14:16]

Rippl-Rónai villaRippl-Rónai villa
Szisz1976 2019.12.22 12:40 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.1.2]

Bolisz 2019.12.22 12:40 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

Petya1982 2019.11.05 13:35 - Megtaláltam
Végre volt alkalmam elkérni a ládát egy szakmai konferencia után.

Natusniki 2019.11.03 10:12 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Kiaribua 2019.10.18 09:30 - Megtaláltam
Köszönet a rejtésért.

zsityi 2019.08.19 17:13 - Megtaláltam
Sajnos nem tudtunk bemenni, mert zárás után értünk oda. Kérlek a képek alapján fogadd el. Köszi zsityi

[Jóváhagyta: BaLee, 2019.08.25 15:09]

20190819_17144320190819_171455
gknight8 2019.08.08 13:47 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Family-H 2019.07.28 14:15 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést !

RezsoBacsi 2019.07.16 11:27 - Megtaláltam
Köszönjük! [Geoládák v2.2.5]

N.Zs. 2019.06.29 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.44
Nyitvatartási időn belül voltunk, de elmúzeumoztuk az időt Taszáron, így itt nem időztünk sokat.

IMG_7752IMG_7753
IMG_7754IMG_7755
IMG_7757 
Gabriel79 2019.06.12 11:19 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! naandi8 társaságában [Geoládák v2.2.5]

naandi8 2019.06.12 11:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Gabriel79 társaságában [Geoládák v2.2.5]

kn_saci13 2019.06.12 11:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Míra08 társaságában! Projektnap alatt gyorsan besurrantunk :) [Geoládák v2.2.5]

Korigumi 2019.06.04 11:51 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

petheovacka 2019.04.27 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.02
Kaposvári ládamustra bagolyverával és Ignis9-cel. Kösszi a rejtést! --pótjelszó pótlása folyamatban!

bagolyvera 2019.04.27 23:59 - Megtaláltam
Ignis9cel és petheovackával közös találat. Rejtői segítséggel, mert már bezártak. Köszi!

Ignis9 2019.04.27 16:56 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.81
Bagolyverával és petheovackával közösen, köszi! :)

proti92 2019.04.27 14:25 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

lacc 2019.04.19 18:21 - Megtaláltam
Nyitvatartási időn kívül jártunk itt, a pótjelszó jelenleg sajnos nem üzemel...
Kérjük a találat elfogadását.
Ildi és Laci

[Jóváhagyta: BaLee, 2019.04.22 00:38]

20190419_182130 
Dóra2011 2019.03.30 13:38 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.88
Nárciszfesztivál alatti megtalálás.

IMG_20190330_120756IMG_20190330_122047
IMG_20190330_130222IMG_20190330_133749
Csillanyu 2019.03.30 13:31 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! ;) [Geoládák v2.2.5]

Csabiq 2019.03.09 11:31 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

marciq 2019.03.09 11:28 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Parmerozpazepan 2019.03.07 14:26 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.93
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
Végre sikerült bejutni, és megnézni ezt a fantasztikus kiállítást! Erősen ajánlott kategória a megnézés, mind a képek mennyisége és minősége, mind a múzeum kialakítása és tartalma kiemelkedő élményt ad a látogatónak! Sokkal nagyobb hírverést kellene kapnia ennek a gyűjteménynek! Érdemes kérdezni a múzeumi dolgozóktól is, szívesen válaszolnak, és érdekes részleteket lehet megtudni tőlük.

aceespepee 2018.12.25 23:59 - Megtaláltam
Sajnos a múzeum jelenleg zárva tart, így kérném a fényképek alapján elfogadni.

[Jóváhagyta: BaLee, 2018.12.26 12:08]

IMG_20181225_144212IMG_20181225_144223
Pantya 2018.11.16 13:15 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

ludvig 2018.11.03 13:07 - Megtaláltam
Ezt sem kell keresni,csak elkérni....

buksika 2018.10.31 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.23
Végre sikerült, köszönöm a lehetőséget. :)

BombaBoti 2018.10.28 10:47 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

Benedek_Vulkán 2018.09.08 12:02 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

Zivatarlány 2018.09.08 12:02 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

Szőkekapitány 2018.09.01 12:50 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést.

lovagias 2018.09.01 12:00 - Megtaláltam
:)

lamúrtuzsúr 2018.08.10 12:33 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

Tikis 2018.08.02 16:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.01
nagyon tetszett a kiallitas. A ladat bent elfelejtettuk elkerni, es mivel egyutt jottunk ki a dolgozokkal a kapun zaraskor, mar nem is volt modunkban visszamenni erte :( kep alapjan kernem az elfogadast, koszi

[Jóváhagyta: BaLee, 2018.08.05 00:03]

rippl 
Ich.. 2018.08.02 10:54 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.83
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

IMG_20180802_115517IMG_20180802_111130
IMG_20180802_111116IMG_20180802_105144
IMG_20180802_104953 
helleborus 2018.07.15 13:03 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.97
Köszönjük a rejtést! Gyönyörű a Rippl-Rónai Villa, aki teheti jöjjön és látogassa meg!

A ládikó csodaszépÚt kifelé a villától
A villaA látogatóközpont
g-tabe 2018.07.10 17:11 - Megtaláltam
Megvan, köszi!

enagy 2018.05.27 15:30 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést.

Emerich63 2018.05.20 10:20 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v2.2.3]
Kaposvári 2. napi ládázás 14.3 km gyaloglással és jóval több autós km-rel. Szuper nap gyönyörű helyeken jártunk.
A mai 9 találat közül az 1. Kulturáltan ápolt hely jó tárlatvezetéssel. Örülünk hogy itt is voltunk.

20180520_11065720180520_110754
denika 2018.05.01 15:22 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

denho 2018.05.01 15:22 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.82
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

marsoka 2018.05.01 10:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.89
Festmények nélkül is nagyon szép élmény a villa és környéke. Köszi.

ésKata 2018.05.01 10:07 - Megtaláltam
megleltem, nagy öröm lett volna, ha a kaposvári múzeumok a 4napos ünnepen nyitva lettek volna és nem ragaszkodtak volna a hétfői szünnaphoz. Már voltam itt vagy 10 éve, a hely szellemisége magával ragadó, sajátos atmoszférája van. A képek persze jó lesz, ha újra díszítik. Most láthatja más is, na ez se baj...

V_Gabor 2018.04.28 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 4.37
Sajnos a festmények most Zágrábban vannak. Ennek ellenére megnéztünk mindent, amit csak lehetett.

Szép láda!

Köszönöm! [g:hu 1.5.4j]

2018-04-28 12.53.38R2018-04-28 12.54.16R
2018-04-28 12.58.47R2018-04-28 13.05.48R
2018-04-28 13.05.50R2018-04-28 13.10.54R
2018-04-28 13.20.20R2018-04-28 13.29.27R
2018-04-28 13.29.34R2018-04-28 13.32.11R
2018-04-28 13.36.40R 
Stark család 2018.03.31 14:50 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a rejtést.

. 
menace 2018.03.31 10:02 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Parmerozpazepan 2018.03.06 20:36 - Egyéb
Köszönöm a gyors intézkedést. Őszintén szólva, már másodszor mentem hiába, tavaly októberben, sok potyogó gesztenye között szintén hiába kerestem a pótjelszót (sajnos, a múzeumba nem volt módom bemenni, munkaidőben ejtettem útba akkor is). Mindenképpen szeretném a kiállítást megnézni, tetszenek a Rippl-Rónai képek, a környezet is gyönyörű, majd akkor logolok :)

BaLee 2018.03.06 20:30 - Egyéb
A tartalékjelszó pótlása folyamatban van, a ládaleírásból átmenetileg kivettem az erre vonatkozó részt. Elnézést a kellemetlenségért.

Parmerozpazepan 2018.03.06 17:00 - Egyéb
Jó lenne kivenni a pótjelszó infót az ismertetőből, akkor nem menne senki feleslegesen keresgelni az alternatívot. Ha jól látom, tavaly október óta nincs meg...

Audrey722 2018.02.14 12:46 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget.

OsiOsi 2017.11.03 23:59 - Megtaláltam
ok

alcala76 2017.11.03 12:21 - Megtaláltam
Szép környezet, igényes láda. Köszönjük

Spangarázs 2017.10.05 19:00 - Megtaláltam
Sajna záróra után érkeztem, a pótjelszó pedig eltűnt, mint megtudtam a rejtőtől
az új kerítés telepítésekor a melósok besodorták cigipapírba és füstbe ment:)
Köszönöm a rejtői segítséget a jelszóval!
Köszi a rejtést!

fox007 2017.10.05 17:18 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.64
Megtaláltuk, a látógatóközpontban megmutatták!

Salkit87 2017.10.05 17:18 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.64
Köszi!

bubu&vahur 2017.10.03 09:10 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. A rejtő segítségével, köszönjük! [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Viczi 2017.10.01 13:30 - Megtaláltam
Biciklivel nem olyan egyszerű feltekerni ide a belvárosból. :) Nagyon szép hely, még visszajövünk.

2017-10-01 13.19.58 
vitibi 2017.09.30 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.89
Ok!

Hepur 2017.08.19 14:37 - Megtaláltam
ok

sprok 2017.08.16 10:02 - Megtaláltam
Ok

S-A 2017.08.15 17:34 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.38
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Zéboy 2017.08.03 16:20 - Megtaláltam
Köszönöm a lehetőséget.

Zéboy 
Berián 2017.08.03 16:20 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Tagesz 2017.07.22 16:10 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

cherrybabe 2017.07.16 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.73
Szuper élmény! Köszönjük!

gertaniko 2017.07.13 15:50 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

gertam 2017.07.13 15:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.39
Megtaláltam

sarkozig 2017.06.11 17:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 2 web: 5 átlag: 3.83 súly: 2.79
Köszönjük a rejtést!

Puzzle Apartman Gyula 2017.05.19 18:24 - Megtaláltam
Csalogány Panzióból sétálva. Sajnos záróra után értünk oda, így csak pótjelszóval.

cs24 2017.04.22 14:47 - Megtaláltam
Megvolt

navigaator 2017.04.11 00:00 - Megtaláltam
-

Seregi 2017.04.09 13:55 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

leve2002 2017.04.08 17:04 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.11
Köszönöm! Nárcisz fesztivál alkalmából kértem el a ládát. Nagyon tetszett a villa, és a látogatóközpont. Ingyen meg lehettett nézni mindent! :) Nagyon szép a doboz is.
Egyszer ellátogatok ide, ha nem lesz ekkora a nyüzsgés. Biztos más lehet!

A művészKépzőművész
állatsimógató (csak a rendezvény alatt)Nárciszok
Kujti 2017.04.02 18:25 - Megtaláltam
Köszönöm! Visszatekerve az időt megnéztem volna a mestert mikor alkotott.

Vincenzo65 2017.03.31 15:59 - Megtaláltam
Pont zárásra értem oda. Segítettek a ládával. Körbenézés legközelebb.

Green Eye 2017.03.31 15:50 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

Dorcsi2000 2017.03.21 14:03 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

tabletta 2017.03.13 10:18 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3x] [wapon beküldött szöveg]

Orion21 2017.02.26 13:05 - Megtaláltam
Köszi

Mancilla 2017.02.26 13:05 - Megtaláltam
Köszi

acsipapa 2017.02.05 12:07 - Megtaláltam
meglett

Webber 2017.02.05 12:07 - Megtaláltam
Meglett. Épp félmaraton volt.

Tibi1983 2017.01.30 09:06 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.66
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget.

eazs 2017.01.14 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.77
Köszönjük!

jones5555 2016.12.30 14:29 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget és a rejtést. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

fris61 2016.11.20 13:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.69
Köszönjük a rejtést. Szép rendezett környék. Mindenkinek ajánlom.

molka 2016.11.20 13:20 - Megtaláltam
Érdekes rejtés, de praktikus. Régi vágyam volt ide eljutni. Köszi!

IMG_3788 
kópé1993 2016.11.20 00:01 - Megtaláltam
Kaposvári ládázás Molkával Pliptaival és LionDaddyval.

PB200088PB200089
PB200091PB200092
pliptai 2016.11.20 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

DSC05185DSC05186
DSC05187DSC05188
DSC05189DSC05190
ha2 2016.10.30 12:21 - Megtaláltam
Háromnapos csavargás anettx társaságában Fejér-Tolna-Somogy-Baranya megyékben.

A régi épületek és a park is szépen karbantartott. Jó volt sétálni az őszi napsütésben.

509510
507511
anettx 2016.10.30 12:21 - Megtaláltam
TFTC! Háromnapos csavargás ha2-vel az őszi színekben pompázó tolnai-somogyi tájakon.
2. nap Dombóvártól Kaposvárig

Kívülről is szép, belülről talán majd egyszer. Néhány fotó, aztán haladtunk is tovább, mert mától már rövidebbek a nappalok.

gcvill-IMG_3628 
Paul 2016.09.25 13:23 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3c] [wapon beküldött szöveg]

Zugi 2016.09.10 10:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.63
Egy éjszakát töltöttünk Kaposváron a Kisrómahegyi utcai szállásunkon és ahhoz közeli ládákat nézegettem, így esett a választás a Rippl-Rónai villára. A festő neve ismerősen csengett, de bevallom egyetlen képét sem tudnám felidézni. Nagyon szép volt a környezet, a település ezen része különösen. Oda érkeztünkkor egy csodás kert és idilli villa fogadott, aminek emberléptékűsége is tetszett, ilyenben még el is éldegélnék:) Nem vettünk belépőt, így nem mentünk be, mert sok más látnivaló várt még minket Kaposváron. A pót jelszót kerestük, ami igényes, profi módon lett elrejtve.

IMG_6494_resizeIMG_6497_resize
IMG_6502_resizeIMG_6503_resize
IMG_6504_resizeIMG_6509_resize
bmxlacko 2016.08.05 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.24
Megtaláltam.

feldefanni 2016.08.05 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.26
Megtaláltam.

feldelaci 2016.08.05 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.74
Megvan.

picuresnagyur 2016.07.27 13:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.33
Köszi

Discover 2016.07.26 15:06 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.20
Köszönöm a rejtést!
[iGC] [wapon beküldött szöveg]

_DSC4213_DSC4212
_DSC4215_DSC4216
_DSC4217_DSC4219
_DSC4220_DSC4221
eTiGeR 2016.07.10 10:10 - Egyéb
Újra itt, de ezúttal hoztam magammal a GCHIRE mozgót is... ;) Sokat változott a környék; szép lett a látogatóközpont.

WP_000459WP_000461
WP_000463WP_000470
WP_000466WP_000467
WP_000468WP_000469
Bernáth 2016.05.29 13:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.94
Véletlen, hogy ezen a hétvégén jöttünk Kaposvárra, de jól jártunk vele. Különösen ezzel a ládával, mert most volt a Rippl-Rónai Fesztivál, és 500 forintért lehetett bemenni, mindent megnézni, voltak gyerek foglalkozások, verklis, árusok, büfé, jó hangulat. Most a kapuban kellett megvenni a belépőt, bementünk a lakóházba, és jól zavarba hoztam az ottani őröket, mert elkértem a geoládát. Aztán a látogatóközpontban megkaptuk a szép dobozt. Köszönjük.

 
Csöpke 2016.05.21 15:14 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]
Sajnos nekünk nem volt szerencsénk a látogatóközpontban, mert állították, hogy nincs ott már láda, így maradt a pótjelszó!
Az idősebb jegyeladó úr közölte, hogy Őtőle egyszer már kért valaki valami ládát, de nem tud róla!!!
A villa és a kertje nagyon tetszett, köszönjük a rejtést!!!

 
vajasfok 2016.04.09 15:40 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm!

tmartinka 2016.04.02 14:01 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.78
Itt jártunk, festettünk a nárcisz ünnep alkalmával. .A festmény nem fért bele a dobozba, ami nagyon szép, a tartalma is szintúgy. A jelszó teljesen ide illő.

GeoMelinda 2016.04.01 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.32
Köszönöm a lehetőséget! Sajnos már csak az alternatív megoldással tudtam, de még az is kimagaslóan színvonalas! :)

K.Ákos 2016.04.01 18:58 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Nars 2015.12.02 14:20 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszi

Dudika 2015.09.13 14:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.00
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

kilali 2015.09.08 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.82
Köszönöm a lehetőséget.

pkat 2015.08.28 11:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.49
Köszönjük a rejtést, megtaláltuk. A geoláda nagyon szép, telis-tele izgalmas ajándékokkal.

segoy 2015.08.28 11:00 - Megtaláltam
!

wheelmary 2015.08.25 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.11
Szép hely. A tárlatvezető nagyon érdekes dolgokat mesélt. Köszönjük.

ABZsB 2015.08.22 16:41 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.27] [wapon beküldött szöveg]

geoládászok 2015.07.19 12:15 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük!

ballasz 2015.06.27 19:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.58
Múzeumok éjszakája van ma Kaposváron, nekünk meg volt egy kis szabadidőnk, úgyhogy felugrottunk körülnézni. Egyszer-kétszer jártam már itt, de most volt idő rendesen is körülnézni.
Nagyon szép a láda, illik a helyhez.

griffs 2015.06.20 17:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.91
TOUR végén, esőben. 1 hónapja bebuktam, záróra után értem oda és a kupában az alternatív kevés, így hagytam az egészet.
Most is izgultam, mert közelgett a záróra és az eső miatt talán előbb is zárnak. A szennai skanzen és a szomszédos apátság be nem engedési kudarca után, nem szerettem volna keserű szájízzel zárni ezt a remek napot. Szóval már hazaindulóban volt a 'személyzet', ezért gyors, 20 méteren belüli megközelítés, majd alternatív keresés, ami páratlanul igényes kivitelezésű és meglehetősen eltűnés biztos! Külön öröm, hogy a ládagazdával is összefutottam előtte a Zselicben. Minden tiszteletem a társaságában lévő gyerekeké és hölgyé, akik feltekertek az új kilátóhoz! Szóval sokszoros köszönet!

Szabó família 2015.06.19 15:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.90
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

n.peti 2015.06.19 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltam

Maclura 2015.05.27 15:21 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.69
Kaposvári túra egyik állomása.
Érdekes hely. Köszönet a rejtésért.

Acsart 2015.05.24 18:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.73
Kaposvári túránk utolsó pontjaként értük el a villát. Sajnos nem olvastuk el a nyitva tartást a láda oldalon, így pont zárásra érkeztünk. Az éppen záró Jóember, sajnálatát fejezte ki, és érdeklődött, hogy kaposváriak vagyunk-e. Elmondtuk, hogy Veszprémből érkeztünk, és geocaching ügyben is érdekeltek lennénk, mire azt mondta "Talán majd legközelebb". Sokat tanakodtunk ha , helyiek lennénk akkor mi lett volna az eljárás? :-) Kifelé menet azért utánunk szólt, nem tudja az segít e, de a kapunál van egy fadarab felirattal. Segített így a pótjelszóval sikerült loggolnunk. Köszönjük az élményt és a rejtést: Andi, Hektor, Acsart

Hektor 2015.05.24 00:00 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

bapa 2015.05.13 18:45 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

yano6ard 2015.05.01 00:00 - Megtaláltam
Köszönöm a lehetőséget!

geri83 2015.04.28 17:31 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]
Kaposvári fejtágításról hazafelé. Csak kiugrottam a pótjelszóért mert már szépen nekiindult az eső.

Luis és családja 2015.04.13 16:00 - Megtaláltam
Nagyon szép a villa, a parkban gyönyörű fák láthatóak. köszönöm a rejtést.

K-55 2015.04.12 13:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.14
Bővebben később.

 
Liberty 2015.04.12 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.01
8/6. Kaposvári ládatúra.

Gyönyörű szép a Villa parkja és a múzeum épülete. A látogatóközpontban már nyúltak is a ládáért, amikor mondtam, hogy mi járatban vagyok. Nagyon szép és stílusos a faláda. Köszönöm a rejtést és a lehetőséget.

Kaposvár címere
zalajaro 2015.03.30 15:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.32
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Hétfő lévén a tartalékjelszó segített.

 
kacsati 2015.03.24 19:38 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

laszloze 2015.03.24 17:00 - Megtaláltam
Nagyon könnyen megtaláltam. Köszönöm a rejtést! :)

szalaij 2015.03.24 16:01 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

kaldigeza 2015.03.24 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.84
Kacsati, szalaij társaságában. Köszönöm a rejtést!

Piró 2015.03.22 12:26 - Megtaláltam
Ha már Kaposváron jártunk, nem hagyhattuk ki a villát. Szép volt a kiállítás, a személyzet pedig nagyon kedves.
Személy szerint kicsit sokallom a belépőt, de ennek ellenére jól éreztük magunkat.

Köszönöm.

 
peszi 2015.03.19 11:49 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

BaLee 2015.03.15 13:25 - Egyéb
Ládaellenőrzés: Sétáltunk egyet a parkban, a ládát átnéztük és feltöltöttük. Luca kivette a bringás kesztyűt, köszönettel :-).

EmesESE 2015.01.17 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.89
Zárás után értünk a villához, igy csak az igényes pótjelszó alapján tudtunk logolni.
Köszönjük a rejtést.

Zolnai 2015.01.04 14:26 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.03
Megtaláltuk :-) [g:hu 1.5.0t] [wapon beküldött szöveg]

Pajzsika 2014.11.22 10:34 - Megtaláltam
Megtaláltuk,köszönjük!

Dióskanyar 2014.11.22 10:34 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük!

Blue Mali 2014.11.15 10:17 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.09
Köszönjük a rejtést!

Piroskaa1-el kerestük meg, igaz csak a tartalékot, sürgetett az idő.

Blue Mali

GeoPatikuS 2014.10.28 16:13 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

lembo 2014.10.27 16:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.58
M

Feri0705 2014.10.27 10:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.51
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

DSCF2040 
Pogánypeti 2014.10.25 16:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.67
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget. A többit majd otthonról... :) [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]
Ez volt a mai délutánom második találata a háromból... :)
Amíg a család a Virágfürdőben áztatta magát, addig én hasznosabb dolgokkal foglalatoskodtam: ismerkedtem a várossal, miközben megkerestem három ládát is.
A GCKVRO ládától gyalogoltam ide, de a múzeumba nem mentem be, mivel még egy ládára pályáztam a mai délutánon, és már erősen kezdett alkonyulni. Így maradt a pótjelszó... :(

Az emlékmúzeum kapujaA villához vezető sétány
Térkép paletta 
vieva 2014.10.02 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltam.

lizzard és csapata 2014.09.27 16:36 - Megtaláltam
szepen rendben tartott nyugodt hely. erdemes felkeresni. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

GabSmith 2014.09.21 08:16 - Megtaláltam
Megtaláltam köszi!

agluma 2014.09.18 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.01
Padon napozás után levadászva Krisztinkával.

Lia & Zotya 2014.09.14 15:53 - Megtaláltam
Megtaláltam!

Geri0614 2014.09.14 13:53 - Megtaláltam
Megvan!

timi és a mackó 2014.09.05 13:10 - Megtaláltam
Köszönjük.

Gábor75 2014.08.02 12:39 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.00
Öröm a köbön! :-) [g:hu 1.5.0t] [wapon beküldött szöveg]
Lopakodóval, kerékpárral ma kaposvári ládákat céloztunk. Eddig csak átutazóban láttuk ezt a várost, most sikerült alaposabban megismernünk. Nagyon tetszett! Itt nagyon sajnáltam hogy nem mehettem be, nem voltam úgy öltözve. Még biztosan visszatérek és megnézem a kiállítást! Köszönöm a rejtést! :-)

Lopakodó 2014.08.02 12:25 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.0t] [wapon beküldött szöveg]

Jesper Olsen 2014.07.26 13:32 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.94
Miután elfelejtettem elkérni a pénztárban, maradt kifelé menet a pótjelszó megkeresése (nem volt nehéz). Köszönet az ide invitálásért: Edó és Csaba

foxfoxfox 2014.07.11 18:11 - Megtaláltam
Sajnos 6 után érkeztünk, a múzeum már zárva volt, ezért csak a tartalékjelszót tudtuk leolvasni. Szerencsére évekkel ezelőtt már volt szerencsém Ripl-Rónai villáját megcsodálni, mindenkinek, akit kicsit is érdekel a magyar festészet, csak ajánlani tudom.
Köszönöm a rejtést!
FoxFoxFox

oktriv 2014.07.11 11:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.65
Sajnos nem tudtam meglátogatni, mert csak gyors munka miatti átutazásban voltam. A tartalék jelszó is ötletes. Köszönöm a rejtést.

VizsiGabi 2014.07.01 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.53
szép hely! köszi a rejtést!

szalmakalapos 2014.06.15 17:09 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.29
Köszönöm a rejtést !

Tamás&Angi 2014.06.09 14:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.71
Hétfő volt, a múzeum zárva volt, ezért csak a pótjelszóval lett meg. Köszönjük a rejtést.

push_key 2014.05.24 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.18
Köszönjük a rejtést

Nyanya&Yeti 2014.05.04 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.30
Megtaláltuk a gyönyörű és tágas ládikát!
Nyanya, Yeti

yeti1974 2014.05.04 00:00 - Megtaláltam
Szép láda csodálatos környezet!
Köszönjük
Nyanya, Yeti

hitamas 2014.04.27 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.00
Kaposvári ládavadász hétvége - második nap, hetedik állomás .... Bőszénfai szarvasfarm kitérő és néhány betegeskedő láda után kettős siker (pótláda + láda rendben). Tudott élni az "öreg" ... :)

SaManók 2014.04.26 14:42 - Megtaláltam
Megtaláltuk! :-) [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Párduc50 2014.04.26 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.84
A hétszázát!! :-) A 700. sorszámú láda lett a 700. ládám :-). Persze, nem véletlenül!
A kiállítás nagyon szuper, köszi, hogy megmutattátok!

BaLee 2014.03.15 11:05 - Egyéb
2014.03.12-én elbúcsúztattuk Erzsi nénit, aki 2009 óta volt a láda odaadó őrzője. Emlékét temérdek hálás log és a látogatók őrzik lelkükben.
Részlet Eszti&Móki logjából: "...Aztán ezek után tértünk be a műterembe Erzsinénihez. Itt a helyiség megnézésén, és a láda beregisztrálásán kívül kb 1 órát töltöttünk, de csodálatos óra volt. Egy csupaszív hölggyel volt szerencsénk együtt lenni, aki a mai mondern világban él, de a régebbi idők erkölcsi szépségét is birtokolja! Kedélyesen beszélgettünk, történeteket és elfeledett szép verseket ismerhettünk meg.
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN ERZSINÉNI!!"

egy csodálatos írás Róla.

Szomorúan jártuk végig a múzeumot, az új látogatóközpontot és a műtermet. Ismét a festett faládikóba költözött vissza a ládatartalom, amit átnéztünk és feltöltöttünk.

 
sereva 2014.03.10 10:05 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

Fadam23 2014.03.08 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.12
Köszönet.

Schlégl 2014.03.05 13:50 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

dzsajokosz 2014.03.02 11:30 - Megtaláltam
meglett. köszi

Törpe 2014.02.22 14:51 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.54
Köszönjük! Törpe

PEx2 2014.02.09 11:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.09
Itt volt a futóverseny egyik pontja is.

sirgalahad 2014.01.20 08:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.44
Ha ez tudós cikk volna itt
Elemezném Rippl-Rónait
Ám a témám nem festészet
Szóvirágos vers-kertészet

viad 2014.01.01 23:59 - Megtaláltam
Ok.!

nmárti 2014.01.01 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.93
Tetszett, kár hogy most nem sikerült bemenni, de visszatérek:)) Köszi a rejtést!

 
breimanne 2014.01.01 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.30
Köszi a rejtést! :)

dabcsi 2013.12.30 13:13 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.27] [wapon beküldött szöveg]

P.B_László 2013.12.10 12:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.19
Köszönjük megtaláltuk . László ! " LAKÓ "

placc 2013.11.24 12:30 - Megtaláltam
TFTH

Szabó Ildikó 2013.11.18 13:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.78
Köszönjük a rejtést. LA-KÓ Páros.

tandrew 2013.11.16 15:44 - Megtaláltam
Megtaláltam. :-) [g:hu 1.4.28] [wapon beküldött szöveg]

KariKata 2013.11.08 16:30 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. Tartalék jelszó. [g:hu 1.4.29] [wapon beküldött szöveg]

Boccantyú 2013.11.02 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.20
Köszi a rejtést :)

hacsabi 2013.11.02 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.72
Szívesen megnéztük volna de rosszkor érkeztünk. ötletes rejtés köszi érte

R-Gyu 2013.10.14 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.67 súly: 3.78
Megtaláltam

szenor 2013.10.12 13:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.61
Nagyon tetszett, köszönöm.

benist 2013.10.12 13:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 4.27
A Városi Múzeum végigjárása után meglátogattuk a Rippl-Rónai villát is. Jó tíz éve már jártunk itt, de az új épületben kialakított kiállítások nemrég nyíltak, nagyon szépek. Célszerű lenne a leírást ezzel bővíteni. A pótjelszó igényes, a ládát gond nélkül megkaptuk, annyi változással, hogy nem a villában, hanem a Látogató központban, a pénztárnál. A villa felügyelője még nem hallott a gc-ról, röviden elmeséltem a lényegét.

Bőrharisnya 2013.10.12 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.79
Megtaláltuk.Szép az új múzeum.

Pibo 2013.10.06 00:00 - Megtaláltam
Köszi..

eTiGeR 2013.10.04 14:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 3 átlag: 4.17 súly: 1.30
Megtaláltam! :) Mivel a villába már jártam régebben, ezért most nem mentem be, így a tartalék jelszót kerestem fel. (Nagyon ötletes megoldás. :) ) Szép a környezet, különösen a nagy fenyőfák tetszettek. [GPS nélküli találat]

Út a villáhozRippl-Rónai kedvenc fenyői :) (1)
Rippl-Rónai kedvenc fenyői :) (2)Rippl-Rónai kedvenc fenyői :) (3)
Rippl-Rónai kedvenc fenyői :) (4) 
Baby-m 2013.09.22 11:16 - Megtaláltam
GyaLOGOLOK. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.27] [wapon beküldött szöveg]

iloilo 2013.09.21 20:06 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. igazan elegans potjelszo. :) [g:hu 1.4.27] [wapon beküldött szöveg]

lelcache 2013.09.21 15:34 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést! lelcache [wapon beküldött szöveg]

Anikó77 2013.09.21 12:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.44
Barátaim társaságában sikerült megtalálni!
Köszi a lehetőséget!

Anikó77, markovicsa, Eji, zsotie

markovicsa 2013.09.21 12:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.85
Ma aniko77 társammal kora hajnalban vonattal utaztunk Balatovilágosig ahol Zsotie barátunk és párja várt bennünket gépkocsival, onnan indultunk tovább a Geocaching XXVII. fesztivál és versenyre. Ez alkalomból a környék hu-s és com-os ládáit begyűjtöttük.

Kokó 2013.09.21 09:51 - Megtaláltam
Kess letudva! [g:hu 1.4.23] [wapon beküldött szöveg]

Kofola BT 2013.09.21 09:48 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

nbokan 2013.09.20 12:48 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.76
Kedves öreg nénivel jöttünk be a kaputól, sokat mesélt a villáról és a parkról is, tudott a rejtésről is és Áron kapott tőle itteni körtét és almát. Megnéztük a kiállításokat, nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük a rejtést.

 
Adri&Lacike 2013.09.15 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.46
Megtaláltuk!

Antissimo 2013.09.08 13:48 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.46
Szép és érdekes a villa, a műterem és a park! 2012-ben EU-s forrásokból feltuningolták, új látogatóközpontot kapott. Pontosítás a leíráshoz: a láda nem a villában van hanem a látogatóközpontban a pénztárnál; illetve a teljes árú belépő nem 700 hanem 1400 Ft!

esztelneki 2013.09.03 17:56 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.27] [wapon beküldött szöveg]

Peu405 2013.08.31 17:17 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 2 web: 5 átlag: 4.00 súly: 1.70
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.27] [wapon beküldött szöveg]

kauker 2013.08.31 13:30 - Megtaláltam
Megvan!

BoBoKoZo 2013.08.29 11:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.04
Alternatívat választottuk. Nem mentünk be a villába.

Nagy Ádi 2013.08.22 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 1 web: 4 átlag: 3.00 súly: 2.69
Köszi a rejtést!Mamámmal meglett.

kicsiogre 2013.08.19 12:36 - Megtaláltam
Hétfő lévén a múzeum nem volt nyitva, így maradt a pótjelszó. Köszönöm a rejtést!

madox 2013.08.16 14:22 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.27] [wapon beküldött szöveg]

bazsogeleba 2013.08.08 08:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.45
Megvan, köszi

Rife + KisRife 2013.07.20 15:19 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.26z] [wapon beküldött szöveg]

arnoldlaszlo 2013.07.03 19:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 1.60
Munka után édes a kesselés :)
Nem mentem be, mert már jártam párszor ott, meg már különben is zárva voltak. :D
thx!

salty 2013.06.29 17:45 - Megtaláltam
Megvan! :) Alternatív módon!

Galgand Péter 2013.06.26 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.92
Nagyon kedves a 83 éves Erzsi néni. Ő ismerte személyesen Lazarint. Nézzétek meg a 400 éves mammutfenyőt is!

Galmák 2013.06.26 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.92
Nagyon kedves a 83 éves Erzsi néni. Ő ismerte személyesen Lazarint. Nézzétek meg a 400 éves mammutfenyőt is!

 
cincmoca 2013.06.23 19:00 - Megtaláltam
Sajnos ottjártunkkor a múzeum kapuja zárva volt, így a pótjelszót kerestük. Köszönjük BaLee-nak az útbaigazítást. :)

Walterhal 2013.05.23 17:20 - Megtaláltam
Köszönjük! Meglepő volt a változatos stílus.

PulykiMaki 2013.05.18 18:40 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük, P&M [g:hu 1.4.26z] [wapon beküldött szöveg]

tax30 2013.05.04 11:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 2.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 1.95
Köszönjük a rejtést!
Még soha nem jártam a villánál, nagyon tetszett és a kertet is szépen rendbe tették, hangulatos lett.
Kellemes 'ismerd meg hazádat' kirándulás volt.

 
vbr 2013.04.26 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 1.00
Köszönjük a rejtést.

gattina 2013.04.21 16:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.48
Utoljára általános iskolás koromban jártam a villában. Nagyon jó volt újra eljönni ide. Köszönjük a rejtést.

BaLee 2013.04.14 16:33 - Egyéb
Ládakarbantartás: a törött falapot visszacseréltem a régire(Flóra akció előtti) és a régi logbook is visszakerült, a műanyag láda viszont maradt. Jelszó megváltozott!

Mindenkinek kellemes időtöltést a villában! (A műtermet se hagyjátok ki, ha Erzsi néni egészsége engedi, szívesen megmutatja mindenkinek)

BaLee

AdamSky21 2013.04.12 17:05 - Megtaláltam
Trackelés Apával. Köszönöm!

Varga family 2013.04.07 14:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.79
Megkaptuk a làdát a múzeumban. Köszi

Kis-Molnár 2013.03.29 16:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.35
A villát sajnos az orrunk előtt zárták be. Májusban lesz még erre dolgunk, és biztos visszajövünk. A jelszót hordozó fatáblát a sárból ástam ki. Rippl-Rónai megérdemelne nagyobb reprodukciókat is. Köszönjük szépen.

Gubirobi 2012.12.07 14:08 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.76
DDRKT9-re menet a közeli Róma-hegy ládájának megtalálása után nem kellett sokat autózni, hogy ezt a helyet is megnézzük. A birtok előtt parkolóhelyek is kialakításra kerültek, így ez sem jelentett problémát.
Először sétáltunk egyet a kis parkban, majd a villa felé vettük az irányt.
Sajnos nem sok tudásom volt a művészről, így a belépőjegy megvétele után (700 HUF jelenleg) felvettük kis papucsainkat és végignéztük a tárlatot. Kezdetben egy kb. 10 perces hanganyag meghallgatása közben végigjártuk az alsó helyiségeket, majd az emeleten folytattuk. Az itt dolgozók minden kérdésünkre szívesen válaszoltak.
Személyes kedvenceim lettek a kukoricás korszak képei és Zorka képe.
Sajnálom, hogy bent fényképezni nem tudtunk, így csak a virtuális háttértárólómba kerültek bele képek.:)
Kérésünkre kinyitották a másik épülete is, ahol fantasztikus élmény volt a mester régi szerszámait megnézni.
Azért a végén egy kis könyvvel és pár képeslappal gazdagodva távoztunk és megkerestük a kapu melletti fadarabot is.
Köszönjük a lehetőséget, tetszett!

jetijak 2012.11.18 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 2.5 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.16
Megtaláltam.

Csa.Csi87 2012.11.16 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.20
Eredetileg csak a ládáért mentem volna, de megfogott a ház hangulata, és végülis körüljártam a tárlatot

bejárata festő
eleem 2012.11.09 11:45 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Egy jó kis 30km es körtúra Cseber barátommal.

Cseber 2012.11.09 11:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.75
Megtaláltam elemmel, aznapi 30km-es túránk keretében!

a kapu
villa 
szemzoj 2012.11.04 12:58 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.21] [wapon beküldött szöveg]

csbagi 2012.10.31 12:23 - Megtaláltam
Megvan

dienespeter 2012.10.30 17:00 - Megtaláltam
köszi

Kóborló 2012.10.23 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.85
Tartalék jelszóval...

gndz 2012.10.21 22:01 - Megtaláltam
konnyu volt, bar egy kicsit megteveszto elso korben a felujitott kerites.. :)

Piluka 2012.10.21 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 1 rejtés: 2 web: 2 átlag: 1.67 súly: 1.30
not bad! :P

misksomo 2012.10.20 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 1.70
Tartalék jelszó kellet, mivel a okt. 26-án lesz csak az átalakítás utáni megnyitó. A kertészek szorgalmasan dolgoztak, hogy minden készen leszen. Szép környezet!

BaLee 2012.10.07 22:50 - Egyéb
Strombus: Köszi a jelzést, módosítottam a leírást és a nevet.

Strombus 2012.10.06 15:03 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 3.82
Sajnos a Múzeum jelenleg felújítás miatt zárva. Érdemes lenne ezt az oldalon feltüntetni! És a Flórás jelölésre sincs már szükség.

Még szerencse, hogy már többször jártam itt, különben nagyon fájlaltam volna, hogy nem juthatok be ebbe a nagyon színvonalas és hangulatos múzeumba. Persze, ha nem jártam volna, akkor nem tudnám, mit vesztek. :-) Most, a kulturáltan elhelyezett pótjelszónak köszönhetően azért nem fájt annyira és a bringakupához szükséges 10 méteres megközelítés is sikerült. :-)
A legendás Erzsike nénivel volt szerencsém találkozni, de ő kint, míg a láda bent, a munkálatok jelenlegi fázisában számára is hozzáférhetetlenül. Nagyon szimpatikus idős hölgy. Úgy láttam, a felújítás eléggé megviseli szegényt. Úgy érzem, jogosan nehezményezi, hogy a dolgokat nem olyanra csinálják, amilyenek voltak, hanem a mai divat szerint, például a sétányt térkővel borítják. (Most épp itt tartottak a munkálatokban, nem tudom, még mi máson dolgoznak.)

takacsimre 2012.10.02 09:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.78
Kaposvári ládázás második találata, szállásunktól 15 perces laza sétával. Szépítik a parkot, a villa zárva. Tartalék jelszó rendben. Köszönjük a rejtést. Marika és Imre

karlo.p 2012.09.23 17:06 - Megtaláltam
Sajnos a villa zárva van kibővítés átépítés fejlesztés miatt.

Pimpi69 2012.09.03 17:43 - Megtaláltam
ok [wapon beküldött szöveg]

kobcikrajci 2012.08.28 16:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.84
Bicajos ládavadászat Kaposvár környékén. A helyszínen szembesültünk az építkezéssel, de azért így is felsejlik az egykori hangulat. Mivel a házikó kihaltnak tűnt, a pótjelszót olvastuk le.

keridori 2012.08.26 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.20
Megtaláltuk! :)

Dokiii 2012.08.26 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.98
Megtaláltuk! :)

szamosszamoca 2012.08.20 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.47
+

sanya75kk 2012.08.18 16:15 - Megtaláltam
Megtaláltuk!

viragtapso 2012.08.18 16:13 - Megtaláltam
Megtalálva

freefor 2012.08.18 16:13 - Megtaláltam
Megtaláltuk. :D

pappcsalád 2012.08.18 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.60
Megvan

retepcar 2012.08.15 13:11 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 2 web: 5 átlag: 4.00 súly: 2.88
Hatalmas építkezés a park területén. a ház látogatható . A doboz Erzsike néninél a műteremben.

SagiK 2012.07.19 15:52 - Megtaláltam
Ez sem fogott ki rajtam. :) [wapon beküldött szöveg]

Petervagyok 2012.07.15 14:03 - Megtaláltam
Megtaláltam. 2012 [g:hu 1.4.16] [wapon beküldött szöveg]

GCVILL_20120715140134.jpg 
zolcsik 2012.07.12 19:32 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.4.16] [wapon beküldött szöveg]

bcs723 2012.07.12 11:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.33
Könnyen meglett a láda :) Erzsi néni nagyon aranyosan végig kalauzolt minket a műteremben. Természetesen ha már ott voltunk, megnéztük a kiállítást is.

 
Kimberli1 + Imi30 2012.07.09 07:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.48
Második nekifutásra sikerült..
Először 8.-án este jártunk itt két őrféle állt a kapuban, mondtuk, hogy geoládázunk, de válaszra sem méltattak, csak elég csúnyán néztek ránk, így eljöttünk, másnap reggel gond nélkül meglett a jelszó..
Köszönjük a rejtést!

mufurc 2012.07.05 21:30 - Megtaláltam
-

M_ákos 2012.07.05 21:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.47
Megtaláltuk! - a késői időpontra tekintettel pótjelszóval.

Co-Fi 2012.06.29 13:35 - Megtaláltam KRW környezet: 1.5 rejtés: 1.5 web: 2.5 átlag: 1.83 súly: 2.63
Minket csak a láda vonzott, bemenni nem akartunk a villába. Sajnos a villa valaha szebb napokat megélt parkja is meglehetősen le van pusztulva. Azért köszi a rejtést! Cica&Bundi

foximaxi 2012.06.23 12:00 - Megtaláltam
Gyors találat.

Junika 2012.06.16 13:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.23
Köszönjük a rejtést a környezet nagyon szép.Erzsi néni kicsit hiányolta a ládalátogatókat, vele egyébként nagyon jót beszélgettünk ennek köszönhetően megtudtuk azt is, hogy az bejárattól kicsit jobbra a kerítés mellett álló két fenyő 400 éves . A múzeumba is benéztünk a jegyár:700 ft volt.

mozo 2012.06.09 13:45 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Bal3 2012.06.09 13:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.85
Áve!

Mikulás 3000. megtalálása volt a mai programunk, Mozóval kisértük el, ahogy ezt már a 2000. találatánál is tettük. Gratulálok barátom, becsületes, férfias teljesítmény, hibbátlan! ;-)
Mozó volt a "sofőrünk", úri dolgunk volt, csak végig kellett beszélgetni a 600 kilométerecskét, ja meg egy kicsit másztunk is a ládákért, de legalább nem fáztunk! :-) Így esett útba ma ez a láda is. Erzsi néni nekünk kimaradt, a művészről talán azért is tudok többet, mert anni a Rippl-Rónaiba jártam Bp.-en és utána olvastam az életének. Ide én is szívesen költöznék!
A 2000. találat a GC2000 volt, a kétezredik láda, mi lehetett volna a mai program, természetesen a háromezredik. Nos ez egy kicsit félreértelmezhető, de az igazi háromezredik magyar láda a GC3zer, ez lett a mai cél.
Előtte el kellett ugranunk a 700. ládához is, volt egy kis dolgom vele. (simán útba esett :-)
Mikulást nem tudtuk pezsgővel, de a _szokásos zárás, a szálkai tóban fürdés nem maradt el. Lángost is kellett volna együnk a hagyományokhoz híven, de egy igazi tőrőlmetszett magyar vendéglátós tartja az elveihez magát, ha a fene fenét is eszik (mert ugye lángost nem tud!)... "Itt kérem csak 15.-étől van ennivaló" miközben a strandon vagy 500 ember fürdött ma! Mozó, Szinti szendvicse megmentett az éhhaláltól, pancsolás után hazarobogtunk.
Köszi Miki Mozó!

Üdv Bal3

banyóca 2012.05.26 17:30 - Megtaláltam
Élmény volt a villa, a műterem, és Erzsi néni!

Ventura64 2012.05.19 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.34
ok

pipo 2012.04.29 15:33 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.96
A múzeum érdekes, Erzsi néni pedig nagyon kedves, sokat mesélt.
Nagy ütemben folyik a látogatóközpont építése, ezért a parkolás nehézkes volt.

:V:G 2012.04.21 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.67 súly: 2.28
Nagyon szépen fejújított villa és kert. Barátságos fogadtatás, meggyőző prezentálás. Az ember szinte otthon érzi magát... A különálló múzeumépület még nem üzemel.

LionDaddy 2012.04.18 11:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.98
Kaposváron dolgoztunk ma, és utána a környékbeli ládákat szedegettük össze. A kaputól nem messze, a most folyó építkezésnél parkoltunk, majd a pótjelszót lestük meg. Ötletes és szép a kivitelezés. Ha már itt voltunk, rászántuk az időt a múzeumra is, de végül csak a műterembe mentünk be. Erzsike néni nagyon kedves előadást tartott és közben a ládát is átadta nekünk. Nagyon tetszett amit láttunk és hallottunk. Kedves, "jófej" néni! :-)

Köszi a rejtést!

plecs 2012.04.14 14:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.50
Szép hely, s jópofa a pótjelszó "rejtés" is!

BubaGC 2012.04.14 14:35 - Megtaláltam
:-)

goligon 2012.04.08 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.07
Húsvéti rokonlátogatásra indultunk Fonyódra. Mondtam a többieknek, hogy ugorjunk már föl az alternatívért. Legnagyobb meglepetésemre teljes üzem fogadott a villában. Erzsi néni már nagyon várja az idegenforgalmi szezont, a vendégeket, a nyüzsgést! Azonnal hozta a ládát. Osztopánban azután fokozódott a húsvéti hangulat:)

kószálók 2012.04.07 13:06 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.13
Köszönjük

Hajo 2012.04.07 13:05 - Megtaláltam
Köszi. Késôbb... [wapon beküldött szöveg]

 
Áron csapata 2012.04.07 13:04 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.88
Jöttünk, láttunk, győztünk :-) [g:hu 1.4.5] [wapon beküldött szöveg]
Erzsi néni nagyon aranyos, kedves volt velünk is :) A villa csodaszép.

Ronin 2012.04.05 17:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.99
Megvan! [g:hu 1.4.7] [wapon beküldött szöveg]
Megnéztük a kiállítást és a műtermet is, ahol Erzsi néni nagyon kedvesen fogadott minket és készségesen mesélt a régi időkről. Nagyon megindító volt az igyekezete, ahogy a ládát már előre - míg mi a kiállítást néztük - kikészítette nekünk. Panaszkodott, hogy ritkán megy valaki a ládát keresni, pedig Ő olyankor sokkal jobban érzi magát. :)
Így kérését továbbítva; menjetek minél többet megkeresni a dobozt! ;)
Köszönjük a rejtést!

 
Sparks 2012.03.16 16:11 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.57
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.5] [wapon beküldött szöveg]

Pót jelszavas megtalálás.

Doric és Laszisz 2012.03.16 13:48 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.77
Zselici miniszünidő alatt találtuk meg.

tmolli 2012.03.10 16:27 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.3.29] [wapon beküldött szöveg]

anyóca 57 2012.03.08 14:10 - Megtaláltam
Nagyon örülök, hogy a Rippl-Rónai villát is meglátogattam egynapos kaposvári ismerkedésem alkalmából. Csodálatosan megőrizték a villa korabeli hangulatát. Jó volt a tájékoztatót hallgatni magnóról is a villában, de a sokak által emlegetett Erzsike néni, aki a műterem gazdája tényleg nagyon kedves és nagyon sok mindenről tud mesélni. Ez azért egészen más hangulatú. Neki tényleg része az életének ez a hely. Még ismerte a művész feleségét. Nagyon megörült, amikor a ládát kértem Tőle. Régen voltak már kesserek nála. Aki teheti látogassa meg ezt a helyet, mert nagy élmény.

 
HajTom 2011.12.04 17:37 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.10
Megtaláltuk!
Erzsi nénit már nem találtuk ott, csak a fatáblát.
De visszajövünk,mert szeretnénk, ha nekünk is mesélne a villáról.
Köszönjük a rejtést!
Hajni & Tomi és Barnabás

BiBoLi 2011.11.20 10:50 - Megtaláltam
Okkk [wapon beküldött szöveg]

zöldfülű 2011.11.20 10:50 - Megtaláltam
lefülelve. :) [wapon beküldött szöveg]

Már régen vár minket Kaposvár - ideje volt engedni a hívásnak. Az biztos, hogy majd még jövünk!!! :)

Éppen csak érintőlegesen :)

Köszönöm a rejtést

 
Avranella 2011.11.20 10:50 - Megtaláltam
Privetyik! Koszi a rejtest! :) [g:hu 1.3.19] [wapon beküldött szöveg]

szandi.toth 2011.11.19 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.92
Nagyon szép hely, és egyben érdekes is. Erzsike néni nagyon örült, merthogy a névnapján látogattuk meg őt. Szép emlék!

Vitya77 2011.11.19 00:00 - Megtaláltam
Nagyon hangulatos helyszín, a villa, a műterem és a park együtt. Itt aztán lehetett alkotni!
Ritka eset, hogy egy ládának "őrzője" is van. Ráadásul nagyon örült, hogy jöttünk, és még fel is köszöntöttük a nevenapján. Utána sokat mesélt a műteremről és a festőről.

Köszi a rejtést!

eltájoló 2011.11.19 00:00 - Megtaláltam
Megvan. Köszi a lehetőséget. Erzsike néni nagyon aranyos. Mivel pont Erzsébet nap volt, fel is köszöntöttük.

sambenedek 2011.11.18 10:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.44
Szuper! És milyen lelkes volt a néni , és mennyire örült, hogy ládát keresünk! Ó igen, a nagyobbik lányunkat épp Bányai Zorka miatt neveztük el annak idején Zorkának.

zazu 2011.11.02 00:00 - Megtaláltam
Erzsi néni bemutatásában szinte megelevenedik a műterem... nagyon tetszett... köszönjük!

RoriZo 2011.10.11 18:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.46
Köszönöm

BaLee 2011.10.09 11:40 - Egyéb
Erzsi nénit mentünk megköszönteni a születésnapján, és persze ládakarbantartottunk is. Kissé elszaporodtak a Kinder bigyók... Feltöltöttük a ládát, hogy javítsuk az arányt :-).

Őszi hangulat
zakany 2011.10.08 17:54 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.69
Kaposvár és környéke láda project során :) Köszi a rejtést!

A nyitva tartás ellenére zárva volt :(

 
scele 2011.10.08 17:54 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

macikupac 2011.10.08 17:54 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.25
Somogyországban jártunk 15.

Amikor alig 1 km-nyire voltunk, akkor későbbre halasztottuk. Ennek az lett a vége, hogy először a ládára navigáltunk, de annak zsákutcába navigálódás lett a vége. Ezután a kézenfekvő megoldást választottuk, de picit elkéstünk. Pedig nagyon igyekeztünk, hogy a 18 órás zárás előtt ideérjünk. Ezt tulajdonképpen teljesítettük is, de mégsem sikerült nyitva találnunk. Így csupán a virtuális pótmegoldás maradt számunkra. Mivel a füzetbe úgysem logolhattunk volna, így nem volt értelme tilosban járni. Csak ráhúztuk a zoom-ot a géppel. Majd legközelebb, ha erre járunk, visszajövünk. Most Öcsipók volt velem.

[wapon beküldött és otthon kibővített szöveg]

 
kivancsifancsi 2011.10.08 17:54 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 4.06
[wapon beküldött szöveg]
Egy napos somogyi ládázás: 18/18

Amikor ideértünk már esteledett, a vihar is közeledett és az intézmény is bezárt, így csak a pótjelszót sikerült levadásznunk. Ez volt mai utolsó találatunk, innen egy közeli étterem felé vettük az irányt.

 
Firesanyi 2011.10.02 15:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.19
+van:)

mokubean 2011.10.02 13:26 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.38
Erzsi néni nagyon kedves volt, jó egészséget neki még egyszer!

Ampok 2011.09.23 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.60
ez is megvolna

TaoDavid 2011.09.23 16:40 - Megtaláltam
Megtaláltam :)

Abelito 2011.09.23 16:40 - Megtaláltam
megtaláltam

placentina 2011.08.20 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.00
Nagyon szép a környezet, a villa, érdemes megnézni. A ládát nem kellett keresni, elkértük Erzsi nénitől, ő pedig örömmel odaadta :)

Yumi 2011.08.15 10:00 - Megtaláltam
Sikeres hétfői látogatás.... :-(( korrekt tartalék jelszó

Remete 2011.08.11 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.37
Végig néztük a tárlatot, és a műtermet is. A rejtőnek üzenem, Erzsi néni nagyon hiányolja őket, régen jártak nála. A dobozra nagyon vigyáz.

ghiago 2011.08.10 15:33 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.85
Köszönjük. Erzsi néni nagyon kedves volt.

Szabó Család 2011.08.09 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 4.06
A villa és a környezete érdekes. Erzsike néni kedves és segítőkész, nagyon szomjazza a társaságot. Látogassátok minél többen! Köszönjük a rejtést. (Erzsi néni várja a rejtők látogatását mihamarabb.)

Zselici ládázás 2011. 
Csuek 2011.08.07 15:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.74
Sietni kellett, ezért beértük a tartalék jelszóval.

sztoth71 2011.08.05 14:58 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.48
Köszönjük a rejtést.

tvosob 2011.08.05 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 1 web: 4.5 átlag: 3.17 súly: 1.30
Könnyű megkeresni. Senkinek se okozott kihívást.

gonit 2011.07.28 14:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.16
Megvan.

Torja 2011.07.26 18:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.92
Megvan.

Hörcsög 2011.07.24 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.37
Megtaláltuk!

zsalaber 2011.07.22 12:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.60
Nagyon tetszett a kiállítás. Erzsi néni örömmel adta oda a ládát, de azt mondta most ritkán jönnek a kedves fiatalok, pedig jókat lehet velük beszélgetni... Érdekes, hogy itt a ládában volt is valami, talán azért, mert aki ide bejön kicsit komolyabban veszi a játékot, bár ki tudja....
Nikó boldogan elvitte a kisautót! :-))) (Mi is tettünk be helyette ajándékot pill. ragasztót és lapkaszappant, mert csak ez volt nálunk!)
Köszönjük a rejtést! Nikó+Ricsi+Anna

j_sipi 2011.07.19 16:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.42
OK!

ngaba 2011.07.02 12:39 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.00
Megtaláltam.

Antiemes 2011.07.02 12:39 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.41
Baratokkal turazas kozben esett utba ez a geolada. Koszonjuk a rejtest.

Hoodlum 2011.07.01 12:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.00
Kellemes hangulatú volt a műterem, Erzsi néni nagyon aranyos, és a láda is gyönyörű. Sokszor voltunk már a villánál, de eddig nem is gondoltuk, hogy egy láda is el van rejtve a közelben. Még biztos visszatérünk!

schöphi 2011.06.26 14:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.33
Megtaláltam!

luckyhunter 2011.06.26 14:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.35
Köszi a rejtést!

Crowngu@rd 2011.05.20 14:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.38
Sajna a műterembe nem volt időm bemenni, talán majd legközelebb.

rosie 2011.05.17 19:25 - Megtaláltam
Megtaláltam.

geogirl:) 2011.05.14 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.32
Megtaláltuk:-)

fuzbal 2011.05.02 14:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.65
[wapon beküldött szöveg]
Köszi a rejtést! (pótjelszóval)

LAK 2011.04.20 16:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.76
MegtaláltaLAK! Nagyon szép, gazdag láda!

szicsu 2011.04.03 15:56 - Megtaláltam
megtaláltuk

kovix 2011.04.03 15:56 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.34
Sly barátommal, másodszor itt!

Sly 2011.04.03 15:56 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.55
Kellemes beszélgetés Erzsi nénivel :)
Köszi!

 
Cerberus 2011.04.02 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.89
Megtaláltuk!

Péter60 2011.03.27 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.38
A legszebb magyar geoláda, amiről eddig tudok! Élmény volt elbeszélgetni Erzsike nénivel, nagyon tetszett minden.

G_Sanyi 2011.03.14 18:10 - Megtaláltam
Megtaláltuk, de már csak az alternatív jelszót, a villa zárva volt.

Mr. Fülixáj 2011.03.12 08:30 - Megtaláltam
X

 
Walmer 2011.02.22 14:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.57
Nagyon kellemes környezetben egy szép élménnyel lettem gazdagabb.
Külön köszönet a 83 éves Erzsike néninek.

krapa 2011.02.06 17:47 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.62
Ok

Kajli 2011.02.06 17:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 3.5 átlag: 4.17 súly: 2.70
Sajnos látogatási időn kívül ertunk ide, potjelszo lett csak meg. Thx :) Krapaval

Domos 2011.02.06 15:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.76
Erzsi néni nagy örömmel fogadott bennünket, és lelkesen mesélt Rippl-Rónai munkásságáról.

 
carmin 2011.02.06 10:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.03
Erzsi néni nagyon örült a jöttünknek, mert már régen keresték a ládikát, mint mondta. Köszönjük a rejtést.

BaLee 2011.01.15 14:00 - Egyéb
Meglátogattuk Erzsi nénit és tartottunk egy kis ládaellenőrzést, feltöltést.
A villa mellett már javában folyik az építkezés.

 
Apexsek 2010.12.05 14:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.99
A láda biztos eltűnt...
:-))))))))))

Na, csak vicceltem, ott van az a helyén!
Nem túl sűrűn járok ilyen helyen, mert maga a festészet nem vonz.
Inkább az építészet tud megfogni.
Erzsi néni a bakancsomra nézve rögtön azt kérdezte:
"A ládát keresik?"
:-))))))))

Megnéztük mind a múzeumot, mind a műtermet.

zsotie 2010.11.19 16:21 - Megtaláltam
Csak a tartalék lett meg. Ötletes.

Zsiráf 2010.11.13 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 4.15
Gyalogos kupa: 29,4km

Nem vagyok otthon a művészetekben. A klasszikus festményeket kedvelem és az arcképeket nem. Kezdetben a képeket nézegetve voltak ellenérzéseim is... Aztán valahogy megváltozott... Szóval tetszett.
Erzsi nénitől dobozt is kaptam, ha nem biztat fel, akkor most nem fényképeken, csak szívemben őrizném a műtermet...
Olyan fél 4 körül érkeztem, 4 körül kb. kidobtak... (Persze jogosan, de mégis...) Biztosan dolga volt a múzeum vezető emberkének...

egyedk 2010.11.12 11:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.47
újabb konferencia - újabb város; újabb értékek és élmények ...

A villa és környezete ideális egy termékeny művész, vagy akár a ma békét és harmóniát kereső hétköznapi embere számára.
Erzsi néni történetei révén élettel telt meg az idilli közeg.

... közben pedig lecsúsztam a plenáris előadásokról :)

rongylab2 2010.11.03 14:00 - Megtaláltam
ok

 
kissandris 2010.11.03 12:51 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 2 web: 3 átlag: 2.83 súly: 2.56
szép hely

kislaci 2010.11.03 12:51 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 1.5 web: 2.5 átlag: 2.17 súly: 3.03
Nagyon lelkes a ládaőr

m.zsömi 2010.11.03 12:51 - Megtaláltam
ok

szalergabor 2010.11.03 11:33 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 1 web: 4 átlag: 2.67 súly: 2.00
Meglett a láda, a néni nagyon kedves volt, szívesen mesélt volna tovább, de sajnos siettünk. Maga a láda nagyon szép, gondozott.

urbanj 2010.10.16 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.75
Érdekes volt a villa és a műterem is. Erzsi nénivel beszélgettünk egy kicsit, majd elkértük a ládát. Az egyik kiállított bútor fiókjából vette elő a nagyon szép dobozkát.

Mikulás trágársága elüldözött 2010.10.15 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.17
A láda és korát meghazudtolóan fiatalos őrzője egyaránt jó egészségben várja a megtalálókat.
Beszélgessetek Erzsi nénivel, és akkor ő mesél.... sokat, érdekeset. A kb. 4x6 méteres műterem meglátogatása könnyen beletelik egy órába is...

(Mellesleg Erzsi néni szerint mostanában visszaesett a geoláda -és így a múzeum- látogatottsága... Menjetek minél többen, ő vár mindenkit !)

Csacsifogat régen...és ma !!!
Rippl-Rónai József
Eszti&Móki 2010.10.03 16:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.65
Megvan! Először is körbejártuk a múzeumot, ha már ott voltunk. Ajánljuk mindenkinek! Én magam nem vagyok egy művészlélek, mégis tetszett.
Aztán ezek után tértünk be a műterembe Erzsinénihez. Itt a helyiség megnézésén, és a láda beregisztrálásán kívül kb 1 órát töltöttünk, de csodálatos óra volt. Egy csupaszív hölggyel volt szerencsénk együtt lenni, aki a mai mondern világban él, de a régebbi idők erkölcsi szépségét is birtokolja! Kedélyesen beszélgettünk, történeteket és elfeledett szép verseket ismerhettünk meg.
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN ERZSINÉNI!!

És köszönjük a láda rejtését is. Szép láda...

Mathau 2010.09.23 15:03 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.25
Ez a láda volt a mai nap egyik fő eseménye. Dr.Lada itt érte el a 700. megtalálását! Ezúton is gratulálok neki!
A múzeum kertje gondozott, a kiállítás szép, a néni kedves, egyszóval minden rendben!

19izsi73 2010.09.23 15:03 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.94
Órákig hallgattam volna Erzsike néni történeteit ebben a fantasztikus hangulatu villában; a festőről, fenyőkről, szóval mindenről volt mesélnivalója a nem túl fiatal néninek...Aki teheti beszélgethet vele órákig..

 
Dr.Lada 2010.09.23 14:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.84
19izsi73-al és Mathau-val közös találat! Log, képek később.

sztyopa13 a páratlan páros 2010.08.24 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.64
Nagyon tetszett a múzeum is,a rejtésről nem is beszélve!Nagyon hasznos időtöltés volt.Most már tudjuk a csacsis fogat szobor történetét is!

 
Kakukkos és Hajszál 2010.08.21 17:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.44
Érdekes volt látni miként élt híres-neves festőnk...
Ha valaki meg szeretné nézni a kastélyt, jelenleg a teljes áru jegy: 600 Ft, a kedvezményes: 300 Ft, SINOSZ tagoknak: ingyenes.

easy123 2010.08.14 17:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.70
Nagyon tartalmas időtöltés, mindenkinek csak ajánlani tudom! A láda meg egyszerűen csodaszép! Köszi!

izsolt 2010.08.07 13:00 - Megtaláltam
a villában kicsit hűvösebb fogadtatás (viszont szépek a képek!) az alkotó-présházban a néni viszont nagyon aranyos "járt itt nemrég egy kislány és feltöltötte a dobozkát" - eztmondta :-)

köszönjük, élmény volt

sinus90 2010.08.04 14:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.65
Busszal jöttünk fel. Sok festményt megnéztünk a számítógépen is, majd a műtermet is, ami most nyitva volt. A láda szuper!
A hely ismerős volt, még a 80-as években voltunk már itt. Akkor Simonfán aludtunk, onnan gyalog jöttünk ide meg vissza.
Ezután jött maga a városnézés. Áginak nagyon tetszett a sétáló utca és környéke. Még jövünk Kaposvárra, nincs meg minden láda.

 
JuJó 2010.08.03 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.50
Nagyon tetszett, a láda őrzője igazán lelkes előadást tartott.

Heni&Gábor 2010.08.02 14:45 - Megtaláltam
A múzeum zárva volt, így alternatív jelszóval levadászva. (Csokonyavisontai nyaralás 28/29)

befi 2010.08.02 10:55 - Egyéb
Kerékpáros kupa: 72 km

boribon524 2010.07.31 15:45 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 2 web: 3 átlag: 2.83 súly: 3.07
Köszi!

guppik 2010.07.31 15:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.79
Szép helyen áll a villa, köszönjük az invitálást!

divemaster 2010.07.31 15:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.48
köszi

Luxi69 2010.07.28 22:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.41
Kaposvári ládázgatások H. Gábor társaságában.

Ebben az időben már a villa be van zárva. Így a pótjelszót találtuk meg.

H. Gábor 2010.07.28 22:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.57
Éljen a gyermek!
Remélem annál azért sokkal egészségesebb lesz, mint ahány koccintásra meghívott minket az apja, az újszülött megünneplésére, egészségére!

targonczas 2010.07.17 12:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.01
OK.

nogacsalad 2010.07.01 10:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.18
Fél megoldásban teljesítve...
Bementem körülkoslatni, és nem bántam meg. Nagyon tetszett. Erzsi nénit viszont kihagytam, mert sietős volt a napom. Logoláshoz a tartalék megoldást használtam kifelé menet.

Éva 2010.06.29 14:40 - Megtaláltam
Bár a mai napra ládázós "ámokfutást" terveztünk, hogy meglegyen az 500, nem bántuk meg, hogy betértünk ide egy kicsit lelassítani. Köszönjük Erzsi néninek a kalauzolást és a láda őrzését!
Éva és Anyu, Kápolnásnyékről

félnarancs 2010.06.27 13:37 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.94
Nagyon tetszett helyszín, érdemes ide látogatni. Először megnéztük a múzeumot is belülről,majd utána következett a műterem.Erzsi néni nagyon kedvesen és türelmesen elmondta a műtermi képek illetve alkotásokhoz tartozó mondókát, tetszett a ládika is. Nem sokkal a rejtők után érkeztünk, majdnem találkoztunk velük. Köszönjük a rejtést!

BejáratErzsi néni épp beszél
A ládát rejtő épületA villa
BaLee 2010.06.27 12:30 - Egyéb
Meglátogattuk Erzsi nénit, és tartottunk egy gyors ládaellenőrzést, feltöltést. Nagy forgalom volt a múzeumban, folyamatosan érkeztek a látogatók a műterembe is, amíg ott voltunk. Persze Lucát is vittük, Neki ez volt az első ládakarbantartása :-).

kakukKata 2010.06.20 12:26 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.16
A láda Erzsi néni kezei közt jól el van rejtve, még a jegyárus és a biztonsági őr sem tudja, hol van...Erzsi néni hiányolja a szimpatikus fiatal párt, akik a ládát hozták, tőlünk érdeklődött a hogylétük felől :-)) Nagyon jól esett egy kis kulturális kikapcsolódás! Kaposvár6/3

ADML 2010.06.06 12:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.78
Sikerült!!

fehérkút 2010.05.28 14:20 - Megtaláltam
Köszönöm !

szekelya 2010.05.22 17:39 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.98
Szép volt.

BRAVO2.0 2010.05.22 12:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 2.20
Gyönyörű! Igazi élmény volt, minden szempontból! Köszi a szép rejtést!

zsofia8 2010.05.09 11:00 - Nem találtam meg
Megtaláltam!

[Elutasította: BaLee, 2010.06.07 19:25]

Pomisa 2010.05.08 14:57 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.23
Ezt is megnéztük.

pinyoe 2010.04.28 16:51 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 1.30
Megtaláltuk,nagyon szép ládikó. Erzsi néni kedves aranyos, várja a további fiatal látogatokat. :)

Gábor&Judit

láda 
harisj 2010.04.18 09:45 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 2.52
Megtaláltuk
ugyan csak a tartalékjelszavat leltük, mert túl korán voltunk...

Égetö 2010.04.07 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.81
Megtaláltam! Erzsi néni tüneményes, kedves anyóka! Ha nem lett volna ott, akkor lehet, hogy nem lelem meg a jelszót, mert nem biztos, hogy rájövök hova rejtődött a "segítség"! Végül/elsőnek/ azért az is meglett!
Ez a ma az ötödik láda. Megyek haza!

cactus 2010.04.04 10:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.16
Felkészülés nélkül érkeztünk, lányommal kettesben.
Kicsit várnunk kellett a nyitásig, jót sétáltunk a parkban.
A leírást nem olvastuk, így nem tudtunk Erzsi néni beavatottságáról.
A ládát nem találtuk meg, a tartalék jelszóról pedig nem tudtunk.
Köszönöm a rejtést.

[Jóváhagyta: BaLee, 2010.04.06 09:15]
Köszi a jóváhagyást is :-)))

kastélyszobor
szoborszobor
Kamillakezdő levelek
anibás11 2010.04.03 00:00 - Megtaláltam
Megvan. Be most nem mentünk. Sok volt még hátra :-))

közös nevező 2010.04.01 00:00 - Megtaláltam
Záróra után.

Viharosi27 2010.03.27 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Köszönjük szépen a rejtést megtaláltuk Erzsi nénit nagyon kedves volt és odaadta a ládát. Köszönjük az elrjetést kiváló ötlet volt.

Pales 2010.03.21 16:19 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.18
Tetszett a rejtés

artissimo 2010.03.10 13:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.64
Kesselés szempontjából nem egy nagy attrakció, de az emlékházat mindenkinek szíves figyelmébe ajánlom. Egy igazi élménnyel lesz gazdagabb az, aki betér oda és beleszippant a múlt levegőjébe. A csodálatos képek és bútorok, ódon tárgyak különleges atmoszférát teremtenek. Köszönöm az élményt amelyhez ez a "rejtés" segített. Erzsi néninek köszönet a szíves vendéglátásért és a kalauzolásért.

spetra 2010.03.09 16:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.93
szép helyen, legközelebb pedig remélem időben is:)

Farekék 2010.02.28 16:13 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 1.90
Sajnos későn érkeztünk, a mai 4. ládánk. A pótjelszó szépen kivitelezett. A múzeum parkjában is kellemes volt a séta. Valamint felfedeztük a "hegyi tanár" házát is.
Köszönjük.

 
atipapa 2010.01.29 12:58 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.66
Köszi érdemes volt eljönni

béka & hápi 2010.01.29 12:10 - Megtaláltam
megvan

Gyeta 2010.01.28 08:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.76
Sajnos bemenni nem tudtam az itt töltött idő rövidsége miatt, de remélem hamarosan visszatérek a városba és lesz módom a villát és a műtermet megtekinteni.
Köszönet a rejtésért.

 
kmiksa 2010.01.20 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.06
Ez is meg lett!
Köszi a rejtést, nagyon szép volt minden.

 
liskam 2010.01.10 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.26
Gyönyörű a villa, igazi ködös-mocskos január eleje.

szikizso 2010.01.01 16:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.27
Sajnos bejutni nem tudtunk, de az alternatív megoldást sikerült felfedezni. Itt jegyzem meg, hogy az alternatív nagyon ötletes és jól kivitelezett megoldás.

Judit és Béla 2010.01.01 13:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.95
Megtaláltuk.

dyan 2009.12.26 10:21 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 3.74
Kaposvári rokonlátogatásunkat megelőzően sajnos csak villámlátogatásra és pót-jelszó leolvasásra futotta. Remélem egyszer lesz majd lesz lehetőségünk bemenni és körbenézni.

zsebeszter 2009.12.26 10:21 - Megtaláltam
Épp csak leállítottuk a motort, sajnos parkolni nem volt hol és mivel Karácsony van, hát maradt a pótjelszó. Azt is Dyan találta meg mert nekem nem jutott eszembe kerítésen belül turkálni. Évekkel ezelőtt már jártam a villában egy kék-túra alkalmával, páratlan a hangulata. Köszi a rejtést.

Balu83 2009.12.25 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 1.5 rejtés: 1 web: 1.5 átlag: 1.33 súly: 1.78
MEGVAN:)

tcsb 2009.12.08 14:33 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.45
Sajnos nem voltunk bent, de azért köszi a rejtést.

Szlil 2009.12.08 14:33 - Megtaláltam
megvan

monyo5 2009.11.28 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.66
megvolt

jove 2009.11.28 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.75
Megvolt.

Nivabibi 2009.11.06 08:24 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.03
Csak a tartalék (korán kezdtem és még sok volt hátra)! A rejtés szellemes!!

rimano 2009.10.29 13:16 - Megtaláltam
Megtaláltuk. A&N&Zs&Zs&Mama

Vértes 2009.10.25 16:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.86
Erzsi néni nagyon cuki :)

Buksilány 2009.10.24 13:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.75
Megvan,köszi! Erzsi néni nagyon aranyos volt :)

Nilsz 2009.10.24 13:05 - Megtaláltam
Megvan! Köszönjük Erzsi néninek a szívélyes segítséget! :)

othnan 2009.10.24 12:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.41
Közös találat RealRaul-ékkal.

RealRaul 2009.10.24 12:15 - Megtaláltam
ok

MeSa 2009.10.23 15:50 - Megtaláltam
Köszi

sereszaki 2009.10.02 18:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.53
Sajnos későn értem ide a Négytestvér-forrástól. Az alternatív jelszó viszont könnyedén meglett.

rattus2 2009.10.02 10:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.53
A villa kiállítása sokkal jobban tetszett volna, ha nem két faarcú teremőr a kísérőnk, szerencsére a műterem mindenért kárpótolt. Erzsi néni már csak társadalmi munkában idegenvezetősködik, tervei szerint haláláig, mégis teljes odaadással, lelkiismeretesen és a legnemesebb barátsággal kalauzolja a látogatókat. Egy élmény volt! Kár, hogy a hozzá hasonló Emberekből egyre kevesebbel fut össze az ember...

Gi.Ni 2009.09.20 00:00 - Megtaláltam
Jól megközelíthető a rejtek. :D Könnyű dolgunk volt.
Erzsi néni elénk jött, mert gondolta, hogy a ládikó miatt járunk arra.
Erzsi néni október 9-én tölti be a 80. életévét. Ha valaki akkortájt menne arra, ne feledkezzen meg róla! :)
GiNi

Yoss 2009.09.12 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.40
Sietnem kellett így nem tudtam bemenni a ládáért, csak az alternatív jelszót találtam meg. Annak a rejtése, viszont nagyon ötletes.

sznzita 2009.09.07 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.36
A szabadság alatt kialakult időzavarban feledésbe merült, hogy hétfő a múzeumok szünnapja. Visszajövünk! Z+Z

FROGIRL 2009.09.02 17:16 - Megtaláltam
Mivel tanulmányi kiránduláson vettem részt,és nem tudtam pontosan milyen helyeket fogunk meglátogatni,nem érdeklőtem a ládákról... de véletlenül megkérdeztem Erzsi nénit,hogy szokott-e látni emberkéket egy műszerrel a kezükben körbe-körbe sétálgatni, mondta,hogy:
- A ládikáról van szó? - mire én teljesen elképedtem... de fő hogy megvan!

a házagresszív kutyus
Molli 2009.08.27 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.62
Megtaláltam

lacsz 2009.08.27 17:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.49
Minden szempontból érdemes volt felkeresni ezt a helyet. A kiállitás tartalmas, Erzsi néni nagyon sok információt osztott meg velünk. A láda nagyon igényes, Erzsi néni pedig "jó gazdaként" vigyáz rá.

EdKa 2009.08.25 14:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.05
Nagy élmény volt, szép kiállítás, remek műterem, aranyos Erzsi néni, csodás láda. Köszönjük.

MűteremLáda
csemege 2009.08.25 13:41 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.51
Jót beszélgettünk Erzsi nénivel.

Petyóó 2009.08.23 15:45 - Megtaláltam
A kiállítás megtekintése után a geoládát is elkértük. Köszi a rejtést.

Terdik Család 2009.08.22 14:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.26
Egy élmény a 80 éves Erzsi nénivel beszélgetni.

domika 2009.08.16 12:32 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.06
Kaposváriként a Rippl-Rónai villa valahogy mindig kimaradt, így ezt most pótoltuk közösen az egész családdal. A kiállítás szerintem mindenki számára érdekes lehet. A környezet rendezett, Erzsi néni pedig nagyon kedves volt. Mindenkinek ajánlott "láda"! Köszönjük!

Róma villaMűterem
Park 
totik 2009.08.11 13:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.00
Másodszorra. Évekkel ezelőtt egy télen már próbálkoztunk, akkor a múzeum zárva volt, alternatív jelszó pedig még nem létezett. Az alternatív falapot Geri találta meg, nagyon profi!
Köszönet a ládáért!
(Viki), Geri, Krisz', TZ

csipet_csapat 2009.08.06 10:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.06
Az értékelésünk inkább hatos!
Környezetbe illő, nagyon igényes láda, Erzsike néni élményszerű előadása, gazdag múzeum.
Köszönjük!

alig 250 éves 
aPPle29 2009.08.04 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.81
A gyerkőc elaludt a kocsiban mire odaértünk így Erzsi nénit kihagyva a tartalék jelszót olvastuk le.:)Talán majd egyszer még benézünk a villába is.
Köszönjük a rejtést!

SirLes 2009.07.23 16:50 - Megtaláltam
Megtalaltam [wapon beküldött szöveg]

evivagyok 2009.07.19 13:41 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.43
Az egyik legnagyobb elmeny a geoladazasaink soran. Nagyon koszonom. Közös találat kedvesemmel csg69-el :)

csg69 2009.07.19 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.43
Megvan :)

qpci 2009.07.15 14:15 - Megtaláltam
Nagyon szép a kiállítás, a következő kesselő hozzon Erzsi néninek virágot, megérdemli. [wapon beküldött szöveg]

Tima80 2009.07.14 13:26 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Rokonokkal vágtunk neki a láda megtalálásának és ennek köszönhetően eljuthattam ebbe a szép Villába. Születésem óta élek Kaposvár mellett,de még soha nem jártam a Villában.... Gyönyörű és rendezett. Rengeteg szépet tudtunk meg a kedves Erzsi nénitől,aki olyan lelkesen mesélte a régebbinél is régebbi történeteket,hogy megunhatatlan volt,érdekes és még az időben is visszamentünk jó pár évtizedet annyira személyes dolgokat hallhattunk. Igazi szép a láda,nekem elnyerte a tetszésem,mutatós. Nagyon jó a rejtés ötlete! Köszönjük.

sysssi 2009.07.14 13:26 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.79
Nagy élmény volt a villában és a hozzá tartozó parkban sétálgatni! A személyzet készségesen vezetett minket körbe és szívesen válaszoltak minden kérdésünkre. De Erzsi néninek nincsen párja! Nagyon kedves és segítőkész, öröm volt Őt megismerni és Vele beszélgetni. Ő egy TÜNEMÉNY!!! A láda szép, a rejtés ötletes, köszönjük.

Almond 2009.07.08 13:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.06
Megtaláltuk. :-)
Ez volt a nap kesse! Az emlékház is érdekes, de az igazi élményt a tüneményes Erzsi nénitől kaptuk, aki a műteremben mindent megmutatott, mindenről mesélt valami érdekeset és személyeset. Reméljük még sokáig teszi ezt!
Köszönjük, nagyszerű volt! :-)

macikutya 2009.07.04 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.50 súly: 2.56
Megtaláltuk köszönjük a rejtést. Ismét egy szép hely amit a láda nélkül nem kerestünk volna fel. Erzsi néni nagyon aranyos és kedves volt. Sajnos a villába nem tudtunk bejutni mert közben záróra lett.

2in1 dream team :) 2009.07.02 12:54 - Megtaláltam
Blokkoltuk! [wapon beküldött szöveg]

szadi&agi 2009.06.28 12:31 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.51
Fantasztikus, főleg Erzsike néni! Kösz a rejtést!

Tükörfénykép 
Access Denied 2009.06.27 17:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.31
Pécsi hosszú hétvégére tartva kis kaposvári sárgítást terveztünk. Ennek utolsó tagja volt ez a rejtés. Mivel viszonylag későn értünk a villához, ezért csak a pótjelszót szedtük össze, nem akartunk a múzeum dolgozóinak türelmével visszaélni.

Köszi a rejtést!

Bejárat
DorTom 2009.06.27 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük!

Istyu 2009.06.26 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.79
Több szempontból is a mai nap legkellemesebb és egyben legkalandosabb meglepetése volt ez a rejtés. Kissé lógó orral a sikertelen apostoli kereszt rejtéstől jöttünk ide. Kivételesen hoztunk magunkkal leírást is, mint később kiderült, tökéletesen feleslegesen. Ugyanis egy régi változatot cipeltünk magunkkal, amin egy meglehetősen zavaros 3 pontos multi leírása szerepelt. Kissé gyanús volt, hogy a koordináta nem egészen a domborműre mutat, sokkal inkább egy műterem szerű épületre. A kertben kutakodva szerencsénkre összetalálkoztunk egy kedves idős hölggyel. Az előzékeny és a mesélésből ki nem fogyó Erzsike néninek köszönhetően egy sereg érdekes dolgot megtudhattunk a festő életéből, megtapogathattuk néhány használati tárgyat és fotózhattunk az egykori műteremben is. Ennek kissé ellentmondó élményt jelentett a villa meglátogatása. Nem a látnivalóval volt gond, hiszen a kiállítás mindenképp megért egy látogatást. Valójában a személyzet kelletlen, hogy ne mondjam kissé rideg viselkedése okozott csalódást. A nagy műélvezet közben szinte meg is feledkeztünk eredeti célunkról. Azért végül sikeresen - és mint a későbbiekben kiderült, feleslegesen - begyűjtöttük a virtuális jelszó részleteit.

Hazatérve meglepődve tapasztaltuk, hogy a rendszer nem fogadja el a jelszót. Még jó, hiszen mi a régi változattal próbálkoztunk. A rejtőtől megtudtuk, hogy most Erzsike néni a valódi ládikó őrizője, akivel egy jó órácskát beszélgettünk, tőle kellett volna elkérnünk. Jót derültünk kezdőket is megszégyenítő sületlenségünkön. Igazán sajnáljuk, hogy ezúttal nem sikerült a ládikót kézbe venni.

A rejtőnek köszönjük a telefonos segítséget és ezt az igazán nagyszerű élményt, kellemes volt!

Hajnalék 2009.06.23 15:11 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.59
Nagyon szép helyen van a villa, de ami leginkább érdekes az a műterem. Erzsi néni elragadó teremtés, akinek a történeteit hallgatva az ember visszamegy 80-90 évet az időben. A láda gyönyörű, köszönjük az ötletet.

Mo-Hó 2009.06.07 12:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.20
Csak az alternatív jelszót tudtuk begyűjteni, de az nagyon ötletes. Kicsit azért kellett keresgélni, mert nem ilyen megoldásra számítottunk. Köszönjük a rejtést!

alarc 2009.05.23 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.06
Erzsi néni kézségesen odaadta a ládát, és mesélt érdekes dolgokat, nagyon kedves, aranyos néni......... a villa is szép, b ár a kiállításra nem mentünk be. köszönjük

BOLCSY 2009.05.20 20:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.48
Tetszett a rejtés ötlete és klassz a lakkozás a táblán :P

somuci 2009.05.20 20:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.48
Tetszett a rejtés ötlete és klassz a lakkozás a táblán :P

 
czewa 2009.05.12 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.19
OK!

Eszti és Robi 2009.05.10 19:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.57
Ötletes!

szepzsuzsi 2009.05.08 17:23 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.12
Ugyanúgy voltunk, mint Somogytúron a Kunffy Lajos múzeumnál. Ha bemegyünk, nem érünk oda a Demjén koncertre. Én voltam már a villában, láttam a kiállítást, Hófehérnek meg nagyjából elmeséltem. Most beérte ennyivel is!:) Legközelebb, ha erre járunk, szívesen bemegyek én is újra.
Köszönjük szépen!
szepzsuzsi és Hófehér
( és köszönjük Rózsi!:) )

Hófehér 2009.05.08 17:21 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.38
Demjén koncertre menet kerestük meg ezt a ládát. Köszönjük!

Hófehér+szepzsuzsi

 
Kalasz 2009.05.03 13:50 - Megtaláltam
Erzsi néni Vizslának nézte a 4 hónapos Bordeauxi dogunkat, de mivel minden hónap első vasárnapján családoknak ingyen van a belépés, ezért olcsón néztük körül.

[Jóváhagyta: BaLee, 2010.02.01 00:07]

divi 2009.04.27 17:45 - Megtaláltam
megvan

pero 2009.04.27 17:00 - Megtaláltam
megvan!

Atmosz&Zozmosz 2009.04.26 11:40 - Megtaláltam
Megvan :)

ZizAti 2009.04.26 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.00
Erzsi néni szuper! Sokat tanulhatnának tőle az emberek. Minden szava aranyat ér. Itt lelkileg töltekezik az ember.

Dzsozy 2009.04.21 13:38 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.70
Nagyon jó rejtés. Tényleg csak nyitvatartási időbe lehet menni, de megéri. Nagyon hangulatos hely. Erzsi néni fantasztikus vendégszeretettel várja a megtalálókat, és nagy átéléssel mesél a mesterről. Mindenkinek ajánlom!
Köszönjük a rejtést!

 
Gyros 2009.04.21 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.82
Tekergés Kaposvár körül 2/12

A 79 éves Erzsi néni fantasztikusan kedves volt :) Úgy kapta elő nekünk a ládát a fiók mélyéről, mintha az a munkaköri leírásában az 1.1 pontban lenne lefektetve. :) Még egy közös fotózásra is sikerült rávennünk.
Jól éreztük magunkat, köszönjük!

Csak Erzsi néni utánSzt Flórián szobor itt is
Én a ládávalJoe loggol
tükröm-tükröm"Jaaaj, hát Ozekit nem hoztáátok ? :((("
Bejáratnál 
Hz 2009.04.21 13:26 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 4.01
Kaposvár környéki szemezgetés.
[wapon beküldött szöveg]

VillaLádát rejtő szoba
margaréta2 2009.04.15 00:00 - Megtaláltam
Ez könnyű volt, csak kérni kellett :-)

BaLee 2009.04.12 16:30 - Egyéb
Meglátogattuk Erzsi nénit, és tartottunk egy gyors ládaellenőrzést. A bal lábas Országjáró Cipőcskét beraktuk, Nyicék hűtőmágnesét kivettük, gazdagítja az egyedi ajándék gyűjteményünket :-)

Andi és BaLee

gabor03 2009.04.10 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.46
Pótjelszót felhasználva találtuk meg! Nem mentem be mivel pár utcával lakom arrébb így már jó párszor tiszteletem tettem a villában. De aki teheti ne hadjaki a múzeum ill. a parkot! Megéri megnézni.

nyic 2009.04.09 10:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.07
Kaposvári kirándulásunk során kerestük fel.
Érdemes megnézni a villát is! Sétálni a sok kép és régi bútorok között.
A lelkiismeretes ládaörző néni nagyon kedves. A kutya viszont megijesztette szegény Annát, így volt egy kis sírás is.

nyic+Zita+Anna+pocaklakó

88pebo88 2009.04.04 14:58 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.15
Kaposvári kirándulás 10/6
Nem vagyunk nagy műkedvelők, inkább ládavadászok, úgyhogy egy nagy séta után csak leolvastuk a kinti jelszót. A mai 3 ládánkat egy 20km-es séta alatt szedtük össze, és kellett még az energia estére, mert Kaposvár - Fehérvár Fc meccsen szurkolni kellett (1-1), majd a főtéren egy Hooligans koncertbe botlottunk. Jó kis nap volt.

vidanorbert 2009.03.31 19:35 - Megtaláltam
Már zárás után értünk oda, de a pótjelszót megtaláltam egyből. Köszi! [wapon beküldött szöveg]

Hosszu és Maszat 2009.03.31 14:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 3.02
Pótjelszóval. Még az is igényes, ötletes.
Ui.: Ha már Kaposváron jár valaki, és szereti az édeset, feltétlenül nézzen be a sétálóutcán levő Kiss-Bencze pékség süteményboltba. A sütemények menyországa! Tetemesebb süti nélkül nem lehet kijönni onnan. :)

Tepiszellem 2009.03.30 10:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.61
Jó lett volna bemenni, de ma volt erre dolgunk.
Legközelebb azért megnézem belülről is.

zöldcsacsi 2009.03.30 10:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.63
Nem figyeltünk, ma hétfő van. így csak az alternatív...

Kukucsi 2009.03.29 13:05 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

petiba 2009.03.29 13:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.69
Levezető-ládázást tartottunk a fuvolaverseny eredményhirdetése után: Zsófika országos második lett!
Nagyon jól éreztük magunkat a villában, de különösen a műhelyben, ahol Erzsi néni kedvesen elbeszélgetett velünk. Jó ötlet volt ide rejteni a ládát, jó kezekben van.
Köszönjük a rejtést.
Peti bá' és a kis csapat (Éva néni, Zsuzsi mama, Zsófika)

TücsiTeam 2009.03.29 09:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.48
Áthatott a hely szelleme.
Köszönjük.

ozeki 2009.03.28 09:43 - Megtaláltam
Abaligeti geowellness Bernivel, +egy kis plusz - geotrio Mecsekelés után Somogyországban :)

 
Hampi 2009.03.21 17:17 - Megtaláltam
Ok [wapon beküldött szöveg]

hinia lux 2009.03.21 17:15 - Megtaláltam
Sajnos már zárva volt a villa, így nem tudtunk bemenni.

KertkapubólIgényes megoldás
zferke 2009.03.07 14:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.45
Nagyon köszönöm a rejtést, sajnos nem volt időnk bemenni, de a kint jelszóhordozó tökéletes!
Remélem legközelebb ha erre járok lesz rá időm, hogy bemenjek!

bejárat 
zem 2009.03.07 14:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.56
Zselici TT után. Korrekt bemutatás, profi rejtés, szép környezet, köszönjük!

fabazsa14 2009.03.01 15:45 - Megtaláltam
jó helyen van persze körül nézni nem tudtunk mert pont zárrás elött értünk oda ajándékok szupik :) persze mi is hagytunk ott nagyon jó volt:) köszi a rejtést:P

Stahanov 2009.02.22 14:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.00
sajnos a múzeumba nem mentünk be, siettünk a többi mai ládához sötétedés előtt

koszta 2009.02.17 15:07 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.54
Megtaláltam.

m6sport & Linda 2009.02.07 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.26
Szia!

A GPS-ben még a régi leírás szerepelhetett! A dombormű, emléktábla, "karácsonyfa is lehetne" kombinácót fejtettük meg!
Ha nem fogadod el, akkor elmegyünk egy másik alkalommal is!

Üdv.
Linda & Zsolti

[Jóváhagyta: BaLee, 2009.02.17 00:11]

Bárányfelhő 2009.01.25 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.73
Csak tartalékjelszavas megtalálás, de ígéret az igazi láda megkeresésére:-)!
Köszi

Scorpio 2009.01.25 15:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.15
Readdeoval együtt az első log a ládában.

readdeo 2009.01.25 15:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.18
Szép a villa, és a környezet, mi voltunk az elsők akik belogoltak :D
köszi a rejtést.

Asztalosokk 2009.01.22 14:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.66
Kaposvárnak ezen a részén nem jártunk még. Szép séta volt.

mjdgm 2009.01.17 14:24 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.84
Régebben letöltött (még virtuális) koordinátával érkeztünk a közben átalakult ládához. Legközelebb -nyitvatartási időben!- megkeressük Erzsi nénit is! :-)
Ezzel a találattal mi lettünk a hagyományossá alakult láda első virtuális megtalálói, mivel csak az alternatív jelszóhoz fértünk hozzá.

napvirág 2008.12.31 11:15 - Megtaláltam
2008 utolsó rejtésénél sajnos nem jártunk sikerrel, mert bár a zselici látnivalók összeállításánál nagyon is figyelembe vettem, hogy semmiképp se hétfőn jöjjünk el ide, mégis zárva volt a villa és semmilyen tájékoztatót nem tettek ki a fenttartók a kapura, hogy miért nem vették le a lakatot a mai nap folyamán. Nagyon csalódottan távoztunk mert messziről jöttünk és ki tudja mikor járunk újra erre. Marad továbbra is az album nézegetés.

[Jóváhagyta: BaLee, 2009.01.01 20:54]

Hogyishivják kuzin 2008.12.31 11:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.58
Napvirággal ...

[Jóváhagyta: BaLee, 2009.01.01 20:54]

vaslemez 2008.12.13 13:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 2.5 átlag: 3.17 súly: 3.78
A villa fantasztikus, igazi békebeli hangulatot áraszt. Az élményen némileg rontott a két gyászhuszár, akik gondnokként funkcionálnak és végig a nyomunkban lihegtek. Lehet, nem volt kifogástalan az öltözékünk, de sajna egész nap zuhogott, így sáros bakancsban, elázva érkeztünk.
Viszont a műterem hibátlan és a 80 éve (!) itt lakó néni csodás történeteket mesélt a családról.

Pilis50 2008.11.27 16:00 - Megtaláltam
Nem jutottam be ...! Mikor megyek arra??

[Jóváhagyta: BaLee, 2009.01.24 12:34]

Köszönöm.

tihanyil 2008.11.01 09:39 - Megtaláltam
Útban Budapest felé nyitás előtt érkeztem, de egy kedves idős hölgy meglátott és a nyitás előtt beinvitált. Bevallottam, hogy csak a jelszó miatt jöttem, ezért miután megvoltak a részletek, elköszöntem. A hely nagyon szép egy olyan városi ember számára, mint én, még ha felújításra szorul is.
Jelszó másodikra lett meg, majdnem túlbonyolítottam.

taska1981 2008.10.24 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 2.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.42
? [wapon beküldött szöveg]
Hááát. Lehet, azért, mert jártam már külföldön is ládázni, vagy egyéb oka van, de nagyon nme szeretem a virtuális ládákat. Ez a véleményem itt sem változott. Simán elfért volna egy mikroláda logfüzettel, akár a kerítés mellett. Na mindegy, ez is megvan, párommal voltunk itt, azért a park tetszett, szép rendezett.

GCsoka 2008.10.24 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.29
Tetszett a villa emberközelsége, az, hogy úgy érezhettük, még mindig lakják.
A műteremben az idős hölgy nagyszerű vezetést tartott saját élményekkel fűszerezve.

LCSOKA 2008.10.24 14:18 - Megtaláltam
log kesobb [wapon beküldött szöveg]

Vándor Csillag 2008.10.23 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 3.17
meglett

vipi 2008.10.23 09:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.38
Megtaláltuk

sagabi 2008.10.22 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 1.5 átlag: 3.17 súly: 3.27
Megtaláltam

Csizmások 2008.09.30 11:00 - Megtaláltam
Kaposvári munka közbeni ládázás.

aDoc 2008.09.25 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.52
A jelszó miatt egy héttel megkésvén írva a log-ot, köszönet a BaLee csapatnak amiért rávilágítottak a jelszó helyes értelmezésére!

A villában körbetekintve, az földszinti bal oldali szoba bejárattal szembeni képe, illetve a felső szint fogott meg. Az utobbi helyen az arcképes szoba dobott fel igazán. A műtermet (kifelé, a gesztenyesor előtt balra el) is lehetett látogatni, berendezve, fotókkal "kitapétázva". A falak és a mennyezet színei még nem lettek visszaállítva, de remélem majd egyszer ennek is eljön az ideje.

 
rolandar 2008.08.28 13:54 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.32
:o) [wapon beküldött szöveg]

 
nagyi11 2008.08.27 14:36 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.54
Megtaláltam!

TBende 2008.08.27 14:03 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.97
megvan

szelep 2008.08.24 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.92
Itt jártunk a nagy családdal.

bigmick 2008.08.21 12:38 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.79
Ha már erre jártunk, terven felül ezt is begyűjtöttük.
Bigmick, Iza

Ajtony 2008.08.13 12:37 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.35
Már régebben megvolt, de elírtam valamit a jelszóban.

A cél 
BaLee 2008.07.29 17:58 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.93
Nagyon kellemes, nyugodt hely a park. Kicsit nézelődtünk, összeszedtük a jelszórészleteket, majd bementünk a villába. A kiállítás nagyon tetszett, a néni pedig különösen aranyos volt a műteremnél, folyamatosan mesélt mindenről, a villában is szivesebben hallgattuk volna Őt a magnó helyett :-).

 
new will 2008.07.27 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 3 web: 3 átlag: 2.83 súly: 3.01
Köszi

Kadorca 2008.07.27 00:00 - Megtaláltam
nagyon régen még New will néven.

[Jóváhagyta: BaLee, 2013.08.12 11:26]

EnZo 2008.07.17 15:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 2.62
KaposKessing 10.láda
Még beugrottunk ide is. A jelszórészletek végülis kitalálhatóak, de nem valami jók. Majdnem netkess.
A villa és a park szép, be nem mentünk, de így is megcsodáltuk.
EnZo (feat.NZs)

Rippl-Római :)Ortopéd egy fa...
Gooooomba 
NZs 2008.07.17 15:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.63
Zselici kessingtúra 16/10.
A negyedik nap utolsó megtalálása volt ez. A kapu előtt, az utcácskában parkoltunk, a közeli építkezésen dolgozók a fehér autóból kikászálódó, két fényképezőgéppel is felszerelt idegenek láttán azt hitték, hogy munkaügyi ellenőrök érkeztek... :-D
Idilli helyen van a házikó, szép kert, csend és nyugalom mindenütt. A kiállításra most nem volt hangulatunk, ezért csak körülnéztünk kívül, fotóztunk párat, megkerestük a jelszó részleteit és elsétáltunk.
Könnyű, gyors találat után visszatértünk a szállodába, mára ez a 4 elég volt. Ekkor ugyan még nem tudtuk, de másnap egy esőnap következett, így a kessingtúra hatodik napján a "Felszámolt vasútvonal"-lal, GCKVMV-vel folytattuk.

fasor a bejárattóltaplók
a lombok mögé bújt házikókőalak
RobOrs 2008.07.17 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.72
Nagyszerű hely, a legaranyosabb a műteremnél lakó nénike volt.

PeterTomi 2008.07.12 17:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 2.93
Tavaly húsvét HÉTFŐI sikertelenség után, visszatértünk, már egy fővel többen. Szvsz ilyen leírás mellett könnyű dolguk lesz a netkessereknek :( !

SuperGeo 2008.06.29 15:53 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.34
Nyaralásból hazafelé, hullafáradtan.
Köszi a "rejtést"!

Zergi 2008.06.27 17:03 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.93
Fogtam!
Idén Kaposváron volt a Vasutas Természetjárók Találkozója. Innen csillagtúráztunk a ládákhoz. A kocsi tetején a kerékpár, ha kellett levettem és azzal folytattam az utat. ha már azzal sem mehettem tovább, akkor uzsgyi gyalog a közel 30 valahányfokban.
Az egyik legjobban tetsző Kaposvár környéki láda ez (bocsi a pontozás ellentmondásáért)! Ebben nagy szerepe van a villának, a parknak, a festményeknek, a gondos múzeum őröknek. És persze magának Rippl-Rónai Józsefnek és családjának.

raci 2008.06.01 12:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.54
Szép környezetben élt a festő, aranyos a villa. Köszi a rejtést.

CATS 2008.05.30 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.39
Ha ilyen csodálatos környezetben élhetnék, én is ihletet kapnék! :-)

 
isoprof 2008.05.24 16:38 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

kamzik 2008.05.10 15:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.42
Megvan.

szpemes 2008.05.10 10:26 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.04
Kaposvári létemre még sosem voltam itt. Nagyon szép a park. Köszi.

trapper 2008.05.10 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 1 rejtés: 1 web: 1 átlag: 1.00 súly: 1.00
OK

GyZsTeam 2008.05.02 12:27 - Megtaláltam
Érdekes volt ez a kiállítás is. Sajnos későn tudtuk meg, hogy a városi múzeumban sokkal több kép van kiállítva.

paro.ka 2008.05.02 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.03
KÖSZÖNJÜK A REJTÉST
Kertészeim a vadgesztenyefa gyertyáira szavaztak! :-))

SzoborKapufa
SzentháromságRippl- Rónaiék
CsapatunkFüstölt kolbász illata!
porgesz 2008.05.01 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.36
Szép környezet, bájos villa, sajnos időhiány miatt nem tudtunk bemenni.

 
rkertesz 2008.04.27 00:00 - Megtaláltam
Kisfiaimmal együtt kerestük fel e helyet. A park hangulatos, gyíkot, pockot is láttunk a földet borító borostyán között. A domborművön ábrázolt jelszórészlet nem feltétlenül egyértelmű. Köszönjük a rejtést!

erbeo 2008.04.19 11:25 - Megtaláltam
Közös találat ier-rel. Szép hely, de alig tudtunk bejutni a kapun, mert egy pöfékelő turistabusz éppen elállta azt.

ier 2008.04.19 11:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.83
Szép villa. Pont elállt az eső mire odaértünk.

Omlás 2008.04.19 11:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.31
.

LiLa Ti-Sza 2008.04.13 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 1.48
Mire felértünk gyalagosan a hegyre kisütött a nap, ebben a szép időben különösen jól mutatott a kert és a villa. A műtermet egy nagyon kedves néni mutatta meg, a villában azonban két férfi követte szorosan minden lépésünket (azaz: a teremőrök egy méteres távolságban néztek minket szobáról szobára). Ezt leszámítva nagyon klassz volt minden!

Tubee 2008.04.12 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.70
Megtaláltuk. Az utolsó része a kódnak lehetne egyértelműbb. Nagyon szép helyen lakott festőművészünk, érdemes megnézni. Nyugalom tengere. Köszi a rejtést.

belulo 2008.04.12 10:30 - Megtaláltam
Kvárra beugrottam bevásárolni, kihagyhatatlan volt. Még a szakadó eső előtt.

Menőmanók 2008.03.22 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.73
A tavaszi szünetben télies körülmények között.
A néni a műteremben, a velünk élő történelem.

Innen kevés kép van... 
KJ & GM 2008.03.18 11:30 - Megtaláltam
Köszönjük a lehetőséget!

eszti&jan 2008.03.15 14:48 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.40
Szép a villa is, a park is, a kiállításról nem is beszélve. Köszönjük, élmény volt

Nargoth 2008.02.24 15:20 - Megtaláltam
Még a felújítás előtt voltam itt, nagyon szépen megcsináltak. Külön élmény volt a 90 éves nénike a műteremnél, aki mint kiderült, feleségem nagyapját is jól ismerte :)

reprocesszor 2008.02.17 15:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 1.78
Fenemód hideg van :-)!

öfi és nufi 2008.02.10 17:01 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 1.90
Megvan

@ndrew 2008.01.31 10:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 2.45
Közös ládázásunk első pontja, Tototo nagy pillanata.

A villa 
Tototo 2008.01.31 10:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 4.5 átlag: 3.50 súly: 3.84
Hagyományoknak megfelelően...
első találat - 1. számú láda
100. találat - 100. láda
.
.
.
600 - 600
700 - 700
Klári István

 
kbk 2008.01.31 10:40 - Megtaláltam
Tototo-val a 700. ládánál.

szilard.pal 2008.01.27 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 1.00
M+Ny 2. geoládája :)

Pifu 2008.01.26 14:15 - Megtaláltam
Nyugodt délután, kellemes napsütés.

 
Zsozsoboy 2008.01.23 22:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 2 web: 4.5 átlag: 3.67 súly: 3.10
A festmények ismerősek voltak. Kár, hogy a legjobbak nem itt vannak.

Fazék 2008.01.13 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 4.07
Jelszó elsőre :).
A múzeumban már jártam pár éve egy pincelátogatás "másnapján", így most csak a kertben sétáltam.

szkte 2008.01.05 09:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.78
Egyesületünk ezévi első túráján útbaesett.

Hev 2008.01.05 09:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.96
Téli DDP túránkon jártunk erre.

fkmaster 2007.11.02 14:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.33 súly: 3.75
Szép volt a múzeum, bár a jelszóképzéssel meggyűlt a bajunk.

zakipapa 2007.11.02 13:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 1.70
Igazából másfél hete a család bringával járt már itt, de akkor nem voltunk elég felkészültek. Ezért fél órányi keresés után "feladtuk" és kezdtünk gyanakodni, hogy ez egy virtuális láda. Éppen haza indultunk, amikor a "vasparipám nyergébe" szálva szomorúan tapasztaltam, hogy defektes lett a hátsó kerekem. Így közel 3,5km kocogás a bringám mellett feledtette a hűvös időjárás okozta kellemetlenségeket, és így a csapat is együtt haladt. Haza érve megnéztem a weben és persze, hogy bejött a sejtésünk, de sebaj egyel több ok, hogy visszanézzünk ide.
Ennyi bevezető és 10 napi esős idő után ma végre megismételtük a "láda vadászatot". Nagyon szép volt az idő és így az ősz színeibe borult gesztenye sor is magával ragadja az embert.
Javaslom mindenkinek, hogy a villa előtt haladó úton menjen tovább, és így hadja maga mögött a helyet, igazán szép látvány erre leereszkedni a városba.
Köszi a rejtést! (Ja és majd elfelejtettem, ez volt életem első virtuális ládája)

alibenkuka 2007.10.22 18:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.40
Sajnos, lekéstük a nyitvatartási időt, figyelmetlenek voltunk, nem olvastuk el alaposan a leírást. 18:00-kor logoltunk a [url=http://geocaching.hu/caches.geo?id=1686]GCAPOS[/url] -nél. Amire átértünk csak a csukott kaput találtuk, ÓRIÁSI lakattal lezárva. Láttuk a fákat, ami a jelszó harmadik részlete, de többet sajnos nem (meg persze B.I.-né postaládáját). :-D

Meg szeretném ragadni az alkalmat és egy kis kiegészítést fűznék a leíráshoz. A nyitvatartási idő, amit a kapun kifüggesztve találtunk:
Április 01 - Október 31 ---> 10:00 - 18:00
November 01 - Március 31 ---> 10:00 - 16:00
Nemsokára rövidül a látogatási idő, vegyétek figyelembe!

[Jóváhagyta: hev, 2007.10.24 21:03]

yoggi 2007.10.15 15:10 - Megtaláltam
ok

tschilla 2007.10.15 14:00 - Megtaláltam
yoggival egy kis őszölés

Puszkany 2007.10.11 15:17 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 2.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.73
A villa kertésze kézséges volt, rögtönzött történelmi előadást tarotott a a hellyel kapcsolatban. Részemről a két fa a sorban lévő két fa, ami nem két fa, de van olyan fa is amiből csak kettő (fa) van.

banyóka 2007.10.05 12:54 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.91
Négyen négyféleképpen tippeltünk, hogy mi látható a dombrművön és természetesen negyedszerre lett meg a jelszó.

 
kiskapitány 2007.09.30 12:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.11
l...

autogaz 2007.09.30 12:11 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 3.30
Hétvégi kirándulásunk vasárnapi második állomása. Az idő ragyogó, a villa szép..., meg a ló is! :-)))))

bgecco 2007.09.29 11:34 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.33 súly: 1.70
szep kert. megvan!

kenau 2007.09.23 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.43
A dombormun levo allatra mi mast tippeltunk, de 4.-re azert csak osszejott. Amugy folosleges ez a jelszo-bonyolitas.

pellle 2007.09.20 15:04 - Megtaláltam
-

"J&J" 2007.09.05 12:24 - Megtaláltam
Amint Pistikata elözö logjában irta, a fáknak nincs nevük, és mi nem voltunk szerencsések, igy nem jo jelszorészlettel probálkoztunk. Hev segitségét kérve végül sikerült. Köszönjük.

pistika 2007.08.26 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.21
Hat, ez a jelszo eleg erdekes. Igaz, elsore bejott, de csak tippeltem.
A valami meg kitalalhato is volt, a tabla elso szava OK, de hogy a faknak miota van nevuk, nem tudom. Ket, egymastol relativ tavoli, de a fasor faitol eltero fa FAJTAJA a 3. resz (neve lenne, ha ki lenne irva egy tablara, hogy az egyiket Jucusnak, a masikat Jozsikamnak becezgette esetleg a festo...)
A kiallitast nem neztuk most meg, mert epp indultunk haza, de jarunk meg itt, mivel mint kiderult, Kata batyja alig 120m-re epitkezett a bejarattol :-)

bluemonday 2007.08.25 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.09
Zoltownnal. Igyekeztünk, hogy még meg tudjuk nézni a múzeumot.
GPS-eket elrejtettük, az épület előtt ült az egész kollektíva, szépen végiggyönyörködtük az épületet, majd megnéztük a festményeket.
Egyszer Rippl-Rónaiból kellet felkészülnöm egy rajzórán, úgyhogy nagy élmény volt találkozni a műveivel. (néhányra még emlékeztem)
A biztonsági őr idegenvezetést is tartott a kukoricás képekről...:)
A múzeum után még gyorsan szétnéztünk a műteremben is.

zoltown 2007.08.25 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.08
Szerencsére nyitva is volt a villa és a műterem is! Szépek a képek, de a berendezésre és érdemes érdemes figyelni, mert mint azt a biztonsági őrtől megtudtuk "ez teljesen eredeti cucc".

Csaszi 2007.08.25 11:15 - Egyéb
Mível a láda új gazdát kapott, ezért az örökbefogadó figyelmébe ajánlanám, hogy a domborműn lévő testes xxx neve nem egyezik a jelszóban lévővel.

álomfogók 2007.08.11 14:30 - Megtaláltam
Részletek később.

Csaba & családja 2007.08.04 12:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 4.5 átlag: 3.50 súly: 3.59
A jelszó annyira túlbonyolítottnak tűnik, hogy idegrendszeremet kímélendő arra gondoltam meg se próbálom elfogadtatni. Ehhez képest elsőre sikerült. Ennek ellenére továbbra is utálom a többesélyes jelszókat. Ha az ember a ráfordított pénzt és időt nem sajnálja, akkor bosszantó, ha hazaérve kiderül, hogy rossz a jelszó.

Fgg 2007.07.30 11:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.34
Élménybeszámoló Biankánál.

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2007.08.13 15:19]

Bianka 2007.07.30 11:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.34
A villakert kívülről is nagyon szép, de sajos nem jutottunk be. Úgy hozta a sors, hogy pont hétfőn voltunk Kaposváron, és hétfőn szünnap itt van. :(
Készítettünk néhány fotót Fgg-vel.

Kérjük a rejőt, hogy megtalálásunkat igazolja a fotók alapján.

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2007.08.13 15:19]

Csámborgó Csikók 2007.07.07 11:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 4.00 súly: 3.20
OK!!!

Attibati 2007.06.29 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.95
Kaposvár környéki kerekezés 102 km
Alaposan körbeépült a villa parkja modern családi házakkal. A belépő ár-érték arányát nem tartottam megfelelőnek, ezért csak a jelszórészletek begyüjtésére hagyatkoztam a teremfelügyelők árgus pillantásaitól kisérve.
A jelszó tényleg nincs túlbonyolítva nem kell semmi trükkre gondolni a megfejtéshez.

peterpan 2007.06.16 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.76
Ez a jelszó nagyon furcsa. Köszönöm James segítségét.

Barangoló alias elel 2007.05.31 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.31
Bár elsőre sikerült a logolás, nem szeretem az efféle jelszóképzést, hiszen sok fajtája létezik azoknak a bigyóknak, ezeknek sok szinonimája, és ezek nagyszámú variációja lehetne a jelszó. Szerencsére nincs okoskodás benne és bejött a legegyszerűbb megoldás. Sajnos annyi időm nem volt, hogy érdemes legyen bemenni, csupán a parkban bóklásztam, de visszajövök.
Köszönöm a rejtést!

osz 2007.05.30 10:24 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.50 súly: 3.01
ok

james 2007.05.27 10:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 3.82
A jelszó harmadik része elsőkörben nem volt egyértelmű, végül is az alternatíváink közül az első bejött.

Judit és James

Gabeszosz 2007.05.12 11:29 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.33 súly: 3.13
GCKVAR, GCNAER-1 >>

Huhh! Nem tagadom, volt adrenalin! Mármint nem ott, hanem itthon. Negyedikre sikerült a jelszó. Ritkán van ekkora gondom jelszóval. Kissé szerintem pontatlan a képzése, itt nevezetesen a 3. részre gondolok. Netkess ellen talán hatásos, de ennél még a "számold meg a kerítésléceket", vagy a "hány kis csavar van a kapuban" című mutatványok is jobbak. Még jó, hogy nem WAP-ról próbáltam, akkor tutibb lett volna a frász. Na de mindegy, minden jó ha vége jó...

A hely egyébként rendben van, a villa tényleg takaros. Be viszont már nem mentem: Épp egy tizenakárhányfős iskolás csoport lébecolt bent, már ők is rakáson, nem akartam hát tovább vidítani kicsiny lelküket - és amúgy is, tán be se fértem volna. És ötszáz forint, és fotózni se lehet. Ez sok(k):)

Így inkább a nyomtatott leírást olvasgattam el a parkban kószálva, ami meg kell hagyni jól sikerült, érdeklődve rágtam át. Mára azonban elég ennyi kultúra, már vagy két órája jövök, és még mindig nem láttam egy deka erdőt se. Szóval tovább:

>> GCNAER-2, GCNAER-3

Fehérkapu, hosszúút, mint a rencsekenNem ám kertitörpe
A villa 
Noddy 2007.05.12 10:37 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 1.70
Kicsit talán többet vártunk és fura volt, hogy egyszerre két "őr" is figyelte minden léptünket. Nem nagyon lehetett nyugodtan nézelődni...

ancsy&plazy 2007.05.07 08:39 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 1.60
Kis segítséggel a fákat illetően és egy hetes büntetéssel jelszótévesztés miatt de megtaláltuk.

Furcsa, hogy mennyivel "másabb" élnény így megnézni a kiálítást mint, iskolásként, amikor végik kellett járni az összes "közelező helyet"

Ancsy&Plazy

Bütyök+Zulu 2007.04.01 17:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2.5 web: 4 átlag: 3.50 súly: 2.52
04. 01-én 12/16 találat + 3 km futás Kaposváron. Megtaláltuk.

 
SylverRat + Bogee 2007.04.01 17:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.52
T-Com Vivicittá Kaposvár és Zselici ládázás Bütyökkel, 12/16. találat.
Nem nagy durranás.

Majtika 2007.02.06 13:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 1.48
A parkban tevékenykedő bácsika nagyon aranyos volt, jól elbeszélgettünk vele. Szépen rendezett környezet, mindenkinek ajánlom bármilyen évszakban és időben.

Varga Gábor 2007.01.26 12:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.74
Nyitvatartási időben érkeztem ehez a szép villához. A gondnok segítségét kínálta, holott én nem kértem. Nem baj, így legalább nem kellett fizetnem.

Kerticsorbi 2007.01.17 16:11 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.40
Sajnos november 1. és március 31. között csak 16:00 óráig van nyitva, így sikerült lecsúsznom 11 percel a bejutást. A jelszó első két részletéhez így nem jutottam hozzá. Remélem azért a fényképek dokumentálják, hogy ott voltam és ez így is elfogadható lesz.

[Jóváhagyta: djpt, 2007.03.10 08:25]

 
Seres Péter 2007.01.16 14:57 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.56
360. ládám egy nagyszerű kiállításhoz vezetett, melyet papucsban kellett megnézni 500 Ft-ért, de bőven megérte! Csak külső fényképeket tudok feltenni, mert bent tilos volt fényképezni, még a telefonomat is kikapcsoltatták; végig hárman figyeltek. Magnóról ment az ismertető, s nagyon érdekes dolgokat tudtam meg. Pl. hogy nem volt gyermeke, csak 3 örökbefogadott, s a düledező házat az akkori megyei tanács azért újította fel, mert az egyik örökös átadta a fél telket a festményekkel. sp

bejáratgyalogút
táblaház
szobor1szobor2
szobor3szobor4
szobor5kert
sir 2006.12.02 15:43 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 2 átlag: 3.33 súly: 1.70
Na ez aztán nagy cummantás volt, főleg, hogy emlékezetből próbáltuk kereseni a jelszó darabokat. Ja és még a muzeumba is bementünk 800-ért tutyiba.

nootropil 2006.11.16 15:50 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 2 web: 4.5 átlag: 2.83 súly: 1.48
Ügyes! Nagyon jó helyszín! érdekes volt összerakni a password darabkáit :)

loc 
andr@s 2006.11.15 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 4.00 súly: 1.60
Eddig azt hittem, viszonylag könnyen be tudom gyűjteni az 5. ládikámat, de most, hogy olvasom a többi megtaláló véleményét, kissé elbizonytalanodtam. Akár jó lesz a jelszó akár nem, megérte kimenni. Valóban szép hely!

 
Zerind HUN 2006.11.06 08:58 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 1.70
Tegnap mentem el ide, de sajnos a jelszóval valami gond volt... de igazából én voltam a béna, mert kiderült, hogy rossz táblát néztem :)) Az elrejtőnek köszönöm a segítséget, örök hála :)

padler 2006.10.22 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.75
A múzeumban már régebben jártam, így amíg efemm a kiállítást nézte meg, én a jelszót állítottam össze, a jelek szerint sikerrel:) Nagyon szép volt az őszi színekben pompázó kis park a villával.

padler+efemm

Topolya 2006.10.07 16:44 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.33 súly: 3.54
Nyugis hely.

Jutka 2006.10.07 16:44 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

baranyaifiú 2006.10.03 09:37 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.04
Köszönöm a rejtő segítségét!

Öregcsabi 2006.09.08 14:24 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.96
Szép és érdekes!

y42 2006.08.15 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.72
A jelszóval alaposan meggyült a gondom. kaptam is egy hét eltiltást:-))
A hely viszont nagyszerű!

Bubuk 2006.08.11 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.73
Nagyon szép a park és a villa, mivel egyedül voltunk, kb. 1,5 órás idegenvezetésben volt részünk, nagyon élveztük.

Anikó és Tamás

Ferencz család 2006.08.10 20:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.13
Élvezettel olvastuk odafelé a részletes leírást, de persze innen is lekéstünk, már zárva volt, így nem jutottunk be a parkba.
Nem tudom elvetődünk-e még erre az Őrségből, talán egyszer... Elfogadható ez találatnak?

[Jóváhagyta: djpt, 2006.11.30 08:05]

TLBalazs 2006.08.07 17:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.91
BarEZ-al roszzul olvastuk a leirást ezért csak a rejtők segitségével van meg.

BarEZ 2006.08.07 17:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.02
Figyelmetlenül olvastuk el a leírást, ezért szükségünk volt a rejtő segítségére a 'megtaláláshoz'. Köszönjük!

perger 2006.08.02 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 1 web: 4.5 átlag: 3.50 súly: 3.32
Hiába az új jelszóbejelentő szabály, csak hatodikra lett meg, az pedig csak egy hét bünti után, ugyebár...

A jelszó első része könnyűnek tűnik, egy kiemelkedő apró részlet miatt egyértelmű, hogy mi is ez a súlyos valami (hiba1: latinul és magyarul is szoktuk használni a nevét). Sajnos ez az apró, ám igen fontos részlet elkerülte a rejtő figyelmét. Az utolsó pillanatban jött a múzeum éber embere, és elárulta, hogy a domborművön nem az látható, amire a rejtő gondolt, és nem is az, amire mi tippeltünk, hanem egy teljesen más valami. Ugyanis a domborművön nem felnőttek, hanem gyerekek szerpelnek (akik egyébként a művész örökösei), hozzájuk képest súlyos az a valami.

A jelszó harmadik része csak kifele egyértelmű, befele más fák ragadják meg a figyelmet (hiba2)... Itt a köznapi neve kell a fáknak (hiba3), nem a pontos fajtája (példa: nem [jonatán], hanem csak [alma]).

Mindenkitől elnézést, hogy így segítek az utánunk jövőknek, de mi igen rosszul éreztük magunkat, mikor kiderült, hogy a pontatlan leírás miatt nem sikerült a megfelelő jelszót összeállítani. A három hibalehetőség miatt a variációk száma jóval nagyobb mint öt.

Csabataxi 2006.07.22 14:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.67 súly: 2.92
[wapon beküldött szöveg]

katika 2006.07.13 15:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.72
Ok [wapon beküldött szöveg]
A jelszót nagyon hamar megtudtuk, mert a padon ülő múzeum őrök azonnal elárulták. Mondták elég sokan járnak erre kütyükkel, azoknak mindig segítenek. Azért a keresés örömét meghagyhatták volna.
Fifit megitatták friss vízzel.
A kapuban ellenőriztük a jelszót és tényleg jó volt!

 
Sas 2006.07.11 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.85
A kiállítás is tetszett... Nem kértünk segítséget, de kaptunk.... :) Köszi a rejtést!

dudikoph 2006.07.08 13:18 - Megtaláltam
Utolagos log-rendberakas project 2008.01.29 :)

Kozgyultunk Patca-n, es tul sok dolgunk nem volt, igy korbekesseltuk a kornyeket, ez a lada is sorra kerult :)

A villa jol nez ki, a bejarattol indulo setany mellett tobb olyan faodut is talaltunk, amibe egy mikrolada elferne, talan lehetne egy probat tenni vele. Koszi a rejtest!

Tyborg 2006.07.08 13:16 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.50 súly: 2.81
[wapon beküldött szöveg]

Vadi 2006.07.02 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2.5 web: 3 átlag: 3.17 súly: 2.80
Szép park, örültem, hogy itt jártam. Köszönöm a telefonos segítséget a jelszó megfejtéséhez.

Zsu. 2006.05.28 11:55 - Megtaláltam
Mikulással.

Mikulás 2006.05.28 11:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.05
Sikerült bejutnunk Zsuval. A két jeszórész teljesen egyértelmű, de a kapunál lévőt biztos elhibáztuk volna, ha a múzeum őre nem azzal kezdte volna, hogy elhadarja a jelszó részeit, amikor megpillant minket a GPS-szel :) Jópofa volt. Szép hely, jó ide a virtuális láda.

Zsu + Mikulás

Mr Zerge 2006.05.28 08:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.83
Rövid séta.
Üdv Mr Zerge.

jspanyik 2006.05.28 08:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.84
Kaposvár és környéki közös ládakeresgélés Mr. Zergével és Bigyóval 7/2.

Egy kicsit ide is korán érkeztünk, de kaptunk egy rendkívüli lehetőséget és örömmel éltünk vele (nagyon KÖSZÖNJÜK!).

Kellemes séta a frissen kaszált fű illatával telített, hangulatos parkban.

Köszönjük a rejtést!

Gigi és János

fodor8peter 2006.05.21 16:18 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.60
Hát nem nagyon egyértelmű a jelszó.

josy 2006.05.19 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.50 súly: 2.11
Köszi! A kiállítás is élvezetes!

bolyak 2006.04.27 14:12 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.53
Nekem a tárlatvezető rögtön megmondta az egész jelszót, amikor meglátta hogy a domborműt megnézem, (szerintem a kessereken kívül senki még csak rá sem nézhetett) és utána is nagyon kedves volt, pedig térdig sárosan a 4 Tesó után mentem oda.

 
szipeti 2006.04.18 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.63
Kőrbejártam a házban a tárlatvezetővel (vagy inkább a felügyelővel?), majd az első sikertelen bejentés után segítséget kértem a rejtőtől. A tárlatvezető nagyon lelkesen érdeklődött a játék iránt, de a jelszórészleteket Ő sem ismerte pontosan.

 
Macusa 2006.04.15 10:02 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 3 átlag: 3.67 súly: 3.06
A hely gyönyörű, de a jelszó nem egyértelmű.
A regisztráláshoz köszi a rejtő segítségét!
Macusa1 & Macusa2

 
Wartburgos 2006.03.31 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.72
Megtaláltam
Igazság szerint ez a második nekifutásom a jelszónak. Az elsőt túl lihegtem a fákkal. Köszönet a rejtőnek hogy segített a pontosításban.
Múzeumot megtekintettem csak egy kicsit feszélyezett hogy hárman is vigyáztak rám:)

tudo 2006.03.14 12:58 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.94
Igazi tél végi, a niedersachseni versenyek hangulatát idéző kerékpáros ládázás Kaposvár térségében. Egész nap szakadt a hó, fújt a szél, sötét volt, terepen fagyos/havas, országúton/városban latyakos idő. Változatos kulturális és természeti értékek, történelem, művészet, néprajz, hegymászás, védett vizes területek - egyszóval vérbeli 70 km kerékpáros geocaching.

A források felől áttekerve a városon a villanegyeden igyekeztem szintet tartva érkezni a festő házához. A dombormű + emléktábla + fák kört bejárva nem voltam biztos a dolgomban, ezért bementem a házba a dolgok tisztázása végett. 2-t akár másnak is írhattam volna, jó, hogy segítettek.

Rippl-Rónai festményeit mindig szívesen nézegettem. Most nem akartam a küszöbnél beljebb menni, mert ahogy megálltam kérdezgetni, lassan csorgott belőlem a sáros latyak a szőnyegre :-(.

Folytatva a hókerékpározást, GCSTJB romok volt a következő állomás.

A villa 
befi 2006.02.12 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.56
Időhiány miatt nem mentünk be most a múzeumba, de olyan kedvező benyomást tett ránk ez a város, hogy hamarosan újra eljövünk.
A villa kertje egy kissé elhanyagolt, nem sokból állna az eredetihez közeli állapotot felállítani (balra kaszáló, jobbra gyümölcsös - a gyümölcsfák gondozása nem igényel különleges tudást) - és a kerítésen is van mit javítani. Rendbehozatal, pihenőpadok telepítése után lenyomná a környék minitelken tökig beépített "új villáit".
A jelszóképzés nem igazán tetszett, de hát ez van - ha nincs láda. Miért is nincs? [gps nélkül]
befi

KapuSzobortöredék
Pupu 2006.01.18 10:38 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 4.02
Somogyi csavargás VP-vel, a ma éjjel megjelent Tekergés Vérteskozmán láda első, hajnali megtalálásával együtt 17 találat. Bánatos, borús idő, olvadozó hó és jég, mélyülő sár, többször eső. Simán ment minden, nem vesztegettünk időt, és még autóztunk is 630 kilométert.
Rippl-Rónai kedvelőjeként nagyra értékelem a helyet. Most, sárosan, nem mentünk be, de ezt pótolni akarom. Tetszett a leírás.

VP 2006.01.18 10:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 1 web: 4 átlag: 3.00 súly: 3.91
Most csak a kertben. A múzeumot már régebben láttam.
Somogyi ládázás Pupuval. Hajnali vérteskozmai kitérő után Kaposvár, Barcs és Szigetvár környékén jártunk. Enyhe időben, olvadó hóban, néhol sárban (és rengeteg vakondtúráson), időnként enyhe esőben.

zsakar 2005.11.18 11:11 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.73
.

EVANDU 2005.11.14 14:45 - Megtaláltam KRW környezet: 1 rejtés: 1 web: 3 átlag: 1.67 súly: 1.48
A villa kivulrol szep, belulrol majd legkozelebb megnezzuk.
Most nem erunk ra hisz meg oly sok lada var rank !!!!!!!!!!
A jeloszo beirasakor rajottunk hogy nem mindegy hogy a ket kulonbozo fa melyik nevet irjuk be. Lehet probalkozni !!

Fűkocka 2005.11.05 19:45 - Megtaláltam
Rejtöi segitséggel [wapon beküldött szöveg]

radpeter 2005.11.05 19:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.51
ok

dc3 2005.11.05 19:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.54
Becserkelve!
Somogyi ládázás, Mariann, Fűkocka és radpeter társaságában
Sajnos későn érkeztünk kaposvári sétánk után, így bejutni nem tudtunk.
Köszönjük a rejtő segítségét.

kosárfonó & dc3

akondor 2005.11.05 11:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.05
egész barátságos volt a "személyzet", egy-két érdekes adalékot mondtak a helyről. öszvér a szentem nem unikornis? ki tudja?

GPSDepo 2005.07.21 17:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.46
megtaláltam, megnéztem, a jelszót is felírtam - kár, hogy nem volt egyértelmű (nekem:)

[Jóváhagyta: djpt, 2005.07.25 14:32]

köszönöm, djpt:)

skj 2005.07.21 11:39 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.39
Nagyon szép hely. Bementünk meg is néztük a kiállítást,az is nagyon tetszett. Utána sétáltunk még a kertben mert éppen elállt az eső is. Gyalog indultunk a Kaposszentjakabi ládához.

Az épület és a kertEgy szobor a kertből
Apróságok 
Bärlin 2005.07.17 14:43 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.14
Szép a hely, megnéztük a kiállítást, nagyon tetszett. Köszönjük a rejtőnek, hogy idetette ezt a virtuálist.

rotty 2005.07.09 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 2.99
Jól összeállított kiállítás, a személyes tárgyak "életre kelnek" a családi festmények között. Érdemes volt eljönni!

bortel 2005.07.03 14:45 - Megtaláltam
OK [wapon beküldött szöveg]

Csaszi 2005.06.19 12:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.04
Szép helyen lévő kicsi villának nevezett kétszintes házikó.
A földszinti szobában mi is meghallgattuk a magnóról szóló szöveget. Érdemes volt, sőt..... .
A hallottak és látottak alapján megkerestük Kaposváron a róla elnevezett kutat, valamint a Keleti temetőben lévő sírját is
(N:46. 44,436 E:018. 00,234).

Köszönjük a rejtő invitálását erre a helyre.

Csaszi és Évi

BejáratA villa.
Szobor a kertben.Szobor a kertben (2).
Madáretető.Mellszobor a villa előszobájában.
Csendélet: virág a kertben.csendélet: szamóca a fa alatt.
Rippl szobor és szökőkút Kaposvár szívében.Rippl sír. (Kaposvár, Keleti temető)
ackcsaba 2005.05.28 11:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.43
megtaláltam

attila12 2005.05.28 11:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.48
Megvan. Szép a ház, és a műterem. Utóbbiban a mester zongorájának hangja a némafilm-mozik hangulatát idézi :-)

Műterem 1Műterem 2
Patikus 2005.02.11 16:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 1.00
Téli köntösben is gyönyörü park, a muzeum épülete is méltó a nagy festőhöz. Szép környezetben szép múzeum.

Bejárat
jalso 2005.01.21 13:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.77
Csak kívülről szemléltem meg. Legközelebb be is megyek.

Szobor a kertben
T. Nagy 2005.01.08 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.91
A múzeum dolgozóinak szivélyes fogadása igazán jól esett. A kiállított alkotásokhoz és tárgyakhoz fűzött magyarázatuk jól kiegészítette a még Budapesten a Várban szerzett ismereteinket. (A kaposvári képek szinte mindegyike szerepelt a Bp-i tárlaton.) Jó volt hallani a Rippl-Rónai relikviák megmentésének történetét is.
Mindenkinek javasoljuk, hogy akármilyen indíttatású kaposvári jelenléte idejéből szánjon legalább egy órácskát a múzeum megtekintésére!

[Jóváhagyta: djpt, 2005.01.10 08:09]

Bisiek 2005.01.02 12:13 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.88
Szep! [wapon beküldött szöveg]
Zárva volt a kapu, rövid töprengés után bemásztunk 4-en, mivel Anna és Balázs is jött velünk. Épp a domborművet nézegettük, mikor jön ám a néni, aki 30 évig volt a gondnok, de már nem az, csak ott lakik a régi műteremházban. Először haragudott ránk a bemászásért, de kimagyaráztuk, aztán meglátta kisbisit és egyből ellágyult. Gyorsan el is mondott egy csomó minden érdekességet, és sajnálta, hogy nincs nála a kulcs. Mi is. Nagyon szép hely, ne hagyjátok ki ha arrafelé jártok.

Anna a villát cserkésziEz volt a konyha
Olvassuk a táblátJárda
madaraknakÁllítólag 400 éves
KiVi 2004.12.19 11:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.32
Aranyos kunyhó! :-)

toli_001 2004.12.19 11:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.58
Szé pa környezet, bár nem egy nagy kanál izé villa de nagyon mutatós!!!

zsorzs 2004.11.13 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.89
Esőkesing. A GCTESO ládától érkeztünk. Ide vissza kell még térnünk:-)
Köszönet a rejtőnek a segítségért!

12
34
keva 2004.11.13 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.15
Pont nov.13-án volt technikai okok miatt zárva.keva

[Jóváhagyta: djpt, 2004.12.05 18:41]

tommeli 2004.08.01 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.69
Nagyon szeretem a krétarajzait. Még főiskolás koromban jártam itt. A jelszó utolsó felénél djpt segítségét kértem, mert egy kicsit elnéztem a fákat:) Köszike:)
tommeli+Tibi+Roland+Bogár

BejáratnálVadgesztenyék alatt
A villaÉrdekes fa
Kidugta a nyelvét a fa 
lepke 2004.06.30 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2.5 web: 5 átlag: 3.83 súly: 2.70
Ez az egy sikerem volt ma Kaposváron, pedig többre számítottam. Sajnos a Négy tesónál a műholdak rejtőzködtek, a többi meg a közlekedés miatt hiúsult meg. Na, majd legközelebb...
Voltam már itt régen, mivel ide jártam főiskolára, és akkor megnéztem. Úgy emlékeztem, hogy a környéken nem voltak házak, most meg jól (?) beépítették.

kl 2004.06.25 12:23 - Megtaláltam
Na végre nyitva [wapon beküldött szöveg]

waneqr 2004.05.31 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.94
Hétfő lévén a Rippl-Rónai villába nem jutottunk be. Teremőr helyett lakat fogadott bennünket :-( Bizony el kellett volna olvasni a leírást...

[Jóváhagyta: djpt, 2004.06.03 08:22]

kupec 2004.05.19 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.27
A park kellemesen nyugalmas, a villa közepes, a képek nagyon nem fogtak meg, főleg úgy nem, hogy a teremőr mindig mögöttem állt.

sobela 2004.05.17 17:21 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 1.00
Volt egy kis gondom a fákkal, no nem növénytani probléma, csak rossz fára néztem :) , de djpt segített.

dragunov 2004.05.16 13:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.34
Úgy autóztunk ide, mintha tudtam volna az utat. Meg is lepődtem.
Az épület padlózata nagyon nyekereg, főleg fent. Kicsit kínos volt járkálni a suttogós múzeumi csendben még mamuszban is.
Sajnos bent nem szabad fényképezni, de kívülről is szép az épület, a park is tetszett.

dragunov

 
BiharyG 2004.05.05 10:47 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.69
Teljesen hivatalos célból jártunk Kaposváron, de meglepően korán végeztünk. Jöhetnek a környékbeli ládák.... :)
A villa és a park szép, a festmények közül a tájképek ragadtak meg, a kertben pedig a fekete mókus :)

BiharyG + Zsuzsi

 
laszloistvan 2004.04.09 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.23
Ezúttal zárás előtt sikerült betérni pontgyűjtésre; a villában többször voltam, meg leszek is, de ezúttal kihagytam, mert Desedát vettem célba.
A webanyag igényesen összeállított, de szerintem kicsit sok; kevesebb több lenne. Nem biztos, hogy attól jó az anyag, ha komplett disszertációkat vágunk be a ládánkhoz Google-CTRL-C-CTRL-V módszerrel.

szilu 2004.04.09 11:35 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.00 súly: 2.43
Történelmi jelentőségű célpont! :)

laszloistvan 2004.03.12 17:00 - Nem találtam meg
Itt is voltam többször, úgyhogy csupán pontszerzésre tettem egy bátortalan időn túli próbálkozást. A kapu zárva, és bár alacsony, nem sértünk szabályokat egy később is begyűjthető pontért. Amúgy szinte szeretek is otthagyni egy pontot a kupacból, hogy újra visszajöjjek még; mindenkinek megvan a maga személyiségzavara... ;-)

RP77 2004.02.04 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.00
könnyű volt megtalálni, igaz a portásnéni nem nagyon értette miit csinálunk. :)

[Jóváhagyta: djpt, 2004.02.05 08:31]

K.L. 2003.12.30 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.11
ok

Ati 2003.11.08 13:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 1.5 web: 5 átlag: 3.50 súly: 3.25
ok [wapon beküldött szöveg]
Biztonság kedvéért logoltam be wapon, lám, érdemes volt. Nem jött be elsőre a "fanév". Kicsit széleslátókörűbbnek kell lenni, az ominózus 2 fa kicsit odébb van. Persze ha logikusan végiggondoltam volna...

Ati (-Domi, Kyra, Zita)

FasorVilla
Aliendrivers 2003.11.04 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 1.5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 3.17 súly: 2.77
Halas koszonet e rejtoknek egy kis problemank volt a jelszoval a mi hibankbol !

wildpig 2003.10.25 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 1 web: 3 átlag: 2.33 súly: 2.89
A villa mondjuk elmenne, mint családi birtok :)

Amúgy nem nehéz, csak az utca nem Zrínyi. Sebaj.

Mihul 2003.09.19 11:27 - Megtaláltam
nem tul bonyolult [wapon beküldött szöveg]

ÉvaSanKri 2003.09.19 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 1 web: 3 átlag: 2.33 súly: 3.61
Jöttünkre a teljes személyzet kijött elénk.

zeus 2003.09.19 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.38
ok

Csuhás 2003.09.13 11:11 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 4.5 átlag: 3.50 súly: 3.66
Szép hely. Nagyon meghitt hangulata van. Szép az épület, és még szebb a kert ami körülveszi. Lehetne itt élni ...

Ildi, Csuhás, Vándor

BejáratSzép...
Összefonodva 1Összefonodva 2
A részletek is szépekA villa
PipaBelopozott az ösz
Gi 2003.09.13 11:11 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.00
Jó lehet egy ilyen kertben, mondjuk a téglával kirakott-vigyázzatok, esőben nagyon csúszik!!!-teraszon lágytojást reggelizni vajas pirítóssal, és friss újságot olvasgatni...
Csuhás, Vándor (a társak)

freddy 2003.08.25 11:18 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 3.75
[wapon beküldött szöveg]
Zselic 150km bicajjal 5/10
Ez is zárva volt. Ez nem az én napom. Azért bemásztam a kerítésen. Kutya nem volt, és senki nem vett észre. Azért siettem, nehogy valakinek gyanúsnak tűnjek... Szép kis házikó :-)

 
djpt 2003.08.22 08:00 - Egyéb
Kösz, javítva :)
Lehet hogy a magasság sem jó? Ugyanis sikerült nem kiírnom a kütyüből. Mondjuk az űrből kevésbé gyakran érkezik a ceocacher, hogy olyan sokat számítson, legalábbis ennél a konkrét virtuális ládánál.

probi 2003.08.21 23:00 - Egyéb
A 48 az nem 46? mert igy nem M.o ra mutat a koo.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]