Geocaching a védett természeti területeken

A pontos előírásokat a mindenkor hatályos szabályzat idevonatkozó fejezete tartalmazza. Pontatlanság vagy ellentmondás esetén mindig a szabályzat paragrafusai az irányadóak. (Ha ellentmondást találsz, akkor írj az info@geocaching.hu-ra és javítjuk.)

A védett természeti területeken történő geocaching tevékenység tárgyában az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről tekintendő irányadónak. Védett természeti területre történő rejtéskor különös körültekintéssel kell eljárni, betartva a vonatkozó jogszabályokat.

A rejtést megelőzően a koordináta-ellenőrzővel ellenőrizhető, hogy egy adott koordináta védett területre esik-e.

2014. október 11-től egyszerűbben lehet természetvédelmi területeken ládát rejteni. A jövőben a rejtő felelőssége lesz a rejtés helyének gondos - a természetvédelmi törvényekkel és egyéb szabályokkal összhangban levő - kiválasztása. A ládamoderátorok segítik és ellenőrzik ezt a folyamatot, de külön nem engedélyeztetik. A némileg nagyobbnak tűnő szabadság "ára" az, hogy ha bármilyen hatóságtól vagy pl. a kérdéses terület magánszemély tulajdonosától panasz, kifogás érkezik az Egyesületünkhöz, akkor a kérdéses ládát előbb megszűntetjük, és csak utána gondolkodunk (azaz egyeztetünk a láda tulajdonosával). A korábban a hatóságokkal közösen kidolgozott és már jól bevált irányelvekhez továbbra is kötelezően ragaszkodni kell, azaz:
 • Fokozottan védett területeken kifejezetten csak a turistaút mellett pár méteres távolságban szabad esetleg rejteni, ti. az ilyen területeken nem szabad letérni a turistautakról.
 • Normál védettségű természetvédelmi területeken is javasoljuk, hogy csak az utak (jelzett turistaút, aszfaltút, erdészeti feltáró út) mellett pár, de maximum 10 méteres távolságban rejtsetek
 • Az időszakos tiltásokat (pl. fészkelő madarak miatt) be kell tartani
 • Ha a természetvédelmi hatóság korábban kifejezetten megtiltotta valahol a rejtést, (akár anélkül, hogy ezt pontosan indokolta volna) akkor ott továbbra is tilos a rejtés
 • Ha a természetvédelmi hatóság kérése korábban megszűntettünk egy ládát, akkor ott (vagy annak közvetlen környékén) tilos újra rejteni
 • Általában is tilos olyan helyeken rejteni, ahol a rejtés a természetes környezetet veszélyeztetheti, pl. meredek hegyoldal, sziklafal, barlang belseje, stb.
 • Kérésre a moderátorok szívesen segítenek a rejtés helyének előzetes elbírálásában

A védett természeti területekre vonatkozó általános szabályok:

A védett természeti területeken sátorozni, táborozni, a fokozottan védett természeti területeken a kijelölt turistautaktól eltávolodni, a védett természeti területek állapotát, az ott élő védett értékeket zavarni, károsítani, veszélyeztetni, valamint szemetelni tilos!
 • Tüzet rakni csak a kijelölt tűzrakó helyeken szabad.
 • Bárminemű, a természeti környezetet károsító beavatkozás tilos, az érintett helyszín természetes állapotát meg kell őrizni.
 • A ládák keresése csak a látogatási szabályok betartásával, a jelzett utakon, gyalogos megközelítéssel történhet.
 • Az előírások be nem tartása természetvédelmi bírság kiszabását eredményezheti.

Kedves Játékosok!
Kérjük, figyelmesen olvassátok el az alábbiakat, hiszen a védett természeti területek látogatására vonatkozó írott és íratlan szabályok betartása, a természet tisztelete és megóvására való törekvés, a "fenntartható geocaching" közös célunk és érdekünk. A természetbe tett kirándulással egybekötött kincsvadászat a mostanában gyakran emlegetett "ökoturizmus"fogalomkörébe illeszthető. De mit is takar ez a kifejezés pontosan? A kirándulásai során ládát kereső kincsvadászra is ugyanazok a látogatási szabályok vonatkoznak, mint bármely más turistára. A láda közvetlen környezetéig vezető úton ezeket kell figyelembe venni, a különbség a láda keresésében - vagy éppen rejtésében - van, ugyanis ehhez az esetek többségében valamilyen mértékben le kell térni a jelölt útról. A letérés és a keresés természetvédelmi szempontból a következő okok miatt lehet problémás: taposás, zavarás, bolyongás, bolygatás.
A taposás talán legközismertebb formája a mindenki által ismert "kesser-csapás", azaz a növények, a talajszint közelében lakó élőlények letaposása. Főleg a meredekebb terepszakaszokon, hegyoldalakban, lazább talajokon fordulhat elő a taposás következtében kialakuló erózió, amely a termőréteg, a felső talajréteg teljes eltűnéséig fokozódhat. A természet lakóinak élettevékenységét - pld. madarak fészkelését - zavarhatja, akadályozhatja, vagy akár meg is hiúsíthatja az útról való letérés. A láda közelében a gyenge műholdjel, vagy nehéz rejtés következében eltöltött hosszú idő alatt bekövetkezhet az elég nagy területet érintő bolyongás, amely zavarással és taposással jár. A láda keresése következtében előfordulhat, hogy a kereső jelentősen megbolygatja, megváltoztatja, feltúrja a természetes környezetet vagy a fészkelő madarat elzavarja fészkéről, ezzel meghiúsítva az évi szaporodását.
A zavarás tilalma érvényes a népszerű ládacélpontokat jelentő barlangok megközelítésére és látogatására is. Magyarországon az összes barlang a törvény erejénél fogva védett. Tilos a rongálásuk, képződményeik gyűjtése és az ott élő állatok zavarása. A telelő denevérek, melyeknek hazánkban minden faja védett, a legkisebb zavarástól (füst, zaj, világítás, testhő) felébredhetnek, ami számukra a téli időszakban végzetes lehet. Barlangjaink egy része nem látogatható szabadon, illetve látogatásuk denevérvédelmi okból időszakosan korlátozott. Erre vonatkozóan a www.termeszetvedelem.hu oldalon elérhető Országos Barlangnyilvántartás adatbázisa nyújt tájékoztatást.
A védett természeti területeken ezekre a terhelésekre figyelemmel folytatható a geocaching, azaz egyes területeken a természeti értékek megőrzése érdekében egyáltalán nem kívánatos geoládák rejtése. Elsősorban a fokozottan védett területek, erdő- és bioszféra rezervátumok, magterületek lehetnek ilyenek, míg máshol nem jelent akkora terhelést, illetve megfelelő intézkedésekkel a zavarás minimalizálható.
Mit tudunk mi - geoládászok - tenni azért, hogy kedvenc időtöltésünknek olyan módon hódolhassunk, hogy közben a természet se sérüljön?
A geoládák keresésekor kerülni kell a taposást, zavarást, bolyongást, bolygatást: ha nincs meg a láda, inkább logoljatok jelszó nélküli megtalálást! Természetesen a "tökön-paszulyon" át közlekedés nem megengedett. Előfordulhat, hogy a geoláda valamilyen okból megszűnik, véglegesen vagy időszakosan nem kereshetővé válik. Tipikusan ilyen időszakos korlátozás a madarak fészkelési időszaka (február 1.-től június 30.-ig). Az időszakosan vagy véglegesen betiltott ládákat semmiképpen ne keressétek meg! A ládakeresés előtti napokban mindig nézzétek meg a ládaoldalt! Van rá példa, hogy a turistautat megszüntetik, elterelik, a látogathatóságot korlátozzák - például mert egy fokozottan védett madárfaj a közelben rakott fészket. Ilyesmi a már engedélyezett geoládákkal is előfordulhat.

Kellemes túrázást, eredményes kincsvadászatot kíván az MGKE!


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]