KÖZLEMÉNY

A Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület a következőekről tájékoztatja az érdeklődőket.

A húsvét óta eltelt időszakban az egyesületben vita zajlott az egyesület jövőjéről. A vita indulópontja az elnökségen belüli egység hiányából fakadóan az elnök lemondása volt.

Ennek a helyzetnek a megoldására a tagságon belül két egymással ellentétes válasz született. Az egyik az egyesület feloszlásában, és egy cég alapításában látta biztosítottnak az egyesület által nyújtott szolgáltatások fennmaradásának, továbbvitelének a jövőjét. A másik válasz az egyesület megmaradása volt - és ennek a válasznak a támogatottsága került egyértelműen és határozottan többségbe. Ennek hatására az elnök megváltoztatta szándékát, és a tagság bizalmának megléte esetén a továbbiakban is kész az egyesület vezetésére.

A május 31-ig összehívandó rendes közgyűlés fog pontot tenni a történtek végére, a közgyűlés napirendjére lesz tűzve az alapszabály módosítása, új elnökség és elnök megválasztása.

Kolcsár Imre, elnök MGKE 2010.04.20.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]