FAQ


Típus:
emlékhelyturistautak.hu-n
Név:A szőregi csata emlékhelyei 1.
Szélesség (lat):N 46° 12,666'
Hosszúság (lon):E 20° 9,486'
Magasság:71 m
Település:Újszentiván
Megye:Csongrád-Csanád
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Bejelentő:Szbarna + csapata, Mitics + Suba + Kócos
Felhasználó:szbarna
Dátum:2009.04.14 18:00
ponttípus szerintedemlékhely

Ajánló
Az 1849. augusztus 5-én, vesztesen megvívott szőregi csata emlékhelyeit, valamint minden évben, augusztus első hétvégéjén megrendezésre kerülő csatabemutatót és az ehhez kapcsolódó rendezvényeket szeretnénk bemutatni ezzel a POI sorozattal.
A csata eredeti helyszíne
A csata eredeti helyszíne felé az újszegedi temetőnél (ahol egy fakereszt és a csata hőseinek emléktáblája van), a Kamaratöltésnél kell a Légió utcára letérni , amely a csata idejében már meglévő töltés tövében halad. Ez a töltés választotta el a magyar és osztrák csapatokat egymástól 1849 augusztusának első napjaiban lezajlott ütközet során. Kocsival a pontig lehet menni! A töltésről Szeged felé jó kilátás nyílik a város jelképére, a Dómra, valamint K felé jó célpont lehet a Budzsáki erdő!

A csata leírásai

Vargyas Endre : Haynau Szeged alatt (részlet)

"Az ellenség reggeli 6-7 óra között az egész vonalon megkezdte az ágyuzást. Magyar részről szintén viszonoztatott. Két órai tüz után, az ágyuk mindkét részről elhallgattak. Ezen ágyuzás alatt jött a jelentés, hogy lelebb, Kanizsánál, az ellenség visszanyomta a mieinket, s hogy már Kmetty is a bal partra huzódott át, - Dembinszky - mivel nem tartá megtarthatónak az állást - azonnal hátrálást rendelt.
Hanem Haynau az épen elvonuló félben levő seregünket megtámadván, erélyesen megkezdé a tüzelést, mire azonban a mieink is hasonló erélylyel feleltek; s mindenfelöl roham oszlopok szinleltek támadást. A harcz kezdetén mindjárt balszárnyunk megkerülése végett tulnyomó erejü osztrák-orosz csapatok foglalják el a szentiványi erdőt s Bechtold altábornagy Dessewffy tábornoknak, balszárnyukról előre mozdult huszárait visszaüzi; azonban a meredek töltéstől, melyen lovasait keresztül nem vezethette, visszafordult. Ez alatt a közép egy darabig meglehetősen rendben tartotta magát; azonban sürübben jövén a golyók s erősebb ellenséges rohamoszlopok nyomulván előre, a kiadott parancsolat szerint ez is hátrálni kezdett. Az ellenség részéről 99 ágyu hányta a mieinkre arczvonalban a golyózáport. Ez iszonyu ágyuzás, melyet Hauslab tábornok vezényelt, másfél óráig tartott.
Dembinszkinek lova az osztrák vadászok által szintén lelövetett, sőt ő maga ís kapott sebet; de azért szokott vidor bátorsággal vezérelt. Utját gyalog folytatta mig egy fiatal segéde, saját lovát adta át neki. A bal szárnyra helyezett lovasságból a Bocskai-huszárok, az első vonalban, a nagyon előre mozdult ellenséges lovasság némely osztályait megtámadni indultak, de utjokban megváltoztatván szándékukat, rendetlen vágtattak vissza. Ekkor a bátor, fiatal lengyel herczeg Woronyieczky, némely hátráló huszár-csapatokat előre vivén, midőn maga mögé nem figyelve, az ellenségnek tartott, csak néhány huszártól kisértetve, az ellenségtől elfogatott s többé vissza sem került. Egy darabig Szegeden tartották, azután elküldték Pestre, a siralom házba az "Uj épület"-be.
Ágyuink teljes elnémulása után Benedek vezér őrnagy dandára tör elő s utána jobbról Jankanowsky. Honvédeink azonban már ekkor elvonultak. Az egész sereg hátrálásban volt s midőn a huszár vezérlők a gyalogságot hátrálni látták, ők is megkezdték ezt; mindez azonban rendben történt, mig csak napalkonyatkor egy ürgolyó le nem esett s nem pattogott szét egy gyalog zaszlóalj között; s midőn néhány ily ürgolyó a lovasság közé is lecsapott, már-már futás lett az eredmény, ha csak közbe nem jön a sötétség. Huszáraink ekkor Szőreg irányában huzódnak el s innen a töltésen már átnyomult osztrákokat kikergetik, a falut azonban, mely tavasz óta romban hevert, Benedek rohamára hátvédünk feladja. Benedek szintén sebet kapott.
Bár a tüz az ütközet alatt élénk s erős volt s bár az sokáig tartott, a veszteség még sem volt nagy. A veszteség körülbelül egyenlő, mintegy 250 volt holtak és sebesültekben; a mieink ezenfelül még mintegy 300 foglyot vesztettek. A magyarok töltés által födve levén, melyek a golyókat felfogták; - a nagyobb ivben repülők leginkább a hátul álló társzekerekben s lovakban tettek kárt.
Az ütközet elveszett ; az ellenség ura lőn a harcztérnek..."

Ha további részletekre is kiváncsi vagy, ajánlatunk:
A szőregi csata aug. 5-én Gelich Richárd: Magyarország függetlenségi harcza 1848-49-ben című művéből

Források:
Szőreg honlapja
A csata honlapja
Szőreg és népe (Tanulmányok), Szeged 1977
emlékhely-lista
emlékhely-térkép
közeli ládák
közeli pontok
közeli települések
megjegyzés hozzáfűzése

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]