geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum   |   belépés
  
  
  
 
FAQ

JEGYZŐKÖNYV

a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület
2009. augusztus 8-án tartott közgyűléséről

 

Helye: Budapest, XI. ker, Kende utca 3.

Jelen vannak: Ádám Sándor, Béldi Anna, Béldi Miklós, Beták Róbert, Kiss Viktor, Kolcsár Imre, Kolesár András, Kumin Ferenc

Kumin Ferenc köszönti a megjelenteket, 10:40 órakor megnyitja a Közgyűlést. Megállapítja a jelenléti ív alapján a létszámot (8 fő), az alapszabály 6. § (4 ) bekezdésének megfelelő határozatképességet (az egyesület taglétszáma 10 fő), majd javasolja a közgyűlésnek a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő, valamint két szavazatszámláló bizottsági tag megválasztását. A nyílt szavazás eredményeként a Közgyűlés megválasztja az alábbi közreműködőket:

Levezető elnök: Kolcsár Imre (8 szavazat)
Jegyzőkönyvvezető: Kolesár András (8 szavazat)
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Kumin Ferenc (8 szavazat)
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Béldi Miklós (8 szavazat)
Szavazatszámláló bizottsági tag: Béldi Anna (8 szavazat)
Szavazatszámláló bizottsági tag: Ádám Sándor (8 szavazat)

Kolcsár Imre átveszi a szót, és ismerteti a napirendet.

Napirendi pontok

  1. alapszabály módosítása
  2. tisztújítás

A napirendi pontokat a Közgyűlés tagjai elfogadják 8 szavazattal.

1. napirendi pont

Kolcsár Imre megállapítja, hogy az alapszabály módosításához a 6. § (5) bekezdése szerint a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének (legalább három-negyedének) igenlő szavazata szükséges, tehát a jelenlévő 8 tag közül 6 igenlő szavazat esetén tekinthető elfogadottnak a határozati javaslat. Ezután átadja a szót az előterjesztőnek, Kiss Viktornak . Az előterjesztést a Közgyűlés megvitatja. Az ismertetést, majd vitát követően Kolcsár Imre az alapszabály módosítás határozati részét szavazásra teszi fel.

 

A Közgyűlés 2 igen, 6 nem, 0 tartózkodás szavazattal elutasítja a következő javaslatot:
a)  1§ (2) kiegészül: a "geocaching.hu felirattal vagy nélküle" szöveggel.

A Közgyűlés 6 igen, 2 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadja a következő javaslatot:
b)  1§ (2) kiegészül: a "geocaching.hu felirattal" szöveggel.

A Közgyűlés 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadja a következő javaslatot:
c)  2§ (2) módosul: az "erősítse a kapcsolatot a nemzetközi mozgalommal, illetve más országok geocaching szervezeteivel" szövegrész az "és népszerűsítse bel- és külföldön" szövegrészre változik.

A Közgyűlés 7 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadja a következő javaslatot:
d)  3§ (1) kiegészül: az "aktív geocaching tevékenységet folytat" szövegrész után az " - ideértve a turistautak.hu-t -" szövegrésszel.

A Közgyűlés 6 igen, 2 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadja a következő javaslatot:
e)  3§ (1) kiegészül: az előző javaslat szerinti "ideértve a turistautak.hu-t" szövegrész után az "és a muemlekem.hu-t is -" szövegrésszel.

A Közgyűlés 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadja a következő javaslatot:
f)  3§ (1) módosul: Az "Az Egyesület tagjainak felhasználóneve az Egyesület honlapján eltérő módon jelenik meg." mondat az "Az Egyesület tagjainak - ideértve a pártoló tagokat is - személyes oldalán logó jelzi a tagságot." mondatra változik.

A Közgyűlés 4 igen, 4 nem, 0 tartózkodás szavazattal elutasítja a következő javaslatot:
g)  3§ (2) módosul: Az "egyhangú határozattal dönt" szövegrész az "a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező elnökségi tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével dönt" szövegrészre változik.

A Közgyűlés 4 igen, 4 nem, 0 tartózkodás szavazattal elutasítja a következő javaslatot:
h)  3§ (1) törlésre kerül: a "A kérelemhez csatolni kell az Egyesület két rendes tagjának ajánlását."

A Közgyűlés 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadja a következő javaslatot:
i)  3§ (4) törlésre kerül: a "A pártoló tagsági viszony létrejöttét az Elnökség hagyja jóvá" mondat. Az utolsó mondatban a "felhasználónevük" szó "személyes oldaluk"-ra változik.

A Közgyűlés 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadja a következő javaslatot:
j)  3§ (6) kiegészül: az "egyesületi tagság" szövegrész után " - az ideértve a pártoló tagságot is - " szövegrésszel.

A Közgyűlés 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadja a következő javaslatot:
k)  3§ (7) kiegészül: a "tag" szó után " - az ideértve a pártoló tagságot is - " szövegrésszel.

A Közgyűlés 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadja a következő javaslatot:
l)  3§ (8) törlésre kerülnek: "Ha a tag három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette be, a nyilvántartásból törölni kell. A törlésről első fokon határozatot az Elnökség hozhat, a törlés ellen a törölt tag írásban jogorvoslati kérelmet nyújthat be, amelyet a Közgyűlés bírál el." mondatok.

A Közgyűlés 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadja a következő javaslatot:
m)  3§ (10) módosul: A "meghallgatták" szó a "tájékoztatták" szóra változik, a mondat szövege kiegészül a "részére lehetőséget biztosítottak" szövegrész után az " e-mailben (elektronikus úton) vagy személyesen" szövegrészre.

A Közgyűlés 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadja a következő javaslatot:
n)  3§ (11) új bekezdés: "Az Elnökség minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével a tagnyilvántartásból törli azt a tagot, aki három hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag törlését, ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját hibájából nem fizette meg a tagdíjat. Tagdíjhátralék esetén az elnökség csak akkor törölheti a tagot, ha előzetesen írásban felszólította a hátralék megfizetésére és a felszólítás eredménytelen maradt. A törlés ellen a kizárt tag 15 napon belül írásban jogorvoslati kérelmet nyújthat be, amelyet a közgyűlés elbírál. A kérelem halasztó hatályú."

A Közgyűlés 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadja a következő javaslatot:
o)  6§ (2) kiegészül: "e) A tag törlésével kapcsolatos Elnökségi határozat elleni jogorvoslat elbírálása."

A Közgyűlés 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadja a következő javaslatot:
p)  6§ (3) módosul: "A meghívót, az írásbeli meghívók postázásával egy időben, az Egyesület hivatalos honlapján (www.geocaching.hu) is nyilvánosságra kell hozni." Szövegrész "A közgyűlés összehívását az Egyesület hivatalos honlapján (www.geocaching.hu) is nyilvánosságra kell hozni 8 nappal az esemény előtt, a pontos idő és hely megjelölésével." szövegrészre változik.

A Közgyűlés 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadja a következő javaslatot:
q)  7§ (2) módosul: "három" helyett "két" alkalomra.

A Közgyűlés 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadja a következő javaslatot:
r)  7§ (4) törlésre kerül: "A meghívót, az írásbeli meghívók postázásával egy időben, az Egyesület hivatalos honlapján (www.geocaching.hu) is nyilvánosságra kell hozni."

A Közgyűlés 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadja a következő javaslatot:
s)  7§ (5) kiegészül: "j) tagdíjhátralék miatti törés első fokon."

A Közgyűlés 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadja a következő javaslatot:
t)  10§ (14) új bekezdés: "Az Egyesület működése során az e-mailben (elektronikus úton) küldött üzenetet írásbeli értesítésnek kell tekinteni. Az e-mail a tag, pártoló tag személyes oldalán megadott címre kerül kiküldésre, ennek helyessége és működőképessége a tag, pártoló tag felelőssége."

A Közgyűlés 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadja a következő javaslatot:
u)  13§ (4) új bekezdés: "A Közgyűlés 2009. augusztus 8-án tartott ülésén az alapszabályt módosította. Az Egyesület módosított Alapszabályát a Fővárosi Bíróságnak az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja."

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: 2009/2/1.

 

2. napirendi pont

Kolcsár Imre megállapítja, hogy az Elnökség és az Elnök megválasztása az alapszabály 6. § (5) és (8) bekezdései szerint a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével, titkos szavazással történik. A jelenlévő 8 tag közül 5 igenlő szavazat esetén tekinthető megválasztottnak az Elnökség és az Elnök. Ezt követően a Közgyűlést szavazásra kéri fel.

Kolcsár Imre a szavazás után Béldi Annát és Ádám Sándort a szavazatok összeszámolására kéri fel. A szavazatok összeszámolásáig szünetet rendel el 12:15 órakor.

12:21 órakor a Közgyűlés folytatódik, Kolcsár Imre a szavazás eredményének ismertetésére Ádám Sándort kéri fel. Ádám Sándor ismerteti a szavazás eredményét.

Szavazatok az elnökségi tagságra:

Ádám Sándor 2 szavazat
Beták Róbert 1 szavazat
Béldi Anna 1 szavazat
Béldi Miklós 7 szavazat
Kiss Viktor 8 szavazat
Kolcsár Imre 4 szavazat
Kolesár András 6 szavazat
Kumin Ferenc 3 szavazat.

Szavazatok elnöki tisztségre:

Kolcsár Imre 4 szavazat
Kumin Ferenc 4 szavazat.

Kolcsár Imre megállapítja, hogy nem alakult ki a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével megválasztott öttagú Elnökség, és az Elnöki tisztségre sem alakult ki egyszerű szótöbbségű szavazat, ezért az alapszabály 6. § (9) bekezdése szerint a szavazást meg kell ismételni.

Kolcsár Imre ezt követően a Közgyűlést az Elnökség tagjainak megválasztására kéri fel. A szavazás után Béldi Annát és Ádám Sándort a szavazatok összeszámolására kéri fel. A szavazatok összeszámolása után Ádám Sándor ismerteti a megismételt szavazás eredményét.

Szavazatok az elnökségi tagságra:

Ádám Sándor 5 szavazat
Beták Róbert 2 szavazat
Béldi Anna 1 szavazat
Béldi Miklós 6 szavazat
Kiss Viktor 7 szavazat
Kolcsár Imre 6 szavazat
Kolesár András 7 szavazat
Kumin Ferenc 6 szavazat.

A Közgyűlés megválasztotta az öttagú Elnökséget, melynek tagjai: Béldi Miklós, Kiss Viktor, Kolcsár Imre, Kolesár András, Kumin Ferenc.

Kolcsár Imre ezt követően a Közgyűlést az Elnök megválasztására kéri fel. A szavazás után Béldi Annát és Ádám Sándort a szavazatok összeszámolására kéri fel. A szavazatok összeszámolása után Ádám Sándor ismerteti a szavazás eredményét.

Szavazatok elnöki tisztségre:

Kolcsár Imre 4 szavazat
Kumin Ferenc 4 szavazat.

Kolcsár Imre megállapítja, hogy szavazategyenlőség alakult ki, és az alapszabály 6. § (9) bekezdése szerint a szavazást meg kell ismételni. Ezt követően ismételten felkéri a Közgyűlést az Elnök megválasztására. A szavazás után Béldi Annát és Ádám Sándort a szavazatok összeszámolására kéri fel. A szavazatok összeszámolása után Béldi Anna ismerteti a szavazás eredményét.

Szavazatok elnöki tisztségre:

Kolcsár Imre 5 szavazat
Kumin Ferenc 2 szavazat
Béldi Miklós 1 szavazat.

A Közgyűlés megválasztotta Kolcsár Imrét az egyesület Elnökének.

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: 2009/2/2.

 

Napirendi pontokon kívüli történések:

Kolcsár Imre megállapítja, hogy a Közgyűlés célját elérte, a napirendi pontokban határozat született, és megkérdezi, hogy a megjelentek a gyűlésen óhajtanak-e további indítványt tenni.

Miután további indítványt a megjelentek nem tesznek, Kolcsár Imre a közgyűlést 13:00 órakor lezárja.

 

Kelt: Budapest, 2009. augusztus 8.

 

 

 

 

 

............................................

Egyesület elnöke

 

 

 

 

.........................................

jegyzőkönyvvezető

 

........................................

levezető elnök

 

 

 

.........................................

jegyzőkönyv-hitelesítő

 

........................................

jegyzőkönyv-hitelesítő

 


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail]

[impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.
turistautak.hu