Felhasználási feltételek (Jogi nyilatkozat)

Azzal, hogy belép a geocaching.hu szájtrendszer (geocaching.hu, turistautak.hu) valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

A szájtrendszeren ("lap") található tartalom a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület (MGKE) szellemi tulajdona.

Az MGKE fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

Az MGKE előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - saját adathordozóra mentheti vagy kinyomtathatja.

A geocaching.hu oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá az MGKE előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az MGKE követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A laptól információkat átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt és a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A geocaching.hu domainnév, valamint az " geocaching.hu " név és a kapcsolódó logó szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás és egy megjelenési formában 2 db erejéig magáncélú felhasználás kivételével - kizárólag a védjegybirtokos előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

Felhasználók által szerkeszthető tartalmakra vonatkozó szabályok

Szolgáltatásunkat az itt olvasható feltételek elfogadása esetén veheti igénybe. E feltételek változtatásának jogát fenntartjuk, az esetleges változásokról felhasználóinknak külön értesítést nem küldünk, a mindenkor érvényes verzió ezen a lapon olvasható.

 • Webszájtunk használata ingyenes valamennyi felhasználónk részére.
 • A regisztrációval elfogadja, hogy időnként az MGKE-t illetve az általa üzemeltetett szolgáltatásokat érintő információkat tartalmazó e-maileket fogad. Minden elküldött e-mailt olvasottnak tekintünk.
 • Regisztrációja után felhasználói nevét és jelszavát nagy óvatossággal kezelje, mert ezek biztonságos tárolásáért kizárólag Ön felel. Valamennyi fórumos aktivitásért, bejelentett, módosított ládaoldalért, logért, megjegyzésért, amely felhasználói neve alatt történik, a felhasználó a felelős. Amennyiben tudomására jut, hogy ezen adatait más személy illetéktelenül használja, azonnal lépjen kapcsolatba velünk az info@geocaching.hu levélcímen.
 • Az MGKE a felhasználók által módosítható weblapjain közzétett adatokért, képekért, szövegekért, sem más információhordozókért semmilyen felelősséget nem vállal. A lapokon közölt adatok megbízhatóságával, hitelességével, minőségével kapcsolatban az MGKE teljes körű kontrollt nem végez, így az egyesület semmilyen értelemben nem vonható felelősségre a lapokon elhelyezett információkból következő esetleges káresemények miatt.
 • Nem használhatja lapjainkat arra, hogy jogvédett fényképet, képet, videót, szöveget vagy bármilyen egyéb jogvédett tartalmat tegyen közzé. Amennyiben ilyen mégis előfordul, és az MGKE erről tudomást szerez, pl. a jogtulajdonos kérésére, akkor az MGKE ezeket a tartalmakat külön értesítés nélkül, azonnal törli. A felhasználók által szerkeszthető oldalakon elhelyezett esetleges jogsértő tartalmakért az MGKE semmilyen kártérítési felelősséget sem vállal, de azokat - kérésre - azonnal törli.
 • Nem használhatja lapjainkat arra, hogy olyan információkat tegyen közzé, amelyek sértik a Magyarországon hatályos törvényeket.
 • Nem használhatja lapjainkat reklámtevékenység folytatására, kivéve, ha erre írásos engedélye vagy szerződése van az MGKE-vel. Ez alól kivétel az apróhirdetés topik, amely kifejezetten a saját célú, nem kereskedelmi mennyiségű termékek hirdetését segíti. Nem minősül reklámtevékenységnek a saját profillapon az egyéb személyes információk mellett bemutatni (ízlésesen, arányosan, nem tolakodóan) a saját főfoglalkozású tevékenységet vagy vállalkozást.
 • Az MGKE a moderátoraira ruházza azt a jogát, hogy azokat a láda és POI-oldalakra tett logokat, amelyek személyeskedő, sértő jellegűek, agresszív, fenyegető hangneműek, illetve megsértik az itt olvasható pontok valamelyikét, vagy amelyek megsértik az egyéb szabályzatok, törvények valamelyikét, eltávolítsák, illetve, hogy e szabályok súlyos megszegését követően javaslatot tegyenek a felhasználó regisztrációjának megszüntetésére.
 • Az MGKE az Elnökségre és az adminisztrátoraira ruházza azt a jogát, hogy azokat a hozzászólásokat, bejegyzéseket, amelyek megsértik az itt olvasható pontok valamelyikét, vagy amelyek megsértik a az egyéb szabályzatok, törvények valamelyikét, eltávolítsák. Illetve, hogy e szabályok súlyos megszegését követően a felhasználó regisztrációját megszüntessék. Az adminisztrátorok által eltávolított hozzászólások, bejegyzések visszamásolása, az oldalakhoz való hozzáférés korlátozásával, súlyos vagy ismétlődő esetben a felhasználó regisztrációjának megszüntetésével jár. A fórumok moderálásáról részletesen a 3. számú melléklet, a Fórum moderálási Alapelvek rendelkeznek.
 • Az MGKE az Elnökségre és az adminisztrátoraira ruházza azt a jogát, hogy ládaoldalakról, POI oldalakról és logokból töröljön minden oda nem illő képet, szöveget és egyéb tartalmat. Különösen tilos a más játékostársakkal, egyesületi tisztségviselőkkel ill. a játékszabályokkal kapcsolatos véleménynyilvánítás, vélt vagy valós sérelmek taglalása. A renitens felhasználót előbb figyelmeztetni kell, ha nem használ, akkor a regisztrációja is megvonható. Nem tiltott viszont az ilyen tartalmak kulturált formában történő bemutatása (véleménynyilvánítás) a saját profiloldalon ill. a megfelelő fórumokon. 
 • Felhasználónk hozzászólása, bejegyzése elküldésével lemond valamennyi, szerzői joggal kapcsolatos vagyoni jogáról a hozzászólásban elhelyezett bármilyen információ tekintetében.
 • A lapjainkon közzétett szövegek, képek és információk nyilvánossághoz közvetítési jogai az elküldését követően az MGKE-re szállnak, újraközlésük bármilyen nyomtatott vagy elektronikus formában az MGKE engedélyéhez kötött. Ez nem zárja ki a felhasználó saját hozzászólásának, írásainak, fényképeinek az általa történő további szabad felhasználását.
 • A lapjainkon közzétett bármilyen szöveges, képi vagy egyéb információhordozókra az értesítés nélküli újraközlés jogát fenntartjuk.
 • Az MGKE fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy technikai vagy egyéb okokból a szolgáltatásait vagy annak egy részét korlátozza vagy felfüggessze.
 • Az MGKE fenntartja magának a jogot, hogy nevezetes, kerek számú ládákat (pl: GC4000, GC4500, GC5000......) rendezvény keretében tegye hangsúlyossá, azokat a geocaching.hu, vagy az Elnökség által felkért rejtő, rejtő csapat gondozza. Így ilyen nevű ládák beadása tilos és azokat tartalmától függetlenül a moderátori testület minden esetben elutasítja.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]