FAQ
3985. Kalocsai Sárköz (GCKSAR)

Kalocsai Sárköz szíve

Kalocsai Sárköz szíve

Egykori patakmalom helye

Egykori patakmalom helye

Homorod-patak télen

Homorod-patak télen

...nyáron

...nyáron

Roskadozó nádfedeles

Roskadozó nádfedeles

Miske felé nézve

Miske felé nézve

Vajas-híd és mocsár

Vajas-híd és mocsár

Vajas-híd

Vajas-híd

Vihar előtt

Vihar előtt

Sárga Sárköz

Sárga Sárköz

Mintha festmény lenne

Mintha festmény lenne

Lecsapolás előtt (1869) és után (1887)

Lecsapolás előtt (1869) és után (1887)

Útmutató

Útmutató

Mária-forrás és Feketi kápolna

Mária-forrás és Feketi kápolna

Mária és a forrás

Mária és a forrás

Forrásban mosakodó asszonyok

Forrásban mosakodó asszonyok

Feketi kápolna

Feketi kápolna
Szélesség N 46° 25,376'
Hosszúság E 19° 0,857'
Magasság: 100 m
Megye/ország: Bács-Kiskun
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2015.04.29 17:07
Megjelenés időpontja: 2015.04.29 22:22
Utolsó lényeges változás: 2018.10.01 08:49
Utolsó változás: 2018.10.01 09:09
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: QuadKan
Ládagazda: QuadKan
Nehézség / Terep: 2.0 / 2.0
Úthossz a kiindulóponttól: 100 m
Megtalálások száma: 124 + 5 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.3 megtalálás hetenteHagyományos, kb. 16x11x6 cm-es műanyag doboz a Homorod-patak déli oldalán, bucka mellett lévő egyik fa tövében, természetes mélyedésben.


A ládába TravelBug nem helyezhető.


Bevezető
Ez a geoláda a Magyar zarándokút (Mz) által átszelt Kalocsai Sárközbe, annak is a szívébe invitál, ahol a múlt talán legjellegzetesebb sárközi tájképe tárul elénk sűrű csatornahálózattal, nádasokkal, foltokban megmaradt mocsarakkal, valamint ezek csodálatos élővilágával.

Megközelítés
Miske településen a Hajósi utcáról itt fordulj be a Hunyadi utcára:  N 46° 26,477' E 19° 2,393' 90 m [GCKSAR+hunyadi]. 3 km -t haladj egyenesen (a településről kiérve földútra vált, de csak a végén fordul az út derékszögben jobbra, majd ívben balra) a parkoló helyig:
 N 46° 25,411' E 19° 0,908' 90 m [GCKSAR+parkolo]

Sárköz
A Duna változatos vízgyűjtőjének érdekes szelete a magyarországi szakasz középső részén, a Szekszárdi-dombság és a Duna-Tisza közi Homokhátság közé ékelődő Sárköz, amelynek nevét "Sarkez" alakban egy 1459-ből származó oklevél említi először. A Sárköz a középkorban egységet alkotott, helységeiket és népüket együtt nevezték sárközinek.
Az újkorban viszont más történelmi sorsot értek a Duna két oldalán élő sárköziek, ezért manapság már elhatároljuk a Duna-balparti területet a szomszédos dunántúli, Tolna megyei Sárköztől (GCSARK).

Kalocsai Sárköz
Kalocsai Sárköznek az Ordas-Kecel-Szeremle háromszögbe eső mélyfekvésű, árvízjárta tájat nevezi a magyar néprajztudomány, ahol a XVIII. századi újratelepítések óta többféle magyarság és többféle nemzetiség él együtt. A kalocsai érsekség földesúri hatalma másfél évszázadon át meghatározó szerepű volt ezen a területen.

A középkori vízrendszer
A kistáj egy orsó formában kiszélesedő majd összeszűkülő ártér, melynek különös sajátossága, hogy a Duna folyam szomszédságában terül el a magas ártér, tőle távolabb, a Duna-Tisza közi hátság szomszédságában pedig az alacsony ártér, melynek széles mocsara (GCBREK) szigetként zárta körbe a területet. Ennek következményeként változatos és sűrű vízrajzának jellegzetes formái azok a fokok és hosszan kanyargó széles erek, melyek a folyam árvizét szállították az alacsony ártérre, majd az apadás beállta után vissza a Duna medrébe. Nagyobb áradások alkalmával a víz helyenként az alacsony ártéren túl kezdődő Duna-Tisza közi hátság fölmagasodó peremén is áthatolt, így öntve el például a Császártöltési Szamár-völgyet (GCSZMV) is.
E gazdag vízhálózat lett az alapja és kerete a Kalocsai Sárköz településhálózatának. Az ártér sűrű vízhálózata fölé emelkedő árvízmentes göröndök az emberi megtelepedés kiváló térszíneinek bizonyultak. A nagyobb vízfolyások fölé magasodó hátakat, dombokat kedvelték leginkább a megtelepedők, így egy-egy meder települések sorát fűzte sorozatba. A vizek védték a településeket, ivó- és öntözővizet biztosítottak, gazdag halállományuk táplálékot adott ínséges időszakokban is, s nem utolsó sorban közlekedési útvonalként szolgáltak a gyakran járhatatlan sárközön.

A terület ármentesítése
Duna mentén már a XVIII. század második felétől emeltek védőgátakat, de a vidék még ezután is sokat szenvedett a gyakori elöntésektől. Az 1862 évi jeges árvíz hatalmas károkat okozott (Kalocsán mintegy 600 ház dőlt össze).
-A Pestmegyei Sárközi Dunavédgát és Csatornázási Társulat 1872 novemberében hozzáfogott a Kalocsai Sárköz belvizeit levezető vízfolyások és csatornák, köztük az eltömődött Vajas meder rendbehozatalához. A természetes vízelvezetőkben lévő akadályokat eltávolították és helyenként kimélyítették. A holtágakat csatornákkal kapcsolták össze, és az így kialakult csatornarendszer vezette le a belvizet. Az elkészült őrjegi belvízlevezető csatornát az 1876-os Dunai jégtorlasz miatt kiáradt víz beiszapolta és használhatatlanná tette.
-1885 őszén elkészült a dusnoki Vajas-torokban lévő zsilip, mellyel szabályozni lehetett a Vajas vízszintjét.
-1896-ban készült el Érsekcsanád határában az Őrjeg belvizeinek levezetését szolgáló csatorna zsilipje, amit a Pestmegyei Sárközi Ármentesítő Társulat épített.
-A csanádi Vajas-torokban 1898-ban helyezték üzembe a Kalocsai Sárköz belvizeinek levezetésére szolgáló szivattyútelepet és zsilipet.
A századforduló idejére így kialakult egy zárt sárközi vízrendszer, a kor követelményeinek megfelelő védművekkel, amelyekkel biztonságosan tudtak védekezni az árvizek ellen. A belvizeket is biztonsággal tudták az öblözetből a Dunába vezetni, magas dunai vízállásnál pedig szivattyúzni.

A Kalocsai-Sárköz belvízrendezésének eredményességét Kenessey Béla 1931-ben következőképpen értékelte: "1872. évig, a társulat megalakulásáig minden 10 évben átlag 28 árvízi elöntés volt; 1872-1892-ig pedig tíz, 1892-től a mai napig egy sem. Kalocsa és környéke a lecsapolás előtt maláriás volt, amihez csupán a bennszülöttek asszimilálódtak. Idegen letelepedőnek, vagy a tanuló ifjúságnak 1-2 évre volt szüksége, míg a klímát megszokta. Mintegy két évtizede azonban nyoma sincs a mocsárláznak s a vidék teljesen egészséges. Ma már a közlekedés az ártér minden pontján, még a dűlőutakon is zavartalan."

Az újkori vízrendszer főbb csatornái
-Vajas (Sárköz-I főcsatorna, valamint Csorna-foktői árapasztó főcsatorna)
-Sárköz-II. (Őrjegi- vagy Karasica-) főcsatorna
-Sárköz-III. (Maloméri- vagy Halomi-) főcsatorna
-Giga: A Csorna-foktői főcsatorna végső szakasza
Ezekben a vizekben jellemző halfaj az amur, ponty, kárász, compó, bodorka, dévér- és karikakeszeg, vörösszárnyú keszeg, a harcsa, törpeharcsa, csuka, és a süllő.

Jellegzetes élővilág
Az ártérben gyakori a szürkenyár, a magasabb fekvésű, mocsár területén az ültetett tölgy. E két fafaj mellett a sárközi elegyes erdők legtöbb fája megtalálható, közöttük kökény- és galagonyabokrok sűrű hálójával.
Olyan pótolhatatlan értékű fajok élnek itt, mint a réti csík, a fokozattan védett túzok, vagy a széki lile.

Miske
Miske a XVIII. század elején a kalocsai Érsekség birtokához tartozó puszta volt. 1719-ben gróf Csáky Imre kalocsai érsek adott letelepedési engedélyt kedvező feltételekkel 30 magyar és tót családnak. Ők hoztak újra életet a török idők alatt elnéptelenedett pusztára. A mai római katolikus templom 1768-ban épült fel. Miske, mint politikai község 1724-ben lett szervezve, innentől gyors fejlődésnek indult. A századfordulón és az azt követő évtizedekben is a föld biztosította a megélhetést. Ipari létesítményként csak a gabonamalom működött...

Homorodi malom
 N 46° 25,392' E 19° 0,874' 90 m [GCKSAR+malom]
A Homorod-patak partján, a jelenleg pusztulóban lévő nádfedeles vályogház helyén állt a 3 kerekű uradalmi patakmalom, amit a második katonai felmérés térképén még jelöltek. 1872-ben érseki utasításra bontották le, mivel akadályozta az őrjegi belvizek levezetését szolgáló csatorna megépítését.

Látnivaló a közelben
 N 46° 24,304' E 19° 0,032' 90 m [GCKSAR+mariaforras] Mária-forrás és a Feketi kápolna a Magyar zarándokúton (Mz).
A népi vallásosság egyik jelentős helye a Feket (egykori falu) elnevezésű határrészben van. Itt 1855-ben épült a Mária-kápolna a terep mélyedésében megbúvó tavacska mellett, amelynek vize a zarándokok hite szerint gyógyító erejű.

Élményekben gazdag kincskeresést kívánok!
...long way round ;)
QuadKan

Források:
wikipedia.org
termeszetvilaga.hu
viskikarolymuzeum.hu
kalocsaihorgaszegyesulet.hu'
Állapot: kereshető

KRW értékelés (52 db): környezet: 4.25 rejtés: 4.27 web: 4.60 átlag: 4.37

-
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
-
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
+
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
-
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
-
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


bendekt 2022.09.24 13:37 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 2.95
Ez durva volt..., de meglett!

Patak 
GAMANO 2022.06.16 15:28 - Megtaláltam
A halom meglett, de a láda a derékig érő csalánban 20 perces keresgélés után sem lett meg. A GPS szerint voltam ott is, ahol a ládának lennie kellett volna.

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2022.07.17 07:29]

20220616_15234720220616_151429
20220616_15161820220616_151646
20220616_15362920220616_153732
FMoto 2022.04.17 16:06 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.62
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

zoli96 2022.03.19 19:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

ha8je 2022.03.19 19:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

Korigumi 2022.03.13 16:27 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

Tomásó 2022.03.13 16:27 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

Tanohun 2022.03.12 11:49 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

kertimi 2022.03.12 11:47 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

hitamas 2022.03.03 16:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.51
Sok éve Miske felől benéztem a földútra, derékig érő sár volt arra, azóta kerültem a helyet. Ma GC20GD és GCVODI után megpróbáltam, jókor. Az 5311-es(!) útról betonkemény földút vezetett a ládáig. A rejteket nehéz természetes mélyedésként eladni, időnként avartüzek is pusztítanak a környéken, de a láda jól van ... :)

Manoka61 2022.02.27 12:33 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

Batkamanó1211 2022.02.27 12:33 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

Erika81 2022.02.27 12:33 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

Molli 2022.02.20 10:01 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.31
Levadásztam. Köszönöm a rejtést!

Fröccs 2022.02.12 14:26 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

Barbidzsiii 2022.01.08 16:37 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

álomfogók 2021.10.12 13:15 - Megtaláltam
Egy darabig ment az autó, aztán csak terepjáróval lehetett volna továbbjutni, maradt a kutyagolás.
Csak azt nem értem, pár tégla itt mennyiben tekinthető természetes rejteknek.

SirLes 2021.09.04 10:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Pokker csapat 2021.08.21 14:15 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!
A Pokker csapat [Geoládák v3.11.3]

utigabi60 2021.07.18 18:09 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

denho 2021.07.04 16:19 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Kicsikancsikó 2021.06.12 10:59 - Megtaláltam
Megvan,köszönjük!Két láda van,sajnos mindkettő elázott.Nem tudtuk megjavítani,légyszi,aki teheti,mentse meg őket.A gaz nyakig ér.Óvatosan!

Csizmások 2021.06.07 13:36 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.7.3]

rozingeralex 2021.06.05 23:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.67 súly: 1.00
Nagy Elemér

Zergi 2021.05.30 13:45 - Megtaláltam
Fogtam!
A logbook teljesen el volt ázva, mert nem az ott levő négyfülű jól záródó dobozban volt, hanem egy ócska fagylaltos dobozban! Cserére szorul!!!

IMG_3332IMG_3333
IMG_3335IMG_3336
IMG_3337IMG_3338
IMG_3339IMG_3340
IMG_3341IMG_3342

A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (129 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]