geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum    |   belépés
  
  
  
 
FAQ
3985. Kalocsai Sárköz (GCKSAR)

Kalocsai Sárköz szíve

Kalocsai Sárköz szíve

Egykori patakmalom helye

Egykori patakmalom helye

Homorod-patak télen

Homorod-patak télen

...nyáron

...nyáron

Roskadozó nádfedeles

Roskadozó nádfedeles

Miske felé nézve

Miske felé nézve

Vajas-híd és mocsár

Vajas-híd és mocsár

Vajas-híd

Vajas-híd

Vihar előtt

Vihar előtt

Sárga Sárköz

Sárga Sárköz

Mintha festmény lenne

Mintha festmény lenne

Lecsapolás előtt (1869) és után (1887)

Lecsapolás előtt (1869) és után (1887)

Útmutató

Útmutató

Mária-forrás és Feketi kápolna

Mária-forrás és Feketi kápolna

Mária és a forrás

Mária és a forrás

Forrásban mosakodó asszonyok

Forrásban mosakodó asszonyok

Feketi kápolna

Feketi kápolna
Szélesség N 46° 25,376'
Hosszúság E 19° 0,857'
Magasság: 100 m
Megye/ország: Bács-Kiskun
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2015.04.29 17:07
Megjelenés időpontja: 2015.04.29 22:22
Utolsó lényeges változás: 2018.10.01 08:49
Utolsó változás: 2018.10.01 09:09
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: QuadKan
Felhasználó: QuadKan
Nehézség / Terep: 2.0 / 2.0
Úthossz a kiindulóponttól: 100 m
Megtalálások száma: 88 + 5 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.3 megtalálás hetenteHagyományos, kb. 16x11x6 cm-es műanyag doboz a Homorod-patak déli oldalán, bucka mellett lévő egyik fa tövében, természetes mélyedésben.


A ládába TravelBug nem helyezhető.


Bevezető
Ez a geoláda a Magyar zarándokút (Mz) által átszelt Kalocsai Sárközbe, annak is a szívébe invitál, ahol a múlt talán legjellegzetesebb sárközi tájképe tárul elénk sűrű csatornahálózattal, nádasokkal, foltokban megmaradt mocsarakkal, valamint ezek csodálatos élővilágával.

Megközelítés
Miske településen a Hajósi utcáról itt fordulj be a Hunyadi utcára:  N 46° 26,477' E 19° 2,393' 90 m [GCKSAR+hunyadi]. 3 km -t haladj egyenesen (a településről kiérve földútra vált, de csak a végén fordul az út derékszögben jobbra, majd ívben balra) a parkoló helyig:
 N 46° 25,411' E 19° 0,908' 90 m [GCKSAR+parkolo]

Sárköz
A Duna változatos vízgyűjtőjének érdekes szelete a magyarországi szakasz középső részén, a Szekszárdi-dombság és a Duna-Tisza közi Homokhátság közé ékelődő Sárköz, amelynek nevét "Sarkez" alakban egy 1459-ből származó oklevél említi először. A Sárköz a középkorban egységet alkotott, helységeiket és népüket együtt nevezték sárközinek.
Az újkorban viszont más történelmi sorsot értek a Duna két oldalán élő sárköziek, ezért manapság már elhatároljuk a Duna-balparti területet a szomszédos dunántúli, Tolna megyei Sárköztől (GCSARK).

Kalocsai Sárköz
Kalocsai Sárköznek az Ordas-Kecel-Szeremle háromszögbe eső mélyfekvésű, árvízjárta tájat nevezi a magyar néprajztudomány, ahol a XVIII. századi újratelepítések óta többféle magyarság és többféle nemzetiség él együtt. A kalocsai érsekség földesúri hatalma másfél évszázadon át meghatározó szerepű volt ezen a területen.

A középkori vízrendszer
A kistáj egy orsó formában kiszélesedő majd összeszűkülő ártér, melynek különös sajátossága, hogy a Duna folyam szomszédságában terül el a magas ártér, tőle távolabb, a Duna-Tisza közi hátság szomszédságában pedig az alacsony ártér, melynek széles mocsara (GCBREK) szigetként zárta körbe a területet. Ennek következményeként változatos és sűrű vízrajzának jellegzetes formái azok a fokok és hosszan kanyargó széles erek, melyek a folyam árvizét szállították az alacsony ártérre, majd az apadás beállta után vissza a Duna medrébe. Nagyobb áradások alkalmával a víz helyenként az alacsony ártéren túl kezdődő Duna-Tisza közi hátság fölmagasodó peremén is áthatolt, így öntve el például a Császártöltési Szamár-völgyet (GCSZMV) is.
E gazdag vízhálózat lett az alapja és kerete a Kalocsai Sárköz településhálózatának. Az ártér sűrű vízhálózata fölé emelkedő árvízmentes göröndök az emberi megtelepedés kiváló térszíneinek bizonyultak. A nagyobb vízfolyások fölé magasodó hátakat, dombokat kedvelték leginkább a megtelepedők, így egy-egy meder települések sorát fűzte sorozatba. A vizek védték a településeket, ivó- és öntözővizet biztosítottak, gazdag halállományuk táplálékot adott ínséges időszakokban is, s nem utolsó sorban közlekedési útvonalként szolgáltak a gyakran járhatatlan sárközön.

A terület ármentesítése
Duna mentén már a XVIII. század második felétől emeltek védőgátakat, de a vidék még ezután is sokat szenvedett a gyakori elöntésektől. Az 1862 évi jeges árvíz hatalmas károkat okozott (Kalocsán mintegy 600 ház dőlt össze).
-A Pestmegyei Sárközi Dunavédgát és Csatornázási Társulat 1872 novemberében hozzáfogott a Kalocsai Sárköz belvizeit levezető vízfolyások és csatornák, köztük az eltömődött Vajas meder rendbehozatalához. A természetes vízelvezetőkben lévő akadályokat eltávolították és helyenként kimélyítették. A holtágakat csatornákkal kapcsolták össze, és az így kialakult csatornarendszer vezette le a belvizet. Az elkészült őrjegi belvízlevezető csatornát az 1876-os Dunai jégtorlasz miatt kiáradt víz beiszapolta és használhatatlanná tette.
-1885 őszén elkészült a dusnoki Vajas-torokban lévő zsilip, mellyel szabályozni lehetett a Vajas vízszintjét.
-1896-ban készült el Érsekcsanád határában az Őrjeg belvizeinek levezetését szolgáló csatorna zsilipje, amit a Pestmegyei Sárközi Ármentesítő Társulat épített.
-A csanádi Vajas-torokban 1898-ban helyezték üzembe a Kalocsai Sárköz belvizeinek levezetésére szolgáló szivattyútelepet és zsilipet.
A századforduló idejére így kialakult egy zárt sárközi vízrendszer, a kor követelményeinek megfelelő védművekkel, amelyekkel biztonságosan tudtak védekezni az árvizek ellen. A belvizeket is biztonsággal tudták az öblözetből a Dunába vezetni, magas dunai vízállásnál pedig szivattyúzni.

A Kalocsai-Sárköz belvízrendezésének eredményességét Kenessey Béla 1931-ben következőképpen értékelte: "1872. évig, a társulat megalakulásáig minden 10 évben átlag 28 árvízi elöntés volt; 1872-1892-ig pedig tíz, 1892-től a mai napig egy sem. Kalocsa és környéke a lecsapolás előtt maláriás volt, amihez csupán a bennszülöttek asszimilálódtak. Idegen letelepedőnek, vagy a tanuló ifjúságnak 1-2 évre volt szüksége, míg a klímát megszokta. Mintegy két évtizede azonban nyoma sincs a mocsárláznak s a vidék teljesen egészséges. Ma már a közlekedés az ártér minden pontján, még a dűlőutakon is zavartalan."

Az újkori vízrendszer főbb csatornái
-Vajas (Sárköz-I főcsatorna, valamint Csorna-foktői árapasztó főcsatorna)
-Sárköz-II. (Őrjegi- vagy Karasica-) főcsatorna
-Sárköz-III. (Maloméri- vagy Halomi-) főcsatorna
-Giga: A Csorna-foktői főcsatorna végső szakasza
Ezekben a vizekben jellemző halfaj az amur, ponty, kárász, compó, bodorka, dévér- és karikakeszeg, vörösszárnyú keszeg, a harcsa, törpeharcsa, csuka, és a süllő.

Jellegzetes élővilág
Az ártérben gyakori a szürkenyár, a magasabb fekvésű, mocsár területén az ültetett tölgy. E két fafaj mellett a sárközi elegyes erdők legtöbb fája megtalálható, közöttük kökény- és galagonyabokrok sűrű hálójával.
Olyan pótolhatatlan értékű fajok élnek itt, mint a réti csík, a fokozattan védett túzok, vagy a széki lile.

Miske
Miske a XVIII. század elején a kalocsai Érsekség birtokához tartozó puszta volt. 1719-ben gróf Csáky Imre kalocsai érsek adott letelepedési engedélyt kedvező feltételekkel 30 magyar és tót családnak. Ők hoztak újra életet a török idők alatt elnéptelenedett pusztára. A mai római katolikus templom 1768-ban épült fel. Miske, mint politikai község 1724-ben lett szervezve, innentől gyors fejlődésnek indult. A századfordulón és az azt követő évtizedekben is a föld biztosította a megélhetést. Ipari létesítményként csak a gabonamalom működött...

Homorodi malom
 N 46° 25,392' E 19° 0,874' 90 m [GCKSAR+malom]
A Homorod-patak partján, a jelenleg pusztulóban lévő nádfedeles vályogház helyén állt a 3 kerekű uradalmi patakmalom, amit a második katonai felmérés térképén még jelöltek. 1872-ben érseki utasításra bontották le, mivel akadályozta az őrjegi belvizek levezetését szolgáló csatorna megépítését.

Látnivaló a közelben
 N 46° 24,304' E 19° 0,032' 90 m [GCKSAR+mariaforras] Mária-forrás és a Feketi kápolna a Magyar zarándokúton (Mz).
A népi vallásosság egyik jelentős helye a Feket (egykori falu) elnevezésű határrészben van. Itt 1855-ben épült a Mária-kápolna a terep mélyedésében megbúvó tavacska mellett, amelynek vize a zarándokok hite szerint gyógyító erejű.

Élményekben gazdag kincskeresést kívánok!
...long way round ;)
QuadKan

Források:
wikipedia.org
termeszetvilaga.hu
viskikarolymuzeum.hu
kalocsaihorgaszegyesulet.hu'
Állapot: kereshető

KRW értékelés (41 db): környezet: 4.23 rejtés: 4.25 web: 4.60 átlag: 4.36

 - történelmi nevezetesség, várrom, épület?
 - szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni?
 - különleges látványosság, helyszín?
 - speciális koordináta-érték vagy magasság?
 + vízpart, tó/folyó, forrás van-e a környéken?
 - település belterületén van a láda?
 - van-e a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület?
 - nyugodtan ajánlanád-e télen, hóban is (megtalálható-e)?
 + ajánlanád-e a környéket nyáron a legnagyobb kánikulában is?
 - hegyen, csúcson, nagy dombon van-e a láda (a környékhez képest)?
 + megközelíthető-e járművel néhány száz méteren belül?
 + a javasolt kiindulóponttól elérhető-e fél órán belül?
 - babakocsit toló család induljon-e a láda keresésére?
 + kisgyermekkel, nagyszülőkkel is elérhető helyen van?
 - igénybe veszi-e a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos)?
 - a láda megszerzéséhez kell-e sziklát mászni (gyerek a nyakban kizárt)?
 - sötétben ajánlanád a láda felkeresését?
 - van-e a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb.?
 - szokatlan méretű/alakú-e a láda (az ajándékok miatt fontos)?
 + el tudok-e menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyhatom)?
 - GPS nélkül is érdemes megkeresni
 + kereshető minden évszakban
 + kereshető 24 órában
 - a látnivalóért fizetni kell


Aniko & Gyuri 2020.10.10 13:01 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.7.1]

Zugi 2020.09.20 12:51 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.85
Homokmégy-Hillye szállásbeli bázisomról már korábban kinéztem magamnak ezt a környéki ládát, de ma gondoltam, hogy nem kocsival közelítem meg a jelenleg egyébként jól járható száraz földutakon, hanem igazi sport értékkel bíróan nordic walking módon gyalog. Az eredmény oda-vissza bő 3 óra és közel 18 km mellett sikerült gyorsan levadásszam. Előző logokban olvastam, hogy a susnya ne rémisszen el, van kesserösvény, és tényleg :) Sokat mászkáltam már biciklivel is a környék kanálisainál. Minden évszakban van egy romantikája a szántóföldek különböző állapotai között túrázni sima vándorként :)

(mondjuk nem értem ez a rejtés miért nem inkább a Mária forrás/Feketi kápolnánál van, az a fotók alapján egyedibb, és látványosabb hely lenne, noha gyalog odáig már nem mentem el)

Image1IMG_20200920_114546_resize_2
IMG_20200920_121347_resize_2IMG_20200920_124731_resize_2
IMG_20200920_124750_resize_2IMG_20200920_124752_resize_2
IMG_20200920_124756_resize_2IMG_20200920_134802_resize_2
IMG_20200920_134819_resize_2IMG_20200920_134835_resize_2
Frankie Family 2020.09.20 11:56 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

zoll 2020.09.12 11:53 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.52
Köszönjük a rejtést! Andi, Zoli

Liberty 2020.08.30 18:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.57
Kiskunsági homokbuckás ládák felkeresése volt a mai cél, amik nehezen megközelíthetőek, mégis érdekes helyek. Újabb homokos földúton Miske felől indultunk a Kalocsai Sárköz szép ártéri területére. A Homorod-patak a sok algától zöld színű volt, szinte egybeolvadt a fű zöld színével. A valamikor jobb napokat megélt régi malom épülete teljesen romokban van, hamarosan össze fog dőlni. A ládához vezető úton most derékig ér az aljnövényzet, de a jól kitaposott kesserösvényen hamar megközelítettük a rejtek adó fát. A ládaoldal leírásából sok mindent megtudhattunk a Sárközi tájról és a növény és állatvilágáról. Köszönet a rejtésért.

Kalocsa címere
A láda környezete
András04 2020.08.30 18:22 - Megtaláltam
.

pappcsalád 2020.08.30 18:22 - Megtaláltam
[g:hu 1.6.7]

targonczas 2020.07.26 08:19 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.2.10]

Páratlanpáros 2020.07.24 12:36 - Megtaláltam
Megtaláltuk köszönjük a rejtést! Még jó hogy hosszúban jöttünk! A láda szépen rendben. [Geoládák v3.5.0]

DSC_6845 
bagolyvera 2020.07.18 23:59 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszi!

Ignis9 2020.07.18 10:59 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.67 súly: 3.98
Bagolyverával 3 napos Bács-Kiskun túra keretében, köszönjük! Nekem nem igazán tetszett...

breimanne 2020.07.16 12:59 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést. Nem az én világom.

nmárti 2020.07.16 12:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 4.54
Alföldi lévén nem bírom a sík vidéket,nem értem ,mi a szép ebben? Köszi a rejtést!

-1-2
Zsizsi60 2020.07.11 08:53 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

viad 2020.07.08 08:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Bővebben otthonról. [Geoládák v3.4.1]

Judit és Béla 2020.07.01 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.00 súly: 4.40
Megtaláltuk.

vivanop 2020.06.25 10:43 - Megtaláltam
papucsban
rövidnadrágban
nyakig érő csalánban
:)

[Geoládák v3.4.1]

N.Zs. 2020.06.20 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.00 súly: 4.48
A homokos út autózható. A ládához jutás kihívás.

IMG_6686IMG_6687
ez még fokozódikIMG_6692
IMG_6691IMG_6690
Laci és Anita 2020.06.14 17:16 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 5 átlag: 3.67 súly: 2.40
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

EmesESE 2020.06.01 16:01 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 4.36
Megtaláltuk ! 🙂
Egy jót autóztunk a mai nap száraz földúton a ládáig. Ilyenkor elgondolkozom azon, hogy egy magasabb, terepjáróra kellene cserélni a jelenlegi autómat.
A láda szépen rendben, de elég magas fű, csalán mezőn közelíthető meg, nincs kesserösvény.
Köszönjük a lehetőséget! [Geoládák v3.2.2]

0D9390C2-5C66-4151-B354-909D17922ECA8201B6A3-668A-4A98-A7A9-3877BA439176
T. Szilvi 2020.05.10 09:41 - Megtaláltam
Megtaláltuk , köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

Pomisa 2020.05.03 16:17 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 4.19
A hatalmas szél miatt autóval kb 1 km-re sikerült megközelíteni. A ládát nem értettem miért kell így berakni a dzsindzsába.
Köszönjük a rejtést! [g:hu 1.6.4]

Fazék 2020.04.26 13:40 - Megtaláltam
Azoknak, akik nem sajnálják az autójukat, avagy tavaszi autózgatás a szántók között.
A láda frissen felújítva, rendben.

2020-04-26 13.30.202020-04-26 13.31.58
2020-04-26 13.33.25 
gg04 2020.04.10 19:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
megtaláltuk, köszönjük!

QuadKan 2020.03.29 11:22 - Egyéb
Felújítva


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (93 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.