geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum    |   belépés
  
  
  
 
FAQ
1803. Evangélikus helyek Magyarországon (GC1517)

Luther-rózsa

Luther-rózsa

A vidéki helyszínek

A vidéki helyszínek

Híres evangélikusok

Híres evangélikusok

Nobel-díjasokat adó épület (Fasori gimnázium)

Nobel-díjasokat adó épület (Fasori gimnázium)

Mihályházi templom bontásakor

Mihályházi templom bontásakor

Ünnepi Istentisztelet

Ünnepi Istentisztelet

A rejtés

A rejtés

A láda ezt látja...

A láda ezt látja...

Turistajelzés az Isten gödrében

Turistajelzés az Isten gödrében

2. pont helyszínek felkeresésének eloszlása.

2. pont helyszínek felkeresésének eloszlása.
Szélesség N 47° 31,059'
Hosszúság E 19° 20,314'
Magasság: 268 m
Megye/ország: Pest
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2007.08.16 11:40
Megjelenés időpontja: 2007.09.05 00:20
Utolsó lényeges változás: 2017.05.21 22:18
Rejtés típusa: Multi geoláda (1H+2V)
Elrejtők: Tilla, Gábor, Áron, zem, zferke
Felhasználó: zferke-zem
Nehézség / Terep: 2.0 / 2.0
Megtalálások száma: 315 + 1 sikertelen + 27 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.5 megtalálás hetente


Wap: 3 pontos multi. A láda (GC1517 N47° 31,059' E19° 20,314' 268m) a Látó-hegyen van, Isten-gödre felé, egy vackorfa alatt. A jelszóhoz szükséges a két virtuális pont felkeresése, neten olvasd el a leírást! Jelszósorrend: láda-vidék-Bp. Nem TravelBug barát! (wap end)

FIGYELEM!!! AZ ELSŐ PONTON A JELSZÓ HELYE 2014 TAVASZÁN MEGVÁLTOZOTT!

1517. október 31-én a wittenbergi templom kapujára egy tudós-szerzetes kitűzte 95 tételét, evvel kezdetét vette a ma reformációnak nevezett folyamat. Luther Márton nem új közösséget akart, hanem az akkori római katolikus egyházat megtisztítani a hamis tanításoktól, pénzéhességtől, visszavinni a kereszténység igazi értelméhez. Luthert kitagadták, a pápai átok ma is érvényben van rá.
Magyarországon gyorsan elterjedt a tisztaságra törekvő hit. Az alapok: egyedül a Biblia a mérték, egyedül Jézus üdvözít, egyedül hit által (nem jócselekedetekért), ingyen kegyelemből. Nem tökéletes a Magyarországi Evangélikus Egyház, de szélsőséges tanoktól mentesen él. Szervezete: 3 egyházkerületben 17 egyházmegye, bennük 300 gyülekezet van. Élükön a paritás elve alapján egy lelkészi és egy világi vezető áll. Döntéseket a presbitériumok, közgyűlések és a zsinat hoznak. Sokféle diakónia munka folyik: idősek, fogyatékkal élők, állami gondozottak, szenvedélybetegek, hajléktalanok között. Tervezési fázisban van egy kórház, amelyben ápolói és egyéb képzések zajlanának A hazai lutheránusság (=evangélikusság) történetét és jellegzetes helyeit szeretnénk megmutatni ládánkkal. Ne bigott felsorolásra számíts, ez a vallás ismeri a humort: ugyan Luther szerint minden nap le kell győznünk az ördögöt magunkban, de volt olyan mondása is, hogy "nyugodtan sörözgeténk Fülöppel, mert a Szentlélek úgyis munkálkodik..."

Olyan ládát terveztünk ami vidéki és budapesti kessereknek egyenlő eséllyel megközelíthető. Így született ez a multi: 2 virtuális és egy hagyományos ponttal. Minden ládavadásznak fel kell keresnie 1 budapesti és 1 vidéki helyszínt, meg egy könnyen megközelíthető ládát. A koordináták minden esetben a fő látnivalót adják, ezektől a jelszórészlethez van, hogy arrébb kell sétálni - figyeld a leírást!

1. pont: Budapest legismertebb ev. templománál van. Minden egész órában harangjáték szól (érdemes meghallgatni!), itt ravatalozták fel Thököly Imrét, itt keresztelték Kossuth 2 fiát, orgonakoncertek helyszíne is. A templom mellett van az evangélikus Múzeum (itt látható Luther Márton végrendelete), ev. óvoda, iskola, könyvesbolt. Jelszórészlet:  N 47° 29,825' E 19° 3,257' [GC1517-1] Luther rózsa cégértől a templom felé haladva, a templom bejárata melletti hirdetőtáblán keresendő a jelszórészlet. (1 mágneses cselesebb rejtés és 1 sima felirat )

2. pont-Ág: A faluból kitelepítették az evangélikusokat, a település egyetlen temploma viszont megmaradt. Romos állapota miatt lebontásra ítélték, ám a lakosság összefogott megmentésére, felújítani viszont csak a tornyot tudták. Havonta 1x van istentisztelet önkormányzati helyiségben, amin a 3 ev. családon kívül más felekezetűek is részt vesznek. A  N 46° 17,770' E 18° 12,194' 170 m [GC1517-2] pontnál hány lépcsőfok vezet a templomhoz? Ebből a számból vonj le 9-et!

2. pont-Alternatív megoldás: Az alábbi vidéki helyszínek alternatív jelszót rejtenek, ha esetleg messze van Ág! De érdemes megnézni mindet. :-)

Debrecen: a reformáció hamar elért ide is, ám a kálvini, református irány terjedt el a városban. Az ev. gyülekezet viszonylag későn önállósult, sokáig Nyíregyháza 'leányegyháza' volt, a csekély számú hívő miatt. Mindig fontosnak tartották a ref. iskola támogatását, ami a mai egyetem elődje.Templomuk nem az utcára nyílik, udvarban épülhetett csak fel. Ez az ország leggyérebben lakott vidéke az evangélikusság szempontjából. Keresd a  N 47° 31,558' E 21° 37,517' [GC1517+debrecen] pontot. A bejárati kapu bal oldalán levő táblán, az első önállóan is értelmes szórészlet (főnév) hány betűből áll?

Fehérvárcsurgó: hagyományos, pici ev. templom. Már a 16. sz-ban volt lelkésze, az ellenreformáció alatt elkobzott templom helyett az 1820-as években építettek újat, mellé iskolát, parókiát. Jelenleg 70 ev. embert tartanak számon a községben. A bejárati követ érdemes megnézni: nem a takarítás, hanem a sok betérő koptatta el... Keresd a  N 47° 17,296' E 18° 15,848' [GC1517+fcsurgo] pontot, a Petőfi utcában (Károlyi kastély felé). Itt az ev. templom mellett levő bal oldali ház (volt iskola) utcafronti ablakainak számához adj hozzá 3-at! Ezt a számot jegyezd meg.

Győr-Öregtemplom: A türelmi rendelet (1781) alapján épült: helység végén, udvarban, torony, harang nélkül (de végre nem tiltották és irtották az evangélikusokat). Oltárképét Orlai Petrich Soma festette. Az épület udvarában az ország 37 oktatási intézménye közül itt több is működik, illetve idősek szeretetotthonát is fellelhetünk. Győr a Dunántúli Egyházkerület püspöki székhelye. Erről a pontról:  N 47° 41,178' E 17° 37,608' [GC1517+gyor] a Petőfi tér 1. felé sétálva az épületen keresd Kis János tábláját. A tábla 4. sorának 2. szava hány betűből áll?

Mihályháza: kicsi templomát le kellett bontani, süllyedt alatta a talaj. Egy harangláb van emlékeztetőül a helyén, az istentiszteleteket pedig egy imaházzá átalakított épületben tartják. Az  N 47° 18,442' E 17° 20,273' [GC1517+mihalyhaza] ponton álló építmény alján levő piros burkolókövek számát oszd el 4-gyel!

Miskolc-Diósgyőr: 1886-ban önállósult a Miskolc-Belvárosi gyülekezettől, 1902-re épült fel templomuk a diósgyőri vár lábánál. Toronysisakja veszélyessé vált, így 3 évig a falak mellett feküdt a földön. 2006-ra sikerült felújítani és visszahelyezni eredeti magasságába. Keresd a  N 48° 5,960' E 20° 41,353' [GC1517+miskolc] ponton az egykori főbejáratot (Vár utca). A feliratnál hány kereszt látható?

Nyírtelek: a nagy ev. lélekszámú Nyíregyházához tartozó gyülekezet volt sokáig. 1991-ben az odakerülő lelkész első szervezési munkája volt a közösség saját úrvacsorai készletére való gyűjtés. A visszamaradó 3000 Ft sorsáról tanakodva egy 13 éves kislány bátran felszólalt a felnőttek között: "Abból, ami megmaradt, építsünk templomot!"... és 2006-ban felavatták az egyház legfiatalabb templomát. Keresd a  N 48° 0,500' E 21° 38,044' [GC1517+nyirtelek] pontnál a templom előtti őrangyalos táblát. A méter jelzés sorában levő számjegyek összegéhez adj 1-et!

Orosháza: A várost alapító telepesek a Dunántúlról érkeztek (70 család). A "cuius regio eius religio" elvből következően, a szabad vallásgyakorlásért, az áttérést elutasítva hagyták el a katolikus földesurat. Az új telepesek első dolga volt, hogy vesszőből-sárból templomot, iskolát építettek. Magukkal hozták harangjukat ('Zombai-harang'), mely 1905-ig szólt, akkor megrepedt, s azóta emlékként áll a templomban. Első lelkészük 1744-ben megnyitva az anyakönyvet leírta a település alapításának történetét. Az egyik legnagyobb lélekszámú magyar ev. gyülekezet. A  N 46° 33,552' E 20° 40,264' [GC1517+oroshaza] pontról indulj a templom bejáratától balra, keresd az ún. kolera-oszlopot! Az oszlop alján levő táblán található számjegyek összegéből vonj le 3-at!

Őrimagyarósd: Az Őrség népe székely eredetű, feladatuk a határ védelme volt. Tömbben élnek itt az igazságért kiálló protestánsok, köztük Őrimagyarósd központtal az evangélikusok. De egész Va(z)s megyében sűrűn találunk ev. templomokat, Kemenesalja az ország lutheránusokban legnépesebb vidéke. Keresd a  N 46° 53,320' E 16° 32,144' [GC1517+orimagyarosd] pontnál a templom kerítés bejáratát. A bal oldalon, a járdaszint alatti tábla utolsó 2 számjegyének összegét jegyezd meg.

Sand: a gyülekezet első lelkésze Sántha Károly, neves énekszerző-fordító volt. Több alkotása ma is megtalálható az Ev. Énekeskönyvben, illetve ismert karácsonyi dalokként élnek tovább.
"Kétség, sötétség, nincs erőd felettem, Mert híven harcol az Isten érettem.
Áthatja szívem csuda erejével, S megtart kezével."
(Ev. Ék. 353/3)
Keresd a  N 46° 25,339' E 17° 7,309' [GC1517+sand] pontnál a torony bal oldalán levő "Felújítva" táblát. A rajta levő számjegyek összegéhez adj 2-t!

Sámsonháza: ennek a templomnak volt felügyelője (világi vezetője) Kossuth Lajos, aki egyedüliként ezt a magyarországi tisztségét tartotta meg haláláig, száműzetésében is.
Parkolás és megközelítés:  N 47° 59,152' E 19° 43,172' 194 m [GC1517+parkolo]. Innen indulj a templomhoz  N 47° 59,132' E 19° 43,105' 224 m [GC1517+samsonhaza] és a kapu 1 szárnyán levő díszlécek számát jegyezd meg!

Sárszentlőrinc: Ev. iskolájába járt Petőfi Sándor, a templom egyik akkori diák-padjában az ő monogram-vésete található. Hogy tőle-e, azt nem tudni.. Itt tanult Lázár Ervin, és itt anyakönyvezték Illyés Gyulát is. A gyülekezet népfőiskolát és teleházat is működtet (főként romák számára), a munkahely- és közösségteremtés, hagyományőrzés, segítségnyújtás szándékával. A  N 46° 37,606' E 18° 36,428' [GC1517+sarsztlorinc] pontnál a templom mellett balra álló épületen, a fekete márványtáblán levő 2 szám különbségét oszd el 9-cel!

Sárvár: az első magyar nyelvű teljes Újszövetséget itt fordította és nyomtatta Sylvester János (ev. lelkész) 1541-ben. Példa arra, hogy a műveltséget terjesztették a protestánsok: 1584-ben az országban levő 27 nyomda közül 26 protestáns volt. Ezeket betiltották és csak az 1 katolikus maradhatott fenn - hivatalosan.. Keresd a  N 47° 15,220' E 16° 56,223' [GC1517+sarvar] pontot. A tőle jobbra levő épület ablakainak számához adj hozzá 1-et (pinceablakokat ne számold)!

Siófok: 1986-90 közt épült, Makovecz Imre tervezte a templomot, "Krisztus hajóját". Érdekessége, hogy a fény mind a 4 oldalról bejutva mindig a templom közepére vezetődik. Menj a  N 46° 54,500' E 18° 3,544' [GC1517+siofok] pontra az Oulu parkban. Keresd a templom háta mögött levő óvoda fémkerítése, és a Makovecz tervezte gyülekezeti épület komplexum garázsa közt álló fakerítést! A kerítésből 2 pédány létezik: a régebbi, belsőnél a függőleges lécek számából vonj le 4-et, ez a jelszórészleted. Vagy, az újabb, külső kerítésen számolj, a függőleges léceinek számából (keret is számít) pedig 7-et!
Ajánljuk az azóta itt önállóan megjelent, virtuális GCsima ládát!

Soltvadkert: az 1948 körüli államosítások után nem maradt oktatási intézménye az egyháznak (a lelkészképző Teológia kivételével). A rendszerváltás után 1990-ben elsőnek nyílt meg a soltvadkerti óvoda. A város híres borainak címkéjén megtalálható a templom rajza, legalábbis egy ev. bortermelő címkéin... Keresd a  N 46° 34,847' E 19° 23,599' [GC1517+soltvadkert] pontot. A főbejárattól jobbra levő táblán látható 2 szám különbségéből vonj le 131-et!

Szolnok: a trianoni "béke" az ev. felekezetűek számát csökkentette legjobban, elcsatolva rengeteg gyülekezetet és oktatási intézményt. Sokan vállalták az anyaországba költözést, így kerültek evangélikusok Szolnokra: 300 ember sodródott ide. Templomuk mintájául a reformáció fontos színhelye, a wittenbergi vártemplom szolgált. Erre emlékeztet a kupolás torony, illetve a főbejárat, mely az ún. tételkapu mása. Keresd a  N 47° 10,377' E 20° 11,894' [GC1517+szolnok] pontnál a kapun levő táblát. A harmadik szó hány betűből áll?

Köszönjük akosch, rekasi, Mengyán, Judith és Luilui szívességét, energiáját, akik segítettek 1-1 vidéki pont bemérésében! Valamint köszönet illeti az ajánlkozó Moo-t, kuliszt és saldart.

3. pont: A ládát (30x20x9cm)  N 47° 31,059' E 19° 20,314' 268 m [GC1517-3] a Látó-hegyen találod, egy vadkörte fa lábánál, amely az Isten-gödre  N 47° 30,722' E 19° 20,218' 189 m [GC1517+Istengodre] felé néz. Ez helyi elnevezés, eredetéről nem tudtunk meg semmit - viszont szép! Miután eljöttél a templomoktól, nézd meg a természet csodáit, hiába építünk mi bármit, az igazi az...
Megközelíthető: - GCVABA felől ajánlott, így kellemes sétában lesz részed, és a láda felé haladva találkozol a patakokkal szabdalt gödörrel. A ládaszomszéd leírásánál több megközelítési útvonal van, száraz időben innen: N47° 30,576' E19° 20,373' (GCVABA+parkoló2) javasoljuk gyalog (1,2 km). Isten gödrétől a zöld jelzésen haladj, majd amikor az élesen elkanyarodik, Te észak felé menj - már látszódik a dombon a rejtek-fa.
- Biciklivel és drive in lehetőség: az Isaszeget és Pécelt összekötő útról Nagytarcsa fele haladj, kanyarodj balra a  N 47° 31,464' E 19° 19,988' 270 m [GC1517+leteres] pontnál kezdődő földútra. Itt le is parkolhatsz, már közel a láda (900 m), de száraz időben járművel végig járható. Ezt az utat viszont keserítik a parlagfű és szeméthalmok, jobb oldalon pedig távvezeték oszlopsor "gyönyörködtet". Ajánljuk inkább GCVABA felől.

Jelszóképzés sorrendje: a ládában levő részlet, utána vidéki helyszín, utolsónak pedig a budapesti számot írd, ékezet nélkül, egybe (a számokat számjegyekkel).
A jelszó érdekessége még, hogy a 3 részlet egy bibliai igehellyé áll össze, amin érdemes elgondolkodni ateistaként vagy bármilyen felekezetűként. A ládában találod, hogy a Biblia melyik könyvét nyisd fel. A vidéki helyszín adja, hogy e könyv melyik fejezetét keresd (ez egy hagyományos Szentírásban a nagyobb, vastagon írt szám). A budapesti helyszín pedig a fejezeten belüli versszámot mutatja (pici szám). Bibliát találsz weben is.
Kérünk a logodban írd le, hogy melyik vidéki pontnál jártál!

Érdemes ránézned az evangélikus oldalra, az onlinehittanra vagy az evangélikus.lap.hu-ra. Ládánk csíra-ötletét fellelheted itt. Egy apokrif idézettel indítunk útra:
"Híd a világ: menjetek át rajta, de rá ne telepedjetek!"
Jó keresgélést!

Láda történet:

2009.08.16 Ládakarbantartás-archiválás:
A logbook fotóit : itt láthatod

2012.11.25 Ikon reform ránk kényszerített végrehajtása... reméljük működni fog így is.

2014.04.28 Ládakarbantartás, fakereszt csodálás.
Állapot: kereshető

KRW értékelés (197 db): környezet: 4.54 rejtés: 4.50 web: 4.76 átlag: 4.60

 + történelmi nevezetesség, várrom, épület?
 + szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni?
 + különleges látványosság, helyszín?
 - speciális koordináta-érték vagy magasság?
 + vízpart, tó/folyó, forrás van-e a környéken?
 - település belterületén van a láda?
 - van-e a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület?
 - nyugodtan ajánlanád-e télen, hóban is (megtalálható-e)?
 + ajánlanád-e a környéket nyáron a legnagyobb kánikulában is?
 - hegyen, csúcson, nagy dombon van-e a láda (a környékhez képest)?
 - megközelíthető-e járművel néhány száz méteren belül?
 - a javasolt kiindulóponttól elérhető-e fél órán belül?
 - babakocsit toló család induljon-e a láda keresésére?
 + kisgyermekkel, nagyszülőkkel is elérhető helyen van?
 - igénybe veszi-e a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos)?
 - a láda megszerzéséhez kell-e sziklát mászni (gyerek a nyakban kizárt)?
 - sötétben ajánlanád a láda felkeresését?
 - van-e a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb.?
 - szokatlan méretű/alakú-e a láda (az ajándékok miatt fontos)?
 + el tudok-e menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyhatom)?
 - GPS nélkül is érdemes megkeresni
 + kereshető minden évszakban
 + kereshető 24 órában
 - a látnivalóért fizetni kell


FeldmanZ 2020.09.16 17:48 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

Hokuszpok 2020.08.22 11:25 - Megtaláltam
Köszi!
Csak összejött!A Budapesti helyszínnél keresgéltem sokáig.A könnyebbik hamar meglett,és elkezdtük keresni a mágnescsíkot is.A leírás kicsit megtévesztett (1 mágneses cselesebb rejtés és 1 sima felirat ).A jelszóképzésnél derült ki számomra hogy elég csak az egyiket megtalálni.

Kovács Beni 2020.08.22 11:25 - Megtaláltam
Köszi!

JenniMiki 2020.08.07 21:29 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.39
Megtaláltuk, köszönjük szépen a rejtést! :) Jenni&Miki [Geoládák v3.5.0]

pedro750 2020.08.02 19:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszi a rejtést! [Geoládák v3.5.0]

Green Eye 2020.07.31 16:00 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm az ügyes rejtést! A Deák téri volt a legnehezebb, ott mindig tömeg van. A ládától valóban láthatjuk Isten gödrét...
Fehérvárcsurgó, Orosháza adta a kettes pontot.

jutics 2020.07.11 07:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.93
Végül csak összejött, Nyírtelek zárásával. :)

IMG_20200711_071216 
emmerwald 2020.05.23 16:32 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 4.11
Több vidéki helyszínen is jártam, de Szolnokon jegyeztem fel a számot.
Láda rendben, a kilátás pazar. Köszönjük!

p10gabi 2020.05.16 11:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

[Jóváhagyta: zferke-zem, 2020.07.17 18:16]

evangélikus helyek 
mrbaggins123 2020.04.12 12:39 - Egyéb
Egyelőre még csak a 3/3. hagyományos láda van meg - azért logolok, hogy figyelmeztesselek Titeket: rengeteg galagonya és más tüskés növény van a láda közelében, amik már belógnak az ösvényre is a végén, vigyázzatok magatokra! :)
A rejtés szuper egyébként!! [Geoládák v3.3.2]

anzsu7 2020.03.30 09:43 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Zsuzsa, Józsi [Geoládák v3.3.2]

kocsisjozsef74 2020.03.29 12:33 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.65
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Zsuzsa, Józsi [Geoládák v3.3.2]

Aniko & Gyuri 2020.02.12 19:06 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

csomix 2020.01.16 23:59 - Megtaláltam
Köszönöm.

Redteam 2020.01.03 15:00 - Megtaláltam
Megvan. A ládát feltöltöttem ajándékokkal.

Kaputyin 2019.11.06 09:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.03
Az első pontot hagytam utoljára, ide viszont kétszer el kellett látogatnom mire előkerült a cseles rejtés! Vidéki helyszínnek a hozzám legközelebb eső Fehérvárcsurgót választottam, de a Siófoki Makovecz templom is megvolt már korábbról, épp úgy mint a láda, amit még tavaly kerestem fel! Köszönöm a rejtést!

IMG_20191106_090400_resized_20191106_072246958IMG_20191106_090442_resized_20191106_072317460
anettnori 2019.11.02 15:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.31
Megvan!

Szerdán Pestre mentünk fel a fiúkkal. Amíg ők ebédeltek, addig sétáltam egy jót a városban, zuhogó esőben. A templomnál segítséggel lett meg a részlet. Utána nem tudtam visszamenni jó ideig a többiekhez, jött barátunk, Putyin.
Az alternatívok közül a sárvári pontot kerestem fel, temetőzés közben. Mint kiderült, itt is rosszul számoltam.
A láda maradt utoljára, itt nem ért meglepetés. Azaz a bejelentést nem fogadta el a rendszer. Mindegy, azért a közeli másik rejtés felkeresése után visszafelé még egyszer megnéztem a ládát, nem ott van-e a gond. Hát, nem ott volt. Hazafelé derült ki a sárvári turpisság.
Köszönet a segítségért!

IMG_20191102_154851 
vittorio 2019.10.25 08:15 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést. A vidéki helyszínek közül többnél is jártam, de a jelszórészletet Soltvadkerten számoltam ki.

eltájoló 2019.10.24 17:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.19
Az első pontot januárban kerestem meg. Már sötétben értem oda, így egy kis ideig kutakodni kellett. Két hete, a Mátrába menet ejtettem útba a harmadik pontot. A láda fedetlenül a helyén volt, de jó állapotban. Szép volt a kilátás a ládától. A második ponthoz ma mentem át Vadkertre. Jó kis multi, köszönöm a rejtést.

VP 2019.09.22 07:00 - Egyéb
Valamennyire érintett vagyok, így elhatároztam, hogy az összes ajánlott pontot megkeresem.
Most megtaláltam az utolsó még hiányzó "2. pontot": Sánd

Kronológia:

1. pont:
2007.09.13 Deák téri templom: 1000 szál köt ide (itt kereszteltek, itt kezdtem gyerekekkel foglalkozni, egy ideig presbiter is voltam ...)

2. pontok:
2007.09.07 Győr (Wachau - Steinwandklamm kirándulás előtt)
2007.09.09 Sárvár (Wiener Neustadtból hazafelé jövet)
2007.09.22 Fehérvárcsurgó (Bakonyi kirándulás végén)
2007.11.23 Debrecen (doktori avatás)
2007.12.22 Sámsonháza (cserháti kirándulás elején)
2008.01.20 Siófok (Zsu.-val és Mikulással)
2008.03.25 Ág (családdal, innen át gyalog a GCIDUT-hoz)
2009.01.02 Őrimagyarósd (őrségi körút)
2010.05.08 Soltvadkert (tájfutóverseny előtt)
2013.08.16 Sárszentlőrinc (látogatás a cigány bibliaórán)
2016.11.01 Szolnok (biciklis ládázás)
2016.12.28 Orosháza (Békés megyei kirándulás)
2017.06.21 Mihályháza (Marcal-menti biciklizés)
2018.10.06 Nyírtelek (csavargás Nyíregyháza körül)
2019.09.22 Sand (zalai és somogyi csavargás)

láda:
2007.09.15 Esti nyugalom, kilátás a város fényeire és a lemenő Hold-sarlóra. (Azt azért nem egészen értem, miért ide került a láda.)

Mizo6869 2019.08.22 12:58 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést. Előszőr a Budapesti pontot kerestük fel, majd Soldvadkerten jártunk, végül a ládát kerestük fel. Mia, Piri (kutya), Zoli.

g-tabe 2019.06.29 10:44 - Megtaláltam
Megvan, köszönöm a rejtő munkáját!
Az első és harmadik pont felé tavaly nyáron vetődtünk el (júni és aug.). A második pont Ágon lett meg. Itt nem is volt olyn egyszerű megszámolni a lépcsőfokokat. A sorokat megviselte az idő és eléggé gazos is, de nem lehetetlen! :-)

PardiAndi 2019.05.18 23:59 - Nem találtam meg
A budapesti helyszínen nem találtam semmit, kérem a rejtőt, jelezze, ha mégis ott van a jelszórészlet.

mozgo 2019.04.28 11:11 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.00
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0] sárvári második ponttal, budapesti pont megvolt régebbről, a ládában található részletet pedig rövid biblia lapozgatás után hamar kitaláltam. Emiatt elnézést kérek mindenkitől, akit megbotránkoztat e tettem :)
Egyébként Balatonfüreden nagyon hangulatos az evangélikus templom (van is ott egy comos ládám). Szívesen készítek egy sokadik vidéki lehetőséget Balatonfüredre a második pont alternatívájaként.

Pmagda 2019.04.22 09:42 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.92
Csodás, köszönöm a rejtést !

Orosházi templomKolera oszlop
Templom belülről 

A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (343 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.