FAQ
1803. Evangélikus helyek Magyarországon (GC1517)

Luther-rózsa

Luther-rózsa

A vidéki helyszínek

A vidéki helyszínek

Híres evangélikusok

Híres evangélikusok

Nobel-díjasokat adó épület (Fasori gimnázium)

Nobel-díjasokat adó épület (Fasori gimnázium)

Mihályházi templom bontásakor

Mihályházi templom bontásakor

Ünnepi Istentisztelet

Ünnepi Istentisztelet

A rejtés

A rejtés

A láda ezt látja...

A láda ezt látja...

Turistajelzés az Isten gödrében

Turistajelzés az Isten gödrében

2. pont helyszínek felkeresésének eloszlása.

2. pont helyszínek felkeresésének eloszlása.
Szélesség N 47° 31,059'
Hosszúság E 19° 20,314'
Magasság: 268 m
Megye/ország: Pest
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2007.08.16 11:40
Megjelenés időpontja: 2007.09.05 00:20
Utolsó lényeges változás: 2017.05.21 22:18
Rejtés típusa: Multi geoláda (1H+2V)
Elrejtők: Tilla, Gábor, Áron, zem, zferke
Ládagazda: zferke-zem
Nehézség / Terep: 2.0 / 2.0
Megtalálások száma: 362 + 2 sikertelen + 28 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.5 megtalálás hetente


Wap: 3 pontos multi. A láda (GC1517 N47° 31,059' E19° 20,314' 268m) a Látó-hegyen van, Isten-gödre felé, egy vackorfa alatt. A jelszóhoz szükséges a két virtuális pont felkeresése, neten olvasd el a leírást! Jelszósorrend: láda-vidék-Bp. Nem TravelBug barát! (wap end)

FIGYELEM!!! AZ ELSŐ PONTON A JELSZÓ HELYE 2014 TAVASZÁN MEGVÁLTOZOTT!

1517. október 31-én a wittenbergi templom kapujára egy tudós-szerzetes kitűzte 95 tételét, evvel kezdetét vette a ma reformációnak nevezett folyamat. Luther Márton nem új közösséget akart, hanem az akkori római katolikus egyházat megtisztítani a hamis tanításoktól, pénzéhességtől, visszavinni a kereszténység igazi értelméhez. Luthert kitagadták, a pápai átok ma is érvényben van rá.
Magyarországon gyorsan elterjedt a tisztaságra törekvő hit. Az alapok: egyedül a Biblia a mérték, egyedül Jézus üdvözít, egyedül hit által (nem jócselekedetekért), ingyen kegyelemből. Nem tökéletes a Magyarországi Evangélikus Egyház, de szélsőséges tanoktól mentesen él. Szervezete: 3 egyházkerületben 17 egyházmegye, bennük 300 gyülekezet van. Élükön a paritás elve alapján egy lelkészi és egy világi vezető áll. Döntéseket a presbitériumok, közgyűlések és a zsinat hoznak. Sokféle diakónia munka folyik: idősek, fogyatékkal élők, állami gondozottak, szenvedélybetegek, hajléktalanok között. Tervezési fázisban van egy kórház, amelyben ápolói és egyéb képzések zajlanának A hazai lutheránusság (=evangélikusság) történetét és jellegzetes helyeit szeretnénk megmutatni ládánkkal. Ne bigott felsorolásra számíts, ez a vallás ismeri a humort: ugyan Luther szerint minden nap le kell győznünk az ördögöt magunkban, de volt olyan mondása is, hogy "nyugodtan sörözgeténk Fülöppel, mert a Szentlélek úgyis munkálkodik..."

Olyan ládát terveztünk ami vidéki és budapesti kessereknek egyenlő eséllyel megközelíthető. Így született ez a multi: 2 virtuális és egy hagyományos ponttal. Minden ládavadásznak fel kell keresnie 1 budapesti és 1 vidéki helyszínt, meg egy könnyen megközelíthető ládát. A koordináták minden esetben a fő látnivalót adják, ezektől a jelszórészlethez van, hogy arrébb kell sétálni - figyeld a leírást!

1. pont: Budapest legismertebb ev. templománál van. Minden egész órában harangjáték szól (érdemes meghallgatni!), itt ravatalozták fel Thököly Imrét, itt keresztelték Kossuth 2 fiát, orgonakoncertek helyszíne is. A templom mellett van az evangélikus Múzeum (itt látható Luther Márton végrendelete), ev. óvoda, iskola, könyvesbolt. Jelszórészlet:  N 47° 29,825' E 19° 3,257' [GC1517-1] Luther rózsa cégértől a templom felé haladva, a templom bejárata melletti hirdetőtáblán keresendő a jelszórészlet. (1 mágneses cselesebb rejtés és 1 sima felirat )

2. pont-Ág: A faluból kitelepítették az evangélikusokat, a település egyetlen temploma viszont megmaradt. Romos állapota miatt lebontásra ítélték, ám a lakosság összefogott megmentésére, felújítani viszont csak a tornyot tudták. Havonta 1x van istentisztelet önkormányzati helyiségben, amin a 3 ev. családon kívül más felekezetűek is részt vesznek. A  N 46° 17,770' E 18° 12,194' 170 m [GC1517-2] pontnál hány lépcsőfok vezet a templomhoz? Ebből a számból vonj le 9-et!

2. pont-Alternatív megoldás: Az alábbi vidéki helyszínek alternatív jelszót rejtenek, ha esetleg messze van Ág! De érdemes megnézni mindet. :-)

Debrecen: a reformáció hamar elért ide is, ám a kálvini, református irány terjedt el a városban. Az ev. gyülekezet viszonylag későn önállósult, sokáig Nyíregyháza 'leányegyháza' volt, a csekély számú hívő miatt. Mindig fontosnak tartották a ref. iskola támogatását, ami a mai egyetem elődje.Templomuk nem az utcára nyílik, udvarban épülhetett csak fel. Ez az ország leggyérebben lakott vidéke az evangélikusság szempontjából. Keresd a  N 47° 31,558' E 21° 37,517' [GC1517+debrecen] pontot. A bejárati kapu bal oldalán levő táblán, az első önállóan is értelmes szórészlet (főnév) hány betűből áll?

Fehérvárcsurgó: hagyományos, pici ev. templom. Már a 16. sz-ban volt lelkésze, az ellenreformáció alatt elkobzott templom helyett az 1820-as években építettek újat, mellé iskolát, parókiát. Jelenleg 70 ev. embert tartanak számon a községben. A bejárati követ érdemes megnézni: nem a takarítás, hanem a sok betérő koptatta el... Keresd a  N 47° 17,296' E 18° 15,848' [GC1517+fcsurgo] pontot, a Petőfi utcában (Károlyi kastély felé). Itt az ev. templom mellett levő bal oldali ház (volt iskola) utcafronti ablakainak számához adj hozzá 3-at! Ezt a számot jegyezd meg.

Győr-Öregtemplom: A türelmi rendelet (1781) alapján épült: helység végén, udvarban, torony, harang nélkül (de végre nem tiltották és irtották az evangélikusokat). Oltárképét Orlai Petrich Soma festette. Az épület udvarában az ország 37 oktatási intézménye közül itt több is működik, illetve idősek szeretetotthonát is fellelhetünk. Győr a Dunántúli Egyházkerület püspöki székhelye. Erről a pontról:  N 47° 41,178' E 17° 37,608' [GC1517+gyor] a Petőfi tér 1. felé sétálva az épületen keresd Kis János tábláját. A tábla 4. sorának 2. szava hány betűből áll?

Mihályháza: kicsi templomát le kellett bontani, süllyedt alatta a talaj. Egy harangláb van emlékeztetőül a helyén, az istentiszteleteket pedig egy imaházzá átalakított épületben tartják. Az  N 47° 18,442' E 17° 20,273' [GC1517+mihalyhaza] ponton álló építmény alján levő piros burkolókövek számát oszd el 4-gyel!

Miskolc-Diósgyőr: 1886-ban önállósult a Miskolc-Belvárosi gyülekezettől, 1902-re épült fel templomuk a diósgyőri vár lábánál. Toronysisakja veszélyessé vált, így 3 évig a falak mellett feküdt a földön. 2006-ra sikerült felújítani és visszahelyezni eredeti magasságába. Keresd a  N 48° 5,960' E 20° 41,353' [GC1517+miskolc] ponton az egykori főbejáratot (Vár utca). A feliratnál hány kereszt látható?

Nyírtelek: a nagy ev. lélekszámú Nyíregyházához tartozó gyülekezet volt sokáig. 1991-ben az odakerülő lelkész első szervezési munkája volt a közösség saját úrvacsorai készletére való gyűjtés. A visszamaradó 3000 Ft sorsáról tanakodva egy 13 éves kislány bátran felszólalt a felnőttek között: "Abból, ami megmaradt, építsünk templomot!"... és 2006-ban felavatták az egyház legfiatalabb templomát. Keresd a  N 48° 0,500' E 21° 38,044' [GC1517+nyirtelek] pontnál a templom előtti őrangyalos táblát. A méter jelzés sorában levő számjegyek összegéhez adj 1-et!

Orosháza: A várost alapító telepesek a Dunántúlról érkeztek (70 család). A "cuius regio eius religio" elvből következően, a szabad vallásgyakorlásért, az áttérést elutasítva hagyták el a katolikus földesurat. Az új telepesek első dolga volt, hogy vesszőből-sárból templomot, iskolát építettek. Magukkal hozták harangjukat ('Zombai-harang'), mely 1905-ig szólt, akkor megrepedt, s azóta emlékként áll a templomban. Első lelkészük 1744-ben megnyitva az anyakönyvet leírta a település alapításának történetét. Az egyik legnagyobb lélekszámú magyar ev. gyülekezet. A  N 46° 33,552' E 20° 40,264' [GC1517+oroshaza] pontról indulj a templom bejáratától balra, keresd az ún. kolera-oszlopot! Az oszlop alján levő táblán található számjegyek összegéből vonj le 3-at!

Őrimagyarósd: Az Őrség népe székely eredetű, feladatuk a határ védelme volt. Tömbben élnek itt az igazságért kiálló protestánsok, köztük Őrimagyarósd központtal az evangélikusok. De egész Va(z)s megyében sűrűn találunk ev. templomokat, Kemenesalja az ország lutheránusokban legnépesebb vidéke. Keresd a  N 46° 53,320' E 16° 32,144' [GC1517+orimagyarosd] pontnál a templom kerítés bejáratát. A bal oldalon, a járdaszint alatti tábla utolsó 2 számjegyének összegét jegyezd meg.

Sand: a gyülekezet első lelkésze Sántha Károly, neves énekszerző-fordító volt. Több alkotása ma is megtalálható az Ev. Énekeskönyvben, illetve ismert karácsonyi dalokként élnek tovább.
"Kétség, sötétség, nincs erőd felettem, Mert híven harcol az Isten érettem.
Áthatja szívem csuda erejével, S megtart kezével."
(Ev. Ék. 353/3)
Keresd a  N 46° 25,339' E 17° 7,309' [GC1517+sand] pontnál a torony bal oldalán levő "Felújítva" táblát. A rajta levő számjegyek összegéhez adj 2-t!

Sámsonháza: ennek a templomnak volt felügyelője (világi vezetője) Kossuth Lajos, aki egyedüliként ezt a magyarországi tisztségét tartotta meg haláláig, száműzetésében is.
Parkolás és megközelítés:  N 47° 59,152' E 19° 43,172' 194 m [GC1517+parkolo]. Innen indulj a templomhoz  N 47° 59,132' E 19° 43,105' 224 m [GC1517+samsonhaza] és a kapu 1 szárnyán levő díszlécek számát jegyezd meg!

Sárszentlőrinc: Ev. iskolájába járt Petőfi Sándor, a templom egyik akkori diák-padjában az ő monogram-vésete található. Hogy tőle-e, azt nem tudni.. Itt tanult Lázár Ervin, és itt anyakönyvezték Illyés Gyulát is. A gyülekezet népfőiskolát és teleházat is működtet (főként romák számára), a munkahely- és közösségteremtés, hagyományőrzés, segítségnyújtás szándékával. A  N 46° 37,606' E 18° 36,428' [GC1517+sarsztlorinc] pontnál a templom mellett balra álló épületen, a fekete márványtáblán levő 2 szám különbségét oszd el 9-cel!

Sárvár: az első magyar nyelvű teljes Újszövetséget itt fordította és nyomtatta Sylvester János (ev. lelkész) 1541-ben. Példa arra, hogy a műveltséget terjesztették a protestánsok: 1584-ben az országban levő 27 nyomda közül 26 protestáns volt. Ezeket betiltották és csak az 1 katolikus maradhatott fenn - hivatalosan.. Keresd a  N 47° 15,220' E 16° 56,223' [GC1517+sarvar] pontot. A tőle jobbra levő épület ablakainak számához adj hozzá 1-et (pinceablakokat ne számold)!

Siófok: 1986-90 közt épült, Makovecz Imre tervezte a templomot, "Krisztus hajóját". Érdekessége, hogy a fény mind a 4 oldalról bejutva mindig a templom közepére vezetődik. Menj a  N 46° 54,500' E 18° 3,544' [GC1517+siofok] pontra az Oulu parkban. Keresd a templom háta mögött levő óvoda fémkerítése, és a Makovecz tervezte gyülekezeti épület komplexum garázsa közt álló fakerítést! A kerítésből 2 pédány létezik: a régebbi, belsőnél a függőleges lécek számából vonj le 4-et, ez a jelszórészleted. Vagy, az újabb, külső kerítésen számolj, a függőleges léceinek számából (keret is számít) pedig 7-et!
Ajánljuk az azóta itt önállóan megjelent, virtuális GCsima ládát!

Soltvadkert: az 1948 körüli államosítások után nem maradt oktatási intézménye az egyháznak (a lelkészképző Teológia kivételével). A rendszerváltás után 1990-ben elsőnek nyílt meg a soltvadkerti óvoda. A város híres borainak címkéjén megtalálható a templom rajza, legalábbis egy ev. bortermelő címkéin... Keresd a  N 46° 34,847' E 19° 23,599' [GC1517+soltvadkert] pontot. A főbejárattól jobbra levő táblán látható 2 szám különbségéből vonj le 131-et!

Szolnok: a trianoni "béke" az ev. felekezetűek számát csökkentette legjobban, elcsatolva rengeteg gyülekezetet és oktatási intézményt. Sokan vállalták az anyaországba költözést, így kerültek evangélikusok Szolnokra: 300 ember sodródott ide. Templomuk mintájául a reformáció fontos színhelye, a wittenbergi vártemplom szolgált. Erre emlékeztet a kupolás torony, illetve a főbejárat, mely az ún. tételkapu mása. Keresd a  N 47° 10,377' E 20° 11,894' [GC1517+szolnok] pontnál a kapun levő táblát. A harmadik szó hány betűből áll?

Köszönjük akosch, rekasi, Mengyán, Judith és Luilui szívességét, energiáját, akik segítettek 1-1 vidéki pont bemérésében! Valamint köszönet illeti az ajánlkozó Moo-t, kuliszt és saldart.

3. pont: A ládát (30x20x9cm)  N 47° 31,059' E 19° 20,314' 268 m [GC1517-3] a Látó-hegyen találod, egy vadkörte fa lábánál, amely az Isten-gödre  N 47° 30,722' E 19° 20,218' 189 m [GC1517+Istengodre] felé néz. Ez helyi elnevezés, eredetéről nem tudtunk meg semmit - viszont szép! Miután eljöttél a templomoktól, nézd meg a természet csodáit, hiába építünk mi bármit, az igazi az...
Megközelíthető: - GCVABA felől ajánlott, így kellemes sétában lesz részed, és a láda felé haladva találkozol a patakokkal szabdalt gödörrel. A ládaszomszéd leírásánál több megközelítési útvonal van, száraz időben innen: N47° 30,576' E19° 20,373' (GCVABA+parkoló2) javasoljuk gyalog (1,2 km). Isten gödrétől a zöld jelzésen haladj, majd amikor az élesen elkanyarodik, Te észak felé menj - már látszódik a dombon a rejtek-fa.
- Biciklivel és drive in lehetőség: az Isaszeget és Pécelt összekötő útról Nagytarcsa fele haladj, kanyarodj balra a  N 47° 31,464' E 19° 19,988' 270 m [GC1517+leteres] pontnál kezdődő földútra. Itt le is parkolhatsz, már közel a láda (900 m), de száraz időben járművel végig járható. Ezt az utat viszont keserítik a parlagfű és szeméthalmok, jobb oldalon pedig távvezeték oszlopsor "gyönyörködtet". Ajánljuk inkább GCVABA felől.

Jelszóképzés sorrendje: a ládában levő részlet, utána vidéki helyszín, utolsónak pedig a budapesti számot írd, ékezet nélkül, egybe (a számokat számjegyekkel).
A jelszó érdekessége még, hogy a 3 részlet egy bibliai igehellyé áll össze, amin érdemes elgondolkodni ateistaként vagy bármilyen felekezetűként. A ládában találod, hogy a Biblia melyik könyvét nyisd fel. A vidéki helyszín adja, hogy e könyv melyik fejezetét keresd (ez egy hagyományos Szentírásban a nagyobb, vastagon írt szám). A budapesti helyszín pedig a fejezeten belüli versszámot mutatja (pici szám). Bibliát találsz weben is.
Kérünk a logodban írd le, hogy melyik vidéki pontnál jártál!

Érdemes ránézned az evangélikus oldalra, az onlinehittanra vagy az evangélikus.lap.hu-ra. Ládánk csíra-ötletét fellelheted itt. Egy apokrif idézettel indítunk útra:
"Híd a világ: menjetek át rajta, de rá ne telepedjetek!"
Jó keresgélést!

Láda történet:

2009.08.16 Ládakarbantartás-archiválás:
A logbook fotóit : itt láthatod

2012.11.25 Ikon reform ránk kényszerített végrehajtása... reméljük működni fog így is.

2014.04.28 Ládakarbantartás, fakereszt csodálás.
Állapot: kereshető
2 játékos jelölte kedvenc ládájának

KRW értékelés (209 db): környezet: 4.54 rejtés: 4.50 web: 4.75 átlag: 4.59

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
+
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
+
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
+
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
-
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
-
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
-
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
-
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


bagolyvera 2022.08.15 23:59 - Megtaláltam
Megtaláltam, végre sikerült eljutnom a ládához is! Köszönöm a lehetőséget!

BouLache 2022.08.06 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.89
Hát nem is tudom, nekem nagyon vegyes érzéseim vannak ezzel a ládával kapcsolatosan. Valahogy nem jött át a Látó-hegyen a református feeling, nem értem, hogy miért pont ide került a láda. Az Erzsébet-téri templom és környezett viszont tetszett. A vidéki helyszín Ág volt.

Szalmasi 2022.08.01 09:35 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.8]

Pumba9 2022.07.29 22:04 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.10
Megtaláltam sok év alatt. Siófoki Makovecz Imre templomnál jártam. Szeretem az épületeit, annyira egyedi. Köszönöm! [Geoládák v3.12.10]

lbtibsz 2022.06.22 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.69
Köszönöm a rejtést. A vidéki helyszín Sárvár volt.

porhanda 2022.06.06 11:17 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Bonbonetti 2022.05.13 17:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.9]

graffz 2022.02.24 16:01 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

Norbee97 2022.02.07 11:54 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.18
Ezt is megtaláltam! Köszönöm a rejtést. Nem volt hiába eljönni ide. :)
Részletek és képek hamarosan.
A pesti pontot még 2015-ben találtam meg, a vidéki Debrecenben volt, szintén 2015-ben, láda a bejelentés napján lett meg. Ha már a helyzet úgy hozta, akkor a GC1517 lett az 1517. találatom. :) [Geoládák v3.12.1]

DSC_0108DSC_0107
IMG_20220207_111432IMG_20220207_111930
IMG_20220207_113949IMG_20220207_114006
IMG_20220207_114159IMG_20220207_114521
IMG_20220207_120147IMG_20220207_120155
Ambró 2022.01.11 11:54 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

Nikicsu 2021.11.11 20:56 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm. :)

zolika87 2021.10.31 12:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.45
Három részletben, idén begyűjtve :)
1. pont valamikor tavasszal a feleségemmel; 2. pont nyáron Sárváron; 3. pont ma, barátokkal közös túrán
Összességében érdekes láda, de nem lett a kedvencem, számomra túl "széttagolt". Köszönöm a rejtést!

johnnycache 2021.10.23 14:00 - Megtaláltam
Köszönöm az élményt!

Evila 2021.10.16 14:20 - Megtaláltam
Az első két pontot már évekkel ezelőtt megkerestem (2. pont: Fehérvárcsurgó). Ma elvonatoztam Pécelre, VABA láda felől közelítettem, visszafelé végig a zöld sávon.
Köszönöm a rejtést!

petiba 2021.10.13 20:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.21
No, végre! :)
Nekem a láda ötlete tetszett, s a valódi láda rejtése is.
Fehérvárcsurgón sokszor jártam, az már régóta megvolt. Tegnap tudtam kitekeregni a ládához, így ma néztem meg a bp-i virtuális pontot.
Köszönöm.

IMG_20211012_172529IMG_20211013_205648
Világutazó 2021.10.11 22:33 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! :) [Geoládák v3.12.2]
A 2. pont Ág lett.

7CEB1BC7-8AB8-4B4E-9271-CF4E4375A249 
kwh 2021.10.02 13:30 - Megtaláltam
gotcha

fcsaba 2021.08.25 16:00 - Egyéb
Pécel környéki tekerés. Oly sokszor botlottam már bele ennek a multinak az multiopcionális pontjába, hogy rávettem magam: a végére járok most már neki! Kerestem a Deák téren a pontot, de egy mugli csak nem akart odébb állni; mindegy, ott gyakran megfordulok. Vidéket már van 10 evangélikus templom közelében voltam úgy, hogy le tudtam volna olvasni, de még nem tettem meg. Mindenesetre statisztikailag az is menni fog. A harmadik pont viszont nem esik csak úgy útba, így nagyobbrészt ez döntötte el a mai helyszínt. A láda meg lett, kerékpárral elég nehézkes terepen, de gyönyörű helyen. Remélhetőleg a másik kettő is meg lesz hamarosan. Köszönöm a rejtést!

Pongiz 2021.07.24 10:54 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!
Több részletben lett meg kb. 1 év alatt a debreceni opcióval. [Geoládák v3.11.3]

vViktor 2021.06.30 19:59 - Megtaláltam
A budapesti pont megtalálásával soksok év után meglett ez a láda is :-)

"De ezen a földön találtam kincset" - Republic

pgyp 2021.06.26 19:23 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.2]

moneycus 2021.06.26 19:23 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.2]

Gropius & Ruffy 2021.06.26 18:33 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.2]

hinia lux 2021.06.26 18:23 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.1]
A multi második pontját találtuk meg először 2017-ben Fehérvárcsurgón. Aztán a budapestit, végül most a a környéken ládáztunk, így megkerestük a ládát is. Egyedi multi ez ilyen formájában, és témáját tekintve is.

Kilátás ládaközelbenIstengödre előttünk
joco64 2021.05.27 17:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 1 átlag: 3.33 súly: 3.78
Köszönöm a rejtő segítségét.
2. pont:Miskolc-Diósgyőr


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (392 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]