geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum    |   belépés
  
  
  
 
FAQ
1990. Déli végeken (GCZRIN)

Újkori erőd

Újkori erőd

Kezdődő feltárás

Kezdődő feltárás

Átkelés a patakon

Átkelés a patakon

Fel a várhoz

Fel a várhoz

Szentmihály-hegy

Szentmihály-hegy

Emlékmű

Emlékmű

Két nép hőse

Két nép hőse

Sáncok

Sáncok

Meredek védművek

Meredek védművek

Régészeti kutatóárok 2014.12.27

Régészeti kutatóárok 2014.12.27

2016.

2016.

A vár makettje (Sonline)

A vár makettje (Sonline)

Ilyennek képzelte a művész, aki sohase járt ott

Ilyennek képzelte a művész, aki sohase járt ott

A rekonstruált várkút

A rekonstruált várkút
Szélesség N 46° 19,437'
Hosszúság E 16° 52,677'
Magasság: 130 m
Megye/ország: Somogy
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2008.03.15 12:00
Megjelenés időpontja: 2008.03.15 17:07
Utolsó lényeges változás: 2010.09.03 07:25
Utolsó változás: 2020.06.28 16:49
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: Ajtony & Zerind
Felhasználó: Ajtony
Nehézség / Terep: 1.5 / 1.5
Úthossz a kiindulóponttól: 350 m
Megtalálások száma: 179 + 5 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.3 megtalálás hetente

A geoláda megtekinthető a geocaching.com-on is.
A fordítást Ajtony készítette.


Déli végeken
Területileg Őrtiloshoz tartozik, de könnyebb megközelíteni Belezna felől Zrínyi-Újvár romjait. A láda (mérete 18*8*6 cm) egy soktörzsű fa tövén rejtőzködik sáncmaradvány oldalában. Fölötte pár méternyire kidőlt fatörzs fekszik. Kérlek, hogy a rejtő fészket ne bontsd meg, csak a takaró fadarabokat emeld le.


A ládába utazó ügynök, vándorbogár, geoérme helyezhető. Ha még nem tudod, hogy ezek micsodák, feltétlenül olvasd el ezt a leírást!

A vár maradványa szabadon választható pont a Somogyi Várak Jelvényszerző Túramozgalom keretében .

A vár környéke két időszakban is déli végeknek számított.
20. század:Időben visszafelé haladva az 50-es évek első felében létesült a déli határ mentén a sokszáz kilométer hosszú "magyar Maginot-vonal", ahol a kiépített kisebb-nagyobb erődítmények, géppuskafészkek lettek volna hivatva visszaverni a jugoszláv támadást. A kor ismerői jól tudják, hogy a támadás valószínűsége sokkal kisebb volt annál, hogy indokolta volna ezt a hatalmas költségű háborús készülődést. A magyarázat valószínűleg abban rejlik, hogy ellenséget kellett találni, hogy aztán a veszélyre hivatkozva az uralkodó réteg eltakaríthassa útból ellenfeleit és alkalomadtán saját soraiban is tisztogatást hajthasson végre az "osztályharc fokozódásának" jegyében. Ellenségként kapóra jött a Titó-i Jugoszlávia, amely igaz, hogy a szocialista táborba tartozott, de saját nemzeti érdekeinek figyelembe vétele miatt kilógott a sorból.
A rendeltetésszerűen sohase használt erődítések elhagyatva, földdel feltöltve vagy megrongálva nagy számban találhatók a déli határ mentén, reménykedve a békés újjáéledésben. Ez a védelmi vonal valóban ritkaság számba megy, és erőfeszítések folynak turisztikai célú felhasználásukra (az ehhez kapcsolódó első geoláda Pákán található: GCMMV (Magyar Maginot-vonal)).
Zrínyi-Újvár lábainál két géppuskafészek vár a közeli feltámadásra.

17. század: A török megszállás utolsó évtizedeiben Csáktornya és Légrád várai jelentették a nyugati végek védelmét, de a védvonal Kanizsával lett volna teljes. Sajnos Kanizsa már török kézen volt. Zrínyi Miklós horvát bán, egyúttal a magyar haderő fővezére látta, hogyha megkísérelné a visszafoglalását, akkor szükség esetén a Légrádra történő visszavonuláskor a Mura nehezen leküzdhető akadályt jelentene. A veszélyes helyzet megoldására a Mura bal partjáról hiányzó erődítmény építését határozta el, megelőzve a kanizsai pasát, akinek ugyanez állt szándékában.
A munkálatok 1761-ben kezdődtek meg, és két év múlva már állt is a főleg földvédművekkel erődített Zrínyi-Újvár. A törökök érzékelve, hogy Zrínyi a mi számunkra legjobban választotta ki a helyszínt, azonnal kifogásolták a Habsburg királyi udvarnál az építkezést, hivatkozva arra, hogy az érvényben lévő békekötés nem teszi lehetővé új védelmi létesítmények építését. Az udvar rosszallása ellenére Zrínyi eltökélten megvalósította célját.
A törökök Köprülü Ahmed vezérletével 1664. június másodikán megkezdték több mint 50 ezer fős sereggel Zrínyi-Újvár ostromát. A kis költséggel létrehozott, mégis erős vár június 30-ig tartotta magát. A közelben tartózkodó Montecuccoli-féle sereg ugyan nehezítette az ellenség dolgát, de súlyos vezetési hiányosságok miatt nem tudta felmenteni a várat: a szervezetlen, nem megfelelő fegyverzetű, éhező csapatok erre alkalmatlanok voltak. A mocsaras, patakokkal és tavakkal szabdalt terep nem is volt megfelelő roham indítására.
Az ostrom így török szempontból sikerrel járt; az addig hősiesen küzdő 1500 főnyi védősereg, amely nagyobbrészt német zsoldosokból meg horvát és magyar hajdúkból állt, a törökök bosszújának áldozatául esett.
Zrínyit igazolták a később történtek: Zrínyi-újvár kiesése után a török offenzíva egészen a Rába vonaláig kiterjesztette a hódolt területeket.

Zrínyi-Újvár romjai
Köprülü nagyvezír bosszújának a vár is áldozatul esett. Épületeit és bástyáit felrobbantották, a sáncokat 3 nap alatt széthordták. A régi ábrázolásokból nagy hadászati tudással tervezett, gyönyörű erődegyüttes képe bontakozik ki, amelynek külső védvonalai nyomtalanul enyésztek el.
Ezért, és a terep vízrajzának gyakori változásai miatt a vár helyének pontos meghatározása sokáig vitás volt. Arra alapozva, hogy építéséhez a horvát szábor pénzügyi fedezetet adott, sokáig az volt a nézet, hogy a Mura jobb partján lehetett. De ez ellene mondana Zrínyi kiindulási koncepciójának. Végül a domborzat és a központi rész jellegzetes sáncmaradványai alapján, továbbá a fennmaradt hadmérnöki rajzok elemzésével és ásatások alapján megalapozott feltételezés volt, hogy a Belezna vasútállomásához közeli Szentmihály-hegyen található romok Zríny-Újvár maradványai:  N 46° 19,418' E 16° 52,693' 140 m [GCZRIN+várrom]. Mindez bizonyossá vált 2014-re: a régészeti kutatóárkok feltárják, hogy a várdomb gyakorlatilag a lerombolt épületek tégláinak törmelékéből áll.
2003-ban létesült az egykori vár központi területén egy szerény emlékmű, ahol a látogatók leróhatják tiszteletüket a régi idők hősei előtt.
2020-ra készült el az egykori várkút rekonstrukciója. A feltárás során a kútban emberi maradványokat találtak, amelyek igazolják, hogy az ostromlók a győzelem utáni kegyetlen bosszú áldozatául esett hősök, köztük Horváth András várkapitány testét a kútba dobálták.

A várromok megközelítése
Ha autóval jössz, Belezna községtől a vasútállomásra vivő úton kiérve a keresztnél jobbra, majd hamarosan balra kell elágazni a keskeny aszfaltúton. A híd előtt parkolhatsz:  N 46° 19,587' E 16° 52,713' 110 m [GCZRIN+parkoló] Innen a várrom nem több, mint 350 méter a piros kereszt Piros kereszt jelzésű útvonalon.
Vonatról Belezna megállónál leszállva sem sokkal több a távolság.

VII. Zrínyi Miklós emlékezete
A horvát származású IV. Zrínyi Miklós szigetvári kapitány dédunokája a költő és zseniális hadvezér, rettenthetetlen harcos VII. Zrínyi Miklós, aki egész életét és családi vagyonát a török elleni harcnak szentelte. Költészete is ezt szolgálta.

A magyar és horvát nemzet egyformán hősként tiszteli, akárcsak dédapját.
A Zrínyiek a nagyhatalmú Śubić családra vezetik vissza családfájukat. A dalmát Śubić-ok vezető szerepet játszottak abban, hogy Szent László király óta Horvátország a Magyar Szent Korona fennhatósága alatt, széleskörű autonómiával társországi státusszal rendelkezett. Ennek megfelelően évszázadokig a Śubić-ok majd Zrínyik töltötték be a horvát bán méltóságát.
A horvát-magyar házasságból született magyar identitású VII. Zrínyi Miklós birtokai magyar nyelvterületen feküdtek, mint költő magyar nyelven alkotott.
Pályája kezdetén még feltétlen királyhűségről tett tanúságot. A tehetetlenkedő császári kegyencek után rövid időre fővezéri kinevezést kapott. Ennek során legnagyobb vállalkozása az 1664. januárjában indított offenzíva, a "téli hadjárat" volt, amely nagy katonai sikert hozott. A hadi sikereket óriási európai visszhang kísérte, számos uralkodó testvéreként nevezve a hadvezért. Sem ennek a hadi sikernek, sem az ezt követő szentgotthárdi diadalnak nem aknázta ki az előnyeit a törökkel kötött vasvári béke. Zrínyi számára egyértelművé vált, hogy a Habsburgoknak nagyobb érdeke fűződik a folyamatos hadiállapot fenntartásával Magyarország kivéreztetéséhez, mint az oszmán birodalom legyőzéséhez. Ez Zrínyit szembefordította az Udvarral. Különös egybeesés, hogy még ebben az évben Zrínyi tisztázatlan vadászbalesetben, sebzett vadkan támadásának áldozatául esett saját birtokán, a Kuršanec-i erdőben. A vadásztársaktól távol történt, tanúk nélküli tragédia híre a közvélekedésben merényletként terjedt; egy Póka István nevű felbérelt hajtót gyanúsítva. Zrínyit 1664. december 21-én a pálosok Śenkvic-i kolostorában temették el a családi sírboltban.
Öccse, Péter is, aki erős horvát identitással rendelkezett, a Habsburg önkény áldozataként halt meg a vérpadon.
Zrínyi Miklós egyetlen fia érte meg a felnőtt kort; Ádám a török elleni szalánkeméni csatában halt hősi halált 1691-ben.
Állapot: kereshető

KRW értékelés (106 db): környezet: 4.59 rejtés: 4.35 web: 4.68 átlag: 4.54

 + történelmi nevezetesség, várrom, épület?
 - szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni?
 + különleges látványosság, helyszín?
 - speciális koordináta-érték vagy magasság?
 + vízpart, tó/folyó, forrás van-e a környéken?
 - település belterületén van a láda?
 - van-e a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület?
 + nyugodtan ajánlanád-e télen, hóban is (megtalálható-e)?
 + ajánlanád-e a környéket nyáron a legnagyobb kánikulában is?
 - hegyen, csúcson, nagy dombon van-e a láda (a környékhez képest)?
 + megközelíthető-e járművel néhány száz méteren belül?
 + a javasolt kiindulóponttól elérhető-e fél órán belül?
 - babakocsit toló család induljon-e a láda keresésére?
 + kisgyermekkel, nagyszülőkkel is elérhető helyen van?
 - igénybe veszi-e a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos)?
 - a láda megszerzéséhez kell-e sziklát mászni (gyerek a nyakban kizárt)?
 - sötétben ajánlanád a láda felkeresését?
 + van-e a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb.?
 - szokatlan méretű/alakú-e a láda (az ajándékok miatt fontos)?
 + el tudok-e menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyhatom)?
 + GPS nélkül is érdemes megkeresni
 + kereshető minden évszakban
 + kereshető 24 órában
 - a látnivalóért fizetni kell


Robinson76 2020.10.05 10:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.43
Nagyon szépen köszönöm!

Totht737 2020.09.13 15:49 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

carmin 2020.09.06 15:24 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

DSC06119DSC06120
DSC06122DSC06128
vikikrisztian 2020.08.22 11:45 - Megtaláltam
ynwa V&K [Geoládák v3.5.3]

belezna20200822-1belezna20200822-2
KKB 2020.08.08 14:20 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.3]

margabat 2020.08.08 14:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00
Kellemes séta, remek kiránduló-időben. Köszönöm a rejtést!

juhaineagi 2020.08.06 17:01 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.0]

szappy111 2020.08.01 10:41 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.96
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! láda beázott! [Geoládák v3.5.0]

malabetty 2020.07.24 13:36 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.06
Kerékpártúránkon leltük meg, köszi a rejtést!
Izgalmas volt Murakeresztúr felől az erdőn át tekerni, érdekesek az elhagyott épületek.

zrínyi2zrínyi
Pantya 2020.07.18 18:19 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

tabletta 2020.06.13 11:19 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4a]

sjan 2020.06.01 10:46 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

Timi&Szabi 2020.05.30 17:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.60
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.0]

emmis 2020.05.26 14:51 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.0]

Csaba és Kati 2020.05.08 11:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.03
HEURÉKA!
Megtaláltuk, köszönjük szépen!
További részletek és képek később, otthonról. [Geoládák v3.3.2]
A hosszabb otthon tartózkodás után egy kis levegőváltozás miatt írány a Délvidék.
Őrtilos környékén az ott lévő még három meg nem talált rejtés volt a mai kirándulás célja és a vidék felfedezése a ládák nyomán.
A megadott módon és útvonalon Belezna vasúti megálló felől közelítettünk. A várhoz vezető ősvény frissen nyírva, így könnyű sétával értünk a várba. Pontosabban annak maradványaihoz, de ha még pontosabb szeretnék lenni akkor, annak elképzelt helyéhez.
Mindenesetre jó kis helyen van, tetszett!
Rövid ott tartózkodásunk alatt még további kettő család is felkereste ezt az eldugodt, de szép csendes helyet.
A rejtek rendben, a doboz a helyén, a toll fog, a füzet száraz, írható.

Principális-csatornaA várhoz vezető híd előtt
Fel a várhozA vár helyén
EmléktáblaLent az épen maradt bunkerek egyike
vtibi01 2020.02.09 15:07 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

VP 2019.11.29 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.64
Ez itt ma is a "végek". Véget ér az út, kezdődik a folyó ártere. Csak néha egy-egy vonat robog el.
Nyílik a száratlankankalin.
Kétnapos zalai-somogyi csavargás. A szombat hajnali eső és köd után mindkét nap napsütésben - szombaton melegben, vasárnap már hidegben.

 
scele 2019.08.13 14:21 - Megtaláltam
mögvan [wapon beküldött szöveg]

kicsiscele 2019.08.13 14:21 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Dr.Lada 2019.06.02 20:34 - Megtaláltam
Elkövetve :-) [g:hu 1.6.2y]

buksika 2019.05.26 17:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.76
Szép környezet, nem volt egyszerű megtalálni, viszont jól el van rejtve, köszönöm a lehetőséget. :)

anettx 2019.04.13 12:30 - Megtaláltam
TFTC!
Esős-sáros Somogyjárás során ezt is megnéztük, a néhány száz méteres séta alatt mennyi mindent lehet itt látni a sok információval együtt.

gczrin-DSC01270 
ha2 2019.04.13 12:29 - Megtaláltam
Nem sok maradt a falakból. A vasútállomás igencsak messze van a településhez.
Az 50-es években épült Rákosi-bunkerek dacolnak az idővel.

070068
066 
Mr Zerge 2019.04.05 13:55 - Megtaláltam
Megvan, részletesen késöbb... Üdv Mr Zerge. [wapon beküldött szöveg]

Az út mellett parkoltunk. Miközben a várhoz mentünk vonatokat is láttunk. Érdekes a helyszín, jó volt olvasni az infó táblákon a vár történetét. Tetszett az egész környezet, a leírás alapján a láda könnyen meglett.

nixmerf 2019.02.28 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.41
Kicsit bolyongtunk a sánc oldalában, ugyanis elég gyakori a "kidőlt fa soktörzsű fa felett" kombó, és a GPS is cserbenhagyott először, de meglett. Köszönjük a rejtést, egy olyan érdekes helyre jutottunk el, amiről máshonnan biztosan nem értesül az ember.


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (184 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.