FAQ
2463. Debreceni Egyetem (GCUNDE)

Új egyetemi logo

Új egyetemi logo

Régi logo

Régi logo

Főépület-KLTE

Főépület-KLTE

Aula

Aula

DOTE

DOTE

DATE

DATE

Zeneművészeti

Zeneművészeti

AMTC

AMTC

OEC

OEC

TEK

TEK
Szélesség N 47° 33,119'
Hosszúság E 21° 37,337'
Magasság: 136 m
Megye/ország: Hajdú-Bihar
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2009.06.11 00:00
Megjelenés időpontja: 2009.06.12 16:44
Utolsó lényeges változás: 2011.05.27 17:24
Utolsó változás: 2022.05.12 23:32
Rejtés típusa: Multi geoláda (4V)
Elrejtők: Tojas+FBB
Ládagazda: tojas
Nehézség / Terep: 1.5 / 1.5
Megtalálások száma: 539 + 1 sikertelen + 6 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.8 megtalálás hetente


WAP-barát:
A jelszó első része a homlokzaton található emberek száma - N47° 32,185 E21° 38,455.
A jelszó második része hány évet élt a szemészprofesszor - N47° 33,553 E21° 37,706.
A jelszó harmadik része közeli padon vagy a padhoz közeli szobor (KCSGY) talapzatán, hátul, jobbra lent (by lemente). N47° 33,119' E21° 37,337.
A jelszó negyedik része a talapzaton lévő paták száma - N47° 33,000 E21° 36.546.
A megfejtés a jelszórészletek összege.

2009.08.09-i ellenőrzés során tapasztaltuk, hogy a láda eltűnt, azonban az alternatív jelszóval továbbra is kereshető.
2009.09.11. új helyre költözött a láda!
2010.04.29. Sajnos újra ELTŰNT A LÁDA, de pótjelszóval kereshető!
2010.05.09. Új láda!
2010.09.09. Újra kereshető a láda és az alternatív jelszó is jobban olvasható!
2011.04.23. Sajnos újra ELTŰNT A LÁDA, de pótjelszóval kereshető!

2011.04.24. 3x ELTŰNT A LÁDA, EZÉRT "CSAK" VIRTUÁLIS!
------------------------------------------------------------------

A láda a Debreceni Egyetemet és annak Karait hivatott bemutatni.

BEMUTATKOZÁS

Az egyetem történelmi gyökerei visszanyúlnak a Debreceni Református Kollégium alapításáig (1538). A Magyar Királyi Tudományegyetem 1912-es megalapításakor három akadémiai szakát átadta az egyetemnek. Ma a Debreceni Egyetem az ország legrégebben megszakítás nélküli múlttal, folyamatosan ugyanabban a városban működő felsőoktatási intézménye.
A Debreceni Egyetem hazánk legszélesebb spektrumú és egyik legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező állami egyeteme. Éves költségvetése meghaladja Debrecen városának költségvetését.

A Debreceni Egyetem 2000. január 1-én öt egyetemi és három főiskolai karral kezdte meg működését:
• az Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kara,
• az Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kara,
• a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi, Természettudományi karai
• a Közgazdaságtudományi Kar,
• a Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskola,
• a Nyíregyházi Egészségügyi Főiskolai Kar,
• a Kossuth Lajos Tudományegyetem Műszaki Főiskolai Kara
önálló karként tagozódtak a monumentális intézménybe.

Az intézetek sorában a Debreceni Konzervatórium speciális művészképző intézményként illeszkedik a struktúrába, Nyíregyházán, Karcagon kutatóintézetek, Debrecenben a Tangazdaság és Tájkutató Intézet működik. 2002-től Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Karral, 2003-tól pedig három újabb karral, a Fogorvostudományi Karral, a Gyógyszerésztudományi Karral és az Állam- és Jogtudományi Karral gazdagodott a Debreceni Egyetem. A Népegészségügyi Iskola, 2006-tól Népegészségügyi Kar, mely az ország első, és egyetlen Népegészségügyi Kara. 2006-ban a Konzervatórium és jogelődei fennállásának negyvedik esztendejében a Zeneművészeti Kar kezdte meg működését. Ezzel az egyetem karainak száma tizenöt-re emelkedett. A korábbi orvos- és agráregyetem bázisán Orvos- és Egészségtudományi és Agrártudományi Centrumok alakultak. Az Állam- és Jogtudományi Kar, a Bölcsészettudományi Kar, a Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar, az Informatikai Kar, a Közgazdaságtudományi Kar, a Természettudományi Kar és a Zeneművészeti Kar Tudományegyetemi Karok néven képeznek egységet a Debreceni Egyetemen belül. Mintegy 19000 nappali és 30000 összes hallgatójával, több mint 1400 oktatójával az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye, 15 karával és 23 doktori iskolájával pedig kétségtelenül a legszélesebb képzési és kutatási kínálatot nyújtja. Az egytem karai.
------------------------------------------------------------------

Agrártudományi Egyetem története
Az 1868-as évben megalakult a Debreceni Országos Felsőbb Gazdasági Tanintézet. Az intézmény 1874-1906 között Középfokú Gazdasági Tanintézet, majd 1944-ig Magyar Királyi Gazdasági Akadémia néven működött. 1945-1949 között a Magyar Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar Debreceni Osztálya megnevezéssel folytatta tevékenységét. 1953-tól 1965-ig mint Debreceni Mezőgazdasági Akadémia, 1965-1970 között egyetemi rangú Agrártudományi Főiskola, 1970-1999 között két vidéki karral (Szarvas, Mezőtúr) Debreceni Agrártudományi Egyetem. 2000. január 1-től a Debreceni Egyetem egyik kara a Mezőgazdaságtudományi Kar. 2002. szeptember 1-től kiválva az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet önálló karként tevékenykedik.

Orvostudományi Egyetem története
1918. október 23-án történt meg a tudományegyetem felavatása, doktoravatással. A klinikák átadása 1923-ban kezdődött el és 1927-ig tartott. Az Orvosi Kar Kenézy Gyula fáradhatatlan munkássága és energiája eredményeként 1921. november 4-én nyílt meg. 1921-től volt önálló egyetem. A DOTE folyamatosan több új épülettel bővült: Kórélettani és Mikrobiológiai Intézet épülete (1949), Művese Állomás (1970) Radiológia Klinika (1971), az Elméleti Tömb épülete (1973), Nőgyógyászati Klinika új szárnya (1982), II. és III. számú kollégium.
A DOTE -n az általános orvosképzés mellett, 1977-ben létrejött a fogorvosi szak, 1988-ban Nyíregyházán az Egészségügyi Főiskola kezdte meg működését, 1995-től a molekuláris biológusképzés és 1996-tól az akkori KLTE-vel közös oktatásban indították a gyógyszerészképzést. 1991-ben alakult meg a nyíregyházi központtal, gyulai és debreceni tagozattal az Egészségügyi Főiskola, amelyet 1996-tól főiskolai karrá minősítettek. 1996-ban alakult meg a Népegészségügyi Iskola, melynek feladata a posztgraduális képzés biztosítása, másoddiplomát adó szakképzés, illetve tanfolyam jellegű speciális továbbképzés formájában. 1999-től a régió szakorvosképzésének és továbbképzésének elismert központjává vált.

Kossuth Lajos Tudományi egyetem története
Az egyetem 1921-ben felvette Tisza István nevét. 1949-ben a Bölcsészettudományi Karból kiválva megszervezték a Természettudományi Kart, a református egyház átvette a Hittudományi Kart, a Jogi Kar működését felfüggesztették, az Orvostudományi Kar kivált.
1950-ben megszüntették az angol, francia, német klasszika filológia tanszékeket. A legnagyobb erőket az orosz nyelv tanárainak képzésére fordították. 1927-től 1950-ig olasz tanszék is működött, melynek vezetője az olasz, Gaetano Trombadero irodalomtörténész volt.
Az egyetem 1952-ben vette fel Kossuth Lajos nevét. 1954-ben - az egyetem Kísérleti Fizikai tanszékéből kiválva - létrejött az Atommagkutató Intézet (ATOMKI).
1956 után megindult a nyugati nyelvek oktatása, a tanár szakon öt évre emelkedett a képzési idő. A 1970-es, 1980-as években új tanszékek születettek. Az igazi megújulás 1990-ben kezdődött: szakok közti aránytalanságok szűntek meg, nagy múltú tanszékek indultak újra (pl. az olasz), új karok (közgazdasági, jogi, gyógyszerészi) megszervezése is elkezdődött.

Ybl Miklós Műszaki Főiskola története
1972-ben a felsőfokú technikumok átszervezésével létrehozták jogutódként a budapesti Ybl Miklós Felsőfokú Építőipari Technikum és a debreceni Felsőfokú Épületgépészeti Technikum összevonásával az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskolát. Az épülettömböt Pintér Béla tervezte. A Főiskola nevét 1991-ben a tartalomnak jobban megfelelő Ybl Miklós Műszaki Főiskolára módosították. 1995-ben a debreceni főiskolai egység különvált és a Kossuth Lajos Tudományegyetem Műszaki Főiskolai Karaként működött tovább. Az egyetem egységesítése után pedig 2000. január 1-től a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karaként folytatta tevékenységét.

Hajdúböszörményi Óvóképző Főiskola története
Az 1970-es alapítást követően a Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézet 1971. október 15-én kezdte meg működését azon a helyen, ahol jelenleg is működik karunk. 1974-ben kivált a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola intézményi struktúrájából és megkezdte 1986-ig tartó külön életét. Ezt követően 1986 és 1990 között a felsőoktatás első integrációs hullámában a Debreceni Tanítóképző Főiskola részeként funkcionált. A rendszerváltást követő első évtizedben ismét teljes körűen gyakorolhatta függetlenségét a hajdúsági óvóképzés meghatározó intézménye. 1996-2003 között Wargha István nevét viselte. 2000-ben az egész országra kiterjedő integrációs folyamat részeként a Debreceni Egyetem részévé vált, s a "Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar" nevet viselte több éven át. 2009. január 1-jétől a kar neve: Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar.
------------------------------------------------------------------

A REJTÉS
 N 47° 32,185' E 21° 38,455' 142 m [GCUNDE-1] a homlokzaton található emberek száma.
 N 47° 33,553' E 21° 37,706' 121 m [GCUNDE-2] hány évet élt a szemészprofesszor?
 N 47° 33,119' E 21° 37,337' 136 m [GCUNDE-3]a közeli padon a részlet vagy KCSGY szobor hátul a talapzaton lent jobboldalt (by lemente).
 N 47° 33,000' E 21° 36,546' 118 m [GCUNDE-4] a talapzaton lévő paták száma.
A megfejtés a jelszórészletek összege.

2009.08.09-i ellenőrzés során tapasztaltuk, hogy a láda eltűnt, azonban az alternatív jelszóval továbbra is kereshető.
2009.09.11. új helyre költözött a láda!
2010.04.29. Sajnos újra ELTŰNT A LÁDA, de pótjelszóval kereshető!
2010.05.09. Új láda!
2010.09.09. Újra kereshető a láda és az alternatív jelszó is jobban olvasható!
2011.04.23. Sajnos újra ELTŰNT A LÁDA, de pótjelszóval kereshető!

2011.04.24. 3x ELTŰNT A LÁDA, EZÉRT "CSAK" VIRTUÁLIS!
------------------------------------------------------------------

FŐÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETE:

Az ötszintes eklektikus épületet főfrontja 108 méter, alapterülete 6200 négyzetméter. 29 méter magas, 700 négyzetméter nagyságú üvegtetős díszudvarát árkádos folyosórendszerek kerítik. A beáramló fény miatt kellemesen világos belső tér falára a Református Kollégium és az egyetem leghíresebb diákjainak és professzorainak nevét vésték. A 150 000 légköbméteres egyetem a város legnagyobb épülete.

Park-Szökőkút
A Nagyerdő szélén elhelyezkedő intézményt övező parkos környezethez harmonikusan illeszkedik a főhomlokzat előtti látványos kert és szökőkút. Francia keretek mintájára készült, nyírott bokrokkal és sövényekkel díszített parkjában 1934-ben állították fel az első szobrokat. Közelében egy öreg tölgy alatt ül a Hatvani István polihisztor professzor emlékére Varga Imre egyik legjelentősebb köztéri szobra.
Az egyetem előtt állva, jobbra az első szobor a nagy reformátor, szónok Méliusz Juhász Pétert (1536-72) ábrázolja (Füredi Richard alkotása). Mögötte 1938-ban állították fel a debreceni nyomda alapítójának, Huszár Gálnak (15??-1575) alakját (Ohmann Béla alkotása). Baloldalon a biblia és zsoltárfordító Szenczi Molnár Albert (1574-1634) szobra áll (Pásztor János alkotása). Mögötte a bibliafordító és teológus Komáromi Csipkés Györgyöt (1628-1678) ábrázoló szobrot látjuk (Kisfaludi Strobl Zsigmond alkotása). A tér közepén kétlépcsős, szökőkutas vízmedence áll. Szobrai 1965-ben kerültek ide. Az egyetemmel nem állnak olyan szoros kapcsolatban, mint a reformátorok szobrai. Jobbról: Ágat tartó nő (Madarassy Walter), Vízbe nyúló fiú (Várady Sándor), Pihenő nő (Varga Imre) című szobrok szegélyezik a medencét, Balról: Napozó férfi (Ungváry Lajos), Leány drapériával (Radó Károly) Vízbe ugró férfi (Marton László) című szobrok láthatók. A főépület mögött is egy nagy park található, melyet modern stílusban felépített létesítmények szegélyeznek. A keleti oldalon az 1993-ban elkészült kollégiumot találjuk (építész: Filippinyi Gábor), míg a ligetes részt másik oldalról az 1970-ben befejezett Természettudományi Központot (építész: Mikolás Tibor).

Templom
A központi épülettől keletre áll az egyetem egykori temploma, mely 1940-ben Borsos József elképzelései alapján készült el. Ma számítástechnikai központ, folyóirat-olvasó és zeneműtár működik benne.

Könyvtár
A főépületben működik 1932-től Magyarország második legnagyobb könyvgyűjteménye. 1952-ben megkapta a kötelespéldány gyűjtés jogát és feladatát. 1976-ban nemzeti jelleggel ruházták fel, így a második nemzeti könyvtár az Országos Széchényi Könyvtár után. Az 1952. óta megjelenő teljes magyar nyomdai termés megtalálható itt. Könyvállománya a nyomtatványokkal együtt meghaladja a három milliót.
------------------------------------------------------------------

2000-es években új nagyberuházásokra került sor úgy mint:

1. Élettudományi Központ és Könyvtár (Debrecen, Egyetem tér 1.)
2. Táj- és Vidékfejlesztési Központ (Debrecen, Böszörményi út 144.)
3. Társadalomtudományi és Egészségtudományi Oktatási Központ (Debrecen Kassai u. 26.)

Kalandra fül!
Állapot: kereshető

KRW értékelés (301 db): környezet: 4.55 rejtés: 4.29 web: 4.61 átlag: 4.48

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
+
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
+
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
+
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
+
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
+
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


Mangó 2022.09.10 17:24 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.70
Koszonjuk a rejtest

emmerwald 2022.08.20 19:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 4.31
Virágkarnevál utáni séta közben érintettük a pontokat.
A 4.-hez már erős szürkületben érkeztünk, de valahogy csak meglettek azok a talapzaton lévő paták...
Köszönjük!

IMG_20220820_114606IMG_20220820_144041
IMG_20220820_144044IMG_20220820_164141
geoládászok 2022.08.19 07:15 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést!
Két részletben ugyan, de meglett!
(figyelmesen a patákkal!)

IMG_20220820_184112IMG_20220820_164703
fulpes 2022.08.16 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.61
Debreceni két napos ládázás során becserkésztem. Jól éreztem magam itt és a rejtések többsége is jó volt. Bár nyár van, mégis lehetett érezni az egyetemi város hangulatát.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.9.12]

20220815_16182220220816_073956
20220816_08215520220816_105859
20220816_105930 
Prostyak 2022.08.07 13:13 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Herceg97 2022.08.07 12:08 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Meli & Tibi 2022.07.31 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.27
Megtaláltuk. Köszönöm a rejtő segítségét!

G.P.S. 2022.07.14 13:05 - Megtaláltam
Megtaláltam Apával és Anyával, köszönöm a rejtést! :) [Geoládák v3.12.10]

G_Sanyi 2022.07.14 13:04 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

horvath1viv409 2022.07.09 10:33 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Mrmate33 2022.07.08 23:14 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Páratlanpáros 2022.07.07 17:15 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Rebeka&Gergő 2022.06.19 18:14 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Lili és Balu 2022.06.06 17:41 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

smallbeaver 2022.05.28 15:41 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

bakfitty25 2022.05.12 19:08 - Megtaláltam
Megtaláltam egy kis segítséggel, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.8]

galorban 2022.04.29 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.83
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!Jelszó beírásánál jól elolvasni az utasítást! Trükkös. Az Egyetem város messze európai szintű, gyönyörű!

IMG_20220429_100307IMG_20220429_095928
IMG_20220429_094801IMG_20220429_094640
IMG_20220429_093740IMG_20220429_093430
Green Eye 2022.04.26 17:45 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!

Kerékgyártócsalád 2022.03.28 16:16 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.40
Megtaláltam. mind az összeset :)

IMG_20220328_161836 
Bence2009 2022.03.13 17:08 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

KeresTalál 2022.03.13 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.61
Köszönjük a rejtést.

HannibalRekter 2022.02.27 14:50 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
A Végzet Kacsája Szekta [Geoládák v3.12.6]

thardiveress 2022.02.27 14:50 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

kocsisjozsef74 2022.01.02 10:53 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.11
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Zsuzsa, Józsi [Geoládák v3.12.5]

anzsu7 2022.01.02 10:52 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Zsuzsa, Józsi

[Geoládák v3.12.5]


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (546 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]