geocaching.hu geocaching.hu szép kép FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum   |    belépés
  
  
  
 
FAQ
2463. Debreceni Egyetem (GCUNDE)

Logo

Logo

Főépület-KLTE

Főépület-KLTE

Aula

Aula

DOTE

DOTE

DATE

DATE

Zeneművészeti

Zeneművészeti

AMTC

AMTC

OEC

OEC

TEK

TEK
Szélesség N 47° 33,119'
Hosszúság E 21° 37,337'
Magasság: 136 m
Megye/ország: Hajdú-Bihar
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2009.06.11 00:00
Megjelenés időpontja: 2009.06.12 16:44
Utolsó lényeges változás: 2011.05.27 17:24
Utolsó változás: 2013.02.11 08:38
Rejtés típusa: Multi geoláda (4V)
Elrejtők: Tojas+FBB
Ládagazda: tojas
Nehézség / Terep: 1.5 / 1.5
Megtalálások száma: 503 + 1 sikertelen + 6 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.8 megtalálás hetente


WAP-barát:
A jelszó első része a homlokzaton található emberek száma - N47° 32,185 E21° 38,455.
A jelszó második része hány évet élt a szemészprofesszor - N47° 33,553 E21° 37,706.
A jelszó harmadik része közeli padon vagy a padhoz közeli szobor (KCSGY) talapzatán, hátul, jobbra lent (by lemente). N47° 33,119' E21° 37,337.
A jelszó negyedik része a talapzaton lévő paták száma - N47° 33,000 E21° 36.546.
A megfejtés a jelszórészletek összege.

2009.08.09-i ellenőrzés során tapasztaltuk, hogy a láda eltűnt, azonban az alternatív jelszóval továbbra is kereshető.
2009.09.11. új helyre költözött a láda!
2010.04.29. Sajnos újra ELTÜNT A LÁDA, de pótjelszóval kereshető!
2010.05.09. Új láda!
2010.09.09. Újra kereshető a láda és az alternatív jelszó is jobban olvasható!
2011.04.23. Sajnos újra ELTÜNT A LÁDA, de pótjelszóval kereshető!

2011.04.24. 3x ELTŰNT A LÁDA, EZÉRT "CSAK" VIRTUÁLIS!
------------------------------------------------------------------

A láda a Debreceni Egyetemet és annak Karait hivatott bemutatni.

BEMUTATKOZÁS

Az egyetem történelmi gyökerei visszanyúlnak a Debreceni Református Kollégium alapításáig (1538). A Magyar Királyi Tudományegyetem 1912-es megalapításakor három akadémiai szakát átadta az egyetemnek. Ma a Debreceni Egyetem az ország legrégebben megszakítás nélküli múlttal, folyamatosan ugyanabban a városban működő felsőoktatási intézménye.
A Debreceni Egyetem hazánk legszélesebb spektrumú és egyik legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező állami egyeteme. Éves költségvetése meghaladja Debrecen városának költségvetését.

A Debreceni Egyetem 2000. január 1-én öt egyetemi és három főiskolai karral kezdte meg működését:
• az Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kara,
• az Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kara,
• a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi, Természettudományi karai
• a Közgazdaságtudományi Kar,
• a Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskola,
• a Nyíregyházi Egészségügyi Főiskolai Kar,
• a Kossuth Lajos Tudományegyetem Műszaki Főiskolai Kara
önálló karként tagozódtak a monumentális intézménybe.

Az intézetek sorában a Debreceni Konzervatórium speciális művészképző intézményként illeszkedik a struktúrába, Nyíregyházán, Karcagon kutatóintézetek, Debrecenben a Tangazdaság és Tájkutató Intézet működik. 2002-től Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Karral, 2003-tól pedig három újabb karral, a Fogorvostudományi Karral, a Gyógyszerésztudományi Karral és az Állam- és Jogtudományi Karral gazdagodott a Debreceni Egyetem. A Népegészségügyi Iskola, 2006-tól Népegészségügyi Kar, mely az ország első, és egyetlen Népegészségügyi Kara. 2006-ban a Konzervatórium és jogelődei fennállásának negyvedik esztendejében a Zeneművészeti Kar kezdte meg működését. Ezzel az egyetem karainak száma tizenöt-re emelkedett. A korábbi orvos- és agráregyetem bázisán Orvos- és Egészségtudományi és Agrártudományi Centrumok alakultak. Az Állam- és Jogtudományi Kar, a Bölcsészettudományi Kar, a Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar, az Informatikai Kar, a Közgazdaságtudományi Kar, a Természettudományi Kar és a Zeneművészeti Kar Tudományegyetemi Karok néven képeznek egységet a Debreceni Egyetemen belül. Mintegy 19000 nappali és 30000 összes hallgatójával, több mint 1400 oktatójával az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye, 15 karával és 23 doktori iskolájával pedig kétségtelenül a legszélesebb képzési és kutatási kínálatot nyújtja. Az egytem karai.
------------------------------------------------------------------

Agrártudományi Egyetem története
Az 1868-as évben megalakult a Debreceni Országos Felsőbb Gazdasági Tanintézet. Az intézmény 1874-1906 között Középfokú Gazdasági Tanintézet, majd 1944-ig Magyar Királyi Gazdasági Akadémia néven működött. 1945-1949 között a Magyar Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar Debreceni Osztálya megnevezéssel folytatta tevékenységét. 1953-tól 1965-ig mint Debreceni Mezőgazdasági Akadémia, 1965-1970 között egyetemi rangú Agrártudományi Főiskola, 1970-1999 között két vidéki karral (Szarvas, Mezőtúr) Debreceni Agrártudományi Egyetem. 2000. január 1-től a Debreceni Egyetem egyik kara a Mezőgazdaságtudományi Kar. 2002. szeptember 1-től kiválva az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet önálló karként tevékenykedik.

Orvostudományi Egyetem története
1918. október 23-án történt meg a tudományegyetem felavatása, doktoravatással. A klinikák átadása 1923-ban kezdődött el és 1927-ig tartott. Az Orvosi Kar Kenézy Gyula fáradhatatlan munkássága és energiája eredményeként 1921. november 4-én nyílt meg. 1921-től volt önálló egyetem. A DOTE folyamatosan több új épülettel bővült: Kórélettani és Mikrobiológiai Intézet épülete (1949), Művese Állomás (1970) Radiológia Klinika (1971), az Elméleti Tömb épülete (1973), Nőgyógyászati Klinika új szárnya (1982), II. és III. számú kollégium.
A DOTE -n az általános orvosképzés mellett, 1977-ben létrejött a fogorvosi szak, 1988-ban Nyíregyházán az Egészségügyi Főiskola kezdte meg működését, 1995-től a molekuláris biológusképzés és 1996-tól az akkori KLTE-vel közös oktatásban indították a gyógyszerészképzést. 1991-ben alakult meg a nyíregyházi központtal, gyulai és debreceni tagozattal az Egészségügyi Főiskola, amelyet 1996-tól főiskolai karrá minősítettek. 1996-ban alakult meg a Népegészségügyi Iskola, melynek feladata a posztgraduális képzés biztosítása, másoddiplomát adó szakképzés, illetve tanfolyam jellegű speciális továbbképzés formájában. 1999-től a régió szakorvosképzésének és továbbképzésének elismert központjává vált.

Kossuth Lajos Tudományi egyetem története
Az egyetem 1921-ben felvette Tisza István nevét. 1949-ben a Bölcsészettudományi Karból kiválva megszervezték a Természettudományi Kart, a református egyház átvette a Hittudományi Kart, a Jogi Kar működését felfüggesztették, az Orvostudományi Kar kivált.
1950-ben megszüntették az angol, francia, német klasszika filológia tanszékeket. A legnagyobb erőket az orosz nyelv tanárainak képzésére fordították. 1927-től 1950-ig olasz tanszék is működött, melynek vezetője az olasz, Gaetano Trombadero irodalomtörténész volt.
Az egyetem 1952-ben vette fel Kossuth Lajos nevét. 1954-ben - az egyetem Kísérleti Fizikai tanszékéből kiválva - létrejött az Atommagkutató Intézet (ATOMKI).
1956 után megindult a nyugati nyelvek oktatása, a tanár szakon öt évre emelkedett a képzési idő. A 1970-es, 1980-as években új tanszékek születettek. Az igazi megújulás 1990-ben kezdődött: szakok közti aránytalanságok szűntek meg, nagy múltú tanszékek indultak újra (pl. az olasz), új karok (közgazdasági, jogi, gyógyszerészi) megszervezése is elkezdődött.

Ybl Miklós Műszaki Főiskola története
1972-ben a felsőfokú technikumok átszervezésével létrehozták jogutódként a budapesti Ybl Miklós Felsőfokú Építőipari Technikum és a debreceni Felsőfokú Épületgépészeti Technikum összevonásával az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskolát. Az épülettömböt Pintér Béla tervezte. A Főiskola nevét 1991-ben a tartalomnak jobban megfelelő Ybl Miklós Műszaki Főiskolára módosították. 1995-ben a debreceni főiskolai egység különvált és a Kossuth Lajos Tudományegyetem Műszaki Főiskolai Karaként működött tovább. Az egyetem egységesítése után pedig 2000. január 1-től a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karaként folytatta tevékenységét.

Hajdúböszörményi Óvóképző Főiskola története
Az 1970-es alapítást követően a Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézet 1971. október 15-én kezdte meg működését azon a helyen, ahol jelenleg is működik karunk. 1974-ben kivált a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola intézményi struktúrájából és megkezdte 1986-ig tartó külön életét. Ezt követően 1986 és 1990 között a felsőoktatás első integrációs hullámában a Debreceni Tanítóképző Főiskola részeként funkcionált. A rendszerváltást követő első évtizedben ismét teljes körűen gyakorolhatta függetlenségét a hajdúsági óvóképzés meghatározó intézménye. 1996-2003 között Wargha István nevét viselte. 2000-ben az egész országra kiterjedő integrációs folyamat részeként a Debreceni Egyetem részévé vált, s a "Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar" nevet viselte több éven át. 2009. január 1-jétől a kar neve: Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar.
------------------------------------------------------------------

A REJTÉS
 N 47° 32,185' E 21° 38,455' 142 m [GCUNDE-1] a homlokzaton található emberek száma.
 N 47° 33,553' E 21° 37,706' 121 m [GCUNDE-2] hány évet élt a szemészprofesszor?
 N 47° 33,119' E 21° 37,337' 136 m [GCUNDE-3]a közeli padon a részlet vagy KCSGY szobor hátul a talapzaton lent jobboldalt (by lemente).
 N 47° 33,000' E 21° 36,546' 118 m [GCUNDE-4] a talapzaton lévő paták száma.
A megfejtés a jelszórészletek összege.
A láda konyhai mikrós edény 18x12x15 cm-es.

2009.08.09-i ellenőrzés során tapasztaltuk, hogy a láda eltűnt, azonban az alternatív jelszóval továbbra is kereshető.
2009.09.11. új helyre költözött a láda!
2010.04.29. Sajnos újra ELTÜNT A LÁDA, de pótjelszóval kereshető!
2010.05.09. Új láda!
2010.09.09. Újra kereshető a láda és az alternatív jelszó is jobban olvasható!
2011.04.23. Sajnos újra ELTÜNT A LÁDA, de pótjelszóval kereshető!

2011.04.24. 3x ELTŰNT A LÁDA, EZÉRT "CSAK" VIRTUÁLIS!
------------------------------------------------------------------

FŐÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETE:

Az ötszintes eklektikus épületet főfrontja 108 méter, alapterülete 6200 négyzetméter. 29 méter magas, 700 négyzetméter nagyságú üvegtetős díszudvarát árkádos folyosórendszerek kerítik. A beáramló fény miatt kellemesen világos belső tér falára a Református Kollégium és az egyetem leghíresebb diákjainak és professzorainak nevét vésték. A 150 000 légköbméteres egyetem a város legnagyobb épülete.

Park-Szökőkút
A Nagyerdő szélén elhelyezkedő intézményt övező parkos környezethez harmonikusan illeszkedik a főhomlokzat előtti látványos kert és szökőkút. Francia keretek mintájára készült, nyírott bokrokkal és sövényekkel díszített parkjában 1934-ben állították fel az első szobrokat. Közelében egy öreg tölgy alatt ül a Hatvani István polihisztor professzor emlékére Varga Imre egyik legjelentősebb köztéri szobra.
Az egyetem előtt állva, jobbra az első szobor a nagy reformátor, szónok Méliusz Juhász Pétert (1536-72) ábrázolja (Füredi Richard alkotása). Mögötte 1938-ban állították fel a debreceni nyomda alapítójának, Huszár Gálnak (15??-1575) alakját (Ohmann Béla alkotása). Baloldalon a biblia és zsoltárfordító Szenczi Molnár Albert (1574-1634) szobra áll (Pásztor János alkotása). Mögötte a bibliafordító és teológus Komáromi Csipkés Györgyöt (1628-1678) ábrázoló szobrot látjuk (Kisfaludi Strobl Zsigmond alkotása). A tér közepén kétlépcsős, szökőkutas vízmedence áll. Szobrai 1965-ben kerültek ide. Az egyetemmel nem állnak olyan szoros kapcsolatban, mint a reformátorok szobrai. Jobbról: Ágat tartó nő (Madarassy Walter), Vízbe nyúló fiú (Várady Sándor), Pihenő nő (Varga Imre) című szobrok szegélyezik a medencét, Balról: Napozó férfi (Ungváry Lajos), Leány drapériával (Radó Károly) Vízbe ugró férfi (Marton László) című szobrok láthatók. A főépület mögött is egy nagy park található, melyet modern stílusban felépített létesítmények szegélyeznek. A keleti oldalon az 1993-ban elkészült kollégiumot találjuk (építész: Filippinyi Gábor), míg a ligetes részt másik oldalról az 1970-ben befejezett Természettudományi Központot (építész: Mikolás Tibor).

Templom
A központi épülettől keletre áll az egyetem egykori temploma, mely 1940-ben Borsos József elképzelései alapján készült el. Ma számítástechnikai központ, folyóirat-olvasó és zeneműtár működik benne.

Könyvtár
A főépületben működik 1932-től Magyarország második legnagyobb könyvgyűjteménye. 1952-ben megkapta a kötelespéldánygyűjtés jogát és feladatát. 1976-ban nemzeti jelleggel ruházták fel, így a második nemzeti könyvtár az Országos Széchényi Könyvtár után. Az 1952. óta megjelenő teljes magyar nyomdai termés megtalálható itt. Könyvállománya a nyomtatványokkal együtt meghaladja a három milliót.
------------------------------------------------------------------

2000-es években új nagyberuházásokra került sor úgy mint:

1. Élettudományi Központ és Könyvtár (Debrecen, Egyetem tér 1.)
2. Táj- és Vidékfejlesztési Központ (Debrecen, Böszörményi út 144.)
3. Társadalomtudományi és Egészségtudományi Oktatási Központ (Debrecen Kassai u. 26.)

Kalandra fül!
Állapot: kereshető

KRW értékelés (290 db): környezet: 4.54 rejtés: 4.27 web: 4.60 átlag: 4.47

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
+
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
+
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
+
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
+
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
+
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


Juci&Csaba 2021.08.24 06:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

szakidorci 2021.08.17 08:22 - Megtaláltam
Köszönet a rejtésért, szakidorci

Tonykopter 2021.08.11 10:04 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.70
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Brown Anikó 2021.07.28 07:04 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.0]

menace 2021.07.22 15:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Furtyka 2021.07.20 16:44 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtest! :)

juhaszbalu 2021.07.20 16:44 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Andi0714 2021.07.16 12:23 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Karaliosz 2021.07.16 12:23 - Megtaláltam
Ez a láda is pipa. ;) Köszi a rejtést. [Geoládák v3.11.3]

katika59 2021.06.13 13:15 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.0]

szotiszimi 2021.06.06 17:04 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

Pigyu1209 2021.06.06 17:04 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.0]

szotievi 2021.06.06 17:04 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

kismaczu 2021.05.30 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.15
Megtaláltuk,köszi a rejtést.

2463 DEBRECENI EGYETEM (2)2463 DEBRECENI EGYETEM (4)
2463 DEBRECENI EGYETEM (13)2463 DEBRECENI EGYETEM (14)
2463 DEBRECENI EGYETEM (21) 
Pagi73 2021.05.09 18:04 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.30
A kód 4. koordinátája trükkös, rosszul van megadva, nem ismeri fel a rendszer.

silboy & Zsóka 2021.04.17 17:43 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.39
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!

Monumentális... 
typhoon7 2021.04.04 17:55 - Megtaláltam
köszi a rejtést! :-)

ha2 2021.03.07 13:00 - Megtaláltam
Kis rejtői segítséggel.
Mivel ritkán járok Debrecenben, így minden helyszín újdonság volt számomra.
Nem vagyok egy multi kedvelő, de ez tetszett.

Hátsó kert, most rendezés alattÁldozatok emlékműve
Ilyen kellene Budapesten is!Emblematikus épület.
Rbill 2021.02.23 17:36 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.45
Megtalaltuk, koszonjuk a rejtest es a rejto utbaigazitasat.

Stamnes 2021.02.13 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.90
.

Vidket 2021.01.31 20:27 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.98
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! :) [Geoládák v3.9.0]

Hegyo 2021.01.26 11:17 - Megtaláltam
Levadásztam. Köszönöm a lehetőséget. Környezet: 4/Rejtés: 4/ Web: 4 [g:hu 1.6.2y]

huMSTS 2021.01.09 14:00 - Megtaláltam
Köszi, megvan :)

FeketeIP 2020.12.28 15:00 - Megtaláltam
Kösz a rejtést!

Tar család 2020.09.27 07:37 - Megtaláltam
Debreceni geogos túrázás közben megtaláltuk. Köszönjük a rejtést! [g:hu 1.6.7]


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (510 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]