geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum    |   belépés
  
  
  
 
FAQ
2836. Szőkepuszta (GCLYBY)

A kápolna 2007 tavaszán

A kápolna 2007 tavaszán

Az egykori országút emléke

Az egykori országút emléke

Az erdei kápolna ma

Az erdei kápolna ma

Emléktábla

Emléktábla

Belestünk...

Belestünk...

A ládához közelítve

A ládához közelítve

Amit még nem hódított vissza az erdő

Amit még nem hódított vissza az erdő
Szélesség N 46° 32,277'
Hosszúság E 17° 31,064'
Magasság: 125 m
Megye/ország: Somogy
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2010.09.25 11:25
Megjelenés időpontja: 2010.09.25 12:39
Utolsó lényeges változás: 2010.09.25 12:40
Utolsó változás: 2020.07.18 11:05
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: Ajtony & Zerind HUN
Felhasználó: Ajtony
Nehézség / Terep: 2.0 / 2.0
Úthossz a kiindulóponttól: 1600 m
Megtalálások száma: 119 + 3 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.2 megtalálás hetente

A geoláda megtekinthető a geocaching.com-on is.
A fordítást Ajtony készítette.


Szőkepuszta

A láda Libickozma külterületén, az egykorvolt Szőkepuszta egyik összeroskadt házának helyén rejtőzik a közeli baptista kápolna mögötti erdőben, egy arasznyi magasságban, egy kis fekete zsákban. Kérlek, hogy a láda keresése során (10 cm X átm. 5 cm) figyeld meg a felfüggesztés helyét, és ugyanoda akaszd vissza.. A vízmentes kis flakonban csak a napló számára van hely, kis TB vagy geoérme még beleférhet, de csak akkor, ha ezzel nem sérül a füzetke! A helyi polgármestertől kapott információ alapján az erdőlátogatási korlátozás aug. 20-tól október 31-ig délután 3-tól reggel 9-ig van érvényben.
A ládába utazó ügynök, vándorbogár, geoérme helyezhető. Ha még nem tudod, hogy ezek micsodák, feltétlenül olvasd el ezt a leírást!


A kápolna megközelítése
Somogyfajszról egy keskeny, szilárd burkolatú de nem teljesen kifogástalan út nyílegyenesen vezet Libickozma széléig.
Javaslom, hogy a kanyar után a földút kiágazásánál parkolj,  N 46° 31,631' E 17° 31,879' 127 m [GCLYBY+parkoló] ugyanis az északra vezető egykori országút nyomvonala nem autózásra való. Igaz, a homokos talaj miatt a sár legfeljebb a mélyedésekre jellemző, de állapota miatt az év nagyobb részében inkább csak munkagépekkel járható. Hamarosan eléred a kápolnát  N 46° 32,212' E 17° 31,082' 125 m [GCLYBY+fotó] és mögötte az egykori falu helyét.
Az ajánlott parkolótól a rejtekhelyig Piros sáv piros sávval jelölt túristaút (Libickozma - Nikla) egy szakaszán mehetünk. Ez a jelzés a község déli végén ágazik ki a Sárga sáv sárga sáv jelzésű útból, amely Mesztegnyőtől Somogyvámosig visz.

A faluról
Libickozma ma Somogy megye legkisebb falva, 40 fő körüli állandó lakossal. Ma több az ingatlan, mint a lakó. De nem mindig volt ez így!
A község két falu egyesüléséből jött létre. Mindkét falunak írásos emlékei vannak az 1300-as évektől (Lybyc és Kozma). A környék a gyenge homoktalaj miatt nem igazán kedvező adottságú a gazdálkodásra, annál nagyobb szerepet játszottak régen a közeli Koroknai-vízfolyásra települt vízimalmok. A malmok működtetéséhez szükséges zsilipek után még ma is "bukógátiaknak" nevezik a község lakóit a környéken.
A 20. század harmincas éveiben még Libickozmán és a hozzá tartozó külterületi lakott helyeken ezernél több főt számlált a lakosság.

A község nagy hanyatlása - falurombolás békeidőben
Valaha itt haladt a Kaposvárt Marcalival összekötő fő útvonal, amelynek a környékbeli szakasza a Sörnyepuszta - Somogyfajsz - Libickozma - Szőkepuszta - Boronka vonalon vezetett (Fajsztól a kápolnáig ezen jöttél).
Ennek az útvonalnak a szerepét más útszakaszok vették át, és mára a legtöbb szakasza rettenetes állapotba került, egyes földesúttá romlott részein ma már alig ismerhető fel az egykori országút. A kápolna felé haladva az út szélén még megtalálható az egykori országút emléke: a 24-es kilométerkő. Lehet találgatni: vajon a környék elnéptelenedése miatt vesztette szerepét az egykori országút, vagy éppen a más vonalra terelt forgalom miatt szorult annyira a perifériára a vidék, hogy megfelelő közlekedés, munkahely és infrastruktúra híján menekült a városokba, aki tehette? Azt hiszem, a két tényező ördögi körben erősítette egymást.
A falu egyetlen rövid főutcává zsugorodott, lakott külterületei nagyjából a 60-as években végleg eltűntek, vagy pár házból és vendéglátó helyből álló vadászközponttá zsugorodtak (Szőkepuszta, Feketeberek, Kopár, Háromház).

Szőkepuszta egykor és ma
A falu északi (kozmai) részén az 1920-as években indult fejlődésnek Szőkepuszta az itteni földbirtokos csődbe jutását követően. A jelzáloggal terhelt nagybirtok földjeit a bank felparcellázta és elárverezte. Megindult a baptista hívek gyülekezetalapító (ahogy ők mondták: plántáló) bevándorlása az Alföld vidékeiről (Soltvadkertről, Kikunhalasról, Gyomáról és Szadáról).
A főleg fiatal telepesekből álló vallásos lakosság körében szeretettel fogadott gyermekáldásnak köszönhetően a lakosság száma gyorsan gyarapodott, hamarosan több százan lakták ezt a falurészt. A betelepülést követően hamarosan saját kis kápolnájuk szolgálta a hitéletet.
Évtizedeken át élénk közösségi és öntevékeny kulturális élet folyt a szőkepusztaiak körében.
A korábban életerős telepet az anyaközségnél is súlyosabban érintette a század második felében meginduló változások sora, amelyek végül is Szőkepuszta teljes pusztulását hozták magukkal.
Libickozma hanyatlásához és a szőkepusztai zárt kis közösség végleges szétszórásához az iskolák és községi tanácsok körzetesítése meg a mezőgazdaság kollektivizálása vezetett. A gyenge termőképességű, nagy arányban erdősült határ már nem tudott munkaalkalmat kínálni, a lakosság máshol próbált boldogulni. Tömeges volt a Kaposvárra áttelepülés. A részben elbontott, magukra hagyott házak az évtizedek alatt összeroskadtak. Helyüket mára legfeljebb egy-egy magasabb földkupac jelzi, és a kiskertekben egykor díszlő örökzöld bokrok viharvert maradványai. A természet kezdi visszavenni, ami az övé volt.
Az egykori falu helyét ma még kijelöli a környezettől eltérő növényzetű, leromlott terep.

A baptista kápolna
A betelepülés után a hívők közössége hamarosan kinőtte a Menyhárt Béla által vásárolt uradalmi épületből átalakított imaházat, ezért szükségessé vált saját kápolna építése a szintén ő általa adományozott telken, a saját portáján kiégetett téglákból.

(Idézet Gyánó Lászlótól: Jó Pásztor 2012. 9. évf. 5-6)
"Deák József testvér, közösségünk egykori elnöke lett a kocsisa a telepesek egyik legmódosabb tagjának, Menyhárt Bélának. Béla bácsi 200 holdat vásárolt a felparcellázott homokból, ezért amolyan kisbirtokosnak, kurta uraságnak számított. Érthetően ő áldozott legtöbbet az imaház építésére. Béla bácsi ugyanis áldott életű, komoly hívő ember hírében állt az egész környéken.Tisztelték, szerették a puszta-lakó szegény emberek segítőkész, emberséges magatartása miatt. Nem volt könnyű az itt élő emberek élete. A sovány homok alig biztosította a megélhetést. Az élelem megtermett, de adóra, bérletre, no meg egy kis ruhára csak kellett némi pénz. A föld termését jobbára állattartásra hasznosították, a tehén és a baromfi hasznát a marcali piacon értékesítették. A szegény emberek lófogat és minden közlekedési eszköz híján gyalog jártak. Az összegyűjtögetett piacra valót, egy kis túrót, tejfölt, pár csirkét gyalogszerrel cipelték a heti piacra. Menyhárt Béla bácsi is eljárt a heti piacra, természetesen lovas kocsival. Két-három pár lova is volt. Legtöbbször elég lett volna, hogy egy fogat menjen a piacra, de ő több esetben két fogattal ment, hogy az úton felszedje a kosarakkal megterhelt szegény embereket. Felesége sokat zsörtölődött, amikor reggel kiadta a kocsis legénynek a parancsot, hogy két fogattal mennek. Béla! mondta férjurának elment az eszed? Ilyen nagy dologidőben két kocsival a piacra? Jóska! folytatta a kocsis legénynek tedd föl az ekét és menj szántani. Deák Jóska tanácstalanul nézett hol Béla bácsira, hol a tésasszonyra. Jóska fiam szólt szelíden, de határozottan Béla bácsi. Én vagyok a gazda, tedd, amit mondtam. És Jóska azt tette. Sorban szedte föl a piacos asszonyokat, amennyi felfért. Ők pedig áldották az Istent és áldották Béla bácsit jóságáért Béla bácsi halálos ágyán magához hívatta a szőkepusztai gyülekezet elöljáróit. Istenben megbékélt szívvel, ünnepélyes búcsút vett tőlük. Atyámfiai, testvéreim! mondta. Amit itt láttok, a 200 hold föld, a ház, a gazdaság már nem Menyhárt Béláé. Nekem csak az maradt, amit sikerült átmenteni a mulandóságból az örökkévalóságba. Csak az, amit sikerült odaadni Isten országa ügyére, a szegény emberek megsegítésére. Feleségem! fordult oda könnyes szemű hitveséhez. Bár még kevesebbet hallgattam volna rád, bár még több jót tettem volna! Pár óra múlva végleg elszenderült. Igen nagy részvét mellett temették. Aki csak tehette, részt vett Béla bácsi temetésén. Nagyon sokan megsiratták és áldották, mint a szegények pártfogóját. Amikor vége lett a gyászszertartásnak, elszéledt a tömeg, a gyászoló család is végső búcsút vett, egy cigányasszony leborult a fejfához, átölelte és sírva így fohászkodott: Drága sűzs anyám! Mért ezst azs áldott jó embert vitted el, mért nem inkább a tésasszonyt?"

A kis kápolna 1931-ben alig fél év alatt épült, és másfél évtizedig szolgálta a hitéletet. A baptisták keresztelkedését (bemerítkezés) a közelben folyó Aranyos-patak csillogóan tiszta vizében végezték.
Nem sokáig tartott a nyugodt élet. 1944-45 telén a közelben folyó állóháború (Margit-vonal) a véráldozatokon felül a lakóhelyekben és a kápolnában is súlyos károkat okozott. A katonaság a kápolnát istállóként használta, majd 1946-ban kerülhetett sor a lepusztult kápolna felújítására és a második avatásra.
A téeszesítés a későbbiekben kis híján a kápolna teljes pusztulását okozta. A hitélet a lakosság elköltözésével megszűnt, a TSz az épületet termény- és vegyszerraktárként használta. A leromlás, romosodás évtizedekig tartott, és már a lebontását tervezték. Az új évezredben a kápolna a kaposvári gyülekezet tulajdonába került, akik a Napsugár Gyermekmentő Szolgálatnak adományozták. A restaurálást követően a "Zarándok kápolna" harmadik felavatása 2007. július 29-én történt.
Ennek emlékére azóta minden évben július utolsó vasárnapján itt gyűlnek össze az egykori hívek és leszármazottaik közös istentiszteletre és az azt követő jókedvű összejövetelre.
Állapot: kereshető

Értékelés: értékelés (75 db): környezet: 4.62 rejtés: 4.59 web: 4.75 átlag: 4.65

 + történelmi nevezetesség, várrom, épület?
 - szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni?
 + különleges látványosság, helyszín?
 - speciális koordináta-érték vagy magasság?
 - vízpart, tó/folyó, forrás van-e a környéken?
 - település belterületén van a láda?
 - van-e a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület?
 + nyugodtan ajánlanád-e télen, hóban is (megtalálható-e)?
 + ajánlanád-e a környéket nyáron a legnagyobb kánikulában is?
 - hegyen, csúcson, nagy dombon van-e a láda (a környékhez képest)?
 - megközelíthető-e járművel néhány száz méteren belül?
 + a javasolt kiindulóponttól elérhető-e fél órán belül?
 - babakocsit toló család induljon-e a láda keresésére?
 + kisgyermekkel, nagyszülőkkel is elérhető helyen van?
 - igénybe veszi-e a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos)?
 - a láda megszerzéséhez kell-e sziklát mászni (gyerek a nyakban kizárt)?
 - sötétben ajánlanád a láda felkeresését?
 - van-e a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb.?
 - szokatlan méretű/alakú-e a láda (az ajándékok miatt fontos)?
 + el tudok-e menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyhatom)?
 - GPS nélkül is érdemes megkeresni
 + kereshető minden évszakban
 + kereshető 24 órában
 - a látnivalóért fizetni kell


Mr Zerge 2020.08.28 09:15 - Megtaláltam
Megvan, részletesen késöbb... Üdv Mr Zerge.

Somogyfajszról indultunk egy egész napos biciklis körtúrára.
Tetszett az erdei kápolna. Utána a mai Libickozmán vezetett tovább az utunk, tetszett a nyugalmas, rendezett falu.

csg69 2020.08.02 11:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.42
Megvan :)

Kántorék 2020.07.21 19:10 - Megtaláltam
Négy napos geotúránk egyik sátorállomása volt, nagyon klassz hely, érdekes és egyben szomorú...

Pantya 2020.07.16 22:00 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

KJ & GM 2020.07.01 11:30 - Megtaláltam
Köszönjük a lehetőséget!

IMG_0699IMG_0695
aceespepee 2020.05.16 23:59 - Megtaláltam
megtaláltam :)
a kis fekete zsák megadta magát az időnek

Zsotyka 2020.05.11 10:59 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.56
Megtaláltam! Köszönöm a rejtést!

Zsozso94 2020.05.11 10:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.59
Megtaláltam Zsotyka társaságában! :)

Nagyon szép és jó állapotú kápolna az erdő mélyén, tetszett!

Szőkepusztai babtista kápolnaSzőkepusztai babtista kápolna
Szőkepusztai babtista kápolnaSzőkepusztai babtista kápolna
Szőkepusztai babtista kápolna 
SirLes 2020.05.02 16:07 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]
Nikla felől jöttem és oda is mentem vissza, mert a feleségemet ott hagytam az autóval.
Útközben láttam egy nyulat, egy nőstény és egy hatalmas gímszarvas bikát. Az utolsó 1-2 kilométer szép helyeken vitt.

P1100538P1100539
P1100540P1100542
P1100543P1100544
P1100547P1100550
P1100553P1100564
Ulmi. 2020.05.02 13:00 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést.

Fazék 2020.04.04 10:41 - Megtaláltam
Egész napos biciklizés Somogyban, 70 km lett a vége, ... sőt, ha a mélyhomokos szakaszokat kb. kettővel szoroznám is. De ez még az eleje volt, vidáman és frissen nézegettem a kápolnát, majd vittem át vállon a biciklit a 2 szál fából álló "hídon".

2020-04-04 10.36.312020-04-04 10.36.55
2020-04-04 10.44.47 
Csabiq 2020.03.10 15:02 - Megtaláltam
HEURÉKA! Köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

pelydzs 2020.01.01 10:17 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.51
Megtaláltam.

Liberty 2019.11.24 13:03 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.54
Somogyi barangolásunk újabb helyszíne ez a szépen felújított kis kápolna. A ládaoldalon a leírás élvezetes olvasmány, teljes átfogó képet kapunk a falu, a puszta és a kápolna történetéről. Köszönet a rejtésért.

Libickozma címere
pappcsalád 2019.11.24 13:03 - Megtaláltam
[g:hu 1.6.4]

Eszti és Robi 2019.08.07 11:01 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

IMG_20190807_114134IMG_20190807_114152
IMG_20190807_114754 
g-tabe 2019.07.18 19:35 - Megtaláltam
Megvan, köszi!

KKB 2019.07.14 14:52 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 1.30
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

margabat 2019.07.14 14:52 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.07
Húgommal kerestük meg a ládát biciklivel, majd indultunk tovább a GCFKAK két multipontját felkeresni. A homokos utakon elég nehéz tekerni és a sok megkerülhetetlen pocsolya sem segítette a gyors haladást, de ez sem szegte kedvünket, meglett, amit akartunk. Köszönöm a rejtést!

anettnori 2019.07.12 06:52 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.30
Megvan! [g:hu 1.6.3]

Libickozmáról biciklivel.
A zsákban egy gyík is pihent, volt egy kis ijedtség a megtaláláskor.

IMG_20190712_064902IMG_20190712_065555
Lámpás 2019.06.01 12:59 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést.

Kóborló94 2019.05.08 16:00 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

ha2 2019.04.12 15:55 - Megtaláltam
Útban a GCFKAK felé egy kis kitérő. Jó látni,ilyen rendben tartott műemléket.
A lombtalan kis bokor nem sok álcát nyújt.

Apjalánya 2019.03.24 14:27 - Megtaláltam
Második próbálkozásra GPS-el felszerelkezve hamar mèg találtam. Szèp időnk volt. :)

IMG_20190324_141708IMG_20190324_142633
IMG_20190324_142310IMG_20190324_143004
Bolisz 2019.03.09 11:16 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2]


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (122 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.