FAQ
4211. A pécsi székesegyház és környéke (GCPecs)

A székesegyház uralja a várost

A székesegyház uralja a várost

A nyugati homlokzat

A nyugati homlokzat

A déli homlokzat

A déli homlokzat

Fényfesztivál idején

Fényfesztivál idején

Talán ilyen volt a XVIII. században

Talán ilyen volt a XVIII. században

A Pollack féle átépítés a XIX. sz. első felében

A Pollack féle átépítés a XIX. sz. első felében

A baldachinos Szent Kereszt oltár

A baldachinos Szent Kereszt oltár

Cella Septichora Látogatóközpont

Cella Septichora Látogatóközpont

Cella Septichora

Cella Septichora

Sír a XX-as számú sírkamrában

Sír a XX-as számú sírkamrában

Ókeresztény Mauzóleum

Ókeresztény Mauzóleum

Ókeresztény Mauzóleum

Ókeresztény Mauzóleum

Bűnbesesés az Ókeresztény Mauzóleumban

Bűnbesesés az Ókeresztény Mauzóleumban
Szélesség N 46° 4,668'
Hosszúság E 18° 13,459'
Magasság: 163 m
Megye/ország: Baranya
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2016.10.18 11:40
Megjelenés időpontja: 2016.10.18 11:40
Utolsó lényeges változás: 2022.11.15 07:14
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: Strombus
Ládagazda: Strombus
Nehézség / Terep: 2.5 / 1.5
Úthossz a kiindulóponttól: 500 m
Megtalálások száma: 924 + 17 sikertelen + 3 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 2.9 megtalálás hetente

A geoláda megtekinthető a geocaching.com-on is.


Filmes doboz méretű, ragaszkodó típus.

Kérlek, tollat vigyél magaddal!
A magas falak, tornyok, fák miatt a koordináták ugrálnak, hallgass a kesserösztönre!A láda mérete miatt utazókat sajnos nem tud fogadni. Ilyen célra ajánlom a közeli TB Hotelt.

Megközelítés
A történelmi belváros forgalomcsillapított övezet, behajtás csak engedéllyel, ezért legjobb ha gyalog vagy kerékpárral jössz. Sajnos a városfal körül sehol sincs egy nagyobb hely, amire azt mondhatnám, itt érdemes megállni, itt biztosan találsz helyet.


Magyarország nyolc helyszíne szerepel az UNESCO illusztris Világörökség listáján. Ezek egyike a pécsi székesegyház környéke, pontosabban a római kori város, Sopianae ókeresztény sírkápolnái.

Az ókeresztény sírkápolnák
Pécs római elődje, Sopianae fontos kereskedelmi utak találkozásánál alakult ki. A város a IV. században élte virágkorát, miután Valeria tartomány polgári közigazgatási központja lett. A római város a mai belváros helyén terült el, így kutatása nehézkes, és ezért van az, hogy szinte minden belvárosi építkezésnél római romokba ütköznek. A III. századi paloták, fürdők, szentélyek, középületek (feltárt majd visszatemetett) maradványai és a IV. századi ókeresztény temetői kápolnák adnak információt a város egykori jelentőségéről.
Az északi és nyugati római provinciák késő római temetőiben általában nem volt számottevő mennyiségű kőből épített temetkezőhely. Sopianae ókeresztény temetőjének a sajátossága, hogy itt nagyszámú ilyen építmény koncentrálódott. Vannak köztük kisméretű, családi sírkamrák és nagyobb közösségi sírboltok. Fokozza különlegességüket, hogy egy részük belső tere festett, bibliai jelenetekkel és ókeresztény szimbólumokkal díszített. A figurális és ornamentális falfestések gazdagsága Róma katakombafestészetéhez mérhető.
A sírkamra a tehetősebb családok temetkezőhelye volt. A kétrészes építmény földalatti része a kripta, ahova az elhunytakat helyezték téglasírokba vagy ritkábban szarkofágokba. E fölé emlékkápolnát (memoria, mausoleum) emeltek, amely szertartások helyszínéül szolgált.
Az első sírkamrát a XVIII. sz. elején a mai Nagy Lajos Gimnázium udvarán találták, erről azonban csak feljegyzések tudósítanak. 1782-ben bukkant elő az első olyan ókeresztény emlék, a Péter-Pál sírkamra, amely a mai napig fennmaradt. Mára 16 sírkamrát, több száz sírt tártak fel és az azokból több ezer késő római tárgyat hoztak felszínre a régészek.
2003-ban létesült a Cella Septichora Látogatóközpont, amelybe belépve nemcsak a névadó különleges alaprajzú és meglepően nagy méretű Hétkarélyos épület, hanem a Korsós sírkamra, a rendkívül díszes Péter-Pál sírkamra, a Nyolcszögletű sírkamra és a III. IV. XIX. XX. számú sírkamrák tekinthetők meg - 6 m-rel a mai talajszint alatt.
A látnivalók értelmezését jól segítik az érdekes kisfilmek. A labirintusszerű kiállítóhelyen, miközben belefeledkezünk az ókori csodákba, azért időnként érdemes felpillantanunk és az üvegfödémen kitekintve elhelyezni magunkat a XXI. századi térben.
Az újonnan kialakított látogatóközponttól alig 100 m-re 1975-ben bukkantak rá az Ókeresztény Mauzóleumnak nevezett épületre  N 46° 4,689' E 18° 13,405' 150 m [GCPecs+múzeum]. Itt ma a felszín fölött láthatók a temetőkápolna falmaradványai, alatta pedig megtekinthetjük a nekropolisz eddig ismert legnagyobb sírkamráját, amelyet valószínűleg a 370-es évek környékén építettek. Az eredetileg három szarkofágot rejtő kripta falai festettek voltak. Az északi falon megmaradt freskósorozaton gyakori korabeli ókeresztény ikonográfiák találhatók: Ádám és Éva bűnbeesése, Dániel próféta az oroszlánok vermében, végül az életfa motívuma. A keleti falat Krisztus szimbóluma, a görög khí és ró (X és P) betűk ligatúrájából álló krisztogram díszíti.

Bár az egyetemes kultúrtörténet szempontjából a sírkápolnák bírnak nagyobb jelentőséggel, az átlagembert inkább a székesegyház épülete nyűgözi le. Pedig csodát látnál, ha a Cella Septichorába bemennél!

A székesegyház
A pécsi püspökséget Szent István király alapította 1009-ben. Valószínűsíthető, hogy a püspökség első templomaként valamely ókeresztény kápolnát használták, nemcsak Szent István idejében, hanem már korábban is! Források beszámolnak arról, hogy a salzburgi püspök 870-ben templomot szentelt itt.
Feltehetőleg az ősi épületet jelentős mértékben bővíttette I. Péter (uralkodott 1038-1041 és 1044-1046 között), akit ezért több forrás (tévesen) a templom alapítójának nevez. Orseolo Pétert ide is temettek.
1064 húsvétján ennek a templomnak a falai között juttatta kifejezésre Géza herceg (a későbbi I. Géza, uralkodott 1074-1077 között) Salamon királlyal (1063-1074) kötött békéjét és helyezte fel a koronát bátyja fejére. Kézai Simon krónikájából tudjuk, hogy az ünnepséget követő éjszaka hatalmas tűzvész támadt, amely során "a harangok lezuhantak a tornyokból". Tehát a templomnak ekkor már volt tornya és harangja is, nem is egy!
A tűzvész után valószínűleg csak I. László (1077-1095) uralkodásának első éveiben kezdődött meg az újjáépítés. A munkálatok közel egy évszázadon át folytak.
A tatárjárás idején, majd 1299-ben ismét tűz pusztított, a dóm tetőzete és mennyezete megsemmisült. Az ezt követő felújítás során boltozatot kaptak a mellékhajók és megépült a Fájdalmas Szűz és a Corpus Christi kápolna. A falakat gótikus falképekkel borították.
1543-ban a török sereg harc nélkül elfoglalta a várost. A törökök a székesegyház nyugati részét dzsámivá alakították, többi részében élelmiszert, hadianyagot raktároztak. Hitük nem tűri az emberábrázolást, ezért megcsonkították a domborműveket, lemeszelték a freskókat.
A töröktől való felszabadulás után (1686) mire nagyjából rendbe hozták a törökök és a beszállásolt német katonák pusztításait, újabb csapás érte a várost. 1704-ben először Vak Bottyán kurucai, majd három héttel később a Habsburg-párti rácok támadtak Pécsre. Ágyúgolyóiktól beszakadt a templom főhajójának boltozata. Öltek, raboltak, a két támadás során a lakosság harmada (1 007 fő) vesztette életét.
A XVIII. sz. elején a háborúk okozta sérülések kijavítása mellett lényeges átalakításokat is végeztek, például ekkor nyitottak a déli homlokzaton egy kaput.
A XVIII. sz-ban jelentkező statikai problémákat új kápolnák és teherhárító ívek építésével próbálták megoldani, de nem jártak sikerrel. 1805-re oly súlyossá vált a helyzet, hogy az épület teljes átalakítása mellett döntöttek. Az átépítésre a másik indok a templom egységtelen külseje volt. A különböző korokban végzett felújítások össze-vissza alakították az épületet, tornyai is különböző magasságúak voltak.
1805 és 1831 között Pollack Mihály egységes köntösbe foglalta az épületet, amely azonban ebben a formában alig 50 évet ért meg. Pollack a homlokzatokat klasszicista és romantikus stílusban alakította át. A tornyok kb. 40 méter magasak és bástyaszerűen záródóak lettek. Köztük a hosszanti oldalon mellvédfalat húzatott, ezzel hangsúlyossá téve a déli oldalhomlokzatot.
A nagyvonalú megoldás egy püspöki templomhoz méltó arculatot adott, azonban a statikai problémákat nem oldotta meg, ezért 1877-ben Dulánszky Nándor megyéspüspök megbízta Friedrich von Schmidt osztrák építészt, hogy a millenniumra készülve tervezze át a templomot úgy, hogy annak statikai gondjai megoldódjanak, és mind tömegében, alaprajzában és részleteiben is az Árpád-kori székesegyházra hasonlítson.
Az építkezés 1882-ben kezdődött meg a berendezés: oltárok, szobrok elbontásával, kiárusításával. 1883-ra már csak a négy torony visszabontott torzója állt, a teljes templomot lebontották, csupán a középkori alapfalak és az altemplom maradt meg. Évszázados művészeti értékek mentek veszendőbe.
Az új templomot 1891. június 22-én fényes ünnepség keretében, Ferenc József, a pápai követ és az egész magyar püspöki kar jelenlétében szentelték fel. A neoromán stílusban újjáépült székesegyház három hajós, kápolnasoros, sík mennyezetű és négy tornyos bazilika. Belsejének gazdag díszítése a historizmus jegyében született. A hajókban a falfestményeket az osztrák Karl Andreä és Moritz von Beckerath, a kápolnákban Székely Bertalan és Lotz Károly készítette.
Nagyjából ezt a XIX. század végi állapotot tükrözi a székesegyház mai képe. Igazi különlegessége a négy torony, amely jellemző volt az Árpád-kori nagyobb templomokra, de mára nemcsak a tornyok, a templomok is eltűntek (lásd pl. Székesfehérvár). Ismereteim szerint Európában középkori eredetű négytornyú templom a pécsin kívül jelenleg csak a bajor Bambergben áll. Története hasonló a pécsiéhez, érdemes utánaolvasni.

Hasznos információk:
Az ókeresztény sírkápolnák nyitva tartása és belépti díjak
A székesegyház nyitva tartása és belépti díjak
A pécsi püspökség egyéb pécsi látnivalói: püspöki palota, kincstár, kőtár, dzsámi
Szentmisék rendje a székesegyházban

Hátha érdekel:
Világörökségek aktuális listája (angol nyelven)
Magyarország világörökség helyszínei
A bambergi dóm

Források:
Pécsi ókeresztény sírkamrák
Székesegyház


Ládatörténet:
2002. 03.14-én KiVi elrejtette a most bemutatott helyszínre a geocaching.hu 123. ládáját, ami Pécs első ládája és a második magyar mikroláda volt. Az utóbbi években a láda sokat betegeskedett, igen gyenge virtuálissá silányult, végül rejtője 2016. 10. 10-én megszüntette. Ez a láda 1772 megtalálást ért meg, átlagos értékelése 4,52 volt.
2016. 10. 18-án a megszüntetés miatt megjelent Strombus gondozásában, chuck-norway .com-os játékostárssal kooperációban a geocaching.hu-n az új láda.
2016. 12. 31.: Az október 18. óta immár harmadszor tönkretett ládát ismét pótoltam. Érdekes, hogy februártól októberig, amikor a láda csak a .com-on szerepelt, egyszer sem esett baja. :-(
2017. 08.01.: Tegnap kiderült, hogy a láda ismét eltűnt. Köszönöm, kedves ládatolvaj ezt a fél évnyi szünetet. Zalajaro és Bubuka segítségével pont múlt héten lett ismét egy pótládám, így ma volt mit újrarejteni és talán nem sok játékostárs keresgélt hiába.
2017. 12. 25.: Az eltűnt ládát pótoltam.
2018. 02. 13.: Az eltűnt ládát pótoltam. Sajnos most egy olcsóbb, egyszerű megoldással, mert nem bírom anyagilag.
2019. 02. 28. : Ládaellenőrzés. Minden rendben.
2019. 10. 23.: Ládaellenőzés. Doboz és logbook csere.
2020. 01. 01.: Ládaelllenőrzés. A ládát a rejtekétől 1 m-re, könnyen látható helyen találtam. Visszahelyeztem, ahova való.
2021. 10 28.: Az utóbbi 2 hónapban a teret fokozatosan megszállták a hajléktalanok, ami a láda eltűnését is maga után vonta. Jelenlétük olyan mértéket öltött, hogy az újabb és újabb rejtekhely ötleteimet is el kellett vetnem, mert mindenhova ráláttak vagy épp a paplanjaikat szárogatták a kinézett bokron vagy műtárgyon, az eldugott sarkot pedig más célra használták. Már a láda ideiglenes virtualizálásán vagy éjszaka zárt helyre történő rejtésén gondolkodtam, amikor ma megkönnyebbülve láttam, hogy megszűnt ez az áldatlan állapot. Ezért gyorsan újra is rejtettem a ládát a korábbi rejtekén.Flag Counter
Állapot: beteg

KRW értékelés (277 db): környezet: 4.76 rejtés: 4.70 web: 4.74 átlag: 4.73

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
-
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
+
település belterületén van a láda
-
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
-
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
+
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
+
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
+
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


Vucsi 2022.11.19 14:51 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.9.12]

Zsani&Gergő 2022.11.13 23:59 - Megtaláltam
A terület ahol a láda van építkezés miatt le van zárva. Kint mindent körbejártunk, hátha ideiglenesen át lett helyezve, hogy ez idő alatt is kereshető legyen, de sajnos sehol sem találtuk, bent pedig munkások sürögnek, így nem volt rá módunk, hogy bemenjünk keresgélni. A kiírás alapján majd jövő évben lesz újra látogatható a hely, de még pontos dátum sincs, hogy mikor - így ha valakinek nem áll módjában éjszaka elemelni a kordont és belógni, akkor számára nem kereshető a láda. A képek alapján szeretnénk elfogadást kérni. Köszönjük

[Jóváhagyta: Strombus, 2022.11.15 07:14]

315077831_513835687427668_1637543735063788099_n315015515_849183619452455_3185827404496425155_n
csengeh 2022.11.13 10:45 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Veronika81 2022.11.05 11:01 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.90
Bátorkodtunk a helyszínre menni, a héten másodjára, hiszen annyi találatot láttam a rendszerben. Befotóztam az építési területen belül, melyik két "objektumra" gyanakszom. Kívül sehol nincs a láda, minden lehetséges helyet végignéztünk, megtapogattunk. A hajléktalan úrral egyik alkalommal sem találkoztunk, így Őt sem tudtam megkérdezni. :) Kérek szépen egy jelszó nélküli elfogadást. Köszönöm! [Geoládák v3.12.10]

[Jóváhagyta: Strombus, 2022.11.05 13:05]

IMG_20221105_105840IMG_20221105_105927
IMG_20221105_105822 
APaksi 2022.10.31 14:25 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Csaba_P_63 2022.10.31 13:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 3.01
Megtaláltuk, köszi a rejtést!
Szendi&Csabi

Lücsi 2022.10.31 13:25 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

challenger 2022.10.16 13:42 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Cápa 2022.10.08 21:00 - Megtaláltam
THX! Siklósi fesztivál levezetéseké T mivel Pécsen szálltunk meg.
[Geoládák v3.12.10]

CsaCsy01 2022.10.08 13:29 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.00
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! A hajléktalanok nagyon képben vannak, még segítettek is. [Geoládák v3.12.10]

Őszfamily 2022.10.02 17:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.25
Miután a hajléktalanok felébredtek, hozzáfértünk a ládához. Köszönjük a rejtést!

Szilviamon 2022.09.23 19:04 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

K.L. 2022.09.22 10:19 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

columbo 2022.09.18 10:24 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Peaceparson 2022.09.18 10:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Kulg76 2022.09.10 16:06 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést Coolcsár család! [Geoládák v3.12.10]

fermate 2022.09.10 13:39 - Megtaláltam
Megtaláltam! \o/ [Geoládák v3.12.10]

szollosi73 2022.09.06 11:27 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.33
Megvan!
Először a ládánál kezdtünk, de gyorsan el is oldalogtunk, a láda feltételezett helyénél sajnos voltak, így előbb elmentünk a közeli szökőkúthoz, levadásztunk egy multi pontot, aztán visszatérve láttuk, hogy a hely üres. Így gyorsan és feltűnésmentesen becserkésztük a ládát. Ezután megnéztük a székesegyházat is, előbb kívülről, aztán, miután kis kóválygás után megtaláltuk a jegypénztárat, belülről is. Gyönyörű belül a székesegyház. Miután a déli harangozás véget ért, fel is mászhattunk a toronyba. Százhuszon vagy száztizen valamennyi lépcső fok volt. A végén belekeveredtem sajna, pedig gondoltam van olyan akit érdekel :)
A jegy 1900ft, ha valaki ide eljön ennyit érdemes rászánnia, és megnézni belülről is.
Köszi a rejtést!

A pécsi székesegyház és környéke-1A pécsi székesegyház és környéke-2
A pécsi székesegyház és környéke-3A pécsi székesegyház és környéke-1
A pécsi székesegyház és környéke-2A pécsi székesegyház és környéke-3
A pécsi székesegyház és környéke-4A pécsi székesegyház és környéke-5
A pécsi székesegyház és környéke-6A pécsi székesegyház és környéke-7
A pécsi székesegyház és környéke-8A pécsi székesegyház és környéke-9
A pécsi székesegyház és környéke-10A pécsi székesegyház és környéke-11
A pécsi székesegyház és környéke 
Wolfiev 2022.09.03 15:13 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

uno20001 2022.08.31 14:12 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Wayfarer 2022.08.29 16:47 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! B&B [Geoládák v3.12.10]

horvath.kata.anna 2022.08.28 16:38 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

zoli 2022.08.24 14:54 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

ckriszti 2022.08.18 12:36 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Riartis 2022.08.15 20:17 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (944 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]