FAQ
4889. Ördög Gyurkó vára (GCOGY)

Ősi felvétel (Hungaricana)

Ősi felvétel (Hungaricana)

A vasúti töltésről

A vasúti töltésről

Megérkeztünk a lábához

Megérkeztünk a lábához

Kürtőszerű mélyedés

Kürtőszerű mélyedés

Bent a várban

Bent a várban

Rövid oldal

Rövid oldal

Hosszú oldal

Hosszú oldal

Rejtek

Rejtek
Szélesség N 46° 41,062'
Hosszúság E 16° 49,972'
Magasság: 178 m
Megye/ország: Zala
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2017.09.08 17:30
Megjelenés időpontja: 2021.12.24 00:00
Utolsó lényeges változás: 2021.12.24 00:00
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: Fairy
Ládagazda: Fairy
Nehézség / Terep: 2.0 / 2.0
Úthossz a kiindulóponttól: 1500 m
Megtalálások száma: 42, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.7 megtalálás hetente


WAP ON
Baktüttös határában, várdomb aljában, termetes fa tövénél, odúban rejtőzik a félliteres (kb. 15 * 10 * 5 cm külső méret) geoláda.
WAP OFF

Gyurkó
Szerencséd van. Az észak felé siető Felső-Válicka oldalvölgye fölé magasodó várdombon Te most sértetlenül sétálhatsz...

Megközelítés
A.) A Söjtör és Tófej közötti műútról itt  N 46° 40,337' E 16° 50,041' 168 m [GCOGY+2PARKOLO] indulj el északra a Bak - Sárhida - Bocfölde - Zalaegerszeg irányába csordogáló Válicka völgyében, a patakkal párhuzamos szekérúton!
B.) Baktüttös irányából, itt parkolva:  N 46° 41,525' E 16° 49,036' 185 m [GCOGY+1PARKOLO], indulj kelet felé a betonlapokkal burkolt, közvilágítással ellátott járdán! Itt  N 46° 41,483' E 16° 49,471' 179 m [GCOGY+1LETERES] derékszögben megtörik a járda és levisz a vasúti megállóhelyig, de Te haladj a szántószéli szekérúton! Véletlenül se a síneken!* A lestől vagy 40 méter után jobbra lefelé célozd be a fahidat!
Megközelítés a rejtéskor: itt.
* Bár ritkán jár vonat erre, de a nyomvonal beláthatatlan kanyarulatai miatt felelőtlenség a pályán poroszkálni.

Ördög Gyurkó valósága
A törökök három-öt évente indított nagy hadjáratai hatalmas pusztítást vittek véghez az országban, de még nagyobb kárt, pusztulást hoztak a "béke" évei: a végvári harcok kisebb, de kiszámíthatatlan egymásutánban és irányból érkező csapatok portyázásait jelentették. Ezekben az időkben - különösen a "se pénz, se posztó" financiális nehézségek közepette - nem épülhettek kő-, de még téglavárak sem. Az erődítés tipikus módja a töltpalánkvár, tömésvár: kettős, egymáshoz erősített cölöpsor közét döngölt, esetleg kötőanyaggal kevert földdel töltötték ki. Ezekről az egykor az életet jelentő erődítésekről a szerves építőanyagok használata miatt mára csak a geomorfológia árulkodik.
A Tófej és Bak közötti kis község, Baktüttös határában, a vasúti megállóhelytől, ahol már csak külön kérésre áll meg a vonat, a sínek mentén bő kilométerre, a Tómelléki-patak jobb partján egy, a környezetéből 12-14 méterrel kiemelkedő, 50*30 méter alapterületű várdomb áll, platóján két mélyedéssel.
A történeti forrásokat faggatva a vár építését 1259 utánra valószínűsítik. A 16. század végvári harcaiban voltak török portyázások a környéken, de igazán rosszra Kanizsa 1600-as eleste után fordult a helyzet. A következő védvonal Pölöskén át húzódott, ahol az Eördögh család irányította a hadi cselekményeket. Ekkor épült itt egy őrtorony, amit ma Ördög Gyurkó váraként ismerünk.Ördög Gyurkó legendája
Egyszer volt, hol nem volt, még a nagyapám mesélte, hogy réges-régen a török időkben élt egy ember, akit Ördög Gyurkónak neveztek. Ördög Gyurkó sok kincset gyűjtött össze a portyázó törököktől, s nem egyszer kergette el őket.
Egy napon elhatározta magát, hogy az összegyűjtött sok pénzből várakat épít mind a hét fiának, és nagy urakká teszi őket. El is kezdték építeni a várakat, de mivel Zala nem híres arról, hogy sok kőbányája lenne, ezért a várakat földből építették. Nagy hamarosan el is készült mind a hét vár. Az emberek nagyon elcsodálkoztak, mikor meglátták a várakat. Olyan falaik voltak, hogy azon emberfia át nem tette a lábát. Mindegyiket nehezen megközelíthető helyre építették, arra az esetre, ha jönne az ellenség, akkor ők csak nagy bajjal tudjanak bejutni.
Történt egyszer, hogy a törökök hatalmas csapást mérve elfoglalták a megye központját, Kanizsát. Ördög Gyurkó nagyon megharagudott, mikor ezt megtudta, mert az akkor egyik rokona volt a várkapitány, akit elfogtak. Ki szerette volna őt menteni valahogyan. Gyurkó kémei szerint Egerszeg felé vették a törökök az útjukat. Mit volt mit tenni, összehívta fiait egy nagy tanácskozásra a várába, hogy mitévők legyenek.
- Támadjuk meg a törököket azonnal, míg seregeik gyöngék! - ajánlotta az egyik.
- Ne! Inkább fizessünk érte váltságdíjat! - szólott a másik. De ezt az ötletet elutasították, mert a töröknek nem voltak hajlandók fizetni.
- Én kiszabadítom csellel! - Nagyot nézett mindenki, mikor a testvérek közül legkisebbik felszólalt.
- De hát ez badarság, fiam!- ellenezte Gyurkó.
- Ne féltsen engem, édesapám! Van egy ötletem. Mint tudja édesapám, a törökök nagyon babonásak. Elhitetem velük, hogy gonosz lények laknak a mocsárban, és nagy ijedtükben rajtuk tudunk csapni. Készüljetek fel, testvéreim! Hozzátok a legbátrabb embereiteket, és legyetek készenlétben. Bújjatok el a lápos vidéken, és holnap éjfélben álljatok készen!
Azzal fogta magát és ki is ment a gyűlésről.
Már aznap éjjel nekiiramodott tíz legbátrabb lovasával, hogy a törökök mögé vágjon. A törököknek nehéz dolguk akadt, mert Söjtörnél megakadtak, mert a nagy sereget nem tudták átjuttatni a lápos mocsaras vidéken. A török csapatok vezére elhatározta, hogy a Gyurkó-várat elfoglalva Egerszegre tud majd jutni, de nem sejtette, hogy a magyarok már Ördög Gyurkó zászlaja alatt felkészülnek a harcra. Az egyszerű emberek ekkor nagyon meggyűlt a baja, mert a törökök addig fosztogatták a környező településeket, és a parasztoktól elvették mindenüket.
Eközben Ördög Palkó, mert így hívták őt, a tíz lovasával együtt már megkerülte a török vonalakat, és az egyik tanyán rejtette el a lovakat. Megkérte az embereit, hogy húzzanak álruhát, és szegény parasztoknak beöltözve elküldte őket Söjtörre, hogy győzzék meg az embereket, hogy hagyják el a települést, és híreszteljék, hogy baljós jeleket vettek észre a mocsárban. Hozzátette azt is, hogy éjfélig bújjanak el a nádasokban, és félelmetes hangokat adjanak ki. Palkó pedig beöltözött egy csavargónak, és belopódzott a török táborba. Megkereste, hogy hol tartják fogva a kapitányt. Mikor ezzel megvolt, elment a Gyurkó-vár felé vezető ösvényre, és megbolondultnak tettetve magát kiabált össze-vissza és összeesett, ájultnak tettetve magát. A török katonák megijedtek, mert boszorkányságot sejtettek a dologban. Erre odalovagolt a török vezér, és rámordult a katonákra:
- Mi történt itt? Valaki meg tudná magyarázni nekem?! Fogjátok meg, és vezessétek ide hozzám! - odavitték és elé állították. Addigra magához tért Palkó. - Te meg ki vagy? Csak nem egy kém?
- Bocsásson meg nagyságos uram Allah nevében, én egy szegény csavargó vagyok, és csak erre jártam. Tudja, csak némi eleséghez akartam jutni, mikor ide a nádas mellé jöttem. De abban a pillanatban, mikor az útra ráléptem, elsötétült minden, és egy hangot hallottam a fejemben: "Átkozottak, hogy merészeltek az én földemen járni!" - és most kapom magam, hogy nagyságos uram előtt állok. - felelte Palkó a vezérnek.
- Nem hiszem el ezt a badarságot! Hazudsz! - förmedt rá a török vezér.
- Uram - szólott egy katona -, lehet, hogy igaza van, mert a falubeliek is valami rosszról suttognak a mocsárról, hogy maga az ördög lakozik benne, és ezért elhagyják az otthonaikat. Még a gyaur papjuk is azt mondja, hogy rossz szellemek vannak a nádasban! - erre a katonák kezdtek összesugdolódzni.
- Csönd! Én nem hiszek semmilyen gonosz szellemekben! De többet egy szót sem erről! - ordított a katonáira a vezér, azzal el is vágtatott.
Palkót békén hagyták, mert nem merték bántani a törökök, nehogy a mocsár gonosz szelleme megharagudjon. Palkó kapva a helyzeten elsétált onnan. Látta, hogy az ötlete nagy hatást gyakorolt a törökökre, mert egyre gyanúsabban nézegették a lápot. Palkó megkereste az embereit, és a legügyesebbiket elküldte apjához egy üzenettel. A többivel megbeszélte, hogy hogyan és miképpen mentsék ki rokon kapitányukat.
Eljött az éjszaka. A török katonák nagy feszülten nézegették a nádast. Egyikük sem tudott aludni. Voltak, akik Allahhoz imádkoztak és voltak, akik felfegyverezték magukat félelemből. A söjtöriek nagy része már elhagyta a falut, csak páran maradtak a maradék állatokra vigyázni. A török vezér is egyre jobban kételkedett magában. Lóháton fel s alá járkált a nádas szélén. A Hold már a legmagasabban lehetett, mikor egyszerre csak egy sípoló hangot lehetett hallani, amit nagyon gyorsan követett a többi, és a török tábor felé tartottak. Erre ordibálás, sikítás és csörömpölés rázta meg a környéket. Ez a hangzavar annyira megzavarta a törököket, hogy fegyvereiket eldobva fejveszetten rohantak az ellenkező irányba. Gyurkó sem volt rest. A katonáival megindult fegyvert csattogtatva ki a nádasból, és a visszamaradt törököket megtámadva kergette széjjel. Palkó eközben társaival lefegyverezte a rabot tartó őröket, és kimenekítette Kanizsa kapitányát. A falusiak sem tétlenkedtek, vasvillákkal és kaszákkal
rohantak ki a nádasból, és üldözőbe vették a menekülő törököket. Az Ördögök Kanizsa határáig kergették a törököket, sok embert ejtettek foglyul. Ennek végeztével nagy ünnepséget tartottak a Gyurkó-várban, és meghívtak mindenkit, hogy megünnepeljék Ördög Palkó nagy bátorságát. Na de mi volt a levélben, amit Palkó az apjának üzent? Az üzenet az volt, hogy az íjászok szereljék fel a nyilaikat zengőheggyel, és azzal lőjenek a török tábor felé, mintegy kísértetet utánozva.
Mindez megtörtént-e, vagy sem? Nem tudom. De talán innen maradt fent a népi hiedelem is, hogy a Gyurkó-vára és annak a környéke rossz szellemek és az Ördögök tanyája. De ne félj, mert Ördög élt és talán még él a törököknek az emlékezetében is.

Lejegyezte: Káli Jenő (12.a) Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Zalaegerszeg

Forrás
Gyurkó-vár a Várbaráton
Ördög Gyurkó vára a Várak.Hu-n
Söjtöri mondák
Palánk, Latorkert, Huszárvár

Sikeres kincskeresést!
Állapot: kereshető

KRW értékelés (12 db): környezet: 4.13 rejtés: 4.50 web: 4.61 átlag: 4.42

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
-
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
-
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
-
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
-
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
-
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


VP 2022.12.19 12:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.69
Az ajánlott "parkoló"-ból (az útpatkán, a buszmegálló és egy ház kijárója közt álltam meg), az ajánlott útvonalon. A sineknél szederharc. A láda azonnal meglett, jó állapotban van.

MoMaszter 2022.10.12 10:20 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Esztike90 2022.10.03 12:54 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.92
Megtaláltuk! Köszönjük a rejtést! ???? Esztike90 és Gábor [Geoládák v3.12.10]

kilali 2022.09.14 11:09 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.9.12]

gordian365 2022.08.13 16:54 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

pliptai 2022.07.27 11:10 - Megtaláltam
Köszönet a rejtésért!

Paul 2022.07.26 11:07 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Pepe 2022.06.14 08:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.25
A "termetes fa" mély ürege sajnos üresen tátong :(
A híd koordinátáinak tizedeseit kérlek módosítsd N ,100, E ,992-re (oda-vissza húzott trackek átlagából számolva), mert a nagy susnyásban elég nehéz most a hidat észrevenni. Egyébként jó kis túra volt, köszönöm!:

Update: sajnos rosszul írtam át a láda koordinátáit, úgyhogy kb. 30 m-rel odébb kerestem, érthetően hiába. Legközelebb még egyszer kimegyek. Most, hogy a híd helyét már pontosan tudom, sokkal könnyebb lesz.

Elutasította: Fairy, 2022.06.11 19:24]

Update 2: Három hét elteltével ismét felkerestem a helyszínt. A most rögzített track alapján a híd koordinátáinak ezredpercei N ,099', E ,993. Érdemes lenne pontosítani, mert a leírásban megadottak ennél pontatlanabbak és a csalán nekem (190 cm) már hónaljig ért.

IMG_20220523_082614IMG_20220523_083047
IMG_20220523_083055IMG_20220523_084015
IMG_20220523_085209 
csbagi 2022.05.02 15:35 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.8]

Cseber 2022.05.02 15:33 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.8]

barkop 2022.05.01 17:31 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.8]

Gyurcika99 2022.04.26 19:00 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.8]

H_P 79 2022.04.26 19:00 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.8]

Monaa92 2022.04.07 17:13 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

Lazlo86 2022.04.07 17:13 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

Zergi 2022.04.02 15:40 - Megtaláltam
Fogtam!
Baktüttős felől jöttünk a beton járólapokon. Furcsa, hogy egy faluból nincs autóval is járható út a vasúti megállóhoz, mely igényes kialakítású. A térképen levő hídon át nem volt gond a megközelítés.

283_2522283_2523
283_2524283_2525
283_2526283_2527
283_2528283_2529
283_2532283_2533
283_2534283_2535
283_2536283_2537
283_2538283_2539
ésKata 2022.04.02 14:59 - Megtaláltam
J

kupec 2022.03.25 12:13 - Megtaláltam
Nekem ez bejött, ez a hely is a GC hőskorára emlékeztetett. Itt sincs túl sok látnivaló, de van jó levegő, csend, szelíden hullámzó zalai táj és amíg bandukolsz a domb felé, lenyugszol. Útközben egy 20-30 állatból álló szarvasrudlival találkoztam.
[g:hu+ 2.7.16]

16482302782731648230278287
1648230278302 
csipet_csapat 2022.03.13 14:45 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

IMG_20220313_143041DSC03871
tfmb 2022.03.06 12:26 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 4.00
Köszi a rejtést!

akarair 2022.03.05 13:37 - Megtaláltam
Megtaláltam, a láda rendben a helyén!
A közösség nevében is köszönöm a Rejtő munkáját. [Geoládák v3.12.6]

zalajaro 2022.03.05 10:43 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.56
Mejelenés elõtt, négy éven keresztül biztonságban szunnyadt a láda.
Remélem ezután sem esik bántódása.

gaalgabor5 2022.02.19 11:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.15
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!
Julcsi, Viola, Anita és Gábor

Csaba & családja 2022.02.01 14:09 - Megtaláltam
Megtaláltam köszönöm a rejtést.

tabletta 2022.01.29 13:40 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (42 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]