geocaching.hu geocaching.hu szép kép FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum   |    belépés
  
  
  
 
FAQ
4889. Ördög Gyurkó vára (GCOGY)

Ősi felvétel (Hungaricana)

Ősi felvétel (Hungaricana)

A vasúti töltésről

A vasúti töltésről

Megérkeztünk a lábához

Megérkeztünk a lábához

Kürtőszerű mélyedés

Kürtőszerű mélyedés

Bent a várban

Bent a várban

Rövid oldal

Rövid oldal

Hosszú oldal

Hosszú oldal

Rejtek

Rejtek
Szélesség N 46° 41,062'
Hosszúság E 16° 49,972'
Magasság: 178 m
Megye/ország: Zala
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2017.09.08 17:30
Megjelenés időpontja: 2021.12.24 00:00
Utolsó lényeges változás: 2021.12.24 00:00
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: Fairy
Ládagazda: Fairy
Nehézség / Terep: 2.0 / 2.0
Úthossz a kiindulóponttól: 1500 m
Megtalálások száma: 16
Megtalálások gyakorisága: 3.5 megtalálás hetente


WAP ON
Baktüttös határában, várdomb aljában, termetes fa tövénél, odúban rejtőzik a félliteres (kb. 15 * 10 * 5 cm külső méret) geoláda.
WAP OFF

Gyurkó
Szerencséd van. Az észak felé siető Felső-Válicka oldalvölgye fölé magasodó várdombon Te most sértetlenül sétálhatsz...

Megközelítés
A.) A Söjtör és Tófej közötti műútról itt  N 46° 40,337' E 16° 50,041' 168 m [GCOGY+2PARKOLO] indulj el északra a Bak - Sárhida - Bocfölde - Zalaegerszeg irányába csordogáló Válicka völgyében, a patakkal párhuzamos szekérúton!
B.) Baktüttös irányából, itt parkolva:  N 46° 41,525' E 16° 49,036' 185 m [GCOGY+1PARKOLO], indulj kelet felé a betonlapokkal burkolt, közvilágítással ellátott járdán! Itt  N 46° 41,483' E 16° 49,471' 179 m [GCOGY+1LETERES] derékszögben megtörik a járda és levisz a vasúti megállóhelyig, de Te haladj a szántószéli szekérúton! Véletlenül se a síneken!* A lestől vagy 40 méter után jobbra lefelé célozd be a fahidat!
Megközelítés a rejtéskor: itt.
* Bár ritkán jár vonat erre, de a nyomvonal beláthatatlan kanyarulatai miatt felelőtlenség a pályán poroszkálni.

Ördög Gyurkó valósága
A törökök három-öt évente indított nagy hadjáratai hatalmas pusztítást vittek véghez az országban, de még nagyobb kárt, pusztulást hoztak a "béke" évei: a végvári harcok kisebb, de kiszámíthatatlan egymásutánban és irányból érkező csapatok portyázásait jelentették. Ezekben az időkben - különösen a "se pénz, se posztó" financiális nehézségek közepette - nem épülhettek kő-, de még téglavárak sem. Az erődítés tipikus módja a töltpalánkvár, tömésvár: kettős, egymáshoz erősített cölöpsor közét döngölt, esetleg kötőanyaggal kevert földdel töltötték ki. Ezekről az egykor az életet jelentő erődítésekről a szerves építőanyagok használata miatt mára csak a geomorfológia árulkodik.
A Tófej és Bak közötti kis község, Baktüttös határában, a vasúti megállóhelytől, ahol már csak külön kérésre áll meg a vonat, a sínek mentén bő kilométerre, a Tómelléki-patak jobb partján egy, a környezetéből 12-14 méterrel kiemelkedő, 50*30 méter alapterületű várdomb áll, platóján két mélyedéssel.
A történeti forrásokat faggatva a vár építését 1259 utánra valószínűsítik. A 16. század végvári harcaiban voltak török portyázások a környéken, de igazán rosszra Kanizsa 1600-as eleste után fordult a helyzet. A következő védvonal Pölöskén át húzódott, ahol az Eördögh család irányította a hadi cselekményeket. Ekkor épült itt egy őrtorony, amit ma Ördög Gyurkó váraként ismerünk.Ördög Gyurkó legendája
Egyszer volt, hol nem volt, még a nagyapám mesélte, hogy réges-régen a török időkben élt egy ember, akit Ördög Gyurkónak neveztek. Ördög Gyurkó sok kincset gyűjtött össze a portyázó törököktől, s nem egyszer kergette el őket.
Egy napon elhatározta magát, hogy az összegyűjtött sok pénzből várakat épít mind a hét fiának, és nagy urakká teszi őket. El is kezdték építeni a várakat, de mivel Zala nem híres arról, hogy sok kőbányája lenne, ezért a várakat földből építették. Nagy hamarosan el is készült mind a hét vár. Az emberek nagyon elcsodálkoztak, mikor meglátták a várakat. Olyan falaik voltak, hogy azon emberfia át nem tette a lábát. Mindegyiket nehezen megközelíthető helyre építették, arra az esetre, ha jönne az ellenség, akkor ők csak nagy bajjal tudjanak bejutni.
Történt egyszer, hogy a törökök hatalmas csapást mérve elfoglalták a megye központját, Kanizsát. Ördög Gyurkó nagyon megharagudott, mikor ezt megtudta, mert az akkor egyik rokona volt a várkapitány, akit elfogtak. Ki szerette volna őt menteni valahogyan. Gyurkó kémei szerint Egerszeg felé vették a törökök az útjukat. Mit volt mit tenni, összehívta fiait egy nagy tanácskozásra a várába, hogy mitévők legyenek.
- Támadjuk meg a törököket azonnal, míg seregeik gyöngék! - ajánlotta az egyik.
- Ne! Inkább fizessünk érte váltságdíjat! - szólott a másik. De ezt az ötletet elutasították, mert a töröknek nem voltak hajlandók fizetni.
- Én kiszabadítom csellel! - Nagyot nézett mindenki, mikor a testvérek közül legkisebbik felszólalt.
- De hát ez badarság, fiam!- ellenezte Gyurkó.
- Ne féltsen engem, édesapám! Van egy ötletem. Mint tudja édesapám, a törökök nagyon babonásak. Elhitetem velük, hogy gonosz lények laknak a mocsárban, és nagy ijedtükben rajtuk tudunk csapni. Készüljetek fel, testvéreim! Hozzátok a legbátrabb embereiteket, és legyetek készenlétben. Bújjatok el a lápos vidéken, és holnap éjfélben álljatok készen!
Azzal fogta magát és ki is ment a gyűlésről.
Már aznap éjjel nekiiramodott tíz legbátrabb lovasával, hogy a törökök mögé vágjon. A törököknek nehéz dolguk akadt, mert Söjtörnél megakadtak, mert a nagy sereget nem tudták átjuttatni a lápos mocsaras vidéken. A török csapatok vezére elhatározta, hogy a Gyurkó-várat elfoglalva Egerszegre tud majd jutni, de nem sejtette, hogy a magyarok már Ördög Gyurkó zászlaja alatt felkészülnek a harcra. Az egyszerű emberek ekkor nagyon meggyűlt a baja, mert a törökök addig fosztogatták a környező településeket, és a parasztoktól elvették mindenüket.
Eközben Ördög Palkó, mert így hívták őt, a tíz lovasával együtt már megkerülte a török vonalakat, és az egyik tanyán rejtette el a lovakat. Megkérte az embereit, hogy húzzanak álruhát, és szegény parasztoknak beöltözve elküldte őket Söjtörre, hogy győzzék meg az embereket, hogy hagyják el a települést, és híreszteljék, hogy baljós jeleket vettek észre a mocsárban. Hozzátette azt is, hogy éjfélig bújjanak el a nádasokban, és félelmetes hangokat adjanak ki. Palkó pedig beöltözött egy csavargónak, és belopódzott a török táborba. Megkereste, hogy hol tartják fogva a kapitányt. Mikor ezzel megvolt, elment a Gyurkó-vár felé vezető ösvényre, és megbolondultnak tettetve magát kiabált össze-vissza és összeesett, ájultnak tettetve magát. A török katonák megijedtek, mert boszorkányságot sejtettek a dologban. Erre odalovagolt a török vezér, és rámordult a katonákra:
- Mi történt itt? Valaki meg tudná magyarázni nekem?! Fogjátok meg, és vezessétek ide hozzám! - odavitték és elé állították. Addigra magához tért Palkó. - Te meg ki vagy? Csak nem egy kém?
- Bocsásson meg nagyságos uram Allah nevében, én egy szegény csavargó vagyok, és csak erre jártam. Tudja, csak némi eleséghez akartam jutni, mikor ide a nádas mellé jöttem. De abban a pillanatban, mikor az útra ráléptem, elsötétült minden, és egy hangot hallottam a fejemben: "Átkozottak, hogy merészeltek az én földemen járni!" - és most kapom magam, hogy nagyságos uram előtt állok. - felelte Palkó a vezérnek.
- Nem hiszem el ezt a badarságot! Hazudsz! - förmedt rá a török vezér.
- Uram - szólott egy katona -, lehet, hogy igaza van, mert a falubeliek is valami rosszról suttognak a mocsárról, hogy maga az ördög lakozik benne, és ezért elhagyják az otthonaikat. Még a gyaur papjuk is azt mondja, hogy rossz szellemek vannak a nádasban! - erre a katonák kezdtek összesugdolódzni.
- Csönd! Én nem hiszek semmilyen gonosz szellemekben! De többet egy szót sem erről! - ordított a katonáira a vezér, azzal el is vágtatott.
Palkót békén hagyták, mert nem merték bántani a törökök, nehogy a mocsár gonosz szelleme megharagudjon. Palkó kapva a helyzeten elsétált onnan. Látta, hogy az ötlete nagy hatást gyakorolt a törökökre, mert egyre gyanúsabban nézegették a lápot. Palkó megkereste az embereit, és a legügyesebbiket elküldte apjához egy üzenettel. A többivel megbeszélte, hogy hogyan és miképpen mentsék ki rokon kapitányukat.
Eljött az éjszaka. A török katonák nagy feszülten nézegették a nádast. Egyikük sem tudott aludni. Voltak, akik Allahhoz imádkoztak és voltak, akik felfegyverezték magukat félelemből. A söjtöriek nagy része már elhagyta a falut, csak páran maradtak a maradék állatokra vigyázni. A török vezér is egyre jobban kételkedett magában. Lóháton fel s alá járkált a nádas szélén. A Hold már a legmagasabban lehetett, mikor egyszerre csak egy sípoló hangot lehetett hallani, amit nagyon gyorsan követett a többi, és a török tábor felé tartottak. Erre ordibálás, sikítás és csörömpölés rázta meg a környéket. Ez a hangzavar annyira megzavarta a törököket, hogy fegyvereiket eldobva fejveszetten rohantak az ellenkező irányba. Gyurkó sem volt rest. A katonáival megindult fegyvert csattogtatva ki a nádasból, és a visszamaradt törököket megtámadva kergette széjjel. Palkó eközben társaival lefegyverezte a rabot tartó őröket, és kimenekítette Kanizsa kapitányát. A falusiak sem tétlenkedtek, vasvillákkal és kaszákkal
rohantak ki a nádasból, és üldözőbe vették a menekülő törököket. Az Ördögök Kanizsa határáig kergették a törököket, sok embert ejtettek foglyul. Ennek végeztével nagy ünnepséget tartottak a Gyurkó-várban, és meghívtak mindenkit, hogy megünnepeljék Ördög Palkó nagy bátorságát. Na de mi volt a levélben, amit Palkó az apjának üzent? Az üzenet az volt, hogy az íjászok szereljék fel a nyilaikat zengőheggyel, és azzal lőjenek a török tábor felé, mintegy kísértetet utánozva.
Mindez megtörtént-e, vagy sem? Nem tudom. De talán innen maradt fent a népi hiedelem is, hogy a Gyurkó-vára és annak a környéke rossz szellemek és az Ördögök tanyája. De ne félj, mert Ördög élt és talán még él a törököknek az emlékezetében is.

Lejegyezte: Káli Jenő (12.a) Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Zalaegerszeg

Forrás
Gyurkó-vár a Várbaráton
Ördög Gyurkó vára a Várak.Hu-n
Söjtöri mondák
Palánk, Latorkert, Huszárvár

Sikeres kincskeresést!
Állapot: kereshető

KRW értékelés (6 db): környezet: 3.85 rejtés: 4.38 web: 4.48 átlag: 4.24

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
-
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
-
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
-
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
-
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
-
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


ArNick 2022.01.15 12:10 - Megtaláltam
Megtaláltuk! Köszönjük a lehetőséget! [g:hu 1.6.7]

nmárti 2022.01.15 09:12 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.61
Szürkítés, mert zavarta a szépérzékem:) amúgy nem bírom ezeket a buckákat :) Köszi a rejtést!

hegi54 2022.01.08 15:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.33
Köszönjük a lehetőséget!

Lagertával közös találat.

Eszti, Gergő és Lajos

Lagerta 2022.01.08 15:50 - Megtaláltam
Hegi54-gyel közös találat. Köszönjük a lehetőséget!
Lajos, Gergő és Eszti

Kavics23 2022.01.03 16:32 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

 
Fiatalság3 2022.01.03 16:28 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!Kicsit kalandosra sikeredett a "túra"ami egy szép helyre vezetett.Igaz télvíz idején nem szerencsés nekivágni,mert nagyon sáros minden.Más évszakban és szárazabb körülmények között más az élmény.Akit nem riasztanak el az esős időszakok utáni keresés, annak bátran ajánlom. [Geoládák v3.12.5]

 
abiro78 2022.01.02 14:22 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Családi túra

targonczas 2022.01.01 09:33 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a munkádat és a lehetőséget!
Nem véletlen az 5 moderációs kör, bár lattam már kisebb földvárat is.
[g:hu+ 2.7.16]

gyulaci 2021.12.31 13:48 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

fullz 2021.12.30 14:09 - Megtaláltam
fullz+Zsuzsa

bagolyvera 2021.12.29 20:26 - Megtaláltam
Ignis9cel erre jártunk, köszönöm a lehetőséget!

Ignis9 2021.12.29 11:37 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 4.15
Bagolyverával közösen, köszönjük! :)

sgbt 2021.12.27 11:10 - Megtaláltam
Meglett!!! [Geoládák v3.12.5]

KJ & GM 2021.12.25 12:25 - Megtaláltam
Köszönjük a lehetőséget!

J14_3536J14_3537
Nyúlék89 2021.12.24 11:28 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.66
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Másodikak lettünk, találkoztunk egy vadnyullal és az első helyezettekkel is akiknek gratulálunk.

Csaba és Kati 2021.12.24 10:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.06
HEURÉKA!
Megtaláltuk, köszönjük szépen!
További részletek és képek később, otthonról.
Az unokámmal. [Geoládák v3.12.5]
Reggel láttam a megjelenést. A Portugáliából hazalátogató lányommal, a vejemmel - akinek köszönhetem, hogy 2009-ben megismertem ezt a játékot (már nem játszanak) - és az unokámmal útbaindultunk. Söjtör felől közelítve egy kellemes séta után értünk a várdombhoz. Útközben láttunk őzeket, akik a kicsit távolabb az erdőben szaladtak keresztben a nyiladékon. A rejtekadó fát már messziről kiszúrtuk. A lányom volt az első aki megtalálta, de az unokámmal vettük elő és nyitottuk a dobozt.
Logolás után felmentünk a dombra, kicsit elidőztünk, majd irány visszafelé, mikor is találkoztunk a szembe jővő 2. helyezést elérő kesserekkel, Nyúlék89 párossal.
Ismét egy piros egyes, amely az unokámmal közös kirándulás miatt marad emlékezetes.

OdafeléEgyütt az úton
Kicsit előrementekOdalett
PatakKincskeresés
A kincsesládaLog - persze ma 24. van, elírtam
VárdombFel a dombra
A kis kesserVisszafelé
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]