FAQ
1220. Garamszentbenedeki kolostor (SK) (GCgszb)

Templom

Templom

Főbejárat

Főbejárat

Kerengő

Kerengő

Kőtábla I.

Kőtábla I.

Kőtábla II.

Kőtábla II.

A kolostor udvara

A kolostor udvara

Erre-erre

Erre-erre

Innét már látható a rejtek

Innét már látható a rejtek

Szobor

Szobor

A templomban tilos a fényképezés

A templomban tilos a fényképezés
Szélesség N 48° 20,719'
Hosszúság E 18° 33,437'
Magasság: 217 m
Megye/ország: Szlovákia
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2005.07.12 00:00
Megjelenés időpontja: 2005.07.14 23:47
Utolsó lényeges változás: 2018.10.14 19:53
Utolsó változás: 2018.10.17 12:21
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: Baloghék
Ládagazda: G&C
Nehézség / Terep: 3.0 / 2.0
Úthossz a kiindulóponttól: 50 m
Megtalálások száma: 173 + 11 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.2 megtalálás hetente

A geoláda megtekinthető a geocaching.com-on is.


Tartalomjegyzék

Megközelítés
Ládáról
Környezet
Forrásmunkák


Megközelítés:

Szlovákiában, a 65-ös út mentén érjük el Garamszentbenedek (Hronský Beňadik) községet.
A  N 48° 20,728' E 18° 33,539' 191 m [GCgszb+1. keresztezodes] kereszteződésnél ÉNY-ra. Majd a  N 48° 20,777' E 18° 33,364' 191 m [GCgszb+2. keresztezodes] kereszteződésnél DK-re. Autót már itt is le lehet allítani, de a templom előtti téren is lehet parkolni.


Ládáról:

Szlovak kolegaval kozos rejtes.
Olvasd el a .com-os leirast is.

emiGrant keresere:
A láda a megadott koordinátán a fal tövében, cserép alatt rejtőzik.


Környezet:

A templom megtekintése
Július - augusztus:
Hétfőtől szombatig 9:00-tól 16:00-ig
Vasárnap 14:00-töl 16:00-ig
Május, június és szeptember
Szombat : 9:00-tól 16:00-ig
Vasárnap : 14:00-töl 16:00-ig
Októbertöl áprilisig:
Be kell jelenteni előre a +421(45)6893193 vagy a +421(45)6893198 telefonszámon.
Ha a templom nem volna nyitva az adott idoben, akkor az emlektargybolt-ban kell erdeklodeni.

Történelem:
Az apátság alapítása:
A garamszentbenedeki apátságot 1075-ben alapította I. Géza herceg, Szent Benedek tiszteletére. Az egyik legjelentősebb magyarországi bencés apátság volt.
Garamszentbenedeknek az alapítólevélben említett, első templomából semmi nem maradt fenn. A vele kapcsolatos összes ismeret arra a néhány faltöredékből álló leletre vonatkozik, amelyet a Kanuz Nándor által felügyelt épületrestaurálás során 1882-ben talált Storno Ferenc a mai templomépület területén, és déli fala mentén kívül, a kerengőben.

A templom:
A fennálló épület járószintje alatt fél méteres mélységben bukkantak rá a korábbi épület téglaburkolatos padlózatának maradványára. A Knauz által közzétett alaprajz tanúsága szerint a korábbi templom belsőjének teljes hossza közel 32 méter lehetett, a három hajó szélessége 14,5 méter volt.
Garamszentbenedek első templomának művészettörténeti jelentősége egy új templomtípus, a nyugati toronypárral ellátott, háromapszisos bazilika magyarországi meghonosodásával kapcsolatos. A garamszentbenedeki első templom, amennyiben építésének kezdetét az alapítólevél szövegéből kiindulva 1060 és 1075 közé keltezzük, valószínűleg a típus első magyarországi emléke.
A korai román bazilika helyén ma is álló templom háromhajós, csarnokrendszerű. Nyugati végében két torony emelkedik. Jelen állapotában a Storno Ferenc és Storno Kálmán tervei szerint 1882 és 1885 között végrehajtott resturalás nyomait viseli.

A templom építéstörténete:
A templom építéstörténetének két biztos pontja van. Az egyik az apátság státuszát jelző királyi címerdísz a főszentély zárókövein, a másik egy 1405-ben kelt pápai búcsúlevél, amely a templom újjáépítésének befejeztével a kolostorépületek megújításának szükségességét emlegeti. A szentély egyik zárókövén a hétszer vágott és a liliomos pajzsból egyesített magyar Anjou jelvény és a másikon elhelyezett struccos sisakdísz használatára Nagy Lajos király haláláig (1382), de legkésőbb Zsigmond magyar királlyá koronázásáig (1387) lehet számolni. A munkák megkezdését azonban több szempontból is sokkal ésszerűbb a királyi udvarral szoros összeköttetésben álló, reformer szerzetes, Szigfrid apát időszakához (1330-1355) kapcsolni, akiről pannonhalmi sírfelirata kolostorújító apátként emlékezik meg.
VII. Ince 1405. november 2-án kiadott búcsúlevele és a rákövetkező évben Eberhard zágrábi és István erdélyi püspök által kibocsátott újabb búcsúlevél egyértelműen a monostor épületeinek újjáépítését támogatta, és e munkához ugyanebben az évben kőemelő eszközöket is beszereztek. Ebből az épületből csak a templomhoz csatlakozó keleti szárny egy része, valamint az északi kerengőszakasz maradt fenn. A sekrestye és emeletén az 1489-ben a Szent Vér tiszteletére felszentelt kápolna ennek a 15. század elején kiépült monostorépületnek lehet a része. 1972-ben feltárták a keleti és a déli kerengőfolyosó falait, a déli oldalon egy hosszú terem alapfalait, valamint egy nagyméretű ciszterna maradványait, amely azt bizonyította, hogy a 15. századi kolostor-négyszög lényegesen kisebb méret volt, mint az újkori épületegyüttes által körülzárt udvar .

Miért rendkívüli az apátság:
A rendalapítóról elnevezett Garam-menti apátság azért is rendkívüli, mert az egyetlen a rend egykori templomai között, amelynek egykori liturgikus felszerelését a klenódiumoktól, a festett és faragott oltárok sorozatáig meglehetősen jól ismerjük. Nem hiányoznak ebből a körből a rendi élet megszűnése után lapokra szaggatott és könyvkötő-nyersanyagként felhasznált szerkönyvek maradványai sem. Nevezetes az esztergomi Prímási Képtárba került, késő-középkori templomfelszerelés kiemelkedő darabjait - élükön egy 1427-es évszámot tartalmazó, elpusztult predella-felirat alapján Kolozsvári Tamás festőnek tulajdonított Szentkereszt-oltárral - a művészettörténeti kutatás mindig is nagyra becsülte. Nem kevésbé vált híressé az apátsági templom egyik passió-szcenikai kelléke, az Úrkoporsónak nevezett, építészeti ornamensekkel, szobrokkal és domborművekkel gazdagon díszített építmény is.
Gazdag tagolású, fülkés kőretábulum maradványa került elő a templomhoz délről csatlakozó sekrestye emeleti terében, amely a 15. század 80-as éveitől igazolhatóan a Szentvér ereklye kultuszhelyéül szolgált. Jelenleg a kápolna déli falát Storno Ferenc tervezte neogótikus oltárépítmény díszíti, befoglalva azt a 14. század közepi Madonna-szobrot, amely a 18. században került esztergomi közvetítéssel a Szepességből Garamszentbenedekre, s vált ott kedvelt kegyszoborrá. A négy oszlop tartotta baldachin alatt a mai is meglévő Madonna-szobor állt elegáns kegyszobor-ruházatba öltöztetve, két oldalán Szent Benedek és Szent Skolasztika nagy méretű alakjától közrefogva. A szobrokat befoglaló barokk oltárépítmény oldalaira a János apát által 1510-ben adományozott szárnyasoltár tábláit erősítették fel. E két, 1480 és 1490 közé datálható szobor és egy szemlátomást eredetileg is hozzájuk tartozó Madonna-szobor felhasználásával készült a északi mellékapszis új, neogótikus oltára.
Amikor 1882-ben Storno Ferenc hozzáláthatott a kápolna falainak letisztításához, a Jordánszky által közzétett, 18. századi szerkezet már bizonyosan nem állt, a donátor-ábrázolást is tartalmazó képek ekkor már legalább 10 éve az esztergomi prímási képtárban voltak, ahol az épület-restaurátor maga is tanulmányozta azokat.

Az apátság történeleme a 14. századtól:
A 15. századnak csaknem a felében a monostor környezete a fegyverek zajától volt hangos. 1428-tól kezdődően a husziták pusztították rendszeresen az apátság birtokait, 1435 szeptemberében a monostort magát is felgyújtották. 1442-ben a körmöcbányai és újbányai polgárok támadtak az apátságra; az épületben ismét tűz pusztított. Talán az ezt követő helyreállítás alkalmával emelték a templom oldalait megmagasító téglafalakat, s látták el lőrésekkel. 1451-ben rövid időre Giskra fészkelte be magát a monostor falai közé. 1471-ben pedig Mátyás ellen felvonuló lengyel király hadai közelítették meg az apátságot.
1427-ben Petüsfia Miklós, a Garamszetntbenedekről elszármazott győri olvasókanonok, a királyi kápolna kántora megbízta Tamás kolozsvári festőt, hogy képet fessen az oltárnak a tabulájára.
A huszita háborúk nyomainak eltüntetése csak 1483 körül jutott olyan stádiumba, hogy sor kerülhetett a templom újbóli felszentelésére.
Az erődítmény 1537-ben a bányavárosok és a környező vidék védelmi szövetségének tagja lett. 1542-ben már nem találunk benne szerzeteseket, csak világi papokat. Az 1552. évi török hadjárat után az erődített kolostor veszélyes helyzetbe került. Az erődítmények fenntartása és az őrség fizetése egyre nagyobb terheket jelentett, ezért 1588-ban elzálogosították a templom értékes kelyheit is. 1600-tól évente végeztek kisebb javításokat a falakon.
Többször került - rövid időre - török kézre. 1623-ban Bethlen Gábor hadai foglalták el.
1703-1709 között császári csapatok állomásoztak benne.

Épületeit az 1881-es tűzvész után restaurálták, ebben az állapotban látható ma is.
A főhajó alatt a Koháry - család sírboltja és a déli oldalhajó falában Koháry István,a lévai hős síremléke és veres selyem hadizászlója látható.


Forrásmunkák:

Kláštor Hronský Beňadik
Hronský Beňadik
Várak Magyarországon
Takács Imre : Garamszentbenedek temploma és liturgikus felszerelése
Állapot: kereshető

KRW értékelés (100 db): környezet: 4.54 rejtés: 4.14 web: 4.51 átlag: 4.40

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
+
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
+
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
+
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
+
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
+
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
+
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
+
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


Paul 2022.04.02 13:47 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

azimee 2021.10.03 08:41 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

Barus 2021.09.19 13:01 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.1]

dbazsi74 2021.09.19 13:00 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Nagyon szép hely, érdemes meglátogatni. [Geoládák v3.12.1]

stikli08 2021.09.17 08:50 - Megtaláltam
Köszönöm rejtést! Erre jártam, felkerestem. [Geoládák v3.6.0]

Bliccc 2021.08.21 17:34 - Megtaláltam
Sikerült!
[g:hu+ 2.7.14]

"J&J" 2021.08.20 12:45 - Megtaláltam
Sokadszor járunk erre, de a ládára csak most került sor.
Kösz a rejtést

nagyp181 2021.08.20 12:45 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.7.14]

Dezsőke247 2021.08.06 14:36 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Brasil 2021.08.06 14:33 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

csg69 2021.08.06 14:31 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.45
Megvan :)

alucifer 2020.08.30 09:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.28
MEGTALÁLTUK
Köszönöm a rejtést!


20200830_09252520200830_092847
20200830_09292320200830_093132
20200830_09321220200830_093340
20200830_09351820200830_093711
Peterancsa 2020.08.26 17:37 - Megtaláltam
Ez is megvan, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.3]

VINAX 2020.02.15 15:08 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 3.85
Felvidéki séta 8/6.

Úton GCSMBA felé ezt is útbaejtettük.

Köszönjük a rejtő munkáját!

★Viki & Axl★

[Geoládák v3.3.2]

IMG_20200215_150320-01IMG_20200215_150139-01
IMG_20200215_150355-01 
SirLes 2020.01.25 10:37 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.2.2]
Sajnos csak kívülről tudtuk megnézni a templomot.

P1100009P1100011
P1100012P1100015
N.Zs. 2019.11.23 12:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.46
Örültünk, hogy emiGrant kérésére bekerült a gyógymondat, hogy " A láda a megadott koordinátán a fal tövében, cserép alatt rejtőzik", bár ma a vastag levéltakaró volt az igazi álcája a doboznak és néhány eldobott műanyag palack.
A templomban valamilyen rendezvény lehetett, mert igen sokan nyüzsögtek a környéken. Így meg tudtuk nézni belülről is.

IMG_1921IMG_1922
IMG_1923IMG_1924
IMG_1925IMG_1926
IMG_1927IMG_1928
IMG_1930 
Pibo 2019.09.28 11:49 - Megtaláltam
Köszi,,
Nem a rejtő tehet róla,,picit szemetes a rejtés környezete,.
:(

Hörcsög 2019.08.08 08:12 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 3 átlag: 4.00 súly: 3.97
Megtaláltam! :) Köszönöm a rejtést! [g:hu 1.6.4]

 
Fidorka 2019.08.04 16:05 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

sz.v.endre 2019.07.09 20:15 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Tóni&Beus 2019.06.27 17:10 - Megtaláltam
Sajnos 5 után értünk a kolostorhoz, ráadásul óriási volt épp a sürgés-forgás, mert valami nagggyon fontos eseményre készülhettek a helyiek. Kapáltak, gyomláltak, füvesítettek, sepertek, port töröltek meg hasonlók. A templom nyitva volt, gondoltuk, bekukkantunk, kedves szóval és mosoly ellenében eddig a legtöbbször megnézhettünk sok mindent.
Na, itt nem! Egy szlovák alak (nem ember, nem férfi, de még csak pasas sem) csiricsáré bermuda gatyában és hozzá tökéletesen passzoló zokni+szandi kombóban ellentmondást nem tűrőn kérdőre von (nyilván szlovákul). Válaszunkat meg sem hallja, egyetlen jól irányzott mondattal (aminek csak a hanglejtéséből értjük, de abból tökéletesen) elküld a sunyiba. Szava, szeme, mint a penge, sugárzik belőle a gyűlölet. Ennek a templomnak is az ördög vigyázza a kulcsát. Sajnálom nagyon.

Azért köszönjük a rejtést és a megtalálás fura élményét.

DSC03132 
Liberty 2019.04.14 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.49
Az impozáns kolostor belső része káprázatosan szép, a gyönyörű festett ólom ablakokkal, az aranyozott oltárral és a szószékkel. A templom déli oldalhajójában láthattuk a Szent Vér kápolnában, a Szent Vér ereklyét, melynek 1510-ben külön oltárt építettek. Veronika kendőjének részecskéjét pápai ajándékként Mátyás király közvetítésével nyerte el az apátság. Az apátság alatt ma is kiterjedt pincerendszer húzódik, a templom sírboltjában az egykor nagyhatalmú Koháry család tagjai nyugszanak. A kerengő mellett láthattuk a kolostor múltját bemutató történelmi és panoptikum kiállítást is. A kerengőben magyar vonatkozású márványtáblák és Szent Benedek faragott szobra áll. A templom mellett található kőtábla szerint ez a hely Európa földrajzi központja. Nagy élmény volt ez az időutazás, köszönet a rejtésért.

Innen Kistapolcsány felé vettük az utunkat, a gyönyörű arborétum és angolparkban található árkádos belső udvarú kupolás kastélyt kerestük fel. A kupolatermen kívül hét további klasszicista stílusú termet nézhettünk végig, melyek tele vannak értékes barokk és empire bútorokkal, gyönyörű cserépkályhákkal, impozáns csillárokkal. A kastélyban látható az ország leggazdagabb kerámiagyűjteménye, különösen a meisseni porcelánok értékesek. A hetedik terem volt a köztársasági elnökök dolgozószobája, Masaryk és Beneš elnök több személyes használati és munkaeszközével, többek közt Masaryk telefonja és Beneš írógépe is látható.
Másik szárnyában található a hatalmas könyvtár, mely épségben átvészelte a zűrös évszázadokat. A Keglevich János gróf szenvedélyét dicsérő bibliotéka 14 ezer kötetet tartalmaz, azonban csak kutatási célból látogatható.
A kastély udvari reneszánsz szárnyaiban rendezték be a kastélyszállót, ahol az elnöki lakosztályban Masaryk egykori rézágyában is álomra hajthatjuk fejünket.
A kastélyt övező angolparkban látható egy szintén Hild József által tervezett klasszicista stílusú kis vadászkastély. A parkban óriás mamut fenyők és hatalmas átmérőjű több száz éves fák élnek, a magnólia fák teljes pompában virágoznak.
Lehet, hogy ládaérdemes is lehetne a hely, hogy minél többen láthassák ezt a gyönyörű kastélyt. Élmény volt látni és itt lenni.

Garamszentbenedek címere
Kistapolcsány címere
Szemán 2018.10.25 13:45 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

emiGrant 2018.10.16 19:48 - Egyéb
Kedves G&C! Köszönjük, hogy végre átállítottátok a koordinátákat a korrekt helyre. Rajtunk ez már nem segít, de legalább más oda tud menni egyenesen. Most még a leírást kellene javítani, mivel semmiféle leírás nincs ezen az oldalon és ha valaki nem tud se szlovákul, se angolul, akkor a .com-os leírás se segítene rajta. Kérlek töröljétek ki ami jelenleg a Ládáról fejezetben van, és helyettesítsétek ezzel az egyszerű mondattal: A láda a megadott koordinátán a fal tövében, cserép alatt rejtőzik. Köszönöm!

G&C 2018.10.14 19:55 - Egyéb
Koszonom az eszrevetelt, firssitettem a koordinatat.

Kosz!

G&C

Jelzest azert nem vette le :-(


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (184 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]