FAQ
2236. Békéscsabai gyalogezred emlékére (GCB101)

Régi fotó a laktanyáról

Régi fotó a laktanyáról

Az átépült laktanya főbejárata

Az átépült laktanya főbejárata

101-es emlékmű

101-es emlékmű

A Hősi temető szobra

A Hősi temető szobra

temető

temető

Trianon szobor

Trianon szobor

1610034945013blob

1610034945013blob
Szélesség N 46° 41,029'
Hosszúság E 21° 4,119'
Magasság: 89 m
Megye/ország: Békés
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2008.09.18 17:10
Megjelenés időpontja: 2008.09.20 21:00
Utolsó lényeges változás: 2021.03.19 15:44
Utolsó változás: 2021.04.03 13:03
Rejtés típusa: Multi geoláda (1H+2V)
Elrejtők: Zoliza
Ládagazda: ZoLiza
Nehézség / Terep: 2.0 / 1.0
Úthossz a kiindulóponttól: 4500 m
Megtalálások száma: 470 + 13 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.6 megtalálás hetente


Bevezető
1: címeres tábla utolsó sor első szava(pótjelszó a villanykarón)
2: emléktábla állításának évszáma
3: 2m magasan műanyag kapszula, kerítésen kívül

-------

Ezzel a multi ládával (3 pontos),a békéscsabai 101. gyalogezrednek szeretnénk emléket állítani.

Császári és Királyi 101. Gyalogezred

Alakult:1883
Alapító: báró Drathschmidt Károly gyalogsági tábornok
Névadó: Drathschmidt
Állomáshely : Békéscsaba
Tűzkeresztség: 1914.08.30. Rohatyn
Emléknap: 1915. április 3. Gusina magaslat hősi megvédése

Vitézségi Érmek száma: 6455
Arany: 19
Nagyezüst: 714
Kisezüst: 2840
Bronz: 2882

Az 1914. június 28-án, Szarajevóban elkövetett merénylet lángra lobbantja a világot. A Monarchia 1914. július 28-án hadat üzen Szerbiának.
Békés megye nagy hírnevére szert tett katonái a 2. hadsereg kötelékében a szerb frontra vonultak, de a tűzkeresztségben csak Galíciában estek át.
Rohatyn elfoglalása, majd Lupkow irányában végrehajtott sikeres előretörés fémjelezte az ezred harci eredményeit.
Aztán visszavonulás, védelem a Kárpátokban, majd a kíméletlen húsvéti csata, amely dicsőséget szerzett a vitéz 101-eseknek. Laborczánál a Gusina magaslatot Laczhegyi Zoltán hadnagy nemcsak elfoglalta egy század élén, de a sokszoros orosz túlerő ellentámadását vissza is verte.
Ezért a fegyvertényért a Mária Terézia rend lovagkeresztjével tüntették ki.
A csata záróakkordjaként Telepócnál az ezred 650 orosz foglyot ejtett.
1916 nyarán a 3. hadsereg kötelékében a Tiroli támadó hadműveletben vett részt az ezred. A Monte Busibolo elleni háromnapos véres harc és győzelem után, Jenő főherceg vezérezredes hadseregcsoport-parancsnok külön napiparancsban dicsérte meg a 101-eseket.
1917-ben Erdély szent földjét kellett megvédeni az orvtámadó, románoktól, majd a segítségükre siető oroszoktól.
A kipróbált Békés megyeiek a Tatár-hágónál, a Mogura magaslaton utasítottak vissza minden próbálkozást.
A magaslat védelmében kitűnt és hősi halált halt Tanka Alajos zászlós posztumusz Arany Vitézségi Érmet kapott.
Bukovinai harcok, Csernovicz elfoglalása következett ezután, majd 1918 végzetes nyarán a piavei támadás, amelynek élén ott látjuk Békés megye hős fiait, aztán az utolsó harc és védelem a Col de Rossa-i állások hősi megtartása.
Hogy ebben az utolsó, és hiábavaló erőfeszítésbe milyen felülmúlhatatlan dicsőséggel harcoltak, azt a 15 Arany Vitézségi Érem jelzi.
Az ezred emlékére írott vers elsősorban az ő vitézségüket hirdeti, de elmondható bármelyik magyar gyalogezredre.

Vitéz 101-esek

Ázott orosz mezők, vad hegyeknek bérce,
A karszt kopár háta s az Adria kékje,
Észak zúzmarája, s hol a dél napja lángol:
Döngött a beteg föld léptetek zajától.
Híretek, nevetek a félvilág félte,
Reszketett az, kinek ti juttok elébe.
Kín, éhség ha fojtott és a halál karja,
Ti csak rohantatok, rajta mindig rajta,
Vitéz 101-esek!

Ropoghatott puska, zúghatott a gránát,
Szuronnyal, vagy foggal, élőn, vagy hullán át
Ti csak vágtátok! Ágyú, akna, tüzet hány ott,
Mint a Ti szemetek, úgy ám egy sem lángolt.
Pedig, hogy kért sírva az anyátok szája,
Hitt a falú tornya, asszonyotok csókja,
De a Ti kebletek könny hiába marta:
Ti csak rohantatok, rajta, mindig rajta,
Vitéz 101-esek

Rohantatok, s egyszer - megtorpant az ének...
Hej! Mi lett a bére a nagy vitézségnek?
Meghasonlott népen, megfogant az átok,
Sok csonka törzs árán, csonka a hazátok.
De ha százszor mondják, hogy ez már a béke,
Itt valami bent rázúg, Nem! Még nincs vége!
Halál fojtó könnye nem szállt a magyarra:
S egyszer még rohanunk... rajta, megint rajta,
Vitéz 101-esek.

1. pont - Nagy Sándor laktanya története:

1894-1918 101-es gyalog ezred állomáshelye
1918-1922 101-es gyalog ezred utód állománya ( ide tartozik a gyulai huszárszázad )
1922-1938 fogatolt lövész egység állomáshelye
1938-1944 gyalogsági lövész ezred állomáshelye ( a mezőtúri hadosztályhoz tartozik )
1944-1948 5. önkéntes reguláris ezred állomáshelye
1948-1965 MN. Lövész hadosztály ezred törzse állomáshelye
1966-1973 MN. Központi Tiszthelyettes Iskola
1973-1992 MN9068 Rádió Zavaró Zászlóalj állomáshelye
1992-2002 raktár bázis
2002 átadásra kerül a városnak, Gimnázium és egy áruház működik a területén.

Az első jelszórészletet az iskola falán lévő címeres tábláról olvashatod le, amely az utolsó sor első szava lesz. A tábla a kerítésen belül van, a portást kérd meg, hogy engedjen be a táblát lefotózni. Ha ez nem sikerül akkor a főbejárattal szemben lévő villanykarón olvashatod a pótjelszót.
 N 46° 40,332' E 21° 5,115' 79 m [GCB101-1]

 N 46° 40,330' E 21° 5,091' 79 m [GCB101+potjelszo]

2. pont - 101-es emlékoszlop:

A 101-es emlékoszlopot az első világháborús csabai 101-es gyalogezred hőseinek emlékére állította Belenka Mihály, csabai 101-es t. zászlós. 1923-ban avatták fel a műkőből készített obeliszket.
A második világháború után Bartolák Andrásné első tanácselnökné leglátványosabb tette a 101. gy.e. emlékét őrző obeliszket ledöntette és elföldeltette.
Az 1956-os események hatására Fekete Pál tanár úr vezetésével az ifjúság közös erővel kihantolta a három darabra tört "101" obeliszket.
Az idő közben helyreállított és újraavatott "101" obeliszk 1970-ben újra veszélybe került. A Lenin-centenárium jegyében Csabán is szobrot kellett állítani. A megbízatást egy fővárosi szobrász kapja, aki éppen oda "álmodja" művét, ahol már ez az emlékmű áll. Hónapokig tartó huzavona után végül néhány elszánt népfront-aktivistának sikerült az illetékeseket meggyőzni az ötlet képtelenségéről, és az erősen vitatható művészi értékű alkotás a szabadság tér másik felére került.

Skalp ide illő logja:

Megdöbbentő, hogy a geocaching mibe is nyúl bele.... Sok újat tudtam meg a város múltjából, és ettől egy régi családi történet is a helyére került. Ugyanis az én nagyapámat kényszerítették annak idején arra, hogy a cséplőgépével ledöntse az obeliszket. Ha nem tette volna meg, felakasztották volna. Azt mondják a szüleim, napokig csak sírt az öreg, nem is lehetett hozzászólni. Én ezt a történetet csak családi elbeszélésekből tudom, de most kerek lett a történet.

A második jelszórészlet az emlékoszlopon lévő emléktábla állításának évszáma.
 N 46° 40,767' E 21° 5,927' 81 m [GCB101-2]

3. pont - A Hősi temető:

A temető kertet 2020-ban felújították, és lakat került az ajtóra. Előre bejelentkezéssel látogatható. (lásd utolsó fotó)
A képviselő-testület 1916-ban határozta el, hogy 10 000 koronát biztosít a hősök temetőjének létesítésére. A 100 x 50 méteres temetőkertet Bischotka János 101-es főhadnagy terve alapján, 1918-ban szentelték fel. A temetőben a harctéren szerzett sebesülés és betegség következtében Békéscsabán meghalt, és a harctérről hazahozott hősi halottak nyugszanak. A 728 sírban 489 magyar, 89 orosz, 14 szerb, 13 olasz, német, 105 román és 6 ismeretlen nemzetiségű katonának van egyforma síremléke. A temető közepén áll Pop Vilhelm és Papp László sebesült honvédet ábrázoló műkőszobra.

 N 46° 41,029' E 21° 4,119' 89 m [GCB101-3]

Érdekesség:

A győztes román hadsereg semmilyen ellenállásba nem ütközik, amikor elfoglalja a várost 1919. április 26.-án.
Majdnem egy évig tart a megszállás, mindaddig, amíg el nem dől Trianonban, hogy Békéscsaba mégsem lesz Románia része. Kezdetben ugyanis minden jel erre mutatott: a román király és neje is ellátogatott a városba, megtekintve a katonai díszelgést, küldöttségeket fogadott a városházán. Az Antant-misszió 1920. március 20-án délután 3 órakor búcsúztatja a román csapatokat és átadja a várost a nemzeti hadsereg alakulatainak, illetve a polgári közigazgatás képviselőinek.
2008.06.04-én Trianon emlékszobrot avattak Békéscsabán.

 N 46° 40,584' E 21° 5,368' 72 m [GCB101+Trianon]

Felhasznált irodalom:

Földi Pál - A Magyar gyalogság története 1715-1918
Békés Megye kézikönyve
Köszönet Pkatonának a korabeli fotóért és a laktanya történetéért.
Állapot: kereshető

KRW értékelés (271 db): környezet: 4.52 rejtés: 4.48 web: 4.69 átlag: 4.56

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
+
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
+
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
-
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


Tarr78 2023.03.25 16:19 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

gulyasricsi 2023.03.24 21:20 - Megtaláltam
Megtalálva [Geoládák v3.12.10]

Szendi&Csabi 2023.03.16 16:53 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 3.33
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!
Szendi&Csabi [Geoládák v3.12.10]

tuzvarazslo 2023.03.07 15:44 - Megtaláltam
Köszönjük a segítséget. Kedves , segítőkész a rejtő. Legközelebb körültekintőbb leszek. A macskát meg elkergetem :D Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

vvivien128 2023.03.07 15:44 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést és a Rejtő segítségét! [Geoládák v3.12.10]

gvviki 2023.02.26 15:58 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

 
galorban 2023.01.07 14:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! 1-es pont pótjelszó kopott, a segítőkész rejtővel egyeztettem.

IMG_20230107_141058IMG_20230107_141034
IMG_20230107_105408 
KP1965 2022.11.25 09:58 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.31
Bringával vágtam neki az öt békéscsabai multi összes pontjának felderítéséhez. Ezt sikerült befejeznem elsőre, 3-1-2 sorrendben.

20221125_08584620221125_085857
20221125_095711 
krisztiankope 2022.10.22 16:44 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

anita988 2022.09.20 17:19 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! :) [Geoládák v3.12.10]

Gyombi 2022.09.15 08:50 - Megtaláltam
Két részletben lett meg, nagyon jó, hogy a láda emléket állít a 101-eseknek és hogy szépen rendben van tartva a temető! A pontok rendben voltak. Köszönjük a ládát!

mucik 2022.08.21 11:25 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

Fixis 2022.07.16 12:26 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.11
Kerékpáros ládázás Mezőberény - Kamut - Békéscsaba - Csorvás útvonalon.

DFRi 2022.04.25 17:13 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.83
Megvagy láda :-) Köszi a legetőséget!
A Békéscsabai ládázásunk utólsó pontja...
és rohantunk az állomásra ;-)
Pilis50&Feri [Geoládák v3.12.8]

20220425_15563220220425_152059
20220425_15210520220425_152524
20220425_15491120220425_160314
zoll 2022.04.24 13:03 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!
Andi, Zoli [Geoládák v3.12.6]

trajnai 2022.04.16 12:09 - Megtaláltam
Megtaláltuk, RLO és társai. Köszönjük [Geoládák v3.12.7]

oryszcsak 2022.04.15 15:05 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

vincentblonde 2022.03.16 10:44 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

Pantya 2022.03.16 05:58 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

gabor03 2022.03.15 13:09 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

totik 2022.02.01 12:28 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

ZoOle1985 2022.01.16 19:14 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!jeges meló volt [Geoládák v3.12.5]

encsibaba87 2022.01.16 19:14 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

KLBD 2021.12.26 16:24 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

Robogo 2021.12.05 12:46 - Megtaláltam
Hosszú hétvége alatt kerestük fel a ládát kitkat0123-mal. Hu-s és com-os ládát se hagytunk megtalálás nélkül. Munka és DEoSör/DEoBeer #100 (Utolsó/Last) event miatt jöttünk kitkat0123-mal el a keleti országrészbe. Pénteket Nyíregyház környékén töltöttük és este résztvettünk a sörözésen, majd éjszaka felkerestük a még hiányzó debreceni ládákat és a labokat. Szombaton Békéscsaba felé útba eső ládákat kerestünk fel. Vasárnap Békécsabát fedeztük fel, majd jöttünk vissza az Advent in Budapest 2021 #2 - St. István Bazilika eseményre.
A szállásunk Békéscsabán volt, délelőtt az itteni ládákat kerestük fel. Nagyon sok itt a multi, a pontok felkeresésekor az egész várost bejártuk. Minden pont rendben volt, a láda is gyorsan meglett.
Köszönöm a rejtés!


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (483 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]