geocaching.hu geocaching.hu szép kép FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum   |    belépés
  
  
  
 
FAQ
2236. Békéscsabai gyalogezred emlékére (GCB101)

Régi fotó a laktanyáról

Régi fotó a laktanyáról

Az átépült laktanya főbejárata

Az átépült laktanya főbejárata

101-es emlékmű

101-es emlékmű

A Hősi temető szobra

A Hősi temető szobra

temető

temető

Trianon szobor

Trianon szobor

1610034945013blob

1610034945013blob
Szélesség N 46° 41,029'
Hosszúság E 21° 4,119'
Magasság: 89 m
Megye/ország: Békés
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2008.09.18 17:10
Megjelenés időpontja: 2008.09.20 21:00
Utolsó lényeges változás: 2021.03.19 15:44
Utolsó változás: 2021.04.03 13:03
Rejtés típusa: Multi geoláda (1H+2V)
Elrejtők: Zoliza
Felhasználó: ZoLiza
Nehézség / Terep: 2.0 / 1.0
Úthossz a kiindulóponttól: 4500 m
Megtalálások száma: 416 + 1 jelszó nélküli + 13 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.6 megtalálás hetente


Bevezető
1: címeres tábla utolsó sor első szava(pótjelszó a villanykarón)
2: emléktábla állításának évszáma
3: 2m magasan műanyag kapszula, kerítésen kívül

-------

Ezzel a multi ládával (3 pontos),a békéscsabai 101. gyalogezrednek szeretnénk emléket állítani.

Császári és Királyi 101. Gyalogezred

Alakult:1883
Alapító: báró Drathschmidt Károly gyalogsági tábornok
Névadó: Drathschmidt
Állomáshely : Békéscsaba
Tűzkeresztség: 1914.08.30. Rohatyn
Emléknap: 1915. április 3. Gusina magaslat hősi megvédése

Vitézségi Érmek száma: 6455
Arany: 19
Nagyezüst: 714
Kisezüst: 2840
Bronz: 2882

Az 1914. június 28-án, Szarajevóban elkövetett merénylet lángra lobbantja a világot. A Monarchia 1914. július 28-án hadat üzen Szerbiának.
Békés megye nagy hírnevére szert tett katonái a 2. hadsereg kötelékében a szerb frontra vonultak, de a tűzkeresztségben csak Galíciában estek át.
Rohatyn elfoglalása, majd Lupkow irányában végrehajtott sikeres előretörés fémjelezte az ezred harci eredményeit.
Aztán visszavonulás, védelem a Kárpátokban, majd a kíméletlen húsvéti csata, amely dicsőséget szerzett a vitéz 101-eseknek. Laborczánál a Gusina magaslatot Laczhegyi Zoltán hadnagy nemcsak elfoglalta egy század élén, de a sokszoros orosz túlerő ellentámadását vissza is verte.
Ezért a fegyvertényért a Mária Terézia rend lovagkeresztjével tüntették ki.
A csata záróakkordjaként Telepócnál az ezred 650 orosz foglyot ejtett.
1916 nyarán a 3. hadsereg kötelékében a Tiroli támadó hadműveletben vett részt az ezred. A Monte Busibolo elleni háromnapos véres harc és győzelem után, Jenő főherceg vezérezredes hadseregcsoport-parancsnok külön napiparancsban dicsérte meg a 101-eseket.
1917-ben Erdély szent földjét kellett megvédeni az orvtámadó, románoktól, majd a segítségükre siető oroszoktól.
A kipróbált Békés megyeiek a Tatár-hágónál, a Mogura magaslaton utasítottak vissza minden próbálkozást.
A magaslat védelmében kitűnt és hősi halált halt Tanka Alajos zászlós posztumusz Arany Vitézségi Érmet kapott.
Bukovinai harcok, Csernovicz elfoglalása következett ezután, majd 1918 végzetes nyarán a piavei támadás, amelynek élén ott látjuk Békés megye hős fiait, aztán az utolsó harc és védelem a Col de Rossa-i állások hősi megtartása.
Hogy ebben az utolsó, és hiábavaló erőfeszítésbe milyen felülmúlhatatlan dicsőséggel harcoltak, azt a 15 Arany Vitézségi Érem jelzi.
Az ezred emlékére írott vers elsősorban az ő vitézségüket hirdeti, de elmondható bármelyik magyar gyalogezredre.

Vitéz 101-esek

Ázott orosz mezők, vad hegyeknek bérce,
A karszt kopár háta s az Adria kékje,
Észak zúzmarája, s hol a dél napja lángol:
Döngött a beteg föld léptetek zajától.
Híretek, nevetek a félvilág félte,
Reszketett az, kinek ti juttok elébe.
Kín, éhség ha fojtott és a halál karja,
Ti csak rohantatok, rajta mindig rajta,
Vitéz 101-esek!

Ropoghatott puska, zúghatott a gránát,
Szuronnyal, vagy foggal, élőn, vagy hullán át
Ti csak vágtátok! Ágyú, akna, tüzet hány ott,
Mint a Ti szemetek, úgy ám egy sem lángolt.
Pedig, hogy kért sírva az anyátok szája,
Hitt a falú tornya, asszonyotok csókja,
De a Ti kebletek könny hiába marta:
Ti csak rohantatok, rajta, mindig rajta,
Vitéz 101-esek

Rohantatok, s egyszer - megtorpant az ének...
Hej! Mi lett a bére a nagy vitézségnek?
Meghasonlott népen, megfogant az átok,
Sok csonka törzs árán, csonka a hazátok.
De ha százszor mondják, hogy ez már a béke,
Itt valami bent rázúg, Nem! Még nincs vége!
Halál fojtó könnye nem szállt a magyarra:
S egyszer még rohanunk... rajta, megint rajta,
Vitéz 101-esek.

1. pont - Nagy Sándor laktanya története:

1894-1918 101-es gyalog ezred állomáshelye
1918-1922 101-es gyalog ezred utód állománya ( ide tartozik a gyulai huszárszázad )
1922-1938 fogatolt lövész egység állomáshelye
1938-1944 gyalogsági lövész ezred állomáshelye ( a mezőtúri hadosztályhoz tartozik )
1944-1948 5. önkéntes reguláris ezred állomáshelye
1948-1965 MN. Lövész hadosztály ezred törzse állomáshelye
1966-1973 MN. Központi Tiszthelyettes Iskola
1973-1992 MN9068 Rádió Zavaró Zászlóalj állomáshelye
1992-2002 raktár bázis
2002 átadásra kerül a városnak, Gimnázium és egy áruház működik a területén.

Az első jelszórészletet az iskola falán lévő címeres tábláról olvashatod le, amely az utolsó sor első szava lesz. A tábla a kerítésen belül van, a portást kérd meg, hogy engedjen be a táblát lefotózni. Ha ez nem sikerül akkor a főbejárattal szemben lévő villanykarón olvashatod a pótjelszót.
 N 46° 40,332' E 21° 5,115' 79 m [GCB101-1]

 N 46° 40,330' E 21° 5,091' 79 m [GCB101+potjelszo]

2. pont - 101-es emlékoszlop:

A 101-es emlékoszlopot az első világháborús csabai 101-es gyalogezred hőseinek emlékére állította Belenka Mihály, csabai 101-es t. zászlós. 1923-ban avatták fel a műkőből készített obeliszket.
A második világháború után Bartolák Andrásné első tanácselnökné leglátványosabb tette a 101. gy.e. emlékét őrző obeliszket ledöntette és elföldeltette.
Az 1956-os események hatására Fekete Pál tanár úr vezetésével az ifjúság közös erővel kihantolta a három darabra tört "101" obeliszket.
Az idő közben helyreállított és újraavatott "101" obeliszk 1970-ben újra veszélybe került. A Lenin-centenárium jegyében Csabán is szobrot kellett állítani. A megbízatást egy fővárosi szobrász kapja, aki éppen oda "álmodja" művét, ahol már ez az emlékmű áll. Hónapokig tartó huzavona után végül néhány elszánt népfront-aktivistának sikerült az illetékeseket meggyőzni az ötlet képtelenségéről, és az erősen vitatható művészi értékű alkotás a szabadság tér másik felére került.

Skalp ide illő logja:

Megdöbbentő, hogy a geocaching mibe is nyúl bele.... Sok újat tudtam meg a város múltjából, és ettől egy régi családi történet is a helyére került. Ugyanis az én nagyapámat kényszerítették annak idején arra, hogy a cséplőgépével ledöntse az obeliszket. Ha nem tette volna meg, felakasztották volna. Azt mondják a szüleim, napokig csak sírt az öreg, nem is lehetett hozzászólni. Én ezt a történetet csak családi elbeszélésekből tudom, de most kerek lett a történet.

A második jelszórészlet az emlékoszlopon lévő emléktábla állításának évszáma.
 N 46° 40,767' E 21° 5,927' 81 m [GCB101-2]

3. pont - A Hősi temető:

A temető kertet 2020-ban felújították, és lakat került az ajtóra. Előre bejelentkezéssel látogatható. (lásd utolsó fotó)
A képviselő-testület 1916-ban határozta el, hogy 10 000 koronát biztosít a hősök temetőjének létesítésére. A 100 x 50 méteres temetőkertet Bischotka János 101-es főhadnagy terve alapján, 1918-ban szentelték fel. A temetőben a harctéren szerzett sebesülés és betegség következtében Békéscsabán meghalt, és a harctérről hazahozott hősi halottak nyugszanak. A 728 sírban 489 magyar, 89 orosz, 14 szerb, 13 olasz, német, 105 román és 6 ismeretlen nemzetiségű katonának van egyforma síremléke. A temető közepén áll Pop Vilhelm és Papp László sebesült honvédet ábrázoló műkőszobra.

 N 46° 41,029' E 21° 4,119' 89 m [GCB101-3]

Érdekesség:

A győztes román hadsereg semmilyen ellenállásba nem ütközik, amikor elfoglalja a várost 1919. április 26.-án.
Majdnem egy évig tart a megszállás, mindaddig, amíg el nem dől Trianonban, hogy Békéscsaba mégsem lesz Románia része. Kezdetben ugyanis minden jel erre mutatott: a román király és neje is ellátogatott a városba, megtekintve a katonai díszelgést, küldöttségeket fogadott a városházán. Az Antant-misszió 1920. március 20-án délután 3 órakor búcsúztatja a román csapatokat és átadja a várost a nemzeti hadsereg alakulatainak, illetve a polgári közigazgatás képviselőinek.
2008.06.04-én Trianon emlékszobrot avattak Békéscsabán.

 N 46° 40,584' E 21° 5,368' 72 m [GCB101+Trianon]

Felhasznált irodalom:

Földi Pál - A Magyar gyalogság története 1715-1918
Békés Megye kézikönyve
Köszönet Pkatonának a korabeli fotóért és a laktanya történetéért.
Állapot: kereshető

KRW értékelés (260 db): környezet: 4.51 rejtés: 4.48 web: 4.68 átlag: 4.56

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
+
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
+
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
-
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


Qwak 2021.06.20 00:50 - Jelszó nélküli megtalálás KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.29
A temetőnél a koordináta egy villanyoszlopra mutat, ahol van is szemmagassagban egy kábelen lelógó műanyag DOBOZ, amit ne babráljatok! Egy fa lesz a célpont, mielőtt bárki kárt tenne a kábelekben, vagy magában!
A pontokon végigmentem, de sajnos a gimnázium éjszaka zárva van és csak a bejárat feletti címeres táblát tudtam leolvasni a megadott koordinátán (ami nem jó jelszónak). A villanyoszlopon pedig csak vigyázz, nagyfeszültség figyelmeztetés látszik. :(
kérném a találat elfogadását és frissíteni a jelszó előállítását (napszaktol függetlenül elérhető módon) valamint pontosítani a temetőnél lévő koordinátákat, mert így számomra inkább szenvedés volt, mint jó élmény.
A láda mondandója tetszett, és szép helyekre vitt el, kár hogy ezekkel nem tudtam foglalkozni, mert a jelszó megtalálásán ügyködem.. [Geoládák v3.11.0]

LőrincDombiBarangolók 2021.06.05 12:25 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

lbtibsz 2021.05.22 12:11 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.49
Köszönöm a rejtest. A másik három békéscsabai multi pontjaival együtt, kerékpáros begyűjtés két nap alatt.

Speeder 2021.05.19 18:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.68
Megvan! Jó volt, köszi! Alacsonyak nem fogják elérni a kapszulát. Tovább kell menni a mutatott ponttól kb 8 métert

scooper 2021.05.19 18:44 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

boszorkányok 2021.04.16 23:59 - Megtaláltam
Sajnos a gimnázium zárva volt, a pótjelszó sem elérhető, pedig annyira tetszett a rejtés. Sajnos így csak 2 jelszó reszletem van.. A temető gyönyörű, pláne most, hogy nyílnak a virágok.
Köszönöm, hogy megmutattad, és kérem az elfogadast!

[Jóváhagyta: ZoLiza, 2021.04.26 06:22]

20210416_11144320210416_111508
20210416_11204620210416_112056
20210416_112304 
dszi 2021.04.14 15:59 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.3]

Senator62 2021.04.04 17:20 - Megtaláltam
Meglett! Köszi a rejtést! Sajnos az első pontnál nincs portás a villanyoszlopot újrafestették így a pótjelszó is "eltünt" A harmadik pontnál a láda rendben a helyén csak egy kicsit pontatlan a gps koordináta. A kerítésen kívül a két méter magasság o.k.

GSdriver 2021.04.02 17:45 - Megtaláltam
Tetszett a multi. Nagyon érdekes a 101-esek története. Sajnos a ládának csak a 2. pontja volt problémamentes. Az elsőnél a kerítésen befotózva sajnos nem tudunk elég jó képet készíteni, a pótjelszóhordozó villanyoszlopot pedig újrafestették, így nem találtuk meg rajta a jelszórészletet. A végponton zárva volt a temető, így legálisan nem érhető el a ládát rejtő objektum. Ha tényleg 2m magasan van elrejtve a kerítésen belül, az attól alig 2m-re levő objektumon, akkor lehet, hogy elveszett a láda, mert ez a magasság elég jól áttekinthető kintről, de nem látható a hivatkozott műanyag kapszula. A továbbiak privát emailben.

[Jóváhagyta: ZoLiza, 2021.04.03 13:01]

pliptai 2021.02.22 16:00 - Megtaláltam
Darabokban összegyűjtögetve. Köszönet a rejtésért!

emmerwald 2021.02.07 15:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.20
Minden pont a helyén, de a láda teteje sérült. Köszönöm az invitálást!

IMG_20210207_150302IMG_20210207_142944
IMG_20210207_155707 
sogor36 2020.10.06 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 2.5 rejtés: 1.5 web: 1.5 átlag: 1.83 súly: 4.04
Köszi a rejtést.

g-tabe 2020.09.19 21:53 - Megtaláltam
Megvan, köszönöm!
Ha az első ponton le akarod olvasni a jelszót vigyél magaddal vagy távcsövet vagy valami überzoom fotómasinát! Mi másképp kellett megoldjuk :-)
A gimi kerítése be van kamerázva, a temetőé nem....

Access Denied 2020.08.25 18:55 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!

katica 2020.08.25 18:55 - Megtaláltam
Köszi! A temeto sajnos meg mindig zarva, de ebbol nem csinaltunk problemat :) Mondjuk nem ertem az okat, bar elegge eldugott helyen van, es igy legalabb biztosan nem rongaljak meg. Nagyon szep es gondozott, es igy zarva biztosan az is marad. [g:hu 1.6.4]

Páratlanpáros 2019.12.10 12:30 - Megtaláltam
Bízva abban, hogy a Hősök temetőjébe bejuthatunk, próbáltuk ezt a ládát is elérni, de sajnos nem jártunk sikerrel. Kerítést mászni természetesen nem akartunk, így aztán tisztes távolból szemléltük a kert hátsó részében látható borostyános kerítésrészt, amely a láda rejteke. Az első két helyszínen is készítettünk képeket, a jelszórészleteket kitakarva mellékeljük őket. Kérjük a képek alapján a megtalálás elfogadását. Előre is köszönjük. Azért reméljük, hogy egyszer majdcsak be tudunk jutni a temetőkertbe is.

[Jóváhagyta: ZoLiza, 2019.12.21 17:37]

Emléktábla az egykori Nagy Sándor laktanya falánA 101-es emlékoszlop
Zárt kapukA Hősi temető katonasírjai
A sebesült honvéd szobra 
Aniko & Gyuri 2019.11.16 13:47 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!
Anikó és Gyuri. [Geoládák v2.2.5]

Szejbi 2019.10.16 13:52 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

zaskl 2019.08.01 18:00 - Megtaláltam
A temetőt mi is zárva találtuk, úgyhogy csak kívülről jártuk körbe, így is impozáns látvány. A többi pont rendben volt. Kérjük a képek alapján a találat elfogadását. Köszönjük, a rejtést. ZASKL

[Jóváhagyta: ZoLiza, 2019.08.07 15:44]

DSC_6534DSC_6540
DSC_6553 
Bőrharisnya 2019.07.16 16:32 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.75
Nagyon kedves emlék fűz a kaposvári Rosseb Bakák ládájához, ezért, bár betegre van állítva, végigjártuk a pontokat.
Sajnos a temetőajtót zárva találtuk, így a ládához nem jutottunk hozzá.
Kérjük, a feltett képek alapján fogadd el a találatot.Köszönjük!

[Jóváhagyta: ZoLiza, 2019.08.07 15:44]

20190716_15433220190716_154409
20190716_154427 
VaVi 2019.06.22 21:01 - Megtaláltam
Egy korábbi log alapján úgy tűnt, nyitva lesz a temető, de sajnos zárva volt.
A többi pont rendben volt.
A képek alapján kérek egy elfogadást.

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2019.09.16 19:11]

20190622_18581320190622_185820
20190622_18585720190622_203656
20190622_210135 
etoc 2019.06.15 08:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 2 web: 5 átlag: 4.00 súly: 2.88
Ákoss55-tel hónapokon keresztül vártunk arra, hogy egyszer valaki megnyissa a temető kapuját. Nem akartunk átmászni a kapun, tiszteletlennek éreztük a hősökkel szemben. Egy láda nem ért ennyit a szemünkben. Viszont türelmünk gyümölcsöt hozott, hiszen pár hete újra nyitották a temetőt, úgyhogy betértünk, könnyen megtaláltuk.
Megdöbbentő ezt végigjárni, köszönjük, hogy megmutattad nekünk!
Elrejtés azért ennyi, mert nagyon kéne egy pótjelszó az utolsó állomáshoz!

akoss55 2019.06.15 08:40 - Egyéb
Etoc-al ugyan várnunk kellett, de a temető most már nyitva, és szerencsére a láda is épségben megvan. Köszönjük a rejtést!

Bakszakáll 2019.05.30 17:40 - Megtaláltam
A legtöbb temetőt ismerem a városban, erről azt sem tudtam, hogy van. Örülök, hogy a rejtő kihozott ide. Nagyapám mint testvérei közül a legkisebb, többször említette 2 idősebb bátyját, akik "oda maradtak" az első háborúban. Egy városhoz közeli tanyán születtek, nagy eséllyel a 101-esek tagjai voltak. Ha nem, akkor is rájuk emlékeztem, ismeretlenül is. Ez az emlékezés most már tartalmat kapott és formát öltött. Köszönöm.

ZoLiza 2019.05.19 16:22 - Egyéb
Május 27-én lesz a magyar hősök emléknapja, akkor lesz ott koszorúzás. Addig zárva lesz, de utána az a terv, hogy kinyitják.
Addig is betegre állítjuk.


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (430 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]