geocaching.hu geocaching.hu szép kép FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum   |    belépés
  
  
  
 
FAQ
2236. Békéscsabai gyalogezred emlékére (GCB101)

Régi fotó a laktanyáról

Régi fotó a laktanyáról

Az átépült laktanya főbejárata

Az átépült laktanya főbejárata

101-es emlékmű

101-es emlékmű

A Hősi temető szobra

A Hősi temető szobra

temető

temető

Trianon szobor

Trianon szobor

1610034945013blob

1610034945013blob
Szélesség N 46° 41,029'
Hosszúság E 21° 4,119'
Magasság: 89 m
Megye/ország: Békés
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2008.09.18 17:10
Megjelenés időpontja: 2008.09.20 21:00
Utolsó lényeges változás: 2021.03.19 15:44
Utolsó változás: 2021.04.03 13:03
Rejtés típusa: Multi geoláda (1H+2V)
Elrejtők: Zoliza
Ládagazda: ZoLiza
Nehézség / Terep: 2.0 / 1.0
Úthossz a kiindulóponttól: 4500 m
Megtalálások száma: 449 + 13 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.6 megtalálás hetente


Bevezető
1: címeres tábla utolsó sor első szava(pótjelszó a villanykarón)
2: emléktábla állításának évszáma
3: 2m magasan műanyag kapszula, kerítésen kívül

-------

Ezzel a multi ládával (3 pontos),a békéscsabai 101. gyalogezrednek szeretnénk emléket állítani.

Császári és Királyi 101. Gyalogezred

Alakult:1883
Alapító: báró Drathschmidt Károly gyalogsági tábornok
Névadó: Drathschmidt
Állomáshely : Békéscsaba
Tűzkeresztség: 1914.08.30. Rohatyn
Emléknap: 1915. április 3. Gusina magaslat hősi megvédése

Vitézségi Érmek száma: 6455
Arany: 19
Nagyezüst: 714
Kisezüst: 2840
Bronz: 2882

Az 1914. június 28-án, Szarajevóban elkövetett merénylet lángra lobbantja a világot. A Monarchia 1914. július 28-án hadat üzen Szerbiának.
Békés megye nagy hírnevére szert tett katonái a 2. hadsereg kötelékében a szerb frontra vonultak, de a tűzkeresztségben csak Galíciában estek át.
Rohatyn elfoglalása, majd Lupkow irányában végrehajtott sikeres előretörés fémjelezte az ezred harci eredményeit.
Aztán visszavonulás, védelem a Kárpátokban, majd a kíméletlen húsvéti csata, amely dicsőséget szerzett a vitéz 101-eseknek. Laborczánál a Gusina magaslatot Laczhegyi Zoltán hadnagy nemcsak elfoglalta egy század élén, de a sokszoros orosz túlerő ellentámadását vissza is verte.
Ezért a fegyvertényért a Mária Terézia rend lovagkeresztjével tüntették ki.
A csata záróakkordjaként Telepócnál az ezred 650 orosz foglyot ejtett.
1916 nyarán a 3. hadsereg kötelékében a Tiroli támadó hadműveletben vett részt az ezred. A Monte Busibolo elleni háromnapos véres harc és győzelem után, Jenő főherceg vezérezredes hadseregcsoport-parancsnok külön napiparancsban dicsérte meg a 101-eseket.
1917-ben Erdély szent földjét kellett megvédeni az orvtámadó, románoktól, majd a segítségükre siető oroszoktól.
A kipróbált Békés megyeiek a Tatár-hágónál, a Mogura magaslaton utasítottak vissza minden próbálkozást.
A magaslat védelmében kitűnt és hősi halált halt Tanka Alajos zászlós posztumusz Arany Vitézségi Érmet kapott.
Bukovinai harcok, Csernovicz elfoglalása következett ezután, majd 1918 végzetes nyarán a piavei támadás, amelynek élén ott látjuk Békés megye hős fiait, aztán az utolsó harc és védelem a Col de Rossa-i állások hősi megtartása.
Hogy ebben az utolsó, és hiábavaló erőfeszítésbe milyen felülmúlhatatlan dicsőséggel harcoltak, azt a 15 Arany Vitézségi Érem jelzi.
Az ezred emlékére írott vers elsősorban az ő vitézségüket hirdeti, de elmondható bármelyik magyar gyalogezredre.

Vitéz 101-esek

Ázott orosz mezők, vad hegyeknek bérce,
A karszt kopár háta s az Adria kékje,
Észak zúzmarája, s hol a dél napja lángol:
Döngött a beteg föld léptetek zajától.
Híretek, nevetek a félvilág félte,
Reszketett az, kinek ti juttok elébe.
Kín, éhség ha fojtott és a halál karja,
Ti csak rohantatok, rajta mindig rajta,
Vitéz 101-esek!

Ropoghatott puska, zúghatott a gránát,
Szuronnyal, vagy foggal, élőn, vagy hullán át
Ti csak vágtátok! Ágyú, akna, tüzet hány ott,
Mint a Ti szemetek, úgy ám egy sem lángolt.
Pedig, hogy kért sírva az anyátok szája,
Hitt a falú tornya, asszonyotok csókja,
De a Ti kebletek könny hiába marta:
Ti csak rohantatok, rajta, mindig rajta,
Vitéz 101-esek

Rohantatok, s egyszer - megtorpant az ének...
Hej! Mi lett a bére a nagy vitézségnek?
Meghasonlott népen, megfogant az átok,
Sok csonka törzs árán, csonka a hazátok.
De ha százszor mondják, hogy ez már a béke,
Itt valami bent rázúg, Nem! Még nincs vége!
Halál fojtó könnye nem szállt a magyarra:
S egyszer még rohanunk... rajta, megint rajta,
Vitéz 101-esek.

1. pont - Nagy Sándor laktanya története:

1894-1918 101-es gyalog ezred állomáshelye
1918-1922 101-es gyalog ezred utód állománya ( ide tartozik a gyulai huszárszázad )
1922-1938 fogatolt lövész egység állomáshelye
1938-1944 gyalogsági lövész ezred állomáshelye ( a mezőtúri hadosztályhoz tartozik )
1944-1948 5. önkéntes reguláris ezred állomáshelye
1948-1965 MN. Lövész hadosztály ezred törzse állomáshelye
1966-1973 MN. Központi Tiszthelyettes Iskola
1973-1992 MN9068 Rádió Zavaró Zászlóalj állomáshelye
1992-2002 raktár bázis
2002 átadásra kerül a városnak, Gimnázium és egy áruház működik a területén.

Az első jelszórészletet az iskola falán lévő címeres tábláról olvashatod le, amely az utolsó sor első szava lesz. A tábla a kerítésen belül van, a portást kérd meg, hogy engedjen be a táblát lefotózni. Ha ez nem sikerül akkor a főbejárattal szemben lévő villanykarón olvashatod a pótjelszót.
 N 46° 40,332' E 21° 5,115' 79 m [GCB101-1]

 N 46° 40,330' E 21° 5,091' 79 m [GCB101+potjelszo]

2. pont - 101-es emlékoszlop:

A 101-es emlékoszlopot az első világháborús csabai 101-es gyalogezred hőseinek emlékére állította Belenka Mihály, csabai 101-es t. zászlós. 1923-ban avatták fel a műkőből készített obeliszket.
A második világháború után Bartolák Andrásné első tanácselnökné leglátványosabb tette a 101. gy.e. emlékét őrző obeliszket ledöntette és elföldeltette.
Az 1956-os események hatására Fekete Pál tanár úr vezetésével az ifjúság közös erővel kihantolta a három darabra tört "101" obeliszket.
Az idő közben helyreállított és újraavatott "101" obeliszk 1970-ben újra veszélybe került. A Lenin-centenárium jegyében Csabán is szobrot kellett állítani. A megbízatást egy fővárosi szobrász kapja, aki éppen oda "álmodja" művét, ahol már ez az emlékmű áll. Hónapokig tartó huzavona után végül néhány elszánt népfront-aktivistának sikerült az illetékeseket meggyőzni az ötlet képtelenségéről, és az erősen vitatható művészi értékű alkotás a szabadság tér másik felére került.

Skalp ide illő logja:

Megdöbbentő, hogy a geocaching mibe is nyúl bele.... Sok újat tudtam meg a város múltjából, és ettől egy régi családi történet is a helyére került. Ugyanis az én nagyapámat kényszerítették annak idején arra, hogy a cséplőgépével ledöntse az obeliszket. Ha nem tette volna meg, felakasztották volna. Azt mondják a szüleim, napokig csak sírt az öreg, nem is lehetett hozzászólni. Én ezt a történetet csak családi elbeszélésekből tudom, de most kerek lett a történet.

A második jelszórészlet az emlékoszlopon lévő emléktábla állításának évszáma.
 N 46° 40,767' E 21° 5,927' 81 m [GCB101-2]

3. pont - A Hősi temető:

A temető kertet 2020-ban felújították, és lakat került az ajtóra. Előre bejelentkezéssel látogatható. (lásd utolsó fotó)
A képviselő-testület 1916-ban határozta el, hogy 10 000 koronát biztosít a hősök temetőjének létesítésére. A 100 x 50 méteres temetőkertet Bischotka János 101-es főhadnagy terve alapján, 1918-ban szentelték fel. A temetőben a harctéren szerzett sebesülés és betegség következtében Békéscsabán meghalt, és a harctérről hazahozott hősi halottak nyugszanak. A 728 sírban 489 magyar, 89 orosz, 14 szerb, 13 olasz, német, 105 román és 6 ismeretlen nemzetiségű katonának van egyforma síremléke. A temető közepén áll Pop Vilhelm és Papp László sebesült honvédet ábrázoló műkőszobra.

 N 46° 41,029' E 21° 4,119' 89 m [GCB101-3]

Érdekesség:

A győztes román hadsereg semmilyen ellenállásba nem ütközik, amikor elfoglalja a várost 1919. április 26.-án.
Majdnem egy évig tart a megszállás, mindaddig, amíg el nem dől Trianonban, hogy Békéscsaba mégsem lesz Románia része. Kezdetben ugyanis minden jel erre mutatott: a román király és neje is ellátogatott a városba, megtekintve a katonai díszelgést, küldöttségeket fogadott a városházán. Az Antant-misszió 1920. március 20-án délután 3 órakor búcsúztatja a román csapatokat és átadja a várost a nemzeti hadsereg alakulatainak, illetve a polgári közigazgatás képviselőinek.
2008.06.04-én Trianon emlékszobrot avattak Békéscsabán.

 N 46° 40,584' E 21° 5,368' 72 m [GCB101+Trianon]

Felhasznált irodalom:

Földi Pál - A Magyar gyalogság története 1715-1918
Békés Megye kézikönyve
Köszönet Pkatonának a korabeli fotóért és a laktanya történetéért.
Állapot: kereshető

KRW értékelés (267 db): környezet: 4.52 rejtés: 4.47 web: 4.69 átlag: 4.56

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
+
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
+
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
-
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


ZoOle1985 2022.01.16 19:14 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!jeges meló volt [Geoládák v3.12.5]

encsibaba87 2022.01.16 19:14 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

KLBD 2021.12.26 16:24 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

Robogo 2021.12.05 12:49 - Megtaláltam
Megtaláltam, log később. Köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.3]

kitkat0123 2021.12.05 12:46 - Megtaláltam
Nagyon szépen köszönöm a rejtést és a munkát, amit a láda kihelyezésébe fektettél.
[Geoládák v3.12.3]

Apuska 2021.10.29 16:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

edusanya 2021.10.29 16:08 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

Báthory Ödönke 2021.10.26 13:00 - Megtaláltam
Az első jelszórészlet tartaléknak sokat segített a villanydúcon lévő pótjelszó. Sajnos már kopik, javaslom hogy egy következő kesser vigyen magával vékony alkoholos filcet és erősítse meg.
A temetőnél valóban kb 20m-t kellett északabbra menni, ott volt a jelszó. Tisztelet a hősöknek!

kismaczu 2021.10.24 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.17
A megtalálás dátuma a 3.-pont megtalálása ,a többit másnap a többi multival.

2236. Békéscsabai gyalogezred emlékére (2)2236. Békéscsabai gyalogezred emlékére (3)
2236. Békéscsabai gyalogezred emlékére (4)2236. Békéscsabai gyalogezred emlékére (5)
2236. Békéscsabai gyalogezred emlékére (6)IMG20211024152215
IMG20211024152234IMG20211024152338
IMG20211024152357 
Zsoland 2021.10.01 12:11 - Megtaláltam
Ezt is megtaláltuk, köszönjük! [Geoládák v3.12.1]

Horváth Edit 2021.09.23 17:03 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!Békéscsabai röpke látogatás alkalmával. [Geoládák v3.12.1]

kissss 2021.09.13 15:32 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.77
Gyulai pihenésünket színesítettük egy békéscsabai biciklis kunkorral. Az irányt mindig egy következő láda jelölte ki. A hármas pont már ingerküszöbön kívül esett, helyette egy árnyas kerthelyiséget választottunk a visszaindulás előtt. :) Így a hiányzó jelszórészletet a másnapi hazaúton drive-in gyűjtöttem be. Köszi a lehetőséget!

szollosi73 2021.09.07 15:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.29
Megvan!
Békéscsabai séta közben szedtük össze a kettes pontot, a többihez autóval mentünk el. Sajnáltam, hogy a temető zárva van, csak kintről tudtam pár képet készíteni.
Köszi a rejtést!

Békéscsabai gyalogezred emlékére-1Békéscsabai gyalogezred emlékére-2
Békéscsabai gyalogezred emlékére-3Békéscsabai gyalogezred emlékére-4
ha2 2021.09.04 11:00 - Megtaláltam
A nagy sietségben elfelejtettem, hogy van pót jelszó is.

Kérem a fotók alapján a jóváhagyást.

Köszönöm.

[Jóváhagyta: ZoLiza, 2021.09.26 06:08]

IMG_20210904_110829IMG_20210904_110052
IMG_20210904_112025IMG_20210904_112012
IMG_20210904_112030 
kasap 2021.08.29 08:20 - Megtaláltam
Megtaláltam. Az első pont, póttal a harmadik kordináta 20-25 m-re arrébb mutat de megvan.:-) Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4a]

ystray 2021.08.28 13:45 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.7.14]

Ágica63 2021.08.24 18:59 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Nicky&Ati 2021.08.24 18:59 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

barteszter 2021.08.22 13:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.04
Megtaláltuk, köszönöm a rejtést!

Gettó Család 2021.08.20 20:12 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

laszloze 2021.08.17 22:36 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.7.14]

hitamas 2021.08.12 16:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.48
A kapszula az egyetlen rejtésre alkalmas helyen van, de nem sok köze van a megadott koordinátákhoz. Tisztelet a hősöknek ... :)

fifty-fifty 2021.08.07 19:02 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

LionDaddy 2021.07.17 19:05 - Megtaláltam
Csongrád- és Békés-megyei ládázós-gasztro hétvége Beával, Anitával és kectammal.
27/22. találat.
Élmények és fotók később.

Köszi a rejtést!

Pötti 2021.07.17 12:01 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (462 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]