FAQ
3382. Lánchíd, a nagy öreg (GCLANG)

Egy borongós téli napon 2019-ben

Egy borongós téli napon 2019-ben

Lánchíd

Lánchíd

Éjszakai panoráma

Éjszakai panoráma

A híd első díszvilágítása 1937-ben

A híd első díszvilágítása 1937-ben

120 éves térhatású kép a Lánchídról

120 éves térhatású kép a Lánchídról

A lerogyott budai nyílás 1945

A lerogyott budai nyílás 1945

Az oroszlán most (2019)

Az oroszlán most (2019)

Az új híd acélszerkezete a forgalomba helyezést megelőző napon (1915.szeptember 26.)

Az új híd acélszerkezete a forgalomba helyezést megelőző napon (1915.szeptember 26.)

Szélesség N 47° 29,873'
Hosszúság E 19° 2,476'
Magasság: 115 m
Megye/ország: Budapest
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2012.08.23 14:30
Megjelenés időpontja: 2012.08.26 14:10
Utolsó lényeges változás: 2021.05.30 08:07
Utolsó változás: 2022.09.04 11:37
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: Mormoták
Ládagazda: kia71
Nehézség / Terep: 2.5 / 1.0
Megtalálások száma: 1652 + 19 sikertelen + 18 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 3.1 megtalálás hetente


Segítség: Filmes doboz lépcső alatt fekete fémlemez mögött. A jelszó a logfüzet első oldalának tetején található.

Íróeszköz nem fért a ládába, azt mindenképpen vigyetek magatokkal.A ládába TravelBug NEM helyezhető.


Megközelítés

A közvetlen környéken csak fizetős parkolók találhatóak. Kerékpárral is eljuthatsz a ládához. Tömegközlekedés a 19 és 41-es villamosokkal. A megállók és a parkoló itt található:  N 47° 29,858' E 19° 2,452' 110 m [GCLANG+budai-p]

A Széchenyi lánchíd (a köznyelvben általában csak Lánchíd) a Buda és Pest közötti állandó összeköttetést biztosító legrégibb, egyben legismertebb híd a Dunán, a magyar főváros egyik jelképe.
Egyik legrégebbi és talán legszebb ipartörténeti emlékünk.
Aktuális hír, hogy teljes körű felújításra kerül sor egy pár éven belül, sétáljunk rajta egyet, amíg lehet.

A híd rövid története

Építését gróf Széchenyi István kezdeményezte és báró Sina György finanszírozta. A Lánchíd volt az első állandó híd Pest és Buda között, egyben a teljes magyarországi Duna-szakaszon is. A munkálatok 1839-ben kezdődtek, a kész hidat 1849. november 20-án avatták fel. Tervezője az angol William Tierney Clark, a kivitelezés irányítója a skót származású Clark Ádám volt. Utóbbiról nevezték el az Alagút és a Lánchíd közötti teret (Clark Ádám tér). A hídfők oroszlánjait Marschalkó János lőcsei szobrászművész készítette. A híd megépítésének teljes költsége (előmunkálatok, a budai oldalon lévő kincstári épületek megváltása, Pestnek és Budának kifizetett kárpótlás) 6,575 millió forintot tett ki, ebből a híd 4,4 millióba került.

A II. világháború végén a német hadsereg a hidat felrobbantotta. Az újjáépített hidat első felavatásának 100. évfordulóján, 1949. november 20-án nyitották ismét meg. Legutóbb 1986-1988-ban újították fel. A pillérek boltívein lévő régi szocialista címereket az eredeti Kossuth-címerekre 1996-ban alakították vissza. A nyári hónapok hétvégéin és bizonyos ünnepi alkalmakkor lezárják a járműforgalom elől, átadva a hidat a gyalogosforgalomnak.

Néhány adat

Láncok támaszközei : 88,7 + 202,6 + 88,7 m
Hídhossz : 380 m
Hídszélesség : 14,5 m
Kocsipálya szélessége : 6,4 m, 2 x 1 forgalmi sáv
Gyalogjárdák szélessége : 2,2-2,2 m
A beépített vas/acélanyag tömege :
Eredeti híd : 2146 t
Átépített híd : 5194 t
Újjáépített híd : 5000 t
A szerkezet építésének évei :
Eredeti híd : 1839-1849
Átépítés : 1913-1915
Újjáépítés : 1947-1949
Forgalomba helyezés napja :
Eredeti híd : 1849. november 20.
Átépített híd : 1915. november 27.
Újjáépített híd : 1949. november 20.

A nyelv nélküli oroszlánok legendája

Számos anekdota fűződik a hídhoz, legismertebb az, hogy a hídfőket díszítő oroszlánoknak nincs nyelvük, s ezért annyit csúfolták a szobrászt, hogy az a Dunába ugrott. Valójában még az 1870-es években is élt és ezt üzente a gúnyolóinak: "Úgy legyen nyelve a te feleségednek, mint az én oroszlánjaimnak, akkor jaj neked!" Az oroszlánoknak valójában van nyelvük, csak alulról, a járda szintjéről nem látszik.

Lánchíd a kultúrában

A Lánchíd fennállása során Budapest egyik legmeghatározóbb jelképévé vált, fotója a Budapestről vagy Magyarországról szóló bemutató anyagok szinte nélkülözhetetlen eleme. A Lánchidat több magyar pénzen is ábrázolták, legutóbb a 2009-ben megjelent 200 forintos érmén. A híd születését is feldolgozza a Hídember című történelmi film, mely a valaha készült egyik legnagyobb költségvetésű magyar film.

Érdekességek a híddal kapcsolatban

- A híd 13-szor annyiba került, mint amennyibe az ezzel egy időben épült Nemzeti Múzeum.

- Széchenyi Istvánnak 1820 telén édesapja temetésére Bécsbe kellett utaznia, azonban a jégzajlás megakadályozta az átkelését a Dunán, ekkor írta naplójába 1821. január 4-én, hogy "Ma azt mondtam Brudernnak, hogy egyévi jövedelmemet fordítom rá, ha Buda és Pest közt híd épül, s hogy ezért, jóllehet Pesten lakni alkalmasint sohasem fogok, egyetlen krajcár kamatot vagy akár visszafizetést sem fogok követelni. Az a gondolat, hogy hazámnak fontos szolgálatot tettem, majd bőségesen kárpótol.".

- A híd építésének ellenzői is akadtak. Egyrészt a magyar mérnökök a nagyfolyami hidak építésében nem rendelkeztek kellő tapasztalattal. Másrészt a híd megépítését ellenzők tábora a vízáramlás következtében az alapok kimosódásától, esetlegesen a híd összeomlástól vagy leszakadásától, jégfeltorlódástól, utóbbi következtében pedig árvíztől tartott. Az ókori és középkori soknyílású, boltozott hidak közül, amelyek kevésbé széles és kisebb vízhozamú folyókat hidaltak át, többet is elsodort a víz. Harmadrészt a hídon mindenkinek - a nemeseknek is - vámot kellett fizetnie, a híd tehát a nemesi előjogok csorbítását, a közteherviselés elvének a bevezetését is jelentette.

- A pillérek és a hídfők előre kijelölt helyét hármas cölöpsorral vették körül. Ez a művelet több ezer cölöp leverését igényelte, jó részük ma is a Duna fenekén nyugszik. Leverésük darabonként körülbelül 400 ütést igényelt. A cölöpök leverése két évig tartott, volt, hogy egyszerre nyolcszázan is részt vettek a munkálatokban.

- A láncokat parton álló gőzgép emelte fel a helyükre, láncfelhúzó csigasor segítségével. Ez a szerkezet akkoriban újdonságnak számított mind műszaki, mind gazdaságossági tekintetben. Mindhárom hídnyílásban négy-négy láncfelhúzásra kellett sort keríteni. Tizenegy gond nélkül ment végbe, azonban az utolsónál baleset történt. A láncot felhúzó csigasor egyik láncszeme szétpattant, a lánc rázuhant a szereléshez felállított úszóállványra, melyet összetört, majd beleesett a Dunába. A műveletet az állványról szemlélő emberek, köztük Széchenyi István, szintén a Dunába estek. A baleset során egy munkás életét vesztette, valamint négy hét késést eredményezett a munkálatokban, mivel ennyi időre volt szükség, mire sikerült kiemelni, majd helyére tenni a vízbe zuhant hídláncszakaszt.

- Korlátozott átjárás már a híd teljes elkészülte előtt megindult a hídon: Elsőként 1849. január 1-jén Kossuth rendeletére Bónis Sámuel országbiztos kocsija haladt keresztül rajta, mely gránátosok kíséretében a magyar Szent Koronát vitte Budáról a Debrecenbe induló vonathoz.

- A szabadságharc idején az építkezés lelassult, hol az egyik, hol a másik hadviselő fél akarta a majdnem kész hidat átjárhatatlanná tenni, ezzel meghiúsítva az ellenség átvonulását. Az osztrák csapatok 1849 januárjában megszállták Pestet, és a hidat a katonák számára ideiglenesen átjárhatóvá kellett tenni. Megoldásként a kereszttartókra hosszanti irányban vastag pallókat helyeztek, majd azokon január 5-én és 6-án 70 000 katona, egy lovasregiment, valamint 270 ágyú kelt át, hogy Pestet elfoglalhassa. Később, a honvéd hadsereg közeledtével az osztrákok visszavonultak Budára és megkezdték a híd felrobbantásának előkészítését. Clark Ádám a láncok lehorgonyzásának felrobbantását a lánckamra elárasztásával, a szivattyúk szétszerelésével és némely alkatrész összetörésével előzte meg. 1849 tavaszán, a budai Vár ostroma a pesti Duna-parti házsort a Várból ágyúzó osztrákok egy lövedékkel eltalálták a Lánchíd budai pillérének északi oldalán a part felőli hídnyílás első lánckötegének szélső lánclemezét. A május 21-én a hídpálya felrobbantására a hídra helyezett négy mázsa lőpor is sérüléseket okozott, nyolc kereszttartó és a csatlakozó szerkezetek tönkrementek. Életét vesztette a híd felrobbantásával megbízott Alnoch ezredes is. Néhány héttel később a visszavonuló magyar csapatok parancsnoka, Dembinszky tábornok akarta felégetni a pályaszerkezetet, de erről Clark Ádámnak sikerült őt lebeszélnie.

- A híd hivatalos átadására 1849. november 20-án került sor, a szabadságharc leverése utáni terror és megfélemlítés légkörében. A ceremóniát - a szabadságharc miatti megalázó gesztusként - Haynau, az osztrák katonai és polgári főparancsnok vezette, aki alig 6 héttel előtte Aradon kivégeztette az aradi vértanúkat. Az ünnepségen a felsorakozott katonaság és néhány járókelő vett részt, a hangulat nem volt ünnepi, beszéd sem hangzott el. (A budai hídfőn az átadás időpontjaként november 21-e olvasható, ami a vámszedés kezdetét jelzi.)

- A Lánchidat megálmodó Széchenyi István soha nem ment át a kész hídon, az átadás idejére már a döblingi elmegyógyintézetbe vonult vissza.

- 1914-ben átépítették a hidat az időközben megnövekedett forgalom okozta terhelés elviselésére. A beépítendő plusz vasanyag tömege túlterhelte volna a láncokat, ezért a teljes vasszerkezet cseréje mellett döntöttek, de ügyeltek arra, hogy a híd képe a művelet során lehetőleg ne változzon meg. Eredetileg a függesztőrudak a jelenleginél sűrűbben, egymástól 1,8 méteres távolságban követték egymást. Ez a távolság ekkor nőtt a mai 3,6 méterre. A bontás előtt a láncok feszültségmentessé tétele a híd 26 cm-es megemelésével történt.

- 1915. november 27-én adták át az átépített hidat a forgalomnak. Ekkortól nevezték a Lánchidat Széchenyi lánchídnak.

- 1924. szeptember 3-án gurult át a hídon az első budapesti autóbusz (4-es viszonylatjelzésű körforgalmi autóbuszjárat), felváltva ezzel a hídon közlekedő korábbi lóvontatású omnibuszt.

- A második világháborúban felrobbantották Budapest összes hídját, 1945. január 18-án, utolsókként, az Erzsébet hidat és a Lánchidat. Valamennyi lánckamrában elhelyezték a robbanóanyagot, de ezek közül csak a pesti oldalon lévők robbantak fel. A horgonyzásukat elvesztett láncok a kamrából kiszakadtak és a mederpillérek tetején található mozgósarukat magukkal rántva törték át a főpárkányt tartó falazatot. A függesztőrudak egymás után elszakadtak, és először a híd pesti, majd a középső nyílása a Dunába zuhant. A budai nyílás pályája csak kettétört és belecsúszott a vízbe, mivel itt a lánc csupán három métert mozdult el a pesti huszonöt méterrel ellentétben. A pesti horgonykamra teljesen elpusztult, a budai csodával határos módon ép maradt. A felszerelt robbanószerkezet 1948-ban, a vízzel elárasztott kamra víztelenítésekor került elő, teljesen szétázva.

További infók

120 éves térhatású képek Budapestről
Nézz le a Lánchídról a vén Dunára... (Cseh Tamás)
Wikipédia
Így épültek (fel és újjá) Budapest hídjai

a régi képek forrása: sulinet

Köszönet a láda régi gazdáinak a munkájukért: kendebende > laysoft > skiccpausz > Mike > MormotákWebkamera
katt

A régi ládaoldal

katt

Flag Counter
Állapot: kereshető

KRW értékelés (672 db): környezet: 4.61 rejtés: 4.45 web: 4.61 átlag: 4.56

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
+
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
+
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
+
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
+
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
+
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
+
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
+
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
+
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


S13 2022.09.27 05:22 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.78
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Parmerozpazepan 2022.09.23 19:17 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.09
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10] Kissé forgalmas a hely. Kitűnő a ládaoldal.

Barnabas_Balatoni 2022.09.21 15:21 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.58
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Borkin 2022.09.11 11:01 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.36
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

PCsaba11 2022.09.10 13:05 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Andi841205 2022.09.04 17:22 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

szaatt 2022.08.30 09:16 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

vikikrisztian 2022.08.25 14:37 - Megtaláltam
ynwa V&K [Geoládák v3.12.10]

IMG-20220825-WA0136IMG-20220825-WA0152
FAdTi 2022.08.21 14:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.02
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

peter1990 2022.08.20 18:44 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.48
Köszönjük.

Vityi 2022.08.17 17:46 - Megtaláltam
:)

B-K Janka 2022.08.12 12:36 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!
Léna, Janka, Anita, Attila [Geoládák v3.12.10]

KVBB 2022.08.09 15:51 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.05
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

kitkat0123 2022.08.06 12:43 - Megtaláltam
Nagyon szépen köszönöm a rejtést és a munkát, amit a láda kihelyezésébe fektettél.
[Geoládák v3.12.10]

ollo 2022.08.02 13:43 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.31
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Bilibókus 2022.08.01 14:09 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

kriszpolgar 2022.07.31 16:31 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

andorko 2022.07.30 21:29 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

sovizo 2022.07.26 18:33 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Lima1417 2022.07.26 18:32 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

feroboy 2022.07.20 12:01 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

MAjacky 2022.07.14 20:11 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Tarr78 2022.07.07 12:23 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

TibukA64 2022.07.04 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.08
Megtaláltam, köszönöm a rejtést.

pakni a menci 2022.07.04 11:49 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (1689 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]