geocaching.hu geocaching.hu szép kép FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum   |    belépés
  
  
  
 
FAQ
3382. Lánchíd, a nagy öreg (GCLANG)

Egy borongós téli napon 2019-ben

Egy borongós téli napon 2019-ben

Lánchíd

Lánchíd

Éjszakai panoráma

Éjszakai panoráma

A híd első díszvilágítása 1937-ben

A híd első díszvilágítása 1937-ben

120 éves térhatású kép a Lánchídról

120 éves térhatású kép a Lánchídról

A lerogyott budai nyílás 1945

A lerogyott budai nyílás 1945

Az oroszlán most (2019)

Az oroszlán most (2019)

Az új híd acélszerkezete a forgalomba helyezést megelőző napon (1915.szeptember 26.)

Az új híd acélszerkezete a forgalomba helyezést megelőző napon (1915.szeptember 26.)

Szélesség N 47° 29,873'
Hosszúság E 19° 2,476'
Magasság: 115 m
Megye/ország: Budapest
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2012.08.23 14:30
Megjelenés időpontja: 2012.08.26 14:10
Utolsó lényeges változás: 2020.01.09 01:13
Utolsó változás: 2020.01.22 09:59
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: Mormoták
Felhasználó: kia71
Nehézség / Terep: 2.5 / 1.0
Megtalálások száma: 1416 + 17 sikertelen + 16 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 3.1 megtalálás hetente


Segítség: Filmes doboz lépcső alatt fekete fémlemez mögött.

Íróeszköz nem fért a ládába, azt mindenképpen vigyetek magatokkal.A ládába TravelBug NEM helyezhető.


Megközelítés

A közvetlen környéken csak fizetős parkolók találhatóak. Kerékpárral is eljuthatsz a ládához. Tömegközlekedés a 19 és 41-es villamosokkal. A megállók és a parkoló itt található:  N 47° 29,858' E 19° 2,452' 110 m [GCLANG+budai-p]

A Széchenyi lánchíd (a köznyelvben általában csak Lánchíd) a Buda és Pest közötti állandó összeköttetést biztosító legrégibb, egyben legismertebb híd a Dunán, a magyar főváros egyik jelképe.
Egyik legrégebbi és talán legszebb ipartörténeti emlékünk.
Aktuális hír, hogy teljes körű felújításra kerül sor egy pár éven belül, sétáljunk rajta egyet, amíg lehet.

A híd rövid története

Építését gróf Széchenyi István kezdeményezte és báró Sina György finanszírozta. A Lánchíd volt az első állandó híd Pest és Buda között, egyben a teljes magyarországi Duna-szakaszon is. A munkálatok 1839-ben kezdődtek, a kész hidat 1849. november 20-án avatták fel. Tervezője az angol William Tierney Clark, a kivitelezés irányítója a skót származású Clark Ádám volt. Utóbbiról nevezték el az Alagút és a Lánchíd közötti teret (Clark Ádám tér). A hídfők oroszlánjait Marschalkó János lőcsei szobrászművész készítette. A híd megépítésének teljes költsége (előmunkálatok, a budai oldalon lévő kincstári épületek megváltása, Pestnek és Budának kifizetett kárpótlás) 6,575 millió forintot tett ki, ebből a híd 4,4 millióba került.

A II. világháború végén a német hadsereg a hidat felrobbantotta. Az újjáépített hidat első felavatásának 100. évfordulóján, 1949. november 20-án nyitották ismét meg. Legutóbb 1986-1988-ban újították fel. A pillérek boltívein lévő régi szocialista címereket az eredeti Kossuth-címerekre 1996-ban alakították vissza. A nyári hónapok hétvégéin és bizonyos ünnepi alkalmakkor lezárják a járműforgalom elől, átadva a hidat a gyalogosforgalomnak.

Néhány adat

Láncok támaszközei : 88,7 + 202,6 + 88,7 m
Hídhossz : 380 m
Hídszélesség : 14,5 m
Kocsipálya szélessége : 6,4 m, 2 x 1 forgalmi sáv
Gyalogjárdák szélessége : 2,2-2,2 m
A beépített vas/acélanyag tömege :
Eredeti híd : 2146 t
Átépített híd : 5194 t
Újjáépített híd : 5000 t
A szerkezet építésének évei :
Eredeti híd : 1839-1849
Átépítés : 1913-1915
Újjáépítés : 1947-1949
Forgalomba helyezés napja :
Eredeti híd : 1849. november 20.
Átépített híd : 1915. november 27.
Újjáépített híd : 1949. november 20.

A nyelv nélküli oroszlánok legendája

Számos anekdota fűződik a hídhoz, legismertebb az, hogy a hídfőket díszítő oroszlánoknak nincs nyelvük, s ezért annyit csúfolták a szobrászt, hogy az a Dunába ugrott. Valójában még az 1870-es években is élt és ezt üzente a gúnyolóinak: "Úgy legyen nyelve a te feleségednek, mint az én oroszlánjaimnak, akkor jaj neked!" Az oroszlánoknak valójában van nyelvük, csak alulról, a járda szintjéről nem látszik.

Lánchíd a kultúrában

A Lánchíd fennállása során Budapest egyik legmeghatározóbb jelképévé vált, fotója a Budapestről vagy Magyarországról szóló bemutató anyagok szinte nélkülözhetetlen eleme. A Lánchidat több magyar pénzen is ábrázolták, legutóbb a 2009-ben megjelent 200 forintos érmén. A híd születését is feldolgozza a Hídember című történelmi film, mely a valaha készült egyik legnagyobb költségvetésű magyar film.

Érdekességek a híddal kapcsolatban

- A híd 13-szor annyiba került, mint amennyibe az ezzel egy időben épült Nemzeti Múzeum.

- Széchenyi Istvánnak 1820 telén édesapja temetésére Bécsbe kellett utaznia, azonban a jégzajlás megakadályozta az átkelését a Dunán, ekkor írta naplójába 1821. január 4-én, hogy "Ma azt mondtam Brudernnak, hogy egyévi jövedelmemet fordítom rá, ha Buda és Pest közt híd épül, s hogy ezért, jóllehet Pesten lakni alkalmasint sohasem fogok, egyetlen krajcár kamatot vagy akár visszafizetést sem fogok követelni. Az a gondolat, hogy hazámnak fontos szolgálatot tettem, majd bőségesen kárpótol.".

- A híd építésének ellenzői is akadtak. Egyrészt a magyar mérnökök a nagyfolyami hidak építésében nem rendelkeztek kellő tapasztalattal. Másrészt a híd megépítését ellenzők tábora a vízáramlás következtében az alapok kimosódásától, esetlegesen a híd összeomlástól vagy leszakadásától, jégfeltorlódástól, utóbbi következtében pedig árvíztől tartott. Az ókori és középkori soknyílású, boltozott hidak közül, amelyek kevésbé széles és kisebb vízhozamú folyókat hidaltak át, többet is elsodort a víz. Harmadrészt a hídon mindenkinek - a nemeseknek is - vámot kellett fizetnie, a híd tehát a nemesi előjogok csorbítását, a közteherviselés elvének a bevezetését is jelentette.

- A pillérek és a hídfők előre kijelölt helyét hármas cölöpsorral vették körül. Ez a művelet több ezer cölöp leverését igényelte, jó részük ma is a Duna fenekén nyugszik. Leverésük darabonként körülbelül 400 ütést igényelt. A cölöpök leverése két évig tartott, volt, hogy egyszerre nyolcszázan is részt vettek a munkálatokban.

- A láncokat parton álló gőzgép emelte fel a helyükre, láncfelhúzó csigasor segítségével. Ez a szerkezet akkoriban újdonságnak számított mind műszaki, mind gazdaságossági tekintetben. Mindhárom hídnyílásban négy-négy láncfelhúzásra kellett sort keríteni. Tizenegy gond nélkül ment végbe, azonban az utolsónál baleset történt. A láncot felhúzó csigasor egyik láncszeme szétpattant, a lánc rázuhant a szereléshez felállított úszóállványra, melyet összetört, majd beleesett a Dunába. A műveletet az állványról szemlélő emberek, köztük Széchenyi István, szintén a Dunába estek. A baleset során egy munkás életét vesztette, valamint négy hét késést eredményezett a munkálatokban, mivel ennyi időre volt szükség, mire sikerült kiemelni, majd helyére tenni a vízbe zuhant hídláncszakaszt.

- Korlátozott átjárás már a híd teljes elkészülte előtt megindult a hídon: Elsőként 1849. január 1-jén Kossuth rendeletére Bónis Sámuel országbiztos kocsija haladt keresztül rajta, mely gránátosok kíséretében a magyar Szent Koronát vitte Budáról a Debrecenbe induló vonathoz.

- A szabadságharc idején az építkezés lelassult, hol az egyik, hol a másik hadviselő fél akarta a majdnem kész hidat átjárhatatlanná tenni, ezzel meghiúsítva az ellenség átvonulását. Az osztrák csapatok 1849 januárjában megszállták Pestet, és a hidat a katonák számára ideiglenesen átjárhatóvá kellett tenni. Megoldásként a kereszttartókra hosszanti irányban vastag pallókat helyeztek, majd azokon január 5-én és 6-án 70 000 katona, egy lovasregiment, valamint 270 ágyú kelt át, hogy Pestet elfoglalhassa. Később, a honvéd hadsereg közeledtével az osztrákok visszavonultak Budára és megkezdték a híd felrobbantásának előkészítését. Clark Ádám a láncok lehorgonyzásának felrobbantását a lánckamra elárasztásával, a szivattyúk szétszerelésével és némely alkatrész összetörésével előzte meg. 1849 tavaszán, a budai Vár ostroma a pesti Duna-parti házsort a Várból ágyúzó osztrákok egy lövedékkel eltalálták a Lánchíd budai pillérének északi oldalán a part felőli hídnyílás első lánckötegének szélső lánclemezét. A május 21-én a hídpálya felrobbantására a hídra helyezett négy mázsa lőpor is sérüléseket okozott, nyolc kereszttartó és a csatlakozó szerkezetek tönkrementek. Életét vesztette a híd felrobbantásával megbízott Alnoch ezredes is. Néhány héttel később a visszavonuló magyar csapatok parancsnoka, Dembinszky tábornok akarta felégetni a pályaszerkezetet, de erről Clark Ádámnak sikerült őt lebeszélnie.

- A híd hivatalos átadására 1849. november 20-án került sor, a szabadságharc leverése utáni terror és megfélemlítés légkörében. A ceremóniát - a szabadságharc miatti megalázó gesztusként - Haynau, az osztrák katonai és polgári főparancsnok vezette, aki alig 6 héttel előtte Aradon kivégeztette az aradi vértanúkat. Az ünnepségen a felsorakozott katonaság és néhány járókelő vett részt, a hangulat nem volt ünnepi, beszéd sem hangzott el. (A budai hídfőn az átadás időpontjaként november 21-e olvasható, ami a vámszedés kezdetét jelzi.)

- A Lánchidat megálmodó Széchenyi István soha nem ment át a kész hídon, az átadás idejére már a döblingi elmegyógyintézetbe vonult vissza.

- 1914-ben átépítették a hidat az időközben megnövekedett forgalom okozta terhelés elviselésére. A beépítendő plusz vasanyag tömege túlterhelte volna a láncokat, ezért a teljes vasszerkezet cseréje mellett döntöttek, de ügyeltek arra, hogy a híd képe a művelet során lehetőleg ne változzon meg. Eredetileg a függesztőrudak a jelenleginél sűrűbben, egymástól 1,8 méteres távolságban követték egymást. Ez a távolság ekkor nőtt a mai 3,6 méterre. A bontás előtt a láncok feszültségmentessé tétele a híd 26 cm-es megemelésével történt.

- 1915. november 27-én adták át az átépített hidat a forgalomnak. Ekkortól nevezték a Lánchidat Széchenyi lánchídnak.

- 1924. szeptember 3-án gurult át a hídon az első budapesti autóbusz (4-es viszonylatjelzésű körforgalmi autóbuszjárat), felváltva ezzel a hídon közlekedő korábbi lóvontatású omnibuszt.

- A második világháborúban felrobbantották Budapest összes hídját, 1945. január 18-án, utolsókként, az Erzsébet hidat és a Lánchidat. Valamennyi lánckamrában elhelyezték a robbanóanyagot, de ezek közül csak a pesti oldalon lévők robbantak fel. A horgonyzásukat elvesztett láncok a kamrából kiszakadtak és a mederpillérek tetején található mozgósarukat magukkal rántva törték át a főpárkányt tartó falazatot. A függesztőrudak egymás után elszakadtak, és először a híd pesti, majd a középső nyílása a Dunába zuhant. A budai nyílás pályája csak kettétört és belecsúszott a vízbe, mivel itt a lánc csupán három métert mozdult el a pesti huszonöt méterrel ellentétben. A pesti horgonykamra teljesen elpusztult, a budai csodával határos módon ép maradt. A felszerelt robbanószerkezet 1948-ban, a vízzel elárasztott kamra víztelenítésekor került elő, teljesen szétázva.

További infók

120 éves térhatású képek Budapestről
Nézz le a Lánchídról a vén Dunára... (Cseh Tamás)
Wikipédia
Így épültek (fel és újjá) Budapest hídjai

a régi képek forrása: sulinet

Köszönet a láda régi gazdáinak a munkájukért: kendebende > laysoft > skiccpausz > Mike > MormotákWebkamera
katt

A régi ládaoldal

katt

Flag Counter
Állapot: kereshető

KRW értékelés (606 db): környezet: 4.61 rejtés: 4.44 web: 4.59 átlag: 4.55

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
+
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
+
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
+
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
+
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
+
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
+
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
+
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
+
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


truck 2021.04.11 15:55 - Megtaláltam
A láda nem volt a helyén, karbantartás igényel!

IMG_20210411_155348IMG_20210411_155339
Jobviktoria1992 2021.04.10 19:14 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

scooper 2021.04.10 17:11 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.1]

Speeder 2021.04.10 17:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.20
Nagyon ügyes rejtés, megtaláltam, köszi!

Bazdmeg 2021.04.10 17:01 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.30
Köszönjük a rejtést!

pertrabazsi 2021.04.07 21:56 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Easter 2021.04.05 14:59 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! :) [Geoládák v3.9.6]

kadaradri 2021.04.05 14:45 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

IMG_20210405_144943 
heas3 2021.04.02 14:36 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!

Butchman 2021.04.02 13:52 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

Kadorca 2021.04.02 12:39 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Gropius & Ruffy 2021.04.02 11:22 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

LánchídMásik irányban
Ládaközelben 
emark_geoc 2021.04.01 12:24 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Linda98 2021.03.31 13:58 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

mobility 2021.03.31 08:57 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

magyaritimea 2021.03.28 16:04 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

duty 2021.03.27 15:15 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

panka0319 2021.03.27 14:40 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

griffs 2021.03.25 15:25 - Megtaláltam
62 km-es bringatúrán, Csabával. Nagy mumusom volt ez a láda, kerestem már a pesti oldalon és a hídon is, de sosem jött össze. Most jól jött Csaba barátom rutinja :)

halaszkiraly 2021.03.25 12:59 - Egyéb
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

zsuzsi es sanyi 2021.03.21 13:38 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.46
Ládázás Lilcsivel. Köszönjük a rejtést :)

bockoska 2021.03.17 14:53 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.31
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Gerhátcsalád 2021.03.16 16:11 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Harcos73 2021.03.16 16:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.5]

SirAndrew 2021.03.15 15:24 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.36
Köszönjük szépen a rejtést

Andi0714 2021.03.15 15:16 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

poolside 2021.03.15 14:57 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

eva77eros 2021.03.15 14:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!Geoteam [Geoládák v3.9.6]

parmi 2021.03.15 13:29 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Andreoni76 2021.03.15 11:40 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Juvigabi 2021.03.15 11:37 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

AnitoliTeam 2021.03.15 11:36 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Malni 2021.03.14 17:53 - Megtaláltam
Megtaláltuk Hugival! [Geoládák v3.9.6]

Jadel 2021.03.14 16:24 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Zaphod 2021.03.14 14:16 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

ttgreg 2021.03.12 19:24 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.56
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Aniko & Gyuri 2021.03.12 08:11 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

kia71 2021.03.06 23:59 - Egyéb
Hamarosan ellenőrzöm a ládát. Kis türelmet kérek a vírushelyzet miatt.

kiss.daniella 2021.03.06 14:45 - Megtaláltam
#10

laulic 2021.03.06 14:45 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

dio&szeki 2021.03.05 19:42 - Megtaláltam
Február 25-én jártunk itt, a ládának sajnos hült helye volt. :( Kérjük a log fotó alapján való elfogadását! Köszönjük! :) [Geoládák v3.8.3]

[Jóváhagyta: kia71, 2021.03.07 10:53]

IMG_9707lanchid
Világutazó 2021.03.05 19:32 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

kovianyo 2021.03.04 19:02 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

koharitomi 2021.02.28 18:20 - Megtaláltam
Megtaláltam.
[g:hu+ 2.5.10]

Kido 2021.02.24 16:26 - Nem találtam meg
Sajnos nem találtuk meg, a helye megvan, de a láda sehol :(
[g:hu+ 2.5.10]

wtg1909 2021.02.23 16:14 - Nem találtam meg
nem talaltuk meg sajnos [Geoládák v3.9.6]

atgaspar 2021.02.20 17:42 - Nem találtam meg
Sehol nem találtam sajnos... [Geoládák v3.9.6]

JIV8IZ 2021.02.20 14:25 - Nem találtam meg
Sajnos a mai napon nem találtuk meg a ládát. A térkép szerint ott voltunk és a helyet is megtaláltuk, de a ládának hűlt helye :( [Geoládák v3.9.6]

keviszonci 2021.02.13 15:49 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

pierreott 2021.02.13 11:17 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Katsumoto 2021.02.13 11:03 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Makkap 2021.02.13 10:39 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

pstrx 2021.02.07 15:18 - Megtaláltam
Kösz a rejtést! [Geoládák v3.9.0]

brkucus 2021.02.06 17:16 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.0]

zsnb2009 2021.02.06 17:16 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.0]

Pongidori 2021.02.03 11:49 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.92
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.0]

MártiSatya 2021.02.01 15:30 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.6.7]

Rézangyalok 2021.01.31 15:00 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.0]

Cuncus78 2021.01.31 14:16 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.0]

dbkh 2021.01.31 11:35 - Megtaláltam
Köszönjük! Yami, Dbkh és családjuk.

Yami 2021.01.31 11:33 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést! Ez volt a 100. Ládám! A zimankó ellenére nagyon élveztem :) !

received_1447273202272572 
gelo 2021.01.30 13:41 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.0]

sergio 2021.01.30 11:59 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.00
+

tirszill 2021.01.26 21:57 - Megtaláltam
joo ez nagyon tetszett :)
[Geoládák v3.9.0]

novanna 2021.01.24 12:53 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.0]

nogacsalad 2021.01.24 12:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.34
Kikotortuk Kedvesemmel...
Köszi a lehetőséget!

Borsos család 2021.01.23 18:06 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.0]

Bmikka 2021.01.23 14:50 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!

barnanya 2021.01.23 13:58 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.0]

beneboto 2021.01.23 13:57 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.0]

szkev 2021.01.22 10:45 - Megtaláltam
Megtaláltam, nagyon jó rejtés! [Geoládák v3.8.3]

Bence2009 2021.01.17 15:12 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

zelda 2021.01.16 15:46 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

medvenci 2021.01.09 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Köszönöm a rejtést :-)

Csengellők 2021.01.09 15:01 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

vagyim 2021.01.06 14:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.67
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

M&társai 2021.01.02 14:31 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

kerol 2021.01.02 12:07 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.51
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

fiser 2021.01.01 17:33 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.20
-

toen80 2021.01.01 17:07 - Megtaláltam
Újévi ládázásunk eredménye. Tetszett a rejtek. Az X jelölte a helyet. :) [Geoládák v3.8.3]

sosi 2021.01.01 16:25 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

Moni&Beni 2021.01.01 14:22 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

vasanitsl 2021.01.01 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.18
Megtaláltuk! Köszönjük a rejtést!

BeBa 2021.01.01 12:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 3.54
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

Tomedat 2020.12.31 14:48 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 1.60
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

tat 2020.12.31 11:17 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! BÚÉK! [Geoládák v3.8.3]

Viktor33 2020.12.30 18:45 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

Mangó 2020.12.26 16:33 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.40
Koszonjuk a rejtest

Szilvi és mihi 2020.12.20 13:45 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.17 súly: 1.95
Megtaláltuk

Pettyos25 2020.12.19 16:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.68
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

LőrincDombiBarangolók 2020.12.19 14:26 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

csikzoltan 2020.12.16 18:15 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.4.7]

zoll 2020.12.13 14:40 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Andi, Zoli [Geoládák v3.8.3]

Lajta Vízitúra 2020.12.05 13:52 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.08
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
Több mint egy órát kúsztam a földön, miközben jöttek mentek az emberek, villamosok stb. de nagyon élveztem a keresést! =D

Szilvási család 2020.12.03 10:33 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

justancsi 2020.11.29 10:26 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

drbee 2020.11.28 13:38 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

FeldmanZ 2020.11.27 13:50 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

Iparvasutas 2020.11.19 10:30 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszi a rejtést

Primbledon 2020.11.14 19:30 - Megtaláltam
Sziasztok! Megtaláltuk

ÁFÉSZ 2020.11.09 14:42 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

gaboor 2020.11.07 16:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.76
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

Zsolt05 2020.11.07 13:37 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

M&K&D 2020.11.07 13:27 - Megtaláltam
Megtaláltuk, jól el van rejtve a láda! Köszönjük! [Geoládák v3.7.6]

moli_gyuri 2020.10.31 11:41 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.73
köszi a rejtést. Cilu&Gyurkoo
Mazsom

Lotty 2020.10.29 15:22 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

AtiÁk 2020.10.27 12:06 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

Tosiv 2020.10.26 14:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.33
Kösz, megtaláltam!

TakiKöbi 2020.10.25 17:01 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.66
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

H_Robi 2020.10.24 17:29 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

folis 2020.10.24 17:23 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm.

Vica1130 2020.10.24 17:22 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm!

jfowler 2020.10.23 12:44 - Megtaláltam
Megtaláltuk.
Köszönjük a lehetőséget.
[g:hu+ 2.3.4]

aresz 2020.10.19 17:51 - Megtaláltam
megtaláltuk, köszönjük szépen :) [Geoládák v3.6.0]

KaNoNO 2020.10.18 16:38 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.3.4]

Adam47 2020.10.11 15:36 - Megtaláltam
Megtaláltuk köszönjük!

egyenlet 2020.10.11 10:53 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.5]

jeszter 2020.10.11 10:48 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.1]

SuperAnya 2020.10.10 20:02 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.0]

Tibort7 2020.09.27 20:11 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.48
Köszönöm a rejtést!

nszk 2020.09.27 11:45 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.3.4]

KISÁ01 2020.09.26 22:31 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

Peterancsa 2020.09.26 22:25 - Megtaláltam
Ez is megvan, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

fopita 2020.09.26 18:15 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

Szabinaa 2020.09.22 22:25 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

Bigjonh22 2020.09.19 17:34 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

lbtibsz 2020.09.18 14:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.06
Köszönöm a rejtést.

Andy38 2020.09.10 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.03
GCNULL-al egybekötve,köszönöm a rejtést.

Kistelekig98 2020.09.07 17:28 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.28
Megvan, köszi a rejtést :)

JÁDE family 2020.09.06 18:55 - Megtaláltam
Megtaláltuk.
Köszönjük a lehetőséget.
[g:hu+ 2.3.3 ]

faragoz001 2020.09.06 17:06 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

CsabaiMangó 2020.09.05 10:55 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! CsabaiMangó (Ági) [Geoládák v3.6.0]

Nagyék1 2020.09.02 13:22 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

szuzi78 2020.09.02 06:43 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

drbsjdt 2020.08.29 22:40 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

nyulkaland 2020.08.28 16:25 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.2.13]

PulykiMaki 2020.08.25 19:39 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.7]

Tóth-Expedició 2020.08.23 16:49 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.3]

Sheep2018 2020.08.22 21:38 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.3]

ALPHA83 2020.08.22 20:54 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.59
Koszonjuk!

Csipesz90 2020.08.22 20:53 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.59
Megtaláltuk! Köszönjük!

Wursli 2020.08.22 20:24 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.4]

feverprice 2020.08.21 14:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.3]

bkk 2020.08.20 19:03 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.3]

Tomika66 2020.08.17 15:12 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.15
ötletes helyszín, sikerült megtalálni, köszi!

menace 2020.08.15 16:54 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.4]

Zogeboka 2020.08.15 14:46 - Megtaláltam
Megtaláltuk a fiammal, köszönjük.

annamatyi 2020.08.15 12:33 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.19
Az egyik legszebb híd, de a karbantartásokat nem végzik el rajta :(

robinbird 2020.08.14 20:42 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.4]

attila31 2020.08.12 16:40 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.3]

Atmosz&Zozmosz 2020.08.12 13:15 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. Bővebben később! [g:hu 1.6.7]

Timitomi0202 2020.07.29 08:21 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.0]

vvivien128 2020.07.28 18:29 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.0]

Eszeserzsó 2020.07.27 17:53 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.59
Kellett kicsit hajolgatni, de megérte :) Köszönöm!

Lánchíd 
Sifi 2020.07.27 17:53 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

Fulopke117 2020.07.26 18:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.0]

Drake74 2020.07.26 16:44 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.0]

matemester 2020.07.26 13:11 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.62
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!????
Nagyon jó láda!
Esztergom
Matemester [Geoládák v3.5.0]

Gibix75 2020.07.25 08:45 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.2.10]

skj 2020.07.23 18:22 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.0]

stb80 2020.07.21 13:23 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

begeba 2020.07.21 11:45 - Megtaláltam
OK

H.B. 2020.07.20 11:44 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.68
'Kiss István nyomában' túra közben. Köszi a rejtést!

veresgyuri 2020.07.19 14:49 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! :) Üdv: Lara, Annamari, Viki & Gyuri [Geoládák v3.4.1]

Szandesz0218 2020.07.19 14:49 - Megtaláltam
Megtaláltuj, köszönjük a rejtést! ???? [Geoládák v3.4.1]

Öreges 2020.07.16 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 2 web: 3.5 átlag: 3.00 súly: 2.59
Nagyon szép környezet. Kár a híd állapotáért.

Égetö 2020.07.16 12:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.35
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

Wollemia 2020.07.08 19:51 - Megtaláltam
Megtaláltam Anyával, köszönöm a rejtést! Biciklis találat. [Geoládák v3.4.1]

Regnal 2020.07.08 13:40 - Megtaláltam
Megtaláltam CoachDaveval, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

CoachDave 2020.07.08 13:39 - Megtaláltam
Megtaláltam Regnallal, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

utigabi60 2020.07.04 09:02 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

vblume 2020.06.30 20:07 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Virág és a Pucu [Geoládák v3.4.1]

Pucu 2020.06.30 20:06 - Megtaláltam
Megtaláltuk! Köszönjük a rejtést. Pucu & Virág [Geoládák v3.4.1]

Roxy1256 2020.06.28 01:21 - Megtaláltam
???? [Geoládák v3.4.1]

golyostoll 2020.06.27 15:38 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

kocsisbenedek 2020.06.25 19:07 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.01
Megtaláltuk, köszönöm a rejtést! Benedek,József, Fanni [Geoládák v3.4.1]

Prütyi 2020.06.24 21:15 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

Pudvásnyújtozkodók 2020.06.23 11:52 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.09
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

Vidket 2020.06.20 21:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 1.60
Megtaláltuk sikeresen, köszönjük a rejtést! :) [Geoládák v3.4.1]

Cicuskafalva 2020.06.20 15:30 - Megtaláltam
Köszi a rejtést! :)

homemadebyjuci 2020.06.19 15:30 - Megtaláltam
Korai VR túrára érkezés előtt meglett! :-)! Végre nem volt tömeg! :-D

Nagymaksa 2020.06.18 17:44 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

dzcsiga 2020.06.17 18:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.42
Megtaláltam. Log később. [g:hu 1.6.5]

20200617_182507_HDR20200617_182444
botondbota 2020.06.15 13:16 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

meriveder 2020.06.13 19:39 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

kobrakiraly 2020.06.13 18:52 - Megtaláltam
Megtaláltam. Kicsit kerestem.
Köszönöm a rejtést.

Huncutka01 2020.06.13 18:45 - Megtaláltam
Megtaláltam. Karantén utáni első csoportos kirándulás a Gellért hegyen. Utána kerestem meg a Lánc híd ládát.
Köszönöm a rejtést.

BotiZsigi 2020.06.12 11:15 - Megtaláltam
Megtaláltuk! A kis piros mukit nem tudtam visszavarázsolni, a doboz tetején van kívülről. [Geoládák v3.4.1]

MeseRatkay 2020.06.10 18:26 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszi az élményt!! :) [Geoládák v3.4.1]

Fitti80 2020.06.10 06:02 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

halasgabi 2020.06.06 17:05 - Megtaláltam
Megtaláltam! Köszönöm a rejtést!

gangyal 2020.06.05 14:31 - Megtaláltam
Megvan!!! Köszönöm a rejtést! [g:hu 1.6.7]

Csa.Csi87 2020.05.31 11:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.16
Megleltem

Pongiz 2020.05.24 16:36 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést, nagyon ötletes. Pár napja már jártunk itt, akkor nem találtuk, de most végre meglett :-) [Geoládák v3.4.0]

Adambalogh508 2020.05.23 22:51 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

mk45 2020.05.19 13:41 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.0.46]

jancheeta876 2020.05.18 14:57 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

Micra73 2020.05.17 13:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.85
A környéken ládáztunk Dr.Ladával,így most ezt is megkerestem.

IMG_20200517_115532IMG_20200517_134922
IMG_20200517_135139 
AncsuBence 2020.05.08 23:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Lépcsős szép napot kívánunk! :) Anita és Bence [Geoládák v3.3.2]

Rubi2266 2020.05.08 23:08 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.18
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

Cápa 2020.05.04 11:21 - Megtaláltam
Ötletes rejtés a belváros szívében. Thx

Toti 2020.05.03 20:00 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

GeoEvike 2020.05.03 19:59 - Megtaláltam
A pandémiás szabályokat betartva megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Évi ♡ Toti [Geoládák v3.3.2]

dacu 2020.04.30 17:22 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.05
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

Justbeokay 2020.04.04 18:50 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

nepster 2020.03.30 18:22 - Megtaláltam
Megtaláltam köszönöm. Ideális idő a városi keresésre, nincs forgalom. Persze utána kézfertőtlenítés.

ChefBogi 2020.03.28 15:10 - Megtaláltam
ChefBogi ezt is megfőzte! Köszi a rejtést. [Geoládák v3.3.2]

Bianka10 2020.03.27 16:24 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

vidoree 2020.03.17 17:39 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

majd_máskor 2020.03.16 18:00 - Megtaláltam
Járvány idején. Görkorival, egyedül.

szaszi.pap 2020.03.14 17:52 - Megtaláltam
Kicsit kalandos volt, de sikerült! Köszönjük a rejtést. :) [Geoládák v3.3.2]

bihari970608 2020.03.14 17:21 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2.5 web: 3 átlag: 3.17 súly: 2.72
Tutanhamon kiállítás jóvoltából!
Köszi a rejtést!

foxmx15 2020.03.09 17:25 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

Zozo88 2020.03.09 17:24 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

Gabsa5 2020.03.09 17:23 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.46
Ammonitesz megtalálta, TFTC!! [Geoládák v3.3.2]

Kovacsek_7227/4 2020.03.08 23:59 - Megtaláltam
Megtaláltuk :)

dorian 2020.03.04 22:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.21
Köszi, megtaláltuk!

Bobby Holmes 2020.02.29 17:52 - Megtaláltam
Kb. 20 percig kerestem, már sötétben, ráadásul először rossz helyen, de aztán nagy nehezen csak meglett. Nagyon szép volt a Lánchíd kivilágítva. Köszönöm a rejtést!

danita 2020.02.29 12:13 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

tomesi 2020.02.29 11:09 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.12
Megvaaaan!

20200229_111018 
Yankeeville 2020.02.27 14:52 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

kiralyek 2020.02.26 18:33 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.83
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
Nagyon-nagyon jó a leírás!! köszönjük [Geoládák v3.3.2]

Benedek_Vulkán 2020.02.22 16:34 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.6]

Zivatarlány 2020.02.22 16:34 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.6]

sereszaki 2020.02.22 12:23 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.95
Egy kis ládázás Katával a februári tavaszban. :)
A nap 13/1. találata.
Köszi a rejtést! :)

moha7676 2020.02.22 11:02 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

HiPi 2020.02.09 17:03 - Megtaláltam
OK

zulcsi 2020.02.08 20:01 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

Zolas21 2020.02.08 13:38 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.5]

PervaiSDG 2020.02.08 12:54 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

petocsaba 2020.02.01 16:26 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.77
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
-Pető Csaba- ~ Hódmezővásárhely ~ [Geoládák v3.3.2]

daecan 2020.02.01 13:22 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!
A Szilágyi-Nagy család [Geoládák v3.2.2]

csabika25 2020.02.01 10:51 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

eniko 2020.01.31 17:23 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.2.2]

Ananász 2020.01.31 17:21 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

MoBike04 2020.01.25 15:45 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.2.2]

kovigaga 2020.01.25 15:45 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Népszerű hely, egyszerre többen keresik.;) [Geoládák v3.2.2]

thebestteam 2020.01.25 11:11 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.2.2]

Hulkstunt 2020.01.23 19:29 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.2.2]

cserkész Mészike 2019.12.14 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2.5 web: 4 átlag: 3.50 súly: 3.33
Pótjelszóval!

A ládát késő este, barátnőmmel kb 20 percig kerestük a megadott koordinátán, de nem találtuk. Gravírozott tábla nincs, csak a nyoma. A filccel írt jelszó rendben, DE az is félreérthető! Vissza kellett olvasni az előző logokban, másoknak is gondot okozott.

A híd szép, Budapest karácsonyi fényei gyönyörűek, és valóban a város szégyene, hogy ezen a hídon autóforgalom működhet! Közép-Európa egyik legnagyobb jelentőségű hídján! Olyan, mintha Prágában a Károly-hídon lenne autóforgalom!
Nevetséges......

A Vadász 2019.11.16 18:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.97
A ládavadászatra még abban a tudatban indultunk el 2019. november 16.-án párommal Amidalával, hogy az még kerteshető. Miután a "kapaszkodó" doboz, és gravírozott tábla hiányában megtaláltuk a pót-pótjelszót (ami megjegyzem valóban félrevezető) akkor vettük észre, hogy a ládát már betegre is állították. Mindezek ellenére nagyon jó kis sétát tettünk, érdemes még így betegen is felkeresni a rejteket. Remélem mielőbb ismét üzemképes lesz. Köszönjük!

Lustadick123 2019.11.16 14:51 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Gmre 2019.11.05 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.21
Köszi a rejtést!

GySandor 2019.11.03 14:59 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést! A láda sajnos nincs a rejtett helyen. Nem találtam gravírozott táblát sem, csak a helyét. A filccel írt jelszó megvan, de félreérthető.

kocsisjozsef74 2019.11.02 15:08 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.56
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Zsuzsa, Józsi [Geoládák v3.0.0_beta_17]

anzsu7 2019.11.02 15:07 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Zsuzsa és Józsi [Geoládák v3.0.0_beta_17]

pötyimiki 2019.10.31 20:28 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

ptomi93 2019.10.30 17:02 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.93
Köszi a rejtést!

szabo.csalad 2019.10.28 12:43 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Riki&tsa 2019.10.27 11:59 - Megtaláltam
Óra átállítás, teljes időzavar. Magányos séta a várban és környékén. A hídon tömeg, láda keresés kizárva. Szerencsére volt pót jelszó. Azért kiváncsi vagyok milyen lehet az eredeti rejtés, biztosan trükkös....

kalati 2019.10.26 19:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.94
Megtaláltam! Köszönöm a rejtést!

PingvinTeknős 2019.10.26 14:25 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Gyíkfarka 2019.10.25 15:46 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
A ládát fizikailag nem találtuk meg, pedig alaposan nyúltunk. [Geoládák v2.2.5]

fermate 2019.10.25 08:59 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

Green Eye 2019.10.24 13:40 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszi a rejtést! Pótjelszó gravírozott tábláról. A forgalom miatt nem kerestem a ládát.

orszagoskek 2019.10.23 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.47
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! A filc felirattal tudtam igazolni. Az is megtréfált elsőre. Egy kettőspont egyértelművé tudná tenni, hogy a felirat mely része utal a rejtésre, és melyik fele a jelszó. És akkor rögtön tudnánk, hogy nem kell az egészet beírni. Tamás [Geoládák v3.0.0]

B&C69 2019.10.23 16:21 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

ati95 2019.10.23 15:41 - Nem találtam meg
Csak a helyét találtam meg. Se láda, se semmilyen jelszó. Fogadjátok el jelszó nélküli találatnak! Kérem ellenőrizni a láda helyét! Köszönöm! [Geoládák v2.2.5]

[Elutasította: Mormoták, 2019.11.02 21:32]

Mr. Fülixáj 2019.10.22 19:42 - Megtaláltam
TFTC Fülix. [g:hu 1.6.0]

Topolya 2019.10.22 16:30 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget.

geralt 2019.10.21 17:17 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

tuzvarazslo 2019.10.21 11:32 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

oryszcsak 2019.10.19 18:22 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

lillus73 2019.10.19 18:14 - Megtaláltam
Láda sehol, pótjelszó megvan! [Geoládák v2.2.5]

Marci0423 2019.10.19 17:46 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Szőkekapitány 2019.10.18 13:53 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.74
Köszönöm szépen a rejtést.

gores 2019.10.16 10:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.67
Megtaláltuk a pótjelszót, köszönjük.

birobali 2019.10.13 16:31 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

rágcsa13 2019.10.12 16:27 - Megtaláltam
megtaláltam, köszönöm.

B&B2019 2019.10.11 18:44 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

nadriienn 2019.10.11 18:25 - Megtaláltam
Pótjelszóval, de meglett, köszönjük :-) [Geoládák v2.2.5]

lolkabolka 2019.10.11 18:25 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Manna&Peti 2019.10.06 09:35 - Megtaláltam
Köszönjük. :-)

stevenph 2019.10.05 12:40 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

SziaHello 2019.10.01 12:20 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.0.0_beta_16]

Rede99 2019.09.30 12:28 - Megtaláltam
.

Micicila 2019.09.29 13:40 - Megtaláltam
Pótjelszóval meglelve. Köszönjük a rejtést.

Diegokutya 2019.09.24 07:19 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.00
.

Simikirándul 2019.09.13 17:58 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Boldika80 2019.09.11 21:41 - Megtaláltam
A ládát nem találtam meg, köszönöm a rejtést, a pótjelszó megvan [Geoládák v2.2.5]

EVANDU 2019.09.08 15:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.94
koszonjuk -meglett. Milyen sokszor elmentunk mellette :-)

zmoolnii 2019.09.08 15:20 - Megtaláltam
Megtaláltuk, de csak a pótjelszót. [Geoládák v2.2.5]

Bothox 2019.09.08 12:02 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.98
Köszönjük a rejtést!

salem.macska 2019.09.07 15:58 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]
Csak a pótjelszóval. Lehet mi voltunk a bénák, de a ládát sehol nem találtuk, pedig én még be is bújtam a pillér alá, minden zegzugot megnéztem.

erdei csiperke 2019.09.06 22:20 - Megtaláltam
Ok

Tünde&Attila 2019.09.06 15:35 - Megtaláltam
Megvan, köszi, nagyon tetszett!

Csaba és Kati 2019.09.01 14:49 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 4.02
HEURÉKA!
Megtaláltuk, köszönjük!
Részletek és képek később. [Geoládák v2.2.5]
Ma délután egy kisebb séta keretében begyűjtöttem.
Megelégedtem a virtuális leolvasással.
Budapest csodás!

A "Nagy öreg"Közeledtem
Kész! 2019.08.25 17:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.26
Kész! Köszönjük a rejtést!

zsoffer 2019.08.25 09:35 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Henya 2019.08.24 13:08 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

peresztegivirag 2019.08.23 20:33 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

sopetra 2019.08.22 18:38 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

knatalia 2019.08.22 18:38 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

bölli 2019.08.22 13:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.42
Köszönöm a rejtést!

Bajuszcica 2019.08.22 13:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.00
Köszönjük a rejtést!

nagyfliszi 2019.08.20 16:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

norci&endi 2019.08.16 16:08 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.84
Köszönjük a rejtést!

pozsgayb 2019.08.15 14:44 - Megtaláltam
[Geoládák v2.2.5]

Ily 2019.08.14 13:39 - Megtaláltam
Csak a pótjelszót találtam meg, mert nem frissítettem a ládát a telefonomon és nem tudtam, hogy újra lett rejtve. Köszönöm a rejtést!

dudas.vivi 2019.07.24 20:26 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
Már csak a pótjelszó van. [Geoládák v2.2.5]

cintia0404 2019.07.24 20:25 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

fodorka59 2019.07.23 11:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.57
Megtaláltam a pótjelszót, köszönöm a rejtést. Nézegettük volna a ládát, de hatalmas volt a forgalom.

20190723_11330720190723_113205
20190723_11575820190723_115815
Csureszh 2019.07.21 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.52
Tömeg volt a hídon, így a pótjelszót olvastam le.

ALPHA83 2019.07.21 02:11 - Egyéb
Kód van,láda nincs! Azért köszönöm! :)

Daltons2033 2019.07.20 19:36 - Megtaláltam
MUHAHA :)= [Geoládák v2.2.5]

Karaliosz 2019.07.20 13:54 - Megtaláltam
Ez a láda is pipa. ;) Köszi a rejtést. [Geoládák v2.2.5]

BladeGee 2019.07.17 17:41 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.54
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!

pedro750 2019.07.15 16:59 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Laltan 2019.07.13 15:51 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.3]

nonow22 2019.07.13 12:59 - Megtaláltam
Városi séta során felkeresve, köszi a rejtést! [g:hu 1.6.2y]

tojas 2019.07.12 18:58 - Megtaláltam
[g:hu 1.6.2y]

Lazlow 2019.07.11 18:08 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Zsálab! 2019.07.07 10:22 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Zag 2019.07.07 10:19 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

B.Rebi 2019.07.04 17:50 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

balatom 2019.07.03 16:38 - Megtaláltam
Megtaláltam. Le volt esve a földre, visszaraktuk.

Blankiésáki 2019.07.03 15:44 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 1.90
Szuper hely, szép kilátás, viszont a turisták kikerülhetetlenek sajnos és az akasztás is lejött, talajszinten találtuk meg és nem is lehetett visszaragasztani :/

Minki 2019.07.03 13:02 - Megtaláltam
Elcsíptem, köszi a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Seldon86 2019.06.30 12:35 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Bálint 36 2019.06.28 14:56 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.69
Csodás a panoráma.
Megtaláltuk, köszi a rejtést! :)

kireth 2019.06.24 19:43 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Szibella 2019.06.23 15:46 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszi a rejtést!

Szívósék 2019.06.21 18:19 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.11
Pótjelszóval.

azenturam 2019.06.20 07:12 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.30
A ládát a forgalom miatt nem erőltettem, de a pótjelszót megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget! ;-) [g:hu 1.6.2y]

Viczi 2019.06.18 12:22 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

fatalin 2019.06.16 10:09 - Megtaláltam
Megvagy! Köszönöm [Geoládák v2.2.5]

bebfva 2019.06.13 10:41 - Megtaláltam
Nagyon könnyen kereshető, gps nélkül is megtalálható láda, pazar kilátással.
Turisták előnyben!
Köszönjük a rejtést! E [g:hu 1.6.2y]

buksika 2019.06.10 19:45 - Megtaláltam
Köszönöm a lehetőséget. :)

Hilda&Kenn 2019.06.09 20:03 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

KoviP 2019.06.09 13:23 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Üdv, KoviP [Geoládák v2.2.5]

gyoppka 2019.06.03 20:28 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

gyberna 2019.06.02 18:52 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! :) feherpanni-val közös találat :) [Geoládák v2.2.5]

feherpanni 2019.06.02 18:52 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! gyberna-val közös :) [Geoládák v2.2.5]

Panka kirándul 2019.06.01 14:38 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

vgaabor 2019.06.01 14:38 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

majeri 2019.05.26 17:05 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

szabicsalad 2019.05.24 21:32 - Megtaláltam
Erre jártunk, megtaláltunk :)
Köszönjük! [Geoládák v2.2.5]

bldone 2019.05.24 17:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Christieherself 2019.05.19 14:36 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

daisy01 2019.05.19 11:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.94
köszi a rejtést

Bakelitusz 2019.05.18 23:59 - Megtaláltam
Rendben megtaláltuk.

PardiAndi 2019.05.18 20:31 - Megtaláltam
dzoli1-gyel

Kitsike 2019.05.18 14:48 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

kenau 2019.05.18 10:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

jgyuri 2019.05.16 17:02 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.68
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

Gábor1994 2019.05.13 15:55 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

maerlyn 2019.05.07 20:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Geggento 2019.05.04 22:36 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Gaga2713 2019.05.02 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.30
Egy rövid tavaszi munkanap után tettem egy kis sétát. A környék tele turistákkal és szerelmes párokkal. Mindenki kezében telefon, hol közös képek, hol szelfik születtek. Ki tudja hány képre kerültem rá véletlen. :-) A vizet nagyon szeretem, úgyhogy különösen tetszett ez a hely. Ügyes rejtés, a képek alapján egyből meglett, bár így nem volt meg a megtalálás élménye teljesen. Sok a mugli, ügyeskedni kellett.

IMG_20190502_131857IMG_20190502_131921
IMG_20190502_132207 
Lantoszsuzsi2019 2019.05.01 16:28 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Tapsifüles 2019.04.28 13:55 - Megtaláltam
Korábban már kerestem, de akkor nem volt meg a láda. Most végre sikerrel jártam. :)

silboy & Zsóka 2019.04.27 09:57 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.02
Megtaláltuk, köszönjük a lehetőséget.

Az őrség 
MRT Co. 2019.04.21 21:34 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

begree 2019.04.19 17:07 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Pszotkos 2019.04.13 12:19 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

e-nik 2019.04.13 12:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

porto 2019.04.09 16:34 - Megtaláltam
Köszönöm, két élmény volt! :-)
Egy vizsgafilm, és sok-sok gyerekkori emlék köt az "Öreg hölgyhöz"!
A "kettő" kopik, de örök marad ...
[Geoládák v2.2.5]

zsubamba 2019.04.01 17:52 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést! :) [Geoládák v2.2.5]

petrot81 2019.04.01 17:02 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.35
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! :) Céges meeting után átsétáltam Budára egy pár ládáért:) A sok mugli miatt csak pótjelszóval... [Geoládák v2.2.5]

Atom82 2019.03.31 17:00 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

JhsGabor 2019.03.30 15:42 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

adrivik 2019.03.30 11:59 - Megtaláltam
Egy városismereti verseny kapcsán ezt is megkerestük.
Köszönjük a rejtést!.

zoldbeka 2019.03.30 11:52 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

tancsy95 2019.03.26 18:24 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 2.57
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!

stikli08 2019.03.26 10:15 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést! De leginkább a rejtő segítségét! Hiába frissítettem a geoládák alkalmazást, a láda oldalakat nem frissítette. Ezért 3x jöttem vissza ide és volt több láda ami változás miatt nem lett meg. Most hogy újra letöltöttem, azonnal meglett... [Geoládák v2.2.5]

Jankiq 2019.03.24 15:40 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!:)
Óriási mugli veszély, izgalmas rejtés! [Geoládák v2.2.5]

Dodó és Malvinka 2019.03.23 12:25 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

zsuzska74 2019.03.21 11:47 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

Pety&Poty 2019.03.20 14:56 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést!

Roli_Zoli 2019.03.17 15:14 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.83
Megtaláltuk, köszönjük szépen a rejtést!
Roli, Meli, Zoli [Geoládák v2.2.5]

Talpas 2019.03.05 18:45 - Megtaláltam
Megtaláltam! Köszi a rejtést! [g:hu 1.6.1x]

vadasviki 2019.03.03 21:13 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Vifilancio 2019.03.03 21:11 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Lacza és Tádé 2019.03.02 09:39 - Megtaláltam
Megvagy, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Szilvil 2019.03.01 20:16 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszi a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

dev86xr 2019.03.01 20:16 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszi a rejtést! :) [Geoládák v2.2.5]

zlosonci 2019.02.27 15:36 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.1x]

Puhapracli 2019.02.24 15:30 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.1x]

kasap 2019.02.24 15:30 - Megtaláltam
Megtaláltam. :-) Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.1x]

GeoFinderPro1 2019.02.24 09:18 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [Geoládák v2.2.5]

Quazy2 2019.02.23 16:25 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.1x]

Pomisa 2019.02.23 16:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.16
Akkora volt a gyalogos forgalom a hídon, hogy inkább csak leolvastuk a jelszót. A láda a helyén volt.
Köszönjük a rejtést!
[g:hu 1.6.1x]

Lindisti 2019.02.22 17:02 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! :) [Geoládák v2.2.5]

Zsofka_Tom 2019.02.22 12:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Redteam 2019.02.21 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.50
Ötletes rejtés.

Fekete-Szabó Dániel 2019.02.20 19:50 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

zsolt96 2019.02.18 16:06 - Megtaláltam KRW környezet: 1 rejtés: 4 web: 5 átlag: 3.33 súly: 2.45
Kíváló rejtés!

blackma(d)zsik 2019.02.17 19:02 - Megtaláltam
köszifasza [Geoládák v2.2.5]

Mai95 2019.02.16 20:21 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.1x]

Invictus3 2019.02.12 14:39 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.53
Megvan, köszi!
Suli utáni ládázás 3. találata :)
A szél eléggé közbeszólt, nem tudtam kivenni a ládából semmit, mert elfújta volna, úgyhogy nem is logoltam bele...

Varhelyi 2019.02.09 18:06 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Gyors találat volt a leírás segítségével. Gyönyörű a híd az esti fényekben, sokan sétáltak rajta.

 
loco001 2019.02.05 16:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.61
Köszönöm, az új helyén megtaláltam.

pihe 2019.02.02 12:07 - Megtaláltam
Felkutatva. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0]

Stimm 2019.01.30 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.73
Végre megvan! A régi ládát vagy ötször próbáltam megkeresni, mindig éppen hiányzott. A pótjelszót - mivel nem akartam felmászni a hídra - nem tudtam leolvasni, még távcsővel sem. Köszönöm az új rejtést és az örökbefogadást,.

kismaczu 2019.01.26 17:03 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.09
Sajnos a sötétedés miatt,nem tudtuk leolvasni a jelszót.
A rejtö segített,köszönjük szépen.
[Jóváhagyta: -Mike-, 2019.01.28 11:33]

3382. Lánchíd, a nagy öreg (1)3382. Lánchíd, a nagy öreg (2)
3382. Lánchíd, a nagy öreg (11)3382. Lánchíd, a nagy öreg (12)
3382. Lánchíd, a nagy öreg (13)3382. Lánchíd, a nagy öreg (14)
3382. Lánchíd, a nagy öreg (15) 
Hokuszpok 2019.01.25 16:29 - Megtaláltam
Köszi

Kovács Beni 2019.01.25 16:29 - Megtaláltam
Köszi

VINAX 2019.01.20 12:39 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.72
Budai séta 11/6

Hatalmas szélben, szakadó hóban.
Az alternatív lakatot találtuk csak meg. Vikit fel kellett emelnem, hogy a jelszót le tudjuk olvasni.

Ezután a Siklóval mentünk fel a várba. Viki még soha nem utazott rajta, én pedig csak 3 éves voltam, amikor egyszer a szüleimmel mentünk vele.

Köszönjük a rejtő munkáját! Log és képek hamarosan.

★Viki & Axl★ [Geoládák v2.2.5]

IMG_20190120_124022-01IMG_20190120_125435-01
IMG_20190120_125905-01-01IMG_20190120_130924-01-01
Skon26 2019.01.20 00:35 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.1x]

-Mike- 2019.01.14 14:00 - Egyéb
A geoládát a ládadoki kérésének megfelelően virtuálisra állítottam ÁTMENETILEG. Mivel a pótjelszó eddig is megvolt (ez a kommentekből látszik) visszaállítottam kereshetőre. 1-2 napon belül rejtésre kerül egy új láda, és visszaállítom hagyományosra. Bocsánat megint csúszok... :(
(kérek mindenkit, hogy a hidra ne másszatok fel)
Köszönöm a türelmet mindenki részéről! -Mike-

eltájoló 2019.01.10 18:49 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.11
Nagyon szeles volt az idő, de a panoráma tényleg szép. A pótjelszót sikerült megtalálni. Köszönöm a rejtést.

Ribizli9 2018.11.04 20:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 1.48
MEGVAN!!!!!!!!!🙂🙂🙂
Köszönöm a rejtèst!
Gyönyörű a Lánchíd!

Huncutka01 2018.11.01 16:41 - Egyéb
Szép időben a mai napon ládát kerestünk.

pegasus_mv 2018.10.31 15:31 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.79
Elutasítás után másodszorra tilosban járva, meglett.

kalandra fel 1kalandra fel 2
Petya25 2018.10.30 11:17 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Sajnos csak pótjelszóval. [Geoládák v2.2.5]

kerokaa 2018.10.25 16:33 - Megtaláltam
Meglett, köszönöm a rejtést! [g:hu 1.6.0] Már csak a pótjelszót sikerült leolvasni, azért is fel kellett ugrani a jó öreg Lánchídra.

ZizAti 2018.10.20 17:12 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

szaboneki 2018.10.04 18:03 - Megtaláltam
Pótjelszóval [Geoládák v2.2.4]

horvathzs 2018.10.04 17:42 - Megtaláltam
Pótjelszó levadászva. [Geoládák v2.2.4]

Soma00 2018.10.04 15:20 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést (pótjelszóval teljesítve)!

GCLANG 
Kazsimers 2018.09.22 11:59 - Megtaláltam
pótjelszóval

zoocska 2018.09.09 16:04 - Megtaláltam
Nem lett meg, vagy mi nem talaltuk, vagy nincs meg! Köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

bolond89 2018.09.09 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 2.5 átlag: 3.00 súly: 2.67
Sajnos a megadott koordinátán nem találtunk semmit pedig elég sokáig kerestük :( a lakatot se tudtuk leolvasni :( a kép alapján szeretném ha elfogadnád :) köszönjük :)

[Jóváhagyta: Mormoták, 2019.07.29 18:21]

41501539_292883824836050_321147800077205504_n 
-Mike- 2018.09.04 10:00 - Egyéb
Hamarosan pótlásra kerül, addig türelmeteket kérem.
A pótjelszó egyébként a helyén van, de a méltatlankodások miatt inkább betegre állítottam.

Balazsl02 2018.09.03 14:45 - Egyéb
Ugyan fel kellett ülnöm a korlátra "szelfizni" hogy elérjem a lakatot, előző kommenteket sajnos igazolni tudom, ládát én sem találtam

zakaan 2018.09.01 14:19 - Nem találtam meg
Nincs doboz, lakat elérhetetlen magasságban, lentről írás rajta nem kivehető. Sajnáljuk. [Geoládák v2.2.4]

rebione 2018.08.27 11:43 - Megtaláltam
A fizikai láda nincs meg. alternatív jelszóval logolok... Megtaláltam. Köszönöm szépen a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

GCLANG_20180827112736.jpg 
gfuredi 2018.08.26 20:10 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

g-tabe 2018.08.26 16:20 - Megtaláltam
Megvan! - a pótjelszó, a ládának hűlt helye.
Köszi!

Caldera 2018.08.25 07:58 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

Balázs1984 2018.08.18 10:12 - Megtaláltam
Szia!
Az ünnepség miatt a terület kordonnal el volt kerítve ès így sajnos nem tudtam megkeresni.
Szeretném ha elfogadnàd.
Köszönöm.
Üdv,
Balázs

[Jóváhagyta: -Mike-, 2018.08.19 12:23]

AA22DC2D-053B-4F76-AE04-C57B13ACDD89CE470603-23F9-4BA1-9560-4857906B8AD4
fmark 2018.08.16 11:14 - Megtaláltam
Pótjelszóval meglett. Köszi a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

Edina0629 2018.08.14 16:36 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

lotec12 2018.08.14 16:36 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

kovmik91 2018.08.04 14:03 - Megtaláltam
Az előző logok alapján nem próbálkoztam, pótjelszóval meglett, köszi

mirjam07 2018.08.04 13:06 - Megtaláltam
potjelszoval megvan, de nem volt konnyu leolvasni. [Geoládák v2.2.4]

westmark 2018.08.03 16:04 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

BMBOPH 2018.08.01 18:53 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.02
Köszönjük a rejtést!

PÉV 2018.08.01 12:54 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.81
Pótjelszóval, nem kicsit van fenn. :)
(Láda nincs a helyén!)
-MEGVAN!-

Haki 2018.07.29 20:36 - Megtaláltam
Mint az a korábbi megtalálók is jelezték a láda nincs a helyén! A lakatot megtaláltuk, de a szürkületben nem tudtuk leolvasni a pót jelszót, a hídra felmászni pedig nem akartam.

[Jóváhagyta: -Mike-, 2018.07.30 20:36]

IMG_20180729_203657_HDR 
fodorrolnd1013 2018.07.28 21:46 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
Csak lakattal [Geoládák v2.2.4]

KZT 2018.07.28 17:59 - Megtaláltam
Köszönet a rejtésért.

golyakr 2018.07.25 14:31 - Megtaláltam
A ládát nem találtuk, pedig behajoltam, tapogattam és alánéztem rendesen. A fenti lakat meg Nappal szemben volt. Gondoltam a lenti spanyolt nem fogadja el jelszónak :) Két fotó készült a pótjelszóról, de sajnos olyan jól sikerültek, hogy semmi sem látszik belőle. Szomorúság van. [Geoládák v2.2.4]

[Jóváhagyta: -Mike-, 2018.07.30 20:33]

Köszönöm! :)

budatrack 
lederadam 2018.07.24 17:55 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

jegesmedve137 2018.07.23 04:16 - Megtaláltam
Megtaláltam, de csak a pótjelszóval. Köszönöm a rejtést. [Geoládák v2.2.4]

Hodykölyök 2018.07.22 18:51 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést! :)

Hroxi 2018.07.22 17:54 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.59
Sajnos a ládát nem leltem, pedig mindenhová bebújtam, benéztem. A lakat, pont nappal szemben volt, igy csak abban bíztam, h lefotózom, s világosítok rajta, ránagyítok, s elolvasom. Azért köszi a rejtést!

somitundi 2018.07.22 14:45 - Nem találtam meg
Köszi a lehetőséget! [Geoládák v2.2.4]

Grrrrr 2018.07.22 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.81
Köszi a rejtést!

Holdfény 2018.07.21 18:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.05
Már számtalanszor átsétáltunk egyik kedvenc hidunkon, most picit szeles időben még a vihar előtt megkerestük a lakatot a pótjelszóval. (A láda helyén sajnos mi is csak szemetet találtunk.) Köszönjük szépen! :)

IMG_20180721_192804IMG_20180721_185537
IMG_20180721_193201IMG_20180721_193800
IMG_20180721_194621 
Angyalfiak 2018.07.19 13:00 - Megtaláltam
A ládát nem találtuk, a vélt helyén sok a szemét.
A lakatról nem tudtuk leolvasni a jelszót.
A környéken sok volt a túrista.
Kérjük a fényképek alapján elfogadni.
Köszönjük!

[Jóváhagyta: -Mike-, 2018.07.21 22:39]

20180719_13003920180719_130131
20180719_13014820180719_130220
SzLali 2018.07.14 19:57 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

Esteban62 2018.07.14 17:25 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]
800. megtalálásom :-)

20180714_172752 
Emerich63 2018.07.14 17:03 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v2.2.4]
Hadik András 20 km-es teljesítménytúra közben teljesítve. Kemény túra a Petőfi hídtől a Római partig, érintve a Szabadság szobrot.
Útunk átvezetett A Lánchídon is de csak a pótjelszót tudtuk begyűjteni...

Screenshot_20180714-20191620180714_170429
fodor8peter 2018.07.13 17:40 - Megtaláltam
Sokáig túrtam a ládát, de nincs meg, egészen biztos! A lakatról nem tudtam elolvasni a jelszót, hát némi habozás után fogtam magam, s felmásztam a szerkezetre. Elfordítottam úgy, hogy a járdáról is jól látható legyen, másnak ne kelljen másznia.

TJ 2018.07.13 17:22 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

LabiMarceaz 2018.07.11 20:46 - Megtaláltam
A LÁDA ELTŰNT!!!!!!
Pótjelszóval logoltam

DóriAtesz 2018.07.09 16:03 - Megtaláltam
Megtaláltuk! Köszönjük a rejtést!
Pótjelszóval. A hatalmas tömegben érdekes volt a lakatot levadászni...
DóriAtesz

szaszkievics 2018.07.08 21:12 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.53
HRita, KesserHercegnővel eltöltött csodás nap megkoronázásaként egy kis belvárosi, ládázós, sörözős séta. Köszönjük!

*pótjelszóval!

AndrisLizi17 2018.07.08 18:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.20
Megvan, legalábbis a pótjelszó... Köszönjük!

Bigyu 2018.07.02 16:20 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

pöcök 2018.07.02 13:04 - Megtaláltam
Pótjelszóval meglett.

Lenkebaba 2018.07.01 15:36 - Megtaláltam
A doboz nincs a helyén, vagy 20 percet mászkáltunk a hídon.

leptoszom 2018.07.01 11:43 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.92
Jesz! Csillával

vadalma28 2018.06.26 18:10 - Megtaláltam
Köszi!

prisoft 2018.06.23 19:23 - Megtaláltam
Megvan! Köszönöm a rejtést. [g:hu 1.5.4]

Spátabár 2018.06.23 19:18 - Megtaláltam
Megvan. Egy dobozkeresö is mellettünk kereset. Meglett a doboz is, de nem a helyén volt. A lakat a helyén. Köszönjük a rejtést.

tierhold 2018.06.17 22:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Köszönjük a keresést :)

GeoRichter 2018.06.17 18:58 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

TÁJK Alkesz Duo 2018.06.16 22:13 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

Winssent 2018.06.16 16:08 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.56
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

banyóca 2018.06.16 11:01 - Megtaláltam
Pótjelszóval. Kellemes séta a két part közt.

Merida901 2018.06.16 11:01 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.17
Csak pótjelszóval. Mindig jó átsétálni ezen a hídon.

joove 2018.06.10 18:11 - Megtaláltam
Végre sikerült. Köszönjük a rejtést.

tandrew 2018.06.02 14:47 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszi az ötletes rejtést! :) A pótjelszót viszont nem lehet elolvasni. [g:hu 1.5.4]

bagolyvera 2018.06.01 23:59 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszi!

kauker 2018.06.01 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.33
Megvan, köszi!

spanyesz 2018.05.31 12:58 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.33 súly: 2.97
Megtaláltuk, köszönjük!

Petrav 2018.05.31 12:58 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.33 súly: 2.97
Megtaláltuk, köszönjük!

Power798 2018.05.26 12:47 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.3]

lacagoncz 2018.05.26 10:46 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

Akubb 2018.05.24 08:20 - Megtaláltam
Reggeli tekerés közben GCCIPO után begyűjtve ez a pont is.
Köszönöm a rejtést.

FreEve 2018.05.23 15:28 - Megtaláltam
Gyors találat városnézés közben! Köszönöm! ☺

Petya1982 2018.05.22 17:43 - Megtaláltam
Szerencsére ma délután nem volt annyi turista a hídon, így viszonylag könnyű volt előhalászni a dobozt a jelszóval.
Viszont a korábbi megtalálóhoz hasonlóan én sem tudtam elolvasni a pótjelszót. Érdemes lenne azt javítani vagy kicserélni.

Ksandor96 2018.05.21 11:15 - Megtaláltam
Köszönöm a keresési lehetőséget

gekkodavid 2018.05.21 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.41
A legszebb hídon van.

vlaci57 2018.05.21 10:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.67 súly: 2.48
Megtaláltam , köszönöm a rejtést.

Altrix 2018.05.19 11:21 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Amúgy a pót jelszót -bármennyire is meregettem a szemem nem tudtam leolvasni. Szerencsére a láda viszonylag forgalmas időben is feltűnés nélkül elővehető[Geoládák v2.2.3]

20180519_111436 
Szitya2 2018.05.15 11:57 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.3]

gazzék 2018.05.06 16:50 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.3]

szabi16 2018.05.06 10:23 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.83
Köszi

erdosimi 2018.05.02 16:57 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

erdosjudit 2018.05.02 13:21 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

adamtoth0412 2018.05.01 12:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.08
Pár hete próbálkoztam, sajnos akkor nem jártam sikerrel. Lehet akkor még a földön volt .. Ma a nagy forgalom ellenére egyből meg lett, köszönöm a rejtést!

Kilátás a láda mellől  
lencsilyany 2018.04.30 19:08 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.3]

HayduKitti 2018.04.29 22:26 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.3]

Markhun 2018.04.27 15:09 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.52
Köszi! Megvan! A lakatos téma lett meg! Bár érdekes volt. Egyik barátommal mentem fel Pestre és útba ejtettük és a lakat annyira be volt fordítva a hídhoz hogy nem láttuk így hát ő bakot tartott nekem és felmásztam a Lánc Hídra ugye a belsején volt nem kívül szóval nem volt veszélyes,de érdekes volt nagyon. Szerintem nem sokan mondhatják el azt hogy felmásztak a Lánc Hídra. Természetesen egy selfiet kellett csinálni erről!

Megvan!  
Szamoska 2018.04.26 17:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.67
Nagyon szép ez a híd, megérdemli a ládát. Köszönöm a rejtést!

Skubioza 2018.04.25 18:29 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.2]

Kollgab&Miló 2018.04.23 20:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, izgalmas keresés volt, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.3]

noattila 2018.04.18 18:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.3]

krisz17krisz 2018.04.17 18:40 - Megtaláltam
Megtaláltam! Köszi a rejtést!

randdomi 2018.04.16 14:36 - Megtaláltam
Megvan a cumó! Köszi a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

spanomkokai 2018.04.16 14:36 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

trombola21 2018.04.15 18:14 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.3]

I s t i & E n i 2018.04.15 10:00 - Megtaláltam
-

vincentbonde 2018.04.10 19:00 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.3]

Schlégl 2018.04.10 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.86
Köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.3]

Már csaknem feladtam a keresést amikor lenéztem és leesve megtaláltam. A lakaton a pótjelszó számomra olvashatatlan volt.

Rilers 2018.04.09 18:40 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.3]

Mackó0917 2018.04.08 00:00 - Megtaláltam
:-)

chuklee 2018.04.07 19:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.64
Négerrel megtaláltuk!

AlanTheWild 2018.04.06 15:11 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 3.72
Nagyon-nagy volt a forgalom. Köszönöm!

Vörös HP 2018.04.02 15:38 - Megtaláltam
Meglett a láda :) és a pótjelszó is ötletes. Köszönjük!

alat300 2018.04.02 15:01 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.22
megvan!

Bakancs-túra 2018.03.30 10:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.86
Köszönjük a rejtést, jó hogy velünk volt a legkisebb ládavadász, hipp-hopp megtalálta.

kneupatiku 2018.03.26 14:40 - Megtaláltam
Nagy volt a szél a hídon, így félreálltam felvenni a kabátomat. :)
Köszi a rejtést!

The Fox 2018.03.24 06:10 - Megtaláltam
Megtaláltam munkából hazafelé, köszi! [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

szenor 2018.03.21 15:26 - Megtaláltam
Már régóta kacérkodtam vele, de ma végre arra vezetett az utam. Köszönet a rejtésért.

ambrus207 2018.03.15 21:17 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! kicsit nedves a papír. [Geoládák v2.2.3]

bengali 2018.03.11 13:58 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést. A papír kicsit nedves és lassan betelik. Szép hely nagyon. [Geoládák v2.2.2]

roko1821 2018.03.04 16:24 - Megtaláltam
köszi a rejtést!

csattila87 2018.03.04 16:20 - Megtaláltam
Köszi

szkj 2018.02.25 13:47 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.2]

bambii 2018.02.18 14:18 - Megtaláltam
Turistainvázió volt de kis türelemmel meglett, köszi a rejtést! [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

dejosgyor 2018.02.17 14:57 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.2]

sokoto5 2018.02.10 12:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.03
A láda be volt esve egy kis zugba, ami tele volt szeméttel. Végül sikerült kimenekítenem onnan, és a vélt helyére visszarejtenem. Köszönöm!

Lilamacs 2018.02.04 15:07 - Megtaláltam
A fotó sokat segített, hamar megláttuk a ládát de hiába volt kéznél egy vékony gyerekkéz, így sem tudtuk kihalászni rejtekéből. De mi nem vagyunk feladós tipusok, szépen elsétáltunk a budai oldalon a fákhoz és szereztünk egy megfelelő botot, majd kis kitérővel visszatértünk és így már ki tudtuk halászni. Logolni is sikerült de sajnos nedves a logbook.
Köszönjük a rejtést, jól illeszkedik a láda a környezetébe :)

Lánchíd 2018.02.04. 
RIPTOR 2018.02.03 18:42 - Megtaláltam
Esti séta a környéken. Annyian voltak a környéken hogy meg sem próbáltuk megtalálni a ládát. Maradt a pótjelszó.
Köszönjük a rejtést!
RIPTOR, Gabi

W05-44 2018.01.31 16:22 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.10
Pótjelszóval: elsőre sajnos sikeresen benéztük, de Nfmate segítségével meglett végül. Köszönet érte! :)

nfmate 2018.01.29 08:22 - Megtaláltam
Alternatív jelszóval logolok. A rejtés jó, láttam is a ládát, de ahhoz hozzaférni nem egyszerű. Kicsi kéz, vagy segédszerszám lehet szükséges, ezekkel meg nem rendelkeztem :) [Geoládák v2.2.2]

Tovima 2018.01.28 12:59 - Megtaláltam
Hömpölygő tömeg. Pótosan.

MarkoGear 2018.01.28 12:59 - Megtaláltam
Jó hosszú volt a Lánchíd!

mulder2197 2018.01.16 05:26 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.0]
A láda segédeszköz nélkül szerintem kivehetetlen a rejtekhelyről, bár megtalálni nem nehéz. Pótjelszóval logoltam.

Bamse 2018.01.15 20:39 - Megtaláltam
A láda nem lett meg, így felmásztam a lakathoz a pótjelszóért. Köszi a rejtést!

Bonbonetti 2018.01.10 21:14 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.1.5]

Bigi 2018.01.07 16:42 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
Brigus&Bigi [Geoládák v2.1.3]

Brigus 2018.01.07 16:42 - Megtaláltam
Megtaláltuk!!! Köszönjük!!!! [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

bemintbetti 2018.01.07 13:09 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 3.83 súly: 1.00
Sajnos nem találtuk a ládát a helyén, így az alternatív jelszót használtuk.

troll 2018.01.06 22:30 - Megtaláltam
A jelszó meglett, a láda nem. Nyolc éve naponta tekerek el mellette :) Most h a fiacskák révén újra kezdődik a keresgélés, egy esti futás során útba ejtettem.

Tp13 2018.01.06 15:14 - Megtaláltam
Pót jelszóval

GMJ 2018.01.06 15:13 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 1 web: 2.5 átlag: 2.83 súly: 1.48
Nincs làda. 😪

Bakk család 2017.12.30 16:17 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.19
Köszi

DSC_2670 
Hajna&Feri 2017.12.30 16:17 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a rejtést. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

duranyikd 2017.12.25 10:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.77
Köszönjük a rejtést!
Pótjelszóval logoltunk, mert a mikroláda becsúszott a lyukba, nem tudtuk "célszerszám" nélkül kiszedni.

katika59 2017.12.10 17:59 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]Csak potjelszóval

housefly 2017.11.25 08:32 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

fehérkút 2017.11.14 12:10 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést , bár nem találtam meg ( túl nagy volt a forgalom) Így maradt a pótjelszó!

feherzoltan79 2017.11.12 18:01 - Megtaláltam
Köszönöm a játékot!

lustyiktimi 2017.11.12 15:59 - Megtaláltam
Megvan, köszi a rejtést !

nauzi 2017.11.12 15:00 - Megtaláltam
Köszönöm a játékot!

erdei.laszlo 2017.11.05 09:58 - Megtaláltam
Megtaláltam!

szandrik 2017.11.04 11:50 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.41
Megtaláltuk. Köszönjük

Páratlan Páros 2017.11.04 11:23 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.60
Megtaláltuk. Kicsit nehezen, de meglett. Rengeteg ember volt a hídon. A láda állapota siralmas. Újításra szorul.

serb.orsi 2017.10.31 16:49 - Megtaláltam
Olyan sokan voltak, hogy inkább a pótjelszót használtam.
A lakat nagyon ott van. Találtam egy fémpálcát a közelben, azzal hajtottam ki. A gravírozás lentről is jól olvasható.

Túramacska 2017.10.29 08:52 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Csox 2017.10.24 17:00 - Megtaláltam
Megtaláltam.

csomix 2017.10.24 00:00 - Megtaláltam
Köszönöm.

Frentzen 2017.10.21 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.47
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]
Szombat lévén tele volt a híd turistával. Először nem is találtam meg sajnos. A lakatot viszont igen. Csak nem tudtam elolvasni mi van rá írva. Mindegy picit később visszamentem és meglett. Viszont nem volt tapasztva hanem berakva egy kis résbe.

20171021_11442420171021_114656
Mizo6869 2017.10.18 12:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.09
Köszönöm a rejtést. Zoli

Kata64 2017.10.15 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.85
Köszi, sokat segítettek a fotók és a logbejegyzések. A Garmin10 először a másik pillérhez vitt, de a korlát és a pillér között át lehet osonni.

Pikpak és Anikó 2017.10.14 13:43 - Megtaláltam
Megtaláltuk! Köszönjük a rejtést!
Pikpak és Anikó [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Jocpocmoc 2017.09.30 19:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.26
Köszönjük.

seidldenes 2017.09.30 18:32 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Nagyon jó :)

StellaDeFrász 2017.09.21 21:52 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.53
Frászosítva! Köszi.🤡

-Mike- 2017.09.18 16:00 - Egyéb
Kedves Lackos, és mindenki más is, nyilvánvalóan nem úgy kell visszahelyezni a ládát a helyére, hogy a turisták azt nézzék "kicsit furcsán" hogy mit "tapasztasz a hídra". Azt gondoltam eddig, hogy ez evidens. Hogy miért? Mert 5 perc múlva visszamegy és elviszi vagy kihívja a rendőrséget. Le lehet azt venni úgy is, hogy nem veszik észre!

Lackos 2017.09.17 14:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.43
Megtaláltuk. Köszönjük szépen! Az ott sétáló turisták kicsit furcsán néztek minket (körülbelül ilyen fejjel: "ezek mit tapasztanak a Lánchídra?"), de szépen visszatettük a helyére.

Mirr&Murr 2017.09.16 00:00 - Megtaláltam
A fotó segítségével meglett, köszi!

mackomisi12 2017.09.15 21:18 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.26
Jó rejtés köszi

HUNJack15 & Hippi72 2017.09.10 14:46 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.54
Minek a lehetőséget!

alucifer 2017.09.09 10:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 4.20
MEGTALÁLTUK
Köszönöm a rejtést!


20170909_10062120170909_101032
20170909_102358DSCN7901
DSCN7902DSCN7907
DSCN7911 
rekanna 2017.09.09 00:00 - Megtaláltam
Megvan :) De a fotó nélkül nehéz lett volna.

Tuulikki 2017.09.08 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.46
Elsőre nem találtam meg, pedig tudtam, hol kell keresni. A ládaoldal fényképeinek áttanulmányozása után határozottabban tértem vissza, jó időpontot választva, könnyen meglett. Bicóval.

Eauer 2017.09.04 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 1.00
Megtaláltam!

mraich 2017.09.03 16:24 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.40
Köszönöm a rejtést! :)
A nem hagyományos értelemben vett telefonos segítséggel fél óra keresés után végül megtaláltam. :D

Szabó família 2017.09.02 12:31 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.20
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

eskar 2017.08.31 21:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 2.80
Meglett, köszi!

GerGeo 2017.08.28 17:42 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.96
Nem a legjobb időpontban érkeztem, mert rengetegen sétáltak erre. Én sajnos a ládát nem találtam a helyén, úgyhogy a pótjelszó segítségével logoltam. Korábban nap mint nap tekertem itt el, gyönyörű a kilátás. Nem csoda, hogy ennyi turista kedveli ezt a helyet. Valóban megért egy ládát. :)
Köszönöm a rejtést!

------------- UPDATE -------------

Kicsit kitartóbb keresgéléssel meglett a láda is. :) Köszönöm!

pankotaizsolt 2017.08.27 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.20
Budapesti családi kirándulás közben. A triatlon verseny miatt egy jó nagy séta közben a Kossuth tértől a Halászbástyáig.

Köszi a rejtést,
Pankotai család

IMG_20170827_112502 
azimee 2017.08.26 18:53 - Megtaláltam
Köszönöm.

Mary&Advent 2017.08.26 15:14 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

Maszat1 2017.08.25 23:44 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

FoJo 2017.08.24 21:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.74
Megtaláltuk!
Köszönjük a rejtést!

bodopal 2017.08.24 16:07 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

whaides 2017.08.24 15:49 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Gépelési Huba 2017.08.22 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 4.17 súly: 2.20
Lakat

Lucretia19 2017.08.14 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.00
köszönjük :-)
Gebe és Melinda

gebecske 2017.08.14 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.71
Köszi a rejtést! Melinda&Gebe

AzElveszettGeoládaFosztogatói 2017.08.12 20:45 - Megtaláltam
Nagyon vártuk, hogy ezt megkeressük. Megvan :) Köszi [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Petra&Laci 2017.08.12 14:25 - Megtaláltam
Megtaláltuk.
Második próbálkozásra megleltük. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Nikicsu 2017.08.11 15:15 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm. :)

atticus 2017.08.11 07:53 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.88
Tetszett. Köszönöm!

ellfelek 2017.08.03 14:30 - Megtaláltam
Ezt nem mára terveztem, de még jól álltam az idővel... :)
Köszi a rejtést!

Kiaribua 2017.07.29 15:55 - Megtaláltam
Köszönet a rejtésért. Nem hittem volna, hogy ide is lehet ládát rejteni. A képi segítség nagyon jó!

koranyig 2017.07.26 16:17 - Megtaláltam
Szuper rejtés, remek helyen. Cikázó járókelők tengerében a legnagyobb inkognitó közepette azt hiszem észrevétlenül megtaláltam. Köszi a rejtést!

VelichBori 2017.07.26 16:09 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 3 átlag: 3.83 súly: 1.00
Megtaláltam, a kép sokat segített.

nexus6 2017.06.26 19:41 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.61
sajnos én sem találtam a hengert...

[Jóváhagyta: -Mike-, 2017.06.28 18:58]

GCLANG_20170626194229 
klaszlo89 2017.06.22 00:00 - Nem találtam meg
Hát ez bizony eltűnt onnan...

20170622_21514520170622_215914
20170622_215848 
bandiby 2017.06.18 10:50 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Adalbrecht 2017.06.07 17:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.10
Szerencsésnek mondhatom magam, mert pont akkor jöttem, amikor a helyén volt a láda. Nagyon fogalmas hely, nemcsak gyalogos, hanem autós, buszos muglikra is kell figyelni.

ottgyuri 2017.06.06 05:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.69
Megtaláltam. [iGC] [wapon beküldött szöveg]

szlaura 2017.06.05 17:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.70
Szerencsénk volt, hogy újra kereshető a láda. Szeretjük a Lánchidat, korábban volt szerencsénk a hídmesteri helyiségbe bemenni, a hídmesterrel beszélni, sőt lemehettünk a láncszerkezet végét megnézni (ahol a lánc a földhöz csatlakozik). Kár hogy az a BudapestScenes túra megszűnt.
Köszönjük
Ez az 500. ládánk! :)

20170605_175840 
Frida 2017.06.05 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.96
Köszönöm! :)

-Mike- 2017.06.05 10:00 - Egyéb
Figyelem! 2017.06.04-én új láda került kihelyezésre, új helyen! Olvassátok el a leírást és nézzétek meg a képeket, főleg az üditős dobozost :)

Bubu_83 2017.06.02 14:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.65
Megtaláltam, köszi!

20170602_143833 
Csabaandfamily 2017.05.28 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 1.60
Ok.

sulthan 2017.05.24 11:14 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.00
Már többször kerestem, de sosem találtam meg a ládát. Az csak most tűnt fel, hogy van pót-jelszó is... Bár az sem volt egyszerű eset.
Nem tudom kinek a szégyene az a sok, mindenhova begyömöszölt szemét, de szomorú, hogy ez a gyönyörű híd hogy néz ki :(

barkatappancs 2017.05.21 12:25 - Egyéb
sajnos nem találtuk meg sem a ládát, sem a pótjelszót, pedig végigtapogattuk a vaskorlátot a rock akármilyen felirat körül.... [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

IMG_20170521_115932 
Radián 2017.05.20 19:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.74
Sajnos nem találtuk meg a rejtést, pedig nagyon igyekeztünk. Pótjelszóként pedig egy nem megfelelő felíratot értelmeztünk, mint itthon kiderült. Vidékiek lévén ritkábban járunk erre, így a kép alapján, ha lehetséges kérjük a találat elfogadását. Köszönjük! :)

[Jóváhagyta: -Mike-, 2017.06.12 17:17]

IMG_2632 
Zsizsi60 2017.05.18 16:21 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.54
Köszönöm a rejtést.

karcsi9641 2017.05.15 00:00 - Megtaláltam
Nagyon sokáig kerestem a ládát, de sajnos hiába. Mivel vonattal jöttem Sopronból, az idő is sürgetett.
A mellékelt képernyőfelvétel, és a Rejtőnek emailben elküldött fényképek alapján, amiket nem tartottam illőnek ide feltölteni, kérem a megtalálás elfogadását.
Előre is köszönöm!

[Jóváhagyta: -Mike-, 2017.05.18 07:05]

1223 
csg69 2017.05.14 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.31
Doboz nincs, pótjelszó van :)

richard_szabo 2017.05.11 08:31 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Lacisan 2017.05.10 18:34 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Myrafelle 2017.05.10 18:33 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Wulka2 2017.05.09 18:00 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

dildi 2017.05.09 18:00 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

IMG_20170509_175048 
akizsollei 2017.05.09 17:13 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.43
sajnos a lada nem volt a helyen, de potjelszoval megvan:)
koszonjuk!

Pupu 2017.05.06 09:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.27
Most városi futóedzés közben jártam itt. Egy párocska tartósan szexelt épp a rejtésnél, de azt színlelve, hogy az úttesten zajló filmfelvételt lesem meg, tudtam vetni egy pillantást a pótjelszóra. Köszönöm!

Fénykép0007Fénykép0008
enjoy 2017.05.04 18:19 - Megtaláltam
Pótjelszóval.

beppepapa 2017.04.30 21:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 2.83
Megvan, köszönjük!

stirliviusz 2017.04.25 06:53 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Zé87 2017.04.22 19:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 1 web: 1 átlag: 1.67 súly: 2.91
Pótjelszóval.

A2M 2017.04.14 15:22 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

nbokan 2017.04.13 20:01 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.14
Több másik ponttal együtt ez is meglett. Végig tapogattam amit tudtam, de csak a virtuális lett meg. Kösz a lehetőséget.

-1-2
-3-4
-5-6
Imperator Csaba 2017.04.13 16:57 - Megtaláltam
+Van! Köszi :-) [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

kolap 2017.04.09 10:15 - Megtaláltam
Ott jártunk.
kolap & társa

Szűcs-Kádas Gyalog Team 2017.04.08 17:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.13
Szombati séta közben útba ejtettük..Köszi Eszti&Sanyi

dinkie 2017.04.03 10:40 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

Goblin 2017.04.01 00:00 - Megtaláltam
Köszi

8Rita8 2017.04.01 00:00 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést!

Atesy83 2017.03.30 19:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Goldenbay 2017.03.19 16:04 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Spangarázs 2017.03.18 13:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.91
Köszi a rejtést!

qkoree 2017.03.15 18:09 - Megtaláltam
Megtaláltam! [iGC] [wapon beküldött szöveg]

KovMat 2017.03.15 16:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.05
Sajnos én sem találtam a ládát, viszont a kilátás még mindig nagyon szép Budapestre.
Köszi! -.- --

Verka87 2017.03.15 11:17 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3x] [wapon beküldött szöveg]

Zsolt19880220 2017.03.15 11:17 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3x] [wapon beküldött szöveg]

dynuchu 2017.03.15 11:15 - Megtaláltam
Pótjelszóval. Végignéztük a lehetséges helyet, csak valami nejon volt betömködve, meg mi is láttunk elemeket.... ott kellett volna lennie?
Azért köszi, izgi volt keresgélni :)

data4526 2017.03.15 09:54 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3x] [wapon beküldött szöveg]

TanEra 2017.03.11 23:59 - Megtaláltam
Pótjelszóval! Köszönöm a rejtést!

fcsaba 2017.03.11 11:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 4.04
Volt egy szavad pár órám Budapesten, miközben a lányom Skool-ozott, ez volt az első találatom. Már egyszer kerestem, akkor nem találtam és a ládát most sem, bár nagyon sokan is voltak, és volt, aki gyanakodva megkérdezte, mit csinálok. Az alternatívát megtaláltam, majd indultam is tovább. Köszönöm a rejtést!

RékaésAdrián 2017.03.04 22:23 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.36
Esti séta közben jártunk erre. Sajnos a ládát mi sem találtuk így alternatív módon találtuk meg.
A kilátás mindig gyönyörű. Köszönjük a rejtést.

Gyáva Oroszlán 2017.03.04 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 4.17 súly: 3.81
Csak a pótjelszót sikerült megtalálni.

 
cosinus0 2017.03.04 15:00 - Megtaláltam
Megvan, pótjelszóval, mert a láda helyén csak egy lap volt, de annyira benyomva, hogy nem tudtam azt sem kivenni. Használt elemeket is találtam ott. :( A hídon átsétáltam, remek idő, és szép látvány volt. Köszi!

Kaputyin 2017.03.02 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.88
Meg sem tudom mondani mikor sétáltam át utoljára a hídon, jó alkalom volt rá most ez a rejtés!
És, hogy van e itt ládika vagy sem, nekem nyolc, az élmény a lényeg!
Köszönöm a rejtést!

WP_20170302_12_53_22_ProWP_20170302_13_02_00_Pro
WP_20170302_13_02_50_Pro 
Ati 2017.02.28 10:28 - Megtaláltam
Megvan! [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Az alternatívval.

ivigeo 2017.02.23 09:55 - Megtaláltam
Végig taperoltam a környéket, de a láda nem lett meg.

Köszönjük.

KataJani 2017.02.20 13:29 - Megtaláltam
Munka közben [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

somga 2017.02.19 12:10 - Megtaláltam
Belvárosi sétánk során, alternatív,köszönjük.

brekeke 2017.02.18 13:03 - Megtaláltam
A ládát nem találtuk meg de a pótjelszót igen. Köszönjük!

kisbrekeke 2017.02.18 13:03 - Megtaláltam
A ládát nem találtuk meg de a pótjelszót igen. Köszönjük!

Katka991 2017.02.12 12:16 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.14
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

aceespepee 2017.02.11 23:59 - Megtaláltam
megtaláltam :)

DFRi 2017.02.08 14:34 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.63
Megvagy :-)
Sajnos a ládát nem leltük, pedig jó sok időt rátettünk a keresésre.
A pótjeelszó segített...
Köszönjük a lehetőséget!
Mira&Feri
DFRi [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

GCLANG_2017028143424.jpg 
divixy 2017.02.05 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.69
sajnos eltűnt :(

Artemix 2017.02.05 16:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.54
A ládát nem találtam, elég gusztustalan szemeteket rejtettek el ott mások. A pótjelszó viszont meglett.

MnM 2017.02.04 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.62
Köszönjük a rejtést. Kicsit hideg volt, a ládát pedig nem találtuk, így az alternatív jelszót olvastuk le, miközben végigsétáltunk Budapest legnevezetesebb hídján.

tabletta 2017.02.04 13:30 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3f] [wapon beküldött szöveg]

ésKata 2017.01.26 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.04
Naná, hogy már jó rég megtaláltam, csak nem vittem fel akkor...ezt sem

gab.szalontai 2017.01.14 12:15 - Megtaláltam
Belvárosi ládázás egyik találata. Nem találtam meg elsőre a ládát, a sok gyalogos miatt pedig nem akartam feltűnően keresgélni, így maradt az alternatív jelszó. Köszi a rejtést!

2Szaki 2017.01.04 09:53 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2 web: 3.5 átlag: 2.83 súly: 2.53
Ez sajnos csak póttal lett meg, pedig kevesen járkáltak arra, és mindenhova benéztem...

T4KI 2016.12.29 20:26 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.81
Pótjelszóval, de sikerült! Köszi! :)

Dokes 2016.12.29 20:26 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.76
Csak pótjelszóval sikerült. Köszi!

Bőrharisnya 2016.12.25 14:57 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.43
Köszönjük a rejtést!

Maxi613 2016.12.20 10:53 - Megtaláltam
Köszi!

redbird 2016.12.16 14:23 - Megtaláltam
Köszönöm, pótjelszóval.

msi 2016.12.14 15:40 - Megtaláltam
Kérem a mellékelt fotók alapján elfogadni a találatot.
Köszönöm

[Jóváhagyta: -Mike-, 2016.12.15 08:13]

l1l4
Zazi és a Lányok 2016.12.13 13:51 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.93
Béna vagyok a pótjelszóhoz is :-(

A belvárosi rögtönzött ládázás utolsó állomása volt ez a láda. Ekkorra már teljesen lefagytam, hiszen nem ládázáshoz voltam öltözve.

Kérlek fogadd el a képek alapján!

[Jóváhagyta: -Mike-, 2016.12.14 21:27]

DunaBudáról
KiugróPillér
Duna2Pillér2
emmerwald 2016.12.04 15:34 - Megtaláltam
Pót jelszóval, köszönjük!

mihoj 2016.11.24 17:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.71
Mi is csak az alternatívot találtuk. Az esti fényekben gyönyörű volt a környék.
Köszi!

IMG_20161124_170227IMG_20161124_172150
nemlac 2016.11.22 12:11 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a rejtést! [g:hu 1.5.3f] [wapon beküldött szöveg]

Szellszi 2016.11.20 19:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.17
Belvárosi ládázás 6/4.
Köszönjük a rejtést :)

varga.andris 2016.11.20 13:16 - Megtaláltam
Nem találtuk meg, csak a pótot.

Törpe 2016.11.20 13:16 - Megtaláltam
Csak a pótjelszóval, de meglett! Köszönjük!

Tibi1983 2016.11.09 09:04 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.61
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget.

Józsa Marci 2016.11.05 15:08 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

lajospappa 2016.11.05 15:07 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

ystray 2016.11.04 23:04 - Megtaláltam
Kis pesti kirándulás során ládáztunk is egy kicsit, Sajnos nem találtuk meg a ládát, pedig mindenhol kerestük (a pesti oldalon). Az alternatív is kifogott rajtunk, Pest felöli oldalon nem tudtam kitalálni, hogy mi is lehet az. Lehet, hogy a budai oldalon lett volna? Vagy a hídon rögtönzött képkiállítást tartott pasas a képeivel eltakarta azt? Kérném a képek alapján a találat elfogadását.

[Jóváhagyta: -Mike-, 2016.11.06 16:58]

IMG_20161104_154320IMG_20161104_154326
IMG_20161104_155539 
Awiki 2016.11.02 23:59 - Megtaláltam
Csak a pótjelszót találtuk.

Kisandris85 2016.11.02 10:00 - Megtaláltam
ok

sashee 2016.10.29 16:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.91
A mágneses mikroládát nem találtuk.

pemema 2016.10.29 16:29 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

tapiapi 2016.10.27 12:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.52
Ok. Pót.

éjféli vadász 2016.10.18 22:06 - Nem találtam meg
Esőben sétálgattam és keresgéltem ott vagy fél órát, sajnos nem lett meg.
Most láttam, hogy 1 órával előttem jártak ott és akkor meglett, így azt gondolom, hogy csak én voltam béna. Legközelebb kap még egy esélyt.

bgecco 2016.10.18 18:02 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

ErikSEK 2016.10.16 16:27 - Megtaláltam
[g:hu 1.5.3f] [wapon beküldött szöveg]

Manka és Regi 2016.10.14 09:27 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

BarlangÁszok 2016.10.12 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.73
logolás esélytelen, hatalmas a forgalom a süvöltő szélben is... marad az alternatív...

121020161058 
Knaliret 2016.10.08 15:18 - Megtaláltam
Köszönjük!

Parlament a hídrólVár
HídDunapart
VénRóka 2016.09.26 17:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.67 súly: 2.23
:)

gusty 2016.09.26 09:47 - Megtaláltam
Megtaláltam. [iGC] [wapon beküldött szöveg]

catNcat 2016.09.25 12:23 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.16
Köszönjük, inkább a pót a túl nagy tömeg miatt.

ocsike78 2016.09.24 14:45 - Megtaláltam
Köszönöm.

Báthory Ödönke 2016.09.22 14:40 - Megtaláltam
Nem találtam a ládát, igaz a tömegben nem is nagyon mertem keresni.

katijoko 2016.09.18 10:00 - Megtaláltam
Csak a pótjelszót találtuk.Köszönjük.

viktor_w 2016.09.16 22:28 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

IFanni 2016.09.08 14:29 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Már többször próbálkoztam, soha nem találtam, most is csak pótjelszóval sikerült sajnos. :(

gezhorva 2016.09.04 17:53 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Paplacs 2016.09.03 15:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.41
Rengetegen voltak, nem is próbálkoztunk a ládával, pótjelszó lett belőle. Köszönjük!

BiEr91 2016.09.03 12:36 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.43
Hétvégi kellemes séta során megtaláltuk. Köszönjük a rejtést! :)

taki60 2016.08.30 10:45 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Emese62 2016.08.29 11:12 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.69
Sajnos én csak szemetet találtam és olyan forgalom volt, hogy dilisnek néztek, hogy ott hajolgattam! Képek alapján kérhetem a pontot!? köszönettel! Országos Kerékpáros Körtúra teljesítése közben ládázgattunk!

[Jóváhagyta: -Mike-, 2016.09.05 18:33]
Nagyon köszönöm!

IMG_0457IMG_0454
IMG_0448IMG_0458
Marvin 2016.08.28 15:34 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.15
Kerékpáros megkeresés.

leve2002 2016.08.28 13:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.97
Én csak szemetet találtam... Így pótjelszóval logoltam.

Kesser a hídonMeg kéne nézni, hogy jó lett e a kép...
FTom 2016.08.27 13:50 - Megtaláltam
Városnéző hétvégén.

Cler 2016.08.20 23:10 - Megtaláltam
Pokveszely miatt potjelszoval. Koszonjuk!

Barbi_András 2016.08.18 18:19 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

M1161 2016.08.16 22:11 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Szárnyaló Sas 2016.08.15 13:18 - Megtaláltam
Szevasz láda! Köszönöm a rejtést! Pótjelszóval, nem találtam a ládát és sokan voltak úgyhogy nem akartam sokáig keresgélni. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

mazsolaaa 2016.08.12 19:06 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.64
Többszöri próbálkozás után sem leltük meg a ládát, így végül pótjelszóval logoltunk.

az öreg híd ráncaiLajhi és a híd
Korlátok... 
2016PZ 2016.08.12 19:02 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.54
A jelszót 2.kísérletre sem találtuk meg. Még jó hogy volt pótjelszó :) , és egy kis segítség akikkel a nullponton futottunk össze.
Köszönjük a rejtést, és a segítséget !

skiccpausz 2016.08.12 14:04 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.55
Ha már 4x telepítettem újra, alig egy év alatt, egyszer már belogolom magam!
köszi a rejtést magamnak :)

SandorCsaba 2016.08.11 22:50 - Megtaláltam
Köszi a rejtést! :)

thera 2016.08.06 17:42 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.91
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést! Csak a pótjelszót találtam!

Lacipap 2016.08.03 13:03 - Megtaláltam
Megtaláltam a tartalékjelszót!

Lempike és Sándor 2016.07.30 13:33 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést!

Molli 2016.07.30 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.67
Köszönöm a rejtést!

push_key 2016.07.28 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.50
Köszönjük a rejtést!

Drotak 2016.07.27 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.26
Sokaig kutakodtunk, sok szemetbe belenyultunk, de a ladat nem leltuk! :( Lehet, hogy elvittek, erdemes lenne ranezni! Vegulis a potjelszohoz folyamodtunk.

ErdőCsöndje 2016.07.23 15:35 - Megtaláltam
Biciklivel a pótjelszót használva.
Köszönöm!

Kertész család 2016.07.22 21:00 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést.

Tomcache 2016.07.18 17:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 1.5 web: 4 átlag: 3.17 súly: 3.73
Délutáni belvárosi sétám utolsó pontja. Nehézség 5+!!!
Budapesti lakosként már két éve próbálkozom vele, hol sétálva, hol bringás felvonulás közben, sose volt ott.
Szerintem ez mozgó láda:) Már az összes pillér összes oldalát végigjártam az évek alatt és mindegyik részébe csak betömködött szemetet találtam:(.
Most is csak az alternatív megoldásnak köszönhetően sikerült logolni.
Lehet, hogy ott van a láda lehet, hogy nincs: kotorásztam kicsit, de túl sokan lettek, így hagytam. A Sikárosi réten kevesebben voltak.
Ebből is lehetne simán 3 pontos virtuális multi: első valahol az akadémia környékén a második a hídon a harmadik meg a vár oldalából rálátással a hídra.

denho 2016.07.15 18:18 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.49
A ládát nem találtam a helyén, a rejtő segítségével lett logolva.
Skiccpausz megnézi a képeket amiket csináltam.

Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

kosarak 2016.07.10 20:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.92
Köszönjük.

Ifialex 2016.07.10 09:45 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtő segítségét!

Domos 2016.06.25 15:24 - Megtaláltam
A telefonos segítségért köszönet a rejtőnek. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Duciék 2016.06.13 09:30 - Megtaláltam
+

Puzzle Apartman Gyula 2016.06.10 21:22 - Megtaláltam
A hídon amikor Pesten vagyunk gyakran sétálunk. A lakástól egy naggyon kellemes (bár nem túl rövid) sétával elérhető.
A ládát már többször néztük, de sokszor volt beteg. Most azonban sikerült. :)

jeti-matterhorn 2016.06.10 16:12 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget.

8.m osztálykirándulás. Dorina a nagy megtaláló

Robogo 2016.06.09 15:46 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

bfabry 2016.06.07 11:55 - Megtaláltam
Szerencsém volt, a hömpölygő turistaáradat közepén épp volt egy kis lyuk. Tetszett a rejtés.

R.Guszty 2016.06.05 08:47 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.94
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

tomi77 2016.06.03 21:16 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Mirtt 2016.05.31 14:22 - Megtaláltam
Megtalálva, köszönjük a rejtést! ;) [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Pumba9 2016.05.31 14:21 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést, a játék lehetőséget! [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

novarol 2016.05.30 20:31 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 1.00
Nem túl nehéz, de mégis kihívás, hogy észrevétlenül vegye elő az ember a ládát rejtekéből. Elsőnek tökéletes volt számomra. Köszönöm a rejtést!

Bejita 2016.05.29 20:17 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Ákibard 2016.05.29 19:24 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.89
Szuper kis rejtés, könnyű találat :) Köszi!

A logom :)  
snucee 2016.05.29 09:15 - Megtaláltam
Nagyon jó rejtés, köszi!

pasztob 2016.05.28 21:48 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 1.30
.

Sziszkoooo 2016.05.28 21:37 - Megtaláltam KRW környezet: 1.5 rejtés: 1.5 web: 3 átlag: 2.00 súly: 2.11
Megvan:)

szandiiiiiiiiiii 2016.05.28 14:28 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 1.90
Nagyon király a láda!

tádé 2016.05.23 12:29 - Megtaláltam
Turisták és szelfibotok között kellett utat törni, majd egy megfelelő pillanatban előkapni a ládikát. Gyönyörű idő volt, és a környék valóban elég fotogén. :) Köszönöm.

IMG_1377
IMG_1383IMG_1385
IMG_1390 
BiBoLi 2016.05.22 21:28 - Megtaláltam
Szuper kis "ládika" Köszönöm a lehetőséget.

monic1006 2016.05.20 19:17 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.42
Azt hiszem harmadjára futottunk neki. Első két alkalommal előttünk még valaki megtalálta, aztán nyoma veszett... reméljük ez az új hely most tovább nyújt biztos rejteket ennek a jópofa kis mikronak!
Köszönjük a rejtést!

szsoutdoor 2016.05.20 19:17 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.42
Harmadik nekifutásra, már az új helyen. Remélem itt hosszabb életű lesz. Köszönjük a rejtést!

bianka421 2016.05.20 13:58 - Megtaláltam
Köszi, jó kis láda! :))

lelcache 2016.05.16 12:10 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést! lelcache [wapon beküldött szöveg]

mangogyuri 2016.05.15 12:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.97
Megtaláltuk! Köszönjük!

szlibud 2016.05.09 19:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.59
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget.

Később töltök fel képeket, nagyon szép érdekes fények voltak.

zsuzsigabor 2016.05.08 12:41 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.72
Szép a kilátás a hídról!
Köszönjük a rejtést!

fcsaba 2016.05.07 16:45 - Nem találtam meg
Nagy volt a forgalom. Kerestem pár percig a megadott helyen, de nem találtam.

ildati 2016.05.05 13:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.32
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget.
Attila & Ildikó [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

dino86 2016.05.04 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.18
Sajnos nem találtam, nagyon sokan voltak a közelemben, így nem akartam túl nagy feltűnést kelteni. Kérem a megtalálást így is elfogadni.

[Jóváhagyta: skiccpausz, 2016.05.04 14:32]

IMG_20160504_120014 
KP1965 2016.04.29 19:42 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.49
Ma délutánra hét találat jutott, amiből ez volt a hetedik.
A kapszula pont ott volt, ahol kellett!
Már a Batthyány téren voltam, mikor visszanéztem: Olyan jó érzés volt, hogy ott van ez a nagy híd és van rajta egy apró kapszula, amiről csak azok tudhatnak, akik keresték és meg is találták! :)

darabosk 2016.04.23 15:00 - Megtaláltam
Megvan:) Köszi a rejtést.

skiccpausz 2016.04.20 17:30 - Egyéb
A láda új helyen várja lelkes megtalálóit!
jó keresgélést, skiccpausz

-1-2
-3-4
-5-6
james 2016.04.13 13:13 - Megtaláltam
A ládát én sem találtam.

James

[Jóváhagyta: skiccpausz, 2016.04.13 18:02]

IMG_20160413_131402[1]Itt nem volt
krypton 2016.04.09 08:50 - Megtaláltam
Hosszas keresés után se találtam meg. :(
Kérem a rejtőt, hogy a fénykép alapján fogadja el a megtalálást!
Köszönöm!

[Jóváhagyta: skiccpausz, 2016.04.10 11:44]

20160409_085050 
tau 0470 2016.04.03 13:08 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.51
A Szegedi Vox Nova Kórussal Budán énekeltünk, majd meglátogattuk a Parlamentet. A ládát feleségemmel kerestük miközben átsétáltunk a Lánchídon. Sajnos nekünk sem lett meg, pedig szerettem volna megtalálni, ugyanis kerestem ezt a ládát régi helyén már 2013-ban, 2015-ben. Kérem a fotók alapján az elfogadást! Köszönettel.

[Jóváhagyta: skiccpausz, 2016.04.04 19:51]

fotó 2013-bólfotó 2015-ből
Lánchíd 2016A Lánchíd és a Duna
Duna 
Nokedliék 2016.03.19 12:31 - Megtaláltam
Sajnos mi sem találtuk meg, de a helyszín csodaszép.

[Jóváhagyta: skiccpausz, 2016.03.24 14:45]

12900086_452342831632214_1690202813_n12895285_452342838298880_1114979935_n
Szilágyiék 2016.03.19 09:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.78
Nagyon szépen köszönöm a rejtő segítségét, mi sem találtuk a helyén.
De a hely csodás, az idő fenséges volt, mindenképpen megérte eljönni.
Képek lesznek később.
Köszönjük!

Vár a HÍDHol is kellene lennie?
Laja is hiába kereste 
Kiss_Karoly 2016.03.18 23:59 - Megtaláltam
Sajnos nem találtam a helyén, fényképpel igazolom, hogy a helyszínen jártam. Kérem, hogy a rejtő tekintse megtaláltnak. Köszönöm!

[Jóváhagyta: skiccpausz, 2016.03.22 23:53]

skiccpausz 2016.03.16 18:35 - Egyéb
A láda újra meglépett, újrarejtettem. Idén már 3x-ra, pedig még csak március van... :(
Ezután drasztikus változtatások lesznek.
Amúgy már rég nem a sárga nyílnál van, hanem a túloldalt, a déli oldalon!
skiccpausz

A láda NEM itt van! 
GYEZegzug 2016.03.14 11:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.92
A GCPAAI rejtéstől séta a Lánchídig. Sok-sok ember, magyar szót nem is hallottunk. Kutakodás majd egy fél óráig,- még az égből is kaptunk egy kis áldást.Minden volt ott csak a ládikó nem akarta megadni magát. Nekem ez a kedvenc hidam lassan 55 éve.Telefonon beszéltünk a rejtővel. Köszi szépen a lehetőséget.

[Jóváhagyta: skiccpausz, 2016.03.14 21:31]

Köszi szépen.

aknitram 2016.03.11 15:04 - Megtaláltam
Egyik telefonon a régi, másikon az új ládaleírás volt letöltve, mindkettő alapján kerestük, de sajnos egyik helyen sem találtuk a jelszót. Kérem fogadd el jelszó nélküli megtalálásaként. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

[Jóváhagyta: skiccpausz, 2016.03.14 21:12]

Marpad 2016.03.06 00:00 - Megtaláltam
Log bejegyzések alapján az új helyén kerestem, de ott sem találtam, megnéztem a budai hídfő mindkét oldalán, minden sarkon, de nincs sehol.
Kérlek fogadd el a találatot a képek alapján. Köszönöm

[Jóváhagyta: skiccpausz, 2016.03.08 16:51]

DSC_0136DSC_0137
DSC_0138DSC_0139
DSC_0141DSC_0142
Screenshot_2016-03-06-16-12-30 
BLUEway💙2016! 2016.03.02 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.53
Kerestük egy jó ideig, de csak a sárga nyilakat találtuk...
Szerintünk megint eltűnt a láda. :(
A képek alapján kérnénk a megtalálás elfogadását.

[Jóváhagyta: skiccpausz, 2016.03.04 19:43]

Thanks!

20160302_14175320160302_141906
20160302_14243620160302_142921
esemese 2016.02.20 12:23 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm! [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Mo-Hó 2016.02.20 12:22 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.91
Kis segítséggel de meglett...
Köszi a rejtést!

szimari 2016.02.17 11:21 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

zoo_lee+Edit 2016.02.14 16:31 - Megtaláltam
Kerestük egy ideig a hideg esőben, de csak a nyilat találtuk meg. Hazaérve láttuk, hogy a láda nem sokkal érkezésünk előtt új helyre került. Sajnos a leírásból még most sem derül ki, hogy hova. A képek alapján kérném a megtalálás elfogadását. Köszönöm!

[Jóváhagyta: skiccpausz, 2016.02.15 21:13]

skiccpausz 2016.02.14 12:45 - Egyéb
A ládika újrarejtve egy új helyen, mert elég gyorsan eltűnt az előző...
Jó keresgélést.
Az új leírás:
"A kis városi mikrokapszula a budai pillér dél-keleti oldalánál, a híd fém felületére kapaszkodik mágneses vonzerejével. A kőpillér felől csak be kell nyúlni a vasperem-sarok alá. Tollat vigyetek!"

üdv, skiccpausz

Stark család 2016.02.12 19:20 - Megtaláltam
Bár a láda beteg, mi azért felkerestük!

[Jóváhagyta: skiccpausz, 2016.02.14 19:08]

..
..
Lupus21 2016.02.06 13:30 - Megtaláltam
Üdvözlet! Sajna nem volt a helyén a láda... kérném a rejtőt a képek alapján a találatot elfogadni. Köszönöm!

[Jóváhagyta: skiccpausz, 2016.02.06 20:03]

20160206_13540620160206_135324
20160206_13533020160206_135346
TothTi 2016.01.30 17:07 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. Köszi a rejtő segítségét. Mi nem találtuk. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

skiccpausz 2016.01.16 11:22 - Egyéb
A ládika sajnos tényleg eltünt.
Újrarejtettem.
Kérlek legyetek nagyon figyelmesek a logolásnál!
Jó keresgélést,
skiccpausz

IMG_1635b
IMG_1623b 
Pevid 2016.01.14 15:34 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 3.5 átlag: 4.50 súly: 2.40
Feltételezésünk szerint a láda eltűnt... Képek alapján kérjük a log elfogadását. :)

[Jóváhagyta: skiccpausz, 2016.01.14 19:54]

Az egyik sárga nyilA láda feltételezhető helye
A láda feltételezhető helye  
dabcsi 2016.01.10 11:48 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

kb ibic 2016.01.02 18:20 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Lali3XV 2016.01.02 13:10 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. Bravúros rejtés! [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

bortel 2016.01.01 12:48 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Shiro 2015.12.27 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltam :D

birgi 2015.12.25 23:59 - Megtaláltam
1

Kappa 2015.12.25 10:46 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 2.72
Tetszett a rejtés, a környék meg persze gyönyörű, mint mindig :)

s_b 2015.12.22 16:36 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

PalBaaal 2015.12.19 10:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.01
Köszönöm a rejtést, ügyes kivitelezés!

hátizsÁkos82 2015.12.17 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.71
Köszi a pici ládát.
Ködös, de hangulatos idő volt ma.
Ákos

iMagination 2015.12.16 17:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.53
Köszönöm!

laszloistvan 2015.12.14 21:33 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 3.90
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Éjszakai aratás 3/8

Nekem szinte minden fővárosi láda új, de komoly, hogy csak 2012 óta van itt láda? Végre egy nem virtuális: jó rejtés.
Lenéztem a vén Dunára.

targonczas 2015.12.12 19:48 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1g] [wapon beküldött szöveg]

qtatom 2015.12.12 02:30 - Megtaláltam
Biciklis találat. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

dr.is 2015.12.11 22:22 - Megtaláltam
Színház utáni gyors találat. Ilyenkor tökéletes, senki nem volt a hídon.
A rejtés szuper! [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Danichem13 2015.12.06 13:10 - Megtaláltam
Na ezt nevezem microládának, hosszabb jelszó nem is fért volna el. Köszönöm.

NAKMFM 2015.12.05 12:22 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.14
Mikulásos ládázásunk első pontja, mintha nem is Magyarországon lettünk volna, annyi idegen szó és hozzátartozó ember volt körölöttünk. Az egyik kedvenc hidunk egyik kedvenc részén megleltük. Köszönjük a rejtést!
NAKMFM

Csg12 2015.12.03 14:00 - Megtaláltam
Köszönet skiccpausznak az igényes újrarejtésért. Szép időben, szép helyen.

T. Nagy 2015.12.03 12:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 3 átlag: 4.00 súly: 3.66
A láda rejtése remek. A jelszó megszerzése leleményességet igényel, ami belőlem ezúttal hiányzott. (Nem tuttam kinyitni a kapszulát. A rejtő segítségét köszönö.m)
A leírást igen takarékosnak találtam .

meduza 2015.12.02 12:30 - Megtaláltam
Megtaláltam!

BRobi 2015.11.29 18:26 - Megtaláltam
Megtaláltam. :-) Köszönet a rejtésért. :-) [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

bubac 2015.11.29 18:26 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

kresz 2015.11.28 17:45 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Piroskaa1 2015.11.25 20:36 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.83
Megtaláltuk, köszönjük!
Örülök, hogy ismét, és jó helyen van a rejtés!
Szuper rejtés, és szép a Lánc-híd is, illetve a Duna!

Turistaember 2015.11.23 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.25
Ide jöttem, megkerestem. Köszi a lehetőséget!

bolyak 2015.11.21 18:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.98
szép

Vincenzo65 2015.11.15 11:37 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.24
Nehezen lett meg,mivel kicsit arrább kerestem. Így láttam pár ott őrzött cipőt, ruhadarabot, újságot, sót stb... alászorítva a vasaknak.

viad 2015.11.15 00:00 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!

Lovecraft 2015.11.15 00:00 - Megtaláltam
Szép rejtés!

Benics 2015.11.11 15:22 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

zolika87 2015.11.11 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.01
A mai napom sokadik ilyen jellegű felvonása: egy fiatal pár álldogált a láda mellett eléggé sokáig, szóval egy darabig itt is vártam a megfelelő pillanatra :)

napisten 2015.11.08 19:29 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

capacsok 2015.11.07 15:53 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.12
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]
Köszönjük az újrarejtést! Nagyon tetszett! ;)

zoli86 2015.11.07 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.39
Köszönjük a rejtést :)

Andrys 2015.11.04 12:18 - Megtaláltam
:-)

MikiCache 2015.11.03 13:01 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.67 súly: 4.17
Már ezt is lehet geoládának nevezni? Hova jutottunk...
Miki

nyomozócsapat 2015.10.30 08:31 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

mykiboy 2015.10.28 14:15 - Megtaláltam
Budapesti kiruccanás alkalmával. Köszönöm a rejtést.

Iprá 2015.10.27 14:43 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést

skiccpausz 2015.10.24 14:35 - Egyéb
Az új mikroládácska visszakerült a hídra. Ládaoldal frissítve.
Keressétek szeretettel,
skiccpausz

kispeter12 2015.10.22 00:00 - Megtaláltam
Kélek fogadd el a kép alapján! Köszönöm.

[Jóváhagyta: skiccpausz, 2015.10.23 08:43]

 
Perico1986 2015.09.30 15:45 - Megtaláltam
Csak képeket tudok küldeni a beteg ládához.

[Jóváhagyta: skiccpausz, 2015.10.19 08:11]

Albatrosz947 2015.09.19 15:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.45
Rákönyököltem az útszegélyre de a ládát nem találtam
Kérlek a kép alapján fogadd el!
Köszönöm a lehetőséget!

[Jóváhagyta: Blue Mali, 2015.09.24 12:45]

Miamicryt 2015.09.17 19:43 - Megtaláltam
A helyet megtaláltuk, de a láda nem volt ott :(( az egész helyszínt átkutattuk, de sehol semmi :((( ez nem a mi napunk. Kérhetem az elfogadást kép alapján? (Helyszínről fotózva, azzal szembeni "kilátás", ahova a GPS mutatott)
Köszönöm! [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

[Jóváhagyta: Blue Mali, 2015.09.24 12:44]

GPslS koordinátákkal szembeni "kilátás".jpg 
R.Betti 2015.07.19 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.41
Már nem először jártam itt. Sajnos most sem sikerült megtalálnom.
Elfogadnád a képek alapján? Köszönöm! :-)

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2015.08.20 14:36]

 
capacsok 2015.07.18 01:50 - Nem találtam meg
Sajnos nem találtuk a ládát, a felújítási munkálatok miatt a keresgélés sem egyszerű. Remélem meg lesz a láda és akkor újra elmegyünk megkeresni. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

FILA71 és Dávid 2015.07.11 23:01 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.67
Night Run után kerestük, itt parkoltunk a rakparton.

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2015.08.17 20:27]

 
Cs.Csongor 2015.07.10 15:58 - Megtaláltam
A környékbeli építkezés miatt még dupla kerülőt is tettem, mégsem jártam sikerrel, a ládát nem találtam a helyén, a környéken sem. Ahogy most olvasom, ez a helyzet már egy ideje fennáll :(

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2015.08.13 14:54]

 
gandi8 2015.07.01 15:26 - Megtaláltam
Sajnos a láda athelyezve de a helyet megtalaltam. Köszönöm :) [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2015.08.02 21:29]

GCLANG_2015071152630.jpg 
Évi&Zoli 2015.06.27 13:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.47
A környéken volt dolgom, begyűjtöttem pár ládát, ezt speciel nem találtam. Írtam a rejtőnek, e-mailben, küldtem fotókat, sajnos nem válaszolt. Ennek ellenére számítunk a jóindulatára és kérjük, fogadja el "Jelszó nélküli megtalálás"-ként! .......de hát Évi nélkül nem az igazi! Előre is köszi!

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2015.08.13 14:21]

Petrukkio 2015.06.26 12:13 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.47
A helyet megtaláltam, a láda nem volt ott. Fénykép alapján szeretném kérni a jóváhagyást!

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2015.08.13 14:19]

 
csipet_csapat 2015.06.20 19:30 - Megtaláltam
Sajna a ládát mi sem találtuk a helyén.

[Jóváhagyta: LaySoft, 2015.07.01 15:26]

N.Zs. 2015.06.17 19:20 - Megtaláltam
Vagy bénáztam, vagy nincs ott.
A GCPEST-GCVIG-GCLANG pontok érintésével tettem egy sétát munka után. Összesen kb. 6 km volt.

[Jóváhagyta: LaySoft, 2015.07.01 15:26]
Köszönöm. Tehát nincs ott! :-)

egy másik orosznál pár
célterületújabb oroszlánok
Mortanius 2015.06.01 12:55 - Megtaláltam
A helyet megtaláltuk, a láda nem volt ott, eltűnt.

Fénykép alapján szeretnénk kérni az elfogadást!

[Jóváhagyta: LaySoft, 2015.07.01 15:26]

Mindet megnéztük.
JohnnyJoker 2015.05.25 16:15 - Megtaláltam
Becserkészve...
Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

pisznice 2015.05.25 09:46 - Megtaláltam
Megvan.

Caleb 2015.05.19 12:10 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Felni 2015.05.18 21:08 - Megtaláltam
Megtaláltuk! Jó kis hely! Örülünk, hogy ide is eljutottunk! Köszönjük! ;) [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

tsc 2015.05.17 12:10 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést!

LillaFeri 2015.05.14 14:53 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.26
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!

jozsefmezei 2015.05.10 12:28 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönjük. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

luna89 2015.05.10 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.70
Pont rá nyúltam a rejtekre, csak rossz irányból, Banner mindjárt javította is a hibám, így sikeresen meglett egy délutáni bringa túra alkalmával :-) köszi a rejtést :-)

malabetty 2015.05.09 18:28 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.71
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!

Zsira 2015.05.08 20:20 - Megtaláltam
Megtaláltuk! :-) Köszönjük a rejtést! [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

gyetger 2015.05.08 17:31 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszi!
Ott van a helyén, csak nem a legegyértelműbb helyen. ;) [g:hu 1.5.1j] [wapon beküldött szöveg]

moon06221 2015.05.05 14:16 - Nem találtam meg
A jelzést megtaláltuk, de a dobozt sajnos nem :(

" ITT V ;) " [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

neogeo 2015.05.04 12:10 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Wilka74 2015.05.02 19:16 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.14
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!

Szalay-team 2015.04.27 09:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.49
Köszi :-)

kaktusz999 2015.04.26 18:45 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

gybalazs42 2015.04.21 18:25 - Megtaláltam
koszi

zsoltgaramszegi 2015.04.19 20:09 - Megtaláltam
Megtaláltam. Koszi a rejtest, otletes! Szeles ido volt, szep delutan baratnommel seteltunk. [iGC] [wapon beküldött szöveg]

deWla 2015.04.19 20:08 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.30
Állati jó rejtés, tök jó, hogy ilyen forgalmas helyen is láthatatlan tud maradni az idegen szemek előtt! Köszönjük! :)

Dertian 2015.04.18 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 1.90
Kellemes délutáni séta közben csak ránéztünk a telefonra, hogy van-e a közelben láda és lám. :)

peterpan 2015.04.18 15:15 - Megtaláltam
All children grow up except for one ... [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

GCLANG_20150418150937.jpgGCLANG_20150418150948.jpg
bimbee87 2015.04.17 01:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.27
Köszönjük a rejtést!

TS 2015.04.16 11:06 - Megtaláltam
Többször is kerestem, de betegeskedett. Most is arra volt dolgom és ismét ránéztem. Szerencsém volt, mert benyúltam és már szoríthattam is a kezeim között. Nagy volt a forgalom, de rám sem hederítettek, így nyugodtan tevékenykedhettem.

acsipapa 2015.04.15 19:29 - Megtaláltam
meglett

Webber 2015.04.15 19:29 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Murmogoek 2015.04.13 17:47 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

pálesz88 2015.04.12 16:40 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

humvan 2015.04.11 13:10 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Mikulás trágársága elüldözött 2015.04.11 11:36 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1j] [wapon beküldött szöveg]
Könnyebb volt a rejteket megtalálni, mint a dobozt kibűvészkedni a helyéről! Apró kezekkel rendelkezők előnyben !!!

 
Péter60 2015.04.10 21:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.23
Ügyes rejtés! Szép példája annak, hogy igenis lehet forgalmas helyen ládát rejteni.

csikervin 2015.04.06 17:28 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

matyesz9512 2015.04.06 14:36 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

tomko969 2015.04.05 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.78
MEGTALÁLTUK

Monik 2015.04.03 14:03 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.10
Végre megvagy, te kis ...láda. :) Örülök, hogy mostanság nem betegeskedsz.
Köszönöm a rejtést!

Mathau 2015.04.02 14:39 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Keszibogár 2015.03.26 16:44 - Megtaláltam
[g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

GCLANG_20150326164440.jpg 
Holló5 2015.03.26 14:36 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Párduc50 2015.03.24 13:46 - Megtaláltam
Láda a helyén, mégpedig úgy, ahogy írva vagyon.

keleven 2015.03.21 15:33 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.0t] [wapon beküldött szöveg]

Detti87 2015.03.21 13:21 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 3 átlag: 3.50 súly: 1.95
Megtaláltuk köszi! :)

velumia 2015.03.21 13:13 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Furtyka 2015.03.19 17:27 - Megtaláltam
Köszönöm. :)

vasony 2015.03.14 12:36 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.41
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

lacc 2015.03.13 14:25 - Megtaláltam
Ildi és Laci

nóri269 2015.03.08 15:34 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.15
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!

Macska-Bagoly 2015.03.07 17:47 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.62
Megtaláltuk egy családi séta alkalmával a lemenő nap fényeiben. Elég sokáig kutattuk, már-már elveszettnek hittük, mire végre megleltük.
Köszönjük a rejtést!

OroszlánLánc-
-híd 
krumplifej 2015.03.07 17:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.84
Nem túl szerencsés helyen van a rejtés sem a látnivaló, sem a diszkrét kereés szempontjából. A Lánchíd persze ettől függetlenül tuti.

P306 2015.03.07 12:13 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.38
Megtaláltam. Nem a rejtés nehézsége, hanem a sok mugli miatt több mint 20 perc volt :-)

fules22 2015.03.06 12:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.56
Köszi a rejtést. Kellemeset sétáltunk.

lajtmann 2015.03.06 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.37
Fúúúúúj a széééél

huMSTS 2015.03.04 12:49 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

columbo 2015.03.01 13:51 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.68
Köszönjük!

befi 2015.03.01 10:30 - Megtaláltam
Megtaláltam. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Marcitérkép 2015.03.01 00:00 - Megtaláltam
Jó szórakozás volt!

Szivi és Nyuszi 2015.03.01 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 1.30
Jó kis rejtés köszönjük :)

Medvefül 2015.03.01 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.30
Megtaláltam! Köszönöm a rejtést!

Egyiptom 2015.02.28 14:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.73
Köszönjük szépen. Már ideje volt becserkészni, jó rejtés.
Sajnos a képek nem lettek jók, így nem tudom feltenni.

Ignis9 2015.02.27 16:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.66
Megtaláltuk, köszönjük a lehetőséget! :)

gabortel 2015.02.24 12:00 - Megtaláltam
Erre jártam.

Bubu 84 2015.02.22 15:12 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Kázmér és Párja 2015.02.21 16:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk.Köszönjük.

kincs92 2015.02.21 15:44 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget.

Balear 2015.02.21 15:43 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.24
Másodszori nekifutásra egy kis szerencsével végre meglett :) A logbook már nagyon kezd szétjönni :(

Köszönöm a rejtést,

Balear

niniputty 2015.02.21 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.00
Köszi, szép hely.

kisback 2015.02.20 00:00 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést, a mai hat pontos túránk harmadik állomása volt. Szani és Andris

Skyline 2015.02.14 16:17 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

nokomment 2015.02.14 15:20 - Megtaláltam
Köszi.

EmesESE 2015.02.14 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.91
Megvan.
Remélem sokáig meglesz a ládika, jelenleg könnyen észrevehető.
Köszönjük a rejtést

Zéboy 2015.02.14 10:09 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 2.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.55
Köszönöm a lehetőséget.

 
Berián 2015.02.14 10:09 - Megtaláltam
Köszönöm a lehetőséget!

ther 2015.02.13 14:52 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 1.5 web: 4 átlag: 3.50 súly: 3.21
Budapesten töltött szabad délutánomon megtaláltam. A Duna pesti oldalán haladtam észak felé, viszont a GCNULL-t keresendő áttértem a budai oldalra is, így a Lánchíd mindkét járdáját végigjártam :)

Amennyire tetszik a híd, annál kevésbé tetszett a rejtés helyszíne. Ismét egy olyan láda, ahol a megállóban várakozó emberek azt nézik, hogy mit ügyködsz. Kár, hogy egy ilyen nevezetességnek ilyen rejtés jut.

Mindenesetre, köszönöm a rejtést!

 
Milko 2015.02.11 13:04 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

vaterlo 2015.02.09 20:14 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.30
A 200. ládám. Azt hiszem ennek az alkalomnak ezt a láda pont megfelelt. Elég gyorsan kiszúrtam, remélem sokáig a helyén marad. Köszi a rejtést.

Katulyakutatók 2015.02.07 11:47 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.30
Megtaláltuk. Köszönjük a rejtő fáradozását!
Fényképek később. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]
Végre ez is összejött a régi tervekből, átsétálni a Lánchídon!

geoládászok 2015.02.04 12:45 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!
Megtaláltam.

Milán&Enikő 2015.02.03 21:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.55
Esti séta keretében levadásztuk

pejuci 2015.01.31 15:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.03
Megvártuk, hogy a két villamos elmenjen, és utána gyorsan lecsaptunk a ládára. Köszi a rejtést!

akosgy 2015.01.29 22:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.97
Kis esti, fejszellőztető séta a behavazott Duna-parton és a Belvárosban. Nagyon laza rejtés, de valahogy mégis működik. Köszi.

Felkészülten várja az esőt :) 
bence máté 2015.01.29 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 3.5 átlag: 4.17 súly: 3.63
ok

cibainu 2015.01.28 17:26 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

FodorMeli25 2015.01.25 17:27 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Zsombor111 2015.01.25 12:35 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 3 átlag: 3.50 súly: 2.87
Köszönöm a rejtést!

Bikeklub 2015.01.24 00:00 - Megtaláltam
Szakadó esőben sok muglival körbevéve, de meglett.

gyongyics 2015.01.23 12:33 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

sagabi 2015.01.19 10:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 1.5 átlag: 3.50 súly: 3.76
meglett :)

neptunfu 2015.01.17 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.06
Köszönjük, meglett!

h.krisz 2015.01.13 11:24 - Megtaláltam
köszi

krissz73 2015.01.13 11:23 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

szentropi 2015.01.11 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 2.5 átlag: 3.83 súly: 2.18
Megtaláltuk! :)

K-Team 2015.01.11 13:52 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.36
GPS-el meglett, köszönöm a rejtést! :)

Norbee97 2015.01.10 12:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.41
Budapesti ládázás bélyegző nélkül 4/13.
Ezt is megtaláltam! Köszönöm a rejtést. Nem volt hiába eljönni ide. :)
Részletek és képek hamarosan.
Ötletes rejtés. A villamosról leszállva a telefon után mentem. A falba építve keresgéltem, de rájöttem hogy ott esélytelen. Végül egy ötlettel megtaláltam. Kicsit feltűnő a helye, de remélem megmarad. A találat után fotózgattam a Lánchidat, majd jött a GCPEST. [g:hu 1.5.0u] [wapon beküldött szöveg]
260.

 
Atalati 2015.01.10 11:40 - Megtaláltam
Köszönöm!

EdeZ 2015.01.04 15:21 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Heni&Gábor 2015.01.03 10:00 - Megtaláltam
A napsütéses időjárást és kisfiunk, Boldizsár járművek iránti lelkesedését kihasználva két láda megkeresésést tűztük ki a mai délelőttre. Nagyon gyorsan megtaláltuk ezt a ládát, eléggé feltűnő helyen van. Innen villamossal, majd sétálva GCPEST-hez mentünk. Köszönjük a rejtést!

hinia lux 2014.12.31 15:40 - Megtaláltam
Szilveszteri ládázásunk utolsó pontja. A helyszínt természetesen már ismertük. BUÉK mindenkinek!

Dec 21-én készült képLádaközelben
dreamland 2014.12.31 14:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.05
Köszi és BUÉK!

esztelneki 2014.12.31 11:16 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést. [g:hu 1.5.0w] [wapon beküldött szöveg]

kefe 2014.12.31 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.51
köszi, megvan. 2014 évzáró geocaching túra 12/10

taylor_v 2014.12.29 19:16 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

taylor_g 2014.12.29 19:16 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

taylor_n 2014.12.29 19:16 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Sir Pajszer 2014.12.27 11:54 - Megtaláltam
Köszi!

kectam 2014.12.26 15:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.83
Geokarácsonyról hazafelé tartva a láda közelében sikerült parkolnunk. A rejtés merész, de a Karácsony miatt most alig voltak, így hamar megtaláltam.

igilight 2014.12.26 12:34 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Mars3696 2014.12.20 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.53
Útba esett a Parlament és az Adventi vásár közt! :) Köszönjük!

MoMaszter 2014.12.20 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.44
Köszi! Meglett!

Zahorecz 2014.12.20 15:58 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.04
Kösz a rejtést.

Pogánypeti 2014.12.19 14:28 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.70
Ez volt a mai napi ládavadászatom nyolcadik találata a 13-ból... :)
Tavaly ősszel már egyszer kerestem ezt a ládát, de akkor éppen beteg volt. Most végre ez is kipipálva! :D
Köszi a rejtést! :)

Az 1849-ben átadott 380 m.hosszú Széchenyi LánchídAz MTA. 1862-64 között épült neoreneszánsz stílusú épülete a Széchenyi téren
sogor36 2014.12.18 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.27
Köszi a rejtést, minden a helyén volt.

zsolty23 2014.12.17 13:10 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

Pajzsika 2014.12.13 19:57 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.83
Megtaláltuk, köszönjük!

Dióskanyar 2014.12.13 19:57 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.83
Megtaláltuk. Köszönjük!

kugyu21 2014.12.10 12:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 3.09
Jó kis hely. Köszönöm a rejtést.

geocat&geodog❤ 2014.12.07 15:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.32
Ügyes rejtés Budapest szívében! Köszönjük!

ShellGuards 2014.12.04 19:02 - Megtaláltam
Megtaláltuk! Köszönjük a lehetőséget! [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

molka 2014.12.01 13:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.07
Ha nem is hajnali 3-kor, de jókor jártam erre, mert a villamosmegállóban álló embereken kívül senki nem járt erre ebben a cudar időben. Már egyszer kerestem a ládát sikertelenül, most sem lett meg egyből, aztán egy kicsit lentebb néztem és ez segített. Köszi!

kaunisz 2014.11.26 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.36
Megtaláltam. Nagyon forgalmas a környék. Sok a mugli és néznek is!!! Ha javasolhatom hajnal 3-kor logoljatok :-)

SGreg85 2014.11.25 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.90
Megvan!

Brogan 2014.11.23 16:58 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.43
Lehetett volna kicsit közelebb a hídhoz.

sanca 2014.11.23 14:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.47
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

bazsoka 2014.11.21 12:22 - Megtaláltam
Különös élmény társul ehhez a megtaláláshoz. Hogy mi ez? A fényképből kiderül.

Sikerült meggyőzni... 
Pistua 2014.11.15 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.90
Ok!

hab14 2014.11.14 16:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.56
Gyorsan meglett, köszi! :)

b.monika 2014.11.14 16:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.18
Nem könnyű titokban elővenni a ládát. :)

peregrine 2014.11.11 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.95
Nagyon kellemes kis ládikó volt, Kata első önálló ládatalálata!
Köszönjük a rejtést! ;)

ikba88 2014.11.08 12:33 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!

krapa 2014.11.05 22:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.99
Petrával az első ládánk

Ivellios 2014.11.05 18:34 - Megtaláltam
50. ladam. koszonom a rejtest!

Crowngu@rd 2014.11.04 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.37
Évek óta itt lakom, valamiért csak most kerestem fel. Köszönöm!

Sparks 2014.11.02 15:29 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.0t] [wapon beküldött szöveg]

Dolex 2014.11.01 13:46 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.59
Megszenvedtünk a kivételével ... :)

Rézangyal77 2014.11.01 10:48 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszi a játékot! [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

anettx 2014.10.31 15:00 - Megtaláltam
TFTC!

 
Szab 2014.10.31 12:43 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

dendeocse 2014.10.28 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.78
Megvan.

timi és a mackó 2014.10.26 19:00 - Megtaláltam
Köszönjük.

palzeno 2014.10.26 18:16 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

ksarvari 2014.10.26 18:13 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

stmester 2014.10.26 15:05 - Megtaláltam
A csövecske legalább 10cm nem 7, ezért beszorult, nagy nehezen tudtam csak kiszedni pedig pici kezem van.

Ekarp 2014.10.26 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.34
Korábban már kerestem, de akkor nem volt meg a láda. Az újrarejtésnek köszönhetően most sikerült pontosan ott megtalálni, ahol már korábban is kerestem. Köszönöm!

geooszi 2014.10.25 16:23 - Megtaláltam
Megtaláltam. [iGC] [wapon beküldött szöveg]

CicóMicó 2014.10.25 16:22 - Megtaláltam
Meglett, köszi!

icarusdes 2014.10.24 17:01 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 2.56
Negyedszerre tértem vissza és végre meglett :)
Mondjuk most is ugyanott kerestem, ahol 2 hete elsőre, szóval nem értem az előző három alkalommal miért nem találtam.

Zsókica és Lackó 2014.10.23 12:22 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

petyo11 2014.10.20 00:00 - Megtaláltam
T. Laysoft,
kérlek az ezzel a bejegyzéssel egy időben megküldött mailban lévő fotók alapján a megtalálást fogadd el.
Barátsággal: petyo11

[Jóváhagyta: LaySoft, 2014.10.21 10:40]

magyar65 2014.10.19 15:03 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.36
Köszönjük!

csehipest 2014.10.19 14:22 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.73
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Végre meg van ez a láda is. Elég sokat volt beteg, de ez a rejtés szerintem jó lett és ha mindenki odafigyel akkor talán sokáig kereshető marad. Még jó is, hogy most találtam meg a ládát, mert így legalább láthattam az új szobrot a Lánchídnál.

Csabec Kata 2014.10.18 16:15 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Garam.Bence 2014.10.14 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.95
Köszi :)

Gorkii 2014.10.12 22:18 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Csirimojo 2014.10.12 21:25 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. Mindenki vigyen magaval egy apró kezű hölgyet! :) [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

ratagi 2014.10.11 14:40 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

mozgo 2014.10.11 09:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.50
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg] A láda meglett, de nem tudtam elővenni a rejtekből. A rejtővel történt telefonos beszélgetés alapján kérem a találat jóváhagyását.

[Jóváhagyta: LaySoft, 2014.10.20 12:06]

[Megköszönte: mozgo, 2014.10.20 13:19]

Nargoth 2014.10.10 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.84
Köszönjük!
Mit lehet írni erről a ládáról? :)

rosie 2014.10.10 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.80
A rejtést Fonte instrukciói és a koordináták alapján megtaláltuk, de nem tudtuk elővenni a PET-előformát a rejtekéből. Úgy látom másoknak azóta sikerült (fogalmam sincs hogyan). A rejtés helye nagyon jó, csak valami más jelszóhordozó kellene ide.

taliga 2014.10.09 07:28 - Megtaláltam
A mai nap 2.találata lenne.Még tervezek mára ezen kívül 8-t.Bicikli túra és ládakeresés Budán.Megtaláltam,csak nem tudtam magamhoz venni,mert sokan voltak,illetve nagy a kezem ehhez a dologhoz.A bringa az enyém.Kérem a rejtőt,hogy fogadja el a találatomat a képek alapján. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2014.11.10 22:22]

GCLANG_2014109072831.jpgGCLANG_2014109072844.jpg
pockok 2014.10.08 18:53 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.45
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Átlagnál talán nagyobb kezemmel elég nehezen tudtam a kapszulát kibányászni. Ez azért rossz, mert sokáig tart és ha sokan vannak feltűnő...

Hugi87 2014.10.07 18:28 - Megtaláltam
Végre sikerült megtalálni! Köszönjük a láda pótlását :)

sorx 2014.10.07 18:28 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.0t] [wapon beküldött szöveg]

waneqr 2014.10.04 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.97
Kerestük ott, ahová a GPS vezett, azán minden más helyen, melyre valamiképp ráillett a leírás, de sajnos eredmény nélkül. Reméljük a láda a helyén, csak mi voltunk ügyetlenek. Mindezekkel együtt is köszönjük a lehetőséget, és kérjük a megtalálás elfogadását.

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2014.11.04 22:07]

szbarna 2014.10.02 20:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.58
Esti sétával egybekötött keresésnek indultunk, aminek az élményfaktorát a ránk szakadó eső jelentősen lerontotta. Ettől függetlenül a rejtés jó és szerintem mugliálló, a híd pedig csodaszép, mint mindig. Köszönjük a(z újra) rejtést, remélem sokáig élni fog, mert a hely megérdemli :)

ku.adam 2014.10.02 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.23
ok

tothadam86 2014.10.01 16:25 - Megtaláltam
Megtaláltam-8)- [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

ZoliQua 2014.09.30 20:43 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Fonte 2014.09.28 13:10 - Megtaláltam
Már két éve megjelent ez a láda, s még nem sikerült megtalálnom, mert amikor arra jártam, mindig beteg volt. Tudom, nem egyszerű ide tartós rejtést találni, de erre a moderátorok fölhívták a rejtő figyelmét anno.
Ma aztán a valóságban is gyakoroltam ládadokiságomat, fölszerelkeztem több méretű ládával, és úgy gondoltam, meggyógyítom. Sikerült is, a legutóbbi rejtekhelybe tettem egy fekete PET előformát. Nem látszik kivülről, csak a keresőkön múlik, milyen hosszú életű lesz a rejtek. Így aztán sikerült rögtön meg is találnom a ládát:)
Nincsenek illúzióim, hogy hosszú éltű lesz a rejtés, de legalább egy darabig kereshető lesz.

distike 2014.09.02 08:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.90
Megtaláltam a láda helyét,de a ládát több alkalommal sem leltem.A képek alapján kérem a megtalálást jóváhagyni.Köszönöm.

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2014.10.13 20:38]

 
IREBA 2014.08.10 20:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.35
Köszönöm a rejtést és a lehetőséget.Ha már itt jártam ezt is meg kellett néznem.

[Jóváhagyta: LaySoft, 2014.08.18 15:47]

placi75 2014.07.04 14:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.05
Erre jártam, megkerestem a beteg helyét... Nem találtam, csak sejtem, hogy hol lehetett. Csatolt fotók alapján kérem a találtam elfogadását.
Köszönöm.

[Jóváhagyta: LaySoft, 2014.07.10 09:49]

 
Hey-ho 2014.06.08 22:15 - Megtaláltam
Mi sem találtuk. Az éjszakai fényei még jobban megszépítik a környéket. Köszönjük!
Kár érte, hogy szinte folyamatosan beteg.

[Jóváhagyta: LaySoft, 2014.07.10 09:49]

Köszönjük!

 
fercsipeter 2014.05.24 20:02 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.15
Pálinka fesztivál közben pihenés képp felkerestük ezt a ládát! :) Bár láttam, hogy beteg, remélem képek alapján elfogadható lesz a találat! :) Köszönöm! [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2014.06.26 22:33]

Köszönöm szépen!

breimanne 2014.04.11 00:00 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!

reprocesszor 2014.02.18 00:00 - Megtaláltam
Budapesti látogatásom szabad délutánján ládázgattam kicsit.
Sajnos ez sincs meg, de egy jelszó nélkülinek azért örülnék. :)
Köszi!

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2014.03.21 11:32]

piroska 2014.02.10 15:00 - Megtaláltam
Most látom, hogy beteg, a helyszínen lelkesen kerestem.
Képeket rakok fel.

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2014.03.10 17:38]

   nem segítettek
jbako 2014.01.11 13:00 - Megtaláltam
Szombati belvárosi túránkon 4-ik ládánk volna, ha lenne...:) De sajnos nem találtuk meg, pedig nem volt nagy forgalom és mindent át tudtunk kutatni, de hiába. Kérem a kép alapján az elfogadást, talán előbbi logolók tanácsára érdemes lenne virtuálissá alakítani, egy plakettel vagy matricával? Kösz.

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2014.02.12 22:07]

marsoka 2013.12.13 11:00 - Megtaláltam
Gyakran járok erre, vártam, hogy a láda meggyógyuljon, de így is jó. Kérlek a képek alapján fogadd el a megtalálást.
Esetleg egy kis táblácska odarögzítésével virtuálissá lehetne tenni, mivel valóban forgalmas a hely.
Köszönöm.

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2014.01.14 19:20]

Bazsee 2013.10.29 16:21 - Nem találtam meg

Sajnos nem találtuk meg, az adott gps pont körül mindent végignéztünk de ládával nem találkoztunk,  a képek alapján kérjük a láda megtalálásának jóváhagyását. Köszönjük 
sziszko 2013.10.27 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.65
feel2006-al közös sajnos eredménytelen keresésünk, kérném a Rejtőt fogadja el jelszó nélküliként! köszi

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2013.11.27 20:59]

feel2006 2013.10.27 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.68

Ott voltunk a láda nem volt ott! Kérjük a képek alapján a megtalálás elfogadását! Köszi

 

Szívesen át is venném a ládát a rejtőtől, ha átadja. :)[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2013.11.27 20:59]

 
Botos család 2013.10.20 05:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.41
A láda nincs meg.

A képek alapján kérem a találat elfogadását.

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2013.11.24 09:22]

sio 2013.10.15 21:25 - Megtaláltam
A GPS jel szinte egyetlen lehetséges rejtekhelyre mutatott, de sajnos ott mi sem találtuk, kérem a kép alapján a találat elfogadását.

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2013.11.19 18:45]

 
An_Ga 2013.10.13 12:01 - Megtaláltam
Sajnos én sem találtam. A rejtés valóban 5letes. Kérem a feltöltött kép alapján a találat elfogadását.

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2013.11.14 18:20]

 
Mylene 2013.10.10 20:03 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.50 súly: 2.15
Gyönyörű környék! A hely nekem is adott volt, sokat vártam is míg az őrök, emberek elmentek, de nem volt a helyén. :( Egyébként ötletes rejtés (lenne, ha meglenne)! A képek alapján kérem a találás elfogadását!

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2013.11.11 19:02]

 
hg5vy 2013.10.07 13:00 - Megtaláltam
A rejtek meglett, a láda sajnos nem.
Csak a helyszínen néztem meg, hogy régóta nincs meg a láda.
Jóváhagyást kérek a képek alapján.

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2013.11.11 19:03]

crane 2013.09.25 00:00 - Nem találtam meg
A helyszínt megtaláltam, viszont a ládát nem. Végig néztem az összes "könyök magasságot", de sajnos mind üres volt..

davesopron 2013.09.20 17:19 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.88
A rejtekhelyet megtaláltam, de a láda sajnos nincsen meg, ahogy ezt a korábbi logok alátámasztják. Kérem a rejtőt a csatolt fotók alapján a megtalálás elfogadására!
Ajánlom mindenkinek a parton található ülőalkalmatosságokat!

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2013.10.21 21:12]

 
Oriza 2013.09.15 10:17 - Megtaláltam
Sajnos nem lett meg, pedig a rejtek adott - vagy a GPS vitt el az "erdőbe"[g:hu 1.4.27] [wapon beküldött szöveg]Bár az előző logok alapján jó helyen kerestem.
Kedves Rejtő, ha gondolod, fogadd el...

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2013.10.16 22:00]

GCLANG_20130915101702.jpg 
Raczky család 2013.08.30 12:35 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést, a hely tényleg szép. Köszönet a segítségért a rejtőnek! [g:hu 1.4.27] [wapon beküldött szöveg]

Mirrorland 2013.08.27 22:00 - Megtaláltam
Bár a helyet megtaláltuk, a láda nem volt ott :(

Fényképek alapján szeretnénk kérni az elfogadást!

Köszönjük, a Duna parti séta viszont nagyszerű volt.

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2013.09.30 19:37]

lembo 2013.08.27 12:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.31
A láda helyét találtam csak meg!
A Lánc híd tényleg nagyszerű. Jó volt sétálgatni a környéken.
Ha mód van rá, a képek alapján kérlek, fogadd el a találatot!
Lembo

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2013.09.29 19:39]

 
rmonika72 2013.08.23 13:48 - Nem találtam meg
sajnos mi sem talaltuk meg. [g:hu 1.4.27] [wapon beküldött szöveg]

berkaba 2013.08.17 15:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.31
Sajnos a ládának már csak a hűlt helyét találtuk Desterrel :(
Ezek a belvárosi ládák sajnos majdnem mindig ilyen sorsra jutnak.

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2013.09.23 19:43]

 
Dester 2013.08.17 15:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.33
Sajnos a ládikót mi se találtuk, pedig végigtúrtuk az összes potenciális rejtekhelyet. (berkaba is velem volt.) A képek alapján szeretném kérni a megtalálás elfogadását, köszönjük előre is.

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2013.09.23 19:42]

Maratonos Maci 2013.08.16 12:56 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.67 súly: 3.63
Napvirággal.

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2013.09.17 18:37]

napvirág 2013.08.16 12:56 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.67 súly: 4.07
Duna-parti sétával szerettük volna összekötni ennek a ládának a megtalálását. ... A könyök magasságban lévő korlát talpakba benyúltunk, többször is. Sajnos csak csikkeket és koszt találtunk. Némelyikbe be is fotóztunk, hátha látszik a kis henger, de ez sem igazán segítette számunkra a megtalálást. Telefonos, majd e-mailes segítséget is kértünk a rejtőtől, de sajnos nem tudtuk őt elérni.

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2013.09.17 18:37]

Robin13 2013.07.21 09:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.90
A hely és a környezet remekül kiválasztott és fővárosunk egyik legszebb és nemesebb pontja. A rejtés is ötletes (kampós drót szerszámot is vittem magammal), de a láda nem volt a rejtekhelyen.
Köszönöm a rejtőnek a telefon tájékoztatást és a találat elfogadását.
Már tudja, hogy a láda eltünt.

raticu 2013.07.19 21:40 - Megtaláltam
Ötletes rejtés lenne, de sajnos nem találtam. A láda nincs a helyén.

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2013.10.27 18:50]

kupec 2013.07.16 19:15 - Megtaláltam
Gyönyörű hely. Sajnos én sem bírtam kihalászni a dobozkát.

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2013.08.21 20:55]

 
rita85gto 2013.07.13 17:50 - Megtaláltam
Láttuk, hogy a láda betegre volt állítva, de elmentünk, mert a környéken jártunk. Kérhetnénk a kép alapján egy elfogadást?

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2013.08.21 20:55]

 
Hunreal 2013.07.13 15:25 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget és köszönöm Péternek. A láda nincs a helyén. [g:hu 1.4.27] [wapon beküldött szöveg]

Seres Péter 2013.07.13 13:15 - Megtaláltam
827. ládám sajnos eltűnt, de a rejtő megmondta a jelszót, köszönöm.
A világ egyik legszebb környéke!
Tetszettek a szerelem lakatok.
Vannak a rozsdától már lukas részek is.

 
Horizont 2013.07.09 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.77
Ezerszer végig sétáltam, de most valahogy másként láttam. Gyönyörű. Kár, hogy nem esti kivilágításban cserkésztük be. Köszönöm a Rejtőnek.

Útközben a Lánchídra.A pesti oldal látképe a hídról.
Apró szerkezetek.Párom a hídon.
Ritkán látott részlet a hídon.A budai oldalon a napfényben...
Piás 2013.07.08 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.94
Megvan.
Köszi a rejtést!

cKthebest 2013.05.24 01:00 - Egyéb
Beteg láda ellenére, vetettünk rá egy pillantást. A láda a helyén, de a rejtek annyira jó, hogy a szakavatottak sem tudják kiszedni :) beszorult a rejtek sarkába. Ma teszünk még egy próbát, pár segédszerszámmal felszerelkezve, hátha sikerül kipiszkálni.
Amúgy ötletes a rejtés. :)

------------------

Ma ismét arra jártunk, és sajnos sehogy sem sikerült kipiszkálni a ládát. Volt nálunk vékony vaslemezt, szigszallag, madzag/drót, körző. Végső elkeseredésünkben megpróbáltuk oldalról kilocsolni a ládát, de sikertelenül. :( Remélem más sikerrel jár :)

Strombus 2013.05.18 15:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.94
Kerékpáros kupa, 53 km 5. új ládája, sokadik pontja.

Nem volt egyszerű előhúzni. Jó rejtés. Most látom, elvileg beteg. Remélem, nem ragasztotta rám a nyavalyáját. Nem köhögött, nem éreztem lázasnak, mi baja?

A sok kényszerű költözésben űgy tűnik, elveszett a lényeg: innen a fák miatt alig lehet látni a hidat.

Endresz_család 2013.05.09 19:25 - Megtaláltam
A mikro a helyén van, köszi a rejtést!

 
Clavo 2013.05.04 16:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.97
Meglett köszi

VaVi 2013.05.04 16:50 - Megtaláltam
ok

segoy 2013.04.30 16:50 - Megtaláltam
!

Elveszett Geoláda Fosztogatói 2013.04.24 18:27 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.80
Nemi nemetorszagi mikrolada-kesselesi tapasztalattal a hatam mogott ez egy kifejezetten pite rejtes volt. ;-) A lada egyebkent koszoni, jol van. Beazva sincs, nem ugy mint az Akademia elott az utca, ahol durva csotores volt es csak ugy folyt a viz. Koszi! (Szuletesnapi ladazas #2) /Quatermain/ [g:hu 1.4.26z] [wapon beküldött szöveg]

rimano 2013.04.20 16:41 - Megtaláltam
A Critical Masst szemlélve kis belvárosi séta közben megkerestük. N&A&Zsomi

május 15. 2013.04.19 15:16 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.76
Végre megtaláltuk. Negyedszerre. :) Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.4.26z] [wapon beküldött szöveg]

usakal 2013.04.12 19:15 - Megtaláltam
Oregon kipróbáló séta Nanukkal.

Stüszi vadász 2013.04.01 16:36 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.45
Lásd fkmaster!

fkmaster 2013.04.01 16:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 4.19
Tegnapelőtt már kerestem este esőben és nem jártam sikerrel. Két kessertárs segített, mindkettő más-más helyszínre utalt, így mindkét ládát megkerestem ma, szép időben, világosban.
Köszönöm Lordenfolc és huszty segítségét.

dc3 2013.03.10 12:18 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 4.01
Becserkelve! Kösz a rejtést! [g:hu 1.4.23] [wapon beküldött szöveg]

Miért beteg e láda?

Nem tűnik annak....

Az állapotjelzés némileg megtévesztő.

A rejtek ügyes, bár víz ellen a logfüzet gyakorlatilag védtelen. Ezen lehetne javítani.

GCLANG_20130310121746.jpg 
hegyvari.balint 2013.03.09 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.00
megtaláltuk, köszi :)

Lordenfolc 2013.03.03 15:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.51
Jó volt!

huszty 2013.03.02 14:17 - Megtaláltam
Megtaláltuk nagy nehezen. Köszi! Tollat sajnos nem hoztunk. [g:hu 1.4.23] [wapon beküldött szöveg]

Pg6609 2013.02.01 16:58 - Megtaláltam
:-)

Sunboy 2013.02.01 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 1 web: 3 átlag: 2.33 súly: 3.13
Már többször kerestem, de az időjárás mindig túl zord volt, vagy túl sok volt az unatkozó turista. A láda ötlete jó, de a kivitelezésére nem találok szavakat, olyan brutálisan igénytelen. A logfüzet totál szétázva, teljesen beszorulva, megtépázva és lassan még tele is lesz. Át kéne gondolni a tárolót vagy akár a rejteket !

Gigó 2013.01.28 15:08 - Megtaláltam
Nincs meg a láda

[Jóváhagyta: kendebende, 2013.01.29 08:42]

Gyros 2013.01.28 15:00 - Megtaláltam
ugy tunik sajnos ismet elloptak [g:hu 1.4.23] [wapon beküldött szöveg]

[Jóváhagyta: kendebende, 2013.01.29 08:42]

 
vaslemez 2013.01.28 10:19 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.93
A hétfő délelőtti dugóban való várakozást tettem hasznossá! Rövid megállás utáni gyors találat! Kösz!

Laca12 2013.01.27 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Koszonjuk a rejtest es a telefonos segitseget ;)

Nebel 2013.01.27 11:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.89
Ebéd előtti csavargás alkalmából kerestem fel ezt a rejtést.
Zseniális megoldás, igazi remek városi rejtés!

Szerencsére mindkét villamosmegálló üres volt, így hamar meglett a ládika!
Gratulálok és köszönet a rejtésért! :)

 
Tompika23 2013.01.24 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.26
ügyes rejtés! száraz logbook :) elsőre nem is lehet meglelni, és bizony 2-3 villamost is el kell engedni mire kiürül a környék :)

20070320-i fotóm a "Nagy Öreg"-ről (kedvencem) 
sanzi89 2013.01.23 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.32
Megtaláltam!

borbelyordogok 2013.01.16 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.65
köszi a rejtést

emiGrant 2013.01.16 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.18
Ügyes rejtés. Ha valaki odafigyel arra, hogy mit olvas, akkor könnyen kiderül, hogy hol van a pici láda. Köszi a rejtést!

GalocaesPereszke 2013.01.13 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.25
Megtaláltuk, beleírtunk a szűz logfüzetbe. Köszönjük.

Áron 2013.01.07 06:40 - Megtaláltam
Ma reggel suli előtt gondoltam megkeresem ezt a dobozt. A GCHOFI-t már megkerestem, így sejtettem mire számíthatsak, de sajnos nem leltem meg a ládát. Keresgéltem, majd végül felhívtam a rejtőt. Megerősítette azt, hogy jó helyen sejtettem, de sajnos a doboz nem volt ott.

[Jóváhagyta: kendebende, 2013.01.08 09:06]

2013.01.08 17:45
Köszönöm, ha majd a láda felé járok, meglátogatom még, mert nagyon érdekel pontosan milyen lehet ott a doboz és az analóg log se maradhat ki.

cseta 2013.01.06 12:50 - Megtaláltam
Megvagy!

katika 2013.01.05 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.20
Köszönöm a rejtő segítségét.

 
somacska 2013.01.05 00:00 - Nem találtam meg
Nem találtam meg, mindenhol kutattam!

Saughassy 2013.01.05 00:00 - Megtaláltam
köszönjük a rejtést:-)

Palazsu 2013.01.04 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 1 rejtés: 1 web: 1 átlag: 1.00 súly: 3.88
.

Levin 2013.01.04 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 1 rejtés: 1 web: 1 átlag: 1.00 súly: 4.00
.

irmatyi 2012.12.31 14:56 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.56
Az óévbúcsúztató tálálkozó utáni levezető ládázás.

Hegyo 2012.12.31 14:56 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 3.66
Közös megtalálás ládás barátokkal és Teveladyvel. Jó lenne vízhatlanná tenni a logbook miatt.

LCSOKA 2012.12.31 00:00 - Megtaláltam
Köszi

fattila 2012.12.31 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.89
Igazi bátor rejtés, csak nedves és lesz is a logbook. Köszönöm szépen.

zramzam 2012.12.31 00:00 - Megtaláltam
Ötös a rejtésért, az igazi jó rejtő ott kezdődik, amikor az ilyen tömeglátogatotta helyet bevállalja. Gratulálok.

Petyabá 2012.12.30 14:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.43
Magyarország legszebb építménye.

fa-peti 2012.12.30 14:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.88
Már a megjelenéskor csodáltam, hogy tud még új csésze megjelenni a városban. Már egyszer kerestük a ládát, de akkor egy homeless miatt kudarcba fulladt a sztori. Ma viszont kis fejtöréssel gyorsan megtaláltuk. Csodálkoztunk is, nagyon bátor rejtés, remélem, hogy nem ázik be és sokáig élni fog a rejtek. Köszönet érte!

RoniGyuri 2012.12.30 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.00
Ez volt a 100. ládánk.
Köszönjük.
Ronkai család

Zsuval 2012.12.30 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 3 átlag: 3.33 súly: 2.26
Köszönöm a rejtést! :)

fulopg 2012.12.30 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.53
Megtaláltuk! Köszönjük a rejtést!
Zsuval, Nóri, Kriszti

Bővebben: nemsokára

Famágus 2012.12.30 09:21 - Megtaláltam
Oldfoxxal és Hadralkával megleltük, köszönjük szépen!!!

 
Hadralka 2012.12.30 09:21 - Megtaláltam
....megtaláltuk!

oldfox 2012.12.30 09:21 - Megtaláltam
...megtaláltuk!

szepzsuzsi 2012.12.29 16:08 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.23] [wapon beküldött szöveg]

BiharyG 2012.12.29 16:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.16
Nekem tetszik a rejtés, kissé com-os jellegű, de ezt itt pozitív értelemben írom. Köszi az élményt!

BiharyG

Tóni&Beus 2012.12.29 14:14 - Megtaláltam
Micsoda szemérmetlen egy rejtés! Hihi... köszi!

Paul 2012.12.26 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 4.11
Köszönöm a rejtést.

eazs 2012.12.26 11:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.00
Trükkös rejtés. Köszönjük!

Templar 2012.12.23 17:00 - Megtaláltam
OK!

urbanj 2012.12.23 12:30 - Megtaláltam
Lakás kitakarítva, sütemények megsütve, ajándékok becsomagolva, így sétáltunk egyet a havazásban.

cziandras 2012.12.23 11:58 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.26
Köszönöm a rejtést! :)

Mini 2012.12.22 13:02 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.53
Tegnap este sötétben nem találtam, de ma világosban egyből rám mosolygott :)

carmin 2012.12.22 09:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.21
A barátságtalan idő miatt most nem voltak sokan a közelben, de könnyen kiszúrtuk a rejtést. Köszi!

muzsi67 2012.12.19 20:37 - Megtaláltam
esti vadászat, pár tüntet, és sok rendőr jelenlétében

sixth 2012.12.19 20:37 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.15
Sajnos muzsi67 barátommal nem tudtuk kivárni azt a pillanatot, amíg egyedül maradtunk. A kb. 50-100 tüntetőre kb. 400 rendőr jutott, hatalmas felfordulást okozva ezzel a közlekedésben.

G&V 2012.12.19 11:03 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.43
Köszönjük a rejtést!

kia71 2012.12.16 17:19 - Megtaláltam
Csapatban teljesítve. Köszönet a ládáért.

Paleo.team 2012.12.16 17:19 - Megtaláltam
A Vörösmarty téren megrendezésre került comos "Advent Harmadik Vasárnap FlashMob" találkozó után találtam meg Ádám fiam valamint Apexsek és kia71 barátaim társagában. Nem hiszem, hogy eredetileg ilyen volt a láda, mert most egyik végén sem volt kupak, ezért a logbook így hamar be fog nedvesedni. Köszönöm a lehetőséget!
Paleo.team [g:hu 1.4.23] [wapon beküldött szöveg]

gen.dever 2012.12.08 22:15 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.23] [wapon beküldött szöveg]

Tikis 2012.12.07 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.89
konnyen meglett, lefagyott a kezunk.

mcfreeze 2012.12.07 15:05 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.23] [wapon beküldött szöveg]

nagyi11 2012.12.06 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.44
Megtaláltuk!

 
Hegedüs 2012.12.03 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.61
Szép.
Szeles.
A.

Bl4st3r & Amy 2012.12.02 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2.5 web: 4 átlag: 3.50 súly: 3.17
Érdekes rejtés, de nem igazán jött be

 
Gubirobi 2012.12.02 13:54 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.75
Vasárnapi budapesti séta közben megtalálva.
A rejtek itt is gyorsan meglett, majd a logolás után indult a nézelődés, bámulás.:)
Maga a híd a magyar történelem része, amit mindenkinek látnia kell. Nem hiába az egyik legkedveltebb turista látványosság is Budapesten a hely és környéke. Köszönöm szépen ezt a hiánypótló ládát, rejtést.
Köszönöm a lehetőséget, jól esett!:)

Halász család 2012.12.01 20:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.62
Egyszer már kerestük de akkor el volt tűnve.
Most így este elég nehezen leltük meg.
Köszönjük az ötletes rejtést.

Piró 2012.11.27 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.60
Először kicsit más helyen tapogatóztunk, aztán meg annyira egyértelműnek tűnt, hogy nem is néztük meg. Aztán végül mégiscsak a helyén volt. Merész, de ötletes rejtés. Sötétedés után jártunk ott, nagyon szép volt. Köszi a rejtést.

morph 2012.11.27 14:03 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.23] [wapon beküldött szöveg]

K.L. 2012.11.27 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.12
ok

Luki 2012.11.25 16:45 - Megtaláltam
+one [g:hu 1.4.23] [wapon beküldött szöveg]

GCLANG_20121125164529.jpg 
Zeike 2012.11.24 17:00 - Megtaláltam
Ötletes rejtés! Köszönjük! :)

 
Evila 2012.11.24 13:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.33
Filmforgatáshoz készültek, nagy volt a forgalom. Kicsit nehezen esett le a tantusz, de végül meglett. Köszönöm a rejtést.

Zsiráf 2012.11.22 08:12 - Megtaláltam
.

kovacsbalu 2012.11.21 21:07 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.00
Megvan! Oktatás, meló, séta láda 2 :)

SirLes 2012.11.18 23:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 4.28
Ha már a környéken voltunk színházba, akkor a feleségemmel az előadás után, egy kis sétát követően, megkerestük.

csjani 2012.11.18 21:26 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.24
Tftc

csbagi 2012.11.18 12:55 - Megtaláltam
Megvan!

Sanchoo és M. 2012.11.18 11:40 - Megtaláltam
Itt jártunk. Köszi, később bővebben. [g:hu 1.4.23] [wapon beküldött szöveg]

Mr Zerge 2012.11.18 11:00 - Megtaláltam
Meg van, részletesen késöbb... [wapon beküldött szöveg]
Városi séta közben meglett.
Üdv Mr Zerge.

Lencsybaba 2012.11.17 20:03 - Megtaláltam
Megtaláltam. #Rejtés #Környezet Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.3.29] [wapon beküldött szöveg]

siemens 2012.11.17 13:15 - Megtaláltam
Köszönjük.

nyulak2316 2012.11.17 11:40 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.67 súly: 2.41
Köszi a rejtést.

enazati 2012.11.16 15:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.47
Délelőtt is próbálkoztam, de szorított az idő, ezért hagytam a ládát. Délután maradt még időm, ezért visszajöttem, de nem sikerült megbírkóznom vele. Úgy tűnik elfáradtam tegnap.
Köszönöm a rejtö segítségét, remélem nem bénáztam el!

kétbakancsos 2012.11.14 15:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.25
Ötletes rejtés, köszönjük!

sinus90 2012.11.14 15:05 - Megtaláltam
Ma a Duna-parton sétálgattunk. Megkerestük ezt a "ládát" is.

Mr Bean 2012.11.14 11:35 - Megtaláltam
Megvan [g:hu 1.4.23] [wapon beküldött szöveg]

palace 2012.11.11 21:36 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.21] [wapon beküldött szöveg]

Somoskoi 2012.11.11 16:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.74
Köszönjük a rejtést! Megtaláltuk.

Vegaska 2012.11.11 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 1.85
Köszönjük a rejtést, ötletes volt!

Hecsa 2012.11.11 10:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.26
Megvan! Ügyes rejtés!

DBell 2012.11.10 22:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.60
megvan

x16xel 2012.11.10 22:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.65
Megvan. 450:)

Hz 2012.11.10 17:12 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.26
Szürkítve. [g:hu 2.2.8] [wapon beküldött szöveg]

Találat 
viharphoenix 2012.11.10 15:48 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.26
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget.

sytix 2012.11.10 15:42 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.23] [wapon beküldött szöveg]

álomfogók 2012.11.09 18:25 - Megtaláltam
Színház előtt, GPS nélkül.

joco12589 2012.11.09 14:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.50
Ötletes, és merész rejtés.

geomumus 2012.11.09 11:38 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget.
geomumus [g:hu 1.4.5] [wapon beküldött szöveg]

csinesz 2012.11.08 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.13
Könnyen meglett egy forrócsoki kíséretében :)

geolaci 2012.11.06 17:55 - Megtaláltam
pipa :)

Haborgotejberizs 2012.11.05 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.67
Köszönjük a rejtést!

eszel 2012.11.04 13:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.68
ChaceFinder segítségével se találtuk meg.

CacheFinder 2012.11.04 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.81
A mostani hétvége -többszöri programváltozás után- az Amancsics-féle csészék egy részének felkutatására lett fordítva. Ez a láda kivétel.
Mikor megérkeztünk a hídhoz már egy kesserpár bőszen keresgélt. Beszálltunk hát mi is. Nem találtunk semmit, pedig a koordináta eléggé egyértelműnek tünt. A rejtőt felhívva kederült, hogy jó helyen kutattunk, csak épp a láda újra eltünt. Lehet, hogy el kellene gondolkodni az átrejtésén!
Köszönet a jelszóért és a rejtésért!

Attolico 2012.11.03 12:22 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.16
Megvan, köszi.

zöldek 2012.11.03 09:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.70
Ötletes, merész rejtés. Köszönjük!

DTi 2012.11.02 19:00 - Megtaláltam
+van, DTi, Andi, Fanni

Blue Mali 2012.11.02 16:58 - Megtaláltam
Kis esti séta [wapon beküldött szöveg]

dzsajokosz 2012.11.02 15:26 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm. [g:hu 1.4.23] [wapon beküldött szöveg]

a-beatrix 2012.11.02 14:40 - Megtaláltam
Gyuri ládát talált nekem /1.
Néhány napja, a fotókiállítás után már jártunk erre, de nem hoztunk gps-t, s nem is néztünk utána, hol kell lapulnia a ládának. Utólag kiderült, akkor épp beteg volt, így nem csoda, hogy nem is találtuk meg. Ma direkt ezért jöttünk. A láda annyira feltűnő, hogy keresnünk kellett egy ideig, hogy megtaláljuk -, ennél sokkal bonyolultabbra gondoltunk. Ez nagyjából olyan, mint mikor egy diák nem a pad alatt puskázik, hanem az asztalon nyitja ki a könyvét. Szemtelenül jó, köszönjük!

Szemán 2012.11.02 12:08 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.23
Köszönjük!

wtl 2012.11.01 17:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.48
A rejtés nem 5-ös, hanem csillagos 5-ös. A jelszó és a logbook is tetszett.
Szóval tuti kis rejtés volt. A környék is tetszett.

 
PEx2 2012.11.01 11:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.03
Monoton Minimaraton túra után. Szemérmetlenül merész rejtés, de nagyon tetszett!

Tototo 2012.11.01 09:30 - Megtaláltam
Köszönjük!

raci 2012.10.31 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.96
Első kutatásunk sikertelen volt, mit kiderült nem is volt mit keresni. Most aztán már műszer nélkül, minden nehézség nélkül. Egy kis fortéllyal bármilyen forgalomban megszerezhető. Köszönjük a rejtést.

Elekék04 2012.10.30 14:42 - Megtaláltam
Budapesti kirándulásunk utolsó, 10. ládája! Jó kis napot töltöttünk el és ez a láda még jobbá tette, ugyanis a láda szó szerint az apukám kezébe szaladt! Pont a hely mellet sétáltunk el amikor apa csak odanyúlt a helyhez, elkapta a ládát és mentünk is tovább. Persze utána megálltunk, csak egy kicsit távolabb, logoltunk, és ugyanilyen módon vissza is helyeztük a ládikót! Köszönjük!

aDoc 2012.10.30 00:47 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.87
vegre lathattam Lanchidat. [wapon beküldött szöveg]

Cseber 2012.10.24 10:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.74
Megtaláltam!

Szpal 2012.10.23 18:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.95
Szokásos belvárosi sétámat követően.
Gps nélkül, leírás és googlemaps alapján.

ftundi 2012.10.23 17:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 1.00
Ötletes elrejtés, szuper kis láda.

szuperpocok 2012.10.23 17:34 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 2.81
bike. koszi!

Stuka6 2012.10.23 16:18 - Megtaláltam
Megtaláltuk 2. nekifutásra. Köszönjük szépen. [g:hu 1.4.21] [wapon beküldött szöveg]

Fixis 2012.10.23 16:18 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.21] [wapon beküldött szöveg]

Bendeguz85 2012.10.23 15:58 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 2 web: 5 átlag: 4.00 súly: 2.36
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.21] [wapon beküldött szöveg]
Amikor odaértünk, akkor a láda eléggé gyatrán volt felrögzítve, csoda, hogy nem a földön hevert.

kicsipori 2012.10.23 15:10 - Megtaláltam
Meglett, köszi! :)

angel25 2012.10.22 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.48
Érdekes rejtés,tetszett. Könnyen megtalálható.

cs24 2012.10.22 15:05 - Megtaláltam
Megvolt

kocsesz 2012.10.22 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.04
Ötletes rejtés, köszönjük! Néhányszor elmentünk mellette :)

Judit és Béla 2012.10.22 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.64
Megtaláltuk.

karadiadam 2012.10.22 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.26
Nagyon jó rejtés, köszi!

Lecho85 2012.10.22 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 1.70
A láda tényleges előbányászásával kicsit várnunk kellett, mert a tömeg nagy volt, de a végén meglett. Köszi a rejtést.

Norbertosz 2012.10.21 18:02 - Megtaláltam
Megtaláltam. Kösz a rejtest!1/4 [g:hu 1.4.21] [wapon beküldött szöveg]

dzoli1 2012.10.21 17:00 - Megtaláltam
Ládázás szép időben a kutyákkal.

Bal3 2012.10.21 16:55 - Megtaláltam
Ave! Wappolok, s mindjart tovabb trappolok! Udv Bal3 [wapon beküldött szöveg]

zaskl 2012.10.21 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.88
Köszönjük a rejtést!

Murus 2012.10.21 13:23 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.02
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.21] [wapon beküldött szöveg]
Könnyen meglett, ez egyébként direkt egy ilyen "féldoboz"? Mindenesetre nem fog beázni. A logbook tetszett. Murus, Cica és Babuc

 
zsoooc 2012.10.21 09:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.25
Megtaláltam! A hosszú hétvégén Budapesten bringáztunk, közben egész nap ládáztunk. A Lánchíd este is nagyon szép. Jó a rejtés!

HGery 2012.10.21 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.70
Meglett! Köszönöm.

Woodoo 2012.10.21 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.48
Meglelve!

baggio 2012.10.20 23:10 - Megtaláltam
Megvan!

perdix 2012.10.20 23:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.22
Meglelve!Köszi a rejtést!
Egész napos ládázásunk utolsó ládája.

woncsi és medve 2012.10.20 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.66
Megvan!

-Mike- 2012.10.20 11:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.58
Egy kudarcba fulladt kerékpártúra helyett, a maradék pesti ládáknak néztünk utána Felcserrel. A rejtés nagyon tetszik!
Innen Hofihoz mentünk.
Az idő egyébként gyönyörü volt a hétvégén, ismét lehetett bermudában császkálni :)

Felcser 2012.10.20 11:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.76
Közös találat Mike barátommal:)
Örülök, hogy ide is került láda. A láda ötletes:) Köszi a rejtést!

reweptor 2012.10.19 16:06 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.21] [wapon beküldött szöveg]

gggg 2012.10.19 15:14 - Megtaláltam
megtalálam

navistreet 2012.10.19 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 1.70
:)

M Zsófia 2012.10.18 13:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.22
Köszi a rejtést.

 
adams 2012.10.17 18:00 - Megtaláltam
Budapesti ládátlanító körút...

ssophie 2012.10.17 17:45 - Megtaláltam
később

Secc 2012.10.17 11:50 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.38
Munka közben gyors találat.Köszi!

psvekker 2012.10.17 11:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.21
Megtaláltuk .Secc kollégával közös szürkítés.Köszi.

Vándor Csillag 2012.10.16 17:17 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.13
Egy kis bemelegítés Macikupaccal a közelgő hosszú hétvégére. ;) :D:D

macikupac 2012.10.16 17:17 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.30
Délután 6-kor volt egy baráti összejövetel, ami előtt még volt egy csomó időm. Dolgozni eszembe sem jutott, így maradt (Vándor Csillag szolid unszolására) a ládázás. A pesti Duna-korzót választottuk, ahol com-os és hu-s láda is terítékre került. A moderáción enyém volt az egyedüli nem mehet log, de csak azért, mert már "nem értem vissza" mire elkészültek a kért változások. Alapjában véve nagyon örültem a tervnek és a megvalósulásának is. Mert, bár lehet, hogy Pesten sok a láda, de ez egy olyan helyszín, amit gyakorlatilag minden ide látogató külföldi felkeres. Azt tudom, hogy ennél sokkal több olyan időszak is van, amikor jelentősen nagyobb a forgalom (bár most is folyamatosan jöttek-mentek a népek) és olyankor jóval könnyebben lebukhat ez a szemtelen rejtés. Igazán klasszikus helyszín, teljesen megérdemelt egy ládát. Bibis medvém jött velem.

... 6 ...

 
Angyal család 2012.10.16 08:03 - Megtaláltam
Esőben. Először máshol kerestük... :) Köszi!

arkangyal 2012.10.15 15:08 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.21] [wapon beküldött szöveg]

othria 2012.10.15 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.21
Közös ládázás othnannak. Köszönjük a rejtést.

 
othnan 2012.10.15 11:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.71
Közös keresgélés othriával. Köszönjük a rejtést. A logbook nagyon ötletes, kulturált, dicsérendő.

sry 2012.10.14 08:33 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.10
Köszi megvan!

Jó kis rafinált rejtés, kersni kellett picit, aztán meg megjelent 50 japán, így velük együtt várakoztam míg kifényképezték magukat és leléptek :-)

Zolnai 2012.10.13 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.91
Megtaláltuk :)

Bärlin 2012.10.13 10:56 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.71
Hát én is pont 10.10-én akartam levadászni a ládát, sikertelenül. Vártam egy kicsit és kiderült, hogy ellopták. Ma azonban felkerekedtem és meglett a rejtekhely. A 3x20 cm méretű ládaméret már nem igaz, de nagyon ügyes rejtés. Kellett keresnem egy kicsit........
Toll sajnos nem volt nálam, így nem tudtam logolni, viszont a logbook kivitelezése nagyon igényes!

graffz 2012.10.12 21:28 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.16
Kösz. [g:hu 1.4.21]
Ügyes rejtés...
Salsa buli előtt egy gyors találat :-)

veronisz&petyosz 2012.10.12 20:55 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a rejtést. [g:hu 1.4.11] [wapon beküldött szöveg]

kaldigeza 2012.10.12 15:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.61
Kissé merész helyen... A láda félig kilógott a víz felé... A közút irányában talán ritkábban veszik észre illetéktelenek! Én még megtaláltam, és köszönöm a rejtést!

becko 2012.10.12 07:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.90
ügyes

Zsuzsi és Palcsi 11010713 2012.10.11 07:30 - Megtaláltam
Kedves Rejtő ! Még 2-3 nappal az utazásom előtt terveztem , hogy ha már Bp.-en fogok járni, akkor megkeresem ezt a ládát is. Akkor még nem tudhattam, hogy hiába keresem, hisz sajnálatos módon elcsenték :-( Kérlek a fényképek alapján fogadd el a megtalálást.
Ha legközelebb geoládák felkutatására indulok Bp.-en feltétlen ellátogatok majd újra erre a helyre Nógrád megye északi pontjáról.
Köszönöm!

[Jóváhagyta: kendebende, 2012.10.25 11:06]

Pilis50 2012.10.10 13:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.09
Szerintem elveszett, jól +matattam, de nem leltem.

K-Isti 2012.10.09 17:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.28
A helyén nem találtam.A rejtő segített.

Mivol 2012.10.08 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.01
Feladta a leckét a rejtés, pedig nem olyan bonyolult... Köszönjük mindenesetre, évfordulós találat! :)

BubaGC 2012.10.07 14:24 - Megtaláltam
:-)

plecs 2012.10.07 14:24 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.80
Klassz ládika a belváros szívében - köszönjük!

gst76 2012.10.07 13:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.22
A Spar Budapest maraton miatt jártam a környéken kerékpárral. A testvérem és keresztfiam futott el a híd alatt, mikor a ládához értem.
Még szerencse, hogy indulás előtt ránéztem a láda oldalra, mert még a régi koordináták voltak a gépemben.
Láda meglett, családom is célba ért. :)

Sikeres napon vagyunk túl!

Köszi a rejtést!

Anikó77 2012.10.07 11:16 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.21
Megtaláltuk!
Köszi a lehetőséget!

Anikó77, Melcsi

faus2s 2012.10.07 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 1.00
Másodjára találtuk meg.

Rókacsapda 2012.10.06 20:05 - Megtaláltam
Ez is megvan! :)
Köszönjük!

Tamás&Angi 2012.10.06 18:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.49
Underground-al közös találat. Nagyon tetszett a rejtés.

underground 2012.10.06 18:55 - Megtaláltam
Az első ládám volt! Köszi! :)

hercule&jane 2012.10.06 17:57 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.53
Megtaláltam. [g:hu 1.4.21] [wapon beküldött szöveg]

Útban az Épületfestős rendezvény(Műcsarnok) felé megkerestük a ládát. Jó rejtés, jó álcázás.

luviktor 2012.10.06 17:41 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.57
Meghűlt bennem a vér, amikor a láda majdnem a villamos alá (vagy inkább rá) pottyant, de még épp elkapta Juli. :) Aztán, hogy szó ne érje a ház elejét, oda és vissza is sétáltunk egyet a hídon (keresve a GCkrhj láda egyik pontját).

szjuli 2012.10.06 17:41 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.61
Nagy belvárosi ládázás közben jöttünk el ehhez a ládához is. A legjobb időpontot választottuk, a város tele volt turistákkal. Így nagy óvatosságomban, hogy gyorsan és észrevétlenül vegyem elő a ládát, majdnem sikerült a mélybe taszítanom és megsemmisítenem. De szerencsére elkaptam és minden ok!

HZsoti 2012.10.06 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.45
Kiváló rejtés :) köszönjük

Geri89 2012.10.06 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.44
Levadászva! Köszönjük, mai napon 4/1.
Geri89

belus01 2012.10.06 13:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

Flynn Arcane 2012.10.06 11:49 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 1.48
Megtaláltam. Tetszett a rejtés :)

Madym 2012.10.06 11:19 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.44
Megvan. A hatodikai Omega koncert előtti ládázgatás keretein belül. Keresgélés közben összetalálkoztunk Alex kessertárssal. Nem igazán találtuk, és végül a klasszikus "én hová rejteném"- megérzés jött be, és megtaláltam. Viszonylag szem előtt van, de igen jól beleolvad a környezetébe a láda, véletlenül szinte kizárt, hogy megtalálják. Köszönöm!

alex 2012.10.06 11:19 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.21] [wapon beküldött szöveg]

EdKa 2012.10.06 10:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.32
Gyönyörű őszi napsütésben, nagy gyalogosforgalom mellett, gyors találat.

*Vica* 2012.10.05 21:10 - Megtaláltam
Nagyon jóó! Annyira szem előtt van és mégse veszi észre mugli. :-)
Kerékpáros találat (13 km)

 
MaTamas 2012.10.05 18:13 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.59
Meló után volt kis időm, így nekivágtam a rakparti comos ládáknak. Szerencsére ez is útbaesett. A helyszín jól ismert, a rejtés jól beleillett a comos sorozatba.
2 nap múlva visszatérek ide, csak futva!

Gyombi 2012.10.05 14:03 - Megtaláltam
Tetszik [wapon beküldött szöveg]

Fakakadu 2012.10.05 00:00 - Megtaláltam
Könnyű, gyors találat munka után. Köszönöm a rejtést.

Ziharfúó 2012.10.04 18:15 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.7] [wapon beküldött szöveg]

kobcikrajci 2012.10.04 16:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.88
Délutáni belvárosi kerekezés során útba ejtettem :)

Zolee140 2012.10.04 16:11 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.71
Köszönjük a rejtést! Milyen feltűnő és mégis milyen láthatatlan. :D
Nagyon tetszett! Mellette melózom szal idelye volt már meglesni! :D

túAK
navigaator 2012.10.04 00:00 - Megtaláltam
-

softguner 2012.10.03 15:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.76
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget.
Andy [g:hu 1.4.21] [wapon beküldött szöveg]

diego 2012.10.03 13:43 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.78
Erre volt dolgom, így megnéztem. Jó 10 percet nézegettem a leŕást és a logokat, miközben végig a láda ellett álltam. A rengeteg turista miatt a logolást meg sem próbáltam.

Okulár 2012.10.03 12:41 - Megtaláltam
Kellemes séta volt ebédidőben...
GPS nélkül.

scamel 2012.10.03 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.80
Könnyed séta a kellemes napsütésben. Ötletes rejtés. Köszi.
scamel

kicsiogre 2012.10.01 19:38 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.99
Kellemes séta során kerestük meg.

K-55 2012.10.01 16:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 4.06
Jellegzetes városi rejtés, jó szín- és ügyes forma-kivitelezéssel.

Néhány kép, egy évvel korábbról
19izsi73 2012.10.01 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 4.08
Őszintén? Csak erre volt dolgom; GPS nélkül is meglett, de tudtam, hogy mit keressek.... Ügyes rejtés.

Explorer68 2012.09.30 13:24 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.48
Hofi után átjöttem ide, ez is ment GPS nélkül, köszönöm a lehetőséget!

 
csörike és maci 2012.09.30 12:00 - Megtaláltam
Ok.

sistván 2012.09.30 00:00 - Megtaláltam
Köszi:)

SMC1706 2012.09.29 19:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Második megtalálásom. Sajnos elég feltűnően kerestem, egy nő éppen ott fényképezgetett, nagyon nem értette mit csinálok... :))

L.C 2012.09.29 19:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 3.08
Szerintem nagyon ötletes!! Elég feltűnő, de mégsem...:-) GPS nélkül, SMC1706 második találata!!

zöldfülű 2012.09.29 14:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.13
Lefülelve :)

Bringázás közben, igaz városnéző időben - ennek megfelelő népsűrűséggel a hídon :( Akkor ez most tömegközlekedés?!?! :D

Köszönjük a rejtést

Telkess 2012.09.29 14:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.86
Megtaláltak,
köszönöm a rejtést.

Ágica63 2012.09.28 17:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.16
Már kerestem az előző helyén is, de pont előtte való nap szűnt meg. Ágica

JAck:66: 2012.09.28 16:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 2.5 web: 3 átlag: 3.33 súly: 3.84
696, megérett a meggy.

SagiK 2012.09.28 15:57 - Megtaláltam
Ez sem fogott ki rajtam. :) [wapon beküldött szöveg]

Dömemama 2012.09.28 15:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 2.67
Köszönjük. Nagyon ötletes.

palika 2012.09.28 12:17 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]
amit el akarsz rejteni mások elől, az hagyd szem előtt!
Köszi a rejtést!

atipapa 2012.09.27 18:21 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.21] [wapon beküldött szöveg]

Hektor 2012.09.27 11:18 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.65
Köszönöm a rejtést! [wapon beküldött szöveg]

bgyuro 2012.09.27 11:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.51
OK.

Nyúl 2012.09.26 17:44 - Megtaláltam
Sajnos nem találtam meg ezt sem. :-) [g:hu 1.4.21] [wapon beküldött szöveg]

hgabor1 2012.09.26 15:14 - Megtaláltam
Megtaláltuk Andival,köszönjük a rejtést! [g:hu 1.4.21] [wapon beküldött szöveg]

alecar 2012.09.26 09:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.71
Jók a hatalmas székek a Duna-parton. Köszi!

divemaster 2012.09.25 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.60
Késő délután kezdődő, éjszakába nyúló geocaching Guppikkal.TFTC!

guppik 2012.09.25 18:00 - Megtaláltam
Köszönjük!

anyóca 57 2012.09.23 18:50 - Megtaláltam
Ötletes rejtés, remélem sokáig megmarad. Én vigyáztam! :-)))

vbzsli 2012.09.23 17:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.57
Köszi a rejtést! Tényleg kell vigyázni a muglikkal.

barathg 2012.09.23 17:24 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.21] [wapon beküldött szöveg]

Isfer 2012.09.23 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.29
Megtaláltam .Köszi a rejtést !

petiba 2012.09.23 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.92
Nem sok már itt a láda?
Köszönjük a rejtést.

Kukucsi 2012.09.23 17:00 - Megtaláltam
Papával kerekezve...

Farekék 2012.09.23 14:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.56
Igazán szép helyen van a láda. Merész rejtés.
Köszönöm a lehetőséget.

Éva 2012.09.23 13:40 - Megtaláltam
Tetszett a rejtés, mi nem szúrtuk ki egyből!

maxxtro123 2012.09.23 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.08
Megvan!

Csizmások 2012.09.23 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.00
Ez lett az 1000. megtalálásunk. Átsétáltunk a hídon, nagyon sokan mászkáltak. Maxxtro123 rögtön kiszúrta a ládikót.

Csaba & családja 2012.09.23 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.38
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést.

Jojanya 2012.09.22 23:21 - Megtaláltam
Esti vadászat, köszi a rejtést!

Gyeta 2012.09.22 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 3.80
A híd le volt zárva, a környéken vásári forgatag,így nemigen tűnt fel senkinek a gyanús viselkedésünk.
A híddal kapcsolatos korábbi élményünk: évekkel ezelőtt a Krasznahorka Várában bukkantunk rá a híd egyik láncszemére, melyet egy közeli üzemben készítettek, de hibásra sikeredett, így a beépítés helyett ide került, múzeumi tárgy lett belőle.
Köszönet a rejtőnek!

 
Szöszke15 2012.09.22 17:15 - Megtaláltam
Megvan!

baranyaifiú 2012.09.22 17:15 - Megtaláltam
OK!

tmolli 2012.09.22 17:15 - Megtaláltam
Köszönöm!

Baby-m 2012.09.22 16:02 - Megtaláltam
Puszkannyal kozos keresgeles. [g:hu 1.4.21] [wapon beküldött szöveg]

Puszkany 2012.09.22 16:02 - Megtaláltam
Karosszekben ulve otthonrol... Koszi a lehetoseget! [g:hu 1.4.21] [wapon beküldött szöveg]

clip 2012.09.22 15:13 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.50
Nagyon sokan voltak a rendezvény miatt, de sikerült észrevétlenül logolni, bár először nem találtuk a ládát (nem kell mászni).

Bernáth 2012.09.22 13:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 3.68
jana.hu mindent megírt, amit mi is tapasztaltunk. Én már otthonról logolok, és örömmel látom, hogy utánunk is megtalálták a ládát. Mi is izgulunk az "életéért". Köszönjük a rejtést.

Autóverseny a körforgalomban 1.Autóverseny a körforgalomban 2.
Banzáj az Akadémiánál 
jana.hu 2012.09.22 07:25 - Megtaláltam
köszi :) [wapon beküldött szöveg]

Munka előtt gondoltam gyorsan megkeresem, de...
az egész környék le van zárva a MVM Energia Futam programja, az Alternatív Hajtású Járművek Versenye miatt. Így a ládát hamar kiszúrtam, de levenni, logolni, visszatenni, nem volt épp egyszerű a sok biztonsági őr miatt, akik folyton engem néztek mit csinálok.
Remélem a láda túl fogja élni a mai napot.
jana

Anika és Ádika 2012.09.22 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.89
MEGVAN

snake01 2012.09.22 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.68
Nagyon ötletes.kicsit zsúfolt volt a hely,ezért hosszú percek után tudtuk csak levadászni.köszönjük!

Myself 2012.09.22 00:00 - Megtaláltam
Gyorsan meglett, nekünk tetszik :)

Roberto Kesser 2012.09.21 20:30 - Megtaláltam
elég merész rejtés, oriási a mugliveszély!!!
köszönjük a rejtést, Tícia, Roberto

Bellu&Yankele 2012.09.21 18:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.98
A zsidei első találatunk.Köszi a rejtést! :-)

sania 2012.09.21 18:40 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.21] [wapon beküldött szöveg]

10yei 2012.09.20 20:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.66
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést! [g:hu 1.4.21] [wapon beküldött szöveg]
Jó városi rejtés, járókelő nem veszi észre, kesser rögtön kiszúrja.

Attibati 2012.09.20 17:10 - Megtaláltam
Munka utáni kerékpáros találat.
Kicsit talán jobban el kellene rejteni a "ládát", legalább az objektum kevésbé szem előtt levő oldalára.

szollosi73 2012.09.19 14:12 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.76
Megvan!
Reggel barátommal éppen erre bringáztunk, a környékbeli .com-os ládákat vadászgattuk le, és ezt sem hagytuk ki. A ládát nem tudtam kinyitni, így a külsejéről olvastam le a jelszót.
Köszi a rejtést!

Reggel 2012.09.19 14:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.99
Ok! Megtaláltuk!

Köszi a rejtést!

szollosi73, Reggel

gnegyzet 2012.09.18 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.75
Ügyes rejtés.

"J&J" 2012.09.18 07:15 - Megtaláltam
Már néhány nappal korábban sikertelenül kerestem, akkor még biztosan nem ott volt, ahol most megtaláltam.

LTA 2012.09.18 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.19
Mai egyetlen sikeres találatom. Nagyon ötletes rejtés!

vakond87 2012.09.17 18:28 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.81
Munka utáni találat. A rejtés ötletes, szem előtt van, de mégsem. Köszönöm a rejtést!

easy.ICEman 2012.09.17 07:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.57
Kesser édesapám kapacitálására, ma reggel munkakezdés előtt levadásztam a "kisaranyos mágnesest". Tényleg érdekes és ötletdús a rejtés, köszönöm Barnabásnak a munkáját és a kétszeres rejtekhely keresést: easy.ICEman.

Nicky&Ati 2012.09.16 17:03 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.14
Belvárosi bringázás alkalmával csekkoltuk :)
Nicky&Ati

dzsinszka 2012.09.16 15:37 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.46
Köszönöm a rejtést!

Zoltanus 2012.09.16 15:37 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.46
Dzsinszkával közösen. Köszönöm a rejtést!

benger 2012.09.16 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.38
OK

Karate Kid 2012.09.16 13:04 - Megtaláltam
Budapesti séta közben apáékkal megtaláltuk.

Köszi!

LionDaddy 2012.09.16 13:04 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.04
Egy laza kis családi séta alkalmával vadásztuk le a ládát. A Parlamenttől sétáltunk át a Lánchídhoz, végig a rakparton, ahogy a külföldi és hazai turisták is teszik. Érdekes élmény a jól megszokott helyeken úgy sétálni, hogy az ember "felvesz egy turista-szemüveget" és az épületeket, a várost úgy szemléli, mintha most látná először. Ilyenkor mindig rá kell döbbennem, hogy Budapest milyen szép város és mennyire megállja a helyét sok más európai nagyvárossal összevetve. Ma rengeteg külföldi bóklászott a Széchenyi István tér - Lánchíd - Clark Ádám tér vonalon, szinte magyar szót nem is lehetett hallani.
Jót sétáltunk így ebéd előtt, kellemesen éreztük magunkat.
A rejtés nagyon merész, vajon meddig marad meg ebben a formában?

Köszi a rejtést!

Attilacska 2012.09.16 08:25 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést.

Gabro 2012.09.16 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.16
:-)

hevike 2012.09.15 19:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.42
Ötletes rejtés, csak túl forgalmas volt, aznap a híd környéke, úgyhogy nem írtuk be magunkat.
Köszönjük a rejtést!

Cerberus 2012.09.15 15:57 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.13
Megtaláltuk! Nagyon merész, de ötletes a rejtés. Korábban még megszűnt állapotában is felkerestük az eredeti rejtekhelyet, az is tetszett. Köszönjük!

 
ZitaKati Andris és CsZso 2012.09.15 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.44
:-)

Somate 2012.09.15 13:38 - Megtaláltam
megvan :D

zsöffenet 2012.09.15 11:00 - Megtaláltam
Azonnal kiszúrtam az érdekes alakú dobozt.
Akkor szél fújt ottjártunkkor, hogy majdnem levitt bennünket a hídról.

lepke 2012.09.15 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.85
Örültem ennek a rejtésnek, mert szeretem ezt a szép, öreg hidat.
A kőoroszlánokat pedig különösen, amelyek rengeteg titkot tudnak, mi minden zajlott itt a hídon egykor. Egyikük, az észak-pesti suttogott is valamit a fülembe, melyet itt elolvashattok:http://ejropalepke.blog.hu/