geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum    |   belépés
  
  
  
 
FAQ
4703. Újpesti Tűzoltóskanzen (GC105)

Újpesti Tűzoltóskanzen

Újpesti Tűzoltóskanzen

A dicső múltból a méltó jövőbe

A dicső múltból a méltó jövőbe

Csepel D-420 (1957)

Csepel D-420 (1957)

Csepel D-344 - Ikarusz 526 (1972)

Csepel D-344 - Ikarusz 526 (1972)

Mávag-1000 (1949)

Mávag-1000 (1949)

Elismerő sisak

Elismerő sisak

Múlt és jövő

Múlt és jövő

Belevalók, bele valók

Belevalók, bele valók

105

105

Csepel 710 (1959) kívül

Csepel 710 (1959) kívül

Csepel 710 (1959) belül

Csepel 710 (1959) belül

Megnyitó

Megnyitó

Béres Ferenc - a skanzen kitalálója, vezetője

Béres Ferenc - a skanzen kitalálója, vezetője

Tűzoltólétra

Tűzoltólétra

Gyerekszáj, gyerekkéz

Gyerekszáj, gyerekkéz
Szélesség N 47° 34,073'
Hosszúság E 19° 5,781'
Magasság: 100 m
Megye/ország: Budapest
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 1970.01.01 01:00
Megjelenés időpontja: 2020.10.10 08:52
Utolsó lényeges változás: 2020.10.10 08:52
Utolsó változás: 2020.10.10 09:26
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: Csg12
Felhasználó: Csg12
Nehézség / Terep: 2.0 / 1.0
Úthossz a kiindulóponttól: 50 m
Megtalálások száma: 99 + 2 sikertelen + 1 egyéb
Megtalálások gyakorisága: 53.9 megtalálás hetente


Röviden

Nem szokványos rejtést keress, a doboz legnagyobb kiterjedése 20x12 cm. A skanzen vezetője Béres Ferenc engedélyével. Segítség: Egy a tizennyolchoz. Ha nem vagy benne biztos, keresd rajta a GC jelet.

--
Pótjelszó a skanzenen kívül 4x10cm-es jelszóhordozó, közvetlen a bejárat mellett, mely mindig kereshető. N 47° 34,084' E 19° 5,785'

Megközelíthetőség

Tömegközeledéssel a 20E, 30A, 96, 220 buszokkal.

Autóval egészen a skanzenig lehet haladni, majd a környező utcákban díjmentesen lehet parkolni.

A Tűzoltóskanzenről

Az újpesti Szent László téri laktanya udvarán 2020. szeptemberében nyílt meg a tűzoltó skanzen Béres Ferencnek köszönhetően. A kiállításon megtekinthetőek többek között az alábbi tűzoltóautók:
- Csepel D-350 (1952)
- Csepel D-344 - Ikarusz 526 (1972)
- Csepel D-420 (1957)
- Csepel D-710 (1959)
- Mávag-1000 (1949)

A kiállított tűzoltóautókba be lehet szállni.

Európában csak nálunk kerülnek bemutatásra régi, magyar tűzoltógépjárművek!
A tárlat látogatása ingyenes, de előzetes időpont egyeztetés szükséges!
Egyének részére:
Béres Ferenc +36 70 334 8135
Csoportosan:
tuzoltoskanzen@gmail.com

A tűzoltóság története

A nomád életmódot folytató magyar nemzetségeket a tűz csak ritkán fenyegette. A Kárpát-medencében való letelepedést követően viszont megváltozott a helyzet: a zárt települések, a korabeli építőanyagok és a zsúfolt építkezések megnövelték a tűzesetek számát. A tűz elleni védekezés közösségi feladattá vált.

Európa más államaihoz hasonlóan a középkori magyar tűzvédelem is lassan fejlődött, melyben a feudális társadalom általánosan érvényesülő hibái - mint például a zsúfolt, és ez által tűzveszélyes területektől távol lakó, anyagi javakkal rendelkező földesurak áldozatkészségének hiánya - is szerepet játszottak.

I. (Szent) István király, a magyar államiság megalapítója már rendelkezést hozott arról, hogy "Ugyan a papok meg az ispánok hagyják meg mindenfelé a falusbiráknak, hogy vasárnaponként az ő felszólitásokra minden ember, nagyja és apraja, férfia s asszonya, mind templomba menjen, kivéve azokat, a kik a tűzhelyet őrzik." Ez a rendelkezés az első magyar tűzvédelmi előírásnak tekinthető.

A tüzek őrzése mellett I. István a gyújtogatásokról is szigorú intézkedést hozott, mely szerint "Végeztük: hogy ha valaki más ember épületeit ellenségeskedésből felgyujtja, állassa helyre az épületeket, és valami házi eszköz odaégett, fizesse meg, és annakfelette adjon tizenhat tinót, ki összevéve hatvan ezüst pénzt ér." A gyújtogatások valóban gyakori problémát jelenthettek, hiszen nemcsak, hogy törvényi szabályozást hoztak ellene, de a gyújtogató büntetése az épület helyreállítása, és a kárba veszett berendezések megfizetése mellett további, jelentős mértékű kárpótlást is magában foglalt.

A későbbi századok során a törvények már nem csak a gyújtogatókra, hanem az azzal fenyegetőzőkre is súlyos - esetenként halál - büntetést mértek.

Az első komolyabb tűzvédelmi intézkedések a városi polgárság kialakulásával egyidejűleg jelentek meg. A tűzoltás a céhek, a kézműves szervezetek és a lakosság közös feladata volt, a tüzek oltása a külföldi tapasztalatokkal rendelkező céhtagok irányítása mellett zajlott. Ugyanakkor az alkalmazott technikai eszközök - egyszerű vödrök, létrák, kéziszerszámok - fejletlensége miatt a lakosság egy nagyobb kiterjedésű tűzzel szemben csak kevés sikerrel vehette fel a harcot.

A szervezettség megindulása

A XVII. században a diák-tűzoltóságok megalakulásával jelentek meg az első, önkéntes alapon szervezett tűzvédelmi erők, melyek közül a debreceni és a sárospataki kollégium diák-tűzoltói emelkedtek ki. A diákok eleinte csak a kollégiumok területén, belső udvarán tevékenykedtek, illetve tartottak váltásos éjjeli őrjáratokat, míg az 1600-as évek vége körül már a városban támadt tüzek oltásában is komoly szerepet töltöttek be.

A diáktűzoltók két csoportra oszlottak: oltókra és bontókra. Amíg az oltók a tűz mihamarabbi eloltását, addig a bontók a tűz továbbterjedésének rombolással történő megakadályozását segítették, melyhez az ún. gerundium állt rendelkezésükre.

A középkor évszázadai során megjelent, különböző tiltó és szabályozó rendelkezések ellenére is egyik tűzeset követte a másikat, így a XVIII. század elejére már az országgyűlés is kötelességének érezte, hogy komolyabban foglalkozzon a tűzvédelem kérdésével.
Az 1723-ban megjelent II. dekrétum a közigazgatás megoldandó feladati közé sorolta a tűzvédelmet. A törvény kihirdetése után évtizedekig nem történt változás, sem a tűzvédelem szervezete, sem felkészültsége nem vált megfelelővé. Ezért 1788-ban II. József olyan országos tűzoltalmi intézkedést - Tűzrendészeti Pátenst - adott ki, amely négy csoportba osztotta a feladatokat: megelőzés, tűzjelzés, tűzoltás teendői, az építkezésben alkalmazandó tűzvédelmi követelmények. II. József pátense a tűzvédelem szakmai felosztásának alapja napjainkban is.

Gróf Széchenyi Ödön

Egészen a XIX. század közepéig a tűzoltást a céhek tagjai végezték és irányították. Európában az első önkéntes tűzoltó szervezetet az akkor még a Magyar Királysághoz tartozó Aradon hozták létre 1835-ben. A szabadságharc következményeként a Habsburg-önkényuralom sokáig nem engedélyezte az önkéntes tűzoltó-egységek működését, így a Soproni Tűzoltó- és Tornaegylet csak 1866-ban, míg a Pesti Tűzoltó-egylet, illetve a főfoglalkozású (hivatásos) tűzoltóság 1870-ben - mindkettő Gróf Széchenyi Ödönvezetésével - kezdhette meg működését. Ezt követően már sorra alakultak más városokban, falvakban és községekben is a különböző tűzoltó egyletek és egyesületek, valamint tűzoltóságok.

A XIX. század végén a technikai fejlődésnek és a hatékonyabb eszközöknek köszönhetően a tűzoltó szervezetek már nagyobb hatékonysággal működhettek, mint a céhek, iparosok tűzoltásra kötelezett tagjai, ezért jelentős anyagi támogatásban is részesültek a településektől. Az anyagi támogatás ebben az időszakban jelenik meg először a magyarországi tűzoltóságok történetében.

XX. századi változások

A XIX. század utolsó évtizedei és a XX. század első évtizede a hivatásos és önkéntes tűzoltó-egységek létszámának növeléséről, technikai eszközeik bővítéséről ismertek. Az I. világháború szerte Európában, így hazánkban is megakasztotta a fejlődést, mivel a hivatásos és önkéntes tűzoltó-legénység nagy részét elszólította hivatásától, komoly veszteségeket okozva ezzel az akkori magyar tűzvédelemnek is.

A világháborút követően közel két évtizedet kellett várni a tűzrendészet fejlesztéséről szóló 1936. X. törvénycikk, és annak végrehajtásáról rendelkező 180.000/1936. számú BM rendelet megjelenéséig, melyek az addig szétszórtan és nehezen megtalálható jogszabályokat hatályon kívül helyezték, s a tűzrendészetet országosan egységessé tették. A tűzoltóságokat négy kategóriába sorolta: hivatásos, önkéntes, köteles, és magán tűzoltóságokba (mely felosztás a jelenleg működő szervezeti kereteknek is az alapja). A rendelet többek között szabályozta az óvintézkedéseket, a tűzveszélyes anyagok kezelését, az építkezések, az épületek és az üzemek tűzrendészetét, a mentő és a felderítő tűzrendészeti feladatokat is.

A háborús veszély miatt felgyorsult a hivatásos tűzoltóságok felállítása, de ezen testületeknek már a légoltalmi hálózat irányítása is fontos feladatuk volt. Az 1930-as évek végén elindult fejlődésnek a kirobbanó II. világháború szörnyű pusztítása vetett véget, mely ismét sok önkéntes és hivatásos tűzoltó hadrendbe állítását vonta maga után. A laktanyák, a szertárak, a gépjárműfecskendők, a speciális szakfelszerelések nagy része megsemmisült, a megmaradt használható felszereléseket a háború utolsó éveiben Nyugatra - leginkább Németországba - szállították.

A háború befejeződése után megindult a küzdelem a tűzrendészet újjáépítéséért, újjászervezéséért. Az 1945-ben, illetve 1946-ban hozott jogszabályok teljesen új alapokra fektették a tűzoltóságok szervezetét. Megszüntették a különböző elnevezésű és jellegű tűzoltóságokat, és megszervezték az egységes magyar tűzoltóságot. Létrejött az Országos Tűzoltó Főparancsnokság, melynek irányításával működtek a megyei tűzoltó-parancsnokságok, azok irányításával pedig a városi hivatásos állami tűzoltó-parancsnokságok. Az állami tűzoltóság a Belügyminisztérium részeként, annak alárendeltségében működött. A központi irányítás a minisztérium feladata volt, míg a területi szervek a később megalakuló tanácsok intézményeként működtek.

A két világháború jelentősen visszavetette az önkéntes tűzoltó szervezetek működését, hadrafoghatóságát is. A háborúknak rengeteg önkéntes tűzoltó is áldozatává vált, melynek következményeként nem minden településen szervezték újjá a tűzoltó egyesületeket. Az állami tűzoltósági rendszer kiépítésével, a központi irányítással új irányvonalat vett a tűzvédelem és a tűzoltóság fejlesztése, melyben a megmaradt önkéntes tűzoltó szervezetek szerepe háttérbe szorult.

Az önkéntes tűzoltó mozgalom az 1970-80-as évekre sok helyen megtorpant, több helyen megszűntek az egyesületek, és csak az igazán elkötelezett személyeknek volt betudható, hogy számos helyen sikerült megőrizni a hagyományokat és fenntartani a működőképességet.

A rendszerváltozást követő időszak

A rendszerváltás jelentős változásokat és nagy átszervezéseket vont maga után. A tűzvédelemről való gondoskodást a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény az önkormányzatok feladatkörébe sorolta. A korábbi állami hivatásos tűzoltóság két részre oszlott: az országos és megyei tűzoltó-parancsnokságok állami szervként, a városi tűzoltóságok önkormányzati intézményként működtek tovább. 2000. január 1-jén a Tűzoltóság Országos Parancsnoksága és a Polgári Védelmi Országos Parancsnokság összevonásával megalakult az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a megyei tűzoltó-parancsnokságokból létrejöttek a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok, mint az hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szakmai felügyeleti szervei.

2012. január 1-jével létrejött az egységes állami katasztrófavédelmi szervezet. Ez a rövid mondat a tűzoltóság és a polgári védelem korábbi szervezeti felépítésének, feladatainak, működési rendjének nagy horderejű átalakítását és ennek megfelelően a szervezetekre vonatkozó jogszabályok módosítását, új jogszabályok és belső szabályozók megalkotását jelentette. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény hatályba lépése mélyreható változásokkal járt a katasztrófavédelmi szervek feladatai, működése tekintetében. A törvény kimondja, hogy a tűzoltás, műszaki mentés állami feladat. A hivatásos tűzoltóságok működési területe Magyarország teljes területét lefedi.

Napjainkban Magyarország mentő tűzvédelmi feladatait az alábbi tűzoltóságok látják el:

Hivatásos tűzoltóságok (106 db), továbbá a hivatásos tűzoltóságok részét képező katasztrófavédelmi őrsök (46 db)Önkormányzati tűzoltóságok (60 db)Önkéntes tűzoltó egyesületek (641 db), melyek közül jelenleg 56 db önállóan beavatkozó státuszban működikLétesítményi tűzoltóságok (66 db)
 

Forrás: Pintér Sándor tű. százados Mentő tűzvédelem kialakulása Magyarországon című szakdolgozata
Állapot: kereshető

KRW értékelés (37 db): környezet: 4.84 rejtés: 4.96 web: 4.84 átlag: 4.88

 - történelmi nevezetesség, várrom, épület?
 - szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni?
 + különleges látványosság, helyszín?
 - speciális koordináta-érték vagy magasság?
 - vízpart, tó/folyó, forrás van-e a környéken?
 + település belterületén van a láda?
 + van-e a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület?
 + nyugodtan ajánlanád-e télen, hóban is (megtalálható-e)?
 + ajánlanád-e a környéket nyáron a legnagyobb kánikulában is?
 - hegyen, csúcson, nagy dombon van-e a láda (a környékhez képest)?
 + megközelíthető-e járművel néhány száz méteren belül?
 + a javasolt kiindulóponttól elérhető-e fél órán belül?
 + babakocsit toló család induljon-e a láda keresésére?
 + kisgyermekkel, nagyszülőkkel is elérhető helyen van?
 - igénybe veszi-e a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos)?
 - a láda megszerzéséhez kell-e sziklát mászni (gyerek a nyakban kizárt)?
 - sötétben ajánlanád a láda felkeresését?
 - van-e a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb.?
 - szokatlan méretű/alakú-e a láda (az ajándékok miatt fontos)?
 + el tudok-e menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyhatom)?
 + GPS nélkül is érdemes megkeresni
 + kereshető minden évszakban
 - kereshető 24 órában
 - a látnivalóért fizetni kell


tothadam86 2020.10.22 18:01 - Nem találtam meg
Megtaláltam a helyet -8)- Erre tekertem, majd néztem mindenütt +olvastam a kommenteket. A jelszóra nem leltem. Kérem az elfogadást. [Geoládák v3.7.6]

[Elutasította: Csg12, 2020.10.22 23:50]

Discover 2020.10.22 16:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 4.35
Rejtői segítség kellett az alternatív jelszó megszerzéséhez, amit ezúton is köszönök. Én még úgy vagyok a kereséssel, ha lehet nem szedünk szét semmit, de itt bizony kell.
Köszönöm a rejtést!
[Geoládák v3.7.6]

_DSC2294_DSC2293
_DSC2287_DSC2284
_DSC2285_DSC2286
_DSC2288_DSC2290
_DSC2292_DSC2283
Pepe 2020.10.21 15:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 3 átlag: 4.33 súly: 4.24
A pótjelszót én is sokáig kerestem, eredménytelenül. Szerencsére be tudtam jutni a skanzenbe, de a keresésben segítségemre nem a leírás volt, hanem a gondnok felesége, aki már nagyon zárni szerett volna, ezért inkább megmutatta a rejtek helyét. Több bajom is van a leírásban adott "segítségekkel", de nem posztom, hogy konkréten leírjam mik azok, nehogy elvegyem másoktól a keresés élvezetét. Így csak annyit, hogy az egyik segítséget nem találtam, egy másiknak az egyik felét sem, a másik fele pedig már esősen megkopott. A hölgy megígérte, hogy másnapra felfrissíti.

VP 2020.10.20 14:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.66
Az előadásom után az egyetemről: BME - Petőfi-híd - Nagykörút - Keleti pu. - Zugló - Rákosszentmihály/Sashalom - Árpádföld - Újpalota - Rákospalota - Újpest - Margitsziget - Moszkva tér - Budagyöngye biciklizés napos-szeles időben Észak-Kelet-Budapest számomra egzotikus tájain.
Az nálam esélytelen, hogy egy ilyen látogatást előre telefonon megbeszélek, így maradt a pótjelszó. Tíz perc után feladtam, és felhívtam a rejtőt, aki elmagyarázta, mit és hol keressek. Köszönöm!
Nekem az ilyen cseles rejtések túl bonyolultak (jobb szeretem, ha a rejtek adja magát, és a látnivalóra koncentrálhatok). A skanzen szerencsére kívülről is elég jól látszik.

 
DFRi 2020.10.20 10:16 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.70
Megvagy láda :-) Köszi a lehetőséget!!!
Remek hely remek rejtésel :-)
Amig vártunk a kapunyitásra, megkerestük az alternatív jelszót is, alig telt több mint 20 percbe... Ezért javasolnám, hogy a jelszót rejtő tereptárgyra egy szolíd GC felirat kerüljön, vagy a leírásban legyen egy pici segítség. Mert hárman kerestük párhuzamosan és nem nagyon volt egyértelmű egyikunknek sem...
Köszönjük, hogy megmutattad ezt a helyet!

Feri&Pilis50 [Geoládák v3.7.6]

Pilis50 2020.10.20 10:14 - Megtaláltam
Feri beült minden játékautóba.

Green Eye 2020.10.20 10:05 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!

Csaba & családja 2020.10.19 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.64
Az alternatív jelszót találtam meg rejtői segítséggel. Nagyon jó rejtés, talán túl jó is. Nehéz úgy megtalálni, ha az ember nem szívesen kezd el bontani. Köszönöm a rejtést, és a segítséget.

esztelneki 2020.10.18 13:20 - Megtaláltam
A mai városi bringázásom közben megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.3.4]

cachekereso 2020.10.18 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.82
Megtaláltam, nagyszerű időtöltés volt, köszönöm a játékot.

Molli 2020.10.18 12:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.23
Köszönöm a rejtést! Külön köszönöm a Rejtő segítségét!

robinbird 2020.10.18 10:59 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.5]

Mercenary 2020.10.18 10:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 4.03
Egész más miatt jöttünk ide, de ha már láda is lett itt begyűjtöttük.

Köszönöm a rejtést!

becko 2020.10.18 10:12 - Megtaláltam
74km-es vasárnap délelőtti tekerés Biatorbágyról/ra, kipróbálandó a tegnapi alkatrész cseréket.
Két perce már simogattam a bejárat környékét amikor megjött Fazék, és ketten simogattuk tovább néhány percig, de semmi.
A tűzoltók éppen fákat ültettek az udvaron, így be tudtunk menni, de továbbra is eredménytelenül telt az idő, már erősen kezdtem fázni amikor az illetékes tűzoltó megkegyelmezett nekünk, és felfedte a rejteket.
Aki keresgélni szeret az itt kedvét lelheti, én inkább megtalálni szeretek, ha egy városi rejtés nincs meg 2 perc alatt az már rontja az élményt, ez most alaposan elrontotta.

P1050994 
Fazék 2020.10.18 10:11 - Megtaláltam
A GCUSA után érkeztem ide. Becko már kereste a pótjelszót, de közösen sem találtuk. Az ajtó még zárva volt, de a kulcs benne volt, így aztán bemerészkedtünk, a tulaj kedvesen fogadott, és később még a láda megtalálásában is segített. A rejtés nagyon igényes és jó, de valóban nem adta könnyen magát, ... nagyon egyedi.
A skanzen hibátlan, gondozott, látványos, érdemes megnézni.
Kifelé még próbálkoztam a pótjelszóval, de újra nem találtam.

2020-10-18 09.59.152020-10-18 10.00.17
2020-10-18 10.04.002020-10-18 10.12.50
kireth 2020.10.18 09:32 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
köszönjük a rejtő segítségét a pótjelszó megtalálásához [Geoládák v3.7.2]

Micicila 2020.10.18 09:32 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.5]

utigabi60 2020.10.18 09:31 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.5]

Gábor75 2020.10.17 20:06 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Kitűnő élmény, remek rejtés! Több mint másfél órát voltunk bennt, mindenhova felmásztunk-bemásztunk. :-)) [Geoládák v3.7.5]

katika 2020.10.17 17:40 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést és a rejtő segítségét! [Geoládák v3.7.5]

mayagabor 2020.10.17 15:23 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.75
Megtaláltuk, köszönjük!
Ötletes rejtés!

Aniko & Gyuri 2020.10.17 12:48 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.7.5]

vittorio 2020.10.17 12:00 - Megtaláltam
Köszönöm, nagyon szuper rejtés! A skanzen is nagyon tetszett. [Geoládák v3.7.5]

james 2020.10.16 17:30 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm SagiK telefonos segítségét.
Köszönöm a lehetőséget.

James
[g:hu+ 2.3.4]

Attibati 2020.10.16 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.57
Az év rejtése. Az előző megtalálók logjai félrevezettek, mert átázott logbookról volt bennük szó, majd a pótjelszó rejtése "esőbiztosra" lett cserélve. Az új pótjelszó rejtés viszont csak virtuális, logbook már nincs, csak gravírozott felirat.
A rejtekhelyet felfedeztem, de nem néztem meg tüzetesen a felületet mivel a logbookot kerestem. Végül felhívtam a rejtőt, aki készségesen kisegített.
Ide vissza kell jönni nyitvatartási időben is, most csak egy kis délutáni kerékpározás úticélja volt a kiállítás.


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (102 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.