FAQ
846. Cikádor (GCCika)

Bátaszéki panoráma

Bátaszéki panoráma

Segítő Szűz kápolna

Segítő Szűz kápolna

Plébánia templom

Plébánia templom

Flórián a tűz ellen!

Flórián a tűz ellen!

Tájház

Tájház
Szélesség N 46° 11,246'
Hosszúság E 18° 43,548'
Magasság: 100 m
Megye/ország: Tolna
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2004.02.13 15:00
Utolsó lényeges változás: 2022.07.21 13:37
Rejtés típusa: Multi geoláda (1H+2V)
Elrejtők: Péter60, Strombus
Ládagazda: Péter60
Nehézség / Terep: 2.5 / 1.0
Úthossz a kiindulóponttól: 50 m
Megtalálások száma: 658 + 4 sikertelen + 15 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.7 megtalálás hetente


Az 1. pontnál 2x6 cm-es gravírozott lapot keress műtárgyon!
A 2. és 3. pont a felújítási munkák ideje alatt szünetel, ne keressétek!
A jelszót ennek megfelelően módosítottam

Megközelítés
Mindhárom pont közvetlen közelében tudsz parkolni.
A templomkert főkapuját sötétedéskor zárják, de az oldalkapun ezután is be tudsz menni a ládához.  N 46° 11,254' E 18° 43,559' 100 m [GCCika+oldalkapu].

Segítő Szűz kápolna
1762. november 25-én Szentgotthárdi András bátaszéki kereskedő írásba foglalta, hogy kápolnát kíván emeltetni a Segítő Szent Szűz tiszteletére és 400 Ft alapítványt is tesz a fenntartására.
A kápolna 1771-re készült el a Szekszárdra vezető út mentén.
Téglából épült, hatszögletű szentéllyel és kis huszártoronnyal. Barokk oltárán a passaui Mariahilf kegykép másolata látható, melyet angyalok tartanak.
1.  N 46° 11,550' E 18° 43,469' 96 m [GCCika-1]

Nagyboldogasszony plébániatemplom
Bátaszék jelképe, az utazónak már messziről a szemébe ötlő, neogótikus római katolikus templom. Ez az ország ötödik legmagasabb temploma. Tornya 82,45 m magas. A magyarországi téglaépítészet egyik legpompásabb alkotása. Építéséhez 2,5 millió közönséges és félmillió falburkoló téglát használtak fel.
Hatalmas orgonája a pécsi Angster cégnél készült. 2200 sípból áll, a legnagyobbak 10 m magasak, a legkisebbek alig több mint 1 cm nagyságúak.
A templom mellett láthatóak a cikádori apátság részben feltárt romjai.
2.  N 46° 11,246' E 18° 43,548' 100 m [GCCika-2]

Kálvária kápolna
Bátaszéken kívül, a Mohácsra vezető út mentén már a 18. század 30-as 40-es éveiben állt egy kis kápolna, melyet Thesz Bálint ősei építtettek a Fájdalmas Szűz tiszteletére. A kápolnát az évek során folyamatosan bővítették, mai formáját 1811-ben nyerte el.
Az érdekes, széles homlokzatú, hármas tagolású épület tetején terasz van, amelyre kétoldalt vezetnek fel a lépcsők. Itt áll a golgota három keresztje, amelyet az 1770-es években három szoboralakkal gazdagítottak. Különösen szép Mária Magdolna térdelő alakja.
A teraszról közelíthető meg a háromszintes torony, amely 1776-ban épült. Földszintjén egy fülkében az oszlophoz kötözött Krisztus szobra áll.
A keresztút stációi eredetileg a nagytemplomtól indultak, és hosszú út után értek el erre az akkoriban még csendes, békés helyre. Az 1990-es évek közepén már csak két stáció állt, ezeket a kápolna közelében újakkal kiegészítve újra felépítettékvés az elpusztult, bádoglemezre festett képek helyett modern bronz domborművekkel díszítették. A költségeket részben a bátaszékiek és az innen elszármazottak (kitelepítettek) állták. Érdekes felfedezni az adományozók között az eredeti építtető leszármazottját, Thész Erzsébetet is.
3.  N 46° 10,864' E 18° 43,119' 99 m [GCCika-3]

Bátaszék története
A honfoglaláskori magyarság a mai Bátaszék központjában, egy régi római út közelében hozta létre egyszerűen csak Széknek nevezett települését, amely már Szent István idején templomos hellyé is vált.
1142-ben II. Géza király ciszterci szerzeteseket telepített le Széken az ausztriai Heiligenkreuzból, akik monostort építettek a régi falu helyén, s ezt Cikádornak nevezték el. A nép azonban a falut továbbra is Széknek hívta.
A ciszterci apátság nem csak a település, hanem a környék életét is felpezsdítette. Az apátok új gazdálkodási eljárásokat honosítottak meg, rendszeresen utaztak Franciaországba, eljártak pápák és királyok megbízásából. Az apátság gazdasági jelentőségére utaló érdekes adat az hogy még a pápa és a IV. lateráni zsinat (1215-ben) is foglalkozott a cikádori ciszterciek szőlőfelvásárlásával és borügyleteivel.

A tatárjárás azonban egy csapásra véget vetett a virágzó gazdaságnak. 1242 március elején egy portyázó tatár csapat felgyújtotta és porig rombolta a monostort és a templomot. A pusztítás oly mértékű volt, hogy a ciszterciek száz évig sem tudták a helyreállítást befejezni és a végül újjáépült tempom az eredetinél kisebb lett. Ekkoriban egyre kevesebb szerzetes kérte felvételét a rendbe, az apátság működtetése és fenntartása egyre nehézebbé vált. 1411-es iratok ciszterciek helyett ferences szerzetesek jelenlétéről tanúskodnak. 1421-től pedig Zsigmond király a Szerémségből a török elől menekülő bencés szerzeteseket telepített ide. Később a ciszterciek szerették volna visszakapni monostorukat, de ez nem következett be.

A bencések a ciszterciektől való megkülönböztetés érdekében, a falu nevét használva, széki apátságnak nevezték a helyet.
Bátaszék a bencések idején fejlődött mezővárossá, jelentős iparosréteg alakult ki, növekedett a lakosság száma.
1441 januárjában az ún. cikádori csatában, a monostor közelében ütköztek meg egymással I. Ulászló és V. László király hívei. A Hunyadi János, Újlaki Miklós vezette sereg győzelmet aratott Garai László katonai ellen, ezzel megszilárdítva I. Ulászlót a trónján. A király jutalmul Hunyadit erdélyi vajdává és nándorfehérvári kapitánnyá nevezte ki.

Mátyás király 1478-ban egyesítette a széki apátság javadalmát a szomszédos bátai apátsággal, ezután a település nevét Bátaszék alakban kezdték el használni.

A békés fejlődésnek a török előrenyomulása vetett véget.
1529 nyarán Ibrahim pasa az erődített helyet nagyrészt leromboltatta. Buda elfoglalása után azonban a török a hadiút biztosítására palánkvárat épített, mely egy tornyokkal erősített földvárból és a monostror maradványaiból kialakított belső várból állt. A templom szentélyét dzsámivá alakították, mellé minaretet építettek. A templom hajóit kis szobákra osztották és a főleg bosnyák martalócokból álló török helyőrség szálláshelyéül szolgált.

Bátaszék 1687-ben szabadult föl a török uralom alól. A bécsi udvar parancsára a török palánkvárat lerombolták.
A bátai apátságot Jány Jakab Ferdinánd kapta meg, aki birtokai központjául Bátaszéket jelölte ki. Jány 1718-ban kezdte meg a németek betelepítését a török alatt majdnem teljesen elnéptelenedett Bátaszékre és a környező apátsági birtokokra. Helyreállította számukra a középkori templom szentélyét, s papot is küldött Bátaszékre.
A következő apát, Kollonich Zsigmond, a régi templomot barokk stílusban átépíttette, s toronnyal látta el. Végül 1903-ben ennek a helyére épült a mai hatalmas templom. 
A templom újra és újra újjászületett, de az egykori monostor épülete teljesen elpusztult, az évszázadok során még a helye is feledésbe merült. Maradványaira csak 1994-ben találtak rá a régészek.
Kollonich halála után, 1751-ben Mária Terézia Bátaszéket és a hozzá tartozó földbirtokot az akkor alapított bécsi Theresanium Katonai Akadémiának adományozta, az ott nevelkedő magyar ifjak eltartására.

A 18. század közepére Bátaszék fontos mezővárossá fejlődött. A lakosság főleg mezőgazdasággal foglalkozott, fejlett a céhes ipar is. A város lakossága a század végére 3000 fő. A németek mellett jelentős a magyar és szerb népesség. E korból valók Bátaszék legszebb műemlékei, az Orbán- (amit a GCFA16 láda mutat be), a Kálvária-, és a Mária-kápolnák és a mai városháza.
Az 1860-as évek közepén egy tűzvészben a település nagy része megsemmisült, ám az újjáépítés gyorsan megtörtént.
1871-73 között megépült az első vasútvonal, a dombóvári, amit sorra követtek az újabb vonalak. Bátaszék a századfordulóra jelentős vasúti csomóponttá vált. Ekkor a lélekszám elérte a 7000-et, s azóta is e körül mozog.

Az I. világháború és következményei alapvetően megváltoztatták Bátaszék életét. 1921-ben, a szerb megszállás megszüntekor, a helybeli szerb kisebbség néhány család kivételével a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságba költözött.
A II. világháborút követően, 230 év ittlét után, közel 4 000 svábot nyilvánítottak nemkivánatosnak és telepítettek ki Németországba. Helyükre bukovinai székelyek és felvidékiek kerültek, de elszórtan a Délvidékről és az ország más részeiről is jöttek otthonkeresők.
A település 1995-ben kapta vissza korábban elvesztett városi rangját.
Állapot: kereshető

KRW értékelés (397 db): környezet: 4.51 rejtés: 4.12 web: 4.46 átlag: 4.36

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
+
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
+
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
+
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell

Régi láda, nincs moderálva.

kertimi 2022.10.31 11:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Tanohun 2022.10.31 11:17 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Furtyka 2022.10.16 10:47 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Reggel 2022.10.08 18:18 - Megtaláltam
Ok! Megtaláltuk!

Köszi a rejtést!

Anita, Szilvi, szollosi73, Reggel

szollosi73 2022.10.08 18:17 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.34
Megvan.
GC versenyről hazafelé beugrottunk a Talizmánba vacsizni, majd tele hassal megkerestük a multit.
Köszi a lehetőséget.

Cikádor-1Cikádor-2
vmaxter 2022.10.03 19:08 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Lindisti 2022.09.10 17:52 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! :) [Geoládák v3.12.10]

Iparvasutas 2022.08.29 14:30 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszi a rejtést

agedma04 2022.08.14 14:36 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Batkamanó1211 2022.08.13 08:43 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Manoka61 2022.08.12 18:57 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Brigi0111 2022.08.12 09:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

VaVi 2022.07.12 11:45 - Megtaláltam
Az 1. pontnál meglett a jelszórészlet.
A 2. pontnál már befejeződtek a munkálatok.
A 3. pont környékén mindent átnéztünk, de jelszórészt nem találtuk. A munka még folyik, de a munkások megengedték, h szétnézzünk.
Telefonos egyeztetésünknek megfelelően, kérlek fogadd el a találatot.

[Jóváhagyta: Péter60, 2022.07.21 13:34]

20220712_11453820220712_114521
20220712_11435820220712_114249
20220712_11213120220712_112037
20220712_11194720220712_111201
Robinson76 2022.05.20 09:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.56
A 3. pont közelében építési munkák folynak, de a keresést ez nem érinti. A 2. pont nagyon monumentális, itt végeztek a munkálatokkal, a 3. pont rendben. Köszönöm a lehetőséget!

K-55 2022.05.10 12:58 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.28
Budapestről indulva a célpontunk Baja volt, de előtte összeszedtük a bátaszéki ládákat. A Segítő Szűz kápolna a város közepén egy ékszer. A Kálvária templomot tatarozzák. Bátaszékre gyönyörű kilátás nyílik a 2016-os Év fája.c ládától.

 
gvviki 2022.04.30 18:42 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.00
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.8]

ha8je 2022.04.23 17:21 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

zoli96 2022.04.23 17:16 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.8]

K.L. 2022.03.27 11:42 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

vakond87 2022.03.26 12:41 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.7.16]

kromoXspace 2022.03.26 12:24 - Megtaláltam
Megtaláltam Zsotyka, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

IMG20220326095109IMG20220326122614
IMG20220326122631 
Zsotyka 2022.03.26 09:34 - Megtaláltam
Megtaláltam, Kromo553 társaságában. köszönöm a lehetőséget. :) [Kesser 2.6.3]

Radián 2022.03.05 17:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.80
Mindig a közelben száguldunk el, de most először jártunk itt Bátaszéken. Köszönjük, hogy megmutattad! :)

Csg12 2022.02.26 17:40 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

SuperAnya 2022.02.26 17:35 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (678 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]