geocaching.hu geocaching.hu szép kép FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum   |    belépés
  
  
  
 
FAQ
1529. Egerbaktai láptavak (GCbakt)

Jó helyen jársz

Jó helyen jársz

Kis-tó

Kis-tó

Nagy-tó

Nagy-tó

Nem fürdőhely

Nem fürdőhely

rejtek

rejtek
Szélesség N 47° 57,601'
Hosszúság E 20° 18,801'
Magasság: 310 m
Megye/ország: Heves
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2006.12.27 19:00
Megjelenés időpontja: 2006.12.27 20:20
Utolsó lényeges változás: 2017.04.28 22:02
Utolsó változás: 2017.05.09 10:03
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: nivabibi
Ládagazda: zalajaro
Nehézség / Terep: 1.5 / 2.0
Úthossz a kiindulóponttól: 3000 m
Megtalálások száma: 215 + 1 sikertelen + 5 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.3 megtalálás hetente


WAP:A láda a baktai láptavak közelében egy fa gyökerei alatt , kövekkel álcázva található.

Egy vízrajzi érdekességhez az Egerbakta község közelében lévő Baktai láptavakhoz kalauzol első ládám. A település határában ritka és ez által védett természeti jelenségként tartják nyilván az "egerbaktai tőzegmohás láptavakat". A láda a konyhai doboz (16x25x10cm) egy fa gyökerei alatti üregben rejtőzik kövekkel takarva.

(A láda nem kiemelt természetvédelmi területen található, ennek ellenére minden természettudatos kesser számára fontos a természet értékeinek megőrzése, a rongálás és a szemetelés mellőzése! Emberként menjünk be az erdőbe és úgy is jöjjünk ki.)

A tavak egykor természetes közegükben élővizek voltak, ma már az un. eutróf tavak közé tartoznak. (Eutróf tavak: az oligotróf tavak természetes fejlődése ebbe az irányba tart. A tápanyag-ellátottság bőséges, a szervesanyag-termelés nagy. A fenékre kerülő elhalt szervezetek bomlása, valamint a bemosódó humusz jelentős oxigénmennyiséget fogyaszt, így az oxigénellátottság romlik. Feneküket vastagon borítja a tőzegsár. A bemosódó humusztól vizük rendszerint sötétbarna, oxigénkészletük nyáron teljesen elhasználódhat.) Röviden ez a jelenség akkor keletkezik, ha a természetes vízutánpótlás kevesebb, mint az elfolyás, illetve ha mindkettő minimálisra változik.

Egerbakta község 1550 lelket számláló település a 24-es úton Eger nyugati szomszédságában. A község temploma Francz József kőművesmester munkája az 1700-as évek elejéről. Védőszentje Alexandriai Szent Katalin. Első okleveles említése 1261-ben történik. 1274-ben IV. László király hozzájárul, hogy Sándor bán Bagata és Buda nevű falvakat feleségére hagyományozza. 1275-ben András egri püspök a püspökséghez tartozó szabolcsi Eszlár és Timár nevű birtokait elcseréli Sándor bán fiainak, Bakta, Buda és Tárkány nevű birtokaival, mert ezek közelebb vannak Egerhez. E csere folytán lett a falu az egri püspökség birtokává. 1295-ben Bátor határjárása kapcsán "villa Bagtha" névalakban említi az oklevél. 1351-ben I. Lajos király határjáró oklevele szerint kelet felöl a Rábczavölgy választja el a falut Szólát határától. 1476-1486 között Bakta a püspökség szarvaskői várának tartozéka volt, ide fizette a sokféle termény-, dézsma -és pénzjáradékot. E vár két katonájának tartását biztosította, a várkatonák lovai számára tizenkét baktai jobbágy szénakaszálást, gyűjtést, behordást végzett. A mohácsi vészt követő időkben a szarvaskői várat annak kapitányai magukénak tekintik, így a hozzátartozó Baktát Horváth Ferenc használja. Eger 1552. évi ostroma idején a település elpusztult, l553-ban kezdett újból benépesülni.

1564-ben ismét hat portája van, 1577-ben népessége huszonnégy családból áll, a falu a török földesúrnak igen súlyos pénzadót, évente 125 Ft-ot fizetett. Amikor 1596-ban a török ostrom alá vette, majd elfoglalta Eger várát, a falu ismét elnéptelenedett. Határának használatára való jogot Horváth Mihály füleki várkapitány kérte és kapta meg, élete tartamára Bosnyák Tamás tiszttartótól. Horváth halála után mostohafiára, Bük Sándorra szállt az ideiglenes használati jog. Végül is a falu az egész XVII. századon át a Bük család kezében maradt. 1703-ban Telekessy István egri püspök pert indított a Bük család ellen, Egerbakta visszaszerzése érdekében. A bíróság visszaítélte a falut a püspökség részére. Ettől kezdve az egri püspökséghez, 1805-től az akkor felállított egri érsekség birtokához tartozott. Az 1710 -1711. évi nagy pestisjárvány idején a község ismét néptelenné vált, az 1711. évi összeírások lakatlannak mondják. 1712. közepén már volt egy-két lakója. 1716. szeptember végén új betelepülők érkeztek. 1718-1724. között az Abaúj megyei Mecenzéfről, a jászói prépost birtokáról német és szlovák jobbágyok szöktek ide. A prépost 1725-ben katonai karhatalommal vitt vissza egyeseket jászói birtokára. Az 1725. évi adóösszeírás szerint a 22 jobbágy közül 13-nak főfoglalkozása a fuvarozás volt. A szántóterület szűkössége miatt egyesek Keresztespüspöki pusztán béreltek szántóföldeket. Mások 1744. táján ráadták magukat a szőlő telepítésre. 1760 körül a sűrű tövisektől kiirtották a töviskes nevű völgyet. Az 1771. évi úrbér rendezés során a falu határát az első osztályba sorolták, s így 26 kishold szántót meg tíz kaszás rétet szabtak ki minden jobbágytelekhez.

A baktai erdők tulajdonosa 1792-ben gróf Eszterházy Károly egri püspök volt. A nagy szegénység, a hideg miatt 1791-92 telén megszaporodott a püspökség területén a falopások száma. Az egri "kapás lakosok" előbb csak a hátukon majd szánkón hordták a fát. Az erdőkerülők az elkeseredett szegény emberek felé sem mertek menni. 1810-ból marad fenn egyházlátogatási jegyzőkönyv, melyből megtudhatjuk, hogy Baktán azért maradtak el a gyerekek az iskolából, mert az uradalmi és megyei közmunkákra, valamint a házi és mezei munkákra fogták be őket a szülők. 1855-ben a falu egész lakossága 1200 fő, katolikus vallású volt, 6-12 éves gyermekek száma 192 fő, télen 168, nyáron 56 gyermek járt ekkor elemi iskolába.

Az 1848-49. évi szabadságharc egyik csatája kapcsán olvashatunk Egerbaktáról. 1849. február 26-27-én zajlott a kápolnai csata, honvédségünk vereségével. A csata idején a településen a frissen hányt sáncoknál és a szarvaskői szorosban egri nemzetőrök strázsáltak. Egerbaktán Báthory-Schalcz Bódog 3 1/2 zászlóaljnyi gyalogossal, egy lovasszázaddal és 8 ágyúval felszerelve figyelte Schliclz mozdulatait, de Schliclz nem mutatkozott.

1950-ben vezették be a villanyt a településre, 1955-ben 235 volt a fogyasztók száma.1956-ban két ásott kút volt. 1955-ben már három tantermes iskola volt a településen - hat tanerővel és 161 tanulóval- valamint kultúrotthon, könyvtár és keskenyfilmes mozi működött.

A vidék igen gazdag természeti értékekben. A települést környező hegyvidéki erdőségek, a tiszta levegő, az itt megbúvó nagy és kisvadak, különböző madárfajok és a védett ritka őshonos növények látványa kellemes kikapcsolódását nyújt a természetben pihenni vágyóknak.

A láda 4 útvonalon közelíthető meg. Személygépkocsival egyik sem járható! Terepjárók elvileg leküzdhetnék az utakat, azonban a kiterjedt vadászati területek miatt, azok nemcsak engedélykötelesek, hanem minden irányból sorompóval védettek is. A területre gépkocsival belépés csak engedéllyel és kisérővel (kulcsos ember) lehetséges, ami igen macerás.
Ajánlom viszont mindeki számára - arra alkalmas időjárás esetén - kerékpárral való megközelítést még spéci MTB-re sincs szükség, mivel nincsenek nehezen teljesíthető emelkedők és az utak állapota is jó.
És természetesen ajánlom a gyalogos, túrázni, sétálni szerető kessereknek.

1./ Almár  N 47° 57,376' E 20° 21,411' 196 m [GCbakt+útpont3] vasútállomástól induló Piros sáv jelzés vonattal és autóbusszal is nagyon könnyen elérhető Egerből. A vasútállomásról a patakon átvezető fahídon átkelve induljunk útnak. Kezdetben szélesebb dózerúton, később keskenyebb erdei úton haladhatunk. A turistaút többször keresztezi a különféle erdei utakat. Az Egerből érkező Kék kereszt jelzést a Tó-hegy alatt  N 47° 57,721' E 20° 18,909' 312 m [GCbakt+keresztút] keresztezzük. A láda megtalálása után kellemes sétával (tovább a Piros sáv jelzésen) érhetjük el Egerbakta községet, ahonnan sűrű autóbuszjárat van Egerbe. Almártól a ládáig kb. 4300 m, onnan Egerbaktáig  N 47° 56,154' E 20° 17,696' 175 m [GCbakt+parkoló] kb. 3700 méter.

1/a.A fenti útvonal természetesen visszafelé is járható. A Piros sáv Egerbaktától  N 47° 56,154' E 20° 17,697' 175 m [GCbakt+parkoló] a ládáig kb. 3700 m, onnan Almárig  N 47° 57,376' E 20° 21,411' 196 m [GCbakt+útpont3] kb. 4300 méter, vagy a Kék kereszt jel mentén Egerbe a  N 47° 55,028' E 20° 21,668' 202 m [GCbakt+útpont2] pontig kb. 6900 m, míg Szarvasköbe  N 47° 59,009' E 20° 19,768' 333 m [GCbakt+útpont1] a Kék kereszt -n és az OKT Kék sáv jelzésen kb. 5100 m.

2./ Egerből a Szalapart városrészből az azonos nevű utca végén  N 47° 55,028' E 20° 21,668' 202 m [GCbakt+útpont2] indul a Kék kereszt , mely a tavak közvetlen közelében  N 47° 57,721' E 20° 18,909' 312 m [GCbakt+keresztút] csatlakozik a Piros sáv -hoz. Az út hossza kb. 6900 méter, mely enyhe emelkedéssel közelít, de jól járható. Bringásoknak nagyon ajánlott !!!

3./ Szarvaskőből a buszmegállótól, vagy a vasútállomástól a település DNy-i végén  N 47° 59,009' E 20° 19,768' 333 m [GCbakt+útpont1] az OKT Kék sáv jelzésén kell haladni majd balra rátérni a Kék kereszt -tel jelzett turistaútra, mely a tavak közvetlen közelében  N 47° 57,721' E 20° 18,909' 312 m [GCbakt+keresztút] csatlakozik a Piros sáv -hoz. Az út hossza kb. 5100 méter. Aki még nem járt a szarvaskői kilátóban és még nem gyűjtötte be a GCMAJO ládát most megteheti, szinte útba esik.

Az "egyéb" útvonalakkal kapcsolatban két megjegyzés:

1./ A szálerdőket sűrű fiatalosok váltogatják, szinte áthatolhatalan aljnövényzettel és dús, főleg vaddisznókban gazdag faunával. Az iránymenetek erősen meggondolandók.

2./ A területen jelentős vadászati tevékenység folyik, ami az utakon járva teljesen veszélytelen, de vadászati szezonban főként napnyugta és napkelte között a biztonság miatt senki se térjen le az útról.
'
Állapot: kereshető

KRW értékelés (128 db): környezet: 4.47 rejtés: 4.54 web: 4.59 átlag: 4.53

-
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
-
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
-
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
-
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
-
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
-
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
-
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
-
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
-
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


Kertész család 2021.10.05 13:39 - Megtaláltam
Kellemes túra változatos környezetben, azonban csak száraz időben ad élményt, egyébként nagyon sáros a terep. Folyamatosan érezni lehet a vadak jelenlétét, még ha nem is mutatkoznak. A rétek rózsaszínek az őszi kikericsektől. Viszont, amiért a láda idekerült, abból semmit sem lehet látni. Nagyon hiányzik ide egy kilátó vagy magasles.

Csizmások 2021.09.14 12:41 - Megtaláltam
Megtaláltuk telefonos rejtői segítséggel! Bénáskodtunk egy kicsit, köszönet a rejtőnek! Egerbaktáról 7 km-es kellemes túra.

4D7AA28F-D3D2-4084-BE3F-D8C66BFBCF90860A0021-C2AF-4D44-A7A8-804CC6C24793
FC679771-DE46-49D1-88FB-143392662FF1D9E61A66-272C-469A-BC65-9B93F39F753A
johnnycache 2021.08.20 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.09
Köszönöm az élményt! :-)

Hegedüs Zsuzsa 2021.08.15 12:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.04
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
Hű de nagyon régen meg akartam keresni. Végre megvan. [Geoládák v3.11.3]
A tó nagyon vissza van húzódva, alig látszik.

IMG_5578IMG_5576
IMG_5577 
Vincenzo65 2021.08.02 15:00 - Megtaláltam
Almár felől, néhol érdekesen. A tó kerüli út nem feküdt a GPS-nek, de a pont pontos volt.

Gibix75 2021.07.09 14:20 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.7.12]

james 2021.06.12 11:22 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
James [Geoládák v3.11.0]

Szusii 2021.05.09 21:55 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést.

BaumyGeo 2021.04.12 18:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.99
Köszi a rejtést! Megtaláltuk! Immáron harmadjára járunk itt. Jöttünk már Eger és Egerbakta felől is. Most Szarvaskő elhagyatott bányájának irányából közelítettünk. Talán ez is a legrövidebb. Kimondottan a láda volt a cél, meg is lett. Jó kis rejtés, tetszett a jelszó is.

58DAD106-6E91-4354-B2E6-B75A0C57420AA078CA2D-29A2-41F3-B674-C996C73145A8
35CAE6AE-B946-475B-BE0E-3047527707282229CDC9-9BF7-43FA-A063-41F0F69C6C1A
carmin 2021.03.28 14:46 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
[g:hu+ 2.5.10]

A Baktató Tanösvényen kellemes sétával értük el a tavakat. Szép új táblák az úton, a tavaknál fedett pihenő várja a turistákat.

DSC00115DSC00126
DSC00128DSC00129
DSC00138DSC00140
DSC00152DSC00158
Favágó82 2021.03.27 19:19 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.85
Gyönyörű a környezet, vadászoknak paradicsom! :)

Frankie Family 2021.02.27 14:51 - Megtaláltam
OKT közben, kis kitérővel megtaláltuk, köszönjük a rejtést!

gyetger 2021.02.25 15:30 - Megtaláltam
Megvan, köszi!
1000. találatom! :)
Ha más nem, a piroson lefelé a sártenger emlékezetes volt. :D

ddalma 2021.01.17 10:47 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! pwz-vel közös találat! Nagy hóban! :) [Geoládák v3.8.3]

pwz 2021.01.17 10:46 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Fagyott úton az igazi :) ddalma-val közös találat. [Geoládák v3.8.3]

Lempike és Sándor 2021.01.02 13:10 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.6.4] A láda keresését csak a pandémiában és az ünnepekben eseményre kiéhezett , mindenre elszánt kessereseknek ajánlanám a hatalmas sártenger miatt. Nem terveztünk mára ládázást, de a jóidő , a napsütés elcsábított. Ez a láda "következett" a térképünkön. A környék nagyon szép, vadban gazdag, láttunk nagyon közelről egy szarvascsordát, ami különösen tetszett nekünk.

20210102_13302720210102_142241
20210102_13291520210102_122355
20210102_113331 
Zergi 2020.11.21 15:45 - Megtaláltam
Fogtam!
Mielőtt besötétedett, sikerült elcsípni! Hozzájárult ehhez anettx azzal, hogy segített egy jó parkoló koordinátával - köszönöm!

Sajnálom, hogy a tó vízfelületét csak fölülről láttuk átsejleni! Túrának jó volt.

IMG_0400IMG_0401
IMG_0402IMG_0403
IMG_0404IMG_0405
IMG_0406IMG_0409
IMG_0410IMG_0411
IMG_0412IMG_0413
IMG_0414IMG_0415
IMG_0416IMG_0417
IMG_0418 
ésKata 2020.11.21 15:45 - Megtaláltam
Bükki jó kirándulós nap.Last minute találat a nap végén.

softi 2020.10.18 12:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.63
Nagyon különleges hely!

_DSC4956_A_A_DSC4984_A_A
ha2 2020.09.09 15:45 - Megtaláltam
Szeretem az ilyen "ősi" tavakat. Ide jó lenne egy magasles a partra. Felmásztam egy kisebb fára, de nem lehetett közelebb jutni a vízhez.

Nem sikerült közelebbről 
anettx 2020.09.09 15:45 - Megtaláltam
TFTC!
5 napos BAZ-megyei kirándulgatás Miskolctapolcai bázissal.
Egyszer már próbáltam ezt a ládát, de 5 km-nél nem jutottam közelebb. Most viszont kb. 2 km-re sikerült leparkolni, így ez még belefért a mai napba.
[Geoládák v3.6.0]

Paul 2020.08.21 11:56 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.2.12]

Norbee97 2020.08.16 16:07 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.12
Ezt is megtaláltam! Köszönöm a rejtést. Nem volt hiába eljönni ide. :)
Részletek és képek hamarosan. [Geoládák v3.5.3]

IMG_20200816_151428IMG_20200816_151732
IMG_20200816_153717IMG_20200816_155103
IMG_20200816_155345IMG_20200816_162318
IMG_20200816_163959 
GAMANO 2020.07.15 17:08 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

Dad&Me 2020.07.13 13:18 - Megtaláltam
Megtaláltuk!
Köszönjük a lehetőséget.
[g:hu+ 2.2.9]


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (221 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]