FAQ
2844. Az aradi vértanúk emlékezete (GCARAD)

Az aradi vértanúk, Barabás Miklós litográfiáján

Az aradi vértanúk, Barabás Miklós litográfiáján

A szabadság szobor

A szabadság szobor

Oldalnézetben

Oldalnézetben

A haldokló harcos

A haldokló harcos

A harckészség

A harckészség

Rácsok mögött (Siska Szabó Zoltántól )

Rácsok mögött (Siska Szabó Zoltántól )

Az eredeti helyén (Siska Szabó Zoltántól)

Az eredeti helyén (Siska Szabó Zoltántól)

Az aradi vértanúk levétele a bitófáról (festmény)

Az aradi vértanúk levétele a bitófáról (festmény)

Az emlékmű az eredeti állapotban (Siska Szabó Zoltántól)

Az emlékmű az eredeti állapotban (Siska Szabó Zoltántól)

A rejtő az emlékoszlop előtt

A rejtő az emlékoszlop előtt

Itt nyugszanak a földi maradványok

Itt nyugszanak a földi maradványok

A várfal távolról és közelről

A várfal távolról és közelről

Ezért nem lett itt láda

Ezért nem lett itt láda
Szélesség N 46° 10,253'
Hosszúság E 21° 18,551'
Magasság: 108 m
Megye/ország: Románia
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2010.10.03 16:00
Megjelenés időpontja: 2010.10.06 23:00
Utolsó lényeges változás: 2010.10.05 20:44
Utolsó változás: 2011.10.04 21:23
Rejtés típusa: Multi geoláda (2V)
Elrejtők: Mala és Maati
Ládagazda: mala
Nehézség / Terep: 1.0 / 1.0
Úthossz a kiindulóponttól: 1000 m
Megtalálások száma: 218 + 1 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.3 megtalálás hetente


WAP
Kétpontos multi, mindkét pont virtuális.
1.pont: A szabadság szobor
A N 46° 10,253'" E 21° 18,551 ponton található
szobor hátulján, legalsó lépcsőfokon, a bal szélen (hátulról nézve) található kétsoros szöveg felső sorának utolsó szava (négy betű)

2.pont: A vesztőhely
A N 46° 09,728' E 21° 19,940' ponton, az emlékmű oszlopának jobb oldalán, a talapzaton található két betű (szerintem egy monogram). Kis segítség az elmosódott betők miatt: A magyar abc kozépső harmadában, két egymást követő mássalhangzó.
Ha a koszorúk eltakarják a feliratot logolj jelszó nélkül és tölts fel egy képet, vagy írj egy e-mailt.
WAP vége

Megközelítés:
Javasolt kindulópont: A 7-es út bevezető szakaszán lévő körforgalom, a N 46° 10,928' E 21° 18,603' koordinátákon, kicsivel a kórház után, 5 út találkozásánál.

Nagylak felől közelítve: A 7-es számú főúton (E68) nem kell az elkerülő útra menni, hanem a városközpont felé kell haladni, majd követni az utat jobbra tartva. Calea Victoriei, körforgalomnál 1. kijárat Strada Andrei Saguna majd éles jobb kanyar Strada Varfulco Dor ezen az útoh haladva jobbra terül el a Tűzoltó tér (Reconcilereii)

Javasolt parkoló az 1-es ponthoz:
 N 46° 10,291' E 21° 18,553' 108 m [GCARAD+Parkoló 1-es pont] Az emlékmű melletti utca, (Vigyázat, fizető parkolás, fizetni a közelben lévő automatáknál lehet.)

A 2-es pont megközelítése: A régi Maros hídon át, a körforgalom 1. kijárata után látni a focipályát, az mőgé kell behajtani.
A javasolt parkoló a 2-es ponthoz:
 N 46° 9,742' E 21° 19,943' 108 m [GCARAD+Parkoló 2-es pont] Az emlékmű mellett a focipálya mögött nagy aszfaltozott terület, bőven van hely.

Előzmények:
Ezzel a ládával szeretnék tisztelegni a vértanúk emléke előtt.
Szegedről Erdélybe utazva többször elmentünk Arad mellett, anélkül, hogy felkerestük volna ezeket a helyeket. Ezt a mulasztást pótoltuk, és szeretnénk mindenki számára könnyen megtalálhatóvá tenni ezt a két emlékművet.
Szerettünk volna ide egy valódi ládát is rakni, de a lehetséges helyszínekről végül is lemondtunk. A vár falain táblák jelzik, hogy katonai terület, a Maros partja annyira elhanyogolt és szemetes, hogy ez sem jöhetett szóba.
Maradt a két állomásos multi, melynek mindkét pontja virtuális.

Az első pont
1.pont: A szabadság szobor [GCARAD-1]
 N 46° 10,253' E 21° 18,551' 108 m [GCARAD-1]
A szobor hátulján, a legalsó lépcsőfokon, a bal szélen (hátulról nézve) található kétsoros szöveg felső sorának utolsó szava (négy betű)

2.pont: A vesztőhely [GCARAD-2]
 N 46° 9,728' E 21° 19,940' 108 m [GCARAD-2]
Az oszlop jobb oldalán (a lépcső felöl nézve) a talapzat vízszintes részén található, kissé elmosódott két betű (szerintem egy monogram). Mivel többen is jelezték, hogy a betűk nehezen olvashatók, időnként koszorúk és néha hó is takarja, egy kis segítség: A magyar abc kozépső harmadában, két egymást követő mássalhangzó.

Ha a koszorúk eltakarják a feliratot logolj jelszó nélkül és tölts fel egy képet, vagy írj egy e-mailt.


A jelszó képzése: A két részlet egybeírva 4+2 betű


A szabadság szobor:
Az 1849. október 6-án kivégzett honvédtábornokoknak állít emléket, ezért Vértanú-szobor néven is ismert, Zala György monumentális alkotása, aki Huszár Adolf eredeti tervét dolgozta át.
A szobor főalakja a szabadságot jelképező Hungária, mellékalakjai pedig az Ébredő Szabadság, Harckézség, Áldozatkészség és Haldokló harcos. A Harckészséget az 1880-as években, Brüsszelben egy szoborkiállításon aranyéremmel jutalmazták. A fiatal Zala György ezzel az alkotással alapozta meg hírnevét és vált a magyar nemzeti-történelmi szobrászat egyik vezéralakjává. Később megkapta a budapesti Millenniumi Emlékmű kivitelezésének jogát.
Az aradi szoborcsoport elkészítésének költségeit országos közadakozásból fedezték és a szobrot 1890. október 6.-án országos ünnepségen leplezték le Arad legszebb terén, a színház mögötti Szabadság-téren.
A szobor, az első világháborút követően, még hét évig állt az aradi Szabadság-téren. 1925-ben szétszedték és a tűzoltólaktanya melletti elhagyott lovardába raktározták el.
1956-ban ugyan elkezdődtek a szobor visszaállításának a munkálatai, de az október 23-án kirobbant a magyar forradalom és annak következményei miatt a szobor visszaállítását leállították, majd néhány év múlva a lovardából is elszállították, nem is akárhová, hanem a szovjet laktanyaként működő aradi várba. Más szóval, a tizenhárom tábornok emlékét idéző szoborcsoport katonai őrizetbe került a várba, megismételve ezáltal a vértanúk sorsát. Több mint negyven évig raboskodott a Szabadság-szobor az aradi várban. Fogságából hosszas politikai harcok és egyeztetések után 1999. október 1.-én szabadult ki. Ekkor erősen sérült állapotban a szobor alakjait a minorita templom udvarán helyezték el.
Újabb köztéri felállítását heves politikai csatározások előzték meg, végül 2004. április 24. állították fel az erre a célra átalakított Magyar-Román Megbékélés Terén, azzal a feltétellel, hogy ugyanitt elhelyezik a román 48-asok diadalívét, ami egy jó évvel később meg is történt.

A vesztőhely

1849
Az aradi vár a Maros bal partján épült hatszögletű erőd; a folyó majdnem körülöleli. Itt őrizte foglyait Howiger vezérőrnagy, a vár parancsnoka. Az ítéletet október 5-én reggel 7 órakor hirdették ki: golyó általi halálra Kiss-t, Schweidelt és a büntetés enyhítéseként Desewffyt és Lázárt. Először őket kísérték a vár VI-os kapuja mellé, a vár sáncába. A féltérdre ereszkedett tábornokokat egyszerre érte a lövés; hárman azonnal arcra buktak, Kiss Ernőnek csak a vállát érte a golyó, ezért három katona közvetlen közelről lőtte le.
A bitófára ítélt kilenc fogolyért ezután mentek vissza a várba. A III-as kapun át az Újarad felé vezető útra tértek; Damjanichot - mert lába törött volt - szekéren vitték. Durván faragott, mintegy nyolclábnyi magas oszlopokhoz kísérték őket; elsőként Poeltenberget szólította a porkoláb. Aztán sorrendben Török, Láhner, Knezich, Nagysándor, Leiningen, Aulich, Damjanich és Vécsey életét oltották ki. Elrettentő példaként estig függtek a bitófán, majd két-két újaradi paraszt gödröket ásott az akasztófák tövébe, és ide temették a nemzet halottait.
Napjainkban
Maros bal partján, a vár oldalán, a vár közvetlen szomszédságában a Váralja negyedben lévő téren áll egy szürke márványból készült emlékmű, amelyet 1881. október 6-án avattak fel. Korábban itt egy szerény kőemlék állt. Ez volt a kiegyezés után a szabadságharc tiszteletére felállított első emlékmű a történelmi Magyarországon. A terméskőből emelt mesterséges dombon álló obeliszk az Aradon 1849. október 6-án kivégzett tizenhárom honvédtábornoknak állít emléket. Egyik oldalán a kivégzés dátuma, a másikon a tábornokok nevei a kivégzés sorrendjében.

Az obeliszk alá temették el 1974. október 6.-án a 13 vértanúból 11 hősnek a földi maradványait. Kiss Ernő és Desewffy Arisztid a családjuk kérésére a szerbiai Eleméren, illetve a szlovákiai Margonyán van eltemetve. A tábornokok csontjait korábban az aradi temető, illetve borosjenői római katolikus templom kriptáiban őrizték.

Írott emlékekből:

A vesztőhely feltárása több lépésben történt itt közlöm az egyik feltárási jegyzőkönyv részletét.

"Jegyzőkönyv
ad 37/1913. sz.
Felvétetett Aradon, 1913. évi október hó 20. és 21. napjain az aradi vár sáncaiban elföldelt Schweidel József+ és Lázár Vilmos+ vértanúk hamvainak exhumálása alkalmával.
Szemtanúk feljegyzései szerint a vár északi (VI. számú) kapujától jobbra fekvő sáncban történt Kiss Ernő+, Schweidel József+ és Dessewffy Arisztid+ tábornokok, valamint Lázár Vilmos+ ezredes-hadtestparancsnok kivégzése. Mind a négy ott a helyszínen földeltetett el. Kiss Ernő+ és Dessewffy Arisztid+ holttestét hozzátartozóik utóbb elvitték; két vértanú holtteste a vársáncban maradt.
A vértanúk hamvainak felkutatásával Arad sz. kir. város törvényhatósága részéről kiküldött bizottság elnöke: Varjassy Árpád+ kir. tanácsos, tanfelügyelő a katonai hatóság előzetes engedélyével az ásatásokat a fent említett sáncban még 1912. év nyarán meg is kezdte. Ásás közben két csontváz nyomaira akadtak, ezek a legnagyobb valószínűség szerint Schweidel József+ és Lázár Vilmos+ földi maradványai.
A hamvak kiemelése az 1913. évi magas talajvíz miatt lehetetlen volt. Az 1913. év őszén a víz végre annyira lehúzódott, hogy az exhumálást többé nem akadályozta."


A dokumentumot itt lehet elolvasni.
Állapot: kereshető

KRW értékelés (107 db): környezet: 4.37 rejtés: 4.15 web: 4.57 átlag: 4.36

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
+
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
+
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
+
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
+
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
+
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
+
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


Világutazó 2022.09.12 14:25 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! :) [Geoládák v3.12.10]

"J&J" 2022.08.20 15:59 - Megtaláltam
Békési Bringatúra_9
Magyardombegyház_Arad szakasz
Bár sok erdélyi/partiumi városban jártunk, eddig Arad kimaradt. A bicikliket a szálláson hagyva jó sokat sétáltunk a városban, és a pontokat is könnyen megtaláltuk. Sajnos, a szobor felirata olyan rosszul olvasható, hogy a rejtő segítségét kellett kérni (fotót küldtünk).

Köszönjük a rejtést!

DSC_1176DSC_1177
DSC_1178DSC_1180
DSC_1181DSC_1182
K.L. 2022.08.14 11:50 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Pogánypeti 2022.08.04 12:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.31
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget! [g:hu 1.6.4]
Eddig még sosem jártam Aradon, így megpróbáltam alaposabban szétnézni ebben a nagyvárosban.
A két jelszórész könnyen megtalálható, viszonylag jól olvashatóak.
A 2. pontnál -ha már úgyis ott jártam- megkerestem és belogoltam a .com-os ládát is...
Köszönöm a rejtést!

krypton 2022.07.29 13:37 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

pankalandor 2022.07.03 20:59 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

gubi_2 2022.07.01 20:03 - Megtaláltam
Megvan, köszönjük a rejtést! eltájoló társaságában. [Geoládák v3.12.10]

eltájoló 2022.07.01 13:12 - Megtaláltam
Szomorú hely mindkettő, de nagyon örülök, hogy végre eljutottam ide. Mindkét pont nagyon megérinti a magyar ember szívét.
Köszönöm a rejtést!
mmccxxviii

Gábor és Edit 2022.06.22 13:40 - Megtaláltam
Megtaláltuk.
Köszönjük a lehetőséget.
[g:hu+ 2.0.27]

Smofri 2022.05.24 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.32
Köszönöm

Julcsi7 2022.05.09 13:18 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.95
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.8]

Parmerozpazepan 2022.04.22 17:47 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 4.08
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
Kötelező látnivalók a magyarság egésze számára, akárcsak sok másik itt Erdélyben (Partiumban).
A városi román emlékmú, minden igyekezet ellenére, meg sem közeliti a magyar méltóságát. Azok a komikus figurák a diadaliy alatt... Na, mindegy.

peters 2022.03.13 12:44 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

straboti 2022.03.13 12:43 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

R.Guszty 2021.09.17 20:42 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.1]

kitkat0123 2021.09.17 18:55 - Megtaláltam
Nagyon szépen köszönöm a rejtést és a munkát, amit a láda kihelyezésébe fektettél.
[Geoládák v3.12.1]

Paul 2021.07.03 14:57 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

gaboor 2021.06.20 13:57 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.15
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.1]

E3B3C290-45EB-4EBA-83C8-424A1F1CE04C477F9D91-2BAD-4797-B647-AECC94FE89F5
2DE66FD9-C29D-43C7-87DF-E4974A2099E0769D708F-631F-4906-8793-3BC7C38FE7CC
E2D618E1-633D-4D95-BAFA-73A4E980DD7AD9554C91-8D4E-4849-9FE6-2BA5FF12D2D3
5F7F5746-2A25-4341-985B-D0D2CBE067713FDB25D5-2F0C-430F-B70C-DB6AE8C34678
86B79F51-3CE7-4C75-959E-6EC9369D6BD8 
bgecco 2021.06.17 11:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.0]

nmárti 2021.05.24 10:34 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 4.57
Újratöltve, a helyzet nem sokat változott. Legalább a környezete tiszta és rendezett a vesztőhelynek. Körülötte sportpályák...érdekes párosítás. Véletlen, hogy 13 lépcsőfok van?!?

VILÁGJÁRÓ (expötyimiki) 2020.03.09 11:30 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!

lovagias 2020.01.17 15:08 - Megtaláltam
:)

fehérkút 2020.01.17 15:08 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget! [Geoládák v3.2.2]

Aniko & Gyuri 2019.11.23 13:28 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Aniko és Gyuri [Geoládák v3.0.0]

emmerwald 2019.11.01 12:30 - Megtaláltam
A két helyszín után felkerestük a szobroktól 150 méterre (a vár felé) lévő kis piacot. Itt kapható többek között friss virág is. Köszönjük a lehetőséget!

IMG_20191101_121205IMG_20191101_123750

A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (219 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]