FAQ
3665. Gyalog a Postakocsi-úton (GCRPKU)

1. segítség

1. segítség

Távolban a Kislaki-"högy", túl rajta a Nádasdi-erdő

Távolban a Kislaki-"högy", túl rajta a Nádasdi-erdő

Távolban a Sárkúti erdő, a láthatáron Ropolyerdő

Távolban a Sárkúti erdő, a láthatáron Ropolyerdő

A távolban Kaposvár, túl rajta Külső-Somogy

A távolban Kaposvár, túl rajta Külső-Somogy

Postakocsi-út (2013)

Postakocsi-út (2013)

Az északi szakasz felújítása 2020.

Az északi szakasz felújítása 2020.

Bíborhere föld az út mentén

Bíborhere föld az út mentén

2. segítség

2. segítség

A régi 10-es kilométerkő...

A régi 10-es kilométerkő...

A horizonton a Postakocsi-út dombgerince

A horizonton a Postakocsi-út dombgerince

Kilátás Szentpál felé

Kilátás Szentpál felé

4. segítség

4. segítség

Visszatérőben a Kislaki mélyúton. Ilyen volt...

Visszatérőben a Kislaki mélyúton. Ilyen volt...

...ilyen lett a "Borgyán-kerékpárút"

...ilyen lett a "Borgyán-kerékpárút"
Szélesség N 46° 18,584'
Hosszúság E 17° 47,234'
Magasság: 205 m
Megye/ország: Somogy
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2013.09.28 16:10
Megjelenés időpontja: 2013.09.28 16:11
Utolsó lényeges változás: 2022.03.26 16:03
Utolsó változás: 2022.03.26 16:07
Rejtés típusa: Multi geoláda (4H)
Elrejtők: Ajtony & Zerind HUN
Ládagazda: Ajtony
Nehézség / Terep: 2.5 / 2.5
Úthossz a kiindulóponttól: 16000 m
Megtalálások száma: 94 + 5 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.2 megtalálás hetente


Gyalog a Postakocsi-úton
A Kaposvártól Szigetvárig vezető 36 km-es egykori országút (Régi postakocsi-út) északi szakaszát tárja fel ez a 16 km hosszú körtúra-útvonal. A kaposvári városi szakasz mellőzésével Töröcskétől a Ropolyi-erdőbe vezet, majd visszafelé elhagyva a Postakocsi-utat a Kecskeháton és a zselickislaki hegyen átvezetve záródik. A körtúra egyes szakaszai a Zselic teljesítménytúrázók számára ismerős jelzett utakon haladnak.
Eső után nem az a kimondott kerékpárút!
Az erdőlátogatási és közlekedési korlátozásokat tekintve ez a segédlet hasznos lehet.
Jelszó képzés: A négy pont jelszórészlete egybeírva.
1. N 46° 18,584' E 17° 47,234' 5-ös kilométerkövön keresd az üveg matricát.
2. N 46° 17,441' E 17° 47,253' mikroláda odvas fában
3. N 46° 16,011' E 17° 48,443' valós láda (12 cm*12 cm*10 cm) többtörzsű fa töve között. Gondosan takard el!
4. N 46° 18,412' E 17° 48,181' mikroláda örökzöld fa ágán (kereszttől keletre1 m-nyire)

A ládába TravelBug helyezhető.

Útvonal
A körtúrának nincsenek önmagukban is külön érdekességet rejtő állomásai, ezért a rejtések mindössze ellenőrző pontként szolgálnak.
A Postakocsi-út kezdeti szakaszának nyomvonala a Bartók utca és a Töröcskére vezető országút nyomvonalával egybeesik.
A túra kiindulása:  N 46° 18,662' E 17° 47,195' 210 m [GCRPKU+Ajánlott parkoló], és innentől dél felé haladsz a murvás úton.
 N 46° 18,584' E 17° 47,234' 210 m [GCRPKU-1]
 N 46° 17,441' E 17° 47,253' 264 m [GCRPKU-2]
Kiérsz az aszfaltos útra, ott követed a P- jelet  N 46° 15,593' E 17° 47,884' 273 m [GCRPKU+1.útpont].
Az itt P- jelzésű Postakocsi-utat elhagyod, mert letér dél felé:  N 46° 15,455' E 17° 47,973' 276 m [GCRPKU+2. útpont].
Északra indulsz a Kecskehát gerincén  N 46° 15,408' E 17° 48,652' 261 m [GCRPKU+3. útpont].
Innentől végig a K+ jelzésen, majd a K-, S- és K+ jelzésen a Kecskeháton és a kislaki hegyen.
 N 46° 16,011' E 17° 48,443' 265 m [GCRPKU-3]
 N 46° 18,412' E 17° 48,182' 200 m [GCRPKU-4]

A falun áthaladva itt indul a mélyút, hogy a dombtetőn csatlakozzon a Postakocsi-útba:  N 46° 18,753' E 17° 47,529' 160 m [GCRPKU+4. útpont]

A Régi Postakocsi-út története
A török idők pusztításai nyomán elnéptelenedett Zselic falvainak egy része lassan életre kelt, de a vidék továbbra is ritkán lakott maradt. Még a 19. század elején is a Drávától a Balatonig szinte megszakítás nélkül a természet uralkodott, és ez a mondás járta: "nem az erdők vannak Somogyban, hanem Somogy van az erdőben".
Az 1950-ben Baranyához csatolt Szigetvár és szigetvári járás emberemlékezet óta Somogy vármegyéhez tartozott, ezért a megyeszékhellyel történő közvetlen összeköttetés a régi időkben is nagyon fontos volt.
Kaposvár központjától Szigetvárig vezet a Régi Postakocsi-út, amely már az I. katonai felmérés térképén (1763-87) is nyomon követhető. Hossza 36 km. Ez az egykori országút már több mint egy évszázada szerepét vesztette, mióta kiépült a 67-es út. A 67-es nyomvonalára az jellemző, hogy lehetőség szerint völgyekben halad, kisebb vízfolyások sokaságát keresztezve (közben két magasabb vízválasztóra is felkapaszkodva). Ez a vonalvezetés ésszerű a Zselic településszerkezetét tekintve, hiszen a jelentősebb községek mind völgy aljára vagy a völgyek oldalába települtek.
A Régi Postakocsi-út vonalának kijelölésekor más szempontokat tartottak eleink fontosnak. Pár évszázada a szilárd burkolat nélküli országutakat Somogyországban nem sok minden különböztette meg a mezei szekérutaktól. Létesítésük és karbantartásuk során a régi mondás szerint "sárra sarat hánytak", az esős időben tengelyig érő dagonyákat sárgafölddel töltötték fel. A Zselicben gyakorlatilag nincs útépítésre alkalmas kőzet, a földutak kőtörmelék szórással történő feljavítása során a Mecsekből szállítható, így méregdrága kövek helyett gyakran az itt-ott helyben fellelhető könnyen szétmálló mészkötésű homokkövet használták. Az országút rangját leginkább csak mérföldkövek kihelyezése, és az jelentette, hogy mellette széles sávban kivágták az erdőket, hogy az útonállók minél kevésbé tudjanak lesből meglepetésszerűen támadni az utazókra.
Ilyen építési mód mellett minél messzebb sikerült a Zselic vizenyős völgytalpait elkerülni, annál jobb volt. Ráadásul a völgyekben a keresztező patakok és erecskék hidak építését és karbantartását követelték volna meg, ami a vármegye szűkös lehetőségeit erősen megterhelte volna.
Adott korban ésszerű megoldás volt a Zselic domborzatának jellegzetessége alapján vízválasztókon vezetni a nyomvonalat.
A Zselic dombvidéke a kiédesedett vizű egykori Pannon-tó feltöltődése, majd az így létrejött síkság két-háromszáz méteres kiemelkedése révén keletkezett fennsíkból született. A mélyben fekvő kőzetrétegekben fellépő törésvonalak mentén a puha üledékekből álló felső rétegek is sérültek, könnyebben váltak az erózió áldozatává. A megbolygatott vonalakon a lefolyó vizek hosszú, túlnyomóan észak-dél irányú völgyeket munkáltak ki. Eközben az eróziótól megkímélt dombgerincek nagyjából megőrizték az eredeti fennsík magasságát. Ezért van az, hogy egy dombtetőről körbenézve a völgyeken túli láthatárt közel azonos magasságú, nagyjából vízszintes dombgerincek zárják. A vízfolyások a völgyekben erednek, ezért a vízszintes dombgerinceken vezető utak sehol sem keresztezik azokat.
Az elmúlt századok térképészete és mérnöki ismeretei alapján nem lehetett egyszerű feladat egy ilyen, lehetőleg minél egyenesebb útvonal kiválasztása a szaggatott felszínű, végtelen erdőkkel fedett dombvidéken.

A Régi Postakocsi-út legendája
A Zselic végtelen erdői, útvesztő völgyei sok-sok törvényen kívüli szegénylegénynek nyújtottak menedéket a 19. század során, míg a 60-as években sikerült a rettegett bandákat és orgazda hálózatukat a legkönyörtelenebb módon felszámolni.
A statáriális időszak egyik utolsó rajtaütése a 1877-ben a Postakocsi Út Kaposvár-Töröcske közötti szakaszán történt, ahol a kereskedőket kirabló Horváth Baráth András két társa tűzharcban esett el, őt magát elfogták, és gyászos sorsra jutott.
Persze a betyárélet története tovább élt és megszépült a nép visszaemlékezéseiben, idővel legendák sokasága született. Ezek egyike a Postakocsi-út legendája.
Ki ismerhette volna az erdőkben bujkáló szegénylegényeknél jobban a vidéket? A legenda szerint egy halálra ítélt betyár azzal váltotta meg a szabadságát a "kaposi" szolgabírónál, hogy ki tudta jelölni a postakocsival egész évben járható, legrövidebb út nyomvonalát.
Akárhogy is történt, a 36 kilométeres útvonal kijelölése
a lehető legjobban sikerült. Kaposvárról indulva a Kapos völgyéhez képest 100...150 méterrel magasabban húzódó vízválasztóra kapaszkodott fel 5 km-en át, majd mintegy 10 kilométert ezen a szinten tett meg az erdőben. A Lencsés-tető után folyamatosan ereszkedett le Kishárságyon keresztül, Hárságyot és Antalfalut érintve a már síkságon fekvő Basalig és onnan tovább Szigetváron a mai 6-os útig. A sík vidékeken is alig észrevehető vízválasztón haladt, hidakat sehol sem kellett építeni.

A Régi Postakocsi-út ma
A Postakocsi-út a II. katonai felmérés idején (nagyjából az 1800-as évek középső harmadában) még fő útvonalnak számított, de az évszázad végén a megyetérkép tanúsága szerint már azonos fontossága volt a 67-es út elődjének. A Postakocsi-út a 20. század első éveiben veszítette el szerepét. Emléke még nem enyészett el: egyes szakaszai ma is Kaposvári utca néven szerepelnek Basal és Szigetvár belterületén.
A régi út ma is nyomon követhető, és túlnyomó része gond nélkül járható megszakítás nélküli útvonal a két város között.
Néhol szilárd burkolatú országúttá, több helyen utcává építették ki, de legnagyobb része erdei vagy mezei földút. Rövidebb-hosszabb szakaszain jelzett turistautak vezetnek, de ma (még) nincs összefüggő saját jelölése.
A régi út vonalvezetése az északi szakaszon évszázadok alatt teljesen változatlan maradt. Ezen a szakaszon néhány megviselt kilométerkő is dacol az idővel az 5. a 6. a 9. a 10. a 14. és a 15. kilométernél (ki tudja, meddig...).
Ami a középső és déli szakaszt illeti, a legújabb időkben a Basal-szőlőhegy és Antalfalu közötti szakasz kezd elvadulni. Itt hosszabb szakaszokon az eredeti út még éppen járható, máshol kezdi felverni a bozót, ezért a szekérút az eredeti utat kísérő fasor külső oldalára tevődött át. (Antalfalu belterületén pedig járhatatlanul, pár méternyire követi a település főutcáját jelentő országutat.) A régi út nyomvonala ezeken a helyeken is jól azonosítható mind bejárás során, mind a Google űrfelvételein. Több helyen itt is megkezdték a karbantartási, bozótirtási munkákat.
A mostani multival bemutatott északi szakasznál található egy mintegy 250 méteres szakasz, ahol a régi nyomvonal jól felismerhetően pár méternyire vezet a ropolyi erdőgazdasági út mellettalatt (az 1. és 2. útpont között).

Csatlakozás a meglévő [GC2KER] túraútvonalról
A GC2KER útvonalának bejárása közben az 1. útpontnál van lehetőség becsatlakozni a kerékpárral nem mindig és akkor is nehezebben járható Postakocsi-út multiba, 2-1-4-3 sorrendben keresve az állomásokat, majd a Kecskehát déli végénél visszatérni a GC2KER útvonalába.

Feltárul előtted a Zselic ha innen nézel körbe:
1.  N 46° 18,018' E 17° 47,414' 230 m [GCRPKU+1.kitekintés]
2.  N 46° 17,720' E 17° 47,210' 252 m [GCRPKU+2.kitekintés]
3.  N 46° 17,736' E 17° 47,230' 254 m [GCRPKU+3.kitekintés]
4.  N 46° 17,883' E 17° 48,383' 187 m [GCRPKU+4.kitekintés]

Forrásmunkák
Gönczi Ferenc: A somogyi betyárvilág. Új-Somogy Nyomda Kaposvár, 1944
Lóczy István: Somogy vármegye közlekedési hálózatának változása és Kaposvár központi szerepének kialakulása a XIX. század folyamán p. 205-242 Könyvanalitika.
Gyenizse Péter tanulmánya p. 78-81.
Állapot: kereshető

KRW értékelés (37 db): környezet: 4.90 rejtés: 4.88 web: 4.95 átlag: 4.91

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
+
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
-
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
-
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
-
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
-
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
+
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


fercsipeter 2022.05.17 14:56 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

ha2 2022.05.17 14:55 - Megtaláltam
Oké

Béla 53 2022.04.24 12:14 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.8.7 dev]

GeoFox 2022.02.06 16:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.70
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Dóri és Gábor [Geoládák v3.12.5]

befi 2022.01.22 13:45 - Megtaláltam
Se sár, se csalán, tiszta mennyország! 36 km bringával.

DSC00309DSC00310
DSC00316DSC00317
DSC00312DSC00313
DSC00314DSC00318
DSC00321DSC00322
DSC00330 
sipsza 2021.11.06 15:52 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!

adamszo 2021.11.06 15:52 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!

baggio 2021.10.19 14:09 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

Petrukkio 2021.10.19 12:17 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

sirgalahad 2021.08.26 06:04 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.60
Kocsi fent a háton halad
Mert a hegytalp sáros, ragad
Végig azon rágod magad
Betyár jő, vagy távol marad?

scele 2021.08.14 17:07 - Megtaláltam
mögvan

kicsiscele 2021.08.14 17:07 - Megtaláltam
scele társaságában

petheovacka 2021.08.07 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.13
Kaposvár környéki tekergőzés 2keréken a hőség jegyében. Kösszi a rejtést! ---- A szokásos kiváló Ajtony minőség, remeken kitekerhető multival. Geo-Gratulációm:3x5!

RUNiko 2021.07.30 16:48 - Megtaláltam
Köszönöm az élményt!:) [Geoládák v3.11.3]

Vitya77 2021.07.30 16:47 - Megtaláltam
Dél-dunántúli piros túra közben. Ötletes rejtések és profi minőségű jelszavak. Köszi a rejtést!

eltájoló 2021.07.30 16:47 - Megtaláltam
mmxxx) Tetszettek a pontok, és a rejtések is. Különösen az 1. pont.
Köszi a rejtést.

Webber 2021.06.20 17:52 - Megtaláltam
Meglett. [Geoládák v3.11.1]

Cerberus 2021.06.20 17:52 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.42
Megtaláltam! Kaposvár környéki háromnapos terepjárós/gyalogos cachertúra Ashmelia és Webber társaságában 23/34.

Köszönöm a rejtést!

IMG_3650IMG_3653
Ashmelia 2021.06.20 16:26 - Megtaláltam
Megtaláltam! :) [g:hu 1.6.5]

Aniko & Gyuri 2021.06.15 20:59 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.11.0]

Petya1982 2021.05.26 15:39 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.80
Tegnap végre felkerestem az összes helyszínt, köztük több olyat is,, ahol még sosem jártam. Fantasztikus helyekre jutottam így el (igaz, bringával), nagyon köszönöm az élményt.
Sajnos az első és a harmadik darabot nem találtam, ezért mindenhol fotóztam. (A harmadik helyszínen pl. Azt a gyökérmélyedést, amiben állt a víz. Remélem, a doboznak nem pont a lefotózott lyulban kellene lennie... bottal megkavartam a vizet, abban jelenleg nincs láda.)
Kérem a megtalálás elfogadását a fényképek alapján.

[Jóváhagyta: Ajtony, 2021.05.28 07:33]

IMG_20210526_101617IMG_20210526_105133
IMG_20210526_125335IMG_20210526_125957
IMG_20210526_131253IMG_20210526_140733
geri83 2021.04.11 13:49 - Megtaláltam
Bringával a postakocsi úton... Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.7]

esthajnalka 2021.03.08 12:05 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

dializ 2021.02.06 23:59 - Megtaláltam
Ez nagyon jó volt!!

Schlégl 2021.01.25 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.04
Somogyi ládázásunk alkalmával szedtük össze a pontokat. Nagyon tetszett, dabcsi és má-csa társaságában vidám is. Aki többet szeretne erről tudni az olvassa el "Egy vádalku tanulságai a XIX. század bűnüldözésében.

https://betyarvilag.eoldal.hu/cikkek/erdekes-cikkek/egy-vadalku-tanulsagai-a-xix.-szazad-magyar-bunuldozeseben..htmlyar


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (99 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]