FAQ
4247. A Rinya alsó folyása (GCRINY)

A 19. század végén (II. Katonai Felmérés)

A 19. század végén (II. Katonai Felmérés)

A malom felújítás alatt 1

A malom felújítás alatt 1

A malom felújítás alatt 2

A malom felújítás alatt 2

Feltámadásra várva

Feltámadásra várva

Épült 1810-ben

Épült 1810-ben

1920-as felújítás R.G. az akkori tulajdonos, Ratalics Géza

1920-as felújítás R.G. az akkori tulajdonos, Ratalics Géza

Felújítva a Darányi-terv keretében

Felújítva a Darányi-terv keretében

Az egyik turbinakamra

Az egyik turbinakamra

Új életre kelve

Új életre kelve

Belső tér

Belső tér

Az újabb idők emléke: kőjárat helyett hengerszék

Az újabb idők emléke: kőjárat helyett hengerszék

A nagy tölgy tavaszelőn

A nagy tölgy tavaszelőn

A nagy tölgy tavasszal

A nagy tölgy tavasszal

Egy másik ent

Egy másik ent

Függőhíd

Függőhíd

Hódok munkája

Hódok munkája

Hamarosan ez is ledől

Hamarosan ez is ledől

A Rinya az Ó-Dráva medrében

A Rinya az Ó-Dráva medrében
Szélesség N 45° 59,794'
Hosszúság E 17° 20,856'
Magasság: 110 m
Megye/ország: Somogy
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2017.03.25 12:00
Megjelenés időpontja: 2017.03.25 15:36
Utolsó lényeges változás: 2018.09.11 12:06
Utolsó változás: 2022.01.22 12:58
Rejtés típusa: Multi geoláda (2H+2V)
Elrejtők: Ajtony & Zerind HUN
Ládagazda: Ajtony
Nehézség / Terep: 2.0 / 3.5
Úthossz a kiindulóponttól: 2600 m
Megtalálások száma: 78 + 2 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.3 megtalálás hetente

A geoláda megtekinthető a geocaching.com-on is.


A Rinya alsó folyása
A Rinya folyócska Belső-Somogy déli felének (a Rinya-vidéknek) vizeit vezeti a Dráva holtágába, majd azon át a Drávába. A torkolat vadregényes vidékét az óriásfáiról ismert péterhidai legelőnél találhatod. A jelszóhoz az alábbi helyeken található részleteket ebben a sorrendben írd egybe:
1. Matrica a malom turbinakamrájának gerendáján N 46° 0,382' E 17° 21,588'
Nem kell bemenni a malomba! A régi mederben közelítve belépsz a turbinakamrába, és balra nézel2. Főláda (18*11*7 ccm): óriás tölgyfa töve N 45° 59,794' E 17° 20,856'
3. Geotéglácska a Rinya függőhídjánál, a hídfő betontömbjének tövén borostyánlevelek között N 45° 59,907' E 17° 20,311' Pótjelszó: matrica a hídfőhöz közel a deszka alsó felületén.
4. Valós doboz (6*6*10 ccm) fatörzs üregében a Rinya és az Ó-Dráva egybefolyásánál N 45° 59,779' E 17° 20,270'

A főládába TravelBug helyezhető.

Megközelítés és útpontok
1. A multi első állomása a malom, gondozott pihenőhelyen parkolhatsz  N 46° 0,390' E 17° 21,608' 110 m [GCRINY+malom].
Az ezredfordulóra teljes végromlásra jutott, de mára újjáépített vízimalom turbinakamrájának gerendázatán matricát találsz a jelszó első részletével  N 46° 0,382' E 17° 21,588' 108 m [GCRINY-1]. Az egykor a Rinyára települt malom alól a vízrendezések lopták ki a vizet.
A homlokzaton lévő eredeti tábla szerint a malom 1810-ben épült, az épület Széchényi Ferenc gróf erdőcsokonyai uradalmához tartozott. A malom részletes leírása az 1814-es birtokösszeíráskor készült, amikor Ferenc gróf a fiai között felosztotta birtokait.
"Épületek: malomház, műhelyszoba az őrlők számára, deszkametsző. A lisztőrlő malom háromkerekű, a deszkametsző pedig egy. A Rinya vize hajtja."
Az 1848-as földreformot követően a malmot molnár iparosok sora birtokolta. A 1869-es leírás szerint a malom alulcsapott vízkerékkel, két hengerszékkel, egy rostával és egy koptatóval üzemelt.
A malmot 1920-ban felújították, és továbbra is, egészen a Rinya eltereléséig jellemzően vízerővel működött, de a rossz hatásfokú alulcsapott vízikerék helyett 2 darab, a 2...3 méteres vízszintkülönbség mellett is kielégítő hatásfokkal üzemelő, jól szabályozható, függőleges tengelyű Francis turbinát szereltek fel. Ezek ma is a turbinakamrákban, de a Rinya 1965-ös teljes elterelése óta szárazon állnak.
A hagyománytisztelő gazdák a közeli vidéken is szaporodó gőzmalmokat mellőzve messziről is Péterhidára hordták az őrletnivalót, mivel a közfelfogás szerint a lassú járású vízimalom köve nem melegíti túl a lisztet, jobb minőséget állít elő.
Az aszályos idők kivédésére időközben a Diesel-meghajtást is lehetővé tevő gépházzal egészítették ki a malmot. A második világháború során Péterhidát is elérte a front, amikor a megszálló bolgár katonák kézigránátköteggel rongálták meg a turbinakamrát.
A malomban 1951 óta nem őröltek lisztet, de az 1982-es műemléki védettséget megkapó malom darálóként még 1991-ig üzemelt.
A védettség nem akadályozta meg a malom fokozatos pusztulását, és amikor a Darány-terv keretében a lokálpatrióták nekifoghattak a felújításnak, a düledező épület egyik-másik falát legelőször is az égerfa-cölöpökre épült alapokig le kellett bontani, majd közel eredeti formában újjáépíteni.
Ez a malom a megmaradt vízkerekes malmokkal szemben különösen értékes ipartörténeti emlék a ritkának számító vízturbinás meghajtása miatt
2. Az év legnagyobb részében autózható úton éred el a vasúti kereszteződést, az átkelő előtt út szélén parkolhatsz  N 46° 0,165' E 17° 21,730' 110 m [GCRINY+1. útpont].
Egyelőre nagyon rossz állapotú út vezet tovább a magántulajdonban lévő majorig, itt  N 45° 59,870' E 17° 21,093' 110 m [GCRINY+2.útpont] jobbra letérve a szántóföld és erdő határán kerüld meg az erdőt, érintve a  N 45° 59,922' E 17° 21,028' 110 m [GCRINY+3.útpont] pontot.
Hamarosan a fás legelőre, a csodálatos entek földjére érünk, és csak itt indulj toronyiránt! Az elhanyagolt legelőn a rejtő óriásfa közelében sarjadó szederindák miatt nem mindig könnyű a járás!
A második állomás a 736 cm törzskerületű kocsányos tölgy. Hazánk legnagyobb tölgyei közé tartozik, él és virul, állapota alapján további erősödése várható [1]. A főláda  N 45° 59,794' E 17° 20,856' 108 m [GCRINY-2] ennek tövén lapul. Kérlek, hogy az eredeti helyre rejtsd vissza! Sok lehetséges rejtőhely van itt, de a láda szempontjából nem mind biztonságos.
3. A harmadik állomás a Rinyán átívelő nem mindennapi gyaloghíd  N 45° 59,907' E 17° 20,311' 108 m [GCRINY-3]
4. A negyedik állomás  N 45° 59,779' E 17° 20,270' 108 m [GCRINY-4] közelében találod a Rinya egykori torkolatát a hódok birodalmának határvidékén A 19. század vízrendezései nyomán csatornázott Rinya új medre itt csatlakozott a Dráva egykori mellékágába, amely holtággá változott, lassanként részlegesen feltöltődött, és a Dráva helyett ma a Rinya vizét vezeti. A 4. pont megközelítése a folyócska partját pár méternyire követő útvonalon a legkönnyebb.
A folyót követve a szorgalmas gátépítő hódok munkájának árulkodó nyomait fedezhetjük fel  N 45° 59,738' E 17° 20,303' 106 m [GCRINY+Hódok]
A húsáért (a hódfarok fejedelmi fogásnak számított) és prémjéért folytatott kíméletlen vadászat miatt századokkal ezelőtt kipusztított hódok visszatelepítése nagy erőfeszítések árán sikerült a közeli évtizedekben, de a többnyire semmilyen értéket nem képviselő vízparti gyomfák kirágása felkeltette az elkötelezetten természetvédő vadászkamara figyelmét, és hivatalosan lobbizni kezdtek a hódok vadászhatóvá tételéért (Kapos televízió 2017.03.13-i híradó). Nem is olyan régen még abszurd viccként terjedt: "Védjük a fákat, együnk hódot!"
Rinya-vidék
A Belső-Somogy (4.3. középtáj) déli felét bejárókat meglepetésként éri, hogy Rinya nevű patakkal [2], [3] lépten-nyomon találkoznak. Ennek oka egyrészt, hogy egy másik, az "igazi Rinyától" vízrajzilag független patak (Kis-Rinya, más néven Barcs-Komlósdi-Rinya) is a Drávába folyik Barcsnál. Másrészt az igazi Rinya négy nagyobb mellékágat egyesít, hogy végül Péterhida térségében mint Babócsai-Rinya a vizét a Drávába juttassa. Ezek a mellékágak hivatalosan előnevükben különböznek (Taranyi-, Lábodi-, Segesdi- és Szabási-Rinya), de azok mindegyikét a mellettük lakók közönségesen csak Rinyának ismerik, ráadásul gyakran azok kisebb mellékpatakjait is.
A Rinya 921 négyzetkilométeres vízgyűjtője túlnyomórészt síkvidék, amelynek tengerszint feletti magassága nagyjából 140 m-ről csökken a Dráva völgyének szintjéig. A vízgyűjtő felszínén a Pannon-tavi üledékekre települt folyami homok a jellemző, amelyet az Ős-Duna hagyott hátra.
Alsó folyásánál a vízrendezések és malomcsatornák kialakítása miatt már régóta mesterséges mederben folytatja útját a Dráva felé. A mesterséges medrű folyót Bakházától jó 13 kilométeren át legfeljebb néhányszáz méternyi távolságban követi a Malom-csatorna, amely több helyen is összeköttetésben áll vele.
Az ismétlődő szabályozások Péterhida környékétől kezdve okozták a legnagyobb változásokat*.
Maga a Rinya századokkal ezelőtt Péterhida nyugati szélén folyt déli irányban a falu déli végéig, ezután keleti, majd délkeleti irányt vett, és áttekinthetetlen kanyargások, elágazások, időszakos tavacskák és mocsarak útvesztőjén át Barcs térségében ömlött a Drávába. 1810-ben tehát a híres-nevezetes malom a Rinya akkori fő folyására települt, vagyis a Rinya hajtotta meg a malom járókerekét, a vízhozam döntő része a malom alatt elfolyva haladt Barcs felé. A biztonságos üzemelés érdekében a malomtól kiindulva még egy alvizi csatornát ástak, amely a Hármas-szigetnél folyt az Ó-Drávába.
A Rinya elterelése
Péterhidától északra már századok óta egy árapasztó csatorna indult délnyugati irányba az Ó-Dráva felé. Az újabb vízrendezések során ennek kibővítésével hozták létre a Rinya új medrét, és a régi meder vált a malmot működtető csatornává.
1965 óta ez a Malomcsatorna száraz mélyedés, vízellátását megszüntették.
A Rinya délnyugatra tartó új mederszakasza a Dráva mederrendezései nyomán nem közvetlenül a Drávába csatlakozik. A Dráva elképesztően tekergő meanderezését a kanyarok egy részének átvágásával csökkentették, így Péterhida alatt is erősen kanyargó holtág jött létre. A Rinya vize ma a holtágba érkezik, és ebben a régi Dráva-mederben igyekszik a nagy folyóba. A holtág felső vége már nincs kapcsolatban az élő vízzel, mert a Rinya beömlése előtti szakasza jórészt feltöltődött. A Rinya beömlése után is elég hosszan csak Rinya-medernek számít az egykori Dráva-ág széles ágya, amelyet az alsóbb szakaszán az Ó-Drávának nevezett, szertelenül kanyargó morotvató széles vize tölt ki. Lehet találgatni, hogy meddig Rinya, és honnantól Ó-Dráva. Mi több, a morotvatóból a Rinya vize végül a Fekete-árok nevű keskeny csatornán keresztül jut az élő Drávába  N 45° 57,400' E 17° 20,944' 100 m [GCRINY+Élő-Dráva]. A Rinya és Ó-Dráva meder mai találkozási pontjától ez a torkolat légvonalban 4,5 kilométer, de a meder kanyargása miatt 18 kilométert kellene megtenni az Ó-Dráva töltésén, néha nehezen leküzdhető terepen a kanyargós országhatár közvetlen közelében, mindvégig hazai földön.

A Rinya vízjárása
Belső-Somogy viszonylag kiegyenlített időjárása és csapadékviszonyai nyomán a Rinya alsó folyásának vízjárása nem mutat túlzott szélsőségeket.
Átlagos vízhozama 4,5 köbméter/s körüli - szélső esetben nagyjából 0,5 és 45 köbméter/s között változik [4]. Ágaira duzzasztott tavak gyakran füzérszerű sokasága települt.
A Rinya mellékágai mentén az egykor mocsaras részeken a vasgyűjtő baktériumok munkája nyomán gyepvasérc képződött, amelynek rögei a mai termőtalaj alatt rejtőznek. Ez ma csak érdekesség, de a honfoglalás utáni századokban a somogyi gyepvasérc [5] volt eleink fejlett kohászatának alapja.
*Megjegyzés:
Az egykori Péterhida-Barcs szakaszon a vízrendezések alapvető változásokat hoztak. A kanyargós medret helyenként egyenes csatornaszakasszal helyettesítették, máshol újonnan ásott vízgyűjtő árkok kötik össze a régi medret a térség patakjaival, megint máshol a régi medret teljesen felszámolták, míg Barcs közelében a régi meder nyomvonalában már a Kis-Rinya folydogál. A II. Katonai Felmérésen szereplő, részben ma is vizes élőhelyet jelentő nyomvonal a GoogleEarth felvételein még követhető a környezettől elütő növényzet alapján.


Ehhez a multihoz a GC72Y27 és a GC73VBW gocaching.com láda tartozik.

Források
[1] Totoro blogja
[2] Rinya-vidék
[3] Tudnivalók a Rinyáról
[4] A Rinya vízhozamai
[5] A Rinya-vidéki gyepvasérc
Állapot: kereshető

KRW értékelés (32 db): környezet: 4.83 rejtés: 4.74 web: 4.86 átlag: 4.81

-
történelmi nevezetesség, várrom, épület
+
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
+
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
+
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
-
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
-
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
-
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
+
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
-
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


james 2023.01.13 14:38 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Egész a volt határőr laktanyáig bementem kocsival, majd onnan gyalog. A szántóföld melletti út csupa sár volt, így az első párszáz méter kínkeservesen telt. Mikor elértem a legelőig, onnan már minden rendben ment, leszámítva, hogy a 2. ponton az óriás fánál a ládát nem találtam. A 4. pontnál a gyodát nem értettem, mert mellette simán el lehet sétálni, ahogy erre a nyomokból ítélve az állatok is rájöttek.
Szeretem az ilyen "geokessing nélkül soha" helyeket.
A jelszőrészlet tekintetében köszönöm a rejtő segítségét, úgy pláne, hogy utólag vettem észre, hogy a segítségkérő emailembe véletlenül irreleváns fényképeket csatoltam, mint bizonyíték...

James [Geoládák v3.12.10]

Ögreg1 2022.12.27 13:37 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Pedit 2022.12.27 13:36 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 3 átlag: 4.00 súly: 3.16
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

GYEZegzug 2022.12.09 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.57
Vizvári látogatás keretében. Élmények kavalkádja. sár, szeder, malom, fák, függőhíd, torkolat, fás legelő. Nagyszerű hely, tavaly már jártunk az első kettő pontnál, de akkor is hatalmas esőt kaptunk.
Köszi szépen a lehetőséget.

BouLache 2022.11.05 13:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.90
A második ponton csak egy irányból lehet átjutni a a dzsungelen. Ahogy a rétre értek rögtön balra és egyenesen amig a láda vonalába nem értek. Én próbálkoztam a tisztás felől is, de a harmadik nekifutásra úgy megszúrt egy szederinda, hogy percekig csepegett a fejtetőmről a vér... Vigyázzatok. A többi pont rendben van. Köszi a lehetőséget! [Geoládák v3.12.10]

Ulmi. 2022.03.12 13:00 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést.

AnitaAni 2022.03.03 05:46 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

Moncsiroli 2022.03.02 08:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.52
Köszönöm,kalandos túra volt mikor megláttam a nátódrótot egy pillanatra megtorpantam, de aztán elfogyott megkerültem, és minden rendben lett

20220302_081710 
pliptai 2022.02.03 12:45 - Megtaláltam
Köszönet a rejtésért!

Bobekbaba 2022.01.23 16:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 2.11
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

Turóczi Alexa 2022.01.20 18:07 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!

adamszo 2022.01.20 18:07 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
Kalandos volt. :D Este fejlámpával a 2. ládához izgalmas volt az odajutás. Sajnos először nem találtuk a ládát és ezért a ládagazda segítségét kértük, akinek ezúton is köszönjük a segítséget! Aztán ezután jött a fordulat! Miközben kifelé küzdöttük magunkat, egyszer csak a legnagyobb bozótban a fejlámpa fénye megvilágította a ládát. Valószínűleg egy vad túrhatta ki a fa üregéből és vitte el magával messzebbre. Természetesen visszavittük a helyére, szóval keressétek bátran! :)

Szőkekapitány 2022.01.13 13:11 - Megtaláltam
Köszönöm szépen a rejtés. Sajnos Én a 2. ponton a ládát nem találtam meg. Köszönet a Ládagazdának a segítségért. A 2. pontra haladva nem érdemes bemenni az erdőbe, hanem egy kicsit kerülve az úton, a legelő felől támadni a pontot, mert így kevesebb a bozót.

ha2 2021.11.06 18:00 - Megtaláltam
Végigjártuk. Minden pontját "könnyedén" megtaláltuk.
Persze még nehezítésképpen jó nagy esőzés után jöttünk. Katonai kétéltű jármű hiányában gumicsizma segítségével gyalogoltuk le a pontokat.

IMG_20211106_154206IMG_20211106_153037
IMG_20211106_152359IMG_20211106_151739
IMG_20211106_150618IMG_20211106_150559
IMG_20211106_144111IMG_20211106_144101
anettx 2021.11.06 17:59 - Megtaláltam
TFTC!
Dráva mentén jártunk
Nem rinyáltunk és ha nem is könnyen de meglett minden pont:)
[Geoládák v3.12.2]

gcriny-collage 
Nemi91 2021.08.21 18:33 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Tibi1983 2021.08.21 11:00 - Megtaláltam
Köszönöm a segítséget!
Az első pontot találtuk meg. [Geoládák v3.11.3]

carmin 2021.08.10 11:10 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtő segítségét!

A malomnál 5 éve jártunk a comos láda kapcsán, ez már ismerős volt, a jelszórészlet is gyorsan meglett. A magánterületig autózható volt most az út, elindultunk a 2. pont felé. A hatalmas fát semerről sem tudtuk megközelíteni a hatalmasra és sűrűre nőtt szedres és csalán miatt. A hagyásfás, lekaszált réten eljutottunk a 3. pontig, a függőhídhoz, itt a pótjelszó lett meg. Tovább a 4. pont felé a pengés drótot a folyó partjánál lehet kikerülni. Innen kezdődőtt a bozótharc a nagy fáig. Hiába a sok sérülés, ruhaszaggatás, a ládát nem leltük az oduban. Visszavergődtünk a dróthoz, onnan ismét a szép réten értünk vissza.

IMG_1360IMG_1365
IMG_1368IMG_1375
IMG_1379IMG_1384
IMG_1386IMG_1393
IMG_1395IMG_1396
IMG_1400 
Visti48 2021.07.06 14:00 - Megtaláltam
Bobby Holmes társaságában. Köszönjük a multit! [Geoládák v3.12.7]

Bobby Holmes 2021.07.06 14:00 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtőnek a segítséget!
A 4 pontból az elsőt találtuk meg, azon kívül el se jutottunk a helyszínekre. A malomnál keresgéltünk egy ideig, de meglett a jelszó rendben, majd elmentünk egy borzasztó minőségű földes, poros úton a magánterület részig, ahonnan ötletünk sem volt, hogy hogyan kéne eljutni a függőhídhoz, vagy igazából bárhova, megpróbáltunk egy ""ösvényt"", de egy idő után gyakorlatilag járhatatlan volt. Térképen utak már nincsenek jelölve, a magánterületen nem mehetünk át, így végül feladtuk (nagyszülőkkel voltam a helyszínen).

nmárti 2021.06.01 16:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.58
Jó hely, sok látnivaló, a megszokott minőségben. Köszi a rejtést!

Béla 53 2021.05.11 11:16 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.7.0 teszt]

g-tabe 2021.03.27 15:17 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

A két Sanyi 2021.01.20 15:50 - Megtaláltam
Kellemes hóolvadós idő. A malomhoz még gépesítve érkeztünk. Mivel egyikünk sem műszaki képzettségű, ezért nagy kihívás volt értelmezni a turbinakamra mibenlétét. Rejtett segítséget meg elvből, büszkeségből nem használunk. Végül JungSanyi bebújt oda, ahol a legtöbb gerendát látta. Tényleg ez volt a kamra, de közben az olvadó hónak (és AltSanyi fent végzett kisdolgának) köszönhetően, alapos tusolást is végrehajtott. De megérte, mert meglett a jelszórészlet. ?
Irány arccal a vasút felé! Az átjáró előtt úgy ítéltünk, hogy ezt már egy ilyen kategóriájú autóval nem próbálnánk tovább, leparkoltunk. AltSanyi, mint gyakorló őstermelő, gumicsizmát hozott és húzott, mert tapasztalatból tudta, hogy viselkednek a földek hóolvadáskor. JungSanyi csak a szokásos túracipővel rendelkezett, és alaposan elgondolkozott, hogy nekivágjunk-e. Szofokleszi tragédiába illő konfliktus dúlt a lelkében, hogy be-e vállalja-e párja várhatóan nem pozitív reakcióit ruházata állapotát illetően, amennyiben beleveti magát a dagonyázásba. Végül győzedelmeskedett a geocaching szellem a párjától való rettegés felett, és nekivágtunk. Itt-ott kibukkanó aszfaltmaradványok, és egy kilométertábla jelezték, hogy egykor szebb napokat látott az út, mely most hatalmas tócsák egybefüggő láncolatával vezetett egy elhagyott határőrbázisig. (1. kép) Ez viszont a mai napig kincstári tulajdonban van, amit a magánterület, belépni tilos felirattal nyomatékosítottak, ezért meg kell kerülni, hogy az 2. részpont közelébe jussunk. Jelen időszakban a kerülőút oly mértékben elmocsarasodott, hogy JungSanyi nem tudta bevállalni, így toronyiránt bevetettük magunkat a rezulás erdőbe. Rövid úton egy telelő méhesben találtuk magunkat, de nem minden kaptár zárt jól, így horrorfilmbe illően menekültünk a kiszabadult gyilkos méhek elől. Kissé ritkult a rezula, és a távolban megpillantottunk egy öreg tölgyet, amely jó irányban volt, viszont áthághatatlan szedres, bozót állta utunkat. Ide-oda mászkálva a bozót szélén, végül egy elhullott szarvasba akadtunk (valószínűleg a gyilkos méhek áldozata - 2. kép), ami arra volt jó, hogy a nyomain haladva találtunk egy szűk csapást keresztül a szedres bozóton. A mintegy 10 méter leküzdése hosszú percekbe, többszöri sapkalerántásba, JungSanyi szemüvegének többségi elvesztésébe került. Kiértünk egy kedves ligetes legelőre, ahová az elmocsarasodott kerülőúton simán eljuthattunk volna, de akkor elesünk a gyilkos méhek, szarvastetem, és bozótharc élményétől. Azaz az utóbbit még ekkor is megtapasztalhattuk, hisz a fát minden irányban körbe ölelte a bozót (mint Oz birodalmát a sivatag), így újabb bozóttörés következett. (3. - 4. kép) Ez persze ilyen tapasztalt bozóttörőknek már egész light-os volt, és meglett a jól megérdemelt jutalom. A mi korosztályunk nem tudott mit kezdeni a jelszóval, s mivel kíváncsiságunk olthatatlan, kigugliztuk, miáltal általános műveltségünk tovább gyarapodott.
A kifelé történő bozótharc után a szép legelőn haladtunk a kalandosnak hangzó függőhíd felé. Sikerült is pontosan kikapni, s amíg JungSanyi a borostyánban bóklászott a jelszó után, AltSanyi Rezi beli katonaélményeit felelevenítve szaladgált ide-oda a lengő építményen. (5. kép) Ez a jelszó, a két matek tagozatosnak már könnyebben értelmezhető.
Ezután könnyed séta következett a gáton, s egyszerre csak előttünk volt a vasfüggöny, még jócskán magyar területen. (6. kép) Egy ilyen bozóttörő csapat előtt azonban ez nem lehet akadály, mi nem rinyálunk. Amit egy afgán meg tud csinálni, azt a két Sanyi is. Így aztán áthatolva a migránscsapdán meglett az utolsó részpont is. Hódot nem láttunk, csak a Micra73 által felfedezett szarvas maradványaként a gerincoszlopot. (7. kép) A patak túloldalán már ott fehérlett a határt jelző fehér kő. (8. kép) Mivel nem célunk a karanténba kerülés, így nem léptünk be a horvát területre, hanem csiki-csukival visszamentünk a vasfüggönyig, és annak mentén haladtunk a legelőig. Visszafelé már nem akartuk az újabb bozótharcot, így maradt a folyékony út, ahol AltSanyi nagyon élvezte az őstermelői felszerelés előnyeit, JungSanyi pedig az erdő szélén egyensúlyozgatva jutott vissza az egykori betonútig. (9. kép)
Az autóhoz visszaérve AltSanyi csizmája (tisztiszolga hiányában) meglehetősen ragaszkodott a lábához, de végül csak sikerült lehámozni. JungSanyi úgy maradt a hazaúton, ahogy kijött a mocsárból, aminek persze otthon meg is lett az eredménye, az asszony villámló tekintetét mennydörgés is követte. De mindezek ellenére úgy ítélte meg, hogy ennyit megért ez a nem mindennapi környezet, és a sok kaland, amit átélhettünk.
Halló!

Kilométerkő a dagonyák közöttÚtjelző szarvas
BozóttörésAltSanyi bozóttörő sérülései
FüggőhídVasfüggöny
Szarvas maradványHatárkő
Kerülő út 
Párduc50 2021.01.20 15:31 - Megtaláltam
Pozitív és negatív élmények kavalkádja. -sár, szeder +a sok látnivaló (malom, fa, függőhíd, torkolat, fás legelő, stb.)


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (80 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]