FAQ
4533. Nagyárpádi-dombok és az egykori lövészárkok (GCnalo)

Itt hagyhatod az autód

Itt hagyhatod az autód

A parkolótól a Magyar Zarándokút jelzésen indulj el

A parkolótól a Magyar Zarándokút jelzésen indulj el

A jobb oldali domb a cél

A jobb oldali domb a cél

Haladj tovább a jelzésen, itt a bal oldali úton

Haladj tovább a jelzésen, itt a bal oldali úton

Itt indulj a dombtető felé

Itt indulj a dombtető felé

Panoráma Pécs irányába

Panoráma Pécs irányába

Lövészárokban

Lövészárokban

Jó helyen jársz

Jó helyen jársz

A szomszédos domboldal

A szomszédos domboldal

Óvatosan lépkedj

Óvatosan lépkedj

A legelő egykori kútja

A legelő egykori kútja

Íme télen!

Íme télen!

Téli terep

Téli terep

Az első megtalálók ajándékai

Az első megtalálók ajándékai

Gyepégetés után, márciusban

Gyepégetés után, márciusban
Szélesség N 46° 1,943'
Hosszúság E 18° 15,208'
Magasság: 175 m
Megye/ország: Baranya
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2019.01.19 14:00
Megjelenés időpontja: 2019.01.19 19:03
Utolsó lényeges változás: 2019.01.19 19:05
Utolsó változás: 2019.09.16 11:56
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: Ulmi.
Ládagazda: Ulmi.
Nehézség / Terep: 2.0 / 3.0
Úthossz a kiindulóponttól: 700 m
Megtalálások száma: 149 + 1 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.8 megtalálás hetente


Röviden

15x10x7 cm-es hagyományos konyhai dobozt keress!
Pécs-Nagyárpád külterületén (dombtetőn) lövészárok betonfala és a talaj közötti üregben található.

FIGYELEM! A láda helyi jelentőségű természetvédelmi, illetve Natura 2000 területen található. Védetté nyilvánítás éve: 2011.

A ládába TravelBug nem helyezhető.


Megközelítés

Autóval: Az 57-es útról Pécs felől érkezve Nagyárpádon a Kemény Zsigmond utcánál kell jobbra lekanyarodni. Itt két opció is van:
1. A Kemény Zsigmond utcában a kőkeresztnél balra letérünk a Németh Béla utcába. Majd a sportpálya felé jobbra haladunk a Főtér utcán át, a Szent Mihály Arkangyal templomot elhagyva, egészen a Boros utca végéig. Ott hagyhatjuk az autót.

Javasolt parkolás

 N 46° 2,282' E 18° 15,231' 135 m [GCnalo+parkoló]

Az ajánlott parkolótól a Magyar Zarándokút jelzésen (kétszer áthúzott sárga nyíl) sétálunk déli irányba.
Ennél a pontnál  N 46° 2,058' E 18° 15,239' 138 m [GCnalo+1letérés] jobbra egy ösvény kanyarodik fel a domboldalra. Nyáron a magas aljnövényzet miatt kissé nehezebb a közlekedés, de a kitaposott ösvény jól szembetűnő így is. A lövészárkok mentén óvatosan lépkedj!
A dombtetőt elérve találod a lövészárkokat illetve a geoládát.

2. A Kemény Zsigmond utcában a kőkeresztnél jobbra letérünk, majd végighaladunk a Kiss János utcán, mely végén otthagyható az autó a régi temetőnél. Az aszfaltos utca egy földes útban folytatódik, mely eleinte kissé lejtős, majd kb. 200 méter után becsatlakozik utunk az 1-es számú lehetőség ajánlott parkolójához. Innen ugyanaz az séta.

Tömegközlekedéssel Pécsről a 42-es vagy 142-es számú helyi járatú busszal a végállomáson szálljunk le (Nagyárpád forduló). A Főtér utcán át, a Szent Mihály Arkangyal templomot elhagyva a Boros utca végéig gyalogoljunk. Itt található az elsőként ajánlott parkoló, amelytől a séta szintén megegyezik a fent leírtakkal. A buszmegállótól 1,5 km a rejtek.

A terület rövid jellemzése

A terület a Baranyai-dombság része. A Pécs-Nagyárpád környékén lévő völgyrendszer az ÉNy-DK-i lefutási irányú fő völgyből, és az arra merőleges délnyugat felé elágazó mellékvölgyekből áll. A közelben futó Nagyárpádi-vízfolyás kis vízhozamú patak, melynek medrét szabályozták. A Natura 2000-es terület három 160-200 méter tengerszint feletti magasságú dombot és a köztes völgyeket foglalja magába. A terület alapkőzete pleisztocénkori lösz, melyen a dombtetőkön csernozjom, míg a patakvölgyekben réti csernozjom és öntéstalajok alakultak ki. A termékeny talajú fennsíkok régóta művelés alatt állnak, a meredek lejtőkön maradtak csak meg a természetközeli gyepek. A DK-i lejtők nagy részén szőlő ültetvények találhatók. Eredetileg melegkedvelő tölgyesek voltak a platón, tisztásaikon és a meredekebb lejtőkön pedig löszcserjések, félszáraz gyepek és löszgyepek alkottak mozaikot. A dombság klímája mérsékelten meleg (átlagos évi hőmérséklet 10,6-10,8 °C) és mérsékelten nedves (átlagos évi csapadékösszeg 690 mm). Az időjárás alakulásában erős szubmediterrán hatás érzékelhető. Ma a terület élőhelyei két nagy részre bonthatók. A Nagyárpádi vízfolyás mentén nedves élőhelyeket találunk, magassásos kaszálóréteket, mocsárréteket, nádasos bokorfüzeseket. Míg a dombtetőkön és a köztük lévő völgyekben száraz pusztagyepeket, melyek erőteljesen cserjésednek, néhol erdővé zárultak.

Tájtörténet

Nagyárpád története a faluval szemközti háromszög alakú dombon kezdődött. Első lakói, az ún. Somogyvár-Vinkovci kultúra emberei a korai bronzkorban jelentek meg i. e. 1900 körül. Dióstetői erődített telepük a kor egyik dél-dunántúli központja volt (a helyiek ma is Diós tetőnek nevezik). A korai bronzkorból származó központi település teljes feltárása 1963 és 1967 között történt meg, leletei korszakalkotó fontosságúak. A honfoglalás után, egyes történelmi források szerint, 900-ban a magyar vezér, Árpád téli szállását Pécs mellett választotta ki, ahol az Árpád helynév őrzi emlékét. A 13. századi tatárjárás nagy pusztítást végzett a környéken. A 14. század elején még két Árpád nevű falu létezett egymás mellett és mindkettőnek külön temploma volt. A török hódoltságot követően már csak a mai Nagyárpádot jegyezték fel, a hódoltság végére azonban ez is elnéptelenedett. A falu 1724 előtt kezdett ismét benépesedni délszlávokkal. Rövidesen azonban németek is megtelepedtek itt, így a század első felében a falu lakosságának többségét németek tettek ki. Az I. Katonai Felmérés alapján a környéket természetközeli növényzet dominálta. A domboldalakon gyepek terültek el, helyenként cserjésfoltokkal. A völgyalján kanyargós vízfolyás mentén mocsarak és rétek húzódtak. Szántók alig voltak. A szőlők viszonylag kicsi területet foglaltak el. A vízfolyáson malom működött. A XIX. század második feléből a szántó területek valamennyivel nagyobb területet foglalnak el, de még mindig a természetes növényzet a nagyobb kiterjedésű. A déli kitettségű domboldalakon viszonylag sok szőlő és gyümölcsös volt. A patakvölgy "Misleny-i" (Kozármisleny) oldalán futott a vasút.

Nagyárpád Nagy- előtagját 1898-ban kapta. Ugyanis ekkor egységesítették a településneveket, azonban még egy Árpád nevű falut találtak Bihar megyében. Ezért, hogy ettől elkülönítsék, Nagyárpádnak nevezték el. Az 1980-as években a Nagyárpád környéki dombtetőket katonai gyakorlótérnek használták. Később itt leginkább legelők voltak, a szántóföldek kiterjedése nem változott. A völgyben külterjes állattartás volt jellemző, nyomai - az állatitatók és kutak - csak részben maradtak fenn. A legeltetett állatok leggyakrabban juhok és lovak voltak. Mára a legeltetés hiányában elterjedtek és jelenleg is terjednek a galagonyás és kökényes cserjések a domboldalakon. Napjainkban már csak ritkán láthatunk legelésző állatokat a vizes völgyalji réteken. A mostani Natura 2000 terület gyepjein értékes növény- és állatvilág figyelhető meg. Az 1990-es években a szőlők egy részét felhagyták. Nagyárpád 1955-ig volt önálló település. Ma Pécs egyik déli, családi házas városrésze.

A lövészárkokról
Pécs nem csak bányászváros múltjáról ismert, hanem jelentős katonaváros is volt. Egy határőr és két honvédségi laktanya működött a megyeszékhelyen. A kertvárosi Bajcsy Zsilinszky Endre-laktanyában 1963-tól szolgált a 101. tüzérdandár, amely 1990-től vette fel a Szigetvári Zrínyi Miklós nevet. A helyőrségben főképpen D-20-as ágyútarackok voltak, de itt kapott helyet egy sorozatvető osztály is. Ezek az egységek katonai gyakorlatukat többek között a Nagyárpád melletti dombokon végezték. Csakúgy mint a Bakonyban, a korábbi Honvédségi gyakorlóterület nyomai mai napig láthatók. A dombtetők szélein és a tetőkön kiásott és lebetonozott lövészárkok, ágyúállások mélyedési figyelhetők meg. Ezek erősen széttagolják a terepet, így a gyalogos közlekedéssel vigyázni kell! A sorkatonaság megszűnésének évében, 2004-ben felszámolták a városban állomásozó 101. Szigetvári Zrínyi Miklós tüzérdandárt, amely a Magyar Honvédség utolsó tüzérdandárja volt. A kertvárosi Bajcsy-laktanyát részben sikerült hasznosítani, többek között itt kapott helyet a kertvárosi rendőrőrs.

Személyes kötődés
Az 1980-as években édesapám, itt a Nagyárpád melletti lövészárkoknál töltötte katonai szolgálatának egy részét. Gyermekként én is gyakran jártam e dombos vidéket és csipegettem a földút vonalában lévő eperfák terméséből. Ekkoriban az egyik domboldalon gyakran láttam még siklóernyősöket, valamint olykor egy-egy legeltetést is.

Források:

A terület növényvilágáról itt olvashatsz bővebben

2013-as ökológiai állapot-felmérés

Nagyárpádról

A pécsi laktanyákról

Közeli rejtések
GCPV GCkoza

Kívánok mindenkinek nagyon kellemes kikapcsolódást s jó ládavadászatot!
Ulmi.
Állapot: kereshető

KRW értékelés (57 db): környezet: 4.46 rejtés: 4.61 web: 4.71 átlag: 4.59

-
történelmi nevezetesség, várrom, épület
+
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
-
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
+
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
+
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
-
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


Sándorkán 2022.10.01 13:47 - Megtaláltam
Köszi!

Ben Stone 2022.08.11 18:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.26
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

RUNiko 2022.07.26 18:48 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! :) [Geoládák v3.12.10]

eltájoló 2022.07.26 18:47 - Megtaláltam
Szép a kilátás a dombról. De felfelé és lefelé menet figyelni kell, hová lépünk!
A ládát a helyén találtuk. Köszi a rejtést!
mmccxlix

zoll 2022.07.26 13:55 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!
Andi, Zoli [Geoládák v3.12.10]

szamosszamoca 2022.07.15 11:00 - Megtaláltam
Valahogy eddig mindig kimaradt ennek a ládának a megkeresése, pedig a házunktól légvonalban alig több mint 6 km-re van. Kerékpárral sem sokkal hosszabb az út, kellemes időben jól esett egy kis tekerés. Köszönjük.

H.B. 2022.06.26 09:18 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.78
Sok mindent mutattak már meg ládák, de fokozottan védett növényt még nem. :) Vigyázzatok rá! Köszönet a rejtésért.

james 2022.05.20 18:20 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
James [Geoládák v3.12.10]

birobal89 2022.04.30 10:39 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

Attibati 2022.04.24 09:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.60
71 kilométer tekerés a Mecsek alján.
Az autópálya felől érkeztem földutakon, amik szerencsére csontszárazak voltak. Nem értettem, hogy milyen dombról van itt szó, mert szinte végig lejtett az út az autópályától.
A közelbe érve aztán megértettem :-) A bringét elrejtettem a domb alján majd gyalog vágtam neki a meredek emelkedőnek. Egy kis bujkálás utan könnyen meglett a láda. A kesserösvény sokat segített a megtalálásban.

Szabó família 2022.04.16 06:25 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.7.17]

MoMaszter 2022.04.07 15:56 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

bapa 2022.03.27 14:43 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.7.16]

Barbidzsiii 2022.03.19 16:33 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

Sherlockné 2022.03.17 14:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.20
Megtaláltuk, köszi!

Mr Zerge 2022.02.17 14:45 - Megtaláltam
Megvan, részletesen késöbb... Üdv Mr Zerge.

A falu szélétől még egy kicsivel tovább autóztunk. Felfelé nem vettük észre a letérést, elég meredek füves domboldalon másztunk fel a láda irányába. Lefelé már megvolt az ösvény. A GPS szerint a N46 02.055 E18 15.248 139m pontban értük el lefelé a földutat.

Szabibi 2022.02.16 14:12 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.26
Nem volt könnyű , de meglett. A lövészárkok hálózata elég veszélyes, ha magas az aljnövényzet , nem látszik és könnyen bele lehet esni.

P.B_László 2022.02.12 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.83
Megtaláltam , köszönöm a rejtést .

gyorfia 2022.01.09 11:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

utigabi60 2021.12.30 13:06 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

D.D.Anna 2021.12.20 12:26 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.24
Megtaláltam, köszönöm szépen :) [Geoládák v3.12.4]

csenge&laleeésbarni 2021.11.07 15:41 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

coldfusion 2021.09.12 15:34 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

Mimi92 2021.09.04 17:18 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.23
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Szép a kilátás. Megéri a fáradtságot! [Geoládák v3.11.3]

Moncsiroli 2021.09.02 16:15 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 1.00
nehezen de meglett,tökéletes rejtés köszönöm


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (150 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]