FAQ
4180. Zselici márvány (GCZSMV)

Lapisi pados mészkő a Sormás völgyében

Lapisi pados mészkő a Sormás völgyében

A harangtoronynál parkolhatsz

A harangtoronynál parkolhatsz

Emlékoszlop

Emlékoszlop

A márványbánya kövei

A márványbánya kövei

Idegen a többiek között

Idegen a többiek között

Első segítség (geomárvány)

Első segítség (geomárvány)

Első segítség (pótjelszó)

Első segítség (pótjelszó)

Elhagyott bányaudvar

Elhagyott bányaudvar

Második segítség

Második segítség

A Goricai-patak medre

A Goricai-patak medre

Kőről-kőre

Kőről-kőre

Kőtorlasz

Kőtorlasz

Harmadik segítség

Harmadik segítség

A patak völgye a felső folyásnál

A patak völgye a felső folyásnál
Szélesség N 46° 8,937'
Hosszúság E 18° 0,013'
Magasság: 180 m
Megye/ország: Baranya
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2016.07.02 11:00
Megjelenés időpontja: 2016.07.02 16:14
Utolsó lényeges változás: 2016.07.02 16:14
Utolsó változás: 2021.08.27 10:16
Rejtés típusa: Multi geoláda (3H)
Elrejtők: Ajtony & Zerind HUN
Ládagazda: Ajtony
Nehézség / Terep: 3.5 / 3.0
Úthossz a kiindulóponttól: 2200 m
Megtalálások száma: 64 + 1 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.2 megtalálás hetente


Túra a Rák-völgyben
A Goricai-patak völgye földtanilag különleges hely, de egymagában tájképi szépsége miatt is érdemes felkeresni.
A megtalálás nehézségét nem a rejtés módja, hanem a rossz GPS vétel jelenti. Feltétlenül használd a fényképes és a ládasorozat keresése fejezetben található szöveges segítségeket! A jelszó három helyen talált jelszórészlet egybeírva az alábbi sorrendben:
1. N 46° 8,937' E 18° 0,013' Sziklapárkány alatti üregben, öklömnyi geomárvány. Visszarejtéskor vigyázz, hogy a felirathoz ne koccantsál köveket.
Nagyjából talajszinten. A sziklahasadékot lezáró követ ugyanúgy tedd vissza. Van tartalék jelszó is mikroládában fagyökerek közötti üregben, fejmagasságban: 46° 8,937' E 18° 0,036' (emléktáblától pár lépésnyire jobbra-előre a partoldal legfelső részén).
2. N 46° 9,028' E 18° 0,017'
Bányaudvar lejtős részén szikla alatt 15 cm * 12 cm * 6 cm-es doboz
3. N 46° 9,254' E 17° 59,794' Patakmeder, sziklaüregben 11 cm * 11 cm * 5 cm
A 2. pont után érdemes a patak ágyában a víz mellett és a patak kövein haladni északra, mert itt találhatók a fotókon is látható legszebb részek.

A ládába TravelBug egyelőre nem helyezhető.

Öreg kőzetek a fiatal Zselicben
A turista a Zselic vidékét, mint az esős időben marasztaló sárrá változó sárgaföld hazáját ismeri, de nagy ritkán előbukkannak a régi idők tanújaként szilárd kőzetek is.
Legfiatalabbak, legfeljebb pár millió évesek ezek közül a sárgaföld rétegei között megjelenő puha homokkövek, de a Mecsekkel határos részeken nagy ritkán két- háromszáz millió éves kőzetek is felszínre kerülnek.
Multink a zselici mészkő egyik lelőhelyét, a Goricai-patak völgyét tárja fel a kék körút Kék körtúra jelzés mentén.

Megközelítés
Az erdőlátogatási és közlekedési korlátozásokat tekintve ez a segédlet hasznos lehet.
Gorica községet a Bükkösd közeléből induló, nagyon rossz állapotú úton közelíthetjük meg.
Útközben érdemes a multihoz nem tartozó egykori kőfejtő zselici mészkő szirtjeihez egy kis kitérőt tenni a Sormás-patakot átugorva.
A községbe érve a keskeny utcán szinte lehetetlen parkolni, kivéve a harangláb melletti részt  N 46° 8,898' E 18° 0,357' 230 m [GCZSMV+parkoló]
A turistajel Kék körtúra itt indul a völgybe:  N 46° 8,794' E 18° 0,297' 225 m [GCZSMV+leágazás].

A ládasorozat keresése
A multi mindhárom pontja a Goricai-patak vadregényes völgyében rejtőzik. Az úthossz oda-vissza 2200 méter.
1. Márványbánya
A patak völgyében több helyen is kis kőfejtőt működtettek a régmúltban. Az egyik mellékvölgy emléktáblával is jelölt kezdeténél nagyon jó minőségű mészkövet bányásztak, amelyet egy kis jóindulattal márványnak tekintettek. Ez a kő nem igazi márvány - mert az a mészkő nagy hő hatására átkristályosodott változata - de tömörség, tartósság és szépség terén átmenetet képez a márvány felé. Annak idején az Országház egyes termeiben díszítőkőként is felhasználták [1]. A helyi emlékezet szerint a kővel megrakott szekereket csak a rendkívüli erejű bivalyok bírták az erős emelkedőn felvontatni a faluba.
A turistajelen Kék körtúra haladva átkelsz a patakon. Az emléktáblától  N 46° 8,936' E 18° 0,033' 180 m [GCZSMV+emlékoszlop] haladj a bevágás alján 25 métert nyugatra, és a legnagyobb sziklalépcső párkánya alatti üregben találod a jelszórészletet. Nagy köveket nem kell elmozdítanod!  N 46° 8,937' E 18° 0,013' 180 m [GCZSMV-1].
2. Főláda
A patakon át visszatérsz a fő szekérútra, azon 150 méternyit haladva jobbra találod az elhagyott bányaudvart.
A kőfejtő északi oldalában enyhe lejtőn találod a főládát szikla alatti résben.  N 46° 9,028' E 18° 0,017' 190 m [GCZSMV-2]. Segítséget nyújt a fényképen lévő többtörzsű fa, amely a rejtek mellett van.
3. Patakvölgy
Az év nagyobb részében tükrösen tiszta vizű patak több helyen is kőről-kőre zubog lefelé. A harmadik mikroládát a patakmeder oldalában lévő legömbölyített szikla üregében találod.  N 46° 9,254' E 17° 59,794' 185 m [GCZSMV-3] A rossz műholdvétel miatt javasoljuk, hogy legalább odafelé ne a szekérúton, hanem a patak ágyában a vízfolyás szélén és a patak kövein haladj északra a második ponttól, így biztosan rátalálsz a jellegzetes rejtő kőre. Ráadásul a medernek ezen a szakaszán találhatók a fotókon szereplő legszebb részek!
Érdemes megfigyelni, hogy a meder mentén több féle eredetű kőzetdarabok és kavicsok hevernek - egy részük ridegen, éles szélekkel törik, más részük ellenállóbb, és a folyamatos koptatás során legömbölyített formát vesznek fel.

Goricáról
Gorica helyén az Erdeiszentmihály (Erdi) nevű település virágzott a török pusztítás előtt. A környék elnéptelenedett falvaiba az 1500-as évek végétől a törökök saját balkáni alattvalóikat, délszlávokat és vlachokat (együttesen rácként említjük őket) telepítettek be. A rácok és a maradék magyarok együttélése a Dél-Dunántúlon konfliktusokkal terhelt volt a török időkben, még inkább a törökök kiűzése után, amikor a túlélő magyarok kezdtek visszaköltözni falvaikba az erdei rejtek szórványaikból. A Habsburgok magyarellenessége ekkor is a megosztást használta fegyverül, többlet jogokat biztosítva a rácoknak. Az ellenségeskedés a Rákóczi-szabadságharc idején tetőzött [2]. A labancokkal tartó rácok 1705 táján az újjáéledni kezdő magyar falvakat feldúlva, kirabolva távoztak a Zselicségből. Emléküket Goricán már csak a falu mai elnevezése őrzi. A szláv eredetű Gorica név és változatai ma is gyakoriak a Balkánon. A rác lakosok által elhagyott Goricára később német telepesek költöztek, és ők megtartották a falu rác elnevezését Guriza alakban. A 20. század második felében az időközben magyarrá váló Goricát is elérte a kis falvak sorsa: lakói elköltöztek, teljes pusztulásnak indult, egy-két lakott háza maradt. Az utóbbi években mint üdülőfalu kel új életre.

A Zselic földje a triász időszakban
A perm időszakot követő triász időszak 250 millió éve kezdődött, és mintegy 50 millió éven át tartott.
Hazánk földje akkoriban az európai és afrikai kőzetlemez találkozásának körzetében, a Tethys óceán keletről mélyen benyúló öblénél feküdt. A két nagy kőzetlemez és kisebb leszakadt táblarészek vándorlása, egymásra torlódása, emelkedése és süllyedése a tenger időszakos előretörésével és visszahúzódásával járt a tágabb környéken.
Számunkra most a Zselic és környékének történelme érdekes.
Mintegy 240 millió évvel ezelőtt (középső-triász kor) a Mecsek területét tenger borította, ugyanakkor a Zselic területén hatalmas hegyvidék emelkedett. A Mecsek területén a leülepedő mésziszapból folyamatosan hatalmas mennyiségű mészkő képződött. A Zselic területén akkoriban magasodó hegység jellemző anyagai viszont az óidőből származó palák, gránit, meg vulkáni kőzetek és szárazföldi keletkezésű perm-időszaki homokkövek voltak. A Zselic mai területén tengeri üledékképződés nem folyt, kivételt képez a Mecsekkel közvetlenül szomszédos terület.
A triászban ez a Bükkösd-Hetvehely-Gorica -Hollófészek környéki rész ugyanis földtanilag összefüggött a Mecsekkel, így sekély tenger borította, és a Mecsekből ismert tengeri üledékes eredetű karbonát kőzetek itt is keletkeztek.
Ez a rész mégis a Zselichez tartozik, mivel a kései miocéntől kezdődő folyamatok a Zselic többi részével azonos módon folytak le, a felszín közeli rétegek és tájképi elemek a Zselicre jellemzőek.

A ma ismert Zselic kialakulása
A Zselic területén fekvő óidei eredetű hegyvidéket, amely a kréta időszakban heves vulkáni tevékenység színtere is volt, pár százmillió éven át koptatta, egyengette az idő vasfoga, míg aztán süllyedni kezdett, itt is teret adva a tengernek. Az összetett kéregmozgások során nagyjából 10 millió éve kialakult az óceántól fokozatosan elzáródó, édesvizű tóvá alakuló Pannon-tenger, amely a pannon-korban (kései miocén + pliocén) a Zselic fő tömegét is adó homokos-agyagos üledékkel töltődött fel.
A Pannon-tóból ekkor szigetként emelkedtek ki a mai középhegységeink, így a Mecsek is, de annak alacsonyabb nyugati részei, így Gorica környéke is víz alá került és további története a Zselic többi részével azonosan alakult. Ezeken a partközeli részeken a Pannon-tó sekély vizű volt, így a Zselicre jellemző pannon-kori homokos-agyagos feltöltődés viszonylag vékony réteget jelent, de jelen van.
A Zselic területén feltöltődött síkság későbbi megemelkedésével és az erózió munkálkodásával létrejött dombvidék sebhelyeinél és völgyeinek oldalából máshol csak pannon-kori és még fiatalabb puha kőzetek jelentkeznek, de Gorica tágabb környékén a felszín közelében található, triászból származó mészkő és dolomit is napvilágra kerül. A patakmederben az erózió által feltárt rétegekből származó permi riolit és triász fekete homokkő kavicsok is utalnak a földörténeti múltra [3].

A Gorica-környéki karbonátos kőzetek
A Goricai-patak völgyét dél felől követve először mészkő lelőhelyekkel találkozhatunk. Először a Mecsekből ismert, mintegy 240 millió éves Lapisi Mészkő Formáció szirtjei tűnnek szembe a Goricai-patak és Sormás-patak összefolyásához közel, és ez az anyag jelentkezik sok száz méteren át a Goricai-patak vízmosásos medrében és mellékvölgyeiben. A hosszan elnyúló völgy északabbi (zárt vadászterületen fekvő) részén fiatalabb mészkő, majd Hollófészek közeli részén már a dolomit kőzet a jellemző.
Ezek a kőzetek építőanyagként nagyon jó minőségűeknek számítanak, és hatalmas mennyiségben állnak rendelkezésre. Szerencsére nagyüzemi kitermelésükre nem került sor, jóllehet kisléptékű helyi bányászatukra utaló jelek több helyen is szemünkbe tűnnek.


Néhány adat forrása:
[1] Földtani Kutatás 1973. XVI. évf. 3. sz. EPA02732 (21. old.)
[2] Máté Gábor: A Mecsek-vidék tájtörténete
[3] Konrád Gyula - Budai Tamás: A nyugat-mecseki középső-triász kifejlődési sajátosságai
Az indíttatást ehhez a rejtéshez is Lukács Róberttől (Totoro) kaptam.
Állapot: kereshető

KRW értékelés (20 db): környezet: 4.84 rejtés: 4.82 web: 4.95 átlag: 4.87

-
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
+
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
+
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
-
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
-
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
-
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
+
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
-
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


N.Zs. 2022.10.01 17:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.54
Köszönjük az élményt. Részletes beszámoló otthonról. [Geoládák v3.12.10]
A nap végére maradt ez a rendkívüli hely. A parkolóhely jó kiválasztása volt az eső feladat, mert a felázott füves rész egy kis aggodalmat rejtegetett, hogy rámegyünk és elsüllyedünk, de sikerült találni. Kipattantunk az autóból és rögtön odaszaladt hozzám egy cica. Mire megsimogattam, már egy másik is ott termett, majd egy harmadik, negyedik. Hízelegtek, nyávogtak, tekeregtek. Elindultam és jöttek utánam. Egy-két alkalommal egymásra fújt egy-egy macska, mert féltékeny volt, hogy nem őt cirógatjuk. Úgy tűnt, hogy nagy szeretetéhségük van. Lassan haladtunk, mert közben szemmel tartottuk őket, hogy mind megvan-e, minden rendben van-e. Olyan volt, mint négy járni tanuló pici babával kirándulni. Az első helyszínen a rejtés szembe jött, mentünk tovább. A cicák lassultak, és a vizes részeknél sokat gondolkodtak, hogy jussanak át. Addig biztattuk őket, míg átugráltak. A kettes pont közelébe értünk, ahol a bányát sem láttam először, nem hogy a dobozt. Közben persze a völgy szépségeit is próbáltam élvezni, de a négy macska eléggé elvitte a show-t. Nem a megfelelő helyre érkeztünk, ennek ellenére a ládaoldali képet megnézve találtam egy hasonló rejtekhelyet, ami nem nyert. Végül Mr Zerge mondata vitt a megfelelő sziklához. Kinyitottam a dobozt, az összes cica odanyomult és borzasztóan csalódott, kérdő fejet vágtak, hogy nincs benne semmi ehető. A hármas ponthoz már nem is jöttek el, de megvártak. Mikor visszafelé jöttünk és megláttak úgy örültek, mintha mi lennénk a gardáik.
Ide szívesen visszajönnék még egyszer.

IMG_2513IMG_2525
IMG_2528IMG_2531
IMG_2547IMG_2548
IMG_2549IMG_2551
IMG_2558IMG_2559
IMG_2561IMG_2562
IMG_2563IMG_2564
IMG_2565IMG_2567
IMG_2569IMG_2521
IMG_2576 
Mr Zerge 2022.09.23 13:00 - Megtaláltam
Megtaláltam, részletesen később. [Geoládák v3.12.10]

Érdekesek ezek a kőbányák, kőzetek. Ha nincs a leírás, nem figyeltem volna fel ezekre.
Üdv Mr Zerge.

Korigumi 2022.09.19 20:01 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Ásványvadász 2022.09.04 17:27 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.19
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]
Mindhárom ponton dobozt találtunk.

BRita72 2022.07.30 16:20 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Totht737 2022.07.30 16:20 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Kuesztia 2022.06.29 18:19 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

BouLache 2022.01.15 14:37 - Megtaláltam
Mától kezdve ez a láda is rám mosolyog! :) ;) [Geoládák v3.12.5]

copfocska 2022.01.02 12:46 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.12.5] csodaszép túra volt!

LengyelMate 2021.10.27 20:23 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

Moncsiroli 2021.09.29 07:38 - Megtaláltam
Köszönöm

tfmb 2021.08.22 12:32 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.93
Köszi a rejtést!

RUNiko 2021.07.29 09:19 - Megtaláltam
Ez volt az ötnapos túránk kedvenc ládája számomra!
Köszönöm az élményt!:) [Geoládák v3.11.3]

eltájoló 2021.07.29 09:18 - Megtaláltam
mmxii) Szuper hely, és érdekes a mondanivalója is. Így korán reggel, kellemes időben jártuk be a pontokat.
A ládák és a geomárvány is rendben a helyén van. A pótjelszót így nem kerestük. Köszi a rejtést.

nmárti 2021.07.06 08:31 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.58
A környéken járva befejeztem ezt a multit, aztán jól elfelejtettem bejelenteni. nagyon klassz hely, köszi a rejtést!

SirLes 2021.06.23 15:05 - Megtaláltam
ok

csengeh 2021.04.25 12:45 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

D.D.Anna 2021.04.04 19:34 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.14
Megtaláltam, köszönöm. A geomárvány ötletes , kicsit lejjebb a pótjelszó is meglett :) A völgy nagyon szép :) [Geoládák v3.9.6]

Csabiq 2021.02.21 13:58 - Megtaláltam
HEURÉKA! Köszönöm a rejtést! Egy újabb igazán vadregényes hely, csodaszép vízmosással.Az első ponton a geomárvány rendben van a pótjelszót nem találtam. A 2. ponton a törött ládát cseréltem az Ajtony által kapottra. A 3. ponton a tollat kicseréltem,
mert már nem fogott. Egy kb. 100 fős daru csapat körözött a fejem felett krúgatva! Itt a tavasz! (Geoládák v3.9.6]

Szőkekapitány 2021.01.03 11:54 - Megtaláltam
Köszönöm szépen a rejtést.

KAPITÁNY62 2021.01.03 10:50 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést.

baranyaifiú 2021.01.02 11:20 - Megtaláltam
Ok!

Béla 53 2020.11.29 11:23 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.5.1 teszt]

laszloistvan 2020.11.15 15:38 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.02
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.4.6]

Na ez a geocaching: eldugott, figyelemreméltó látványosság, nem túlgondolt, de korrekt rejtések, értő körítés - ezért szeretem Ajtony történeteit.
Még a hőskorban, GCKAAN felé haladva jártam itt. Az útminőség azóta csak még jobban segíti a hely nyugalmának megőrzését. Irka kutyával jártuk be az őszi avarban a szürkeségben is megkapó patakmedret, míg a gyerekek karanténjuk utolsó napját töltötték otthon teljesen szabályszerűen - nem mellesleg meleg szobában, filmnézéssel. :-)
A második állomás ládája törött, de a jelszót és a füzetkét a belső kapszula megbízhatóan védi.

Atmosz&Zozmosz 2020.08.19 15:50 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. Bővebben később! [g:hu 1.6.7]


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (65 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]