geocaching.hu geocaching.hu szép kép FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum   |    belépés
  
  
  
 
FAQ
4717. Bakonyi Barlangolások (GCCAVE)

Odvaskő-barlang (GCODVA)

Odvaskő-barlang (GCODVA)

Tönkölösi Likas-kő (GCLika)

Tönkölösi Likas-kő (GCLika)

Zsivány-barlang (GC666)

Zsivány-barlang (GC666)

Kőpince-barlang (GCKOPC)

Kőpince-barlang (GCKOPC)

Ördöglik (GCKoOr)

Ördöglik (GCKoOr)

Macskalik (GCCSNG)

Macskalik (GCCSNG)

Hódos-éri Likas-kő (GCHLK)

Hódos-éri Likas-kő (GCHLK)

Vaskapu-barlang (GCVKBG)

Vaskapu-barlang (GCVKBG)

Tűzköves-hegyi-barlang (GCTUZ)

Tűzköves-hegyi-barlang (GCTUZ)

Szentgáli-kőlik (GCKLIK)

Szentgáli-kőlik (GCKLIK)

Törkő-lik (GCVLIK)

Törkő-lik (GCVLIK)

Időszakos vízesés a Macskalikban

Időszakos vízesés a Macskalikban
Szélesség N ??° ??,???'
Hosszúság E ??° ??,???'

Elhelyezés időpontja: 2020.12.12 14:30
Megjelenés időpontja: 2020.12.13 08:47
Utolsó lényeges változás: 2020.12.13 08:47
Utolsó változás: 2021.03.30 21:05
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: Hörcsög
Ládagazda: Hörcsög
Nehézség / Terep: 2.5 / 2.5
Úthossz a kiindulóponttól: 5000 m
Megtalálások száma: 28
Megtalálások gyakorisága: 0.6 megtalálás hetente


A láda NEM a megadott ponton van! Ahhoz, hogy a végládához eljuss meg kell találnod a lenti listában felsorolt 22 bakonyi barlangnál elhelyezett geoládát! Amint mind megtaláltad, megkapod az oldalon a záróláda elérhetőségét.


A ládába TravelBug NEM helyezhető.


Kérlek ehhez a ládához írt logodba ne tölts fel képet a rejtés környezetéről, bár logolni csak a sorozat teljesítése után enged a rendszer.

Hazánkban valamennyi barlang ex-lege védett. Ezt azt jelenti, hogy megismerésének pillanatától kezdve óvja a törvény hatalma, és nem szükséges külön védetté nyilvánítási eljárás. Az egyszerű védettségen túl a jelentősebb barlangok megkülönböztetetten védett, a legkülönlegesebbek és legféltettebbek pedig fokozottan védett címet is kaphatnak.

A Bakony nevének eredete

A hegységet minden bizonnyal első erdőispánjáról - Comes de Bacon-Gug - nevezték el, aki nevéből ítélve, szász származású lehetett. Az elnevezés végső forrása pedig a bükk, illetve a bükköt jelentő kifejezés. A Bakony név jelentése tehát: Bükk, Bükkös.

Kiterjedése

A tágabb értelembe vett Bakonyvidék csaknem 4000 négyzetkilométer kiterjedésű. A Bakonyt a Devecser és Várpalota között húzódó, nyugat-keleti irányú törésvonal (amelyben a 8-as számú fő közlekedési út is fut) két részre osztja. Az Északi-Bakonyra és a Déli-Bakonyra. (Tágabb értelemben a Bakony részének tekintik a Déli-Bakonytól a Tapolcai-medence által elválasztott Keszthelyi-fennsíkot és a Balaton-felvidéket is, de ezeket a területeket most nem tárgyaljuk.)
Az Északi-Bakony három további kisebb egységre tagolható.
Magas- vagy Öreg-Bakony: itt találhatók a hegység legmagasabb csúcsai, mint például a Kőris-hegy 709 m, Kék-hegy 661 m, Nagy-Som-hegy 649 m, Középső-Hajag 646 m, Papod 644 m, Rend-kő 606 m, Törkő 603 m.
Keleti- vagy Palotai-Bakony: nyugatról a Zirci-medence, keletről a Móri-árok határolja, legmagasabb pontja az Öreg Futóné mely 574 méter magas.
Bakonyalja: a Magas-Bakony Kisalföld felőli lejtője; egy kiugró területe, a Sokorói-dombság révén egészen Győrig terjed.
Déli-Bakony: nyugatról a Marcal-medence, délről a Tapolcai-medence és a Vázsonyi-árok, keletről a Geleméri-fennsík, északról pedig a már említett Devecseri-árok határolja. Legmagasabb pontja a Kab-hegy 599 m, mely hawaii típusú pajzsvulkán maradvány, jellegzetes alakja könnyen felismerhető.

A Bakony geológiája

A Bakony és tágabb környéke legrégibb kőzetanyaga közel ötszáz millió éves. A táj jelenlegi arculatának kialakulása folyamatosan ment vég be, elsősorban a Föld belső erői révén, majd az utóbbi néhány millió évben a külső erők (a szél, a hőmérséklet-változások, az álló és az áramló víz) formálták. Geológiailag a nagy, néhány és több tíz kilométernyi vastagságú kőzetlemezek mozgása befolyásolták azt, hogy ma milyen kőzetek és milyen vastagságúak találhatók a felszínközeli rétegekben. Például azok a kőzettípusok, amelyek hegységünk középső táján a felszínen vannak, Zalában több kilométer mélységben találhatók meg, s tovább folytatódik a mai Szlovéniában. A Bakonyban tíz kilométer mélységben van az a kőzethatár, amely az egykori eltűnt hegység határát jelzi.
A földtörténeti ókor első felében (a karbon időszakban, 360-300 millió év) hazánk területén tengeri üledékképződés volt, majd a második felében (300 millió évtől), a perm időszakban a tenger visszahúzódott, s a gránitkőzetből a száraz, meleg, sivatagos éghajlat következtében mállásos folyamatként leülepedett szemcsékből alakult ki a vörös homokkő.
A földtörténeti középkort, amely 250 millió évvel kezdődött, a geológusok három korszakra osztják. Mindegyikben jelentős változások történtek, s ezek érintették a Bakony területét is. Természetesen, ekkor a Bakony mai formájában még nem létezett. Kőzetalapja helyileg nem itt volt, hanem kőzetlemezként a mai Afrika déli helyén helyezkedett el és folyamatosan nyomult észak felé, ahol nekiütközött az európai kőzetlemeznek. (Ennek hatására keletkeztek a mára lepusztult, nagy mélységben lévő kőzettáblák és kőzetrögök.) A földtörténeti középkor első, a triász (250-200 millió év közötti időtartomány) időszakában az ős-Földközi-tengerben (amelynek nem utódja a mai tenger), ülepedett le közel háromezer méter vastagságban háromféle kőzetanyag: a mészkő, a dolomit és a márga. A mészkövön alakultak ki a bauxittelepek. A jura (200-140 millió év közötti időtartomány) időszakában a mai hegység területe tenger volt, s újabb mészkőréteg rakódott le kb. kétszázötven méter vastagságban. A kréta (140-67 millió év közötti időtartomány) időszakban a tenger visszahúzódott: az egykori tengeraljzat több darabra töredezve kétezer méterre is felemelkedett. Ekkor a trópusihoz hasonló időjárás következtében (meleg, nedves éghajlat) a mészkő karsztosodott, mély üregek (töbrök, töbörsorok) keletkeztek, s ezeket kémiai mállással és áthalmozással bauxit töltötte ki. A töbrökben leülepedett bauxitot folyóvízi agyagos-homokos-kavicsos hordalék borította be (amelyet Csehbányai Formációnak neveznek, s a bauxithoz történő hozzáféréshez meddő kőzetként kellett eltávolítani).
A Bakonynak ezen a részén három községről neveztek el olyan kőzetréteget, amely vegyes kőzetek anyagából áll. A Csehbányai Formáció Bakonyjákón is megtalálható. E réteg különböző vastagságú, s a 200 métert is meghaladja A geológusok Iharkúti Formációnak nevezték el azt a réteget, amely meszes kötőanyagú homokból és szürke agyagos rétegekből áll. A kavicsanyag Iharkúton dolomit és kréta-mészkő eredetű. Vastagsága Iharkút térségében eléri az 50 métert. (Ez a réteg Bakonyjákóra is átnyúlik, maximum 20 méteres vastagságban.) A Jákói Márga Formációt szürke márga, kőzetlisztes márga és mészmárga elegye alkotja. E kőzetréteg vastagsága a száz métert is eléri.
Körülbelül hetven millió évvel ezelőtt jelentős változás történt, amely az akkori élővilág nagy részének (kb. 95%-ának) a pusztulásával, és új fajok létrejöttével járt. Ez volt a dinoszauruszok kipusztulásának kora. A hüllők, s legnagyobb képviselőik, a dinoszauruszok a triász időszakában jelentek meg és a kréta időszak végén haltak ki. Iharkúton a kréta időszaki üledékekből kerültek elő azok a 85 millió éves őslénymaradványok, amelyek világszenzációt jelentettek, többek között a Hungarosaurus (páncélos dinoszaurusz), az Iharkutosuchus makadii (növényevő krokodil), a Bakonydraco galaczi (repülő őshüllő) és az Ajkaceratops kozmai (dinoszaurusz).
Az újidő harmadidőszakában (kb. 65 millió évvel ezelőttől) az afrikai kőzetlemez az európai kőzetlemezhez közeledve magasba nyomta az egykori üledékrétegeket. Az eocén időszakban a mai Dunántúli-hegység területét ismét elöntötte a tenger. (Ekkor jöttek létre a kőszéntelepeink, s a sekély tengerből lerakódott nummuliteszes rétegek.) A harmadkor közepén ismét megemelkedett a felszín, s erősen lepusztult. A miocén korszakban (24 millió évtől) újra tenger öntötte el, amely később beltóvá (Pannon-beltó) szűkült és sós vizét a folyók felhígították. Ekkori üledékek a kavics, az agyag, a márga és a szarmatamészkő. Ezeknek az üledékeknek egy részét később a felszíni erők (a víz, a szél) megbontották, s láthatókká váltak azok a kis vulkáni kúpok, amelyek addig csak felszíni jelenségek voltak. (A Somló, a Badacsony és a többiek.) A törmelékkőzet a Bakony főképpen északi lejtőjén túli lesüllyedt övezetét, a mai Kisalföldet több száz méter vastagon borította be.
Az utóbbi kétmillió évben, az újidő negyedidőszakában, a pleisztocénben (a jégkorszakban) és a holocénban (a jelenkorban, kb. tízezer éves időtartományban) alakult ki hazánk, s ebben a Bakony és közvetlen térsége felszíne: ismét megindultak a lepusztulási folyamatok. A Bakony kőzeteinek gyors felaprózódását az segítette, hogy a jeges időszakokban a fagyok hatására nagymértékű kőzetaprózódás jött létre. E kőzettörmelék (az árvizek, nagy folyóvizek hatására) nagy mennyiségben zúdult le a medencékbe, hegylábakra, völgyekbe. A száraz szelek homokkal borították be a tájat, s így keletkezett a hegység homoktakarója (legszebb példa a fenyőfői ősfenyves) és a lösz, amelyek nagy része lemosódott a hegylábi részekre. A patakok, folyók mély völgyeket vágtak, a Bakonyban számos ilyen terepfelszínt találunk, például a Kőszoros, Ördög-árok, Római-fürdő, Gaja-szurdok.


A Bakony éghajlata

A hegység vonulata a leggyakoribb, északnyugati szélirányra éppen merőlegesen fekszik. Ennek következtében a legtöbb csapadék a Bakony északnyugati területein jellemző (egyes helyeken az évi 800 mm-t is meghaladja), míg a délkeleti rész, különösen a Veszprémi- és a Geleméri-fennsík száraz (600 mm alatti csapadékkal). Az évi középhőmérséklet az Északi-Bakonyban 8,5 °C, a Déli-Bakonyban megközelíti a 10 °C-ot. A Balatonra néző lankákon Keszthelytől Balatonfüredig már mediterrán hatások is érvényesülnek, így itt a nyár még melegebb, a tél pedig még enyhébb. Az országban a legerősebb széllökéseket a Kab-hegy tetőrégiójában mérik (a Kőszegi-hegységben található Kendig-csúcs és a Balaton déli partvonala mellett).

A Bakony barlangjai számokban (a Keszthelyi-fennsík és a Tapolcai-medence nélkül; 2020-as adatok)

Leghosszabb barlangok
1. Alba Regia-barlang 3600 méter hosszú
2. Hárskúti-cseppkőbarlang 1500 méter hosszú (2011-ben fedezték fel)
3. Szentgáli-kőlik 420 méter hosszú

Legmélyebb barlangok
1. Alba Regia-barlang -204 méter mély
2. Csengő-zsomboly -134 méter mély
3. Jubileumi-zsomboly -121 méter mély

A Bakonyvidék karsztja

A Bakonyvidék karsztja változatos, de a karsztos térszínek kis kiterjedésűek, távol esnek egymástól és a karsztformák is kisméretűek. Karsztosodása szigetszerű és uralkodóan kezdeti fázisban van, de az egyes rögök karsztosodásának kezdete a fedő eltérő mértékű és idejű kivékonyodása, továbbá a fekü eltérő mértékű és ütemű kitakaródása miatt különböző. Rögeinek (rögcsoportjainak) karsztosodása gyakran egyedi és különbözik a határoló rögök karsztosodásától. Recens felszíni karsztosodását meghatározta a rögös szerkezet, a rögök oszcillációja, a paleokarszt, a dolomit elterjedtsége, a fedőüledékek jelenléte és azok jelenleg is folyó lepusztulása. A rögös szerkezet és a vízzáró fedőüledékek jelenléte
szurdokok kialakulásához és a freatikus barlangok felnyílásához járult hozzá. Az elfedett fekü magaslatai utánsüllyedéses dolinák, fedőüledékes depressziók és átöröklődéses dolinák kialakulását tették lehetővé. A hegységben elterjedt, a talajos karszt, de az e típushoz köthető karsztformák főleg a hegységperemi területeken (küszöbfelszínek) fordulnak elő. E rögtípus kis dőlésű felszínei kedveztek az oldódásos dolinák képződésének. A magasabb rögökön, ahol a kis dőlésű térszínek kis kiterjedésűek, ennek feltételei nincsenek meg. A hegység legjellegzetesebb karsztformáit mutató rejtett karszt elsősorban a tetőhelyzetbe kiemelt sasbérceken terjedt el, ahol a vízáteresztő üledékek viszonylag nagy kiterjedésben fordulnak elő. Formái elsősorban a fedő lokális kivékonyodásainál alakulnak ki: a völgytalpakon, az egyenetlen fekü elfedett magaslatai feletti sík térszíneken, az exhumált magaslatok közötti térszíneken és a keskeny völgyközi hátakon. Eltemetett karsztos térszínen, ha a fedő bazalt, karsztosodás történik, mind a bazalt pereménél, mind a bazalt belsejében. Az utóbbi esetben a karsztosodás a fekü magaslatainál megy végbe (vegyes autogén-allogén karszt vagy eltemetett karszt), illetve ahol az átöröklődéses völgy átvágja a bazaltot (allogén karszt). Ha a karszt fedője kavics, annak elvégződésénél szurdokok jönnek létre felnyílásos barlangokkal. A Bakonyvidék karsztján víznyelők csak a Kab-hegyen, oldódásos dolinák néhány peremi területen és dolomitfelszínen jöttek létre. Az oldódásos dolinák hiánya a fedő fiatal lepusztulására, a rögök kis kiterjedésére (a kis dőlésű felszín is kis kiterjedésű) vezethető vissza. A víznyelők hiánya az átöröklődött völgyek intenzív mélyülésével és szétszórt vízelvezetésével magyarázható.


Ha tovább szeretnéd mélyíteni a tudásod a témában, akkor a Bakonyvidék felszíni karsztja című írás letöltőlinkjét ajánlom: kattints ide (a pdf azonnal letöltődik; mérete: 8,5 Mb).

Ezúton is köszönöm a rejtőknek a sok befektetett munkát amit a ládák telepítésébe és gondozásába fektettek/fektetnek!

Az első megtalálót egy kis meglepetés várja a ládánál.

Kellemes kikapcsolódást, jó szórakozást kívánok! :)
A következő geoládákat
66. GCODVA (H) Odvaskő-barlang (V_Gabor)
68. GCKoOr (H) Kőris-hegy, Ördöglik (Kolesár)
1111. GCLika (H) Tönkölösi Likas-kő (banjoboy)
1144. GC666 (M) Bakonyszentlászló-Ördögrét körtúra (NZs)
1346. GCCSNG (M) Ajka-Csingervölgy és a Macskalik barlang (akarair)
1441. GCHBPL (H) Hajszabarnai pénz-lik, azaz Savanyó Jóska rejteke (T. Nagy)
1576. GCTUZ (H) Tűzköves-hegyi barlang (Parmerozpazepan)
1663. GCSKO (H) Csapóné Konyhája (Hajo)
2069. GCBB (H) Benárd-barlang (Hörcsög)
2443. GCKLIK (H) Szentgáli-kőlik (Hörcsög)
2444. GCBUJO (H) Bujólik (meduza)
2690. GCHLK (H) Hódos-éri Likas-kő (Hörcsög)
2929. GCBOBA (H) Borzás-hegyi barlang (anettnori)
2949. GCPORG (V) Pörgöl-barlang (koszta)
3061. GCPKL (H) Pokol-lik a Kab-hegyen (ark03)
3581. GCPOK (H) Pokol-lik (Hörcsög)
4195. GCKOPC (H) Kőpince-barlang (acsocso)
4219. GCAREG (H) Alba Regia-barlang (kupec)
4359. GCELVB (M) Kőszoros (Elveszett Világ a Bakonyban) (Hörcsög)
4713. GCTLIK (H) Törkő-lik (Hörcsög)
4714. GCVKBG (H) Vaskapu-barlang (Hörcsög)
4721. GCOKVB (H) Öreg-köves-víznyelőbarlang (Hörcsög)
kell megtalálnod, hogy megkapd a záróláda elérhetőségét!
Állapot: kereshető
1 játékos jelölte kedvenc ládájának

KRW értékelés (18 db): környezet: 4.83 rejtés: 4.80 web: 4.91 átlag: 4.85

-
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
-
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
-
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
+
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
-
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


paidlp 2021.11.23 14:43 - Megtaláltam
Fogom! :)
Köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

 
kaldigeza 2021.09.17 19:01 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.07
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.1]

Mr Zerge 2021.09.05 12:20 - Megtaláltam
Megvan, részletesen késöbb... Üdv Mr Zerge.

Ezzel a megtalálással sikeresen lezártam a bakonyi barlangok sorozatát. Nagyon sok szép és érdekes kirándulás volt. Új helyeket is megismertem a Bakonyban. A záró láda helye és rejtése is méltó befejezése volt a sorozatnak.

Mikulás 2021.08.21 13:53 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.70
Kár, hogy nem mondhatok semmit :-) Mindeesetre ma a végére értem a bakonyi barlangos sorozatnak és összegészében sok-sok élményt szereztem. Köszönöm!

Mikulás

csehipest 2021.07.30 13:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.7]

Hektor 2021.06.02 18:07 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.05
Köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

Endresz_család 2021.04.25 14:30 - Megtaláltam
716.
Megtaláltuk, köszönjük.
Nagyon tetszett a sorozat.

IMG_2075 
Rastaman 2021.04.18 12:44 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.22
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Köszönöm a segítséget is, egy élmény volt. [Geoládák v3.10.3]

zalajaro 2021.04.09 18:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.54
Aki keres, az talál! ?
Szélcsendben , vitorla nélkül..

G_Sanyi 2021.04.05 14:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.90
Megtaláltuk a záróládát is. Az utolsó három nem volt meg, amikor megjelent a sorozat. Úgy alakítottam, hogy ez legyen a 800. megtalálásom. Érdemes volt, jót sétáltunk szép időben az ajánlott parkolótól. Visszatekintve talán a GCOKVB tetszett legjobban a sorozatból. Köszönjük a rejtéseket! G_Sanyi és családja

targonczas 2021.04.04 17:22 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.5.10]

Szabó família 2021.04.04 15:21 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [g:hu 1.6.7]

nmárti 2021.04.01 13:08 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.57
Végre megvan ez is. Nem volt nehéz megtalálni, az ajánlott parkolóból laza séta. Éled a Bakony is, virágok, madarak, bogarak :) Szerencsére a mai napon, a három láda felkeresése során összesen öt embert láttunk ! Köszönet a rejtőnek, hogy a sorozat kapcsán visszatérhettem egykori kedvenc helyeimre, hiszen vagy lassan negyven éve túravezetőként jártam ezt a vidéket. a helyek klasszak voltak, a koordináták és leírások pontosak.

-1-2
-3-1
-2 
KJ & GM 2021.03.26 14:30 - Megtaláltam
Köszönjük a lehetőséget!

J14_0917J14_0918
J14_0919J14_0931
J14_0934 
Zazi és a Lányok 2021.03.15 12:05 - Megtaláltam
Megtaláltam, jöhet a következő csésze! [Geoládák v3.9.6]

A záróláda hazai pálya! Szuper sorozat, bár nem tudatosan, de 17 év alatt szedtük össze a részleteit :-)))

11F5CDE7-10F8-42DC-ABC7-3A8FD78241F332F0C01C-EE0E-4D08-B2DD-9DE131D4A121
anettnori 2021.03.06 11:14 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.37
Megvan!
[g:hu+ 2.5.10]

Családi kiruccanással, Levi nélkül, sajnos, ő nem ért rá.
Amikor keresgélni kezdtünk úgy 14 éve, még nem volt sorozat, de a barlangos rejtések mindig adtak egy kis misztikusságot a túráknak, gyerekekkel még nagyobb élmény volt a keresésük. Aztán 2020 november-december tájékán csörgött a telefonom, és Hörcsög érdeklődött, hogy GCBOBA lehetne-e egy tematikus sorozat tagja? Nem is volt kérdéses a válasz. Az utána megjelenő, általa rejtett helyszínekre próbáltunk családosan kiruccanni (a többi már megvolt). Végül már csak a záróláda maradt, erre ma kerítettünk sort.

Köszönet a lehetőségért és a sok befektetett munkáért!

IMG_20210306_105618IMG_20210306_111622
IMG_20210306_111901 
Parmerozpazepan 2021.01.24 11:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.01
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Remek sorozat!

Erős évvégi hajrá során begyűjtöttem a hiányzó barlangokat, de a top10-ről igy is lecsúsztam... Most, kellően nagy sárban, kora tavaszias időben a végládáért is elmentem. Ez is remek helyen van, és nem a Balaton közepén! :)
A ládát szerintem egy négynél több törzsű fa rejti, de ez részletkérdés, gps nélkül is adja magát a rejtek.

N.Zs. 2021.01.16 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.50
:-)
Érdekesen alakult ennek a pontnak a megtalálása. 01.09-én a 21 barlang után megkaptam a GCCAVE záró pontot. Gyorsan begépeltem a GPS-be, és nem volt kérdés, merre induljunk a következő héten. Sűrű havazásban mentünk, mendegéltünk a pontig, ahol a vastag szűz hó "jótékonyan" betakart mindent. Hát nincs mit tenni, megnézem, hogy mit is kell keresni és hol. Na persze már változtak a játékszabályok, így már nem látszott a leírás. Jött az én hova tenném..., ami nem jött be, de végül a férfi megérzés győzött. Nagyon élveztük minden barlang és a hozzá tartozó pont megkeresését. Köszönjük az élményt. Persze ezek után tovább álltunk a GCOKVB felé amit ugyan később találtunk meg, mégis engedte a rendszer a fordított sorrendet.
A felsorolt 22 pont közül az elsőt (Csapóné konyhája) 2009.07.05-én találtuk meg. Ott azóta sem jártunk. Az utolsót (Öreg-köves víznyelőbarlang)-ot ma.
Az legkedvesebb számomra a Kőszoros (Elveszett Világ a Bakonyban), a második a Hódos-éri Likas-kő, a harmadik a Borzás-hegyi barlang.

menekülő nyúl a hóesésébenmenekülő nyúl a hóesésében
havazik...nagyon havazik és fúj a szél
rumlirumli 2
erdőrészletdokumentálok
közös kép 
petheovacka 2021.01.03 14:44 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 4.11
Év eleji szabadságbúcsúztató erdei kiruccanás a barlang sorozat pót/extra/bónusz/szupertitkos/grátisz/dekódolt/becsekkolt ládájához. Kösszi a rejtést!

mozgo 2021.01.03 12:11 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.03
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

IMG_3941 
NagyKG 2021.01.02 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.78
Megtaláltam, köszi!

Hát ez is megvan. Nekem nincs több ezres megtalálásom mint az előző megtalálóknak, de a Bakony-t bejártam az elejétől a végéig. Már jártam itt is, csak amíg nem volt koordináta, addig nem tudtam, hogy hol is jártam.:)
Sikerült úgy időzíteni, hogy ez lett a 600. találatom.

Skali&Margó 2021.01.01 15:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.18
OK!

Csaba & családja 2020.12.23 13:41 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.64
Szeretem ezeket a sorozat ládákat, kár hogy csak számomra két ill. három új helyet jelentett. Jó volt ezeket is felkeresni. Köszönöm a rejtést.

V_Gabor 2020.12.20 09:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.48
Ez tényleg a Balaton közepén van! :)
Szerencsére jó bakancsom van. ;)

Különleges ez a láda, mivel tudtam, hogy meg fog jelenni valamikor. Időpontját nem ismertem, de Hörcsög engem is felhívott, hogy hozzájárulok-e a geoládámmal ehhez a sorozathoz. Persze, hogy igent mondtam.
Másrészt azért is különleges, mert ez az első - talán egyetlen - záróláda, aminek a megjelenése pillanatában minden feltételt (megtalálást) teljesítettem a végláda koordinátáinak megismeréséhez.

Sajnos nem voltam a közelben, de így is nagyon örülök, hogy ilyen játékosok után lettem ötödik.

Bizony, egyre nehezebb úgy létrehozni tematikus sorozatot, hogy minden előzmény ládája a sajátod legyen. Engem ez nem zavar, sőt! Jók ezek az együttműködések.

Úgy terveztem, hogy ez lesz a 3000. találatom, de közbejött valami, így szombaton pár vértesi láda is az utamba akadt. Így GCKEM lett a 3000., azért az sem rossz! :)

Gratulálok a ládához, öröm volt minden pontját megkeresni!
Egy javaslat: én a dobozt 20-30 méterrel odébb rejteném el.

(A fotó EXIF adatait töröltem, így koo-t ott nem találsz. Remélem más sem fogja szóban vagy fotóval spoilerezni a helyet.)

Köszönöm!
[g:hu+ 2.4.7]

GCCAVE_5 
VP 2020.12.14 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.66
Tegnap az első log után már tudtam, melyik barlang, és be is tippeltem egy körülbelüli koordinátát a ládának. (Ma aztán kiderült, hogy mindössze 5 métert tévedtem.)
Azonban még hiányzott a két új láda (amiket már 6-ára beterveztem, de akkor végül Mila kérésére a Mátrába mentünk), de így, hogy tudtam, utána hova kell még menni, könnyebb volt megtervezni a napot.
4-kor kelés, 5-kor indulás, 7-kor már Bakonybélben reggeli. Onnan egy közel 30 km-es kör a Szentkút - Kő-árok - pilóta emlékmű GCMKAT - Tör-kő GCTLIK - Rend-kő - Öreghálás - Fekete-Séd - Kis-Pápa-vár GCMVV rejtés - Vaskapu-barlang GCVKBG - Bakonybél útvonalon. Beérkezve a faluba sikerült elcsípni valami gyenge kósza wifit, amin bejelentettem a két megtalálást, és sikerült letölteni a ládaleírást. Kijavítottam az 5 méter hibát, és már indultam is ...
Legutóbb kutyafuttában voltam itt (de megérte sietni, mert nyertem). A "testvérénél" viszont voltunk pár éve egy baráti 50-esen.

Én jobban szerettem a záróláda előtti időket, amikor az információmorzsákból kellett összerakni a koordinátákat - és net se kellett hozzá. De ha a többségnek ez tetszik, hogy minden le van programmozva, hát legyen. Viszont ennek, hogy többségében régi (és többségében mások által rejtett) ládákból valamilyen szempont alapján lesz egy "sorozat", nem sok értelmét látom.

a kamukoordinátáknálaz igazi koordinátánál
Tibi1983 2020.12.13 12:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.02
Először is gratulálok az első két helyezettnek!
9körül kaptam az értesítő e-mailt, elolvasva egyből indultam a sorozatból hiányzó GCVKBG-hez, hátha összejöhet az első hely, igaz tudtam, hogy Tablettának már meg van mind a kettő legutóbb megjelent doboz!
Nagyon érdekes barlang köszönöm, hogy megmutattad!
Az első ilyen jellegű láda, amit megtaláltam.
Köszönöm Hörcsög munkáját, izgalmassá tette a vasárnapom!

kupec 2020.12.13 12:08 - Megtaláltam
A sorozatból csak a legutóbb megjelent GCTLIK hiányzott, azt év végére tartogattam, így azt még ma reggel le kellett vadásznom. Ezzel együtt be kellett látnom, hogy nem lehetek első, mert úgy gondoltam, hogy Tabletta és Tibi1983 is megtalálta már a sorozatot és kizárt, hogy nem startolnak rá az úl ládára. Nem tévedtem sokat, hiszen alig 2 órán belül mindhárman becsaptunk a célba, ezúton is gratulálok nekik.
Ez a hely is ismerős volt, hoztam már ide is mozgót többször is, örülök, hogy ide is került doboz.
[g:hu+ 2.4.7]

tabletta 2020.12.13 10:58 - Megtaláltam
Készenlétben nem ládázunk, de ez most más :)
A koo. megvolt, tipródtam egy órán át, hogy mi legyen, légvonalban kevesebb, mint húsz kimcsi.. A parkolónál semmi gyanús, de számítottam rá, hogy majd kupec szembe fog jönni a ládától. Nem baj, úgyis régen találkoztunk :)
A hely számomra ismeretlen volt, de ez nem nagy szenzáció.
Köszönöm a rejtést és az ajándékot!

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]