FAQ
4795. Németlukafa (GCNEML)

Az 1. pont felé

Az 1. pont felé

A gazdasági épület 2011 őszén

A gazdasági épület 2011 őszén

A lepusztulás jelei 2011

A lepusztulás jelei 2011

Felújítás alatt 2021

Felújítás alatt 2021

Innen nézve földszintes...

Innen nézve földszintes...

Erdei tisztás

Erdei tisztás

Az erdő mélyén

Az erdő mélyén

Az utolsó ház romja 2011-ben

Az utolsó ház romja 2011-ben

Az utolsó ház kútja 2011

Az utolsó ház kútja 2011

Cigány-forrás

Cigány-forrás

A forrás emléktáblája

A forrás emléktáblája

Az elhagyott temetőben

Az elhagyott temetőben

Pannon homokkövek

Pannon homokkövek

A rejtő partoldal

A rejtő partoldal

Rejtek a kőtömbön túl (NEM a rókalyukban!)

Rejtek a kőtömbön túl (NEM a rókalyukban!)

A rejtő üreg

A rejtő üreg

Geohomokkő a kétágú fa tövén

Geohomokkő a kétágú fa tövén

A 19. században

A 19. században

Az egykori falu völgye I.

Az egykori falu völgye I.

Az egykori falu völgye II.

Az egykori falu völgye II.

Németlukafai keménycserép csésze [1]

Németlukafai keménycserép csésze [1]

Németlukafai keménycserép tál [2]

Németlukafai keménycserép tál [2]

A Zsolnay múzeum kertje: németlukafai emlékezet [2]

A Zsolnay múzeum kertje: németlukafai emlékezet [2]

Németlukafai üvegpohár [2]

Németlukafai üvegpohár [2]
Szélesség N 46° 13,111'
Hosszúság E 17° 54,618'
Magasság: 180 m
Megye/ország: Baranya
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 1970.01.01 01:00
Megjelenés időpontja: 2021.06.19 14:11
Utolsó lényeges változás: 2021.06.19 14:11
Utolsó változás: 2022.06.30 17:55
Rejtés típusa: Multi geoláda (1H+2V)
Elrejtők: Ajtony & Zerind HUN
Ládagazda: Ajtony
Nehézség / Terep: 2.0 / 3.0
Úthossz a kiindulóponttól: 3200 m
Megtalálások száma: 47 + 2 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.7 megtalálás hetente


Németlukafa
A 3 pontos multi az egykori község lakosainak és ipari hagyományainak emel emléket.
Jelszóképzés: egybeírt jelszórészletek az alábbi sorrendben:
1.a. Üveg matrica a kerítés sarkánál N 46° 12,914' E 17° 54,739'
1.b. Tartalék jelszó: üveg matrica a gazdasági épület pincéjének szellőzőjén: N 46° 12,903' E 17° 54,752'
2. Üveg matrica a forrásház és lépcső rejtett zugában: N 46° 12,903' E 17° 54,440'
3.a. Valós láda az üveghomok-bánya partoldalának magasabb részén gyökerek alatti üregben (segítség a fényképek között) 46° 13,111' 17° 54,618' Méretek cm-ben 15*8*8.
3.b. Tartalék jelszó geohomokkövön, a rejtő üreg feletti kéttörzsű fácska tövénél.

A ládába TravelBug nem helyezhető.


Megközelítés
Az erdőlátogatási és közlekedési korlátozásokat tekintve ez a segédlet hasznos lehet.
A 67-es útról induló erdőgazdasági út a Sasrétig aszfaltos. Ajánlott parkoló  N 46° 12,084' E 17° 54,094' 140 m [GCNEML+1.parkoló], de járműtől függően tovább is autózható a murvás út a magtárig:  N 46° 12,866' E 17° 54,718' 215 m [GCNEML+2.parkoló].

A multi 3 pontjának begyűjtéséhez az alábbi útpontok jelölik a legrövidebb utat:
 N 46° 12,610' E 17° 54,634' 142 m [GCNEML+A.útpont]
 N 46° 12,822' E 17° 54,763' 210 m [GCNEML+B.útpont]
 N 46° 12,914' E 17° 54,739' 220 m [GCNEML-1]
 N 46° 12,947' E 17° 54,645' 215 m [GCNEML+C.útpont]
 N 46° 13,054' E 17° 54,746' 235 m [GCNEML+D.útpont]
 N 46° 13,043' E 17° 54,507' 172 m [GCNEML+E.útpont]
 N 46° 12,903' E 17° 54,440' 170 m [GCNEML-2]
 N 46° 13,111' E 17° 54,618' 180 m [GCNEML-3].
Az egykori főutca a völgyben húzódott:
 N 46° 12,890' E 17° 54,270' 160 m [GCNEML+Főutca]


A Zselic eltűnt falvai
A zselici rengeteg mélyén egykorvolt falvak emlékét idézik a titokzatos nevek, amelyek mára már csak erdőket, dombokat jelölnek. A legtöbb ilyen falu helyét ma már elfoglalta az erdő, de néhány, a nem túl távoli múltban megszűnt település helyét még kijelölik házak, gazdasági épületek romja, vagy egy elhagyott temető kövei.
A honfoglalást követően a Zselic rengetegében száznál is több kis falu bújt meg erdőirtásokkal létrehozott szabad területeken.
Vidékünkön a falvak első nagy megszűnési hullámát a török kor kíméletlen pusztításai okozták. Amikor a török iga alól a vidék felszabadult, sok helyen új, gyakran idegenből jött telepesek beköltözésével a községek egy része új életre kelt.
De jött a 20. század második fele, amely a kevés lakosú, rosszul megközelíthető falucskák romlását hozta magával. A fiatalok a könnyebb élet reményében elköltöztek, az öregek többnyire követték őket, vagy a magukra maradtak idővel örökre eltávoztak közülünk.

A zselici gazdálkodás
A megélhetést évszázadokon keresztül alapvetően a Zselic végtelen erdőségei nyújtották. Az irtásokon szántóföldi termelés, a kiterjedt legelőkön szarvasmarha- és juhtartás, a tölgyerdőkben makkoltató disznótartás volt a megélhetés alapja, és az erdő mindig nagy szerepet játszott. A gyűjtögető erdei haszonvételi formák és kezdetleges háziipar - gomba, erdei gyümölcsök, cserzőgubacs és gyógynövények gyűjtése; seprűkötés, kosárfonás, konyhai faeszköz készítés és hasonlók - a legszegényebb emberek számára is nyújtottak kiegészítő jövedelemforrást. Akárhogy szépítjük, a csapdás és fegyveres vadorzás is könnyített a mindennapi gondokon. A fakitermelés nemcsak tüzelőt és építőanyagot szolgáltatott, hanem a 18-19. századfordulótól kezdve kisebb-nagyobb arányú ipar is települt rá, megsokszorozva a terület népességmegtartó képességét.


Németlukafa korábbi századai
Lukafát a középkor végén elszegényedett kisnemesi magyar családok lakták.
A török pusztítás után a szűkebb környéken részlegesen újjáéledő apró falvak között találjuk Lukafát, itt a török uralmat kisszámú lakosság vészelte át. A vidék ekkoriban a Koroknayaké, majd 1848-ig a Batthyány család birtoka volt.
A Zselicben a 18. században létesített üveghuták közül az egyik Lukafa határának északi részére települt, számos szudétanémet betelepülőt, aztán erdőművelő és hamuégető cigányt vonzott. Így ez a kissé elkülönült falurész Németlukafa néven vált jelentősebb településsé. Az anyaközség, Lukafa  N 46° 12,155' E 17° 54,160' 155 m [GCNEML+Lukafa] jelentőségét vesztve pár házas uradalmi pusztaként marad fenn vagy két évszázadon át a kisvasút lukafai szárnyának mai végállomása közelében.
Németlukafa üvegcsűrjei nagy valószínűséggel a Dunántúl leghosszabb ideig működő hutái voltak: első terméke 1799-ben készült, míg végérvényesen 1888-ban hunytak ki a lángok.
Egyik fő alapanyagát a helyi hamuzsír-főzés szolgáltatta, a másikat a valós láda rejtekhelyéül választott pannon homok- és homokkő bánya a 3. jelszórészlettel.

Ugyancsak a fa energiahordozóra kerámiagyártás is létesült Németlukafán 1841-ben. Itt, a Spitzer-féle üzemben főleg asztali készletek és pipafejek készültek, és itt tanulta ki a mesterséget Zsolnay Ignác. Ezt a manufaktúrát vásárolta meg a Zsolnay család, és 1854-ben Pécsre áttelepülve, az itt felhalmozódott szakmai tudással alapozták meg nagyhírű vállalatukat, amely még évtizedekig használta a németlukafai márkajelölést.

Az itteni üvegművesség fénykora a 19. század első harmada-fele volt, később időszakos leállások is következtek. Végül bármely újraindításnak gyökeresen elejét vette Bassler Ernst főerdész, aki kinevezésekor megdöbbent a rablógazdálkodás során lepusztított erdők állapotától, és az akkor éppen gazda nélküli hutát lebontatta.
Az üveghuta ideiglenes bezárása-újraindítása, majd a keménycserép-gyártás megindulása-felszámolása függvényében a lakosságszám erősen ingadozott. Virágkorában, 1830-ban 75 ortodox keresztény cigány és 192 katolikus (döntően német) lakos szerepel az egyházi jegyzőkönyvekben. A cigányok az alvéghez közeli Cigány-forrást használták víznyerő helyül. A 2001-ben felújított forrás vize sajnos ma már ismét elszökik. Az üveghuták formáját idéző forrásház a 2. jelszórészletet rejti.
Az üveggyártás megszűnése után az üvegművesek végkielégítésképpen 2-3 hold földet és házhelyet kaptak Terecseny-pusztán, ennek fejében évi 12 nap ingyenes munkát teljesítettek a Biedermann-birtokon egészen 1945-ig - így vált Terecseny német teleppé.

Németlukafa a 20. században
A 20. század elején a környék legnagyobb birtokosai, a Biedermannok Almamellék kiinduló állomással több kisvasúti vonalat építtettek. Az egyik vonal az Almás-patak völgyében északra vezetett Sasrét végállomásig, ennek rövid kiágazása vezet Lukafa-puszta egykori helyére. A sasréti vonalon még közlekednek a kisvonatok.
Németlukafa határában a domboldalakon a turistatérképek az 1960-as években még szőlőterületet mutattak, a fennsíkokon szántókat, a völgy hosszán legelőket. A területen egykor még nagymértékű szőlőtermesztés folyt a pécsi Littke-pezsgőgyár számára. A terület nem kimondottan borvidéknek nevezhető adottsága megfelelt a pezsgőkészítéshez nagy tömegben használt, finom savú, fajtajelleg nélküli vékony alapbort szolgáltató csomorika szőlőfajta számára. A szőlő feldolgozására és bortárolásra épült Németlukafán az a hatalmas gazdasági épület, amely századunkban szerep nélkül, napról-napra romló állapotban állt a domboldalban. A szőlő feldolgozása itt már a 20. század első éveiben is gépi úton történt, de a zselici hagyományok továbbélését jelentette, hogy a gépek üzemanyaga a fa száraz lepárlásával nyert fagáz volt. A korábban kifosztott, napjainkban felújítás alatt álló épületben a gépek túlnyomórészt megsemmisültek. Kerítésén találod az 1. jelszórészletet. A többszintes épület legalsó szintje egy hatalmas borospince, amely a szomszédos domb alá is kiterjed. Szellőzője az 1. tartalék jelszórészletet rejti.
A falu szinte nyom nélkül tűnt el; az utolsó házat 1980-ban bontották el. Elvadult növényzet, azonosíthatatlan épületmaradványok és az elhagyott temető emlékeztet az egykori életerős településre  N 46° 12,834' E 17° 54,418' 175 m [GCNEML+Temető].

A zselici fa vegyipari hasznosítása
Hosszú időn keresztül a fa volt az egyedüli komolyabb energiaforrás, de ezt nem érte meg messzire szállítani a rossz utakon. Ezért az energiaigényes ipar - üveggyártás, kerámiaégetés - az erdők közepébe települt.
Az egykori vegyipar legfontosabb alapanyaga a hamuzsír, vagyis a kálium-karbonát, akkori nevén szalajka volt, amelyet nagy mennyiségben használtak üveg- és szappangyártáshoz és vászonfehérítéshez. A lőpor összetevőjének, a kálisalétromnak az előállításához nélkülözhetetlen segédanyag volt, így a középkortól kezdve stratégiai jelentősége volt a szalajkának. Előállításához a fahamut használták. Ehhez rengeteg fát kellett eltüzelni, mivel fafajtól függően egy kg hamuzsír előállításához 500...1200 kg fa szükséges. Az eltüzelést általában az erdőn ásott gödrökben végezték. Törvény szerint csak kiszáradt fák, tuskók és hullott rőzse eltüzelésével nyert és a háztartásokban felvásárolt hamut használhattak volna. A hamut aztán a hamuházakba szállították, ahol a hamu vizes kivonatolásával és a híg lúg bepárlásával nyers, korommal szennyezett hamuzsírt állítottak elő. Ez további kiégetéssel még tisztításra szorult. Persze az erdei hulladék nem volt elegendő a nagyarányú gyártáshoz, az erdőirtás hihetetlen mértékű rablógazdálkodást jelentett, sok vidéken szinte eltűntek az erdők. Szerencsére a vegyipar fejlődése a 19. század második felére kiszorította ezt az előállítási módot.
A hamuzsír alapra néhány környékbeli településhez hasonlóan Németlukafán is üveghuta települt. Ilyen módon az erdőhasználat kíméletesebb módja valósult meg ezen a vidéken. Ugyanis a kitermelt fa háromszorosan is hasznosult: tüzével fűtötték a hutákat, a keletkező hamu az üveggyártáshoz szükséges hamuzsír alapanyagaként szerepelt, a huták füstjének egyébként veszendőbe menő forrósága pedig a kalamászgyártást szolgálta.
Ilyen módon a fában rejlő hőenergia és sokféle vegyianyag legalább részben nem pocsékolódott el, mint a nyíltszíni elégetés során.

A németlukafai üveg
Eleinte öblösüveget, később síküveget is gyártottak itt helyi alapanyagokra támaszkodva. A kiindulási anyagok közül mindennapi üvegek esetén a kvarchomok képviseli a legnagyobb súlyarányt. A kvarc (szilícium-dioxid) túl magas olvadási hőmérsékletét kálium- vagy nátrium-oxid csökkenti, esetünkben a helyben gyártott hamuzsír szolgáltatta a kálium-oxid tartalmat. Az ilyen kétösszetevős üveg vegyi és mechanikai hatásoknak kevéssé áll ellen, ezért szükséges kalcium-oxid hozzáadása is általában égetett mész formájában. A Zselicben ritkán előforduló mészkötésű pannon homokkövek és a kalcium-karbonát tartalmú kvarchomok egy füst alatt kalcium-oxid és kvarc alapanyagot jelentettek. Az itteni homok csekély vas-oxid tartalma alig okozott enyhe zöldes színeződést.

A németlukafai keménycserép
A magas hőfokon égetett keménycserép vagy kőedény mintegy közbülső helyet foglal el a durva vörös cserép és a porcelán között: majdnem tömör szövetű, át nem tetsző, törési felülete sárgás árnyalatú fehér. A világos szín annak köszönhető, hogy fő nyersanyaga, a helyi patakvölgyekben kitermelt mésztartalmú agyag közel fehérre égethető.
Minden esetben ráégetett ón- vagy ólommázzal vonták be. A Zsolnay-múzeum udvarán álló nagy kék vázákat is németlukafai gyártmányként tartják számon.

A kalamászgyártásról
Az erdei haszonvételnek még egy érdekes ágazata élt a környéken: a kalamászgyártás. Vidékünkön - viszonylag kisebb mértékben, mint a vashámorok környékén - faszenet is gyártottak az erdei boksákban, de nagyobb hírre tett szert a kalamászgyártás. A kalamászt kocsikenőcsként használták, vásárokon árusították (legtöbbször szemes terményekre cserélték, mivel ezeknek az erdős vidékeken szűkében voltak), míg ki nem szorította a fémszappanok és ásványolajok keverékéből álló csapágyzsír. Eleink már századokkal korábban a korszerű csapágyzsírral rokon kalamászt használták, amikor Skandináviában még a fekete meztelencsiga tetemét alkalmazták tengelykenőként.
A kalamász alapanyagának gyártási folyamata rokon a faszéngyártással, amelynél a boksákban összezsúfolt faanyag kis részét kevés levegővel engedik égni: csak annyira, hogy a keletkező hő elegendő legyen a többi faanyag illékony anyagainak eltávozásához. Így a boksában egy kevés hamu és az elszenesedett rész maradt vissza. A kalamászgyártás során hasonló folyamatban a fő termék nem a faszén volt, és abban is eltért, hogy a faszéngyártással ellentétben, ahol az alapanyag keményfa, itt a gyantás fenyőfélékből indultak ki. Ennek során a másra hasznavehetetlen fenyőtuskókat és -gyökereket használták. A föld alatti vermekben kevés levegővel pislákoló tűz melegétől elpárolgó anyagok, meg a szenesedő faanyagból képződő, elgőzölgő vegyi bomlástermékek az alagútként kivezető füstjárat falára a könnyen párolgó részek (terpentin) kivételével lecsapódtak. A kivált anyag vízben nem oldódó része, vagyis a nyúlós, ragacsos fakátrány sokféle anyag, nagyrészt fenyőgyanta és kátrányolaj keveréke, és ez a kalamász alapanyaga. A kezdetleges égetéses módszer mellett terjedt a száraz lepárlás ipari formája is. Az üveghutákhoz hozzáépített lepárló kamrákban a hutából távozó forró füstgáz hulladék hője elegendő volt ehhez a falepárlási folyamathoz. A magas fűtőértékű lepárolt fa az üveghutában hatékonyabb hőforrást jelentett a nyers fához képest.
A kalamászfőzés során lúgos anyaggal (égetett mész és hamuzsír) a gyantasavakat részlegesen elszappanosították, így a szappanok, a megmaradt gyanták és kátrányolajok zsírszerű állagú, vízálló kenőcsöt képeztek (a szakmai titoknak számító hasznos vagy éppen hamisító adalékokkal. Az elsőre példa a faggyú és az abból főzött szappan, a másodikra a tömegnövelő agyagpor).

A nagyipar térhódításával ezek a haszonvételi formák kihaltak, a lakosság megélhetését már csak az erdőművelés, állattartás és a szántóföldi gazdálkodás tette lehetővé.


A 70-es években még erre vezetett a Z- jelzés Nagytótváros és Sasrét között. Már első ládarejtéseink idején adta volna magát a helyszín, de addigra zárt vadgazdálkodási területté változott, ahova csak nagy ritkán, akkor is külön írásbeli engedéllyel lehetett belépni. A ládatelepítésről több alkalommal egyeztettem Sajgó Ferenc erdészeti igazgatóval és Pappné Németh Tünde erdei iskola vezetővel, akiknek ez úton is köszönöm a támogatást. A rejtésre most nyílt lehetőség, mivel a zárt jelleget a Mecsekerdő megszüntette. Ez úton is köszönöm Eperjessy Ernőnek, hogy hozzájárult németlukafai gyártmányokról készült fotóinak felhasználásához.

Felhasznált irodalom és képek:
[1] A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 01: p. 235-250 Kaposvár, 2013.
[2] A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 03 p. 221-226: Kaposvár, 2014.
[3] Eperjessy Ernő: Puszták népe a Zselicben. p. 513. Mikszáth Kiadó, 2006.
[4] Veres László: ÜVEGMŰVESSÉGÜNK A XVI-XIX. SZÁZADBAN
Állapot: kereshető

KRW értékelés (16 db): környezet: 4.78 rejtés: 4.78 web: 4.88 átlag: 4.82

-
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
+
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
-
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
-
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
-
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
-
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
-
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


Korigumi 2022.09.19 20:06 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

esthajnalka 2022.08.19 09:12 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

flora1101 2022.08.08 15:59 - Megtaláltam
Köszönet a rejtőnek.

pliptai 2022.08.05 11:50 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

kectam 2022.08.05 10:30 - Megtaláltam
4 napos zselici csavargás Anita, Bea, Judith, Molka, kópé1993, LionDaddy és pliptai társaságában. Idei bázisunk Almamelléken volt, ahonnan csillagtúráztunk. A szokásos frenetikus hangulat mellé szokatlan meleg társult, de ez nem vette el kedvünket a környék felfedezésétől.
A magtárnál parkoltunk ahol az első pont gyorsan meglett, majd elmentünk a GCSEP ládáért, visszafelé a 3-as pont felé jöttünk, ahol még valami látszik az egykori bányából. A láda megtalálása után a forrás felé vettük az irányt, ahol csak pangó víz fogadott. A forrás foglalása jópofa kialakítású, utal a falubeliek foglalkozására. A mederben van egy seprűnyél, rajta egy piros lyukas lábas, szürreális az egész, de emlékeztet egyes dél-amerikai törzsek szokására, csak ott koponyák vannak kitéve...
A temető teljesen elhagyatott s legfrissebb sír is 1944-es, a kessereken kívül nem jár ide senki. Hihetetlen, hogy egy település ilyen gyorsan eltűnik, köszönöm, hogy megmutattad.

IMG_20220805_080149IMG_20220805_101534
IMG_20220805_102421IMG_20220805_102423
IMG_20220805_102842IMG_20220805_103104
Judith 2022.08.05 10:30 - Megtaláltam
Megcsíptem!
Zselici geotúra alkalmából!

LionDaddy 2022.08.05 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.49
2020 és 2021 zempléni geotúrái után idén a Zselicre esett társaságunk - Anita, Bea, Judith, Molka, kectam, kópé1993 és pliptai - választása. Ennek megfelelően almamelléki szállásunkról csillagtúráztunk az ott töltött 2 napon, de odafelé és hazafelé is keresgéltük a ládákat. 32/8. találat.
Második nap délelőttre egy kisebb túrát szerveztünk Sasrét körüli ládákkal, így a magtárnál tettük le autóinkat. Onnan jelzetlen erdei utakon, majd a RPDDK-ban csatlakozva először a GCSEP ládát értük el, majd visszafelé a másik két pontot is megnéztük. A régi temető érdekes volt, főként a 100+ éves síremlékek.

Köszi a rejtést!
[g:hu+ 2.9.11]

molka 2022.08.05 10:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

kópé1993 2022.08.05 10:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

VP 2022.07.27 09:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.69
Most Szágy felől jöttem.
A forrás sajnos itt is ki van száradva.

sirgalahad 2022.05.24 13:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.62
Harkályt láttam Németlukafán
Értem már, hogy mért lett luk a fán
Fürge gyík a falra mászott
Nézte, van-e kalamász ott

rosie 2022.05.22 18:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Nargoth 2022.05.22 17:08 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Mathau 2022.05.21 11:30 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.7.17]

Mikulás 2022.05.08 11:49 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.71
A 20 éves a geocaching multi bringás teljesítése végén nem gurultam le a kocsihoz, hanem még elszaladtam Németlukafára, hogy az ottani multit is begyűjtsem. Nagyon tetszettek a pontok és viszonylag könnyedén meglettek a rejtések is. Megszokott Ajtony minőség. Nagyon szeretem az ilyen elhagyott helyeket. Picit bolyongtam a pontok között, de az is a jéték része! Jól jött az e-bike. Imádtam!

Köszi!
Mikulás

92F483C5-9333-4E1E-893D-FBCB5502236036202590-F036-4EFA-9580-BE90C681680D
A71CB1A1-24D1-47BF-9893-A550161717F93C4108C1-CB2B-40ED-84BB-36E8FF52C05C
4485BDD8-2728-4952-8E20-12A439099E4FD0ABB989-F3E3-4C82-95F9-EDC52F9788C3
4225074D-4CDB-413E-BDFC-4A56EAD57C30 
gym 2022.05.03 13:33 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.02
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.8]

Szuper az oldal, nagyon hasznosak a segédpontok, és a hely is érdekes. Szerintem a temető talán megérdemelt volna még egy virtuális pontot.

Kujti 2022.04.06 14:00 - Megtaláltam
A láda elrejtése előtt nem sokkal jártunk errefelé. Akkor egy fantasztikusan jól sikerült túránk volt. Most a láda miatt mentünk vissza ismét. Legutóbb kihagytuk a homokbányát, most szerencsére kötelező volt bemennünk. Ott leültünk és ettünk egy jót, közben azon gondolkodtam, hogy amikor még dolgoztak a helyiek, élt a település ugyanígy fogyaszthatták itt a megérdemelt ételüket. A rejtés nagyon tetszik. A láda és a pótjelszó is rendben van. Hálás köszönet érte!

izsolt 2022.02.21 08:13 - Egyéb
(akármilyen valószínűtlen, én sem találtam nyáron egyiket sem.. utólag is köszönöm az elfogadást)

Ajtony 2022.02.21 07:43 - Egyéb
A találat elfogadva, mivel a fotón látható, hogy jó helyen kerestétek. Az könnyen elképzelhető, hogy a rejtőhelyből valami kisállat kitúrta a dobozt, de az már nem, hogy a pótjelszóval is ez történt, a véletlenek ilyen egybeesése valószínűtlen. További jó ládavadászatot!

padler 2022.02.20 11:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.97
A magtárnál és a forrásnál megtaláltuk a jelszót, a láda azonban nem lett meg. Rókalyukból elég sok volt a közelben, efemm feljebb is mászott, bár az előző napi eső erősen nehezítette a löszfalon való mozgást.
Kérjük a fotók alapján a megtalálás elfogadását!
padler + efemm

[Jóváhagyta: Ajtony, 2022.02.21 07:41]

DSCN97778DSCN97790
DSCN97791DSCN97792
DSCN97798DSCN97799
DSCN97805DSCN97808
Moncsiroli 2022.02.06 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.47
tökéletesen kivitelezett, egyértelmű útmutatás ,köszönöm

Szőkekapitány 2021.12.21 11:34 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést.

fehérkút 2021.12.21 10:44 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést ! Javaslom a környék trackjait feltenni a Tuhu-ra mert gyalázatos a térkép a környéken!

Béla 53 2021.12.21 10:43 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.8.3 teszt]

Robinson76 2021.11.19 13:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.45
Egy hatalmas és tekintélyt parancsoló gazdasági épület, egy hangulatos és egyedi forrás, valamint egy üveghomok-bánya. Három érdekes látnivaló egy multiban, mindenkinek csak ajánlani tudom!


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (49 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]