Logbíró feladatai és hatásköre
A Logbíró geoládákhoz bejelentett 30 napnál régebbi jelszó nélküli találatok kezelésén túl, 2018.01.01-től a mozgó geoládáknál a szabálytalan találatok érvénytelenítését végzi.

A Logbíró elsődleges feladata azon jelszó nélküli logok elbírálása, melyek 1 naptári hónapnál régebben kerültek az adatbázisba, azonban a ládagazda valamilyen okból (pl. elutazott, szabadságon van, vagy inaktívvá vált) ezt nem teszi meg. Lényege, hogy ne kelljen a megtalálónak az elbírálásra hónapokig várnia, hanem minél előbb, azaz 1 naptári hónap után valaki elfogadja ezeket. A Logbíró a megfelelő szabályok szerint minden geocaching.hu ládánál intézkedhet, a ládagazdáknak ezt kötelező érvényűen el kell fogadniuk.

Faladata 2018-tól kezdődően kibővült a mozgó ládáknál található "Megtaláltam" típusú logok érvénytelenítésének lehetőségével, amennyiben az a minden megtalálóra a láda tulajdonosa által kötelezően előírt feltétel(eke)t nem teljesíti. A Logbíró csak és kizárólag abban az esetben intézkedhet, amennyiben azt a láda tulajdonosa (és csakis ő) kezdeményezi irányába és bemutatja, hogy előzetesen megtett minden tőle telhetőt a helyzet rendezésére. A Logbíró érvénytelenítéssel kapcsolatos döntését mind a játékosnak, mind a mozgó tulajdonosának el kell fogadnia.

A Logbíró egyik legfontosabb feladata a kommunikáció a megtaláló, a ládagazda, illetve a LádaDokik irányába. Sok esetben egy-egy problémás, de hibásan kereshető státuszú láda a Logbírón keresztül kerül felfedésre a LádaDokik irányába.

A jelszó nélküli megtalálások kezelése


A Logbíró technikailag jogosult az összes geocaching.hu ládánál lévő jelszó nélküli megtalálás elbírálására, azonban nem feladata az esemény ládáknál (CITO, versenyek, TT-k, egyéb összejövetelek, stb.) keletkező jelszó nélküli logok elbírálása. Azt minden esetben az adott rendezvény szervezője, rendezője teszi meg, még akkor is, ha letelt az 1 hónap. Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy ha egy adott log egy esemény ládánál a Logbíró listájára kerül 1 hónap után, akkor a Logbíró e-mail-ben értesíti az adott rendezvény (esemény láda) gazdáját, hogy fogadja el a találatot.

A Logbíró a mindenki számára látható megtalálás dátumán/időpontján túl látja az összes log adatbázisba kerülésének dátumát és másodpercre pontosan az időpontját, valamint a log azonosító számát.

A Logbíró alapvető feladata a pontosan 1 naptári hónapnál régebbi jelszó nélküli megtalálások elbírálása a ládagazda helyett, amennyiben a ládagazda ezt nem teszi meg. Ez annyira pontosan 1 naptári hónap, hogy másodpercre pontosan a log adatbázisba kerülésétől számítva 1 naptári hónap múlva kerül a Logbíró listájára az elbírálandó log. Tehát hiába logol hónapokkal, évekkel korábbi dátumra a megtaláló, az adatbázisba kerülés a fontos, attól számítva 1 hónap múlva kerülhet elbírálásra a log a Logbíró által.
 
A felhasználók érdekében a Logbíró jogosult 30 napnál előbb is döntést hozni a jelszó nélküli megtalálásról az alábbi esetekben (2019/1/3. határozat alapján):
 • a láda gazdájával történt megállapodás alapján;
 • ha az adott ládagazda esetén vélelmezhető, hogy nem fogja elbírálni a jelszó nélküli logokat, különösen akkor, ha 12 hónapon belül már fogadott el a ládagazda helyett jelszó nélküli megtalálást a Logbíró.
A Logbíró által elfogadott, vagy elutasított logok szövege után az alábbi formátumú szöveg jelenik meg:
[Jóváhagyta: geocaching.hu, éééé.hh.nn óó:pp]
[Elutasította: geocaching.hu, éééé.hh.nn óó:pp]

Az elbírálás joga nem kerül elvételre a ládagazdától, mikor letelik az 1 hónap, hanem a Logbíróval egyszerre van joga párhuzamosan, együtt elbírálni a megtalálást. Ebből adódhat az a nem ritka eset, hogy a Logbíró felveszi a kapcsolatot a megtalálóval hiányzó bizonyíték ügyében, miközben a ládagazda kérdés nélkül dönt log sorsáról.

A megtaláló által a geocaching.hu-n elhelyezett jelszó nélküli megtalálás logtípus kiválasztásánál a rendszer figyelmeztet (2014.03.19-től):
"A log bevitele után tölts fel fényképet, vagy track logot bizonyítékként, hogy valóban ott jártál! Ez megkönnyíti a megtalálás elbírálását."
Miután lejár az 1 naptári hónap, és a megtaláló még mindig nem töltött fel bizonyítékot, ekkor a Logbíró e-mail-ben megkeresi a megtalálót. További néhány nap haladékot ad a megtalálónak az elmúlt 1 hónapon felül, hogy bizonyítékot produkáljon.

Gyakran előfordul, hogy egy ládákat együtt kereső társaság ugyanazon időpontra logol az adott láda oldalán, azonban az egyikük logját elfogadja a Logbíró, míg a másikat elbírálatlanul hagyja. Ennek egyszerű oka az, hogy a két log ugyanazon időpontra született, de nem egyszerre, néha akár több nap különbséggel került az adatbázisba. (pl. egyikük még a ládától mobiltelefonról logol, vagy este otthonról, míg a másik megtaláló csak a hétvége után néhány nappal a munkahelyéről) Az egyiknél lejárt a naptári 1 hónap, a másiknál még napok vannak addig hátra. Ezért az egyik esetben intézkedik a Logbíró, míg a másiknál majd csak napokkal később.

Előfordul, hogy kívülről annyi látszik, van egy jelszó nélküli log, fénykép nélkül, mégis elfogadta a Logbíró. Ez esetben jó eséllyel egy hosszú levelezés van mögötte. A kérés ellenére sajnos legtöbbször a megtalálók nem a loghoz töltik fel a fényképet, hanem e-mail-ben küldik el a Logbírónak, és ez alapján lesz a log elfogadva. Ezen esetek természetesen dokumentálva vannak a Logbíró e-mail fiókjában.

A Logbíró döntési lehetősége egy jelszó nélküli megtalálásnál: [jóváhagyom | elutasítom], melyek eredményeképpen a log "Megtaláltam", vagy "Nem találtam meg" típusúra változhat.
A Logbíró visszavonni nem tudja a döntését, még akkor sem, ha a megtaláló mégis előkerül a bizonyítékokkal. Ez esetben megoldás, hogy egy újabb jelszó nélküli logot kell elhelyezni a láda oldalán, mellé feltöltve a bizonyítékot és kivárni az újabb 1 hónapot, míg a Logbíró elé kerül az elbírálás joga. Természetesen ezen 1 hónap alatt a láda gazdája is dönthet, ha épp nem véglegesen inaktív.

Néhány támpont, mely jó eséllyel befolyásolhatja a log elbírálásának folyamatát:

Egyértelmű bizonyítékok lehetnek a log elbírálásakor:
 • fénykép a helyszínről, jó, ha a megtaláló is szerepel rajta;
 • fénykép a ládáról;
 • jól olvasható fénykép a jegyzetfüzetről, régebbi megtalálók logjairól;
 • fénykép a GPS készülékről, ahol látszódik a (láda közeli) koordináta;
 • GPS track log.
Segíthetik a döntést a log elbírálásakor:
 • fénykép a társ logjánál (is);
 • közeli ládákat talált meg ugyanazon nap a megtaláló;
 • fényképek EXIF adatai alátámasztják a helyszínt és időpontot.
Gyanús körülmények lehetnek a log elbírálásakor:
 • fényképek EXIF adatai nem egyeznek a loggal;
 • fényképek nem azon a napon, vagy napszakban készültek, amikorra a log elhelyezésre került;
 • adott felhasználó megtalálásainak időpontjai irreálisak a megtalált ládák közötti távolságokkal (időutazás);
 • fényképek csak az a jelszó nélküli log esetében készültek más fényképezőgéppel, mint a megtaláló többi loghoz feltöltött fényképe esetében;
 • szakadt, nehezen követhető, manipuláció gyanús GPS track log;
 • több pontos multi láda esetében csak egy, vagy kevés pontról készült fénykép.
Nem bizonyítékok a log elbírálásakor:
 • nem a ládáról, annak közeléből, vagy a bemutatni kívánt helyről készült fénykép;
 • semmitmondó, értékelhetetlen fénykép;
 • buszjegy, vonatjegy, képeslap;
 • ha valaki csak megemlíti egy logban, és akár ezt egy másik játszótéren is teszi, hogy adott személlyel együtt ládázott, nem fogadható el egyértelműen bizonyítékként.
A logok elbírálásának folyamatáról részletes dokumentáció készül egy táblázatban, mely tartalmazza a logok, ládák, ládagazdák, és megtalálók elbíráláskori adatait, geocaching.hu ID azonosítóit. Dokumentálva van az elbírálás, illetve a levélváltások folyamata. Megmutatja, hogy kik a leginaktívabb ládagazdák, kik helyett kellett a legtöbbet intézkednie a Logbírónak. Sok ládagazdáról a Logbírón keresztül derül ki, hogy valójában teljesen inaktív. A táblázatból részletes statisztika nyerhető ki.


Oldal tetejére

Logok érvénytelenítése mozgó geoládáknál


A Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület 2017. november 2-án tartott elnökségi ülésén döntés született arról, hogy a Logbíró bizonyos feltételek mellett érvényteleníthesse azokat a pontot érő találatokat ("Megtaláltam" log), ahol a megtaláló nem teljesíti a mozgó geoláda tulajdonosa által előírt speciális feltétel(eke)t. Határozat száma: 2017/4/4.

A találat érvénytelenítésének kérésére 2018.01.01-től van lehetősége minden mozgó geoláda tulajdonosnak. Találat érvénytelenítését más játékos nem kezdeményezheti! Ilyen esetekben a kérést a Logbíró figyelmen kívül hagyhatja minden további indoklás nélkül.

Az érvénytelenítést csak indokolt esetben kezdeményezhető (nem teljesült speciális kitétel), melyet minden esetben meg kell előznie a ládagazda szokásos eljárásának, mely során megtett minden tőle telhetőt a helyzet rendezésére. A rejtői egyeztetés alapvetően e-mail-es felkérés lehet, ezt kiegészítheti a ládaoldali nyomatékosítás (leírásban, illetve egyéb log formájában). Ha a ládagazda eljárása eredménytelen, akkor kérheti a Logbíró beavatkozását.

Az érvénytelenítés kizárólag írásban (email) kezdeményezhető és csak abban az esetben, ha a felhasználó megtaláltam bejelentése 30 naptári napnál régebbi. A dátum esetében nem a megtalálás felhasználó által beírt időpontja a mérvadó, hanem az adott log adatbázisba kerülésének időpontja. Erre két okból van szükség: elsősorban azért, mert nem minden felhasználó tölt fel pl. képeket azonnal (ha ez a feltétel), másodsorban pedig a rejtői egyeztetéshez is kellő idő szükséges. Amennyiben a mozgó láda tulajdonosa nem tudja biztosan a log adatbázisba kerülés időpontját, úgy arról a Logbírótól kaphat felvilágosítást, aki másodperc pontosan látja ezt az adatot minden logtípusnál. A mozgó láda tulajdonosainak érdemes beállítani egy értesítést minden, a mozgó ládához tartozó logot érintő változásról (új log, módosítás, törlés).

Az érvénytelenítéssel kapcsolatban alapvetően a jóhiszeműség elvét kell követni!

Amennyiben az érvénytelenítési kérelem megalapozott, úgy a Logbíró felveszi a kapcsolatot a felhasználóval. Abban az esetben, ha a kérdéses feltétel utólagosan pótlható, úgy felszólítja annak megtételére. Amennyiben olyan feltételt nem teljesített a megtaláló, mely utólag már nem pótolható, úgy az értesítésben az érvénytelenítés tényét közli a játékossal. A felhasználónak lehetősége van pótolni a kért feltétel(eke)t, illetve törölni a "Megtaláltam" típusú logját, ha a feltételt utólag - bármilyen okból - nem tudja teljesíteni. A Logbíró az érvénytelenítést a felszólításban adott határidő után elvégzi.

Mind a felszólításról, mind a törlés tényéről felhasználói loggal azonos időpontra bejegyzett "Egyéb" logban tájékoztatást ad az adott mozgó láda oldalán, mely tartalmazza felhasználó nevét, a dátumokat, a nem teljesített feltétel(eke)t és az adott határidőt. Érvénytelenítés esetén annak indoklását is. Szükség esetén képernyőmentés is készülhet a kérdéses bejegyzésről.

Amennyiben a mozgó tulajdonosának kérése nem megalapozott, úgy azt a Logbíró írásban megindokolja, melyet kérelmezőnek kötelező érvényűen el kell fogadnia. Az egyszer már elutasított érvénytelenítő kérésre újabb kérelmet - még a mozgó láda tulajdonosváltozása esetében - sem lehet újból kezdeményezni!

A beérkezett kérelmekről, elbírálásának folyamatáról és eredményéről részletes dokumentáció készül egy táblázatban, mely tartalmazza a logok, ládák, ládagazdák, és megtalálók elbíráláskori adatait, geocaching.hu ID azonosítóit, a log ID azonosítóját. Dokumentálva van az elbírálás, illetve a levélváltások folyamata.

Amennyiben van saját mozgó ládája a Logbírónak, a fentiek szerint folytatja le az egyeztetést és annak dokumentálását a megtalálóval (egy körben), az érvénytelenítés ekkor sem történhet meg a log adatbázisba kerülésétől számított 30 naptári napnál korábban. Az Elnökség fenntartja a jogot, hogy utólag bekérje a törlés pontos indoklását és annak írásos dokumentálását.

Mozgó ládáknál a "Megtaláltam" logok visszamenőleges érvénytelenítésére (2018. január 1. előtti) nincs lehetőség! Különlegesen indokolt (visszamenőleges) igény esetében az Elnökség dönt.


Néhány támpont az érvénytelenítési folyamattal kapcsolatban:

Érvénytelenítési kirtériumok:
 • csak az számít kötelezően teljesítendő feltételnek, ami a ládaoldalon egyértelműen szerepel;
 • a mozgók megtalálásának száma, illetve gyakorisága térben és/vagy időben korlátozott lehet (a felhasználói önkorlátozás nem tartozik ide);
 • rövid időn belül, egymás után többször beküldött "Megtaláltam" logok (abban az esetben is, ha eltérő időpontokra vannak visszadátumozva);
 • esemény jellegű mozgó ládánál olyan személy, aki nem vett részt az eseményen (pl. GCWALK, GCTOUR);
 • NEM kritérium a feltételes módban megfogalmazott feltétel (ajánlott, illendő, stb.);
 • NEM lehet kritérium a láda leírásában többszörösen változtatott feltétel (alapvetően a moderáció során elfogadott feltételek az irányadók);
 • a mozgó ládáknál egy, maximum két kritérium szerepel, apróbb hibák, hiányosságok NEM számítanak (ez egy játék);
 • NEM lehet érvényteleníteni egy logot egy előző megtaláló hibája, tévedése miatt;
 • NEM lehet a feltöltött fotó minősége, mennyisége és a logbejegyzés terjedelme;
 • NEM kritérium a láda elvesztése, megesemmisülése, érvénytelen helyre rejtése (ezteket máshogyan kell kezelni).
A rejtő és a felhasználó közötti kommunikációhoz támpontok:
 • törekedjünk a tárgyilagos, udvarias kommunikációra;
 • amennyiben a felhasználó több időt kér a hiányosság pótálására úgy a rejtő segítse őt;
 • a pótlást a logban jelezni kell;
 • ne felejtsük el, hogy ez egy játék! :)
Oldal tetejére

A Logbíró választásról a www.geocaching.hu/election.geo linken tudhatsz meg többet.


Készítette: Mákos, 2014. június 23.
Kibővítette: V_Gabor
                 2018. január 10. (2017/4/4. határozat alapján)
                 2019. október 25. (2019/1/3. határozat alapján)
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]