FAQ
2452. Nagytarcsai sámáncsörgők (GCNTAR)

Nagytarcsa címere

Nagytarcsa címere

Evangélikus templom

Evangélikus templom

Világháborús Emlékmű

Világháborús Emlékmű

Milleniumi Emlékmű (Turul szobor)

Milleniumi Emlékmű (Turul szobor)

Falumúzeum

Falumúzeum

Szkíta kori bronzcsörgő

Szkíta kori bronzcsörgő

Katolikus templom

Katolikus templom
Szélesség N 47° 31,536'
Hosszúság E 19° 17,323'
Magasság: 191 m
Megye/ország: Pest
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2009.06.03 06:30
Megjelenés időpontja: 2009.06.03 07:45
Utolsó lényeges változás: 2018.01.01 17:33
Utolsó változás: 2019.04.25 09:28
Rejtés típusa: Multi geoláda (1H+3V)
Elrejtők: hodoaat + Kini
Ládagazda: hodoaat
Nehézség / Terep: 2.0 / 2.0
Úthossz a kiindulóponttól: 3000 m
Megtalálások száma: 572 + 1 sikertelen + 8 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.8 megtalálás hetente


WAP:
1.) Az evangélikus templom bejárata mellett elhelyezett emléktábla állítási éve. (4kar)
2.) A Falumúzeum kertjében található színpad előtti padok száma. (2kar)
3.) A Kistemplom melletti buszmegálló fedett beállójának hátulján (fémen) kis matrica 30centi magasságban, 5 betűs szó és a végpont koordinátája.
4.) Végláda a hídfőnél, benne a jelszórészlet. (5kar)

A ládába TravelBug nem helyezhető.

Egy rövid (kb. 3 km-es) sétára hívlak benneteket szülőfalumba, hogy megmutathassam ennek a kicsiny településnek minden értékét, itt a főváros tőszomszédságában.

Evangélikus templom
Nagytarcsán először 1819-ben épült evangélikus templom, de ekkor még a cinkotai egyház leány-gyülekezeteként működött. A falu lakossága, már ekkor is döntő többségében (szlovák származású) evangélikus volt. A 2001-es népszámlálás alkalmával 35%-os volt az evangélikus vallásúak aránya. A régi templom helyén épült a ma látható 1931-ben felszentelt román-gót stílusú templom, Sándy Gyula tervei alapján. Az egyházközség 1935-ben önállósodott, első választott lelkésze Sztehlo Gábor lett. 2013-ban ünnepeltük a Sztehlo Gábor emlékévet, születésének 100. évfordulóján!
A templomhajó déli oldalán az Ószövetség, Jákob 12 fiának (Izráel 12 törzsének) alakjai jelennek meg mozaikábrázolás segítségével. Az északi oldalon a 12 apostol képe található.
Az oltárkép különlegessége az egyházi év menetének megfelelően változó kettős szárnyas oltár, amely Közép-Európában egyedülálló. Révész István tervei alapján, Csipkay Zoltán festőművész alkotásaival 1959-ben készült el. Később Tichy Kálmán munkáival egészült ki.
Istentiszteletet minden vasárnap 10:30-kor tartanak a templomban.
 N 47° 31,536' E 19° 17,323' 191 m [GCNTAR-1]
A templom bejárata mellett található az első lelkész emlékét őrző tábla. A jelszó első része az állítás éve (4 karakter).

Világháborús emlékmű
Az új evangélikus templom építésével együtt állították az emlékművet, melyen ma az első és második világháború során elhunyt nagytarcsai katonák nevei olvashatóak. Felavatásakor még nem a ma látható kereszt volt a tetején, hanem egy kisebb turul szobor, amely az '50es években a kommunizmus áldozata lett.
 N 47° 31,537' E 19° 17,310' 190 m [GCNTAR+emlekmu]

Milleniumi emlékmű (Turul szobor)
A falu főterén 2000-ben állított Milleniumi emlékművön található Turul szobor Madarassy István szobrász munkája.
 N 47° 31,540' E 19° 17,250' 185 m [GCNTAR+turul]

Hangya szövetkezet
A Blaskovits Oszkár által az 1910-es években létrehozott Hangya Értékesítési és Fogyasztási Szövetkezet épületében ma söröző működik.
 N 47° 31,544' E 19° 17,119' 178 m [GCNTAR+hangya]

Falumúzeum
A helytörténeti és néprajzi emlékeket bemutató Falumúzeum 1960-ban kezdte meg működését, amely a tanító házaspár, Molnár Lajos és felesége Hajdú Margit szervező-alapító munkájával jöhetett létre. A kiállított tárgyak közadományozással kerültek a múzeum tulajdonába. A hét állandó kiállításon megtekinthetőek: 19. század végi szobabelsők, a helyi népviselet és díszítőművészet jellegzetes darabjai, a szállítás és teherhordás eszközei, az önkéntes tűzoltóság és a földművesek használati tárgyai. A falu története és a régészeti emlékek iránt érdeklődők pedig itt találják meg a falu címerében látható - országos jelentőségű - szkíta kori sámáncsörgők másolatát, melyek eredetijét a Nemzeti Múzeum őrzi.
A falumúzeum épülete a Sztehlo Gábor által 1938-ban alapított bentlakásos népfőiskola egyik fennmaradt darabja. A három épületből álló együttes közül ezt nevezték a Stühmer-háznak.
 N 47° 31,456' E 19° 16,890' 177 m [GCNTAR-2]
A második jelszórészlet, a kerítésen kívülről is jól látható színpad előtti padok száma. (Sötétben elemlámpa ajánlott!) (2számjegy)
A múzeumi belépő áráról nincs pontos információm, mivel a tulajdonviszonyok az utóbbi időben átrendeződtek.

A múzeum nyitvatartása:
Hétfő: zárva
Kedd-Péntek 10-16 óra
Szombat-Vasárnap: 12-16 óra.


Katolikus templom
A Bosco Szent János tiszteletére emelt római katolikus kistemplom 1935-ben épült, hívei a kistarcsai plébániához tartoznak. Misét a hónap második és negyedik vasárnapján tartanak, nyáron 10:30, télen 11:30-as kezdettel.
 N 47° 31,872' E 19° 16,915' 180 m [GCNTAR-3]
A buszmegálló beállójának hátsó részén található kis matricán áll fém objektumon 30 centi magasságban a harmadik jelszórészlet (5 betűs szó), valamint a végláda koordinátái.

Végpont
A Szilas-patak nagytarcsai mellékágának (melyet régen Csincsa-pataknak neveztek) közelébe vezet az utatok. Itt keressétek a negyedik jelszórészletet! Eredetileg a település geometriai középpontjában található focipálya melletti vízmosás adta a rejtekhelyet, de a környék gyorsabban változik, mint vártam, így új helyre került a láda, de az sem volt biztonságos, elveszett a láda, így sokáig virtuális lett az utolsó pont is. A végláda most pótlásra került, remélem hosszabb életű lesz, mint elődei. Keressétek a hídfőnél, gondosan rejtsétek vissza! Pótjelszó található a közeli kerítéssarkon (zöld matrica, időközben feketére festve)!A falu története a II. világháborúig
Régészeti ásatások és történelmi kutatások alapján elmondható, hogy Nagytarcsa területe az őskőkor óta lakott. Krisztus születése előtti korokból találtak itt őskori kőpengét, csiszolt kőbaltákat, átfúrt csonteszközöket, agyagedényeket, karpereceket. A falu területéről kerültek elő hazánk egyik legfontosabb régészeti emlékei a szkíta kori sámáncsörgők, melyek kultikus szertartások során kerültek a földbe 2500 évvel ezelőtt. További régészeti emlékeink a 10. századból származó honfoglaláskori köznépi temető leletei, a 12. századból Béla király pénzei, valamint egy 13. századi nyílcsúcs.
A 14. századból származik az a 700 éves oklevél, amely falunk nevét Tarcsaként az eddig ismert írott források közül először említi. A 16. században a török hódoltság területéhez tartozott a település, így 1546-ban elkészült Csík Tarcsa első adóösszeírása. A név a 15. századi birtokviszony-változásokhoz köthető, amikor a Csík család birtoka lett a falu déli része, ekkor vált külön a mai Kistarcsától. A 150 éves török hatalmi rendszer megdöntésére szervezett nemzeti erők harcai során, Buda visszafoglalásakor, 1686-ban súlyos károkat szenvedtek a Pest környéki falvak. A lakosság biztonságos helyre menekült. Így Csíktarcsa is lakatlan volt néhány évig, újjátelepítés nem volt, az 1690-es évek elejére visszaköltözött az eredeti lakosság. 1707 végén - a kuruc-labanc harcok és a pestisjárvány miatt - ismét lakatlanná vált a település, de néhány éven belül a megfogyatkozott lakosság visszatért.
1720 és 1782 között nem szervezett tömegekben, a belső vándorlás során Hont, Nógrád és Pest megyéből magyar és szlovák szabadon költöző jobbágyok, zsellérek és adóra nem kötelezett szolgák érkeztek a községbe. 1730-ban a falut 2700 forintért vásárolta meg Grassalkovich Antal kamarai elnök. 1785 tavaszán a türelmi rendelet alapján Pest megye közgyűlése engedélyezte a falu evangélikus népének jogaik újbóli gyakorlását, melyet 1761-ben tiltottak be.
1819-ben felépült az evangélikus templom, de a gyülekezet a cinkotai evangélikus egyházhoz tartozott. A Grassalkovich-uradalom 1851-es megszűnése után több birtokosa is volt a településnek, míg végül 1872-ben önálló nagyközséggé alakult. 1876-ban új evangélikus iskola, 1892-ben pedig a jelenlegi községháza is felépült.
1900. november 18-tól a község neve Nagytarcsa. 1910-ben két tettre kész fiatal tanító érkezett a faluba: Blaskovits Oszkár és Hernád Sándor. Blaskovits Oszkár rektor úr a helyi Hitel- és Hangya Szövetkezetet igazgatta (1995-ben ő lett az általános iskola névadója), Hernád Sándor megszervezte az Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, és irányította a közművelődést.
1914 nyarán 285 nagytarcsai fiatalt soroztak be katonának, 1918-ig 58 honvéd esett el a frontokon. A lakosságot nagyon megviselte a háború, a többség elszegényedett. Az 1919-es tanácsköztársaság bukása után három és fél hónapig tartó román megszállást kellett a falunak elszenvednie.
1931-ben a régi helyén új evangélikus templom és I. világháborús emlékmű épült. Az evangélikus egyházközség 1935 őszétől önállóvá vált, első választott lelkésze Sztehlo Gábor lett, aki megalapította az országos jellegű, öt hónapos, bentlakásos népfőiskolát. Az építéshez szükséges forrásokat nagyrészt finn adományokból fedezték, az iskola 1938 és 1944 között működött. 1935-ben felépült a Bosco Szent János tiszteletére emelt római katolikus kistemplom, hívei a kistarcsai egyházhoz tartoztak.
A második világháború sem kerülte el a falut. 1944. márciusában a német megszálló csapatok birtokukba vették Nagytarcsán is a repülőgép-irányító objektumokat, amelyek a légi közlekedést biztosították. Ezév decemberében több légitámadás is érte a falut, mivel az a frontvonalba került. Karácsony után a védőkkel vívott heves harcok árán foglalták el a községet a szovjet-román csapatok.
Itt tovább olvashatjátok a település történetét.

Forrás: Molnár Lajos és Molnárné Hajdú Margit: A 700 éves Nagytarcsa, 2002 (kiadja: Nagytarcsa Község Önkormányzata)

Megközelítés
Autóval: A település az új M0-ás keleti szektor középső részén található, így a gyorsforgalmi úthálózatba is bekapcsolódott. Emellett a 3-as főút lehet irányadó, erről Kistarcsánál vagy Budapest felől Cinkotánál kell letérni a falu irányába.

Tömegközlekedéssel: A gödöllői HÉV vonalán található Cinkota állomástól indulnak Volán járatok Nagytarcsára, az állomásépület mellől.
Az első ponthoz a Nagytarcsa, Petőfi telep megállóhelyet érdemes igénybe venni, visszafelé Nagytarcsa, kistemplom buszvégállomás is megfelelő lehet.
Napközben 20-30 perces időközönként jár, hétvégén és este óránként. A busz pontos menetrendjét itt találjátok: http://www.menetrendek.hu.

Jó keresést és kellemes sétát kívánnak a rejtők:
hodoaat és KiniLádatörténet:
2009.06.03 8:45: A 3. ponton található matrica az első megtaláló után áldozatául esett (valószínűleg) a buszsofőrnek, így mostantól egy alkoholos filccel készült felirat segít, kb 30 centi magasságban a buszmegálló mögött baloldalt.
2009.06.03 15:25: Kiragasztottam a 3. pontra egy (az eredetinél jóval kisebb) matricát, remélem ez hosszabb életű lesz, de biztonság kedvéért még mindig ott az alkoholos filces felirat.
2009.06.04 20:00: pepe1948 javaslatára felraktam egy képet a ládanévadó Szkítakori sámáncsörgőről, de amint a leírásban is olvasható Nagytarcsa címerében (1. kép) is látható a lelet képe.
2009.08.02 20:00: A végládát begyűjtöttem, mert a környezete elszemetesedett és az odajutás sem volt túl egyszerű.
2009.08.18 22:30: A végláda kb 500méterrel távolabbra került eredeti helyétől. A környezet hasonló, reméljük itt jobb helye lesz!
2009.11.14 14:00: Ládaellenőrzés. A láda környezete elég gyorsan változik, de minden OK.
2010.03.10 19:05: Matricacsere a harmadik ponton. Ezúton is elnézést kérek az utolsó pár megtalálótól a megkésett cseréért.
2010.03.21 14:00: A láda eltűnt/ellopták. Igyekszem pótolni. Nagyon sajnálom, hogy az 1 éves "születésnapját" sem tudta megélni úgy, hogy még költözés is volt benne. :(
2010.05.12 19:00: Ideiglenesen 4 virtuális pontból álló multivá alakult a Nagytarcsai sámáncsörgők. Igyekszem a hagyományos pontot visszaállítani.
2014.08.30 13:20: Jobb később, mint soha: Végláda visszaállítva, remélem hosszabb életű lesz, mint elődei. (Tollat elfelejtettem hagyni benne, ha valaki pótolná, nagyon megköszönöm!)

Állapot: kereshető
1 játékos karbantartást javasolt; lásd a logot.

KRW értékelés (316 db): környezet: 4.22 rejtés: 4.15 web: 4.55 átlag: 4.31

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
-
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
+
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
+
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
-
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
+
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
+
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
+
sötétben is érdemes keresni
+
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


medvecsalad 2023.01.28 16:50 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! A ládát valószínűleg ellopták, a pótjelszót sikerült megtalálni.

porhanda 2023.01.22 12:21 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Puhapracli 2022.12.30 21:31 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4a]

kasap 2022.12.30 16:18 - Megtaláltam
Megtaláltam. A véglada pótjelszót nekem nem sikerűlt megtalálni. :-) Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4a]

Bence2009 2022.12.29 14:45 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Pogánypeti 2022.11.30 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.33
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget! [g:hu 1.6.4]
Az első két állomás sima ügy, a buszmegállónál lévő jelszó és koo. is könnyen megtalálható, jól olvasható. A végládát valami szépreményű sajnos csakugyan ellopta. A pótjelszót először jó helyen kerestem, de a szemem nem állt rá, azt rejtői segítséggel találtam meg, amit ezúton is nagyon köszönök. Ott van az rendben a helyén, a kis festés ellenére jól olvasható, csak lentebb kell hajolni, mint ahogy azt én gondoltam. Hiába na, most lesz 50 éves a derekam (és a szemem is)...
Logolás után betértem az ikonikusnak számító Hangya Sörözőbe, ahol egy nagyon kedves (és szép) pultos hölgy fogadott. Jót beszélgettünk, miközben betoltam orcámba két hideg Borsodit... :)))
Köszönöm a rejtést, nagyon jól éreztem magam Nagytarcsán! ;)

vasanitsl 2022.11.11 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.72
Megtaláltam, köszönöm a rejtést, no meg a szívélyes segítséget!!!

fcsaba 2022.10.22 14:32 - Megtaláltam
Tekerés Mogyoród, Kerepes, Kistarcsa és Nagytarcsa környékén. Erősen lógott az eső lába, amikorra odaértem, de végül nem eredt el, és szárazon sikerült megtalálni mind a 4 pontot. A záróládát sajnos nem találtam, az alternatív jelszóval logoltam. Köszönöm a rejtést!

Végül elbicikliztem a Rákos vasútállomáshoz, ahonnan közvetlenül haza tudtam utazni.

Vladekron 2022.10.14 15:39 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

rrol 2022.10.13 11:24 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük! [Geoládák v3.12.10]

Leslie33 2022.09.30 13:34 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

FamilyB 2022.09.18 19:22 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2 web: 3.5 átlag: 2.83 súly: 2.76
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!
A harmadik hely kezd wc-ként szolgálni, a végláda pedig valóban hiányzik. [Geoládák v3.12.10]

Emerich63 2022.09.11 14:37 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]
Hát persze, hogy még mindig tudunk elkövetni hibát... Nem olvastuk el rendesen a leírást, így sokáig nem értettük honnan fogjuk megtudni a végpont helyszínét.... aztán csak felkerestük a buszmegállót és megokosodtunk..... :-)
A pótjelszó a hídhoz kicsit távolabbi, "közeli kerítés" sarkán található.

20220911_14191120220911_142024
dvorcsakl 2022.08.17 14:15 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! A végládát a hídfőknél, sem a koordináták szerinti fás részen nem találtam, így maradt a pótjelszó. [Geoládák v3.12.9]

Emilia01 2022.08.15 15:00 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.10]

Kalandoseszti 2022.06.04 17:00 - Megtaláltam
A végládát nem találtuk meg, de a pótjelszó el megvan a rejtés, köszönjük:) [Geoládák v3.12.10]

Gabormg 2022.06.04 17:00 - Megtaláltam
Megtaláltam, bár végláda nélkül. Sajnos pótjelszóval. Köszönöm

Viktor33 2022.05.11 19:24 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.7]

Rejtély Rt. 2022.04.17 18:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.08
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!!!

foltimoka 2022.04.16 09:53 - Megtaláltam
Megtaláltam! [Geoládák v3.12.7]

Zsuzskaland 2022.04.12 11:02 - Megtaláltam
végláda nem lett meg, pótjelszóval sikerült megfejteni. köszönöm [Geoládák v3.12.7]

morph 2022.04.10 13:45 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Potjelszoval. [Geoládák v3.12.7]

Laltan 2022.03.27 17:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! A 4. ponthoz a rejtő adta meg a jelszórészletet. [Geoládák v3.12.7]

gorbiczmor 2022.03.15 15:39 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 4 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.88
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

szannikolett 2022.02.23 20:29 - Megtaláltam
Köszönöm a lehetőséget és az élményt! Megint egy újdonsággal lettem gazdagabb!
Viszont a végponton ládát nem találtunk. Pótjelszóval logolva. [Geoládák v3.12.6]

Speeder 2022.02.13 16:41 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.11
Megtaláltam, 4.nél pótjelszóval

scooper 2022.02.13 16:41 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.6]

eazs 2022.02.06 10:34 - Megtaláltam
Köszönjük

freddi 2022.01.29 15:44 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

Csilla01 2022.01.24 13:11 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

leszter 2022.01.09 15:03 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

Tarr78 2022.01.04 15:04 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

Salax 2022.01.02 10:13 - Megtaláltam
Megleltük, köszönjük a rejtést!

gym 2022.01.02 10:13 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

A ládát nem találtuk, és a pótjelszó is nehezen olvasható, kis karbantartás jót tenne a ládának!

kwh 2021.12.25 14:45 - Megtaláltam
gotcha

mulder2197 2021.12.25 12:36 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.5]

Tadri97 2021.11.27 10:19 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.15
Köszönjük a rejtést, sajnos csak a pótjelszót találtuk.

Párduc50 2021.11.18 15:31 - Megtaláltam -
Megtaláltunk! Jó lenne nyomatékosan közölni, hogy a láda eltűnt, csak a pótjelszó kereshető!

A két Sanyi 2021.11.18 15:28 - Megtaláltam
Sajna a korai sötétedés miatt több mára tervezett ládát el kellett hagynunk, de ezt mindenképp meg akartuk csinálni, mert régi vágyunk. Mindjárt az első jelszórészlet arra utalt, hogy AltSanyi mikor járt itt utoljára. (Katonaság alatt, az őrszobát takarítani - ma már persze hűlt helye van). Utána szépen szedegettük a jelszórészleteket, és ismerkedtünk meg a községgel, de az utolsónál semmit nem találtunk. Így vissza kellett menni az autóhoz internetért, ahol megtudtuk, hogy van tartalék jelszó is. Ezzel sikerült abszolválni a feladatot, aztán irány haza, mert kezdett sötétedni.
Halló!

éjféli vadász 2021.10.27 13:53 - Megtaláltam
Meglett! Köszönöm!

petiba 2021.10.12 16:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.21
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
Nekem nehezen olvashatók ezek a feliratok. Sajnálom, hogy nincs meg a végláda.

Szárnyaló Sas 2021.09.16 14:33 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.83
Fűmagért mentem, úgyhogy megnéztem Nagytarcsát. Kellemes séta kellemes napsütéses nyárutóban. A pontok a helyükön voltak, a ládát a korábbi logok alapján nem is kerestem. Az elektromos motoromnak találtam töltőt, úgyhogy boldog vagyok.

mravikek 2021.08.31 09:54 - Megtaláltam
Meglelve eme remek rejtek! [Geoládák v3.11.3]

Judit és Béla 2021.08.25 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.46
Megtaláltuk.

Geoculus 2021.08.14 10:01 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Bonbonetti 2021.08.07 13:04 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Mike 2021.07.29 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.88
Katarzissal vállvetve levadásztuk.
Köszönet a rejtésért!

Katarzis 2021.07.29 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.56
Köszönjük a rejtést!:)

ViszlaiLívia 2021.07.17 14:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

reczy 2021.07.17 14:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

dorjan család 2021.06.26 12:51 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszi, hogy megmutattad. [Geoládák v3.11.1]

zoli86 2021.05.29 16:45 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! A végén pótjelszó. [Geoládák v3.10.5]

feketel 2021.05.28 09:37 - Megtaláltam
köszönöm a fáradozásodat! TFTC! Bicajos begyűjtés [Geoládák v3.10.5] A Rejtő is megerősítette, hogy a végláda eltűnt. Köszönöm a segítségét! A pótjelszót a teniszpályánál keresd.

redzol73 2021.05.24 15:05 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 2.89
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

Tarajos gőtike 2021.05.23 21:34 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.41
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

Artemix 2021.05.08 12:19 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.5]

orszagoskek 2021.05.05 17:09 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.68
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Bővebben később. Tamás [Geoládák v3.10.5]
Volt egy szabad délutánom, így elgurultam ehhez a multihoz.
A virtuális pontok rendben voltak, de a láda esetében is csak az alternatív jelszót találtam meg. A koordináta egyébként egyértelmű, én a biztonság kedvéért mindkét hídfőt megnéztem. A nyomok alapján mások is kereshették mindkét helyen előttem.
A ládaoldalnak köszönhetően az országos jelentőségű sámáncsörgő leletekről is tudomást szerezhettem.
Ezzel a találattal a ládagazda összes jelenlegi rejtését kipipáltam! ;)

szollosi73 2021.04.25 15:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.26
Megvan!
Útban hazafelé szedegettük össze a multi pontjait, sajnos a hídnál nem lett meg a láda, így pótjelszóval lett meg.
Köszi a rejtést.

Nagytarcsai sámáncsörgők-1Nagytarcsai sámáncsörgők-2
Nagytarcsai sámáncsörgők-3Nagytarcsai sámáncsörgők-4
Nagytarcsai sámáncsörgők-5Nagytarcsai sámáncsörgők-6
Nagytarcsai sámáncsörgők-7Nagytarcsai sámáncsörgők-8
tabletta 2021.04.25 13:08 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4a]

Cápa 2021.04.23 17:46 - Megtaláltam
THX!
Végpont pótjelszóval a tenisz palyánál. Rejtő segítségével, köszi
[Geoládák v3.10.5]

zsuzsi es sanyi 2021.04.18 16:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.54
Ládázás Lilcsivel. Köszönjük a rejtést :) (Utolsó jelszórészlet csak pótjelszóval lett meg.)

PaPaSzaGa 2021.04.10 17:27 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.10.2]

Világutazó 2021.04.07 13:42 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! :)
Sajnos csak a pótjelszó van meg.
[Geoládák v3.9.6]

Kuflik 2021.04.06 18:08 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

vaterlo 2021.04.05 14:34 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.99
Zuglóból kerékpároztam át, hogy begyűjtsem a pontokat. A negyedik ponton csak a pótjelszót találtam. Köszi a rejtést.

Malni 2021.03.29 12:33 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

edusanya 2021.03.27 11:39 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Apuska 2021.03.27 11:38 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Ambró 2021.03.23 21:00 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

zoldbeka 2021.03.20 10:17 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a játékot. [g:hu 1.6.7]

Göde 2021.03.16 16:26 - Megtaláltam
Újabb kincs a tarsolyban. Köszönöm. [g:hu 1.6.2y]

Törpe80 2021.03.14 16:41 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2 web: 3.5 átlag: 2.83 súly: 3.31
Köszönjük a rejtést

Andi0714 2021.03.13 15:26 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Karaliosz 2021.03.13 15:26 - Megtaláltam
Ez a láda is pipa. ;) Köszi a rejtést. [Geoládák v3.9.6]

stikli08 2021.03.06 16:45 - Megtaláltam
Kis csavargás során felkerestem a multi pontjait, de a végláda tenyleg nincs, viszont az alternatív megtalálható. Köszönet a rejtőnek a segítséget és a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

Webber 2021.03.06 10:37 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

pcjav73_old 2021.02.21 16:59 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 1 web: 1 átlag: 1.83 súly: 3.40
A végén nem találtunk semmit, a pótjelszórol már csak itthon olvastunk.

[Jóváhagyta: hodoaat, 2021.02.25 15:49]

IMG_20210221_171206 
moli_gyuri 2021.01.25 13:02 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 3.78
Az evangélikus templom környéke nagyon tetszett. A falumúzeum is kívülről szép, kár, hogy nem lehetett bemenni. A 3. pont, a buszmegálló viszont a kutyakakik miatt lehangoló volt. A végládát mi sem találtuk, csak a pótjelszót (ezt viszont igen kicsi mérete miatt nehezen láttuk meg).
köszi a rejtést.
Cilu&Gyurkoo
Mazsom

 
BereznaiMiki 2021.01.09 13:47 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.67 súly: 3.23
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.8.3]

Sajnos a végládát én sem találtam meg, de pótjelszó rendben. Még olvasható is.

Hubbi barátai 2020.12.29 10:29 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.4.7]

Tosiv 2020.12.26 13:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.42
Kösz megvan. Az utolsó pontnál csak a pótjelszó található meg.

Harcos73 2020.12.25 13:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

akosgy 2020.12.21 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 4.19
60 km-es tekerés Kelet-Pesten. A cél GCNEWS 2. pontja volt, erre lett egy kör felfűzve. A végponton se ládát, se pótjelszót nem találtam, így a hely szellemében megtippeltem az utolsó jelszórészletet - másodikra be is jött. :) Köszi.

undici 2020.12.05 15:53 - Megtaláltam
az utolsó jelszó részlet nehezen csak telefonos segítséggel lett meg. Sajnos a doboz nem volt ott :-(

somga 2020.11.26 10:59 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm! [Geoládák v3.7.6]

Micra73 2020.11.22 14:32 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.42
Gödöllői ládázás Dr.Ladával egy hideg,de napsütéses vasárnapon.A hídnál csak a pótjelszót találtuk meg.

IMG_20201122_140127IMG_20201122_140447
Dr.Lada 2020.11.22 14:01 - Megtaláltam
Micra 73-al Elkövetve.:-)
[g:hu+ 2.4.6]

erdélyiek11 2020.11.21 13:44 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

SzabEdAn 2020.11.21 13:40 - Megtaláltam
Meglett köszönjük!

LH458 2020.10.23 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.81
A végpontnál csak a pótjelszót találtam meg.
Köszönöm a lehetőséget.

VenTOmi 2020.09.27 09:19 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

infernus 2020.09.13 13:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.99
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

astratomi 2020.09.06 13:47 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! ????
[Geoládák v3.6.0]

Vaszter 2020.09.01 13:15 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

Mozsarak 2020.08.26 16:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 3 átlag: 4.00 súly: 3.37
Megtaláltuk! A végláda hiányzik.

mozsar.laszlo 2020.08.26 16:49 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
A végláda hiányzik vagy nem találtuk meg. :( [Geoládák v3.5.3]

szikizso 2020.08.26 16:29 - Megtaláltam
Fürkészésem sikeres volt. \0/ [Geoládák v3.5.3]

uzoni 2020.08.26 16:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.72
Teljesítve. A láda nem lelhető. Pótjelszó rendben. [Geoládák v3.5.3]

dobozipatikus 2020.08.09 11:49 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.3]

SandorCsaba 2020.08.08 12:23 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.3]

Vironia 2020.07.28 08:30 - Megtaláltam
Cipollinóval kerestük meg közösen. Köszi a lehetőséget!

cipollino 2020.07.28 08:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2.5 web: 2.5 átlag: 3.00 súly: 3.78
Erre jártunk Vironiával. Pótjelszóval. Köszi a rejtést.

esztelneki 2020.07.25 16:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.25
A környéken történő bringázás közben. A láda tényleg jól bemutatja a település néhány pontját és közben látható az a hatalmas fejlődés, ami az elmúlt 30 évben történt.
A ládát, sőt a pótjelszót sem találtam, de a rejtő segített, köszönöm!

Mukkaland 2020.07.19 18:51 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

Kitsike 2020.07.19 18:50 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

Adrenalin1977 2020.07.19 15:29 - Megtaláltam
Sajnos a ládát nem találtam. Pótjelszóval lett meg. Köszi a rejtést!

kerekesmarci45 2020.07.18 13:59 - Megtaláltam
Meglett de a láda nincs a helyén így a elporlasztóval

nszk 2020.07.09 17:17 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4a]

FeldmanZ 2020.06.20 09:08 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

utigabi60 2020.06.19 17:38 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

Fitti80 2020.05.19 06:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

PardiAndi 2020.05.16 23:59 - Megtaláltam
dzoli1-gyel

DomiNT 2020.05.14 18:00 - Megtaláltam
Végpontnál a pót jelszó volt csak, a ládát nem találtuk

Green Eye 2020.05.07 15:15 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Nagyon takaros kis város, kellemes séta volt. A hídat lefoglalta egy férfi, nem hagyta el... Így pótjelszóval sikerült.

Búr 2020.04.28 14:33 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a Rejtőnek. [g:hu 1.6.7]

Regnal 2020.04.24 12:30 - Megtaláltam
Megtaláltam Dáviddal, köszönöm a rejtést! A GPS koordináta Alsónémedit dobott ki, de feltalátuk magunkat Nagytarcsán, így meglett pótjelszóval
. Köszönet a szelfit felrakó kessertársnak! A 2. pontnál egy kedves hölgy tudta mit keresünk és bemondta a jelszórészletet :D [Geoládák v3.3.2]

CoachDave 2020.04.24 11:53 - Megtaláltam
Első ládám!!! :D Jópofa volt, éljen Nagytarcsa! :) [Geoládák v3.3.2]

alberrt 2020.04.22 19:11 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

JenniMiki 2020.04.22 19:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.73
Megtaláltuk a pótjelszóval, köszönjük szépen a rejtést! Jenni&Miki [Geoládák v3.3.2]

egyenlet 2020.04.13 15:55 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

Nikicsu 2020.02.29 09:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm. :) [g:hu 1.6.6]

csomix 2020.02.21 11:54 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

Aniko & Gyuri 2020.02.12 13:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

Dorkadia 2020.01.12 14:19 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

anzsu7 2020.01.04 13:13 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Zsuzsa és Józsi

[Geoládák v3.1.2]

kocsisjozsef74 2020.01.04 13:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.50
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Zsuzsa, Józsi [Geoládák v3.2.0]

sergeant 2020.01.03 15:49 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.1.2]

vaslemez 2019.12.26 14:00 - Megtaláltam
Autós vadászat lett belőle.

erdei.laszlo 2019.11.17 11:34 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

MarkoGear 2019.11.17 09:59 - Megtaláltam
Szép volt a híd és jó volt ott megpihenni

IMG_20191117_093926IMG_20191117_093906
Skali&Margó 2019.11.09 09:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.14
OK!

Hokuszpok 2019.11.03 12:40 - Megtaláltam
Köszi!

Kovács Beni 2019.11.03 12:40 - Megtaláltam
Köszi!

pedro750 2019.10.27 19:53 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

ésKata 2019.10.27 12:07 - Megtaláltam
+találtam! [g:hu 1.6.4]

cs24 2019.10.27 10:06 - Megtaláltam
Megvolt

Ágica63 2019.10.14 13:08 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

makranczi 2019.10.13 13:12 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

copfocska 2019.10.13 13:10 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Zé87 2019.10.12 12:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 3 átlag: 4.33 súly: 2.97
Megvan.

BombaBoti 2019.09.14 16:49 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! TFTC [Geoládák v2.2.5]

Mizo6869 2019.08.20 11:07 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést. Mia, Piri (kutya), Zoli.

Pumba9 2019.07.21 12:22 - Megtaláltam
Hurrá. Újabb láda a gyűjteménybe. Köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Mirtt 2019.07.21 12:20 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

Judith 2019.07.21 11:23 - Megtaláltam
Megcsíptem!
A végládához vezető kis ösvény mellett simán elmentünk. Aztán visszamentünk a 3. ponthoz, hátha elírtam a koordinátát.Aztán ismét vissza lépésben és így már könnyen megvolt.

kompaktor 2019.06.16 13:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.91
A Naplás 20 teljesítménytúrán vetődtem el Nagytarcsára. Eredetileg csak az első két pont esett volna útba, de mivel ki tudja, mikor járok erre legközelebb, a szintidőm terhére felkerestem a másik kettőt is.

Külön megemlíteném a második pontnál lévő faluházat (itt volt a túra egyik ellenörzőpontja), ahol a rendkívül lelkes helyi "mindenes" hölgy fogadott és vezetett körbe. Nagyon elhívatott volt, látszott, hogy nagyon a szívén viseli a ház sorsát.

A ládás pont környezete is tetszett, ide aztán "láda nélkül sohasem..." :-))

Köszönöm a rejtést!

Geggento 2019.05.05 23:51 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

pyrosz 2019.04.18 16:49 - Megtaláltam
Köszönöm, egy élmény volt! :) [Geoládák v2.2.5]

csörike és maci 2019.02.23 12:00 - Megtaláltam
Ok.

Molli 2019.02.10 14:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.12
Köszönöm a rejtést!

nexus6 2018.10.06 12:46 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.65
Gyönyörű őszi időben egy kellemes bringázás során megkeresve.

Berián 2018.09.01 15:22 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

Zéboy 2018.09.01 15:21 - Megtaláltam
Köszönöm a lehetőséget.

Zéboy 
nyogam 2018.08.22 17:44 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

Morana 2018.08.04 16:50 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Nem lett a kedvencünk ez a multi. Nagytarcsa tetszett de a pontok...a kevesebb néha több. Kedves Adri barátnőmmel jártuk végig, aki nem ládázik de nagyon ügyes volt! :) [Geoládák v2.2.4]

 
ErdőCsöndje 2018.06.23 10:40 - Megtaláltam
Jó kis multi, köszönöm!

lamúrtuzsúr 2018.06.16 18:59 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Szép kis séta volt, nagyon tetszett nekünk a városka, hangulatos hely, kristálytiszta levegő és csak negyed órára van Pesttől :) [Geoládák v2.2.4]

alexp 2018.05.18 18:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.65
Köszönöm a rejtést. Jó kis körséta, a madárösvény tetszett a legjobban.

Jól el van rejtve a láda, bár egy kicsit mugliveszélyes helyen.

PetyCamino 2018.04.24 19:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2.5 web: 4 átlag: 3.50 súly: 1.60
Jó kis séta volt

Mr. Fülixáj 2018.04.14 17:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.64
Mai biciklis vadászatom utolsó előtti találata.
Nagytarcsa nem csúnya falu, ezt eddig is tudtam, de hogy ennyire ... :D

TFTC Fülix

20180414_175055 
csemege 2018.04.02 14:29 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

TD Adventure 2018.03.23 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.39
Koszonjuk a setat!

Micicila 2018.03.23 12:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.46
Mörren Morcogi Micóval közös találat. Köszönjük.

Mörren Morcogi Micó 2018.03.23 12:40 - Megtaláltam
Megtaláltuk, Micicilával közösen. Az utolsó pontnál épp egy társaság logolt, tőlük kaptuk meg dobozt. Köszönjük a rejtést.

sorx 2018.03.23 12:34 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.3]

uzolee 2018.03.23 12:31 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

denho 2018.03.17 12:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.79
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4a] [wapon beküldött szöveg]

BLUEway💙2016! 2018.03.15 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.77
A hídnál valóban nincs meg a láda, így pótjelszóval lett meg. THX.

20180315_12073920180315_122548
20180315_12301020180315_123045(0)
20180315_123041 
KP1965 2018.03.10 15:04 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.84
A harmadik pontnál a koordináták fölött alig látszik a jelszórészlet, inkább csak kikövetkeztettem, mint leolvastam. A nemrég pótolt láda sajnos nincs meg, a pótjelszót viszont megtaláltam.

emiGrant 2018.01.06 13:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.09
7/5. Nem szeretem a multikat, de ez tetszett. Még soha nem voltam Nagytarcsán, de ezek a pontok viszonylag gyorsan meglettek. Köszi Attibatinak a láda pótlását, így legalább nem kellett senkitől segítséget kérnem.

-1-2
-3-4
-2-3
-4 
halaszkiraly 2018.01.01 23:36 - Egyéb
Piros kereszt A láda meggyógyult! Hurrá!! Köszönöm! Üdv: ládadoki

Attibati 2018.01.01 12:00 - Egyéb
Az elveszett ládát a mai napon pótoltam, a ládát kereshetőre állítottam.

GYEZegzug 2017.12.18 10:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.25
No ez úgy volt, hogy az első kettő rejtéssel semmi probléma nincs. Jön a harmadik ahol csak a koordináta van meg celluxal leragasztva. Öt betűs szó nincs, illetve én nem találtam meg majd egy 1/2 órán át kerestem. Koordináták alapján irány a Szila-patak, híd környékén nincs meg a láda. Elmentem a sportpálya sarkához de ott sem találtam semmit sem. Kaptam segítséget korábbi megtalálótól. Ennek ellenére jó volt itt lenni, a gyerkőcök törték a jeget. Köszi szépen a lehetőséget.

P_20171218_105510 
VINAX 2017.10.08 14:00 - Megtaláltam
Alternatív jelszóval lett meg. Köszönjük a rejtő munkáját!
★Viki & Axl★

[g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

farkas_e 2017.08.28 19:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.59
Kistarcsa, majd a Csömöri kálvária után, már hazafelé menet. Az utolsó pontnál a rejtő segítségét kértem...
Ha Kistarcsán beindul a képzés, amire jelentkeztem, rendszeresen járok majd erre! ;)

Vincenzo65 2017.07.23 13:00 - Megtaláltam
Tetszettek a pontok, a negyedik pont pótjelszóval.

kectam 2017.03.31 14:30 - Megtaláltam
A csodás időben sétáltam végig a multit. A végládánál a rejtő segítségét kellett kérnem, aki készségesen segített.
Köszönöm a rejtést

Hey-ho 2017.02.26 09:00 - Megtaláltam
A rejtő segítségével. Köszönjük!

Lacipap 2017.02.20 12:24 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.97
Megtaláltam!
Nagyon jó és részletes leírás! Ha a kivitelezés is ilyen precíz lenne, remek multit járhatnánk körbe.
A záró pontig minden megtalálható! Node az már nem! Ládát én nem találtam, pedig volt lehetőségem keresgélni, mert senki nem volt a környéken. A koo-k a kicsi hídtól 45 méterre mutatnak, még a tartalék jelszótól is távolabb. Jó volna egy rendes karbantartás és a pontok újra mérése.
Köszönöm a rejtést.

K.L. 2016.12.04 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.38
Az utolsó, 4. pontnál nem találtam semmit (pontosabban a ládát nem találtam); köszönöm a rejtő segítségét.

kupec 2016.11.04 10:47 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Katka991 2016.10.31 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.11
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

kovtom72 2016.09.16 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.39
A végpont sajnos nem lett meg, de a rejtő átsegített minket rajta. Köszönjük, hogy elhoztál minket ide.

csipet_csapat 2016.08.30 16:41 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.27
Ha a láda pont pontosítva lesz, mondhatjuk, hogy tökéletes multi. Köszönjük az idegenvezetést.

IMG_0402IMG_0407
IMG_0410 
Nóra és Viktor 2016.08.28 13:28 - Megtaláltam
Az utolsó pont csak a virtualitásban lett meg. Megtaláltuk. Köszönjük. Nóra&Viktor [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

gyetger 2016.07.29 19:12 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszi!
A 4. pontnál én sem találtam semmit és nem is oda mutat, ahogy azt már többen írták előttem. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

peterpan 2016.05.21 00:00 - Megtaláltam
.

timea 2016.05.15 16:00 - Megtaláltam
Meglett! A faluház sajnos nem volt nyitva, a képen a friss adatok. A negyedik ponton a pótjelszót használtuk, a hídnál sajnos nem találtunk semmit. A koordináta kb. 40 m-re mutat a hídtól. Köszönjük a rejtést!

n1n2
n3n4
XII. András 2016.04.10 18:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Ekarp 2016.04.10 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.48
Könnyű vasárnap délutáni sétával. A végládát nem találtuk meg, a pótjelszót szerencsére igen.
Köszönöm a rejtést!

nitty 2016.02.28 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 1.78
:)

gabortel 2016.02.06 12:04 - Megtaláltam
Bringázás a februári napsütésben.
A 4. pont koordinátái a hídtól kb 40 méterre mutatnak, ahol nem találtam semmit, így csak a leírás szerinti pótjelszó segített.

szlaura 2016.01.17 15:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.59
Ádámmal a házassági évfordulónkon 5/4. Köszi

turani 2016.01.04 11:52 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

stmester 2016.01.04 11:50 - Megtaláltam
szakadó hóesésben lett meg tartalék láda jelszóval

Péter60 2015.12.29 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.32
Gyors kis esti találat, minden rendben volt.

emmerwald 2015.12.28 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.88
Köszönjük!

 
ha2 2015.12.28 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.77
Majd egy szebb,naposabb időben még visszajövök.
És nem hétfőn,hogy a falumúzeumba is bejussak.

Ma sikerült egy verőfényes napon.

028029
030 
breimanne 2015.12.27 14:00 - Megtaláltam
Köszönjük, megtaláltuk!
A 3-as pontnál nehezen olvasható már a felirat!
Szépek a templomok!
Ügyesen volt rejtve a 4-es pont!
Indulás haza, elég volt a ködből mára!

 
R.Betti 2015.12.27 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.55
Megtaláltuk. Köszönjük. :-)

piroska 2015.12.27 11:30 - Megtaláltam
A templomba éppen be tudtunk menni, megnéztük. Sokszoknyás "nénik" jöttek kifelé.
Sámánokkal viszont nem találkoztunk.

"J&J" 2015.12.27 11:30 - Megtaláltam
Hmm...
Egy régi ismerős :))

Piroskával közös találat

kopepe 2015.12.27 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.71
A láda által lehetőséget kaptam egy kellemes nagytarcsai sétára!
Séta közben a GEOFA után másodjára találkoztam jppj-vel és Piroskával...
Köszönöm a rejtést!

 
Perico1986 2015.12.26 14:05 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!

Áldott, békés Karácsonyt mindenkinek!

h.krisz 2015.12.26 13:52 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

geocat&geodog❤ 2015.12.26 11:41 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.44
A geokarácsonyfa után ezt is levadásztuk! Köszönjük a rejtést! :)

StiviG 2015.12.25 15:05 - Megtaláltam
:-)

Ancs 2015.12.25 15:05 - Megtaláltam
Geofa keresés után még ezt a közeli multit beiktattuk, a tegnapi nap uán úgyis volt mit ledolgozni.
Jót sétáltunk itt is. A harmadik ponton eléggé megkopott a matrica, talán ennek köszönhető, hogy nekem jó 20-25m-el arrébb mutatott, mint ami.
De az os lehet, hogy csak nem lett módosítva az áthelyezés után....
A lényeg, hogy csak előkerült a doboz, mi meg jól éreztük közben magunkat.
Köszi

viad 2015.12.18 23:59 - Megtaláltam
Ok.!

Évi&Zoli 2015.11.29 15:07 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.57
Útban hazafelé, bezsebeltük! Köszönjük!

Atalati 2015.10.25 09:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.31
Köszönöm!

totik 2015.10.23 11:40 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést!
(Viki, Geri) Krisz', TZ

Tomcache 2015.09.04 14:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.63
Ok.

icarusdes 2015.07.18 19:11 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést! Egy hosszú ládázós napom méltó lezárása volt ez a multi. A harmadik ponttal azért elszöszöltem egy ideig és a végládánál is benéztem valamit. Végül ennek a pótjelszavát találtam meg és így állt össze a multi :)

Jó volt újra erre járni. Utoljára kb 3 éve lehettem itt és akkor még hű de nehéznek tűnt megmászni az emelkedőt Isaszeg felé. Most csak azért éreztem magam lassúnak, mert 10 kilós batyú volt a hátamon és 100 kili a lábamban. [229]

LionDaddy 2015.07.12 08:28 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.26
Megtaláltam. Élmények és fotók később.

Köszi a rejtést!

joco64 2015.07.11 09:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.56
Köszönöm.

napvirág 2015.06.28 11:51 - Megtaláltam
A 3. pontnál parkoltunk. Innen sétáltunk el a Falumúzeumhoz, majd az evangélikus templomhoz és végül a kis hídhoz. A múzeum kertjében nagy volt a sürgés-forgás, a templomban istentiszteletet tartottak, a láda közelében pedig tenisz mérkőzés folyt.

A láda koordinátája nekünk 50 méterrel túl mutatott a hídon. Először a kerítés sarkánál kerestük meg a jelszórészletet (nem kis nehézség árán sikerült csak kisilabizálni) majd amikor visszaindultunk akkor vettük észre a híd lécei között átkandikáló jégkrémes dobozt.

Köszönjük a lehetőséget!

Maratonos Maci 2015.06.28 11:50 - Megtaláltam
Napvirággal . . .

Lili.th 2015.06.26 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.69
Régóta halogattuk ezt a megtalálást, mert nem sok jóra számítottunk (Kistarcsa miatt is), de pozitívan csalódtunk! Nagytarcsa nagyon rendezett, csinos kis település. A Lájk-ban finom (és nem is drága) a fagyi, a földeken pedig mindenféle jót termelnek az itt élő emberek. Úgyhogy végül is jót sétáltunk.
...Ami mókás volt, hogy amikor a 2. ponton számlálgattuk a padokat, akkor az ott locsoló hölgy odakiáltott nekünk, hogy: "- Geoláda?" :)
A láda koordinátái pedig szerintük is rosszul lettek kimérve, de a leírás alapján könnyen megtalálható.

A helyi piaconKözségháza
Itt lakik a fafaragó
szuperpocok 2015.05.09 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.07
Bike. koszi!

Wilka74 2015.05.07 18:03 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.16
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Kicsit nehezen olvashatóak a koordináták és mintha nem is lenne pontos a végláda koordinátája. BTW meglett.

dudipeti 2015.04.24 20:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.32
Köszönjük...

vándorViktor 2015.02.06 00:00 - Megtaláltam
Kistarcsáról futókirándulva.

bgjozsa 2015.01.24 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.83
A hasznosat a kellemessel összekötve levadászva.

figyeldoda 2015.01.17 12:30 - Megtaláltam
Köszönjük, megtaláltuk őket. Jó kis sétát tettünk Nagytarcsán. Köszönjük a rejtést.

 
Fonte 2015.01.01 11:20 - Megtaláltam
Régi adósságom volt ennek a ládának a megtalálása. Egyrészt, mert nagyon közel volt, másrészt mert egy nagyon kedves tanítványom, már földmérő kollégám rejtése.
Kicsit párás idő volt, de így is szép arcát mutatta a település. A tegnapi nagy bulizások után teljes csönd és békesség uralkodott mindenfelé.
A 3. ponton a kis matricán nagyon rosszul látszik a felirat. Felújítást érdemel.

De jó! Meglett!
erchegyia 2014.11.30 15:24 - Megtaláltam
. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Woodoo 2014.11.19 18:39 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. Woodoo [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

ZoliQua 2014.11.02 14:43 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

tothadam86 2014.10.30 06:06 - Megtaláltam
Megtaláltam-8)- [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Babka és Cöcke 2014.10.25 17:22 - Megtaláltam
Tathalas-szal közös találat! Köszönjük a rejtést!

Tathalas 2014.10.25 17:22 - Megtaláltam
Ezt is megleltem, köszönet a rejtőnek :) Dóri&Ferivel közös találat. Jó kis séta volt, szép helyeket láttunk. És mi is találkoztunk a mozgópékkel, érdemes megállni :D [g:hu 1.5.0t] [wapon beküldött szöveg]

Picibabo 2014.10.05 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.99
Köszönjük a rejtést, nagyon jó kis séta volt. Tetszett Nagytarcsa is. Következő ládázóknak, a Rákóczi úton sétálva van egy lakókocsis pékség, nagyon finom, nem érdemes kihagyni. :)

picuresnagyur 2014.10.04 16:28 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.18
köszi

 
Kryx 2014.10.04 16:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.29
Baráti társaságban egy kis bringázással összekötve

EmesESE 2014.09.27 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.85
Kellemes kis séta volt a kellemes őszi időben.
Köszönjük a rejtést

Haniko0515 2014.08.27 17:02 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.26
köszi, meglett!!

zsolty23 2014.07.10 17:30 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

falétra 2014.07.09 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.08
Köszi a rejtést! Sajnos az objektum környékén voltak , de a világítótesttel meglett a 4. jelszórészlet.

petili 2014.07.01 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.63
Köszönjük a rejtést!

accu 2014.06.23 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 2 átlag: 3.33 súly: 1.00
Jó túra volt

jpal 2014.06.09 15:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.79
Ma legkisebb lányunk egy szülinapi buliban volt az Akadémiai Lovasiskolában, közben elugrottunk Nagytarcsára, megkeresni ezt a rejtést.
A Falumúzeumban pont tárlatvezetés volt: A múzeum vezetője, Győriné Kováts Andrea egy emlékkiállítást rendezett apósa, Győri János lelkész emlékére, a tárlatvezetést a lelkész fia tartotta. Aki többet akar megtudni Sztehlo Gábor utódjáról, aki nemcsak lelkész, de közösségteremtő szervező, ezermester és tudós volt, az itt egy filmet is megnézhet Győri Jánosról, de menjen el Nagytarcsára, mert a Falumúzeumban szívesen látják.
Mi is köszönjük a szíves invitálást és a rejtést.

Erős vár a mi IstenünkGyőri János fia tárlatvezetést tart
Győri János jól használta a multimédiátA Falumúzeum tisztaszobája
Sztehlo Gábor szobraVirágok a Falumúzeumnál
A kis templom 
placi75 2014.06.08 14:28 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.94
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget: PLaci és Csongor [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]
Egy ládavadászati napon a kisfiammal végigjártuk a nagytarcsai pontokat. A végláda sajnos nem lett meg, a pótjelszó viszont igen.

anettx 2014.06.06 20:00 - Megtaláltam
Köszönjük. Nagyon tetszett ez a kis séta! Az utolsó jelszórészlethez köszönöm a rejtő segítségét.

Luki 2014.05.20 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.63
+one

Köszönöm a rejtést!

graffz 2014.04.12 13:46 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.39
Megtaláltam. Kösz. [g:hu 1.4.30x]
Potjelszoval...

nmárti 2014.04.11 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 3.97
Útközben, köszi a rejtést!

 
ShellGuards 2014.04.05 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.58
Megtaláltuk! Köszönjük a lehetőséget!

magyar65 2014.03.18 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.31
A pótjelszóval sikerült. Szerintem két kb. egyforma távolságban lévő lámpatest is van. Én persze a másiknál kerestem hosszan. Köszönjük a rejtést!

Mariann és Bánk 2014.03.15 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.09
Megtaláltuk

salty 2014.02.25 18:42 - Megtaláltam
Megtaláltam. Salty [g:hu 1.4.21] [wapon beküldött szöveg]

dendeocse 2014.02.14 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.65
Megvan.

james 2014.01.31 08:35 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30] [wapon beküldött szöveg]

igelkott 2014.01.19 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.05
Pótjelszóval megvan.

Mirabelle 2014.01.05 19:06 - Megtaláltam
Begyűjtve.
Objektumon nem leltük a jelszót, a közelebbi lámpatest pedig nekem a második közelebbi, de azon legalább ott van.
Köszi a rejtést.

mszilvia 2013.12.30 00:00 - Megtaláltam
Megvan.Köszi.

zaskl 2013.12.26 11:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést. ZASKL

Nirriti 2013.12.14 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.28
Kösz a rejtést, érdekes volt egy kicsit bejárni a falut.

Magyusz 2013.10.26 13:47 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.60
Magyar család.

placc 2013.10.25 18:55 - Megtaláltam
TFTH

non 2013.10.20 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.03
Régi csapat új gyerekekkel indult erre a keresésre ezen a gyönyörű őszi napon. A séta bírható volt a kétévessel és két pici babával is, az út felénél lévő Gombócda pedig tökéletes volt egy kis evés-ivás-játszóterezésre. Köszönjük!:) Non&Zol&Zal&Elzi&Csillu&Nyomdi&Borsó&Csani

 
Pajzsika 2013.10.06 10:43 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 3.28
Megvan, köszi!

markovicsa 2013.10.01 09:52 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.88
Mai ládakeresés gyalogos útvonala Kistarcsa - Nagytarcsa - Isaszeg, hossza: 32 km. Kistarcsán már korábban összegyűjtöttem a hu-s ládákat, most csak a com-osakat kerestem, valamint Nagytarcsát csak Kistarcsa HÉV megállótól tudtam megközelíteni. Öröm volt a gyaloglás a szép napos időben.
Három com-os bemelegítő ládakeresés után hozzáfogtam a multi pontjainak kereséséhez.
Az 1-2 pontok egyértelműek, a hármas pontot kerestem pár percig, mert nem figyelmesen olvastam a leírást, valamint egy gépkocsi a buszmegállótól 6-7 méterre várakozott, akit megvártam míg továbbhajt. Épp végeztem, mikor egy idős bácsi érkezett a megállóba. Irány a láda. A koordinátán locsolták a pályát, nem tudtam zavartalanul keresgélni. A ládát nem találtam meg, a tartalék jelszóval logoltam.

 
Gábor75 2013.09.15 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.90
Könnyű pontkeresés, de azért pici segítség kellett amit ezúton is köszönök! :-)

Moda111459742 2013.09.07 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.63
Az SZPT comos ládák keresgélése által jutottuk el Szilasligetröl Nagytarcsára. Így nem hagyhattuk ki ezt a multit sem. Köszönjük szépen a rejtést!

*Moka* 2013.09.01 12:14 - Megtaláltam
Egy kellemes vasárnapi kirándulás alkalmával.

*Vica* 2013.09.01 12:14 - Megtaláltam
Könnyű vasárnapi séta. Nem fogom megkedvelni sem a multikat, sem Nagytarcsát. Azért köszönöm!

Vége a misének
 
Horizont 2013.08.31 13:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.06
A falu maga kissé rendezetlen, de a multi helyszínek érdekesek, illetve szépek. A rejtés korrekt, a végládánál csak a pót jelszó volt megtalálható. Köszönöm a lehetőséget.

Liberty 2013.08.31 13:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.72
3/2. Pest megyei ládatúra Horizonttal.

Mind a négy pont könnyen meglett. A patakban éppen hogy csak csordogált egy kis víz, a környezete eléggé siralmas és csak a pótjelszót találtuk meg.Köszönöm a rejtést és a lehetőséget.

Nagytarcsa címere
Fixis 2013.08.29 17:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.11
Délután motorozni támadt kedvem, gondoltam érdemes lenne összekötni ezt egy jó kis ládázással. Ezt a lakhelyem közelében található multit kerestem fel. A település nagyon szép és rendezett. Annyi negatív élményem marad, hogy hazafelé a nulláson elkapott a jégeső, bár ez nem a rejtés hibája.

Strombus 2013.06.21 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.50 súly: 3.97
Hát, ez is egy hányatott sorsú település!
A 4. pont 4 éve ideiglenesen virtuális??? :-((
A múzeumos hölgy nagyon kedves.
Azt nem értem, hogy a címben mi keresnivalója van a sámáncsörgőnek, hisz az csak egy kis része a látnivalóknak - vagy egyáltalán nem is része, ha a kesser nem megy be a múzeumba - és a leírásban sem igazán kap hangsúlyt.

JAck:66: 2013.06.16 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 1 web: 4.5 átlag: 3.33 súly: 3.98
Virtuális pont.

Ennie 2013.05.19 20:17 - Megtaláltam
Nickyékkel

Nicky&Ati 2013.05.19 20:17 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. Nicky&Ati [g:hu 1.4.26z] [wapon beküldött szöveg]

 
sogor36 2013.04.28 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.68
Köszi a rejtést

Ashtray 2013.04.26 14:05 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.26z] [wapon beküldött szöveg]

lakkanto 2013.04.25 19:07 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.42
Köszi a rejtést, nagyon szép volt a falu.

ndavid42 2013.04.21 17:07 - Megtaláltam
[:532:]
Bringával egészen a festői IX. kerületből tekertem ide, aztán még tovább is. Megérte, csudajó helyek vannak errefelé, köszi a rejtést. Ha ezek a ládák nincsenek, talán sose keveredek ide :)

Macusa 2013.04.20 15:03 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.93
Köszi

Pimpi69 2013.04.18 12:00 - Megtaláltam
köszönöm.

gybazsi 2013.04.13 17:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést. Kerékpáros találat.

dino86 2013.04.07 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.43
kÖSZÖNÖM.

Bernáth 2013.03.03 14:10 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.70
Hosszú téli szünetet tartottunk, de végre a mai napsütés újra jó belátásra térített minket. Mai első találatunk ez a multi, nem okozott gondot. Végigjártuk az ajánlott útvonalat, azt azért nem tudom, hogy megnéztük-e Nagytarcsa legfontosabb látnivalóit. Köszönjük a rejtést.

Evangélikus templomFalumúzeum
Katolikus templom 
befi 2013.03.03 11:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.28
ok

Z-M-an 2013.02.25 12:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.69
Szabadnapos ládázás! :) Ezzel a múltival kezdtünk, jól el is ment vele az idő, "cserébe" megismertük a települést és nem bántuk meg. Az időjárás kegyes volt, az elmúlt napok özönvize után ma nem esett.
Köszönjük!
Dici, Z-M-an

 
Oriza 2013.02.17 16:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.61
Megvan, a végpontnál már ketten voltunk :-)

Blue Mali 2013.02.17 16:09 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.96
Köszönjük a rejtést!

A ládát Kedvesemmel Piroskaa1-el kerestük meg.
Hangulatos, takaros egy kis falu.
Tetszettek a pontok, templomok is.

Kedvencem a Turul szobor.

"Végládánál" egyszerre érkeztünk Oriza Kesserrel, ezúton is üdvözlöm :)

Köszi.

viskyg 2013.01.13 15:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.31
Atuómasterrel való közös megtalálás, köszönjük a rejtést!

Palazsu 2013.01.13 12:41 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Levin 2013.01.13 12:37 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Automaster 2013.01.13 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.00
Köszönjük a rejtést!

Pupu 2013.01.07 11:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.26
Többször átkerekeztem már Nagytarcsán, de csak most ismertem meg alaposabban a települést, a leírásból és a helyszínen is. Az útviszonyok viszont becsaptak: itthon, pesten, száraz volt az aszfalt, odakinn hó fedte a tájat, és olvadékvíz folyt mindenütt. Ezért, amikor nem találtam a matricát a harmadik ponton, hazafelé indultam, jócskán összefröcsögtetett bringával. A gépet egy benzinkútnál szépen lemostam, a Rejtő biztatott, hogy jelentesem csak be nyugodtan, jelszó nélkül, így minden rendben van. Köszönöm a túraalkalmat és az idegenvezetést!

[Jóváhagyta: hodoaat, 2013.01.07 19:40]

 
hitamas 2013.01.05 12:19 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.78
Minden pont rendben, a buszmegállót egy kicsit tágabban kell értelmezni - " ... fém objektumon ... " :)

Paul 2012.12.22 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 4.11
Köszönöm a rejtést.

Gerhátcsalád 2012.12.19 15:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.20
Meglett :))

galk78 2012.11.17 16:00 - Megtaláltam
Nagytarcsai baráti hétvégén, ebéd utáni sétálás keretében. Köszönjük a rejtést!

AlanTheWild 2012.10.28 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.37
A .com-os vadászat után itt fejeztem be a ládavadászatot. Köszönöm a gondosan kidolgozott multit.

 
Dolex 2012.10.22 19:26 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.53
A nap utolsó ládája. :)

Hepur 2012.10.22 19:25 - Megtaláltam
ok

Gabro 2012.10.20 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.29
:-)

GGABI 2012.09.22 16:06 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.39
Köszi a rejtést.

sistván 2012.09.02 00:00 - Megtaláltam
Köszi!

lukrécia 2012.09.02 00:00 - Megtaláltam
Kellemes vasárnap délutáni biciklizés alkalmával kerestük fel ezt a ládát is, mint ahogy a GCNapl-t és a GCTAJV-t. Jó volt nagyon minden, köszi!

pozoli1 2012.08.21 12:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.84
Megtaláltam.

Des 2012.07.22 14:41 - Megtaláltam
Megtaláltuk! Köszönjük a rejtést! [g:hu 1.4.17] [wapon beküldött szöveg]

Lacza és Tádé 2012.06.29 07:31 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.68
Mocis megtalálás

vakond87 2012.06.28 19:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.79
Budapesti lakásomtól majdnem végig kerékpárúton megközelíthető, így adta magát, hogy ma esti programként levadásszam a ládát. Kellemes idő volt, így a tekerés is jól esett, bár kölcsön bringával kerékpároztam. Köszönöm a rejtést!

SzantoA 2012.06.28 13:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.64
Sétával meglett.

Aleph & Rita 2012.06.27 15:20 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.81
Mai 23 km-es gyaloglásunkon végre ide is eljutottunk. A 3. pontnál minden rendben, a jelszóhordozó a helyén van, csakúgy mint az utolsó pontnál is. Nagyon klasszak a focipályák, hej, ha nekünk a grundon ilyen pályánk lett volna anno... :) Kellemeset sétáltunk, köszönjük a lehetőséget!

othnan 2012.06.13 11:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.68
2012.06.13-án kerestem fel a multit. Harmadik pontnál a végláda koordinátáit megtaláltam, de jelszórészletet nem (DIMO szalag leeshetett, ha az volt?). Sajnos a leírásban telefonos elérhetőséget nem találtam így nem tudtam azonnal, ideiglenesen pótolni. E-mailban kértem a hiányzó jelszó részletet. Lehet, hogy a megadott e-mail sem élő? Így kénytelen vagyok "jelszó nélküli megtalálásnak" bejelenteni. A múzeum nyitva tartása megváltozott, az egyik mellékelt képen látható.

[Jóváhagyta: hodoaat, 2012.06.18 09:33]

Mézga család 2012.06.09 12:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.18
Kellemes sétával meglett, köszönjük! A falumúzeumot mindenkinek ajánlom, érdemes bemenni.

Imperator Csaba 2012.05.05 18:20 - Megtaláltam
Megtaláltam!
Nagy szerencsém volt, mert a GPS pont az végpontnál merült le. Onnan már könnyen hazatekertem.
A pontok könnyen meglettek.
Köszi!

grafikus 2012.05.01 12:00 - Megtaláltam
Május 1 lévén egy kis csapat pont a végső pontnál tartotta a majálist (ebédelt). Amennyire lehetett azért jól körüljártuk, de nem volt pofánk elzavarni őket. Remélem így is elfogadható a jelszó. Az első 3 jelszót meg tudom adni.

[Jóváhagyta: hodoaat, 2012.05.02 17:40]

Glac 2012.04.27 16:54 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

V_Gabor 2012.04.26 08:42 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.94
Megtaláltuk! Köszönjük a lehetőséget.
Mónika és Gábor [g:hu 1.4.11] [wapon beküldött szöveg]

csehipest 2012.04.22 17:12 - Megtaláltam KRW környezet: 1 rejtés: 2 web: 3 átlag: 2.00 súly: 2.28
Nem volt valami nehéz és a környezet se volt valami érdekes és még a patakba is belecsúsztam.:S

bacsnyir 2012.04.22 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.23
Miután 2 éve Kistarcsára költöztem, illő volt megnézni a "szomszédokat" is (bár lakáskeresőben többször jártunk itt annak idején, de az azért más...). A láda útvonalát követve egy különösebben kiemelkedő látnivalók nélküli, de rendezett (Kistarcsánál sokkal szebb!), élhető, csendes települést ismertem meg, ahol úgy tűnik, akadnak szép számmal lokálpatrióták is.
Két kiegészítés a rejtőnek, amit esetleg érdemes bevennie a leírásba: Nagytarcsa immár az M31 autópálya felől is elérhető; illetve a múzeum nyitvatartása megváltozott, kedden és csütörtökön 10-16 között látogatható csak a kiírás szerint (így mi se tudtunk bemenni).

szmoni 2012.04.22 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.30
Kistarcsai vagyok, így ideje volt már megkeresnem ezt a ládát. Két keréken jártuk végig. Köszi.

alecar 2012.04.19 09:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.67
Helyiek figyelték minden lépésemet. Köszi!

Robogo 2012.04.10 17:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.62
Munka utáni ládázás keretében egy kis kitérőt tettem.
Köszönöm a rejtést!

Hinter 2012.04.01 11:43 - Megtaláltam
Kistarcsáról gyalogoltam át. 3-4-1-2 sorrendben fogtam a pontokat. A templomnál éppen mise volt, így csak bekukkantottam. Egy hölgy elkezdett érdeklődni, hogy mit is keresek és csupa jószándékkal mesélt a faluról a templomról és persze nézzem meg a múzeumot is. Mondtam, hogy mindenképpen megyek. A múzeum nem volt nyitva de alíg mentem 20 métert szólnak utánam, hogy menjek vissza mert kinyitják nekem. A készséges hölgy a templomnál értesítette Öket, hogy egy hátizsákos hölgy - ez én lennék - megy a múzeumhoz. Szóval visszafordultam és megnéztem kiállítást. Ha valaki arra jár szerintem érdemes megnézni. Nyitvatartás ugyan nincs de a 70/3798262-es számon hívhatóak és néhány perc alatt oda tudnak menni.

marekocska 2012.03.30 08:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.30
Munkába menet, dacolva a széllel, séta helyett autós segédlettel (időszűke), de meglett :)
Köszönöm a rejtést!

Boby 2012.03.18 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.73
Köszönjük a rejtést!
A XVII. kerületben gyerekeskedtem, ezért ismerős tájakat kerestem ma fel (kivéve az óvoda!). És bár az időjárás 25 fokos meleg rekordot ígért, hazafelé a biciklin majd meg fagytam és az orkán majd el vitt!
Köszönöm a rejtőnek a telefonos segítséget, az valóban elkerülte a figyelmemet, hogy a 3. ponton is van egy jelszó részlet.

nagyfliszi 2012.03.16 16:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.53
Köszönjük a rejtést.

TigerCat 2012.03.16 13:54 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

Bluedog 2012.03.16 13:54 - Megtaláltam
Megtaláltuk. [g:hu 1.4.7] [wapon beküldött szöveg]

szjuli 2012.03.15 12:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.56
Az evangélikus templomnál parkoltunk, innen gyalog jártuk be a pontokat. Szép időben jót sétáltunk a csendes, nyugodt kis településen, de sok érdekeset nem láttunk.

luviktor 2012.03.15 12:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.51
Pécelre voltunk hivatalosak vendégségbe, gondoltuk a napot egy jó kis ládázással töltjük. A GCRAPA láda két pontja között útba ejtettük Nagytarcsát.
Gyalog jártuk végig az egészet, a templom mellett hagytuk az autót. A pontok jól felépítettek, logikusan következnek. Maga a település nem nyűgözött le, érdekes a középen található nagy semmi. Az új óvoda viszont tetszett. Köszi a rejtést.

Anga 2012.03.15 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Megtaláltuk. Köszi a rejtést! Kellemes séta volt a szép tavaszi napsütésben. :)

Sir Pajszer 2012.03.04 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.30
Köszi a rejtést!

iloilo 2012.02.29 13:55 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszi. [g:hu 1.3.25] [wapon beküldött szöveg]

Szilvi78 2012.01.22 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk !
Köszönjük
Danika és Szilvi

 
Hegyo 2012.01.07 16:29 - Megtaláltam
Sikerült kicsit megismerni Nagytarcsát Teveledyvel. Köszönjük.

Grizli 2012.01.06 16:37 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést! És egy javaslat: egy ládát rakni kellene a Turulhoz is.

pliptai 2012.01.04 12:42 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.66
Köszönet a rejtésért!

 
Famágus 2012.01.03 12:13 - Megtaláltam
Nagyon helyes kis multi, a 3. ponton koo nehezen olvasható.. megrongálódhatott :-)
Oldfoxxal köszönjük szépen..

 
oldfox 2012.01.03 12:13 - Megtaláltam
....megtaláltuk!

BubaGC 2011.12.31 13:40 - Megtaláltam
-

plecs 2011.12.31 13:40 - Megtaláltam
-

kicsiogre 2011.12.21 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.88
Havas terepbringázás Bp-Nagytarcsa-Bp útvonalon 3/3. A GCNapl felől jöttem, követtem a EuroOne - Cube montis nyomát.

 
SünVeedee 2011.12.18 16:00 - Megtaláltam
Köszi a kellemes sétát! A záró matrica megtalálását pedig köszönjük a csinos útbaigazítónknak!

szucsvik 2011.12.18 15:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.04
Megtaláltuk szép, napos időben. Köszönjük.
Illés, Máté és Viktor

Zolee@ 2011.11.01 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.91
Kerékpáros találat (46km) az oda és vissza vezető út a dombok között nagyon szép volt. Köszi a lehetőséget.

csabi1955 2011.10.30 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 2.5 web: 2.5 átlag: 2.33 súly: 2.97
Megvan !

kobcikrajci 2011.10.28 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.67
Temetőlátogatás után jártuk végig. Legjobban az iskola tetszett.

Pala.G 2011.10.27 16:54 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.49
Kihasználva a szépnapos őszi délutánt indultunk neki, a ládavadászatnak. Mivel Tarcsát viszonylag jól ismerjük, így nem okozott különösebb problémát a pontok felkutatása. Az evangélikus templomot érdemes egyszer éjszak, ködös időben felkeresni, brutálisan fest.

Köszönjük a rejtést!

Üdv
Detti & Gábor

 
Ardo 2011.10.19 09:21 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 5 átlag: 3.67 súly: 2.62
Megtaláltam! Szép rendezett kis falu.

Maci és Honey 2011.10.16 12:57 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.90
Megtaláltuk.

a-beatrix 2011.10.15 12:45 - Megtaláltam
2/1. Kihasználva talán az utolsó szép, napos hétvégét, ma bicajozni mentünk Gyurival. A cél Gödöllő volt, Nagytarcsán és Isaszegen át, aztán nekem HÉV-vel vissza Bp :-(, neki Szada-Mogyoród Bp :-).
Akit nem fertőzött meg ez a játék, az nem értheti meg, miért kell pl. buszmegállókon matricát keresni, stb. Gyuri mégis hősiesen vállalta ezt a multit, sőt, mikor kiderült, a gps-re túl sok adatot töltöttem fel, ezért nem veszi be a koordinátákat, s így ugrott az utolsó pont az utolsó jelszórészlettel, a pillanatnyi helyzet koordinátái alapján mégiscsak megtalálta nekem a végpontot :-)
Imádom Garminkámat, mégis, ha újra választanék, memóriakártyás "nagytestvérét" választanám.
Köszönöm mindenkinek, akinek köze van ehhez a mai élményhez :-)

Az evangélikus templom kertjében.Templomtorony, megbújva a fák között.
cKthebest 2011.10.12 13:00 - Megtaláltam
megvan köszi

@david 2011.09.29 00:00 - Megtaláltam
szép a kis ösvény

Báthory Ödönke 2011.09.23 13:20 - Megtaláltam
Megvan. Jókat sétáltam. A 2-es pontnál egy biciklis hölgy már messziről kiabálta a jelszót. SAjnos addigra a többi már megvolt, különben megkérdeztem volna azokat is:-)
Az utolsó ponton valami vásározók ütöttek tanyát. Dodgem, meg ilyesmi.

Jani70 2011.09.18 12:55 - Megtaláltam
Meglelve.

Arthur 2011.09.18 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.56
Megtaláltuk!
Köszönjük!

Arthur&Evi

kópé1993 2011.08.27 08:32 - Megtaláltam
Megvan! Köszi a rejtést!

wildpig 2011.08.13 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.67
Mai nap 1/14.

tudo 2011.07.26 08:22 - Egyéb
75 km hegyi kerékpározás 450 m emelkedéssel Kerepes térségében 7 régi ládával. Ma már nem esett az eső, de mindegyik ládánál nagy volt a sár.

GCTAJV után megkerültem a tavat és Nagytarcsa felé vettem az irányt. Valamikor ezen a szakaszon nyugodt körülmények között edzettünk; egész délelőtt csupán néhány autó haladt itt át, most folyamatos a forgalom sajnos. A láda pontjaira emlékeztem, csupán az utolsó pont helye változott. A játszótér felé nagy volt a sár. Frissítettem, majd Kistarcsa, GCHABA következett.

Kerékpáros kupa: 75.86 km

Nagytarcsa nagytemplomaNagytarcsa kistemploma
HídJátszótér
atipapa 2011.07.24 10:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.84
Köszi

hercule&jane 2011.07.16 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 3.24
Az evangélikus templom gyönyörű! Betölti a klasszikus templom szerepét, bárhonnan nézzük a településen, mindig jóval magasabban van, és látható.
Mi beértük volna ennyivel is. Szerintünk a katolikus templom annyira nem nagy durranás, hogy egy buszmegálló beállóhoz kerüljön egy pont, a buszsofőr gyanakvó tekintetéről nem is beszélve. A falumúzeumos rész oké, de a végláda koordinátája sem vitt valami eget rengetően fantasztikus helyre. Persze ez csak a mi véleményünk!

Csg12 2011.07.01 22:30 - Megtaláltam
Esti műszakban, Tomi barátommal. Köszönet!

Elveszett Geoláda Fosztogatói 2011.06.23 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.72
Szépen fejlődő település. A 4. pont lehetett volna jobb helyen, pl. a régi szőlőkben, ahonnan szép a kilátás Budapestre.

/Quatermain/

pkun 2011.06.20 11:45 - Megtaláltam
Megtaláltam :D

rolandar 2011.06.05 08:23 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.95
Cinkotáról indultunk az isaszegi ládákért, de a vasárnapi viharjelzés megállította a gyaloggaloppot. A nagytarcsai multi begyűjtve!

Köszönjük a rejtést!

fuben a zarolada kornyeken
indulhatunk vegre?! 
becko 2011.05.29 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.33
A végpont körül nagy volt a nyüzsgés, maradt a tartalék.

zeus 2011.05.28 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.87
ok

bigmick 2011.05.22 12:10 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetôséget.
BigMick, Iza [g:hu 1.3.12] [wapon beküldött szöveg]

GCNTAR_20110522121022.jpg 
tmolli 2011.05.21 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.56
Köszönöm!

Szöszke15 2011.05.21 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.71
Megvan!

baranyaifiú 2011.05.21 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.56
OK!

PGT 2011.05.07 16:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.72
KAR!

A végpontnál épen egy sportrendezvény zajlott, amit jó volt egy kis pihenés képpen nézni.

kivancsifancsi 2011.05.04 19:22 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 1 web: 4.5 átlag: 3.17 súly: 3.99
Ma korábban végeztem a munkahelyemen, így rámozdultunk 3 keletpesti ládára, főleg attól a hátsó szándéktól hajtva, hogy a hétvégi kiránduláson érjük el az 1000. megtalálásunkat.
Ezt a multit csak drivein leszedtük. Kár érte, hogy csupa virrtuális.

 
gyusz_58 2011.04.23 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.47
A mostoha körülmények közt a rejtések jók voltak.
Közönöm:)

Vibdo 2011.04.17 14:37 - Megtaláltam KRW környezet: 1.5 rejtés: 2 web: 5 átlag: 2.83 súly: 3.03
Szokásos kisvárosi multi templomokkal, és így szokásos módon nem fogott meg.

Ane 2011.04.10 14:42 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.56
Megvolt, szép szeles időben, jót sétáltunk.

geolaci 2011.04.10 07:36 - Megtaláltam
Megtaláltuk!

Snipermaster 2011.04.10 07:36 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.54
Szép kisváros Nagytarcsa, jó séta volt.

Köszönet a rejtésért.

Bianka 2011.04.09 13:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.49
megvan!

Fgg 2011.04.09 13:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.49
megtaláltuk

vizipinty 2011.04.03 18:45 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

artissimo 2011.04.02 16:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.34
Megvan, de sajnos láda szegény a multi.

szirom 2011.04.02 16:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.31
kellemes séta és könnyű találatok a délutáni tavaszi napsütésben - köszi a rejtést!:)

QandB 2011.03.27 18:02 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.46
Szeretjük a multikat, kár hogy az utolsó már nem hagyományos! :-)

anyóca 57 2011.03.27 16:10 - Megtaláltam
Sokszor utaztam már át Kistarcsán, most egy kicsit elidőztem itt jelszó keresés közben. Jó volt. Köszi.

szpiridion 2011.03.27 00:00 - Megtaláltam
OK

mendi_es_zoli 2011.03.26 13:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.96
Megtaláltuk!
Köszönjük a rejtést!

zalajaro 2011.03.26 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.78
Egy gyors multi a GCCITO után,Mathauval.

 
Mathau 2011.03.26 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2.5 web: 4.5 átlag: 3.33 súly: 4.28
Citózás után még ezt a dobozt útba ejtettük. Már régóta bántja a szememet a fekete pont a térképen, de megmondom őszintén, ettől jobbra számítottam. Ne kérdezzétek miért...

M Zsófia 2011.03.26 11:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.59
Az első három állomás gond nélkül meglett, az objektumnál gondunk akadt! sok köszönet a rejtő segítségéért.

[Jóváhagyta: hodoaat, 2011.03.27 00:21]

 
kisember 2011.03.26 11:06 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.36
Az objektumnál a társaság miatt mi is csak a tartalék pontot találtuk meg.

masek 2011.03.15 13:10 - Megtaláltam
kitarcsa után nagy.
márc15 adott egy kis pluszt neki - lobogók, gyerekzászlók az emlékműnél, stb.
a páyán nyomták a focit ezerrel..

ja, és megtanultuk a "tritikálé" szót - a falumúzeum felé menet ugyanis van belőle eladó!

begeba 2011.03.12 18:36 - Megtaláltam
Az előbbi láda izgalmai mellett ez egy viszonylag sima multi volt. Rohangáltam évszámot olvasni, padokat számolni, buszmegállót vizslatni. Végül mikor az utolsó ponthoz értem, a helyszínhez méltón, a rádióban éppen Orbán Viktor beszélt a magyar foci megújításáról. Itt már telefonfénynél kutattam az utolsó jelszó részletért. Na mindegy, megvan ez is, mint annyi szürke városi társa. Próbálkoztam újra az előző láda jelszavával, továbbra sem működött. Úgyhogy most mehetek vissza tök sötétben a mocsárba.

Dióskanyar 2011.03.12 16:57 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 2.11
Találtam! Köszi a rejtést.

paparazzy48 2011.03.08 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.17 súly: 2.86
Kerékpáros találat Monorról, a Pécel-tarcsai úton. Az idegenvezetés jó, de a végláda nagyon hiányzik! Majd tovább a Horhos ládához a Pécel-isai úton. Ezzel együtt azért, köszi a rejtést: Paparazzy48.

A "végláda" környékeA Csincsa patak
Sas 2011.03.06 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.64
Pontos rejtések, már az utolsó pont is könnyen megtalálható!
Köszi

Angus_Podgornij 2011.03.06 10:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.86
Enyhe márciusi hózáporban. A meteorológiai viszonyokra jellemző, hogy még egy korcsmába is bementünk lájtkólázni (nem volt jó ötlet, mikor az éppen ott ülésező Helyi Maligán Klub tagjai meghallották az ital nevét, még a kés is megállt a levegőben, azon nyomban balladai, mi több, rejtőjenői baljós hangulat képződött ...).
Az utolsó pontnál az időjárás tovább fokozódott, ezt abból is észleltük, hogy a kispályás focimeccsen minden játékos láthatósági mellényben rohangált. (Vagy csak egy bazi nagy razzia volt az FC-nél?..). Nem is leltük meg e helyen a jelszórészletet, ezúton is köszönet a rejtőnek a segítségért !

jbako 2011.02.12 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.43
Az első 3 pont mégcsak ment (a leírás alapján könnyű találatok), de a 3 pont annyira elmosódott (a cellux alatti írás, azonnali cserére szorul!!!), hogy képtelenség kiolvasni a 4 pont koordinátáit. Így meghasaltam, de nem lett jó. Kérem a rejtőt a képek alapján a találatot jóváhagyni, vagy szíveskedjen részemre a 4 pont koord.-it megküldeni. Kösz a rejtést.

[Jóváhagyta: hodoaat, 2011.02.15 18:19]

az 1 pont melletta 4 pont közelében
K-55 2011.02.06 11:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.96
Az evangélikus templom tényleg nagyon szép. Benn éppen Istentisztelet volt, sokszoknyás nénikkel. A kis téren álló turulszobor alkotója, Madarassy István, kedves ismerősünk. A falumúzeum sajnos zárva volt. A 3.pontnál a rejtő készséges segítségére szorultunk. AA

Luther-rózsa
Sztehlo Gábor templomaIstentisztelet
Madarassy István alkotása
A Falumúzeum 
Vuvuzela 2011.01.29 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 1 web: 1 átlag: 1.67 súly: 1.00
A harmadik jelszó nem található a leírás helyszínén, valaki leszedte a táblát.

[Jóváhagyta: hodoaat, 2011.02.13 19:58]

geobubo 2011.01.27 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.76
Sajnos a harmadik pont elázott, így telefonos segítséget kellett kérnem. Köszönet érte.

Bubuka 2011.01.15 12:54 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

scele 2011.01.15 12:54 - Megtaláltam
mögvan [wapon beküldött szöveg]

gyurgyalog 2011.01.09 13:21 - Megtaláltam
Kellemes séta volt. Kár,hogy a Falumúzeumot zárva találtuk! :(

kolibri 2011.01.09 13:21 - Megtaláltam
Nagyon tetszett! :o)
Az időjárás is kegyes volt hozzánk, még a nap is sütögetett nekünk. A templomban épp vége lett a misének, mire a kertet bejártuk, így láthattuk a rengeteg sokszoknyás nénit kijönni és be is kukucskálhattunk a mozaikokhoz. :o)

A múzeummal sajnos nem volt szerencsénk, ugyanis csak kedden és csütörtökön van nyitva, egyébként nincs, az itteni kiírással ellentétben!!!!

A harmadik pont felé menet magunkhoz vettünk némi érett, dércsípte csipkebogyót. Ebbe a templomba sajna nem jutottunk be. A koordináta és a jelszó is nagyon rosszul olvasható...

Az utolsó pont most kicsit sáros, de azért leküzdöttük. Csodálkoztunk, hogy mekkora óvodája van egy ilyen viszonylag kis településnek.

Köszönjük, a ládaoldalon rosszul szereplő nyitvatartási idő és az alig olvasható koo ellenére tetszett! :o)

Látkép velünkCímer
PadokSztehlo Gábor
Templom és kert 
Lencsi 2011.01.02 14:35 - Megtaláltam
Napsütéses hidegben gyűjtögettem a pontokat. Kellemes kis hely Nagytarcsa. A 3. ponton a jelölés elég igénytelen (tollal írt, olyan, mintha blokk, vagy máv jegy lenne, léteznek ennél már sokkal jobb és időjárásállóbb megoldások is). Valószínűleg elírtam a koordinátákat, mert a célterületre nem nagyon találtam beutat. Egy korábbi megtaláló segített ki az utolsó jelszórészlettel, köszönet érte.

Puzzle Apartman Gyula 2010.12.31 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.80
Geoszilveszterről Debrecen felé ejtettük útba. Kistarcsai ládázás után nem hagyhattuk ki ezt sem. Tetszettek a pontok. Sajnáltuk, hogy nincs végláda. A 3. pontok az utolsó pont koo.-ja nehezen olvasható, érdemes lenne megerősíteni a felírást.
Köszönjük a rejtést!

Fazék 2010.11.21 07:30 - Megtaláltam
Vasárnapi, pest megyei ládakeresésem első kora reggeli, ködös állomása. Köszönöm a negyedik ponthoz kapott segítséget.

Bróthág 2010.11.20 00:00 - Megtaláltam
megvan

GeoRoni 2010.11.14 10:38 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.72
Meglelve

neogeo 2010.11.13 14:40 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2.5 web: 3 átlag: 2.83 súly: 3.52
Könnyű multi, nem feltétlenül csodás helyeken, de érdekes volt.

Oda is menni kell 
ZizAti 2010.11.13 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.06
Ádám még mindig a pocakban van, pedig ma lenne a születésének a napja... persze ezt ő nem tudhatja.

Cerberus 2010.11.06 12:04 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.85
Megtaláltuk!

CacheFinder 2010.11.06 11:34 - Megtaláltam
Jó kis városi multi, amely kitűnően bemutatja a település nevezetességeit.
A buszmegállónál található felirat nehezen olvasható, de azért elsőre sikerült a végpontot megtalálnunk.
Megértem, hogy az utolsó ponton nem valódi láda van.
A felirat keresgélése előtt várni kellett, mert egy idős néni érdeklődve figyelte a környéket.
Köszönjük a lehetőséget!

Gyugyus 2010.11.01 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.23
.

Attibati 2010.10.29 14:30 - Megtaláltam
Kerékpáros találat 96 km
Másodszor futottam neki ennek a ládának. Az első kísérlet még valamikor a múlt év végén történt, akkor rámsötétedett és a ládát már nem tudtam megkeresni. Közben elhagytam az eddig megfejtett jelszórészleteket , így ma kezdhettem mindent elölről.
A buszmegállónál nagyon elmosódott már a felirat , jól el is néztem 1-2 számot, végül Scele segített ki a jó végpont pozícióval, köszönet neki. Kis település, kevés látványosság. Legjobban az őszi színekbe öltözött templomkert tetszett.

koponya 2010.10.24 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.03
Megvan! Köszi.

izsolt 2010.10.16 17:00 - Megtaláltam
emléktábla, padok, esőcsatorna, asztal mind jól vannak

Attilacska 2010.09.20 09:20 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést.

 
carmin 2010.09.18 15:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.97
Köszönjük a rejtést.

 
Tóni&Beus 2010.09.12 16:38 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.18
Az első három állomás gond nélkül meglett, az utolsónál ezer köszönet a rejtő segítségéért. Szerettük a részleteket...

Részletekbe menően 
LouChe 2010.09.05 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.09
Egy jót sétáltunk a délutáni napsütésben, köszönjük az "idegenvezetést". A vége egy kicsit kalandosra sikeredett, de belefért.

koaty 2010.08.12 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.46
OK!

Robin13 2010.08.08 10:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.77
Köszönet a rejtőnek, hogy multi révén Nagytarcsát megismerhettem. Szerencsémre az evangélikus templomban éppen kezdődött a nagymise így sok népviseletben öltözött asszonyok gyülekezésében gyönyörklödhettem. A focipályán pedig éppen a leány csapatok mérköztek. Micsoda rejtett kincsek ebben az országban, és milyen karizmatikus szervezők, akik ennyi fiatalt leányt tudnak lelkesíteni és milyen kulturált környezetben, akár Izlandon lettem volna?
Sajnos a 4. ponton, minden erőfeszítés ellenére a "vas" alkatrészeken (az összest beleértve) nem találtam meg a jelszót, sem a lámpán. Ez valószínűleg az ügyes rejtésnek és az én ügyetlenségemnek köszönhető. Hálás vagyok a rejtőnek, hogy segített és igy találat lehetett ez a láda is a szép emlékek kiséretében.

Skalp 2010.08.05 12:53 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.35
Érdekes találat volt: motoros megáll, benéz a templomkertbe, letérdel a kereszt előtt (a tábla előtt kellett volna), majd lekuporodik a buszmegálló mögé, ki tudja mi dolga ott...
A réten a filagória alatt egy ember írogatott éppen, kicsit furcsán nézett, amikor 3-4-szer körbejártam, majd ugyanezt guggolva is megtettem. Aztán felvilágosítottam, ne gondoljon teljesen idiótának. Megértő volt...
(Köszi a rejtőnek a kiigazítást! Tábla, nem kereszt!)

bdebnar 2010.07.28 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.78
Megtaláltam!

@Dlac 2010.07.28 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.92
Megtaláltam!

geooszi 2010.07.17 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.53
Megtaláltam!

Dudika 2010.07.16 11:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.37
Megtaláltam Köszönöm
Érdemes volt végig járni a pontokat , hatalmas nosztalgiával. Hiszen pontosan 40 évvel ez előtt itt voltam a laktanyába sorkatona. Azóta bizony sok minden megváltozott a faluba , és a régi emlékek kicsit hosszabb időtöltésre sarkalltak. Jó volt és köszönöm a rejtést.

Atmosz&Zozmosz 2010.07.04 16:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.99
Megvan :-)

Miley98 2010.07.01 09:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 2.91
Bántotta a csőrünket hogy a minap nem sikerült a negyedik pont,így ma visszamentünk és lám meglett.
Nagyon szép ez a kis település.Köszi

harmadiknegyedik
police107 2010.07.01 09:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.91
Az első három pont könnyen megvolt,de a játszótéren az objektum fém részén először nem találtunk semmit.Nem hagyott nyugodni a dolog,ma visszamentünk és figyelmes keresés után meglett a negyedik is.
Köszi

elsőmásodik
Gaboy 2010.06.17 21:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.48
Megtaláltam. Ez a geoládarész jól bemutatta Nagytarcsát .

LPilot 2010.06.17 21:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2.5 web: 5 átlag: 3.83 súly: 2.95
Szép kis falu.

pihe 2010.06.12 15:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.08
Szép napos időben egy kis bringázás keretében ejtett vad.
A törzsfőnök sajnálja, hogy "csak" virtuális ládákból állt a hajtóvadászat.
De azért köszönjük a rejtést!

 
noemi.64 2010.06.06 00:00 - Megtaláltam
.

Thales 2010.06.06 00:00 - Nem találtam meg
Kellemes kirandulas volt! Koszonjuk az elmenyt!
Sajnos az utolso jelszo reszlet nem kerult leolvasasra, mert foglalt volt a hely :)
Vartunk sokat, de nagyon lekototte oket a zajlo jatek szemben.
Vissza fogunk menni maskor.

KutaToll 2010.06.05 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.63
Felkutatva!

ozeki 2010.06.05 00:00 - Megtaláltam
Sajnos az utolsó ponton sokan tartózkodtak épp, a tartalék jelszót meg nem találtuk...

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2010.07.14 14:55]

Szellszi 2010.06.05 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.43
Szülőfalum ládája :) Kellemes kis sétát tettünk, mert még pont volt egy óránk az ebédig :) Először találkoztunk kessertársakkal és végül bénáztunk kicsit az utolsó ponton, így köszönjük a rejtő segítségét :)

miklos.97 2010.05.29 00:00 - Megtaláltam
.

Bajuszcica 2010.05.26 19:42 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.10
Megvan:D Menetrend szerinti záporok közötti szünetben.Köszönjük a rejtést!

dzsinszka 2010.05.26 19:42 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.93
Zoltanusszal együtt és most NEM áztunk el! Köszönöm!

Zoltanus 2010.05.26 19:42 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.93
Kellemes túra volt és sikerült nem elázni!
Köszönöm a rejtést!

alfabootis 2010.05.15 09:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.28
Régen sok időt töltöttem ebben a községben, így igen könnyű volt a vadászat:-)

bgecco 2010.05.05 00:00 - Megtaláltam
Félig felszabadult délutánom keretében elkövetett rövid ládázás egyik állomása. KöRégi papírokkal felvértezve természetesen én sem találtam meg. Annyival jutottam előrébb mint a többiek, hogy a buszmegállónál én találtam koordinátákat. De miután a helyszínen semmi sem volt, és felhívtam a rejtőt, akkor kiderült, hogy még az előző rejtekhely koordinátáit sikerült valahogy megtalálnom:( Így se láda, se megtalálás. A rejtővel egyeztetve nem segédkeztem a gyógyrejtésben, dés egyben köszönöm a jelszó nélküli elfogadásának felajánlását.

[Jóváhagyta: hodoaat, 2010.05.06 17:30]

alucifer 2010.04.24 12:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.71
A helyet megtaláltam a ládát nem!
Amikor terveztem a környékbeli túrát és
Letöltöttem az adatokat, még kereshető volt.
Most már a címke is le van kaparva a " fém tárgyról".
Az 1.-es 2.-es pontok jelszó részlete megvan!
Kérném a fotók alapján a megtalálás elfogadását.
Üdv alucifer

[Jóváhagyta: hodoaat, 2010.05.05 21:49]

 
Pilis50 2010.04.08 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.79
Második nekifutásra meglett: rejtői segítséggel.
Az 50 éves Falumúzeumban nagyon szívélyes vezetést kaptam, cserébe elmeséltem a geoládázás lényegét . . .
Nyitva: kedd 10-16 csütörtök 10 - 14 -ig.
A gyűjtemény megtekintését a 06 70 37 98 262 telefonszámon előre kell egyeztetni Győriné Kováts Andreával, nagyon szívesen kinyitja a Múzeumot. Belépő: 400 Ft, nyugdíjasnak 200, [nekem 100 Ft].
Népszavazás napján 13-18 között nyitják meg Sztehló Gábor kiállítását, és avatják fel életnagyságú szobrát.

padok őrzőjeez már nem igaz
biguli 2010.04.05 14:53 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.43
Sajnos nincs meg a láda bár a jelszavak igen....
A láda környékén nagy a pusztítás.. bár már 2.-jára vagyok itt hogy megtaláljam de először sötétben voltam motorral és nem volt meg a láda..de most már tudom miért! kérném a rejtőt hogy a képek alapján fogadja el a megtalálást előre is KÖSZÖNÖM!!!

[Jóváhagyta: hodoaat, 2010.04.07 14:45]

Mikulás 2010.04.03 13:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.38
Ma is telezsúfoltam a programomat különböző GPS-es játékokkal. Elsősorban a Kerepes környéki (magpetnek köszönhetően!) GG-s játékokra öszpontosítottam, de belefért a GCRAPA befejezése és a GCNTAR is, mivel magpet kerékpáros trackkövetős játéka éppen Nagytarcsán is keresztül vezet. Útvonala egyébként: Kerepes-Gödöllő-Isaszeg-Nagytarcsa-Kistarcsa-Kerepes. Nagytarcsán a templomnál kezdtem, majd a tájházzal folytattam. A buszmegállónál (templom mellett) meglett a koo., de olvashatatlan, így felhívtam a rejtőt, akitől megtudtam, hogy a végládát meglovasították. Azért megadta a koo.-t, hogy felkereshessem és fotók alapján jelszó nélkülit jelenthessek be. Nagyon köszönöm!

Mikulás
[Jóváhagyta: hodoaat, 2010.04.07 14:45]

hodoaat 2010.03.21 14:00 - Egyéb
A láda eltűnt/ellopták. Igyekszem pótolni. Nagyon sajnálom, hogy az 1 éves "születésnapját" sem tudta megélni úgy, hogy még költözés is volt benne. :(

gst76 2010.03.20 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.40
Hali!

Kerékpáros ládázásom egyik pontja volt ez a multi.
A harmadik ponton a ragasztás lifeg, egy nagyobb szellő, vagy "sebítő" kezek hatására leeshet...
A híd melletti fatörzs környékén nem találtam semmit. Kérném a rejtőt, hogy a fotók alapján fogadja el találatomat.

Előre is köszönöm!

üdv, gst76

[Jóváhagyta: hodoaat, 2010.03.21 14:58]

A templom...Millenium Turul...
Szimpad
Híd a Szilas patak felett...Láda hely itt valahol.
feri65 2010.03.15 17:30 - Megtaláltam
megtalaltuk!!

Balli 2010.03.06 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 2.73
A kellemes napsütéses időn felbuzdulva indultunk megkeresni ezt a ládát. Habár nagy nyomott nem hagyott bennünk maga a település, de azért jót sétáltunk.
A multipontok összerakása tetszett, viszont mint ahogyan azt lentebb is írták valóban nem lehet már elolvasni a végső láda koordinátáit. Ennek köszönhetően mi végül a falu meletti rét közepén kötöttünk ki messze a valódi ládától:)
Ezúttal is köszönjük a rejtőnek a segítségét a logoláshoz
Csilla&Balázs

Milleniumi Emlékmű az  Evangélikus templommalMilleneumi park
FalumúzeumLádakeresés a rossz koordinátánlál
CsHBalint 2010.02.28 17:11 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.17 súly: 2.60
Megvan, de 3. pontnál a matricán a koordináták alig olvashatóak, jó lenne egy új feliratot odaragasztani. Köszönjük a rejtést!

Ronin 2010.02.28 11:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.84
Gyermekes délelőtti portya a másik "játszótér" közeli kínálata után.
Kellemes időtöltés volt így kettecskén kisfiammal ez a multi. Ügyesen segédkezett a jelszórészletek összegyüjtésében, padszámolásban és a cetlit is hamar kiszúrta. Sajnos ez eléggé kopott, de azért kiákombákoltuk valahogy.
A láda környékén nagy "pusztítás" nyomai látszódnak, első pillanatban még arra is fel voltam készülve, hogy a ládának csak a hült helyét találjuk.
Szerencsére nem így volt, így a sikerélmény is megvolt a végére.
Köszönet a rejtésért!

Amikor elkapta a vadászat heve :)Patak
tereprendezés :-o 
kmiksa 2010.02.25 10:30 - Megtaláltam
Megvan :-))
Köszi a rejtést.

 
macikupac 2010.02.21 17:27 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.50 súly: 4.14
Gyerekfárasztó ládázás

Már régóta szemeztem ezzel a multival, de csak most vált ténylegesen elérhetővé a bejárása. Anyumékhoz jöttünk be Pestre és egy kis ebéd utáni ládázás keretében néztük meg. Öcséméket nem volt nehéz rábeszélni és Árpit is elhoztam, hogy fáradjon kicsit. Bár a nap szépen sütött, azért a szél igen metsző volt. A fényviszonyok nagyon jók voltak, mert közeledett a naplemente. Az evangélikus templom ajtaja épp nyitva volt, így Árpi nagy lendülettel megindult befelé, ám egy benti hangtól megszeppent, s bár a hang - melynek forrását nem láttuk - azt mondta, hogy nyugodtan menjünk be, már nem volt bátorsága. Így előbb a turullal ékesített világháborús emlékműhöz sétáltunk el (abszolválván így egy GG-s játékot), majd a faluházhoz is. Megmondom őszintén: a jelszórészlet itteni "rejtése" nem igazán nyerte el a tetszésemet. Öcsémék innen visszamentek a kocsihoz, mi meg Árpival egészen a katolikus templomig jutottunk, mire utolértek. a buszmegállóban épp sokan vártak a pár perc múlva induló buszra, így addig a épületet fotóztam. A láda helyének koordinátája kicsit már viseltes, így én rossz értékeket írtam fel, ám ez csak a helyszínen derült ki. Szerencsére nem volt nagy az eltérés és ahogy mondani szokás: az évek meg a rutin segített. A környéken zajló fakitermelés remélhetőleg nem fogja érinteni a ládát. Árpi jól elfáradt, de szerencsére nem aludt el hazáig, pedig még Mityót is ő cipelte végig.

Az ev. templomTorony és díszítés
A falu címereÁrpi a turullal
FaluházÚton a másik templomhoz
A rk. templomElső királyunk
Mityó a ládával 
hodoaat 2010.02.16 16:45 - Egyéb
Ládaellenőrzés.
Kicsit aggódtam, hogy a nagy hóban elveszett/beázott a láda, de zacskó nélkül is (!) épen és egészségesen a helyén van.
(A párhuzamosan elhelyezett ágakat igyekeztem szétdobálni, most csak annyi takarja, ami feltétlen szükséges.)

Városi Chilly csapat 2010.01.24 11:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.23
A környéken jártam így végigjártam a láda állomásait. Sajnos a végén a ládát nem találtam meg a hóban. Leereszkedtem a vízmosásba, jó kis csúszkálás volt a jeges havon, de hosszabb keresgélés után feladni kényszerültem. Minden jól össze volt fagyva.

[Jóváhagyta: hodoaat, 2010.02.16 17:55]

 
Csaba & családja 2010.01.12 09:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.19
Megtaláltuk

3D 2010.01.10 15:20 - Megtaláltam
Ilyen borongós, nyirkos, ködös, hideg napra is ajánlható multi, nekünk legalábbis a családi séta keretében jobb kedvünk kerekedett, köszönjük rejtést.

jolliefille 2010.01.02 14:44 - Megtaláltam KRW környezet: 2 rejtés: 1.5 web: 2.5 átlag: 2.00 súly: 3.59
Köszönöm a rejtést !

PolarBear 2010.01.02 14:43 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 1.5 web: 2.5 átlag: 2.33 súly: 3.63
Köszönöm a rejtést !

Zzr 2010.01.02 14:42 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.35
Az "ellenfelek" szélárnyékában előretörve ;-)

lacc 2010.01.01 13:56 - Megtaláltam
Ildi és Laci

Csizmások 2009.12.29 11:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.71
A végládát kicsit keresni kellett, mire meglett...lassan több a kidőlt fa, mint a nem kidőlt:) Hát ez igazán nem jött be - bocsi, de köszi a rejtést.

 
Gyombi 2009.12.26 14:15 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Murus 2009.12.26 12:18 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.88
[wapon beküldött szöveg]
A 3 virtuális pont szépen, minden nehézség nélkül meglett. A ládát sem nehéz megtalálni, a laktanya előtt hagytuk a kocsit, onnan kb 120 m. A terep úgy tűnik, rendezés alá került, logoláskor nem árt óvatosnak lenni, de szerintem mindenképpen rád látnak a kis hídról... Murus és Cica

zsorzs 2009.12.06 10:00 - Megtaláltam
Tetszett a tó! [wapon beküldött szöveg]

keva 2009.12.06 10:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk! [wapon beküldött szöveg]

Discover 2009.11.29 12:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.55
Köszönöm a rejtést.

Magnes50 2009.11.26 10:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.87
Megtaláltam. Nekem más sorrend könnyebb lett volna.

urbanj 2009.11.22 13:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.56
Vasárnap délutáni ládázás. :)

Rigor Mortis 2009.11.13 09:35 - Megtaláltam
Az első két pont már két hete meg volt, csak akkor nem tudtam befejezni a keresést. Most bepótoltam. Köszönöm!
RM.

guppik 2009.11.11 10:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.70
Az idő egyáltalán nem volt kellemes, de a multi tetszett, köszönjük!

divemaster 2009.11.11 10:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.24
Köszi a rejtést, jó volt, bár végig szakadt az eső.

Vándor Csillag 2009.11.06 23:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.87
Kis esti ládázgatás. :)

Mr Bean 2009.11.06 23:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.90
Megvan!

halaszkiraly 2009.10.26 08:35 - Megtaláltam
Koszi szepen a rejtest! [wapon beküldött szöveg]

nora8808 2009.10.24 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.60
Szabival megtaláltuk egy kellemes őszi délutánon :)

Szab 2009.10.24 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.57
Nócival bringával csináltuk végig egy kellemes őszi délutánon. Köszi a rejtést. :)

PEx2 2009.10.24 09:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.80
Kellemes időben egy kis ládázás...

dzoli1 2009.10.23 13:30 - Megtaláltam
Kellemes ládázós időben kutyákkal. :)

aDoc 2009.10.21 21:02 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.48
Meglepően türelmes sofőrökkel találkoztam.

5N 2009.10.21 13:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.67
Picit szerettünk volna sétálni és arra tökéletes volt,de semmi több.Az viszont jó,hogy körbe vannak a pontok és nem kell kétszer ugyanarra menni.A láda majdnem takaratlanul volt a fa alatt.

 
balise 2009.10.18 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.04
Ez volt az első multi ládám, másodszorra meg is lett. Élveztem. Köszönöm!

SirLes 2009.10.03 08:44 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 4.04
Kellemes multi. A 3. pontnál kisebb gondot okozott egy buszra váró néni, nem értette mit keresgélek. De sikerült megoldani.

serb.orsi 2009.09.28 00:00 - Megtaláltam
Második nekifutásra

BiBoLi 2009.09.27 15:47 - Megtaláltam
ok

zöldfülű 2009.09.27 15:47 - Megtaláltam
lefülelve. :) [wapon beküldött szöveg]

Délelőtt a hegyekben, somszüret apropóján feltöltekeztünk TERMÉSZETTEL, így bátran vállalahattuk a városi megmérettetést.
Most már itt is jártam!

Köszönöm a rejtést

1.2.
3. 
L-200 2009.09.21 08:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.06
Megvan.

Gabó és Zoli 2009.09.19 14:05 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.93
A hely nem különösebben jellegzetes, de a leírás pontos. Gabó, Zoli és Bálint

Soko 2009.09.16 12:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.85
Munka utáni ládakeresés. A pontokat 3-2-1-4 sorrendben kerestem meg. A láda könnyen meglett. A falu nyugis arcát mutatta a kora délutáni időpontból kifolyólag. Köszönet a rejtésért.

 
csg69 2009.09.15 17:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 1 web: 3.5 átlag: 2.83 súly: 3.56
A harmadik ponton a jelszórészlet alig látszik, nem beszélve a láda koordinátáiról. De végülis meglett :)

sirgalahad 2009.09.15 08:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.14
Tűz mellett a sámán csörög
Ritmus dobban, dobja dörög
Révületben kábán pörög
Talpa toppan, csontja csörög

A harmadik ponton a matrica kissé elázott, az írás elmosódott, de még éppen olvasható.

megérkezéstemplom a fák mögött
téglatoronycímer
turul 
ghostspike 2009.09.13 09:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.29
A mai ládázást az isaszegi horgásztónál kezdtük volna de mivel eleredt az eső úgy gondoltuk hogy inkább tovább megyünk Nagytarcsára mert ott már tuti nem esik és Nagytarcsáról visszafelé (Pécel felé) haladunk. A terv nem igazán jött be mert siekrült záporban végig járni a pontokat. Azért a ládánál szerencsére már nem esett. :)
Valóban nosztalgia volt a körút mert néhány éve itt laktunk és a gyerekek itt jártak álltalános iskolába. Szerették/szeretik Nagytarcsát.

sztyopa13 a páratlan páros 2009.09.13 09:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.50
Megvan.Reggeli záporban jártuk be a multit.Lányunkkal nosztalgiáztunk egy kicsit.Az unokák itt jártak általános iskolába,ismerősek voltak a helyszinek.Tetszett a multi.A ládához sem kellett terepruhát váltani .

jalso 2009.09.02 11:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.18
Jó multi és ügyes rejtés - remélhetőleg most már tartósan marad ezen a helyen.

SagiK 2009.08.30 10:50 - Megtaláltam
Ez sem fogott ki rajtam. :) [wapon beküldött szöveg]

Kerticsorbi 2009.08.29 18:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.02
Megtaláltam. Evangélikusként szép kezdet volt a megtalálás. Köszönöm a rejtést.

hodoaat 2009.08.19 22:30 - Egyéb
A végláda újrarejtve! Ismét kereshető! Jó keresést!
hodoaat + Kini, valamint Zsuzska

hodoaat 2009.08.02 20:00 - Egyéb
A ladikat elhoztam, betegre allitom, amint netkozelbe kerulok. A napokban ujrarejtem a vegladat, addig eredeti helyen elerheto mikrolada az utolso jelszoreszlettel, logbook nelkul. hodoaat+kini [wapon beküldött szöveg]

nogacsalad 2009.08.02 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.98
Ebéd után tettem egy kicsinyke kört errefelé. Ötlet jó, a látnivaló picit kevés. A ládarejtek környéke kissé CITO jellegű. Biztos akadt volna jobb hely neki.
A végpontnál őgyelgő biztonsági őr erős megfigyelése mellett keresgéltem. Még jó, hogy nem látott be a bokrok alá. Neki is melege lehetett, nem szólított meg, csak skubizott erősen :o)
A web túl hosszú volt nekem, olvasása közben becsilingeltek a sámáncsörgők is a fejembe.
Kivettem Kötelek hűtőmágnesét (köszi!!), betettem egy sajátot helyette.
Összességében: jó volt ide eljönni, ebédet lesétálgatni...
Köszi érte!

Steve07 2009.08.01 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.59
ok.

 
Gábor és Edit 2009.07.31 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.12
A ládával meggyült a bajom, mivel a "láda-ösvény" átmenetileg megszünt. De végül inkább végigtoltam a biciglit a feltúrt ösvény és a kukoricás határán, mert nem akartam az üres telken (ami nyilván magánterület) keresztül menni. A láda közelében újabb meglepetésként földmérők dolgoztak, de szerencsére találtam kerülőutat a ládához. Utána már könnyen meglett. (G.)

Itt kellene bemenni a ládához...... de csak ennyi maradt az ösvényből.
Nebel 2009.07.30 19:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.77
Kellemes hely, igazán hangulatos település.
Sokszor jártam már erre, de mindig csak átutazóban, most egy kicsit többet időztünk itt.
A templomkert rendkívül szép és gondozott, a megállónál szerencsére nem volt senki, gyorsan megtaláltuk a végkoordinátákat. Mi is az üres telket választottuk, onnan szinte végig kitaposott úton lehet a rejtekig eljutni.
Én egy kicsit jobban eldugtam volna a dobozt, ez túlságosan is nyilvánvaló hely.
Mindent összevetve jó volt, köszi a rejtést!
:)

 
Barangoló alias elel 2009.07.28 12:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.78
Megleltem e remek rejteket! [wapon beküldött szöveg]
Hetvenháromban itt voltam katona, így mióta megjelent a láda készültem a látogatásra. Ma erre végre sor kerülhetett és kellemes "lusta nyári" sétát tettem a faluban.
A leágazásnál közműépítés folyik, így ott nem lehet a láda felé kanyarodni, de 40-50m-rel tovább az üres telken ugyanoda lehet jutni. A focipályánál viszont elvétettem az ösvényt, így nem kívánt bozótharcba keveredtem, visszafelé már láttam hol hibáztam.
Köszönöm a rejtést! BAE

gores 2009.07.27 17:33 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.15
Megtaláltuk. A segédpontnál kábelt fektettek, de kerülő úton odajutottunk. A posta mellett a sportpálya felé nem olyan veszélyes. A vihar ráborított a csapásra egy fél fát, azt eltakarítottam, így már járható.

OsiOsi 2009.07.27 11:13 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.49
A láda közelében a lábam mellől szállt fel egy vadkacsa. "Kicsit" megijedtem. Az adott letérőnél nem sikerült lemennem, mert három kisebbségi munkaterületnek nevezte ki, bár még nem volt semmi. Gondolom valami szennyvíz elvezetést csináltak az utcában?

N.Zs. 2009.07.19 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.74
Jó multi, tetszett! A templomban éppen az Isten tisztelet utolsó mondata hangzott el, mikor beléptem, a Falumúzeumnál pedig a kertbe bejutotam, de a ház zárva volt. A ládához ereszkedés érdekes volt a tegnapi felhőszakadás után.

 
Rife + KisRife 2009.07.17 18:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.58
Vadásztársunk Kisvarangy kíséretében végigjártuk a lakóhelyét Bogival és Ágival. Kellemes kis séta volt a végén egy kis játszótéri bulival.
Képek később.
Köszi a rejtést!

Úton a láda felé
Keti 2009.07.17 18:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.76
Végre a lakóhelyemen is van láda.
Bogi & Ági, KisRife, NagyRife társaságában kellemes séta közben felderítettük az összes pontot:-)
Köszönjük a multit!:-)

lasipeti 2009.07.16 19:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.20
Munka utáni motoros találat. Szerencsére szép idő volt.
Életemben először jártam Nagytarcsán, egész jó kis hely, örülök, hogy megismertem. Köszi hodoaat!

TücsiTeam 2009.07.15 13:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.11
A patakon való átkelés jelentette a problémát.

Zsiráf 2009.07.12 12:48 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Fil 2009.07.10 14:13 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 3.42
leFILelve. [wapon beküldött szöveg]
Két részletben teljesítettük. Az első 3 pontot sötétben kerestük meg, érthető okból a negyediket ezért elhalasztottuk. Az első ponton fiatal párt sikerül megzavarni, akik a templomkert padján beszélgettek, a második ponton árgus szemmel néztek minket a szomszédok, a harmadik pontnál volt a legkönnyebb dolgunk. DE azért a buszmegállót magát összefirkálni... nem tartom okos dolognak, van ott más lehetőség is, ahogy élt is vele a rejtő. A láda helye és a többi pont sem mutat semmi különöset, de annak aki itt nőtt fel, bizonyára sokkal jobban a szívéhez nőttek. Köszönjük a pontot :)

Csuhás 2009.07.10 13:06 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 4.30
Nagyon nem hatott meg a ládika. Végül is nem sok látnivaló van itt.

Csuhás

KőkeresztTemplom
EvangélikusPatak, és....
... a hídja :-)A rejtek
Valami szépet ma is... 
Chubby 2009.07.06 18:29 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.52
Megvan, de meglehetősen sovány a láda. [wapon beküldött szöveg]

Egy kis biciklizés gyógyír mindenre - hát még ha ládázással kötjük össze! Bár közel van Nagytarcsa, még soha nem tekertem erre, ezt most a láda okán pótoltam. Köszönöm.

Chubby

Macipocok 2009.07.05 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.93
ISMERÖS KÖRNYÉK.

asfroolez 2009.07.04 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 5 átlag: 3.67 súly: 3.54
megvan

DonRazzino 2009.07.04 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.72
A láda elrontotta :(

Zergi 2009.07.01 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.50 súly: 4.05
Fogtam!
Alig volt vagy 30 fok...

 
gezuci 2009.06.30 12:32 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.45
Örülök, hogy itt is körülnézhettem. Tetszett. Köszi a rejtést.

Nemethteam 2009.06.28 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.00
.

kenau 2009.06.27 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.68
A szovegben nem egyertelmu, de a leteresnel parkoljatok le, ha kocsival vagytok, es onnan lehet menni tovabb gyalog a ladahoz. A patakon mashol nincs hid, igy ez az egyetlen hasznalhato osveny.

Tyborg 2009.06.26 23:26 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

dudikoph 2009.06.26 23:15 - Megtaláltam
Kis esti cachelés. A pontok könnyen meglettek, az utolsó előttinél még egy kis kuplung szerelés is belefért. Az utolsóhoz természetesen felülről közelítettünk, aminek az eredménye egy kis csúszás-zuhanás, térdközépig földbe süllyedés, és heveny káromkodás lett :D Saját töketlenségünk ellenére nagyon tetszett a láda, legalább kicsit megnéztem a helyet, amin eddig sok százszor mentünk már át a gödöllői rokonsághoz. Köszi a rejtést.

Marakess 2009.06.21 12:56 - Megtaláltam
*

katika 2009.06.21 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.13
Esőben találtuk meg a ládát. Épp focimeccs volt, reméljük nem voltunk túl feltűnőek.

Gyros 2009.06.17 19:55 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 3.83 súly: 3.87
Mogyoródi Aquaparkolás után.
A láda mellett épp focimeccs volt, kicsit furcsállták a helyiek, hogy ott téblábolok :)

Ládával 
zoli 2009.06.14 15:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.69
Szép időben, könnyű találat.

Linda és Zoli

Az evangélikus templom bejárataTemplom torony
KeresztÁtkelés a patakon
Foltos Foxi 2009.06.13 18:12 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.19
Megtaláltuk. Kellemes sétával levadászva. A helyi erők focimeccsén, miután a ládát megleltük, mi is szurkoltunk egy kicsit, majd mikor láttuk, hogy nélkülünk is elég jól fociznak a fiúk, indultunk haza. Köszönjük a rejtést!
Képek hamarosan.

fkmaster 2009.06.13 16:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.13
Gyorsan meglettek a pontok, a ládánál pont kispályás focimeccs folyt.

Egyiptom 2009.06.13 15:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.28
Sokat kerékpároztam már erre, mikor megjelent a láda gyorsan el akartam jönni megkeresni, de a páromnak nem volt kedve. Ma azonban nagy kedvem kerekedett kerekezni, ezért felkerekedtem, hogy GPS nélkül megkeressem. Az első pontot jól tudtam hol van, a másodikat megkérdeztem, a harmadikat is tudtam, hisz sokszor jártunk már arra. A kistemplom mögött voltam, ahol a ház előtt egy hatalmas fa szobor készül, hát erről is készítettem egy fotót, és a fafaragó kertjében lévőkről is, ám ezt egy hatalmas kutya is védelmezte.A negyedik pontot koordinátaszámítással akartam megoldani, ám kicsit mellé kerekeztem és kértem a rejtőt, hogy segítsen. Épp meg akarta nézni a ládikát, rendben van e minden. Hát nagyon-nagyon szomorú volt, mert csak két kis mütyűr volt a ládában, holott ő nem kevés ajándékot tett bele. Nem vettem ki semit, két ajádékot tettem bele. Egyik egy nagyon finom egészséges csoki. Aki megtalálja, egye meg nyugodtan, de tegyen is a ládába valamit. Köszönöm.

FalumúzeumFőutca
KistemplomFa szobor készítés
Fafaragó kertjeEvangélikus templom
0-ás Buda felé0-ás Pécel felé
eszel 2009.06.13 12:33 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.42
39 Km kerékpárral, természetesen szembe széllel, úgy elfáradtam mintaha duplát mentem volna. Jó kirándulás volt. A ládát rossz helyről közelítettem meg, bokáig merultem el a sárban. Igy jár aki nem olvassa el a láda ajánlott megközelitését. Most érdemes menni, mert az út szélén érik a meggy, nagyon finom!

 
Marvin 2009.06.12 15:47 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.74
Megleltem.

Szabó Család 2009.06.12 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.58
Háromszor indultunk neki mert a "kütyü" a ládánál kétszer is megmakacsolta magát. DE MA MEGLETT. kÖSZ.ÖNJÜK.

pörsing 2009.06.12 11:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.96
Megtaláltam

Éjvándor 2009.06.10 17:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.26
Biciklis ládászás negyedik pontja (60 km).
A hely tetszett, még az útról se akart senki leszorítani.
A harmadik jelszórészlet valahogy kimaradt. Ezzel kpcsolatban köszönöm a rejtő segítségét.

L@zy 2009.06.09 20:29 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.88
Munka után kis kerékpározgatás a gyerekekkel.

Már megjelenéskor elhatároztam, hogy meghagyom ezt a ládát családi túrának, de csak most sikerült összehozni. A gyerekek is nagyon élvezték a kis kirándulást. Régen mikor még nem volt M0-s sokszor jártunk erre kocsival, de soha nem álltunk meg. Ideje volt, hogy megismerjem Nagytarcsát. Köszi a rejtést.

Tikis 2009.06.09 19:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.39
Teszett a hely, erdekes a veglada kornyezete.Nzugodt kis telepulesnek nez ki!Osszefutottam a rejtovel is, ahogy a matricat ellenorizte :)

jspanyik 2009.06.09 18:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.13
Munka utáni laza kikapcsolódás. Az eleje meg a vége tetszett!

Köszönöm a lehetőséget!

Hz 2009.06.08 13:46 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.03
Budapest újraszürkítő tekerés, túl a 9000 km-en.
3 hu-s, 2 com-os, 1 games-es találat
103 km.

Kis hal, nagy halFényben úszva
Nivabibi 2009.06.08 13:20 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 2.5 átlag: 3.33 súly: 3.98
Megvan.

álomfogók 2009.06.07 12:45 - Megtaláltam
Csak megvárt!
Szavazás előtt és után kétkeréken megkerestük a pontokat (a szavazókörhöz legközelebbi a faluház szinpada, mintegy 100 méter).
Hazafelé tartván pedig megeredt, és egész délután csak esett. Azaz pont jókor tettük, amit tettünk.

baliagy 2009.06.07 11:37 - Megtaláltam
ok [wapon beküldött szöveg]

Halász Lilla 2009.06.07 11:31 - Megtaláltam
:) Laurával és anyával.

Csigabiga 2009.06.07 11:31 - Megtaláltam
Levadászva! :o) [wapon beküldött szöveg]

Tototo 2009.06.07 10:15 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.96
köszönjük

Lopakodó 2009.06.06 18:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.79
Esti séta.

CsiCsa 2009.06.06 17:40 - Megtaláltam
A templomok szépek, sajnos mindkettő zárva volt, a tájmúzeummal egyetemben... túl nagy élményt nem jelentett a séta, talán legjobban a végláda környéke, a focipálya körüli terület tetszett... köszönjük a rejtést!

sereva 2009.06.06 17:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.25
Megtaláltuk.

szaboist 2009.06.06 17:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.69
35 perc alatt, a ládához a focipálya felől közelítve. Ahogy kikászálódtunk a vízmosásból, már jött is a következő csapat a ládához!

Scenic 2009.06.06 16:27 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Puszkany 2009.06.06 15:40 - Megtaláltam
Megleltuk! [wapon beküldött szöveg]

ghiago 2009.06.06 11:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.68
Köszönöm Csigabiga segítségét a jelszó összeállításáért. Az első részletet elnéztem.

lelcache 2009.06.06 10:42 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 4.05
Kistarcsára mentünk a házunkat megnézni, meg rokonokhoz. Előtte a szép időben még pont belefért egy kis ládakeresés. Bambusz (kora 4 hét, 5 nap) is velünk jött, aki most került a legtávolabbra eddigi életében a babaágyától. Mi mást is lehetett volna csinálnia ezen alkalomból, mint geoládát keresni. Egyéb, kevésbé fontos dolgokat ráér majd később megismerni. A kirándulást remekül viselte. Kicsit nézelődött, de leginkább végigaludta az utat. Későbbi elmondása szerint nagyon jól érezte magát! :-) Így voltunk ezzel mindannyian, mert hosszú idő óta ez volt az első közös, nagycsaládi kirándulásunk.
A falumúzeumnál kezdtünk, de az még zárva volt. Szerencsére itt fogunk lakni tőle egy kőhajításnyira, így bármikor visszajöhetünk megnézni. A templom előtti füves réten rengeteg volt a bodobács, és ez Lili sebességét rendesen visszafogta. Alig tudtuk elrángatni mellőlük. A végláda helye nem tetszett igazán. A láda közelében, a focipályánál egy nagyobb részen meglehetősen büdös gumiszag van. Szerencsére most a szúnyogok nem támadtak nagyon, pedig észleltük a jelenlétüket. Köszi a rejtést!

lelcache + Zsé + Lilóka + Bambusz

FalumúzeumLili a bodobácsokkal
Verőköltő bodobács (Pyrrhocoris apterus)Családilag a templom előtt
TemplomtoronyEgy díszes ablak
A 3. pontnálKis akadály úton a ládához
Megvan!Visszafelé felmálházva
erbeo 2009.06.06 09:57 - Megtaláltam
Délelőtt keresgélés, tetszett a város.

ier 2009.06.06 09:57 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.03
Végigjártuk, szép városka.

VP 2009.06.06 09:10 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 4.26
Mátrai tájfutóverseny előtt.
VP és Mila

tudo 2009.06.06 08:44 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 4.26
Kl után. Részletek később.

Nagytarcsa hagyományos kerékpár edzés helyszíne volt hajdanán. Sokszor délután jöttünk ki külön résztávokat teljesíteni az isaszegi elágazás és a Cinkota közötti szakaszra. Bodrogi Lacit az édesapja hozta ki ide edzeni rendszeresen.

Már akkor feltűnt, hogy egyre inkább növekszik a forgalom; ma gyakorlatilag használhatatlan az út: a NaviGuide 5.01 még a régi utat jelzi, ami már meg sincs, hanem az autópálya feletti körforgalom foglal el mindent. Itt már nem lehet edzeni.

Mára erős zivatar tevékenységet jelzett a meteorológia, ezért nem indultam messzebb. Az 50 km kerékpározás miatt nem kellett tartalékolni, oda-vissza nyomtam, amit szól. A faluban a pontok simán mentek, egyértelműek. Közben a Sárga sáv-val találkoztam. A ládához Benist segédpontjánál kanyarodtam le.

A 4. pontnál a sportpálya sarkán ismerős alak integetett: kl volt, aki mondta, hogy korábban láttak a faluban tekeregni, ezért a logbookban már jelezte, hogy jövök :-). Mutatta, hogy hol érdemes leereszkedni a dagonyába - köszönet érte. Logolás közben emberes méretű szúnyogok haraptak mezen, zoknin, mindenen keresztül.

Evangélikus templomFalumúzeum 1.
Katolikus templom 1.Falumúzeum 2.
Katolikus templom 2.Gesztenye gyerekek
Száraz patakmederTalálat
Jövök :-)Fő patakmeder
kl 2009.06.06 08:38 - Megtaláltam
Koszonom, hogy itt lehettem! [wapon beküldött szöveg]

fa-peti 2009.06.05 19:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.46
Délutáni-esti bringás edzés keretében 1/1. Az útvonal itt-ott dimbes-dombos volt idefele, így a láda felüdülés volt. :-) A sorrendem 3-4-1-2 volt. A ládához bringával bátor bemenni, a kishíd nem erre lett kiképezve :-). A másik két pontot gyorsan megnéztem bár az emléktábla megviccelt :-). Innen Cinkotán és a Lehel téren át irány Újpest. Köszönöm, jó kis túra volt.

Budapest - Fót - Mogyoród - Kerepes - Nagytarcsa - Cinkota - Örs Vezér tere - Hősök tere - Lehel tér - Budapest/Újpest 65 km.

dandasz 2009.06.05 17:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.46
Egyedül találtam meg, bár a rejtők mellettem jöttek mivel tesóm és barátja rejtették.:P
Zseniális a láda! Köszönjük a rejtést!

Mihul 2009.06.05 17:00 - Megtaláltam
ok

cachekereso 2009.06.05 16:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.54
Péntek délután, munka utáni rejtek keresés(ek). A kiválasztott pontok tetszettek, rámutatnak a település egyes értékeire, melyeket a weben is nagyszerűen mutat be a rejtő. A cache kiválasztott lakhelyét és leplezését is tökéletesnek értékelem. Kellemes kikapcsolódás volt. Köszönöm.

melinya 2009.06.04 20:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.41
Nekem egy kicsit rossz illatúnak tűnt a vízmosás. :-)

usakal 2009.06.04 20:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.39
Nanukkal közösen.

Dundus & Co 2009.06.04 18:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.20
Megtaláltuk, és még a rejtővel is találkoztunk.

Pepe 2009.06.04 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.78
Korrekt, jól megtervezett és lelkiismeretesen dokumentált és kivitelezett multi. Mivel a templomba nem lehet akármikor bemenni és a múzeumlátogatás sem triviális, ezért az ad-hoc erre tévedőknek túl sokat nem mutat.

Mr Zerge 2009.06.04 14:20 - Megtaláltam
Meg van. [wapon beküldött szöveg]
Hétköznapi, munka közbeni kitérő az M0-ról. Emiatt most tényleg csak a láda pontjaira koncentráltam. A láda fő erénye, hogy nincs feleslegesen túl bonyolítva, mégis van keresgélés.
Üdv Mr Zerge.

benist 2009.06.04 09:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.89
Kis bringás kirándulás. 2-1-3-4 sorrend. Az előző bejegyzések alapján felkészültem a legrosszabbra, hosszú nadrág, kullancsriasztó, de szerencsés útvonalválasztás esetén egyikre sem lett volna szükség. Lehet, hogy a patak rossz partját választva utunkat állhatja az ősvadon, de én csak jól kitaposott ösvényekkel találkoztam. Visszafelé még egyszerűbb utat találtam, a N47 31.670 E19 16.980 pontnál (Posta) a Kistarcsa felé vezető aszfaltról a kövesútra letérve el lehet jutni a sportpályákig, innen már csak rövid séta a ládáig. A buszmegállónál korrekt cetli is van már, a templomnál a kérdéses évszámot épp egy virágcsokor fedi. Végül is egy jól megalkotott multi, szolid izgalmakat nyújtó látnivalókkal.

Ruttkay 2009.06.04 07:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.63
Reggelire megettem egy nagy tarcsai szendvicset!
Árokpart széle vajon a legszebb természeti része a településnek?
Amúgy jó kis hely ez a Tarcsa, a rejtő jó szokását meg a Jóisten tartsa!+

 
álomfogók 2009.06.03 23:00 - Egyéb
Hát nem akkor jelenik meg egy földi láda, amikor 1000 kilométerre vagyok otthonról ...........

Togo 2009.06.03 21:17 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.02
Még napnyugtával sikerült megtalálni a dobozt. Miután mikor beértem Nagytarcsára a Colorado azt mondta, hogy na akkor lemerültek az akkuk, a tartalékok meg otthon voltak, művelésbe vettem a Nüvit. Az első három ponttal nem is voltak így gondjaim. A a harmadik ponton csak a filccel felírt adatokat találtam meg. Na most vagy én voltam figyelmetlen vagy az újabb kisebb matrica is levakaródott. A negyedik ponton mikor elértem a célterületet a Nüvi azt mondta, hogy megjöttem aztán csókolom. Na ekkor hívtam fel Dzsozyt, hogy ha tud segítsen már ki. Tudott. Miután sikerült tisztázni, hogy a célterületen pontosan hol is vagyok szépen rávezetett a dobozra. Ez úton is köszönöm a segítségét.

parrish 2009.06.03 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.29
Megvan! Köszi a rejtést!!!

kbandi 2009.06.03 12:34 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.58
Ha korábban keltem volna... De azért így is megvan.

forgabi 2009.06.03 10:06 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.16
Éppen busz induláskor értem oda. Én még matricát kerestem, egy idő után elég alaposan... :) Na, lesz mit beszélgetni este a kocsmában...
Nem hittem volna, hogy létezik akkora csalán, amelyik homlokon csókol...
Nagyobb eső után érdekes lehet a láda megközelítése. Hónaljig érő gumicsizma ajánlott.
Csak a negyedik hely sikerült, de már egyértelmű "kesser-műút" vezetett a ládához. Benne hagytam egy elektronikus dobókockát, hátha tudja használni valaki.
Köszi a rejtést, kellemes "reggeli" séta volt!

Kadorca 2009.06.03 09:55 - Megtaláltam
Még New will néven

[Jóváhagyta: hodoaat, 2013.08.12 14:09]

Kecske 2009.06.03 09:31 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.57
Megvan! Rohanva jártuk be a pontokat, hogy megszerezzük az elsőséget, de ez nem sikerült. Viszont a település megérdemli, hogy alaposabban is megnézzük, ezért mindenképpen fogunk rá időt szakítani. Köszönjük a rejtést!

new will 2009.06.03 09:15 - Megtaláltam
Megvan. Rejtői segítséggel, mivel a matrica a láda helyével eltünt.

Dzsozy 2009.06.03 08:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.72
Szilvyo éppen hazaért éjszakai műszakból, mikor kiszúrta az igen közeli új ládát. Mindjárt ki is húzott az ágyból, gyors ládaletöltés, és tűz. Sorba csináltuk a pontokat, ahogy kell. A ládánál cetli várt minket, hogy Hodoaat hűtőjébe vár minket valami :DKöszönjük Mikor elugrottunk érte, akkor mondták, hogy valaki telefonált, hogy nincs a buszmegállóba a koo-t tartalmazó matrica. Kimentünk együtt, New will várt ránk. Tényleg nem volt ott a matrica. Valószínűleg a közelbe sétálgató buszsofőr szedhette le, mert csak őt láttuk ott. Ezúton is köszi neki :S Megbeszéltük, hogy alkoholos filces megoldást kellene alkalmazni, az talán nem zavarja annyira. Miközben beszélgettünk befutott a 3. találat vélhető elkövetője.
Nekünk ez kötelező első találat volt, hiszen alig pár kilométerre van. Pont ezért nekünk kevés újat mutatott ebből a hangulatos helységből. A multi szépen kidolgozott, nekünk tetszett.
Köszönjük a rejtést!

 
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]